Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG » !STG/!STGDisc2/Data/g

!STG/!STGDisc2/Data/g

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG
Filename: !STG/!STGDisc2/Data/g
Read OK:
File size: 5000 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT*�**��������hh����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�¯�

����****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTT��*�*�������hh�����QQQQ���PTTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����	M���?�

�����****ʹ��EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�������8h�������������𢢢�QQQQ�PZ�UTT(****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����-MM�¡�WQQ������UT****嘊��REE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ��������***~����E�_�����i�[���UT,�****����EEEE����QQQQ����TTTT****����MEE%⦢�QQ�W�����UT�***s>�r>���Re��QQQQ����TTTT***�����EEEE����QQQQ����TTTT****����!AEe����HrZH����*N**����EEEE�:J��5
Ъ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTCCvC�r>>��J��.NE����QQQQ����TTTT**-*�����EEEE����QQQQ����TTTT****��ʂ��ݽ��N3RHP����TTTT****����EEEE����QQaQ����TTTT****����EEEE����QQQQī��TTTT�CC������EEEE����QQQQ����TTTT*�**�����EEEE����QQQQ����TTTT****����TEE��^��IWQQ����TTTT****����EEEE����0QѪ��TTTT****����EEEE�7Q��S/���'lf�***�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����JEEEE����QQQQ����TTTT*?a*�B��EEEE���i_C�����TTTT****����EEEE�����QQ���TTTT****����EEEE��"��UQQ����TTTT***
4�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***����EEEE����sSQI����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE��¡QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT+***���ʊ�EeEe����QQQQ����TTTT***����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT+***����EEEE�¡�QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***+���ʊEEeE����QQQQ����UTTv$d�\����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����ZQY�����VTV****����G5''SR���!����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT**++�����EeEE����QQQQ��P�BBBB���YF*�Ɗ���EEEE����QQQQ����TTTT****�5������EEEE����QYQQ����TTTT**+*����]�W����jl\ͨ���TTTT****����EEEE����ybW����TTTT*++*��ʊ��EEEE����QQQQ����TVUT��\�U��Ɗ���EEEE����QQQQ����TTTT****�6񊊊�EEEE����YYYQ����TTTV****����EEeU����l\�j����TTTT****����EEEE����WQQa����TTTT*+**��������EEEe����QQQQ����VUTT�^����ƪ
���EEEE����QQQQ����TTTT****�x����EEEE����YYYY����VTTT****����EUEbbb	�21����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����ʊEEEE����QQQQ����UTTd88;�^����EEEE����QQAS���HTTTT****����EEEE����YYQQ����TTTT****����EEEEƦ��QYSQ����TTTT****4�1�ʛ��EEEE����QQQQ����TTTT****�����EEEe����QQQQ����TTTT*mo*1����EEEE����SAC����TTTT****����EEEE����QQQQ����TVVT****����EEEE����SQQ����TTTT****6�	�J��EEEE�����WQQ����TTTT****�ʊ�eEee����QQQQ����TTTTn**y�4<����EEEE����`c������TTTTy***<�v����EEEE����QQQQ����VVVV****����EEEE����QQQQ����TTTT?*����
�EEEE����WQQ�����TTTT****А��ehhh����QQQQ����TTTT****����EEEE�"KP�Ȑ%�TTTT****����EEEE����QQQQ

�V���+**C����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����hehe24��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QaQQ

�X�X�,*�C����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ���TTTT****�]ONN'��B�SjQQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****��]	��	E%W�����UQQ���BBBB!!!�ʂ������N��QQQQ����TTTT****����EEEE����Q�%P|UTTz****AH��$$$$r��x�x��ۆ���4*C
����EEEE����QQQQ����TTTT****
ۚEEEE����QQQQ��~{
d�hn47�0�P�PO<&&S�QQQQ����TTTT****ʽ��EEEE����Q�SQ��MTTTT****�J�mmh6�6!�HÓ��Ӈ��*
	*����EEEE����QQQQ����TTTT****ڛ�JEEEE����QQQQ��������CCC�!���
��(]ah���&VQ)����TTTT****����E�FE����QQQQ����TTTT****���J�-͍14�6x�X�)�Ԇ�b�	**�c����EEEE����QQYP�-�hTTl****ww���JLEEEE����QQQQ����T8TTCCcC66��

��ahh�➠VQ	��<2TTTT****�M�M�%ƆF����Gp�q$���TTTT****����EE%M&N��j[s�����	**�a���JEEEE������QY����lhlb****w��J��EEEE����QQQQ����TTTT*�C0v?vͽ�MA��=����QanV�,"�TTTT****���M�M�&�&���Bp�qG���$TTTT****����EEEES��0��QQ��І��*?�	��AI�������s11����@L@L*&$�w�J���EEEE����QQQQ����TTTT****�!�B��hhHa� �				����BBBB*(+.ʊ��EEee⢢�QQYQ����TTPT%$*>���J�	����GR��yaQT�T�UT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQ�W����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****~����EEEE����QQQQ����TTTT****���ʅQEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����Q�WQ����TTTT****]\���_Ee�O�2��QQQQ�$��TTU****����EEEE����T1T1����TTTT****~����EEEE�����Q�:����+rT_`'f�� Б�b�(����QQQQ����TTTT****�w�w����EEEE�����WQQ����TTTT****�ٝH�A������!�)��pp****����EEEE���{1#	�ન�TTTT****~����EEEE����QQQQ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTTT!**�***�J��EEEE����WQQᨨ��TTTT****����EEEE����QQQ����TTTT****����EEEE����?9���hTTTT****~����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!**Q�������EEEE����QQ�W����TTTT****����EEEE����iQQQ����TTTT****����EEEEB��<�?��d�TTTT****~����EEEE����QQQQ����TTTT�***���V����EEEE����QQQQ����TTTT**�!�!!!���
EEEE����Q�WQ����TTTT****����EEEE{b��91!ɪ���TTTT****����EEEE"���������TTTT****~����EEEE����QQQQ����TTTT*!!�!!!ȁ�JEEEE����QQQQ����TTTT****vv����EEEE�����WQQ����TTTT****����EEEE���"(� ��TTTT****����EEEE�����QQ�����TTTT****~����EEEE����QQQQ����TTTT****�54����EEEE����QQQQ����TTTT*�**�t����EEEE����WQQᨨ��TTTT****����EEEE����K[K[����TTTT****����EEEE����QQIW����TTTT****~����EEEE7�SQ������TTTT****77������EEEE����QQQQ����TTTT+*+*���ʊ�EeEe����QQ�W����VTVT+C+���ʊ�EEEE����hg_����TTTT****����EEEE�R��QQPQ����TTTT**+*~ʊ��EEEE����QQQQ����TTTT****�xJ���EEEE����QQQQ����TTT�+**�ʊ��eEEE����Q�WQ����TV�Tn+i���ʊ��EEEE����QQQQ����TTTT****����%^EE����QYZ����TV�V****~����meb4444A[q[����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT+***�
�ʂEEEe�����WQQ����V�8�CCCC�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ���TTTT+***~J�ʊmhhȴ2�2PQQᬨ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT++*+���JeEEE����WQQᬨ���V��CCC+ʊʊEEEE�����W1Tܫ��TTTT****����EEEE����QQQY����TVTT****~�ʊ�ehhe4444QY�P����TTTT****����J��EEEE����QQQQ����TTTT+*++��������EeEE����QQ�W����VVV�+C+C�����ʊ�EEEE����Q��Q����TTTT****����EEEE����YZY���TTTT****~ʊ��eeee4444��p��TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT*+++����P���EEEE����Q�WQ����VVVVCCC+C���ʊʡEEEE�����QQQ����TTTT****����EEEE����YYYY����TTTT****~����eeee��24jk����TTTT****��L����EEEE����QQQQ����TTTT**+*��������EEEE�����WQQ����VVVV+C++474��
��EEEE����$�$<�d��TTTT****����EEEE����YYYY����TTTT****~����eeeE����r���pTTTT****C�y͊�J�EEEE����QQQQ����TTTT***�������EEEE����WQQᨨ��VT�V++++����
�ʊEEEE�����$<$`���TTTT****��g��EEEE���QYYQ���TTTV****~����chE�����Z���MTTTT***NL�M���EEEE����WPQ��hTTTT****�����ehEE����QQ�W����T8��+++C�����Њ�EEEE��������Ԩ��TTTT****'��&EE�F����QQQQ

�VT��****~����hH�c44�2Z�
qTTTT***�����
��EEEE����QQQQ�,-lhTT****�����hehe����Q�WQ����܆��CCC+����Њ��EEEE������������TTTT****��
�P%�Ƣ���RQY�V��*+**~�����}hh4444Z
�p�&&�T***����
���EEEE����QQQQ�
�bjT****�������ehhh��2��WQQ����V�҇CC+C��������EEEE����������$�TTTT****����e(]E����O��������|�||>>>�ϟ����������;�UT**
*x������BEEEE����QQQQfy~TT�`****����EEEE����QQQQ�����UT������FJcc�EEEE����QQ�W����TTTT****$g���~����QQQQ����TTTT****����E�QE����TQil6�46TTTT****����EEEE����QQQQ
��n*4**����EEEE����QQQQ����UTT�����F�cc�J�QEE����QQQQ����TTTT****1��ЂJ]��&���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�466TTU****{�{�����EEEE��2�AsSQ� ��<?374��H�����EEEE����QQ1T��TTTT****c�JcQEE������OWI����TTTTio**7��
��]�isscQ��Q����TTTTkh�~�>QEE�����TQil466�TUT****����
EEEE����SQ�\B��|9165�C6�K��
�LMe�@�QQa���+�TTTT*�**�F��JccEE�Q������������TTTT****�6qw�aᐆ&}�44t9�R8Ԩ�����8C��^��y��EEEE��ҨQilT66�4�UT****KKK��J�EEEE����Q�tS
qb�njkCh5����;#�3���64c�TA����UTT��**F��Jcc�E��]����D�������TTTT**yl<���P���Ƒ6s�Hg-�h��C��n	��›�J�E�QE��بQQQQ����9TT*h**�K�ˊJښEEEE����YPQQ
���`��CC��C��&
B�m���?4�	+�H����UTT�**�������CE��@�1119T0��TTTT.(*.Jʊ�EEee����QQAQ����TTPT7**>���I	�
��Ge��#�1Q�Y����T�UT**�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT�***����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEErbB��ɜ���rr|~9>?�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!�!!!HHHH$$$$				ᆄ|TTTT****����EEEE����QQQQ����TTv}?@>?�QP��(''				����BBBB!!!!�!!!H�WHEEEE����QQQQ����TTTT****����5DEW				����BBBB:88;Y�^�N�g�D@P�C)����TTTT****����EEEE����QQQQ�����BBT!!!!�!!!HHHH$$$$����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����]EE��+�-����
ppp****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����
��EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�n��'��B���у�1��|~@9�*9����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ��P�BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****jH��$$$$				����BBBBY*!!����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����vtvJ:888��GN�D�w۫�"QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����TQQ�����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****K
���EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QI"W����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****K��АEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE������TQ
�QTTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****KK�А�EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�����TQ��Y
TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****KKА��EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����W1�Y��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT*H**�!�����EEEE����QQQQ����T�UT****����LEEe����QQQQ����|TTT****�����EEEE��ԧ�������TTT�****����EE�R�s��!��T�|Tx*����@��''$ ��	����Nrrr& $'����ω��C�������L|~r!!!!�!!!HHHH$��,B				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HȀ@$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB*.*.
���EE�E����QQqA����TTPT(&*>�������%Ĥ$���IA1)<��<T�UT****����EEEE����QQQQ����TTTTh��������bbbb1111C��XLLLL&&&&��׉]ښbb�u1111����LLLL��&&��������bmbb4�14����CCCC!������hhhh4444�����䆆�CCCC��������h��c4444��8�CCC��������hhhh4444������CCCC!���+��h(nh44448��8CCCC��������chh��144����CCCC��!����hhhh4444qp
����CCCC�������Ј�ch4444�8��CCC������hhhh4444��M
��&&�k������hhhh�611XC��M�

��88CCCC��!����hh�c144�B���NL�����CCCC��!��ch�'64p
q����CCmx�!���Pۃch�4444xE����NL8���CCC�!����\�chh4444��
q
�-9�CC������hhhh14�Ȱl�
q
�88�CCCC�H9���\h�ch44�1H"�;�)��8�CCCC��4�����m����84
qp�����CC�������mh(�4444�H"�(�;q���8CCC!u˜���chh�4444q

-��CCi�������hmh4��6l�q

����CCCCK9u:����chh4�14�W*Ս�8��CCCC�������h�q|�844�
qp���8CCC���ơ���hhhh4444�W�WrԆ�8�CCCW�$���ih��4444�

���CC�N�!�����chh�?4�w���

������ICCC8W������ih��144J��LLLL܆��CCCC��������u644��qp
��8�CChC׵�����hhhh4444��H�L�ML�8��CCC��������hhhh4444�

���8�hl!�����mhh�1���[Z�@��

����CCCC��������hh�c144�����CCCC��!�P���mbB�61��r�

��҆�ll6��	�Л�mmh44448���CCC��������hhhh4444��

q8���CCCC��������hhhh4444�

q�88�CCCC��������h�ch44�1����CCCC��4����h�ch4444����CCCC���!���mh��4444���8CCC��������bbbb1111�

q���8CCCC��������hhhh4444�

q�&��������Ĉchh4�14����CCCC!4������chh4444����CCCC��!����h�mm4444��8�CCC��������hhhh4444��
q
��8�CCCC��������hhhh4444�
q
8��8CCCC��������chh��144����CCCC��!���chh��611��X�&&&�kC�!����Lj�ch4444�8��CCC��������hhhh4444��q

�8��Ch���	����"mbb4��1�q

��88CCCC��������hh�c611�����LLLLֆ�&CCCC���6���hh�c��2�QQQQ����TTTTC*!������Mlh(4444�@��LLLL�&&&���������h�mh4444j[

q8���C*����EEEE�1��

q��ĆCCCC�������~~~~84������CCCC�!����h�ch�2�QQQQ����TTTTC*���!���ch��4444����CC��������hhhh4444��

q���8*C����EEEE�1���

q88��CCCC���������qh(4��8����CCCC!������chh2��QQQQ����TTTT*C��!����h��c4444������������mhhb4444��
q
��8�*C����EEEE1���
q
8��8CCCC	�����������611����LLLL&܆�CCCC��!���chh�đ61����LLLL&&&&nC�!����Lj�ch4444��H�LLLL&�&&CCC��������hhhh4444��q

�8��Ci��������bbbb41�6�q

��88CCCC��������hh�c144�����CCCC���4���hh�c4444����CCCC!�������mh(44448���CCC��������hhhh4444


�܆��CCCC��������hhhh4444J


�����CCCC��������h�ch44�1B�

M�����CCCC��������hhhh4444����CCCC��������hhhh4444���8CCC�C�G���hhhh4444����CCCC����А��hhhh4444����CCCC!������Ĉchh4�14J�9�s����CCCC��������hhhh4444

