Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG » !STG/!STGDisc2/Data/f

!STG/!STGDisc2/Data/f

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG
Filename: !STG/!STGDisc2/Data/f
Read OK:
File size: 5000 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
C!���������``h4��3������{UB9>?��������d`� 444492����CCCC�!������$dH `04t
��~���CP!����@HH d`Hr
9T�CCCCC!�������hhhh$004:���BCCCC�!Y�:��h�`hd0�58�E
�����
C!!������ dh�4404����vq����@HH�`h��3442���~p!CC����H�PhhH`2040����CC!��!�z�kh�Pj`�􆄆����C!����!�A�� $�$P�;				
�~p�C!C��AH�hhhhd20	����CYC���A��Phhhh2`�

�w�dC!C��������hH�`4$p0�
		
�����*C!����PH�whH�04$0�2(����!C�蟀��P���gH �34$�Z��~CC띐��z���hh�g#00�2
����R!C����А��G` ��24				a	B�CCCCT�������}�@;44$	B	
��C�!������Ш
kh24d

tpvC���H�PH�`h44�3��������CCCC!������� d`H;44�
	
���{CCCߐ����hhhh02Q�
��tBT>CC�����,N�ghh��#0 R1��
zCCCC���!�А��gh(4444�!�

|��~!!Y�!��P�@���042�2X��
BT~��!����A�Аhh`h4444	�d{�CCCC������А($d`0�r����T~!CC������A7K6;44�80
���CCCC������hhhh�04��

�BB!C����!�AHHghH��;4������BBCCCC��!����hhhh4444

�p���?8�����А]eH�22���~|�CCCC���HHHH`h(�p�+2��r
v}��?�CC������Аhhhh4$�;	2
�����!CU!��ߐ���dH $�342(ؔ蠇��!!�8�!���А�`�*d �5��	�
����CCCC!�ޡ�/�A`h`K2$		
�
BBrCC!!�������� dhH4�>	

B�!!!������hhhh4444ɢ�vBNCCC���$$$$`p0t2
��B�CC!���!����hhghd��;90 
��vqC?CC������}Ƞ04$0���	�{�CCCC����OH��gh�r042
�ↆ��CCCC!�!�H�P�khh4$290	


����!C�!ޡϐ�hhhh004$����BCC������Аhhhh4444����V��!CC�PȀ�hhhh+K0��
8�����!!ҡ!��z�$d`(4$2��	
��CCCC��������d`�*$p04QQQQ��������**^������`h�r`��

�B!C!���P�� $d4444�9���BB�C!*����EEEE����QQQQ����sC|!!���!,����`�g�R�Q�=P
BB�CCC���!zHh(�`�2dpQQQQ����TTTT****����� �@R			���B!**@@�h�@v;44���

���d*C����EEEE��sQQQQ����TT�!!�!!!���d]E �ҫ�QQQQt������CCCC!�������hhhh"r�QQQQ����TTT!!!����EEEV2��E	���zUr****zH�
hhhh4444(
�
|**!����7D�7QPQ����TTTT*!tYUH�W�@EE����QQQQ���~|�CCC����on$$$$���rQQ�U����BBB!!!!������EEEE�ޫ�QQQQ��TTTT****А��d`� 24$)�5��zCB
****U�HȀ@$$$$		P����TTTT****�ʁ�EEEE����QQP
��B��!���JAWEE�0��"	Q����BBBB!!!!ߐ�Hn�������Q�QQ����TTTT****��P��`hh�r�QQQQ����TTT~!!����HHHH$$$$�\�\O�O�'�'ד����g������EEEE����EQ�

I|**!s����>�>\�\��O�O�'�'��C�C�!�!���HyHy�<�<QVQQ����TTTT****��o�$$� ���bQQQQ��(������C�C�!�!��yHyH����NNNN''''���������g����EEEE����PQ1�Uvtz****����9999����NNNN''''����****����EEEE����QQQQ����TTTT****Y��
NEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT��*�b�I����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEEYh|<!�TQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT�����B`����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE(<�YVQ)����TTTT****����EEEE����QQQQ�`��TT�U****����EEEE��������x�T��U���͕�f����EEEE����QQQQ����TTTT**��l�o�
vv��[�����QQQQ����TTTT**�*����rrrr9y:9��I��T�䨨��TTTT****����[EE]m�����KgwW����*��*����EEEE����QQVQ����UTT脜�*����EEEE����QQQQ����TT�U�����}r}r>�>����<QQQQ����TTTT��**���䊊���^EE����QQQQ����TTTT****����ZEE����NNNN'�''������**����EEEE�r��QQ�U����TT�U***�bb����EEEE����QQQQ����xUTCC�C�������hhhh�2D�QQQQ����TTTT***�X���ʶ^e[�B���VQ1>����TTTT****����E� D�K�

�����**C����:YE����NNNN''''����**�*``�����9Y:����ONN��<��dUTT��!�������ghh�+��QQQQ����TTnU****����EE�^���BQV�����UTT****d����EEEE�����U1��
rB�*!����EEEE����QQQQ�����UTT*�**f把��E�^E����QQ�U����TTTT****Yz�G����QQQQ����TTTT****����E�^E��B�ONv����?UTT�****X�����EEEE����QQQQ��,�TTTT****����EE%V����QQQQ����UTT��***�!����YEE������U����TTTT****����EEEE����QQQQ���r?�**�����ʶEYEE��\��ONN''''����������}rrr9999��\�NNNN''''�듓�������rrrr9�>9����NNNN'''ד��(**)Jʊ
EEEE����QQQQ����TTTT-=*>����ˈ�E�ZE����QQQQ����TTTT)*+)�����EEEE����QQQQ����TTTT����NNNN!!!!��������$$�$rrrr9999����NNNN''''������������rrrr9999����NNNN''''�'''����QQQQnT1U****�MNL����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����			7****&'��EES����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����Pe������QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����6	UT****�����SEE	����TQQ~~~~????���������������������~~~~>?3U***����Ϥ��
EEES����QQQQ����T<	U����M!''!������������rrrr9999����NNNN'!''0�������$$$$�`��4UTT****���������YTQQ�b��TTTT****����EEEE����QQQQ��l�				***�BB�M����EESE����QQQQrrz1U89��**M�J��EEEE����QQQQ����TTTT****����p���B���T�$̪�xBUTT4��������!��
EEEE�IX�QQ�Tf��TTTT****����EEEE����QQQQ����		U6�*��MB�aa�'ESEE�IH�����`��TTTT�*��M
!a�SEe������~~~~????���������g��Ee�PHH�IQQ�TTT4U�**�����EEEE����Q�TQf69UT����NNNN''''��������$��$f6UTT�����L�&!aSEEER���QQQQ��x~???3****�M'''&EEEE����QQQQ����TTTT****�MB!!!!EE%SHH�ITQ!��lT4UT**�*!��'s��⩢�Q�TQ����TTTT****����EEEE����TQQ�3UT*���B�L��f�EEES���Y����b�|	1U<*��*L����EEEE����QQQQ����TTTT****!�&!E��PI���T!$,��h4UTT��**NNNN''���SE��I�QQQQ����=???������������������TQ�h�1UT���*BLB�f��EESE��R�QQQQx��TT0U�*���O���瓓����������rrrr9999�����B��&!SEE�IHH!�TQ�xUTT4��**�'!�EE�S���B�$�TrrrrUTT0****����EEEE����TQ!,b�hT<UT����La�'!ESEE�BH�QQQQ�xb	UT<*�**OBL����EEEE����QQQQ����TTTT****�B�f��EœPHH�IQQ�TTT4U�������Ϧ�
!�SŢ⩢TQ!Ĩ���TTTT****����EEEE⩢�Q!,T��h	UT4*���BO!�&aSEEEHHHH����`���<	1U**��L�������S��������~~~~????����B�f���E�PE��B�$�T�lv��T4UT��������E�S���I�TQQ~~~~9?	9����NNNN''''����������TQ�h�UT4	�***OBL����EEESH��BQQQQ�x�UTT0��*�OB''''SE�����QQQQ����TTTT****��'a�PEE����Q�,T����4UTT*��*��'!SEE�B���T�$Ĩ���TTTT****����EEEE����QQ�T�T4	U***��L�M����EESE��R����b�|<	UT**�*LOB����EEEE����QQQQ����TTTT****BO
�f�PEE�B���T�$̪�xBUTT4�***MBBN'��
œS����TQ!����T<?U�����������������$����h4	UT�*��MB�aa�'ESEE�R��T�$Ĩ���U<	1�**�L��������������rrrr9999����NNL�f��Ee�PHH�IQQ�TTT4U***�B͊���SE�I���Q�TQrrr1U89****����EEEE����QQQQf�h6UTT�����L�&!aSEEER����$�T��x0UTT���*OB���
EEEE����QQQQ����TTTT****!!�'EE%SHH�ITQ!��lT4UT**�*�OMB!��'�SEE�B��$TQ٨d��TTTT****����EEEE����TQQ�3UT*���B�L��f�EEES���R����rb�pT<	U***��M��
aE�SE��������~~~~????����O���!!!!E��PI���T!$,��h4UTT*��*����Sœ�����TQQlf�UT<	����BBBN'''!�!!!��������r1UT���*BLB�f��EESE��BHQQQQ����1U<	��**�B���f�PEEI���T!$�l���1			****��&!SEE�IHH!�TQ�xUTT4��������SE��IH�TQQ�b�xT4U**�*LB�����Pe�����QQQQb�xT<UT����La�'!ESEEIX������~~~T0UT����O
!��Sœ����)TQQ����T4U****�f��EœPHH�IQQ�TTT4U**��NNNN''&'E�SE��BH�$TQ��`�1U<	*�**�B�J1�PEE�����Q��T��h	UT4*���BO!�&aSEEER���QQQQ����UT<	��**OBL����SE�����TQQ)��4UT*��*N�f���E�PE��B�$�T�l��T4UT**�*�����Pœ����T�$���x<1UT��**�BJ0��EE�P���YQQQQ�h�UT4	�***OBL����EEES���RQQQQ����		1=**�*LB'!��œPE����QQ)T��UT4��**�L���f�PEE����Q�,T����4UTT*�**O������煐S���I�TQQxb�U<	1**��Ls��
e�0S�����TQ!h��T4	U***��L�M����EESE��R�$$�$UT1��*�O�
!�Sœ���I�TQQ�|~f	UT6*�**�M�L��f�PEE�B���T�$̪�xUTT4�***MBBN''''SEEI���Q�$T��xb1UT��*�OB'a&'EeSE��B�$�T���h4	UT�*��MB�aa�'ESEE�R��T�$Ĩ���<UTT*��*LOB���'SE�B���T�$�
I2UTT���*�MB�f�JEE�P�I��QQ�TTT4U***�B͊���œPE�����T�$b�x<	UT**�*�eOB����E�0S���I�TQQ�UT4�**��L�&!aSEEER����$�T����U<	1***�BL'!��œS�����'
�
	3U6*��*�La��&E�PE����TQ!��lT4UT**�*�OMB����S�I�����TQ�b�U<	1�**��Ρ!���sH�0����!�TQ�h�UT4***�B�L��f�EEES���R����rrrr1UT8���*OB��J�SEEI����_�

7	��**�*�ML���f�PEE����T�����h4UTT*��*����EEEE�I��T�$$���TTTT���C��!z��Ј~hs���BQQQQ����T4U****�f��EESE��BHQQQQ����T<UT**��BBOB�J���SEE4D�9��

ц��*�������PEE�����QQQQ��hUTT4��������EœP���$$$$���T<	U�CC��!e����yhhHI���QQQQ����4	UT**�*!��'�0S�HHHH����~~~~	??	����BBBB'������������~~~~????��������������I����~?			..*)Kʊ�EEEE����QQqQ����TTTT-?*>�
N��g�e��rRQQQQ����TTTT.++/�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����T��U��������}rrr9999����NNNN''''������������rrrry:99����QQQQ����TTTT****�J1�EEEE����QQQQ�(��TTTT****����EEEE����QQQQ����TT�U****����EEEE����QQQQ��TTTT****�z�r}rrE%�Y����QQQQ����TTTT****����^EE�����QQQQ����TTTT****J0��EEEE����QQ�W��ЫTTTT****����EEEE����QQQQ����T�UT****�7v�E�[m���Q��V��TTTT****z���
EEEE����QQQQ����TTTT****����EE�^�����WSsw��������k�o�s��
EEEE����Q�WQ��TTTT****����EEEE����QQQQ�����UTT�����r}r}�>�>\�\��O�O�'O�TTTT****z��
�EEEE����QQQQ����TTTT****����E�^ED?D?����臔��C�C�!�!�
�EEEE�����WQQЫ��TTTT****����EEEE����QQQQ����UTT��C�C�!�!��'r�~<D?�R�ѫ�TTTT****�d�s�EE�Y����QQQQ����TTTT****�����^EE?D?DR�k��=	3�C���Lz�ϊ�EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TT�UCʞ�Le�Ϧ��g𓐐��IH$$T�B�|~TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����^EE�8��I$$�$~				����OBB�!a�
EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����T�UT����NNNN''''������������prvTTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EE�^���NNNN''''������������JrEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����UTT*�**����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����E�^E��B�QQQQ����TTTT��*�����EEEE����QQQQ��D�TTTT****����EEEE����QQQQ����UTT��***����EEEE����QQQQ����TTTT****l��w�EEEE����QQQQ����TTTT****�����^EE�B��QQQQ����TTTT****����EEEE����V���WKSs��UT****����EEEE����QQQQ����TT�U***�����EEEE����QQQQ����TTTT*�**j�������ۢ���QQQQ����TTTT****����^EE�B���QQQQ����TTTT****����EEEE��ݭ����KKKK�����**�����e[[E������VQlk��T�UT**�*����EEEE����QQQQ����TTTT�*����}r}r>�>��<��QQQQ����U�����������rrrr99y:���BQQQQ����TTTT****����EEEE?D�B���ч��**C�����EEEE����QQQQ�����UTT*�**�mm����EEEE����QQQQ����TTTT*�C�!�!����~�~D��2QQQQ����TTTT****����E�^E��������~~~~????����H��O����EEEED�B?������*C�*����EEEE����QQQQ����UTT蘛���M�M�&�&ss������T�����TTTT�C�*�!�!��~�~���2DQQQQ�x��TT2U****�����^EE����QQQQ����TTTT****����EEEE��<�RR))����C�**��ʦSEE����QQQQ����TT�U�**�����EEEE����QQQQ����TTTT��*��������������	�QQQQ����TTTT****����^EE�B���QQQQ����TTTT****����EEEE��I�$$$$				�**����gEEEE����&VQ)�T�U**������EEEE����QQQQ����TTTT�***BNNB!!!!�������QQQQlb��TTTT****�c񱊱XE�����BQQQQ����TTTT****����EEEE������TQrTT0U****����EEEE����VQ	��UT*��*����EEEE����QQQQ����TTTT****&a��EEEE������TQ����TTTT****�a����E�~X��B�QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�hTTTT****�ML����EEEE����QanV37�0�UT���**����EEEE����QQQQ����TTTT****a��&EEEE����QQQQ����TTTT****�d��rrrry:99�B��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQh�TTTT****����EEEE����QQQQ����TT�U�**�����EEEE����QQQQ����TTTT****��&aEEEE����QQQQ����TTTT****����REEeIH������fzfz3=3=����L�����EEEE����QQQQ�hTTTT****����EEEE����QQQQ����<	UT����BNBB''''��������Q�TQ����TTTT****�&a�EEEE����QQQQ����TTTT****����œ�PHHHH$�T!����TTTT****����EEEE����QQQQ�hTTTT****����EEEE��\�QQQQ����	=		����BL����EEEE����QQQQ����TTTT****&a��EEEE����QQQQ����TTTT�***��������HHHHQQ�T����TTTT****����EEEE����QQQQ�hTTTT****������YE�B��QQQQ���l				��������EEEE����QQQQ����TTTT****a��&EEEE����QQQQ����TT�U***������p���BH�QQQQ��TTTT****����^EŹ򬢢QQQQh�TTTT****�z����^EE�B���QQQQ����			=�**�񱊊EEEE����QQQQ����T�UT****��&aEEEE�����WQQ����T�UT**�*��������R���QQQQ��TTTT*���L�����EE�^����QQ�TfTTTT��*z����EE�^���BQQQQx��				**�*����EEEEH�IHQ!�T�xf��UTT****BO!!!!%SEE��B�WQQ������UTT*�**�'!��������RQQQQ07��TT<U�����LOBa�
!E�^E����$$T�UT3�***z����E�^E��B�QQQQz				*��*���gPEœHHHH$$$$fUTT�****OBBB!!!!�0S��B��QQ�W����UTT��***O!!!!�!!!��BHQ�TQ		3=����BBBB!!!!�>SE⩢�$$$$3			***�z�����^EE�B��TQ�$				����OB!!!!�!!!HHHH$$$$3U�	*��*BBBB!!!!�!!!����QQVQ����TT�U***�BBO!!!!�!!!HHHH$��$				����BBBB!!!!����IH$$$$				�����������������$$$�				*.*)�����EEeEⲢ�QQYA����TTTT/.*>���K�Ku���%�R��QQQQ����TTTT**+*����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!�!!!HHHH$d�3�B�~B�LBBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����&!CB!!!!��H�$d$$$$				����	'?	��������'!!�2$$				����BBBB!!!!�!!!HH�d�����$�~~CBB !!!!�!!!HHHH��S���������rrrrBB:C!!!!�!!!HHHH$$$$				H���9999����BNNN''''�3$$				���TTTT****e�����EgGR				����BBBB!!!!�!!!HHHHK�?����QIWQ���BBBB!!!!�!!!�J�NEEEE����Q�UQ����TTTT!*!�!!!HHHH$$$$				����C
T�****�t���, $$�				���TTTT****����EEEE"K��				����BBBB!!!!�!!!HHHH��@E����IWQQ��BT<B!!!!ސ������EEEE����QQQQ����TTTT****Y�HHHH$$$$				��d�TT�U****�t��
�� DEPQ	9����TTTT****�X����EEEE�����RQQ����BBBB!!!!�!!!JHA�EEEE����QQQ�𫨨UTT&!!!!,�����������񡨨��TTTT*****HHHH$$$$				���TTTT****�t�
��EREEQ�RQ媨LBBBB!!!!���J�ɯEEEE��RLUQ9E����BBBB!!!!��������EEEE�����[�٫���TT�U!!!!.�U��$$$$				���TTTT��**��)HHHH$$$$�
		����TTTTI***|�rJ���_EE��RQQ��@�BBBB!!!!�!!!HHHH�GE%���
	Q����BBBB!!!!������EEEE�����WQQ����T�UT!!!!.T��J$$$$				����TBB�**���HHHH$$$$	9PQ����TTTT****����EEeRRQQ�@��BBBB!!!!�!!!HHHH$�7$��,��%PQ����BBBB!!!!�����EEEE����QQQQ����$UTT!!!!-��JT$$$$				����BBBB\*�����c�CP�QQQQ����T�NU****�����wPEQQ)RP���BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$�̥�QQQQ����&T�&n�����Ą򫢢QQQQ����TBB!!!!"���
�$$$$				����vtzs��*8����EEEE����QQQQ�<�BBBBD*!�ʜ������Q�RQ��,�B�CB!!!!�!!!~HH���������w�Q����TTTT****�@�$$$$��QQQQ���BBBB!!!!�"���J.$Ď				����TT~U��*vt�������EEEE����;Q�����BBBB!!!\���R$$$$�RQQ����TTB!!!!�!!!HHHAWEE�����JW����TTTT****��HHHH$$$$QQ�R(���BBBB!!!!�-�����@EE				���TTTT�**�w����EEEE����Q�
	����BBBB!!!!.���������PQ	����TT<U��������g���EEEE%(�2�p�%��80TT�T****���HHHH$$$$Q�RQ���(BBBB!!!!�������SE��<�<Z-ofTTTT*V!!�!!!HH�@mbb�11�61	Q����BBBB!!!!��R��$$$$		����63UT�C�C!�m�'搲EEEE�				���T\�Ti***��5�HHHH$$$$rQQQQ��(�BBBB!!!!����]���EEeS��������~b�|TTTTQ!!*�***��D_NE�M����S
�
����
vBB�*%:��������				�`��TTTT����NNNN
'��EEEE�				������TT****Ր��HHHH$KE%����QQQQ���BBBB�����亊�sEEEE����QQQQ����TTTT!�*P�x�HHHHE�/N����	Q�����TB&�****������ $$O?4D����TTTT****����EEEE2��	�����TTT�****�HHHHKE%Ģ���
	Q����C[Uj��ww���{�EEEE����QQQQ����TTTT�*P!x��HHHH�NEE����QQA
����CB|****����H�/Q%�pB<4D��U����TTTT****����EEEEr��������TT��****�HHHH�7$�"���	1		���[UTXʟ�C�!�ϊ���EEEE����QQQQ����TTTT*!�xxww����]�FŢ���Q�
Q����TTB*S!*�***H�VH�$De��IH$,�$����TTTT****�O��g�EEEEI��"$$$$U:��****��HHHHEK]E��b				���TVCB����BB�B����EEEE����Q�$T��TTTT**�*NNNN'g''EEEE����		����UT�**�**���HQHH$De5HHHH,$$$����TTTT****BM
!��EEEE����QQQQ����TTTT***�����HHHH�DJ%����1	Q��h�T�CT����BBLB����EEEE�����$TQ��TTTT****����EEEE����				�����BB��***�QHHHDE5HHHH!$�T����TTTT****OBB!a�
EEEE����QQQQ����TTTT**V*�***HHHH$�$$"N�_
QQ�d���BTT����BL����EEEE����$�$$fTTTT****����EEEE���r				����BBBBX~O��ʪHHWE*DHHHHTQQ�����TTTT**�*BBBB!!!!�����	QQQQ����TTTT*2**��HHHH$$$$bbb	11	t���BTT���������EEEE���I$$$$	1�6��**����EEEE��"�
		A����BBBB!!!!�!!!H�VH*DE��BHQQQQ����TTTT��*�BBBB!!!!h�ph����QQQQ����TTTT"***���HHHH$$$$				���lTT�B��**����EEEEIHH�$$$$���
***�����EEEE�"��		�
����BBBB!!!!�!!!VHH*DE%�BX�QQQQ����TTTT����BBBB!!!!�phhB���QQQQ����TTTT***-����HHHH$$$$				��T�BT�**�����EEEEHH�I$$$$��
�**�*����EEEEk��R
55����G[[[�����QSS
���DE�*LX�R!VQQ����T��U����BBBB!!!!0sȓ����QQQQ����TTTT****E����EEEE�"��QQQQ����CBTV�Ƅ��c�J1��S�HHHH$$$$			?*��*����I�����QQQQ����TTTT***�����e5$DHHHHVQQ����	U����BBBB!!!!�!!!��DXQQQQ������T�**?>����V������QQQQ����BT�B�����aJ0��PE��HHHH$$$$				���O��������.]��	�i8����LLHL***>����$$D HHHHTQ!̫�		U�����BBBB!!!!�!!!�DHX$�$$���!!!!���HHHH$$$$��QQQQ���BBBB����B�Ls��'��HHHH$$$$				��O�BBBM!!!!����				����BBBB<!!���H�In$$$$HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!DHX��$$$�ҕ!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB***)�ʊ�EE%EⲢ�QQQY����TTPV:+*>�������%�B�SQQQQ����TTTT*+**����EEEE����QQQQ����TTTT��������kkkk�5������m