������cCCC��������hhhh4444B;2�=��8�CCC��E?�"hhhh4444BLLLL&�&&okh��	���hhhh��61�XC{LLLL�&ֆCCCC��!�G��?chh��144�����s����y��	�����bb�m��6�p�
qp����ni��	����mbb��741���s,"�8��CCC!x���|?hhhh4444����CmbC������hhhh4444j����CCCC�!�<<?hh�c144Ā����s�����CCCC��������hhhh14�qp
����CCCC�!�����hhhh4444��s��8���CCC!�����?�hhhh4444����CC������hhhh4444������CCCC!��<<<h�ch44�1��s
񆆆�CCCC��������hhhh4�1p�s��CCCC!������hhhh4444��
q���8CCC�!�!��bbbb11118���


�����CC�������hh~4444��&�&���	�Јchh4�14��

�����CCCC�!�����hhhh�14���CCCC��!����ch�4444
q�8�CCC!xx�<<<<���

������CC�����<h~h4444���


�݆�CCCC����G��chh��144J[����C�CC�!�����hhhh�14��[�������CCCx��!���~h�������Æ8��CCC��������bmbb����

q����CinCס����
m��4444Js

q����CCCC!���Ą��hh�c144���҆������Єhhhh4444Z��
���܆CCCC����P���bbbb1111�p8���CCC��������hhhh4444����CCCC��������hhhh4444����CCCC��������h�ch44�1����CCCC��������hhhh4444����CCCC��������hhhh4444���8CCC��������hhhh4444����CCCC��������hhhh4444����CCCC�������Јchh1�61����LLLL&&&&��������bbbb1111����LLLL&&&&��������bbbb1111����LLLL&&�&,.+.���
EEe����QQqQ����TTPP:+*>���O���!���R��QQQQ����TTTT4*+�����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!�!!!HHHHDKE%����QQQQ���BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!��H�jHŪTE�C9		���TB�T****jHH$$$$				���vJJt88AHH�$$$$R��*U!����TT��*!*���AH��KE%D�Ҡ�QQQQ��P�BBBB!!!!�!!!WHHEEEE����QQQQ�V�vppp*%:*-�jHH*KE%���b
		ᨬ��B�TT*?&�
�S����!(����TTTT****HnHEEEE������UA���T�TT****.��H��jE%DK"Q	P����TTTT****����g7''�sB�����|rT�9�*�.����EE�J����1�R�����TVC!!!!.��NN�n''''�������ɜ���BBTC!!!!�!!!HHHH@%$䤲R�R�
䜐�JUT****��jH%$KEb	9PQX���BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$Y�	����tTTJ!Z*���HHHHE%*K����QQQQ�⨨TTzU%:*;�^HATHw�W������))���
pB;:8�.����EEEE���PQ1(����TTT�****��R����EEEE����QQQQ��PTTTT****����GEE����81		����vsY*�!����%JEE�����R���RsJU9$99���j�EEEE����QQQQ����TTTT***T�TTTHH�J5$$d����ɜ���UT�p****�.�jH��Ke5d9P		p���~TUT9>_9�\����E��G�����
Y���pTdq!!!�!!!HHHH�KE%���"		9P���C�TV!8;�^jH��e*$D�RQ	L��BTB**U*.�����EEEEP��b�����T�TT!**��H�@He5dK�¥QQQQ���dBT�B!!!!���UH $$d�
�����@HpU****����EE�J�PQ8�����TVC\*�!������j*$D�rQQQQ���PBBBB!!!!���H��jK%$��������ɐ���Brr�!!�HHHH5�Ke¥�				��p�TBB!!!\�jH�$�'��C�		�
���{UTd*T!*�***HHHH$$$$r�R	Q����TVC�**!]�^���A*DE��!�9���TB�T****���JUEEEE���
	9���pvtp!*����HHHH�Ke5���QQQQ�p��TBT!!!!�!!!HHHHKE%�����RA
�|	�rpsr�!**.������EEEE�¥				����VC�T*!Y*
UH�GEE����(�!(���JtTT****�.AHH�$$�+���	�R	����rrrr*�������HHHHKe5$u�U!�h���TTTT****����EEEE����R1ᄬ��T;**��^UHH$$$$���	9�����C�TV!!!!�.�jH��E7�G�sB������rJUr****.��,N��EEEE����QQQQ���tpvJ*�**�^H�
jE%�Kk ��R		ᩬ�pBT�B!!!!�!!!HHHH%$dK����A
�R����Tvsr'$99�\�����EEEE����QQQQX����TTB****.���j*$D�				�����TBB*�**����XNN$ħ*R		�䤒�||~r9**��\�
UH%�KE����Q�QQ��t�TBB!!!!�!!!HHHH$$d ���				����BB
B88�8.�HHj$$$$�����	��rrB�**��j�GEP��C��))����tp!**���^ف�G����Y
�RP���BBBB**�!�!!!HHHH$$$$2�QQQQ�p��TTTT****����EEEE�Z��QQQQ����TTTT****.��N���g�D"��������zqvt!!���jH���''����9!�����}~rJ**[����EEEE����
�RA����TTTT�**`��jEEEE�				����BBBB!!!!�!!!HHHHd=$$����QQQQ4���TTTT****��.�nNN%WE���)U��p�vspU�!��^���N���@R��������e{Uz*WZ*]ω��秔Ģ����RY
����TTB�!!!!,�����jK5��B2
QQY�p��PUTT*!*����EEEE��BURQQ�����BBB�****�.�jHH�dKE%�k�	�R	ਨ�B�T���**����
�E�JE���������r|~U[?>�(HHHH�+$$R���R		����TB�T!**���.����e5�@����QQY
p���TTT�!Y**����HHHH$$$$�QQ�R����BBBB**\.������KE%D���R		�䤒rTCD*' ���J��%JEE�¥ё����pvtp�8��+�HHHH$$$$ʥ��		�:��PB�TT**T!�.�jHH$$$$��QY
Q���dTT�T\**!����EEEE����Q1PQ����BBB*�**�***
j�E%�H"���Q��U�D��B
p�!!_�]�
���UEeW⥢QQQQ����TTTT****�UHH�A�WVE����				p�X��TTB****HHUEE�@�e
	QY�|�UCTv�?!!����O�	'�''S��AUQQp���TTTT!**��������
%$KE!�)U����TTTT�!!\�ՐH�Je5$D				����BBBB!!E!*HWH�'GE�b��R		����TTB�!!!!-������EEEEµ�QQ����pTTp8888�k�QQQQ��TTB!*���.�I���@E%	�R	���TTTT!!\�����7'Ge������������rJsr!X*�����EVEE��ӫR		ɄX��TB�T!!!!��.�UHHe@EE%��������TVCB!!!!�!!!HHHH$$D+�r�QQQQ����TTTT**U*.��ȁlTWE�����UQ�鄄D�rB!!!!�!!!�JH$De5				�����BBB]*�!��n��Ge���#		�RX�p�TTTT****THHH$$$$				Ȫ�TdqT8888�WR��Y
QQ�p��CBTV!!!!.���
T�d7'�3�U���D��BBBB!!!!�!!!�WN�EEEE����QQQQ����T~|~9!Y��HHHWe5$D	�R	�p�@CBBV!!!!.��HH�U$$$$				����@@N  	$ $�r
QQYd���BTVC!!!!��.
U�d5$$s�S���UQB�t�pppp;:88SRR�))))����ppp�**�N��EGE����UQ��p���BBVC****�
THEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****@��5$$d���C�UɅ|�Xrrrr9999����NNNN''''������������rrrr9999���PP�Q('(蓓�����pBPCB!!!!��.UH�����RRRR))))����JJJJ%%%%����IIII����RR�S		!����BBBB!!!!�!!!�JH$$�*����UQ�骨��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****Y���������ਨBBB9999���NNNN''''������������rrrr9999����NNNN''''�����Q�ɨ���TTTT*?**����@NN$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!����	��B				����BBBB**+(ʊ��EEE����QQQQ����TTTT(?*(����Ee��#��a1)���T�UT*++*����EEEE����QQQQ����TTTT
00000000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000040 2a ff 2a 2a a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 ff e8 7f 68 68 |*.**..........hh|
00000050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000090 e2 a7 c2 af 1a 1a 1a 1a f1 0f 0d 0d 86 86 f8 87 |................|
000000a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 84 |....QQQQ....TTT.|
000000e0 fc 2a ef 2a a1 a1 a1 a1 d0 10 ff d0 7f 68 68 88 |.*.*.........hh.|
000000f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa a8 a8 50 54 54 54 54 |....QQQQ...PTTTT|
00000100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000110 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a e9 09 4d a5 |****..........M.|
00000130 a6 d2 3f e1 1a 1a 1a 1a 0f 0d 0d f5 86 fa 87 86 |..?.............|
00000140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca b9 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000150 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 98 9e 9e 38 |....QQQQ.......8|
00000180 68 e2 ee 87 c3 c3 c3 c3 e1 e1 e1 e1 f0 f0 f0 f0 |h...............|
00000190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 50 5a aa 55 54 54 28 |....QQQQ.PZ.UTT(|
000001a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000001b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000001c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a cd 2d 4d 4d |****.........-MM|
000001d0 a2 c2 a1 a2 57 51 51 f9 a8 a8 a8 a8 d2 ff 55 54 |....WQQ.......UT|
000001e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 e5 98 8a a5 c5 52 45 45 |****.........REE|
000001f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d8 d8 d6 f2 |....QQQQ........|
00000220 2a 2a 2a 1c 15 7e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 e5 9d 5f |***..~......E.._|
00000230 a2 a2 a2 a2 8f 69 cf 13 5b 8e bb 99 55 54 2c c1 |.....i..[...UT,.|
00000240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000250 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4d 45 45 25 |****........MEE%|
00000270 e2 a6 a2 a2 51 51 91 57 a8 a8 a8 a8 e5 55 54 d8 |....QQ.W.....UT.|
00000280 2a 2a 2a 73 3e be 72 3e 9c ca e5 10 52 65 0e ee |***s>.r>....Re..|
00000290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000002a0 2a 2a 2a b0 15 15 15 15 8a 8a 8a ad 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000002b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000002c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 21 41 45 65 |****........!AEe|
000002d0 d7 c7 c7 c7 48 72 5a 48 e7 f7 e1 e7 fa f2 f7 fb |....HrZH........|
000002e0 2a 4e 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*N**........EEEE|
000002f0 c2 3a 4a ab ad 35 05 0d d0 aa a8 a8 54 54 54 54 |.:J..5......TTTT|
00000300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 14 12 54 |....QQQQ....T..T|
00000320 43 43 76 43 f2 72 3e 3e 8a 8a 4a 9c c5 2e 4e 45 |CCvC.r>>..J...NE|
00000330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000340 2a 2a 2d 2a 95 16 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**-*........EEEE|
00000350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 bb 8a ca 82 c6 dd dd bd |****............|
00000370 e4 ee 4e 33 19 52 48 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..N3.RHP....TTTT|
00000380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000390 a2 a2 a2 c2 51 51 61 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQaQ....TTTT|
000003a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000003b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 c4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000003c0 08 ee 43 43 1a 15 f7 98 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..CC........EEEE|
000003d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000003e0 2a 8a 2a 2a 16 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
000003f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 54 45 45 e5 |****........TEE.|
00000410 ee 5e a3 e2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.^..IWQQ....TTTT|
00000420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000430 a2 a2 a2 a2 05 30 51 d1 aa a8 04 e0 54 54 54 54 |.....0Q.....TTTT|
00000440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000450 f1 a6 92 37 51 99 c0 53 2f a8 a8 dc 27 6c 66 da |...7Q..S/...'lf.|
00000460 0b 2a 2a 2a 15 9a 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***..t.....EEEE|
00000470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000480 2a 2a 2a 2a 15 aa 90 10 08 97 8a 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
00000490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000004a0 2a 3f 61 2a 15 15 15 1f 8a 42 8d 8a 45 45 45 45 |*?a*.....B..EEEE|
000004b0 a2 02 a3 a2 69 5f 43 b0 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....i_C.....TTTT|
000004c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000004d0 a2 a2 a2 a2 c5 51 51 91 a8 f4 aa a8 54 54 54 54 |.....QQ.....TTTT|
000004e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000004f0 a1 a2 22 fb e9 55 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.."..UQQ....TTTT|
00000500 2a 2a 2a 0a 1a 15 34 b1 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***...4.....EEEE|
00000510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000540 2a 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00000550 a2 a2 a2 a2 73 53 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....sSQI....TTTT|
00000560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000590 a2 a2 c2 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000005a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000005b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000005c0 2b 2a 2a 2a 15 95 15 95 8a ca 8a ca 45 65 45 65 |+***........EeEe|
000005d0 a2 b2 a2 b2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000005e0 1c 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
000005f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000600 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000610 a2 a2 b2 a2 51 51 51 51 ac ac ac a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000620 2b 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |+***........EEEE|
00000630 a2 c2 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000640 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000660 2a 2a 2a 2b 15 15 95 15 8a 8a ca 8a 45 45 65 45 |***+........EEeE|
00000670 a2 a2 b2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 76 |....QQQQ....UTTv|
00000680 00 24 0f 64 06 80 00 5c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.$.d...\....EEEE|
00000690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000006a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000006b0 a2 a2 a2 a2 19 5a 51 59 a8 a8 a8 a8 86 56 54 56 |.....ZQY.....VTV|
000006c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ae 8a 8a 47 35 27 27 |****........G5''|
000006d0 53 12 52 b0 e9 d2 21 08 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |S.R...!.....TTTT|
000006e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000006f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000700 2a 2a 2b 2b 15 95 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 45 45 |**++........EeEE|
00000710 a2 b2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 50 a9 42 42 42 42 |....QQQQ..P.BBBB|
00000720 8d 8d 8d 59 46 2a ad c6 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |...YF*......EEEE|
00000730 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000740 2a 2a 2a 2a f6 35 95 85 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.5......EEEE|
00000750 b2 a2 a2 b2 51 59 51 51 ac a8 ac a8 54 54 54 54 |....QYQQ....TTTT|
00000760 2a 2a 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d b6 57 16 |**+*........].W.|
00000770 c8 d5 d8 d8 6a 6c 5c cd a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....jl\.....TTTT|
00000780 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000790 a2 a2 a2 a2 79 1f 62 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....y.bW....TTTT|
000007a0 2a 2b 2b 2a 15 15 95 95 ca 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*++*........EEEE|
000007b0 b2 a2 b2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 56 55 54 |....QQQQ....TVUT|
000007c0 8d 8d 5c 8d 55 ae c6 c6 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..\.U.......EEEE|
000007d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000007e0 2a 2a 2a 2a 1a 95 36 f1 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..6.....EEEE|
000007f0 a2 a2 b2 b2 59 59 59 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 56 |....YYYQ....TTTV|
00000800 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 65 55 |****........EEeU|
00000810 d5 d8 d8 c8 6c 5c e5 6a a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....l\.j....TTTT|