m
����[[[[��������k�hk��5�����m
mm�2��C[kA�����ZSZh�)h�����:11����LLLL'&&^�׉�����bbbb1111���xML���g�����www}�����]��>���w�r
�
����1��wwww����]��������wן������g�����w}�ګ;Mbb�u1111x����NLL'&&^�����������:�>�mmm
����[[[[�������֨�������jjjj5555�ך�MMMM����SSSS��������jjjj5555���[CMA�&mn_�ʯ�EEEE��������TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****���:hhhe&"		)����TTTT**�*�P�Њ���EEEE����QQQQ����TTTT****����EEI�wwwwV֜VV���!&!!��^��
�EEEE����QQT����TTTT****����EEEE����QQQQ��,�����5Iw�>�;>~~>~�/?���QQQQ軫,����**4*E����EEEE����QQQQ����TTTT****��JR�ϟ����G�������f$>*R��
EEEE���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����UT��****��
��OEū��QQQQ�(��TTTT****����EEEE����QQQQ�ܫ�TTTT****��J��_Ee����QQQQ𫨨TTVT�4*m����~EEEE����QQiP����TTTT****��B�EEEE����QQQQ����T��U****�
��EEEe�>��qww�(�թUTT***��[����EEEE����QQQQҨ(TTTT****�J��_Ee�����QQQQ����TVTTC�0C����	��E��WR����
m
����TTTT****��B�EEEE����QQQQ���(��i****J���EEeE��Kj
�Ȅ���B|�B�>**!�����EEEE����QQQQ����TTTT****����%^EE�����SQQ����VTTT!!!!�!!!HHHH+$$d��5!����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****9А��EeEE				����B�BB!!*W��������EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����SQQ�
Q�TTTV!!�Z���khhk�u��Rڪm�m����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****;\��eEEE���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQAR�ܫ�TTTT****����EEEE����QQQQ�˩�TTVT***�����EEEE��r�QQQQ����TTTT****}w���{�EEEE����QQQQ����TTTT****J�yEEEe¥��QQQQ����TTT��***����EEEE����*�SQ����TTTT****�ʊ�EEE����Q�TQYYTVTT**]*�-lKEIEE�R�QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����VTTT****sr99\Ee����QQQQ����TT�T***�����EEEE����WQ�K����TTTT****H��JEeEE�����TQQ\���VTTT*Z**����NEEE����QQQQ�����TTTH***�tJ1��EEEE����QQQQ����PTTV****�����eEE����QQQQ����T�TT**�*_���������R�+w��TTTT****��JH%dee����YYYY����VVVB!**����EEEI��RQSQ�
-��������0��JEEEE����QQQQ����BVBB!!!!�!!!JHH�$$$$�QQQQ�����TTT
�퉉	��īxENEE����YRQQ��TTTT****��J�$$d%				����BBBB!!!!_����EENE?d?������TT�T****��
sEEEE����QQQQ����VVVV++++��������de%$
		��TTT�C�������!��NEEE����QQQQ��?;TTTT****����EEEE����QQQQ����VBT\!!!!�!!!�JA�ENEE8<<<<�T�TT****�
=�EEEE����QQQQ����TTTT****����Ee%D���
����TT�T���C����<��!EEEN����QQQQӫ��TTTT****����EEEE����QQQQ����VTTV!!!!�����NEEŏ�����������TTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����e%DEb�QQQQ����TTTT****�P��EENE����QQQQ��LBTTTT****����EEEE����QQQQ����TTVB!!\*����EEEE����QQQQ$��TTT�****'g�'EEEE����QQQQ����TTTT****����%DEe��QQQQ����TTTT****��
�EEEE����TQQ�b./o2UTT****����EEI����ARQQ�l��TVBT!_9!�0����EEEE����QQQQp���TTTT****�e��=EeYE����QQQQ����^U�&j��׉�ĄDEe%���mmmЪ��TTTT****�
��EEEE����&V�/)+
U���****����%�NE������㣹���VB�T**�*����EEEE����QQQQ���pTTTT****z�c��$�^�����QQQQ����TTTT***�
��Ee%D����QQQQ����TTTT****
��EEEE����VQrfzr���U****����EEEE���w_pwɹ��BTTV������QZ����EEEE����QQQQ�$��UT****�a�I���&REx����QQQQ����TTTT****w����\�e%DE��bBQQQQ����TTTT****���
E%�Q�����dn�
�ӛ73�****����EEEE����Q�WQ�$��TTVV!Y**����EEEE����QQQQ�pȩUT****O̡ɲ�А�rh����QQQQ����TTTT****���
%DEe����QQQQ����TTTT****��
����I������
MB��$1****����EEEE����WQQ��pȩTVBT***\��H��J�EEEE����QyTQp�1�TTTT****�!��g�''Yehh����QQQQ����TTTT****�t��
�DEe%⥢�TQ��X���TTTT****�D�
��E�Q������T./ob��U2****����EEEE����WQI�pȩ�VBTT**!KK����EEEE����YTQQ�!�pUT****LeOА��e3SY����QWQQ����TTTT**���
��Ee%D�KQ���ӨXTTTT****$�|��k]�eQE�����R�B
MU�6****�pu����EE�^.���QQQQȩ�pBTTV��������J�(�EEI����QQQQ� q(����N**��!''g�hhYe����WQ	�����UT�H�r�
���e%DE244$m���^'���������īEEEE�����T�ob./U2��*���p��ʂ]���g�_#QQQQ�$��T^VB$<>�����k�i�������m
mm�ɵTTTT****zOL��А�~a3�TQ������VVVV++++������

$de%b�!��8��<r(x`9<9���������V���g__{�7a����B��Ogf��$$$$�				�pȅVBBB.(+.����EEEe⢢�QQqQ����TTTT"+*>����d�E%SMҒQQQQ����TTTT*+)�����EEEE����QQQQ����TTTT
00000000 43 06 21 03 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 c8 60 60 68 |C.!..........``h|
00000010 34 a4 eb 33 f1 19 1a fa 84 84 84 18 d6 7b 55 42 |4..3.........{UB|
00000020 39 3e 02 3f 90 83 a1 90 d0 d0 d0 d0 64 60 c8 20 |9>.?........d`. |
00000030 34 34 34 34 39 18 32 08 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |44449.2.........|
00000040 43 43 43 43 83 21 83 90 d0 d0 d0 d0 24 64 48 20 |CCCC.!......$dH |
00000050 60 30 34 74 12 18 18 1a 0c 0d fc f8 7e 86 86 0e |`04t........~...|
00000060 07 b8 43 50 21 aa 83 a1 88 40 48 48 20 64 60 48 |..CP!....@HH d`H|
00000070 15 12 72 00 0a 39 18 1a 0d 0d 0d 0d 54 d0 43 06 |..r..9......T.C.|
00000080 43 43 43 43 21 83 81 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC!.......hhhh|
00000090 24 30 30 34 3a 18 1a 1a fd 9c fc 0e 0e 0c 42 04 |$004:.........B.|
000000a0 43 43 43 43 81 21 59 83 3a fa 00 c1 68 c8 60 68 |CCCC.!Y.:...h.`h|
000000b0 64 30 e4 35 38 c9 45 0d 84 1c 84 84 86 d0 0d 0e |d0.58.E.........|
000000c0 43 06 21 07 21 81 83 a1 d0 d0 c0 d0 20 64 68 88 |C.!.!....... dh.|
000000d0 34 34 30 34 f1 1d 12 08 0e e5 fa fe 87 86 76 71 |4404..........vq|
000000e0 03 02 07 06 9f a1 a1 a1 08 40 48 48 e0 60 68 c8 |.........@HH.`h.|
000000f0 e4 33 34 34 19 32 08 f0 08 0c ac 86 06 7e 70 05 |.344.2.......~p.|
00000100 21 03 43 43 ab 90 90 90 48 c8 c1 50 68 68 48 60 |!.CC....H..PhhH`|
00000110 32 30 34 14 12 18 30 18 0c 08 0c 84 86 86 0c 86 |204...0.........|
00000120 03 43 43 21 83 03 d9 21 c8 c1 10 7a 8a 6b 68 a8 |.CC!...!...z.kh.|
00000130 50 6a 60 10 01 08 19 f8 14 f4 86 84 86 86 86 86 |Pj`.............|
00000140 bf 43 21 be 83 90 a1 21 90 41 c8 c1 cb 20 24 c4 |.C!....!.A... $.|
00000150 24 50 d0 3b 09 09 09 09 0d 85 1c 0c 0c 7e 70 87 |$P.;.........~p.|
00000160 43 21 07 43 01 81 90 03 41 48 01 fa 68 68 68 68 |C!.C....AH..hhhh|
00000170 64 10 32 30 1a 1a 1a 1a 09 84 0c 0c 86 0c bc 86 |d.20............|
00000180 43 06 59 43 83 90 90 10 41 ef d0 50 68 68 68 68 |C.YC....A..Phhhh|
00000190 10 12 32 60 1a 1a 92 1d 0e 0d 0d f5 77 0e 86 64 |..2`........w..d|
000001a0 43 02 21 43 90 90 83 90 c0 90 80 c1 68 48 e0 60 |C.!C........hH.`|
000001b0 34 24 70 30 c9 0d 09 09 0c 0d 85 0c 86 86 86 86 |4$p0............|
000001c0 07 2a 43 06 21 81 a1 a1 c1 50 48 c8 77 68 48 a5 |.*C.!....PH.whH.|
000001d0 30 34 24 30 e8 1d 32 28 0d 0d 0d 0d 86 86 86 86 |04$0..2(........|
000001e0 21 43 b2 e8 9f 80 93 df 50 e9 d0 d0 67 48 20 c0 |!C......P...gH .|
000001f0 33 34 24 bb 5a ef 1d 1a 0f 1d 0c a1 7e 7f 00 0e |34$.Z.......~...|
00000200 43 43 02 eb 9d 90 90 90 7a ef d0 d0 68 68 e8 67 |CC......z...hh.g|