00000820 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000830 a2 a2 a2 a2 57 51 51 61 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQa....TTTT|
00000840 2a 2b 2a 2a 95 95 95 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 65 |*+**........EEEe|
00000850 a2 a2 a2 b2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 56 55 54 54 |....QQQQ....VUTT|
00000860 8d 5e 8d 8d af c6 c6 aa 0a ae 8a 8a 45 45 45 45 |.^..........EEEE|
00000870 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000880 2a 2a 2a 2a 95 78 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.x......EEEE|
00000890 a2 a2 a2 a2 59 59 59 59 a8 a8 ac ac 56 54 54 54 |....YYYY....VTTT|
000008a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 05 55 45 |****........E.UE|
000008b0 62 62 12 62 09 c9 32 31 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |bb.b..21....TTTT|
000008c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000008d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000008e0 2a 2a 2a 2a 15 95 95 95 ca ca ca 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000008f0 a2 a2 b2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 64 |....QQQQ....UTTd|
00000900 38 38 3b 1f 1d d9 5e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |88;...^.....EEEE|
00000910 a2 a2 a2 a2 51 51 41 53 ac a9 a8 48 54 54 54 54 |....QQAS...HTTTT|
00000920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000930 a2 a2 a2 a2 59 59 51 51 ac ac ac ac 54 54 54 54 |....YYQQ....TTTT|
00000940 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000950 c6 a6 a2 82 51 59 53 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QYSQ....TTTT|
00000960 2a 2a 2a 2a 34 95 31 95 ca 9b 9b 8a 45 45 45 45 |****4.1.....EEEE|
00000970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000980 2a 2a 2a 2a 15 15 95 15 ca ca ca ca 45 45 45 65 |****........EEEe|
00000990 a2 b2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000009a0 2a 6d 6f 2a 15 15 15 31 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*mo*...1....EEEE|
000009b0 a2 a2 a2 a2 53 41 43 13 a9 a8 b0 ad 54 54 54 54 |....SAC.....TTTT|
000009c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000009d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ac ac ac ac 54 56 56 54 |....QQQQ....TVVT|
000009e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000009f0 a6 a2 d2 c6 11 53 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....SQQ....TTTT|
00000a00 2a 2a 2a 2a 36 b6 09 b1 4a 1a 9e 8a 45 45 45 45 |****6...J...EEEE|
00000a10 a2 a2 a2 a2 b9 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
00000a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca ca 8a ca 65 45 65 65 |****........eEee|
00000a30 b2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000a40 6e 2a 2a 79 15 95 34 3c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |n**y..4<....EEEE|
00000a50 82 a6 a2 a2 60 63 9b 98 a8 ac a9 a8 54 54 54 54 |....`c......TTTT|
00000a60 79 2a 2a 2a 3c f1 9b 76 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |y***<..v....EEEE|
00000a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 ac ac 56 56 56 56 |....QQQQ....VVVV|
00000a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000aa0 3f 0f 14 2a 07 86 87 07 8f 8a 0a 85 45 45 45 45 |?..*........EEEE|
00000ab0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 89 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQ.....TTTT|
00000ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 d0 90 ca ca 65 68 68 68 |****........ehhh|
00000ad0 a2 b2 a2 b2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000af0 a0 22 4b 50 f0 c8 90 25 14 f4 aa a8 54 54 54 54 |."KP...%....TTTT|
00000b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 0c 0d 0d ad 56 86 86 86 |....QQQQ....V...|
00000b20 2b 2a 2a 43 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |+**C........EEEE|
00000b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 95 d0 d0 ca d0 68 65 68 65 |****........hehe|
00000b70 32 34 b4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |24..QQQQ....TTTT|
00000b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000bb0 a2 a2 a2 a2 51 61 51 51 0c 0d 0d b1 58 86 58 86 |....QaQQ....X.X.|
00000bc0 2c 2a 86 43 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |,*.C........EEEE|
00000bd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000be0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 18 aa a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000c00 2a 2a 2a 2a 15 95 5d 1e 0e 4f 4e 4e 27 87 e7 84 |****..]..ONN'...|
00000c10 42 c2 53 6a 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B.SjQQQQ....TTTT|
00000c20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000c30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000c40 2a 2a 2a 2a 80 00 95 5d 09 c0 89 09 45 25 00 57 |****...]....E%.W|
00000c50 a2 a2 a2 a2 91 55 51 51 84 10 84 84 42 42 42 42 |.....UQQ....BBBB|
00000c60 07 21 21 21 15 15 15 15 bb ca 82 bb dd dd dd dd |.!!!............|
00000c70 e2 4e a3 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.N..QQQQ....TTTT|
00000c80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000c90 a2 a2 a2 a2 51 91 25 50 7c 10 14 14 55 54 54 7a |....Q.%P|...UTTz|
00000ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 41 48 88 8a 24 24 24 24 |****....AH..$$$$|
00000cb0 72 80 16 12 9b 78 9b 78 d0 0c 89 db 86 86 86 86 |r....x.x........|
00000cc0 34 2a 43 0a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |4*C.........EEEE|
00000cd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0a 1a db 9a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 18 ca 7e 7b 0d 0e 64 |....QQQQ...~{..d|
00000d00 1f bd 68 6e 34 37 dd 30 e9 50 fa 50 4f 3c 26 26 |..hn47.0.P.PO<&&|
00000d10 13 53 a3 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.S..QQQQ....TTTT|
00000d20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca bd 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000d30 a2 a2 a2 a2 51 c9 53 51 a8 e1 a9 4d 54 54 54 54 |....Q.SQ...MTTTT|
00000d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 04 9b 4a da 08 6d 6d 68 |****......J..mmh|
00000d50 36 c4 36 21 fd 48 c3 93 0f f5 0e a5 d3 87 86 d2 |6.6!.H..........|
00000d60 2a 0a 09 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00000d70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 da 9b 9b 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
00000d90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 de de c4 da |....QQQQ........|
00000da0 43 1c 43 43 a1 21 8e a1 82 0d cd d0 28 5d 61 68 |C.CC.!......(]ah|
00000db0 a0 a2 e2 9e 26 56 51 29 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....&VQ)....TTTT|
00000dc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8d fb 82 bb 45 85 46 45 |****........E.FE|
00000dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 b0 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000de0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9e 8a 8a 4a c3 2d cd 8d |****.......J.-..|
00000df0 31 34 94 36 78 9b 58 e3 0c 29 c4 d4 86 86 14 62 |14.6x.X..).....b|
00000e00 ee 09 2a 2a 15 e3 63 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**..c.....EEEE|
00000e10 a2 a2 a2 a2 51 51 59 50 d0 0c 2d d8 68 54 54 6c |....QQYP..-.hTTl|
00000e20 2a 2a 2a 2a 77 77 f7 05 8d 8a 4a 4c 45 45 45 45 |****ww....JLEEEE|
00000e30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 38 54 54 |....QQQQ....T8TT|
00000e40 43 43 63 43 36 36 8e a1 0d 0d de c2 08 61 68 68 |CCcC66.......ahh|
00000e50 a2 e2 9e a0 56 51 09 06 aa a8 3c 32 54 54 54 54 |....VQ....<2TTTT|
00000e60 2a 2a 2a 2a 1b 15 95 05 4d 8c 4d 8c 25 c6 86 46 |****....M.M.%..F|
00000e70 a2 a2 a2 a2 47 70 9f 71 24 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Gp.q$...TTTT|
00000e80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 4d |****........EE%M|
00000e90 26 4e 93 a7 1b 6a 5b 73 a5 a7 a7 0f dc dd 13 16 |&N...j[s........|
00000ea0 09 2a 2a 0b e1 61 15 15 a2 a3 8a 4a 45 45 45 45 |.**..a.....JEEEE|
00000eb0 a2 a2 a2 a2 b0 89 51 59 d8 c4 d8 c4 6c 68 6c 62 |......QY....lhlb|
00000ec0 2a 2a 2a 2a 19 77 04 f7 8a 4a 82 8a 45 45 45 45 |****.w...J..EEEE|
00000ed0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ee0 2a ec 43 30 76 15 3f 76 cd bd c2 4d 41 c1 dd 3d |*.C0v.?v...MA..=|
00000ef0 a2 90 a0 a2 51 61 6e 56 a8 2c 22 aa 54 54 54 54 |....QanV.,".TTTT|
00000f00 2a 2a 2a 2a 05 9b 18 9b 8c 4d 8c 4d c6 26 c6 26 |****.....M.M.&.&|
00000f10 a3 a2 a2 42 70 9f 71 47 a8 a8 a8 24 54 54 54 54 |...Bp.qG...$TTTT|
00000f20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000f30 53 a3 a2 30 b8 b1 51 51 c0 0c d9 d0 86 10 86 86 |S..0..QQ........|
00000f40 2a 3f ee 09 c1 80 13 41 49 00 80 89 c8 c7 e7 07 |*?.....AI.......|
00000f50 02 e2 f3 73 01 31 01 31 80 98 80 98 40 4c 40 4c |...s.1.1....@L@L|
00000f60 2a 26 24 b8 77 04 f7 19 4a 82 8a 8a 45 45 45 45 |*&$.w...J...EEEE|
00000f70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000f80 2a 2a 2a 2a 15 15 98 21 90 42 cd d0 68 68 48 61 |****...!.B..hhHa|
00000f90 9e 20 10 e2 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |. ..........BBBB|
00000fa0 2a 28 2b 2e 14 15 15 14 ca 8a 8a ca 45 45 65 65 |*(+.........EEee|
00000fb0 e2 a2 a2 b2 51 51 59 51 a4 ac a8 a0 54 54 50 54 |....QQYQ....TTPT|
00000fc0 25 24 2a 3e 92 9e 17 95 4a 8b 09 83 a5 e4 c5 47 |%$*>....J......G|
00000fd0 52 f2 e3 a3 79 61 51 11 54 e3 bc 00 54 aa 55 54 |R...yaQ.T...T.UT|
00000fe0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001020 2a 2a 2a 2a 95 7f 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001070 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00001080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000010b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010c0 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****~.......EEEE|
000010d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a3 8a 8a ca 85 51 45 45 |****.........QEE|
000010f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001110 a2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.WQ....TTTT|
00001120 2a 2a 2a 2a 5d 5c 15 95 e3 9f ca 5f 45 65 d7 4f |****]\....._Ee.O|
00001130 a2 32 86 ab 51 51 51 51 a8 24 aa a8 54 54 1c 55 |.2..QQQQ.$..TT.U|
00001140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001150 a2 a2 a2 a2 54 31 54 31 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....T1T1....TTTT|
00001160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...~....EEEE|
00001170 a2 a2 a2 a2 f9 51 fd 3a 98 98 98 90 2b 18 72 54 |.....Q.:....+.rT|
00001180 5f 60 27 66 12 a3 a0 20 d0 91 cf 62 f1 07 28 07 |_`'f... ...b..(.|
00001190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000011a0 2a 2a 2a 2a 95 77 95 77 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.w.w....EEEE|
000011b0 a2 a2 a2 a2 e1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
000011c0 2a 2a 2a 2a 92 12 d9 9d 48 88 0e 41 07 a7 00 07 |****....H..A....|
000011d0 a3 83 83 b3 c0 21 e8 29 0c e2 10 84 70 06 0b 70 |.....!.)....p..p|
000011e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000011f0 a2 a2 a2 7b 31 23 09 cb e0 aa a8 a8 54 54 54 54 |...{1#......TTTT|
00001200 2a 2a 2a 2a 15 15 7e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..~.....EEEE|
00001210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 18 1c a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001220 2a 2a 2a 2a 11 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001240 54 21 2a 2a 90 2a 2a 2a 8a 4a 97 8a 45 45 45 45 |T!**.***.J..EEEE|
00001250 a2 a2 a2 a2 57 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQ.....TTTT|
00001260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001270 a2 a2 a2 a2 51 11 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.QQ....TTTT|
00001280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001290 a2 82 1a a2 9c 3f 0c 39 a9 a8 a8 68 54 54 54 54 |.....?.9...hTTTT|
000012a0 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.~......EEEE|
000012b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000012c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 11 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000012d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000012e0 21 2a 2a 51 90 c3 c3 f9 8a 96 8a 8a 45 45 45 45 |!**Q........EEEE|
000012f0 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00001300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001310 a2 a2 a2 a2 69 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....iQQQ....TTTT|
00001320 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001330 42 15 a2 a2 3c 0c 81 3f a8 a8 64 a9 54 54 54 54 |B...<..?..d.TTTT|
00001340 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****~.......EEEE|
00001350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001360 ac 2a 2a 2a d1 d6 d6 56 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***...V....EEEE|
00001370 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001380 2a 2a ab 21 90 21 21 21 97 8a 8a 0a 45 45 45 45 |**.!.!!!....EEEE|
00001390 a2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.WQ....TTTT|
000013a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000013b0 7b 62 a2 a2 39 31 21 c9 aa a8 90 94 54 54 54 54 |{b..91!.....TTTT|
000013c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000013d0 22 ab a2 a2 e8 fd c0 f9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |"...........TTTT|
000013e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...~....EEEE|
000013f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001400 2a 06 21 21 90 21 21 21 c8 81 8a 4a 45 45 45 45 |*.!!.!!!...JEEEE|
00001410 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001420 2a 2a 2a 2a 15 76 15 76 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.v.v....EEEE|
00001430 a2 a2 a2 a2 e1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
00001440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001450 bb a3 a2 22 28 d0 f9 20 a8 f4 aa a8 54 54 54 54 |..."(.. ....TTTT|
00001460 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001470 a0 a2 a2 b2 a9 51 51 a0 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....QQ.....TTTT|
00001480 2a 2a 2a 2a 15 15 7e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..~.....EEEE|
00001490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000014a0 2a 2a 2a 2a b6 35 15 34 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.5.4....EEEE|
000014b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000014c0 2a e9 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**.t......EEEE|
000014d0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQ.....TTTT|
000014e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000014f0 a2 a2 a2 a2 4b 5b 4b 5b a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....K[K[....TTTT|
00001500 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001510 a2 a2 92 ae 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQIW....TTTT|
00001520 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.~......EEEE|
00001530 37 f1 a6 92 53 51 99 c0 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |7...SQ......TTTT|
00001540 2a 2a 2a 2a 37 37 95 b4 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****77......EEEE|
00001550 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001560 2b 2a 2b 2a 15 95 15 95 8a ca 8a ca 45 65 45 65 |+*+*........EeEe|
00001570 a2 b2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 ac a8 56 54 56 54 |....QQ.W....VTVT|
00001580 2b 43 2b 1c 15 95 15 95 8a ca 8a ca 45 45 45 45 |+C+.........EEEE|
00001590 a2 a2 a2 a2 68 67 13 5f a8 a8 a8 d0 54 54 54 54 |....hg._....TTTT|
000015a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000015b0 b0 52 a3 b2 51 51 50 51 ac a8 ac ac 54 54 54 54 |.R..QQPQ....TTTT|
000015c0 2a 2a 2b 2a 7e 15 15 15 ca 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+*~.......EEEE|
000015d0 b2 a2 b2 b2 51 51 51 51 a8 a8 ac a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000015e0 2a 2a 2a 2a 95 78 15 15 4a bc 8a 8a 45 45 45 45 |****.x..J...EEEE|
000015f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 16 |....QQQQ....TTT.|
00001600 ee 2b 2a 2a 95 15 15 15 ca 8a 8a 8a 65 45 45 45 |.+**........eEEE|
00001610 b2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 ac a8 a8 54 56 d0 54 |....Q.WQ....TV.T|
00001620 6e 2b 69 13 b5 15 95 89 ca 8a 8a 8a 45 45 45 45 |n+i.........EEEE|
00001630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001640 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5e 45 45 |****........%^EE|
00001650 a2 a2 a2 a2 51 59 19 5a a8 a8 c0 a8 54 56 86 56 |....QY.Z....TV.V|
00001660 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 05 6d 65 62 |****...~.....meb|
00001670 34 34 34 34 41 5b 71 5b a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |4444A[q[....TTTT|
00001680 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000016a0 2b 2a 2a 2a 15 15 15 95 0d 8d ca 82 45 45 45 65 |+***........EEEe|
000016b0 a2 a2 a2 b2 e1 57 51 51 ac a8 a8 a8 56 86 38 86 |.....WQQ....V.8.|
000016c0 43 43 43 43 15 15 0e 95 8a 8a 8a ca 45 45 45 45 |CCCC........EEEE|
000016d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000016e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000016f0 a2 b2 b2 a2 51 51 51 51 ac 0c ad a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001700 2b 2a 2a 2a 15 15 7e 15 4a de ca 8a 6d 68 68 c8 |+***..~.J...mhh.|
00001710 b4 32 b4 32 50 51 51 e1 ac a8 a8 a8 54 54 54 54 |.2.2PQQ.....TTTT|
00001720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001730 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001740 2b 2b 2a 2b 15 15 15 15 8d 8a c2 4a 65 45 45 45 |++*+.......JeEEE|
00001750 a2 a2 b2 a2 57 51 51 e1 ac a8 a8 ac 86 56 86 86 |....WQQ......V..|
00001760 43 43 43 2b 15 0e 15 15 ca 8a ca 8a 45 45 45 45 |CCC+........EEEE|
00001770 a2 a2 a2 a2 b9 57 31 54 dc ab a8 a8 54 54 54 54 |.....W1T....TTTT|
00001780 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001790 b2 b2 b2 a2 51 51 51 59 a4 ab a8 a8 54 56 54 54 |....QQQY....TVTT|
000017a0 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 ca ca 8a 8a 65 68 68 65 |****.~......ehhe|
000017b0 34 34 34 34 51 59 e1 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |4444QY.P....TTTT|
000017c0 2a 2a 2a 2a 9b 18 85 98 8a 4a 8d 8a 45 45 45 45 |****.....J..EEEE|
000017d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000017e0 2b 2a 2b 2b 95 95 95 98 8a fb 8a ca 45 65 45 45 |+*++........EeEE|
000017f0 a2 b2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 ac ac 56 56 56 86 |....QQ.W....VVV.|
00001800 2b 43 2b 43 95 b7 95 89 9a ca 8a ca 45 45 45 45 |+C+C........EEEE|
00001810 a2 a2 a2 a2 51 b8 a9 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q..Q....TTTT|
00001820 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001830 b2 b2 a2 b2 59 19 5a 59 ab a8 0c a5 54 54 54 54 |....Y.ZY....TTTT|
00001840 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 ca 8a 8a ca 65 65 65 65 |****~.......eeee|
00001850 34 34 34 34 1a 1a e2 18 a8 70 a8 a8 54 54 54 54 |4444.....p..TTTT|
00001860 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...t....EEEE|
00001870 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001880 2a 2b 2b 2b 95 95 95 95 50 ba 8a ca 45 45 45 45 |*+++....P...EEEE|
00001890 b2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 ac ac a8 56 56 56 56 |....Q.WQ....VVVV|
000018a0 43 43 43 2b 43 b4 b5 a1 ca 8a ca a1 45 45 45 45 |CCC+C.......EEEE|
000018b0 a2 a2 a2 a2 81 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....QQQ....TTTT|
000018c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000018d0 b2 a2 a2 b2 59 59 59 59 a8 ac a4 ab 54 54 54 54 |....YYYY....TTTT|
000018e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a ca 65 65 65 65 |****...~....eeee|
000018f0 b4 b2 32 34 1b 6a 13 6b 88 a9 a8 a8 54 54 54 54 |..24.j.k....TTTT|
00001900 2a 2a 2a 2a 15 cf cf 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...L....EEEE|
00001910 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001920 2a 2a 2b 2a 95 95 95 95 8a 8a ca ca 45 45 45 45 |**+*........EEEE|
00001930 a2 a2 a2 b2 e1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 56 56 56 56 |.....WQQ....VVVV|
00001940 2b 43 2b 2b 34 37 34 b7 8a 0a 87 ca 45 45 45 45 |+C++474.....EEEE|
00001950 a2 a2 a2 a2 24 f4 24 3c a8 64 aa a8 54 54 54 54 |....$.$<.d..TTTT|
00001960 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001970 a2 a2 a2 a2 59 59 59 59 ac ac ac a8 54 54 54 54 |....YYYY....TTTT|
00001980 2a 2a 2a 2a 15 15 7e 15 8a 8a 8a 8a 65 65 65 45 |****..~.....eeeE|
00001990 b2 b2 b2 b2 1b 1a 1a 72 a8 a8 a8 70 54 54 54 54 |.......r...pTTTT|
000019a0 2a 2a 2a 2a 43 f8 79 cd 8a 8a 4a a1 45 45 45 45 |****C.y...J.EEEE|
000019b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000019c0 2a 0b 2a 2a 95 15 9b 95 ca ca ca ca 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
000019d0 a2 a2 b2 a2 57 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 56 54 d0 56 |....WQQ.....VT.V|
000019e0 2b 2b 2b 2b a1 95 a1 a1 0a 87 ca 8a 45 45 45 45 |++++........EEEE|
000019f0 a2 a2 a2 a2 dc 24 3c 24 60 aa a8 a8 54 54 54 54 |.....$<$`...TTTT|
00001a00 2a 2a 2a 2a 15 95 05 1a e7 67 a6 8a 45 45 45 45 |****.....g..EEEE|
00001a10 a2 a2 12 af 51 59 59 51 ac ac 0c ad 54 54 54 56 |....QYYQ....TTTV|
00001a20 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 8a 8a 8a 8a 63 68 45 85 |****.~......chE.|
00001a30 b2 b2 b2 b2 19 1a 1a 5a ac a9 a4 4d 54 54 54 54 |.......Z...MTTTT|
00001a40 2a 0b 2a 2a 4e 4c 9a 4d 8a ca 02 8d 45 45 45 45 |*.**NL.M....EEEE|
00001a50 a2 a2 a2 a2 57 50 51 89 d2 68 1e 16 54 54 54 54 |....WPQ..h..TTTT|
00001a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 95 d0 ca ca d0 65 68 45 45 |****........ehEE|
00001a70 a2 b2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 a8 a8 54 38 86 86 |....QQ.W....T8..|
00001a80 2b 2b 2b 43 a1 a1 95 a1 d0 d0 8a ca 45 45 45 45 |+++C........EEEE|
00001a90 a2 a2 a2 a0 89 b9 89 b9 d4 a8 a8 dc 54 54 54 54 |............TTTT|
00001aa0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 27 a6 c2 26 45 45 85 46 |****....'..&EE.F|
00001ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 0d 0d ad 0c 56 54 86 86 |....QQQQ....VT..|
00001ac0 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 8a 8a 8a 68 48 85 63 |****~.......hH.c|
00001ad0 34 34 b4 32 5a 19 1a 1a a8 0c 0d 71 54 54 54 54 |44.2Z......qTTTT|
00001ae0 0b 2a 2a 2a 9b 9b 9b 9b ca 0d 8d 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00001af0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 2c 0f 2d 6c 68 54 54 |....QQQQ.,.-lhTT|
00001b00 2a 2a 2a 2a 15 15 95 15 d0 d0 d0 d0 68 65 68 65 |****........hehe|
00001b10 b2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 a8 a8 a8 dc 86 86 d0 |....Q.WQ........|
00001b20 43 43 43 2b a1 95 a1 a1 d0 8a ca ca 45 45 45 45 |CCC+........EEEE|
00001b30 a2 a2 a0 a2 b9 b9 b9 b9 a8 a8 dc d4 54 54 54 54 |............TTTT|
00001b40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 90 82 0a fd 50 25 a6 c6 |****........P%..|
00001b50 a2 a2 a2 a2 19 52 51 59 0d 0d 0d 0d 86 56 86 86 |.....RQY.....V..|
00001b60 2a 2b 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 85 7d 68 68 |*+**...~.....}hh|
00001b70 34 34 34 34 1a 5a 19 1a 0d ad 70 a0 26 26 f0 54 |4444.Z....p.&&.T|
00001b80 2a 2a 2a 0b 9b 9b 9b 9b 0d 8d 8a ca 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00001b90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 d0 0f 0d a9 62 6a 54 14 |....QQQQ....bjT.|
00001ba0 2a 2a 2a 2a 95 a1 15 95 d0 d0 ca d0 65 68 68 68 |****........ehhh|
00001bb0 a2 a2 32 b4 e9 57 51 51 a8 a8 a8 a8 56 86 d2 87 |..2..WQQ....V...|
00001bc0 43 43 2b 43 95 a1 95 a1 8a db d0 d0 45 45 45 45 |CC+C........EEEE|
00001bd0 82 a0 a2 a2 b9 b9 b9 b9 a8 dc 24 a8 54 54 54 54 |..........$.TTTT|
00001be0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 90 8a f2 d0 65 28 5d 45 |****........e(]E|
00001bf0 a2 a2 a2 a2 4f f2 e7 f3 f3 f1 f1 f9 f8 fc f9 f8 |....O...........|
00001c00 7c fe 7c 7c 3e 3e 7f 3e 1f 1f 1f 1f 9c cf 9f af ||.||>>.>........|
00001c10 cf c7 c7 e7 e7 f3 e7 f3 f1 f9 3b f1 1b 55 54 1a |..........;..UT.|
00001c20 2a 2a 0a 2a 78 98 f8 9a 8d 8a 8a 42 45 45 45 45 |**.*x......BEEEE|
00001c30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 66 0e 79 7e 54 54 86 60 |....QQQQf.y~TT.`|
00001c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 1a e3 55 54 |....QQQQ......UT|
00001c60 8d 8d 8d 8d 95 c6 46 15 4a 63 63 a3 45 45 45 45 |......F.Jcc.EEEE|
00001c70 a2 a2 a2 a2 51 51 89 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00001c80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 24 67 e7 90 e1 86 e6 7e |****....$g.....~|
00001c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 a5 51 45 |****........E.QE|
00001cb0 d8 d8 d8 d8 54 51 69 6c 36 aa 34 36 54 54 54 54 |....TQil6.46TTTT|
00001cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001cd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 0d a9 a4 0f 14 10 6e 12 |....QQQQ......n.|
00001ce0 2a 34 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*4**........EEEE|
00001cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 1a |....QQQQ....UTT.|
00001d00 8d 8d 8d 8d c6 46 15 95 63 63 a3 4a a5 51 45 45 |.....F..cc.J.QEE|
00001d10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d20 2a 2a 2a 2a 31 15 15 95 fa d0 82 4a 5d 81 a6 26 |****1......J]..&|
00001d30 a2 a2 02 a3 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa 34 36 36 54 54 1a 55 |....QQQQ.466TT.U|
00001d60 2a 2a 2a 2a 7b 95 7b 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****{.{.....EEEE|
00001d70 a2 a2 32 a6 41 73 53 51 a8 20 c4 d4 3c 3f 33 15 |..2.AsSQ. ..<?3.|
00001d80 37 34 94 f7 48 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |74..H.......EEEE|
00001d90 a2 a2 a2 a2 51 51 31 54 f1 c1 a9 cc 54 54 54 54 |....QQ1T....TTTT|
00001da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 63 a3 4a 63 51 45 45 a5 |****....c.JcQEE.|
00001db0 a2 a2 a2 a2 bf 4f 57 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....OWI....TTTT|
00001dc0 69 6f 2a 2a 15 15 37 15 8d bb 0a c2 d0 5d f3 b0 |io**..7......]..|
00001dd0 69 73 73 63 51 b1 a4 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |isscQ..Q....TTTT|
00001de0 6b 68 13 13 05 15 15 15 8d 7e 8c 3e 51 45 45 a5 |kh.......~.>QEE.|
00001df0 d8 d8 d8 d8 54 51 69 6c 34 36 36 aa 54 1a 55 54 |....TQil466.T.UT|
00001e00 2a 2a 2a 2a 05 1b 1b 9b 8d 8a 8a 0a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001e10 a2 a2 92 a6 53 51 f1 5c 42 da d0 7c 39 31 17 36 |....SQ.\B..|91.6|
00001e20 35 96 43 36 05 9a 05 4b 8a 8a 0a 8d 4c 05 4d 65 |5.C6...K....L.Me|
00001e30 f3 40 e6 f6 51 51 61 f0 d7 c5 2b 95 54 54 54 54 |.@..QQa...+.TTTT|
00001e40 2a 8d 2a 2a c6 46 15 95 a3 4a 63 63 45 45 a5 51 |*.**.F...JccEE.Q|
00001e50 a2 a2 a2 a2 a4 84 a1 8c a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00001e60 2a 2a 2a 2a cd 36 71 77 c2 61 e1 90 86 26 7d a1 |****.6qw.a...&}.|
00001e70 34 34 74 39 bc 1c 52 38 d4 a8 a8 a8 d0 d8 d6 38 |44t9..R8.......8|