00000210 23 30 30 e4 1a 1a 32 18 1c 0c 0d 85 89 86 86 52 |#00...2........R|
00000220 06 21 03 43 a1 a1 a1 a1 d0 90 c0 d0 47 60 20 c0 |.!.C........G` .|
00000230 b4 1a 32 34 09 09 09 09 0c 0c 61 09 42 0e 86 0c |..24......a.B...|
00000240 43 43 43 43 54 a2 a1 a1 90 c0 d0 d0 7d e8 40 16 |CCCCT.......}.@.|
00000250 3b 34 34 24 09 19 42 0f 0c 0c 0c 09 0a 86 86 04 |;44$..B.........|
00000260 43 e8 21 07 a1 a1 a1 a1 d0 c1 d0 d0 a8 0a 6b 68 |C.!...........kh|
00000270 32 34 64 10 1a 18 1a 1a 0c 0d 0d 19 74 70 76 0e |24d.........tpv.|
00000280 02 03 43 b2 82 03 f4 10 48 c8 c1 50 48 e0 60 68 |..C.....H..PH.`h|
00000290 34 34 f4 33 18 a8 c2 02 f8 e6 1e 08 86 86 86 86 |44.3............|
000002a0 43 43 43 43 21 82 90 a1 90 c1 fa c1 20 64 60 48 |CCCC!....... d`H|
000002b0 3b 34 34 d4 18 1a 12 18 0d 09 0c 0d 87 86 d6 7b |;44............{|
000002c0 43 06 43 43 01 df 90 01 d0 d0 ef d0 68 68 68 68 |C.CC........hhhh|
000002d0 30 14 12 32 08 51 f9 01 0d 85 f4 0e 74 05 42 54 |0..2.Q......t.BT|
000002e0 06 3e 43 43 83 90 83 83 83 2c 4e ef 67 68 68 e8 |.>CC.....,N.ghh.|
000002f0 e0 23 30 20 18 18 52 31 0c ed 02 0c 87 0c 0a 7a |.#0 ..R1.......z|
00000300 43 43 43 43 83 90 81 21 d0 d0 90 c1 c0 67 68 28 |CCCC...!.....gh(|
00000310 34 34 34 34 c5 c1 21 90 0c 0d 0d 1d 7c 86 86 7e |4444..!.....|..~|
00000320 21 21 03 06 59 f4 90 21 ef ef 50 88 40 85 ca e0 |!!..Y..!..P.@...|
00000330 30 34 14 32 ef 1d 32 58 fd f8 0c 0d 00 42 54 7e |04.2..2X.....BT~|
00000340 b2 e8 21 07 a1 a1 90 81 41 c8 d0 90 68 68 60 68 |..!.....A...hh`h|
00000350 34 34 34 34 19 10 08 09 0d 0d 0d 0d 86 64 7b 87 |4444.........d{.|
00000360 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 c0 d0 d0 90 28 24 64 60 |CCCC........($d`|
00000370 30 84 1e 72 19 1a 12 08 84 84 84 0c 86 54 7e 00 |0..r.........T~.|
00000380 21 07 43 43 a1 a1 a1 dd 0e c0 81 41 37 04 4b 36 |!.CC.......A7.K6|
00000390 3b 34 34 d4 38 18 12 30 0c 0d 19 0c 86 86 86 0e |;44.8..0........|
000003a0 43 43 43 43 02 82 03 83 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC........hhhh|
000003b0 f4 03 30 34 f1 19 1a f8 0d 19 0c 0d 0e 86 42 42 |..04..........BB|
000003c0 21 03 43 ab 83 90 a1 21 c8 41 48 48 16 67 68 48 |!.C....!.AHH.ghH|
000003d0 b4 db 3b 34 ad f2 11 f8 08 84 84 0c 86 42 42 0e |..;4.........BB.|
000003e0 43 43 43 43 90 a1 21 81 d0 fa d0 d0 68 68 68 68 |CCCC..!.....hhhh|
000003f0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0c 0d 0d fd 70 87 86 86 |4444........p...|
00000400 3f 00 05 38 82 90 90 00 cf d0 d0 90 16 5d 65 48 |?..8.........]eH|
00000410 b4 1a 12 32 18 1a 32 18 84 1c 0c 85 86 7e 7c 86 |...2..2......~|.|
00000420 43 43 43 43 90 90 10 82 48 48 48 48 60 68 28 e4 |CCCC....HHHH`h(.|