00001e80 43 b2 1e 1f 8c 5e 95 b1 1d 79 9c 8a 45 45 45 45 |C....^...y..EEEE|
00001e90 a2 a2 d2 a8 51 69 6c 54 36 36 aa 34 1a ef 55 54 |....QilT66.4..UT|
00001ea0 2a 2a 2a 2a 4b 4b 4b 05 8a 8a 4a 8d 45 45 45 45 |****KKK...J.EEEE|
00001eb0 a2 82 a6 a2 51 d9 74 53 0e 0d 71 62 12 86 10 6e |....Q.tS..qb...n|
00001ec0 6a 6b 43 68 35 04 0e b4 8d a7 bb 3b 23 ed 33 93 |jkCh5......;#.3.|
00001ed0 f9 b9 36 34 63 83 54 41 a8 ac bd ab 1a 55 54 54 |..64c.TA.....UTT|
00001ee0 8d 8d 2a 2a 46 15 95 c6 4a 63 63 a3 45 a5 f1 5d |..**F...Jcc.E..]|
00001ef0 a2 a2 a2 a2 44 b3 b4 b4 ac a9 a8 a8 54 54 54 54 |....D.......TTTT|
00001f00 2a 2a 79 6c 3c 15 15 15 fa d0 d0 50 c1 e6 a6 1d |**yl<......P....|
00001f10 e1 c6 91 36 73 e3 48 67 2d d8 68 0e 0b d9 de 0e |...6s.Hg-.h.....|
00001f20 43 9a 87 6e 09 b5 b5 c2 9b 8a 4a 9b 45 a5 51 45 |C..n......J.E.QE|
00001f30 a2 d2 d8 a8 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 39 54 54 1a |....QQQQ....9TT.|
00001f40 2a 68 2a 2a cb 4b b7 cb 8a 4a da 9a 45 45 45 45 |*h**.K...J..EEEE|
00001f50 a2 a2 a2 a2 59 50 51 51 0d d9 d0 0c 87 60 86 d2 |....YPQQ.....`..|
00001f60 0b 43 43 ec c3 43 9a b4 26 0d 42 8c 6d be f0 cd |.CC..C..&.B.m...|
00001f70 3f 34 a4 09 2b 1c e2 48 b8 a9 a8 a8 55 54 54 1a |?4..+..H....UTT.|
00001f80 8d 2a 2a 8d 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a a5 91 43 45 |.**...........CE|
00001f90 a2 f2 40 a1 31 31 31 39 54 30 a8 90 54 54 54 54 |..@.1119T0..TTTT|
00001fa0 2e 28 2a 2e 15 15 15 14 4a ca 8a 8a 45 45 65 65 |.(*.....J...EEee|
00001fb0 82 b2 a2 b2 51 51 41 51 ac ac a8 ac 54 54 50 54 |....QQAQ....TTPT|
00001fc0 37 2a 2a 3e 93 9c 92 1e 49 09 83 0a a6 a4 47 65 |7**>....I.....Ge|
00001fd0 f3 f2 23 80 31 51 f1 59 b4 84 8c 90 54 aa 55 54 |..#.1Q.Y....T.UT|
00001fe0 1a 2a 2a 06 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00001ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000020a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000020b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000020c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000020d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000020e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000020f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002110 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002150 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000021b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000021d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000021f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002220 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002250 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002270 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000022a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000022b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000022c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000022d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000022e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000022f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002320 ea 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00002330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002340 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002370 72 62 02 42 f1 f9 c9 c9 9c 80 fc fe 72 72 7c 7e |rb.B........rr|~|
00002380 18 39 3e 3f 13 12 9f 9f cf 0f ae 8a 45 45 45 45 |.9>?........EEEE|
00002390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000023a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000023b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000023c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000023d0 12 12 12 12 09 09 09 09 e1 86 84 7c 54 54 54 54 |...........|TTTT|
000023e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000023f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 76 7d |....QQQQ....TTv}|
00002400 3f 40 3e 3f 00 10 12 1f 8f 51 50 d0 e8 28 27 27 |?@>?.....QP..(''|
00002410 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002420 21 21 21 21 90 21 21 21 48 88 57 48 45 45 45 45 |!!!!.!!!H.WHEEEE|
00002430 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 35 44 45 57 |****........5DEW|
00002450 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002460 3a 38 38 3b 59 1c 9c 5e ce 4e 89 0e 67 a7 44 07 |:88;Y..^.N..g.D.|
00002470 40 50 80 43 29 d8 d1 c1 e0 f4 1a 1c 54 54 54 54 |@P.C).......TTTT|
00002480 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 a8 42 42 54 |....QQQQ.....BBT|
000024a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000024b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000024d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 16 |****........]EE.|
000024f0 b3 de 2b bb 2d d1 c1 e9 c8 f6 ca 12 0a 70 70 70 |..+.-........ppp|
00002500 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002540 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002550 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000025a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000025b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000025c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000025d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000025e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000025f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002600 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002610 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002640 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002660 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002680 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000026a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000026b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000026c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000026d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000026e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000026f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002700 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002710 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002730 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002740 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002750 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002760 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002780 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002790 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000027b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000027d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000027f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 8c a9 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002800 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002820 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002840 2a 2a 2a 2a b5 08 95 bc 8a 0a 9a 9b 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002850 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002860 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002870 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 6e 8e 8f 27 e7 04 e4 |****.....n..'...|
00002890 42 e2 f3 03 f9 d1 83 f0 31 e4 00 ec 02 7c 7e 40 |B.......1....|~@|
000028a0 39 a5 2a 39 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |9.*9........EEEE|
000028b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000028c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000028d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 84 a8 50 85 42 42 42 42 |....QQQQ..P.BBBB|
000028e0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000028f0 12 12 b2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002910 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 6a 48 88 ca 24 24 24 24 |****....jH..$$$$|
00002930 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002940 59 2a 21 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |Y*!!........EEEE|
00002950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002960 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 c8 e2 76 74 76 4a |....QQQQ....vtvJ|
00002980 3a 38 38 38 1c 9c 1d 1d af 47 01 4e a7 44 a7 77 |:888.....G.N.D.w|
00002990 db ab a2 22 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..."QQQQ....TTTT|
000029a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000029b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000029c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000029d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000029e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000029f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002aa0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002af0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b70 a2 a2 a2 a2 54 51 51 89 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....TQQ.....TTTT|
00002b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002bc0 2a 2a 2a 2a 15 4b 15 15 0a 92 8a 8a 45 45 45 45 |****.K......EEEE|
00002bd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002be0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c10 a2 a2 a2 a2 51 49 22 57 f1 f1 d5 f1 54 54 54 54 |....QI"W....TTTT|
00002c20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c60 2a 2a 2a 2a 4b 15 15 15 dc d0 d0 90 45 45 45 45 |****K.......EEEE|
00002c70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002cb0 a2 a2 a2 a2 a1 b4 54 51 0d c9 51 0e 54 54 54 54 |......TQ..Q.TTTT|
00002cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002cd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d00 2a 2a 2a 2a 15 15 4b 4b e5 d0 90 9c 45 45 45 45 |****..KK....EEEE|
00002d10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002d50 a2 a2 a2 a2 b4 54 51 b1 c9 59 0e 0d 54 54 54 54 |.....TQ..Y..TTTT|
00002d60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002d70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002d90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002da0 2a 2a 2a 2a 15 4b 4b 15 d0 90 9c e5 45 45 45 45 |****.KK.....EEEE|
00002db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002dc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002de0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002df0 a2 a2 a2 a2 57 31 b7 1c 59 82 0f c9 54 54 54 54 |....W1..Y...TTTT|
00002e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002e10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002e20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002e30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002e40 2a 48 2a 2a cb 21 15 95 90 dc e5 d0 45 45 45 45 |*H**.!......EEEE|
00002e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d4 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002e60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4c 45 45 65 |****........LEEe|
00002e70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 fc 7c 54 54 54 |....QQQQ....|TTT|
00002e80 2a 2a 2a 2a 15 95 1f 1f 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002e90 a2 92 d4 a7 c3 cf cf e7 ef f3 f5 e5 54 54 54 9c |............TTT.|
00002ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 a5 52 |****........EE.R|
00002eb0 02 02 92 73 f9 c9 21 f1 80 90 e4 9c 54 da 7c 54 |...s..!.....T.|T|
00002ec0 02 01 78 2a 9c 9c 9c 9c 40 88 cf 0f 27 27 24 20 |..x*....@...''$ |
00002ed0 f3 93 93 e3 09 f1 11 08 fc 0c fc f8 4e 72 72 72 |............Nrrr|
00002ee0 26 20 24 27 1f 92 1c 9f 89 cf cf 89 84 e4 04 04 |& $'............|
00002ef0 43 92 93 93 f1 f9 c9 f1 a8 a8 fc e4 4c 7c 7e 72 |C...........L|~r|
00002f00 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 e0 c4 2c |!!!!.!!!HHHH$..,|
00002f10 02 10 12 42 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |...B........BBBB|
00002f20 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00002f30 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002f40 21 21 21 21 90 21 21 21 48 c8 80 40 24 24 24 24 |!!!!.!!!H..@$$$$|
00002f50 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002f60 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00002f70 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002f80 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00002f90 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00002fa0 2a 2e 2a 2e 15 15 15 15 0a 8a 8a 8a 45 45 c5 45 |*.*.........EE.E|
00002fb0 a2 a2 a2 a2 51 51 71 41 a0 ac a8 a8 54 54 50 54 |....QQqA....TTPT|
00002fc0 28 26 2a 3e 90 95 92 94 03 ca c3 c3 25 c4 a4 24 |(&*>........%..$|
00002fd0 f0 b0 f2 f0 49 41 31 29 3c 84 ac 3c 54 aa 55 54 |....IA1)<..<T.UT|
00002fe0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003000 68 13 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |h...........bbbb|
00003010 31 31 31 31 43 9b 98 58 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111C..XLLLL&&&&|
00003020 13 13 13 13 89 89 d7 89 5d 1c da 9a 62 62 e2 75 |........]...bb.u|
00003030 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c d6 d0 26 26 |1111....LLLL..&&|
00003040 13 13 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 6d 62 62 |............bmbb|
00003050 34 c4 31 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4.14............|
00003060 43 43 43 43 21 0e 8e a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC!.......hhhh|
00003070 34 34 34 34 1b 1a 1a 92 a5 ad a1 b9 e4 86 86 86 |4444............|
00003080 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 88 83 63 |CCCC........h..c|
00003090 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 38 86 |4444..........8.|
000030a0 43 43 43 1c a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCC.........hhhh|
000030b0 34 34 34 34 18 1a e2 e0 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
000030c0 43 43 43 43 21 bb a1 a1 2b 1f 9f ab 68 28 6e 68 |CCCC!...+...h(nh|
000030d0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 38 86 86 38 |4444........8..8|
000030e0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 63 68 68 88 |CCCC........chh.|
000030f0 c4 31 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |.144............|
00003100 43 43 43 43 0e 8e a1 21 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC...!....hhhh|
00003110 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 71 70 0c 0d 86 86 86 86 |4444....qp......|
00003120 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 88 83 63 68 |CCCC..........ch|
00003130 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 38 86 86 |4444.........8..|
00003140 43 43 1c 43 a1 a1 a1 a1 d0 10 12 d2 68 68 68 68 |CC.C........hhhh|
00003150 34 34 34 34 1a e2 e0 18 4d 0c 0d a1 d0 26 26 d6 |4444....M....&&.|
00003160 6b 13 13 13 a1 a1 a1 a1 d0 10 07 c7 68 68 68 68 |k...........hhhh|
00003170 81 36 31 31 58 43 9b 98 4d ac 0d 0d 86 86 38 38 |.611XC..M.....88|
00003180 43 43 43 43 a1 a1 21 a4 d2 d0 d0 10 68 68 88 63 |CCCC..!.....hh.c|
00003190 31 34 34 c4 42 9b 98 18 be 4e 4c bc 86 86 86 d6 |144.B....NL.....|
000031a0 43 43 43 43 8e a1 21 0e 1a 1b de 10 e8 90 63 68 |CCCC..!.......ch|
000031b0 94 27 36 34 1a 1a 1a 1a 70 0c 0d 71 86 86 86 86 |.'64....p..q....|
000031c0 43 43 6d 78 a1 21 8e c3 da 50 1e db 83 63 68 88 |CCmx.!...P...ch.|
000031d0 34 34 34 34 78 45 9b 98 ac bd 4e 4c 38 86 86 86 |4444xE....NL8...|
000031e0 43 1c 43 43 c8 21 8e a1 90 9c 5c e4 88 63 68 68 |C.CC.!....\..chh|
000031f0 34 34 34 34 e2 e0 18 1a 0d 71 0c 0d 86 1a 2d 39 |4444.....q....-9|
00003200 8d 43 43 1c a1 a1 a1 a1 10 07 c7 d0 68 68 68 68 |.CC.........hhhh|
00003210 31 34 d4 c8 b0 6c 1c e2 0d 71 0c 0d 86 38 38 86 |14...l...q...88.|
00003220 43 43 43 43 a1 48 39 8e e4 10 87 5c 68 88 63 68 |CCCC.H9....\h.ch|
00003230 34 34 c4 31 48 22 1f e2 91 3b d5 29 86 86 38 86 |44.1H"...;.)..8.|
00003240 43 43 43 43 a1 a1 34 b7 d0 d0 10 c7 d0 6d a8 f1 |CCCC..4......m..|
00003250 c4 d1 38 34 1a 1a 1a 1a 0c 0d 71 70 86 86 86 86 |..84......qp....|
00003260 8d 1c 43 43 a1 b4 c3 c6 d0 d0 10 c7 6d 68 28 cd |..CC........mh(.|
00003270 34 34 34 34 e3 48 22 af 28 91 3b 71 86 86 86 38 |4444.H".(.;q...8|
00003280 1c 43 43 43 21 0e 75 cb 9c 9c a5 ba 63 68 68 88 |.CCC!.u.....chh.|
00003290 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 71 0c 0d 0d 1a 2d 87 86 |4444....q....-..|
000032a0 43 43 69 8d a1 a1 a1 b5 07 c7 d0 10 68 08 6d 68 |CCi.........h.mh|
000032b0 34 d4 e8 36 6c 1c 1a b2 71 0c 0d 0d 86 86 86 86 |4..6l...q.......|
000032c0 43 43 43 43 4b 39 0e 75 3a 87 9c a5 88 63 68 68 |CCCCK9.u:....chh|
000032d0 34 c4 31 34 1c 1f e2 a8 57 2a d5 8d 86 38 86 86 |4.14....W*...8..|
000032e0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 10 c7 d0 68 a8 71 7c |CCCC........h.q||
000032f0 d4 38 34 34 e2 18 1a 1a 0d 71 70 0c 86 86 86 38 |.844.....qp....8|
00003300 43 43 43 8d a1 f1 c6 a1 d0 10 c7 d0 68 68 68 68 |CCC.........hhhh|
00003310 34 34 34 34 a8 1c 57 e2 8d 57 72 d4 86 86 38 86 |4444..W..Wr...8.|
00003320 43 43 43 1c 57 7f ff 24 9d bf 7f 9c 69 68 c8 d5 |CCC.W..$....ih..|
00003330 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a ad 0d 0d a5 ef ee 92 fc |4444............|
00003340 43 43 fe 4e a1 21 8e a1 c7 d0 10 07 88 63 68 68 |CC.N.!.......chh|
00003350 e4 3f 34 94 77 ba bb f3 0d 0d a1 b9 86 86 86 86 |.?4.w...........|
00003360 49 43 43 43 38 57 7f ff ab 9d bf bf c3 69 68 88 |ICCC8W.......ih.|
00003370 c4 31 34 34 18 4a 9b 98 4c 4c 4c 4c dc 86 86 86 |.144.J..LLLL....|
00003380 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 10 c7 d0 08 ed f5 75 |CCCC...........u|
00003390 36 34 34 b4 18 1a 1a e2 71 70 0c 0d 86 86 38 86 |644.....qp....8.|
000033a0 43 43 68 43 d7 b5 a1 d7 c7 d0 d0 10 68 68 68 68 |CChC........hhhh|
000033b0 34 34 34 34 98 98 48 9b 4c b8 4d 4c 86 38 86 86 |4444..H.L.ML.8..|
000033c0 43 43 1c 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CC.C........hhhh|
000033d0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a b1 0d 0d b5 96 d6 38 96 |4444..........8.|
000033e0 13 1c 68 6c 21 b1 a1 a1 d0 10 07 c7 6d 68 68 a8 |..hl!.......mhh.|
000033f0 31 c1 b6 c6 5b 5a e2 40 b1 89 0d 0d 86 86 86 86 |1...[Z.@........|
00003400 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 88 63 |CCCC........hh.c|
00003410 31 34 34 c4 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |144.............|
00003420 43 43 43 43 b5 a1 21 b4 50 da db d0 6d 62 42 8d |CCCC..!.P...mbB.|
00003430 36 31 c1 c6 1a 1a 72 1b b9 0d 0d a5 86 d2 86 86 |61....r.........|
00003440 6c 6c 13 13 36 b5 89 09 d0 d0 9b db 6d 6d 68 08 |ll..6.......mmh.|
00003450 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 38 86 86 86 |4444........8...|
00003460 43 1c 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |C.CC........hhhh|
00003470 34 34 34 34 e2 e0 18 1a 0c 0d 0d 71 38 86 86 86 |4444.......q8...|
00003480 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003490 34 34 34 34 1a 1a e2 18 0c 0d 0d 71 86 38 38 86 |4444.......q.88.|
000034a0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 88 63 68 |CCCC........h.ch|
000034b0 34 34 c4 31 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |44.1............|
000034c0 43 43 43 43 a1 a1 34 b1 10 c7 d0 d0 68 88 63 68 |CCCC..4.....h.ch|
000034d0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
000034e0 43 43 43 43 8e a1 a1 21 10 c7 d0 d0 6d 68 a8 cd |CCCC...!....mh..|
000034f0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 38 |4444...........8|
00003500 1c 43 43 43 bc 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |.CCC........bbbb|
00003510 31 31 31 31 10 1b 1a 9a 0d 0d 71 0c 86 86 86 38 |1111......q....8|
00003520 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003530 34 34 34 34 1a e2 18 1a 0d 0d 71 0c da 26 86 86 |4444......q..&..|
00003540 13 13 13 13 89 89 89 89 04 de c4 c4 88 63 68 68 |.............chh|
00003550 34 c4 31 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4.14............|
00003560 43 43 43 43 21 34 b1 a1 c7 d0 d0 10 88 63 68 68 |CCCC!4.......chh|
00003570 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003580 43 43 43 43 a1 a1 21 8e c7 d0 d0 10 68 a8 6d 6d |CCCC..!.....h.mm|
00003590 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 38 86 |4444..........8.|
000035a0 43 43 43 1c a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCC.........hhhh|
000035b0 34 34 34 34 18 1a e2 e0 0d 71 0c 0d 86 86 38 86 |4444.....q....8.|
000035c0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
000035d0 34 34 34 34 e2 18 1a 1a 0d 71 0c 0d 38 86 86 38 |4444.....q..8..8|
000035e0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 63 68 68 88 |CCCC........chh.|
000035f0 c4 31 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |.144............|
00003600 43 43 43 43 0e 8e a1 21 d0 d0 10 c7 63 68 68 88 |CCCC...!....chh.|
00003610 84 36 31 31 98 98 58 9b 0d 0d 0d 0d 26 26 26 d0 |.611..X.....&&&.|
00003620 13 6b 43 13 a1 21 8e a1 d0 d0 10 c7 88 83 63 68 |.kC..!........ch|
00003630 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 38 86 86 |4444.........8..|
00003640 43 43 1c 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CC.C........hhhh|
00003650 34 34 34 34 1a e2 e0 18 71 0c 0d 0d 86 38 86 86 |4444....q....8..|
00003660 13 43 1c 68 b7 89 89 09 8a 8a 8a 8a 22 6d 62 62 |.C.h........"mbb|
00003670 34 b1 c6 31 18 1a 1a e2 71 0c 0d 0d 86 86 38 38 |4..1....q.....88|
00003680 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 88 63 |CCCC........hh.c|
00003690 36 31 31 91 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c d6 86 86 26 |611.....LLLL...&|
000036a0 43 43 43 43 b7 a1 a1 36 d0 10 c7 d0 68 68 88 63 |CCCC...6....hh.c|
000036b0 c1 a1 32 c4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..2.QQQQ....TTTT|
000036c0 1c 43 2a 1c 21 8e a1 a1 d0 10 c7 d0 4d 6c 68 28 |.C*.!.......Mlh(|
000036d0 34 34 34 34 98 40 9b 98 4c 4c 4c 4c dc 26 26 26 |4444.@..LLLL.&&&|
000036e0 f3 f3 f3 f3 89 f9 f9 89 c4 c4 c4 c4 68 c2 6d 68 |............h.mh|
000036f0 34 34 34 34 6a 5b 1b 1a 0c 0d 0d 71 38 86 86 86 |4444j[.....q8...|
00003700 43 1c 1c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |C..*........EEEE|
00003710 c2 c1 31 a4 1a 1a e2 18 0c 0d 0d 71 86 d0 c4 86 |..1........q....|
00003720 43 43 43 43 89 89 89 b4 c4 fc fc c4 7e 7e 7e 7e |CCCC........~~~~|
00003730 38 34 f4 c8 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |84..............|
00003740 43 43 43 43 a1 21 0e 8e 10 c7 d0 d0 68 88 63 68 |CCCC.!......h.ch|
00003750 a1 32 c4 c1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.2..QQQQ....TTTT|
00003760 43 2a 1c 1c 8e a1 a1 21 10 c7 d0 d0 63 68 88 83 |C*.....!....ch..|
00003770 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 87 86 1e 19 |4444............|
00003780 89 8e 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |..CC........hhhh|
00003790 34 34 34 34 e0 18 1a e2 0d 0d 71 0c 86 86 86 38 |4444......q....8|
000037a0 1c 1c 2a 43 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*C........EEEE|
000037b0 c1 31 a4 c2 1a e2 18 1a 0d 0d 71 0c 38 38 86 86 |.1........q.88..|
000037c0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 d1 71 68 28 |CCCC.........qh(|
000037d0 34 b4 88 38 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4..8............|
000037e0 43 43 43 43 21 0e 8e a1 c7 d0 d0 10 88 63 68 68 |CCCC!........chh|
000037f0 32 c4 c1 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |2...QQQQ....TTTT|
00003800 2a 1c 1c 43 a1 a1 21 8e c7 d0 d0 10 68 88 83 63 |*..C..!.....h..c|
00003810 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 16 11 87 |4444............|
00003820 87 87 87 87 c3 89 89 c3 c4 c4 c4 c4 6d 68 68 62 |............mhhb|
00003830 34 34 34 34 18 1a e2 e0 0d 71 0c 0d 86 86 38 86 |4444.....q....8.|
00003840 1c 2a 43 1c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.*C.........EEEE|
00003850 31 a4 c2 c1 e2 18 1a 1a 0d 71 0c 0d 38 86 86 38 |1........q..8..8|
00003860 43 43 43 43 09 b4 89 89 e1 c4 c4 e1 f0 f0 f0 f0 |CCCC............|
00003870 81 36 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 dc 86 86 |.611....LLLL&...|
00003880 43 43 43 43 0e 8e a1 21 d0 d0 10 c7 63 68 68 88 |CCCC...!....chh.|
00003890 c4 91 36 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |..61....LLLL&&&&|
000038a0 6e 1c 43 13 a1 21 8e a1 d0 d0 10 c7 88 83 63 68 |n.C..!........ch|
000038b0 34 34 34 34 98 98 48 9b 4c 4c 4c 4c 26 d6 26 26 |4444..H.LLLL&.&&|
000038c0 43 43 1c 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CC.C........hhhh|
000038d0 34 34 34 34 1a e2 e0 18 71 0c 0d 0d 86 38 86 86 |4444....q....8..|
000038e0 13 43 69 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |.Ci.........bbbb|
000038f0 34 31 e1 36 18 1a 1a e2 71 0c 0d 0d 86 86 38 38 |41.6....q.....88|
00003900 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 88 63 |CCCC........hh.c|
00003910 31 34 34 c4 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |144.............|
00003920 43 43 43 43 b7 a1 a1 34 d0 10 c7 d0 68 68 88 63 |CCCC...4....hh.c|
00003930 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003940 43 43 43 43 21 8e a1 a1 d0 10 c7 d0 cd 6d 68 28 |CCCC!........mh(|
00003950 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 38 86 86 86 |4444........8...|
00003960 43 1c 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |C.CC........hhhh|
00003970 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d a5 dc 86 86 86 |4444............|
00003980 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003990 34 34 34 34 1a 1a 4a 1b 0d 0d 0d b9 86 86 86 86 |4444..J.........|
000039a0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 88 63 68 |CCCC........h.ch|
000039b0 34 34 c4 31 42 9b 18 1a 0d 0d 4d ac 86 86 86 86 |44.1B.....M.....|
000039c0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
000039d0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
000039e0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
000039f0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 38 |4444...........8|
00003a00 1c 43 43 43 b4 43 b7 47 e3 e1 da 10 68 68 68 68 |.CCC.C.G....hhhh|
00003a10 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003a20 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 90 c6 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003a30 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003a40 43 43 43 43 21 b4 a1 a1 da d0 c4 c4 88 63 68 68 |CCCC!........chh|
00003a50 34 c4 31 34 4a e4 f8 1f 0c 39 fe 73 86 86 86 86 |4.14J....9.s....|
00003a60 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003a70 34 34 34 34 1a 1a 1b 1a 0d 0d a1 89 86 86 86 86 |4444............|
00003a80 63 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |cCCC........hhhh|
00003a90 34 34 34 34 1a 42 3b 1c 32 1e ae 3d 86 86 38 86 |4444.B;.2..=..8.|
00003aa0 43 43 43 1c fe a1 45 0e 3f c7 10 22 68 68 68 68 |CCC...E.?.."hhhh|
00003ab0 34 34 34 34 1a 42 1b 1a 4c 4c 4c 4c 26 de 26 26 |4444.B..LLLL&.&&|
00003ac0 6f 13 6b 68 a1 a1 09 b1 07 c7 d0 10 68 68 68 68 |o.kh........hhhh|
00003ad0 f1 d6 36 31 9b 58 43 7b 4c 4c 4c 4c 86 26 d6 86 |..61.XC{LLLL.&..|
00003ae0 43 43 43 43 ff a1 21 8e 47 a2 e3 3f 63 68 68 88 |CCCC..!.G..?chh.|
00003af0 c4 31 34 34 e7 e0 1f 82 c1 f3 73 0c 86 86 86 86 |.144......s.....|
00003b00 79 13 13 13 89 89 09 b6 c4 c4 c4 c4 62 62 c2 6d |y...........bb.m|
00003b10 c1 91 36 c1 70 1b 1a 9a 0d 71 70 0c 86 86 86 86 |..6.p....qp.....|
00003b20 13 13 6e 69 8e b4 09 0e c4 c4 c4 c4 6d 62 62 82 |..ni........mbb.|
00003b30 81 37 34 31 e2 e0 1f 1a f2 73 2c 22 86 38 86 86 |.741.....s,".8..|
00003b40 43 43 1c 43 21 78 8e fe c7 10 7c 3f 68 68 68 68 |CC.C!x....|?hhhh|
00003b50 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003b60 43 6d 62 43 a1 a1 a1 a1 c7 d0 10 07 68 68 68 68 |CmbC........hhhh|
00003b70 34 34 34 34 6a 13 1b 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444j...........|
00003b80 43 43 43 43 a1 21 0e fe 3c 3c 3f 07 68 68 88 63 |CCCC.!..<<?.hh.c|
00003b90 31 34 34 c4 80 87 87 e7 c3 73 0c c1 86 86 86 86 |144......s......|
00003ba0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003bb0 31 34 c4 c1 1a 1a 1a 1a 71 70 0c 0d 86 86 86 86 |14......qp......|
00003bc0 43 43 43 43 a1 21 0e 8e d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC.!......hhhh|
00003bd0 34 34 34 34 e8 1f 1a e2 73 c0 c3 f7 38 86 86 86 |4444....s...8...|
00003be0 43 1c 43 43 21 8e a1 ff d0 d0 3f c7 68 68 68 68 |C.CC!.....?.hhhh|
00003bf0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003c00 1c 1c 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 10 07 c7 68 68 68 68 |..CC........hhhh|
00003c10 34 34 34 34 e0 18 1a e2 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003c20 43 43 43 43 21 0e f8 a1 3c 3c 07 3c 68 88 63 68 |CCCC!...<<.<h.ch|
00003c30 34 34 c4 31 e2 1f e2 18 73 0c 0d f1 86 86 86 86 |44.1....s.......|
00003c40 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003c50 34 c4 c1 31 1a 1a 1a 1a 70 0c c1 73 86 e0 87 86 |4..1....p..s....|
00003c60 43 43 43 43 21 0e 8e a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC!.......hhhh|
00003c70 34 34 34 34 1a 1a e2 18 fc 0f 0d 71 86 86 86 38 |4444.......q...8|
00003c80 1c 43 43 43 8e 21 fe 21 10 7f da c4 62 62 62 62 |.CCC.!.!....bbbb|
00003c90 31 31 31 31 38 9c 98 98 0d 0d 0d ad 86 86 86 86 |11118...........|
00003ca0 1c 43 43 1c a1 a1 a1 a1 fc e1 e1 10 68 68 08 7e |.CC.........hh.~|
00003cb0 34 34 34 34 18 1a e2 e0 0d 0d 0d 0d 26 0e d1 26 |4444........&..&|
00003cc0 13 13 13 13 b7 a1 89 09 10 07 ff d0 88 63 68 68 |.............chh|
00003cd0 34 c4 31 34 1f e2 18 ea 0d 0d f5 0f 86 86 86 86 |4.14............|
00003ce0 43 43 43 43 a1 21 fb a1 10 c7 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC.!......hhhh|
00003cf0 c4 c1 31 34 1a 1a 1a 1a 0e c1 1f 1e e0 87 86 86 |..14............|
00003d00 43 43 43 43 0e 8e a1 21 d0 d0 d0 d0 63 68 e8 9f |CCCC...!....ch..|
00003d10 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0f 0d 71 f0 86 86 38 86 |4444......q...8.|
00003d20 43 43 43 1c 21 78 78 8e 3c 3c 3c 3c 1e 1e 1e 1e |CCC.!xx.<<<<....|
00003d30 0f 0f 0f 0f 87 1f 82 87 0d 0d a5 ad 86 86 86 86 |................|
00003d40 43 43 1c 1c a1 a1 a1 a1 07 c7 10 3c 68 08 7e 68 |CC.........<h.~h|
00003d50 34 34 34 34 1a e2 e0 18 a1 0d 0d 0d fa dd 86 86 |4444............|
00003d60 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 47 ff d0 10 63 68 68 88 |CCCC....G...chh.|
00003d70 c4 31 34 34 4a 5b 1b 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |.144J[..........|
00003d80 43 f6 43 43 a1 21 fb a1 10 c7 d0 d0 68 68 68 68 |C.CC.!......hhhh|
00003d90 c1 31 34 c4 ca 5b 9b 1b f9 bb ba f2 f9 e0 d0 fc |.14..[..........|
00003da0 43 43 43 78 8e a1 21 0e d0 10 c7 d0 08 1e 7e 68 |CCCx..!.......~h|
00003db0 0f 0f 0f 0f 87 87 87 87 a3 b9 c1 c3 86 38 86 86 |.............8..|
00003dc0 43 43 1c 43 89 89 a1 b4 c4 c4 c4 c4 62 6d 62 62 |CC.C........bmbb|
00003dd0 0f 0f 0f 0f 87 87 87 87 0d 0d 71 0c 86 86 86 86 |..........q.....|
00003de0 43 69 6e 43 d7 a1 a1 b4 c7 c4 1a 07 0d 6d e2 d5 |CinC.........m..|
00003df0 34 34 34 34 4a 73 1b 1a 0c 0d 0d 71 86 86 86 86 |4444Js.....q....|
00003e00 43 43 43 43 21 b4 89 89 c4 84 db d0 68 68 88 63 |CCCC!.......hh.c|
00003e10 31 34 34 c4 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 d2 86 |144.............|
00003e20 13 13 13 13 89 89 89 89 db d0 d0 84 68 68 68 68 |............hhhh|
00003e30 34 34 34 34 1a 5a 1a 1a b9 a5 0d a5 96 86 dc 86 |4444.Z..........|
00003e40 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 50 da d0 d0 62 62 62 62 |CCCC....P...bbbb|
00003e50 31 31 31 31 1a 9a 70 1b 0d 0d 0d 0d 38 86 86 86 |1111..p.....8...|
00003e60 43 1c 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |C.CC........hhhh|
00003e70 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003e80 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003e90 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003ea0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 88 63 68 |CCCC........h.ch|
00003eb0 34 34 c4 31 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |44.1............|
00003ec0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003ed0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003ee0 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003ef0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 38 |4444...........8|
00003f00 1c 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |.CCC........hhhh|
00003f10 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003f20 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
00003f30 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4444............|
00003f40 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 88 63 68 68 |CCCC.........chh|
00003f50 31 91 36 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1.61....LLLL&&&&|
00003f60 13 13 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00003f70 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111....LLLL&&&&|
00003f80 13 13 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00003f90 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 dc 26 |1111....LLLL&&.&|
00003fa0 2c 2e 2b 2e 15 15 15 17 8a 8a 8a 0a 45 45 05 65 |,.+.........EE.e|
00003fb0 92 b2 a2 82 51 51 71 51 a0 a8 a8 a0 54 54 50 50 |....QQqQ....TTPP|
00003fc0 3a 2b 2a 3e 01 95 14 95 8a 4f 8f c8 e1 21 a0 fa |:+*>.....O...!..|
00003fd0 a2 52 ad a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
00003fe0 34 2a 2b 00 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |4*+.........EEEE|
00003ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004000 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 44 4b 45 25 |!!!!.!!!HHHHDKE%|
00004010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 84 84 84 18 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00004020 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00004030 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004040 21 21 21 21 15 95 90 03 48 c0 6a 48 c5 aa 54 45 |!!!!....H.jH..TE|
00004050 12 82 43 10 39 08 09 09 84 18 84 84 54 42 b4 54 |..C.9.......TB.T|
00004060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 08 6a 48 48 24 24 24 24 |****.....jHH$$$$|
00004070 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 1c 76 4a 4a 74 |............vJJt|
00004080 06 05 38 38 1c 1c 1c 1c 41 48 48 88 24 24 24 24 |..88....AHH.$$$$|
00004090 12 52 80 13 f8 2a 55 21 86 84 84 ac 54 54 a2 b4 |.R...*U!....TT..|
000040a0 2a 06 21 2a 90 10 ae 90 41 48 88 8a 4b 45 25 44 |*.!*....AH..KE%D|
000040b0 a2 d2 a0 a2 51 51 51 51 84 84 50 85 42 42 42 42 |....QQQQ..P.BBBB|
000040c0 21 21 21 21 90 21 21 21 08 57 48 48 45 45 45 45 |!!!!.!!!.WHHEEEE|
000040d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 c8 56 85 1c 76 70 70 70 |....QQQQ.V..vppp|
000040e0 2a 25 3a 2a 15 15 03 2d c8 6a 48 48 2a 4b 45 25 |*%:*...-.jHH*KE%|
000040f0 a0 a2 a2 62 0a 09 09 e1 a8 ac 86 84 42 b4 54 54 |...b........B.TT|
00004100 2a 3f 00 26 01 15 15 95 0a 0e 0e 8e 07 07 07 07 |*?.&............|
00004110 53 a2 83 b3 c1 21 28 c0 e0 e0 a8 e0 54 54 54 54 |S....!(.....TTTT|
00004120 2a 2a 2a 2a 15 15 01 15 48 00 6e 48 45 45 45 45 |****....H.nHEEEE|
00004130 a2 a2 a2 a2 fd c2 55 41 e2 f4 aa c8 54 ac 54 54 |......UA....T.TT|
00004140 2a 2a 2a 2a 10 2e 83 90 48 88 ca 6a 45 25 44 4b |****....H..jE%DK|
00004150 12 22 10 12 51 09 19 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |."..Q..P....TTTT|
00004160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 67 37 27 27 |****........g7''|
00004170 92 73 02 42 c9 c9 01 08 85 84 84 7c 72 00 06 54 |.s.B.......|r..T|
00004180 bb 39 a5 2a 15 ab 10 2e 8a 8a 8a 8a 45 45 c5 4a |.9.*........EE.J|
00004190 a2 a2 a2 a2 31 08 e1 52 ac 86 84 a8 b4 54 56 43 |....1..R.....TVC|
000041a0 21 21 21 21 10 2e 95 90 4e 4e 8e 6e 27 27 27 27 |!!!!....NN.n''''|
000041b0 93 93 93 93 c9 c9 c9 c9 9c 90 e4 e4 42 42 54 43 |............BBTC|
000041c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 40 25 24 e4 |!!!!.!!!HHHH@%$.|
000041d0 a4 b2 1a 52 f9 52 89 0a e4 9c 90 e4 a2 4a 55 54 |...R.R.......JUT|
000041e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 1c 88 ca 6a 48 25 24 4b 45 |****......jH%$KE|
000041f0 62 10 12 12 09 39 50 51 58 85 84 84 42 42 42 42 |b....9PQX...BBBB|
00004200 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00004210 12 12 12 12 59 c7 c1 09 e0 e0 ec e0 74 54 54 4a |....Y.......tTTJ|
00004220 21 5a 2a ab aa 90 10 15 48 48 48 48 45 25 2a 4b |!Z*.....HHHHE%*K|
00004230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 c8 e2 a8 a8 54 54 7a 55 |....QQQQ....TTzU|
00004240 25 3a 2a 3b 15 95 5e 15 48 41 54 48 77 a7 57 b6 |%:*;..^.HATHw.W.|
00004250 a3 a3 83 b3 c1 29 29 c0 e8 10 14 ec 0a 70 08 42 |.....))......p.B|
00004260 04 3b 3a 38 95 10 2e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.;:8........EEEE|
00004270 b2 1a b2 a5 50 51 31 28 ee e8 e0 f4 54 54 54 ac |....PQ1(....TTT.|
00004280 2a 2a 2a 2a 15 95 9f 52 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...R....EEEE|
00004290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 85 1c a8 50 54 54 54 54 |....QQQQ...PTTTT|
000042a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 47 45 45 |****.........GEE|
000042b0 a2 82 aa a2 38 31 09 09 94 aa 80 90 00 02 76 73 |....81........vs|
000042c0 59 2a aa 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 4a 45 45 |Y*.!........%JEE|
000042d0 a2 a2 a2 a2 c9 52 11 08 e4 a8 ec e6 52 73 4a 55 |.....R......RsJU|
000042e0 39 24 39 39 95 1c 80 01 ca 6a 08 97 45 45 45 45 |9$99.....j..EEEE|
000042f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004300 2a 2a 2a 54 90 54 54 54 48 48 96 4a 35 24 24 64 |***T.TTTHH.J5$$d|
00004310 12 f2 95 13 c9 c9 c9 c9 9c 90 e4 e4 55 54 a2 70 |............UT.p|
00004320 2a 2a 2a 2a 90 10 2e 81 6a 48 88 ca 4b 65 35 64 |****....jH..Ke5d|
00004330 12 12 12 12 39 50 09 09 70 a9 ac 86 7e 54 55 54 |....9P..p...~TUT|
00004340 39 3e 5f 39 15 95 1f 5c 8a 8a 8a 8a 45 e5 c7 47 |9>_9...\....E..G|
00004350 b2 aa a2 a2 95 0d 59 ef a8 ec e8 a8 70 54 64 71 |......Y.....pTdq|
00004360 21 04 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 8a 4b 45 25 |!.!!.!!!HHHH.KE%|
00004370 a0 a2 a2 22 09 09 39 50 a8 08 84 84 43 b6 54 56 |..."..9P....C.TV|
00004380 21 07 38 3b 9d 5e 15 15 6a 48 97 ca 65 2a 24 44 |!.8;.^..jH..e*$D|
00004390 12 12 12 12 e1 52 51 09 4c 81 e4 aa 42 06 54 42 |.....RQ.L...B.TB|
000043a0 2a 2a 55 2a 2e 15 95 10 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**U*........EEEE|
000043b0 50 80 a3 62 c1 d9 c1 c1 e8 f4 96 94 54 ac 54 54 |P..b........T.TT|
000043c0 02 21 2a 2a 15 95 90 03 48 88 40 48 65 35 64 4b |.!**....H.@He5dK|
000043d0 a2 12 c2 a5 51 51 51 51 a9 ac 86 64 42 54 a2 42 |....QQQQ...dBT.B|
000043e0 21 21 21 21 95 03 15 15 88 8a 55 48 20 24 24 64 |!!!!......UH $$d|
000043f0 f2 93 03 10 0d f9 ca c1 a8 ec e6 9c 40 48 70 55 |............@HpU|
00004400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 e5 4a |****........EE.J|
00004410 0b 10 12 b2 50 51 11 38 84 84 84 84 b2 54 56 43 |....PQ.8.....TVC|
00004420 5c 2a bb 21 9c 9c 9c 9c 08 97 8a 6a 2a 24 44 c5 |\*.!.......j*$D.|
00004430 12 72 10 12 51 51 51 51 85 84 a8 50 42 42 42 42 |.r..QQQQ...PBBBB|
00004440 21 21 21 21 10 ae 90 90 48 88 ca 6a 4b 25 24 84 |!!!!....H..jK%$.|
00004450 9b a3 a2 a2 c9 c9 c9 c9 90 9c 80 80 42 72 72 00 |............Brr.|
00004460 07 ab 21 21 10 15 15 81 48 48 48 48 35 84 4b 65 |..!!....HHHH5.Ke|
00004470 1a c2 a5 b2 09 09 09 09 84 84 70 a9 54 0c 42 42 |..........p.T.BB|
00004480 21 21 21 5c 15 15 15 15 ca 6a 48 88 24 a4 00 27 |!!!\.....jH.$..'|
00004490 b3 a3 43 80 09 09 e1 0a ac 86 1c a8 7b 55 54 64 |..C.........{UTd|
000044a0 2a 54 21 2a 90 2a 2a 2a 48 48 48 48 24 24 24 24 |*T!*.***HHHH$$$$|
000044b0 72 a0 52 15 08 09 51 11 84 84 84 84 54 56 43 b8 |r.R...Q.....TVC.|
000044c0 2a 2a 21 5d 9d 5e d9 1d 97 8a 41 08 2a 44 45 c5 |**!].^....A.*DE.|
000044d0 f2 15 12 12 21 f1 f9 39 84 f8 08 84 54 42 b4 54 |....!..9....TB.T|
000044e0 2a 2a 2a 2a 15 83 90 03 97 4a 55 08 45 45 45 45 |****.....JU.EEEE|
000044f0 a2 a2 b2 1a 0d 09 39 90 12 14 f4 ca 70 76 74 70 |......9.....pvtp|
00004500 21 07 2a bb 80 90 90 10 48 48 48 48 84 4b 65 35 |!.*.....HHHH.Ke5|
00004510 a2 a5 a2 12 51 51 51 51 86 70 a9 a0 54 0c 42 54 |....QQQQ.p..T.BT|
00004520 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 4b 45 25 04 |!!!!.!!!HHHHKE%.|
00004530 a2 a2 a2 a2 e1 52 41 0d 84 7c 09 84 72 70 73 72 |.....RA..|..rpsr|
00004540 ab 21 2a 2a 2e 95 90 10 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.!**........EEEE|
00004550 b2 1a c2 a5 09 09 09 09 84 84 84 84 56 43 ba 54 |............VC.T|
00004560 2a 21 59 2a 15 15 15 15 0a 55 48 97 47 45 45 05 |*!Y*.....UH.GEE.|
00004570 83 83 a3 b3 28 d1 21 28 e0 e0 e0 10 4a 74 54 54 |....(.!(....JtTT|
00004580 2a 2a 2a 2a ab 10 2e 15 41 48 48 88 24 24 84 2b |****....AHH.$$.+|
00004590 b2 ab 1a a2 09 e1 52 09 9e 90 e4 e8 72 72 72 72 |......R.....rrrr|
000045a0 2a bb aa bd 90 bd bd bd 48 48 48 48 4b 65 35 24 |*.......HHHHKe5$|
000045b0 75 02 12 f2 c1 55 21 c9 68 a9 ac 86 54 54 54 54 |u....U!.h...TTTT|
000045c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000045d0 a2 a2 a2 a2 52 31 08 e1 84 ac 86 84 54 0e 08 0e |....R1......T...|
000045e0 3b 2a 2a b2 15 9d 5e 15 08 55 48 48 24 24 24 24 |;**...^..UHH$$$$|
000045f0 a2 a2 b2 1a 09 39 d8 d1 f4 1a 84 84 43 b8 54 56 |.....9......C.TV|
00004600 21 21 21 21 90 10 2e 95 6a 48 96 ca 45 37 c7 47 |!!!!....jH..E7.G|
00004610 93 73 42 f2 f9 c9 c9 f1 04 f8 fc 00 72 4a 55 72 |.sB.........rJUr|
00004620 2a 2a 2a 2a 10 2e 95 d5 2c 4e af 8a 45 45 45 45 |****....,N..EEEE|
00004630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 e0 e0 a8 e0 74 70 76 4a |....QQQQ....tpvJ|
00004640 2a b2 2a 2a 15 95 5e 15 48 88 0a 6a 45 25 84 4b |*.**..^.H..jE%.K|
00004650 6b 20 8b d3 52 09 09 e1 a9 ac 86 70 42 54 a8 42 |k ..R......pBT.B|
00004660 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 25 24 64 4b |!!!!.!!!HHHH%$dK|
00004670 a2 a2 a2 a2 41 0d e1 52 a8 a8 a8 a8 54 76 73 72 |....A..R....Tvsr|
00004680 27 24 39 39 9c 1c 5c 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |'$99..\.....EEEE|
00004690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 58 85 84 a8 b8 54 54 42 |....QQQQX....TTB|
000046a0 2a 2a 2a 2a 10 2e 15 aa 08 97 ca 6a 2a 24 44 a5 |****.......j*$D.|
000046b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 b0 54 42 42 |.............TBB|
000046c0 2a bc 2a 2a 81 9f 90 90 58 4e 4e 0e 24 c4 a7 2a |*.**....XNN.$..*|
000046d0 12 12 12 12 52 09 09 e1 e4 a4 92 e4 7c 7c 7e 72 |....R.......||~r|
000046e0 39 2a 2a bb 95 1c 5c 15 88 0a 55 48 25 84 4b 45 |9**...\...UH%.KE|
000046f0 a2 a2 a2 a2 51 c1 51 51 ac 86 74 a9 54 08 42 42 |....Q.QQ..t.T.BB|
00004700 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 64 20 |!!!!.!!!HHHH$$d |
00004710 a2 b2 1a a2 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 0a 42 |............BB.B|
00004720 38 38 bd 38 10 2e 15 83 48 48 08 6a 24 24 24 24 |88.8....HH.j$$$$|
00004730 b2 1a a2 a2 fa c9 09 f1 86 84 e4 a8 72 72 42 be |............rrB.|
00004740 2a 2a 00 03 15 15 15 15 81 ca 6a c8 07 47 45 05 |**........j..GE.|
00004750 50 b0 a3 43 d1 d9 29 29 ee e0 f4 ca 0e 74 70 0c |P..C..)).....tp.|
00004760 21 2a 2a ab 9d 82 5e d9 81 0e 0e 0e a5 00 07 47 |!**...^........G|
00004770 a2 a2 a2 a2 59 0d e1 52 50 85 84 84 42 42 42 42 |....Y..RP...BBBB|
00004780 2a 2a ab 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |**.!.!!!HHHH$$$$|
00004790 12 32 a0 12 51 51 51 51 86 70 a9 ac 54 54 54 54 |.2..QQQQ.p..TTTT|
000047a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000047b0 82 5a a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.Z..QQQQ....TTTT|
000047c0 2a 2a 2a 2a 2e 95 d5 10 4e 89 8a ec 67 a7 44 07 |****....N...g.D.|
000047d0 22 ab a2 a2 ed c5 e9 95 e0 18 84 14 7a 71 76 74 |"...........zqvt|
000047e0 01 06 21 21 9c 13 10 92 8f 6a 48 d7 c7 e7 27 27 |..!!.....jH...''|
000047f0 e3 f3 e3 f3 39 21 c9 c9 f8 fc e4 e4 7d 7e 72 4a |....9!......}~rJ|
00004800 2a 2a 06 5b 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.[........EEEE|
00004810 a2 a2 a2 a2 0d e1 52 41 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......RA....TTTT|
00004820 b8 2a 2a 60 15 15 15 15 08 97 ca 6a 45 45 45 45 |.**`.......jEEEE|
00004830 12 12 b2 1a 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004840 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 64 3d 24 24 |!!!!.!!!HHHHd=$$|
00004850 aa a5 a2 82 51 51 51 51 34 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ4...TTTT|
00004860 2a 2a 2a 2a 15 aa 90 2e ce 6e 4e 4e 25 07 57 45 |****.....nNN%.WE|
00004870 13 f2 95 93 c9 c9 29 55 ac 86 70 a9 76 73 70 55 |......)U..p.vspU|
00004880 a8 21 07 b2 9c 5e 83 10 c1 8e 4e ef 16 a7 d7 40 |.!...^....N....@|
00004890 12 52 80 13 d9 d1 c1 c1 e8 e0 c8 ee 65 7b 55 7a |.R..........e{Uz|
000048a0 2a 57 5a 2a 15 15 5d 15 cf 89 89 cf e7 a7 94 c4 |*WZ*..].........|
000048b0 a2 a2 a2 a2 c9 52 59 0d 84 84 ac 86 54 54 42 ba |.....RY.....TTB.|
000048c0 21 21 21 21 2c 95 90 90 97 ca 6a 08 4b 05 35 84 |!!!!,.....j.K.5.|
000048d0 a0 42 15 32 0d 51 51 59 a8 70 a9 a8 50 55 54 54 |.B.2.QQY.p..PUTT|
000048e0 2a 21 07 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*!.*........EEEE|
000048f0 a4 a2 42 55 52 51 51 89 84 84 84 84 42 42 42 b2 |..BURQQ.....BBB.|
00004900 2a 2a 2a 2a aa 10 2e 95 6a 48 48 c8 64 4b 45 25 |****....jHH.dKE%|
00004910 d3 6b 10 82 09 e1 52 09 e0 a8 a8 a8 42 bc 54 a8 |.k....R.....B.T.|
00004920 b2 bd 2a 2a 95 d5 10 15 8a 8a 0a 97 45 c5 4a 45 |..**........E.JE|
00004930 a5 a2 12 d2 f1 f9 d9 cd f8 f0 e6 e4 72 7c 7e 7f |............r|~.|
00004940 55 5b 3f 3e 95 28 15 15 48 48 48 48 c4 2b 24 24 |U[?>.(..HHHH.+$$|
00004950 52 a5 a2 a2 52 09 09 e1 10 a8 c8 e2 54 42 b4 54 |R...R.......TB.T|
00004960 21 2a 2a a8 95 90 10 2e 8a 8a 8a 8a 65 35 e4 40 |!**.........e5.@|
00004970 a2 a2 a2 a2 51 51 59 0d 70 a9 a8 a8 54 54 54 a2 |....QQY.p...TTT.|
00004980 21 59 2a 2a aa 90 90 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |!Y**....HHHH$$$$|
00004990 12 12 82 15 51 51 b1 52 84 84 84 84 42 42 42 42 |....QQ.R....BBBB|
000049a0 2a 2a 06 5c 10 2e 95 90 8a 8a ae 8a 4b 45 25 44 |**.\........KE%D|
000049b0 12 15 a2 a2 e1 52 09 09 e4 e4 a4 92 02 72 54 43 |.....R.......rTC|
000049c0 44 2a 27 20 d5 10 15 95 8a 4a 97 8a 25 4a 45 45 |D*' .....J..%JEE|
000049d0 a2 12 c2 a5 d1 91 c5 d9 14 f4 ca 12 70 76 74 70 |............pvtp|
000049e0 bd 38 bd b2 2b 15 15 95 48 48 48 48 24 24 24 24 |.8..+...HHHH$$$$|
000049f0 ca a5 a2 b2 09 09 f9 3a 91 e0 aa 50 42 b6 54 54 |.......:...PB.TT|
00004a00 2a 2a 54 21 90 10 2e 95 6a 48 48 08 24 24 24 24 |**T!....jHH.$$$$|
00004a10 12 92 a5 12 51 59 0d 51 a9 a8 a8 64 54 54 a8 54 |....QY.Q...dTT.T|
00004a20 5c 2a 2a 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |\**!........EEEE|
00004a30 a2 a2 a2 a2 51 31 50 51 84 84 84 84 42 0e 42 42 |....Q1PQ....B.BB|
00004a40 2a ab 2a 2a 90 2a 2a 2a 0a 6a 08 97 45 25 a4 48 |*.**.***.j..E%.H|
00004a50 22 ab a2 a2 51 c1 e9 55 84 44 85 84 08 42 0a 70 |"...Q..U.D...B.p|
00004a60 a5 21 21 5f 10 95 5d d5 0a 97 8a 8a 55 45 65 57 |.!!_..].....UEeW|
00004a70 12 e2 a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a80 2a 2a 2a 2a 15 15 95 55 48 48 c8 41 b6 57 56 45 |****...UHH.A.WVE|
00004a90 a2 b2 ab aa 09 09 09 09 70 a9 58 85 8a 54 54 42 |........p.X..TTB|
00004aa0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 48 48 08 55 45 45 e5 40 |****....HH.UEE.@|
00004ab0 12 92 65 10 0d 09 51 59 e0 aa 7c e5 55 43 54 76 |..e...QY..|.UCTv|
00004ac0 bf 3f 21 21 9c 1c 9f 9f 89 4f ce 09 27 e7 27 27 |.?!!.....O..'.''|
00004ad0 53 ea f3 93 41 55 51 51 70 85 84 84 54 54 54 54 |S...AUQQp...TTTT|
00004ae0 21 2a 2a ab 9d 90 90 82 95 8e 8a 0a 25 24 4b 45 |!**.........%$KE|
00004af0 02 02 02 02 21 c9 29 55 aa c8 e2 f4 54 54 54 54 |....!.)U....TTTT|
00004b00 ab 21 21 5c 95 d5 90 10 48 08 97 4a 65 35 24 44 |.!!\....H..Je5$D|
00004b10 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004b20 21 21 45 21 15 15 2a 15 48 08 57 48 e5 27 47 45 |!!E!..*.H.WH.'GE|
00004b30 a2 62 e0 a3 e1 52 09 09 a8 ac aa a8 54 54 42 bc |.b...R......TTB.|
00004b40 21 21 21 21 2d 95 90 10 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!-.......EEEE|
00004b50 c2 b5 1a 12 c5 51 51 91 a8 e0 f4 aa 70 54 54 70 |.....QQ.....pTTp|
00004b60 38 38 38 38 1c 1c 1c 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |8888............|
00004b70 d5 6b 10 b2 51 51 51 51 ec 94 e8 a8 54 54 08 42 |.k..QQQQ....TT.B|
00004b80 21 03 2a ab 90 90 2e 95 14 49 8e ea e4 40 45 25 |!.*......I...@E%|
00004b90 12 12 12 12 09 c9 52 09 e6 e4 f8 e8 54 54 54 54 |......R.....TTTT|
00004ba0 21 21 5c ab 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 37 27 47 65 |!!\.........7'Ge|
00004bb0 93 93 93 93 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 4a 73 72 |............rJsr|
00004bc0 21 58 2a ab 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 56 45 45 |!X*.........EVEE|
00004bd0 b2 8a d3 ab 52 09 09 c9 84 58 85 84 54 42 bc 54 |....R....X..TB.T|
00004be0 21 21 21 21 95 90 10 2e 88 55 48 48 65 40 45 45 |!!!!.....UHHe@EE|
00004bf0 25 10 12 f2 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e0 aa 54 56 43 42 |%...........TVCB|
00004c00 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 44 2b |!!!!.!!!HHHH$$D+|
00004c10 b2 1a 72 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..r.QQQQ....TTTT|
00004c20 2a 2a 55 2a 10 2e 95 90 c8 81 6c 54 57 45 05 a7 |**U*......lTWE..|
00004c30 b3 a3 83 83 55 51 c1 e9 84 84 44 85 72 00 42 02 |....UQ....D.r.B.|
00004c40 21 21 21 21 90 21 21 21 97 4a 48 08 24 44 65 35 |!!!!.!!!.JH.$De5|
00004c50 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 b2 42 42 42 |.............BBB|
00004c60 5d 2a ab 21 1c 15 95 dd 6e 8e cf 0f 47 65 d7 e7 |]*.!....n...Ge..|
00004c70 92 e3 23 10 09 09 e1 52 58 85 70 a9 54 54 54 54 |..#....RX.p.TTTT|
00004c80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 54 48 48 48 24 24 24 24 |****....THHH$$$$|
00004c90 12 12 12 12 09 09 09 09 c8 aa a8 1c 54 64 71 54 |............TdqT|
00004ca0 38 38 38 38 1c 1c 1c 1c 0e 0e 0e 0e a7 57 05 07 |8888.........W..|
00004cb0 1a 52 a4 b2 59 0d 51 51 84 70 85 84 43 42 54 56 |.R..Y.QQ.p..CBTV|
00004cc0 21 21 21 21 2e 95 90 10 97 0a 54 08 e7 64 37 27 |!!!!......T..d7'|
00004cd0 93 33 f0 93 55 c9 c9 c1 84 44 85 84 42 42 42 42 |.3..U....D..BBBB|
00004ce0 21 21 21 21 90 21 21 21 cf 57 4e 8e 45 45 45 45 |!!!!.!!!.WN.EEEE|
00004cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 7e 7c 7e |....QQQQ....T~|~|
00004d00 39 00 21 59 15 95 d5 10 48 48 48 57 65 35 24 44 |9.!Y....HHHWe5$D|
00004d10 12 12 12 12 09 e1 52 09 85 70 a9 40 43 42 42 56 |......R..p.@CBBV|
00004d20 21 21 21 21 10 2e 95 90 48 48 88 55 24 24 24 24 |!!!!....HH.U$$$$|
00004d30 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 40 40 02 4e |............@@.N|
00004d40 20 20 20 20 10 10 10 10 08 09 08 08 24 04 20 24 |  ........$. $|
00004d50 a0 12 12 72 0d 51 51 59 64 85 84 84 42 54 56 43 |...r.QQYd...BTVC|
00004d60 21 21 21 21 95 90 10 2e 0a 55 08 97 64 35 24 24 |!!!!.....U..d5$$|
00004d70 73 b0 53 a2 c1 e9 55 51 42 85 74 c9 70 70 70 70 |s.S...UQB.t.pppp|
00004d80 3b 3a 38 38 1c 1c 1c 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |;:88............|
00004d90 53 52 52 b2 29 29 29 29 e0 ec e8 e8 70 70 08 70 |SRR.))))....pp.p|
00004da0 bd 2a 2a 05 15 95 1d 15 4e af 8a 0e 45 16 47 45 |.**.....N...E.GE|
00004db0 83 83 b3 a3 55 51 91 ed 70 a9 ac 86 42 42 56 43 |....UQ..p...BBVC|
00004dc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 96 0a 54 48 45 45 45 45 |****......THEEEE|
00004dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004de0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004df0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 40 08 97 8a 35 24 24 64 |****....@...5$$d|
00004e10 92 93 93 43 c9 c1 55 c9 85 7c e5 58 72 72 72 72 |...C..U..|.Xrrrr|
00004e20 39 39 39 39 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 |9999....NNNN''''|
00004e30 93 93 93 93 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 |............rrrr|
00004e40 39 39 39 39 9c 1c 9f 9f 50 50 8e 51 28 27 28 e8 |9999....PP.Q('(.|
00004e50 93 93 e3 f3 01 c8 f1 f9 a9 84 84 70 42 50 43 42 |...........pBPCB|
00004e60 21 21 21 21 95 90 10 2e 0e 55 48 c1 a4 a4 a4 a4 |!!!!.....UH.....|
00004e70 52 52 52 52 29 29 29 29 94 94 94 94 4a 4a 4a 4a |RRRR))))....JJJJ|
00004e80 25 25 25 25 92 92 92 92 49 49 49 49 a4 a4 a4 a4 |%%%%....IIII....|
00004e90 52 52 a2 53 08 09 09 21 84 84 84 84 42 42 42 42 |RR.S...!....BBBB|
00004ea0 21 21 21 21 90 21 21 21 08 97 4a 48 24 24 84 2a |!!!!.!!!..JH$$.*|
00004eb0 83 83 83 83 55 51 c1 e9 aa a8 a8 f4 54 54 54 54 |....UQ......TTTT|
00004ec0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004ed0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004ee0 2a 2a 2a 2a 1c 15 59 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |****..Y.........|
00004ef0 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 e0 e0 a8 a8 04 42 42 42 |.............BBB|
00004f00 39 39 39 39 9c 9c 1c b0 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 |9999....NNNN''''|
00004f10 93 93 93 93 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 |............rrrr|
00004f20 39 39 39 39 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 |9999....NNNN''''|
00004f30 93 93 93 93 f1 51 c9 c9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....Q......TTTT|
00004f40 2a 3f 2a 2a 9c 9c 9c 9c 0e 40 4e 4e 24 24 24 24 |*?**.....@NN$$$$|
00004f50 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004f60 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00004f70 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004f80 21 21 21 21 90 90 90 80 09 08 08 c8 04 04 04 c4 |!!!!............|
00004f90 42 02 10 02 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |B...........BBBB|
00004fa0 2a 2a 2b 28 15 15 15 15 ca 8a 8a 8a 45 45 05 45 |**+(........EE.E|
00004fb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004fc0 28 3f 2a 28 1e 11 1f 95 8b ca 0b ce 45 65 05 e7 |(?*(........Ee..|
00004fd0 a2 e2 23 f2 e9 61 31 29 04 bc e0 e4 54 aa 55 54 |..#..a1)....T.UT|
00004fe0 2a 2b 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*++*........EEEE|
00004ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00005000