00000430 70 92 2b 10 32 08 19 18 a5 fe 72 0d 76 7d 86 86 |p.+.2.....r.v}..|
00000440 3f b8 43 43 a1 a1 a1 a1 c0 c1 d0 90 68 68 68 68 |?.CC........hhhh|
00000450 34 24 db 3b 09 19 32 08 0d 85 0c 0c 86 86 86 86 |4$.;..2.........|
00000460 21 43 55 21 a1 10 df df 90 c1 c1 d0 64 48 20 24 |!CU!........dH $|
00000470 14 e0 33 34 19 32 28 d8 94 e8 a0 87 0e 86 86 04 |..34.2(.........|
00000480 21 21 eb 38 de 21 81 90 d7 d0 90 81 60 a8 2a 64 |!!.8.!......`.*d|
00000490 20 10 e2 35 c1 1d 1a fa 09 84 0c 0d 86 86 86 86 | ..5............|
000004a0 43 43 43 43 21 d9 de a1 88 2f 89 41 60 68 08 60 |CCCC!..../.A`h.`|
000004b0 4b 10 32 24 09 19 08 09 0d f1 0e 0d 42 42 72 43 |K.2$........BBrC|
000004c0 03 43 21 21 a1 9f a1 a1 90 81 cf d0 20 64 68 48 |.C!!........ dhH|
000004d0 34 14 b2 3e 09 19 12 08 0d 1d 0c 0d 42 0e 86 0c |4..>........B...|
000004e0 21 21 04 21 9f 10 af 1f 90 8a c1 c1 68 68 68 68 |!!.!........hhhh|
000004f0 34 34 34 34 1a 1a 1a 1a 0f c9 a2 af 76 42 02 4e |4444........vB.N|
00000500 43 43 43 b2 f4 90 90 10 ef ef 90 81 24 24 24 24 |CCC.........$$$$|
00000510 60 70 30 74 1a 1a 32 18 0c 0c 0d 85 86 0c 42 86 |`p0t..2.......B.|
00000520 03 43 43 21 83 90 83 21 d0 d0 d0 d0 68 68 67 68 |.CC!...!....hhgh|
00000530 64 b0 de 3b 39 30 20 08 0c 0c 0d 08 87 86 76 71 |d..;90 .......vq|
00000540 43 3f 43 43 80 01 9f 1f d0 d0 d0 d0 00 7d c8 a0 |C?CC.........}..|
00000550 30 34 24 30 e9 1d da d1 09 c8 f6 0e 7b 0f 0c d6 |04$0........{...|
00000560 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 4f 48 c8 c0 c0 67 68 c8 |CCCC....OH...gh.|
00000570 14 72 30 34 1a 1a 32 18 0e 0d e9 e2 86 86 86 86 |.r04..2.........|
00000580 43 43 43 43 21 83 21 81 48 c8 c1 50 95 6b 68 68 |CCCC!.!.H..P.khh|
00000590 34 24 10 32 39 30 08 09 0c 0d 0d 0d 86 86 86 86 |4$.290..........|
000005a0 21 07 43 02 a1 21 de a1 cf 90 01 89 68 68 68 68 |!.C..!......hhhh|
000005b0 30 30 34 24 1a 12 18 1a 84 84 1c 18 86 86 42 06 |004$..........B.|
000005c0 43 02 06 43 a1 a1 81 a1 81 d7 d0 90 68 68 68 68 |C..C........hhhh|
000005d0 34 34 34 34 92 1d 1a 1a 0c f5 1a a8 86 56 bd 86 |4444.........V..|
000005e0 21 43 43 06 83 03 15 15 50 c8 80 ca 68 68 68 68 |!CC.....P...hhhh|
000005f0 2b 4b 30 c0 c8 0d 00 38 c9 12 0c 0c 86 86 86 86 |+K0....8........|
00000600 02 21 21 01 d2 a1 21 83 d0 10 7a c8 24 64 60 28 |.!!...!...z.$d`(|
00000610 34 24 10 32 19 f8 c9 09 0c 0d 19 f8 04 06 86 06 |4$.2............|
00000620 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 d0 d0 64 60 a8 2a |CCCC........d`.*|
00000630 24 70 30 34 51 51 51 51 0c a8 18 84 86 86 86 86 |$p04QQQQ........|
00000640 b2 bd 2a 2a 5e 15 83 82 c1 80 8a 8a 07 60 68 e8 |..**^........`h.|
00000650 12 72 60 10 1a d2 1a 1a f5 0e 0d 0d 86 0c 42 0e |.r`...........B.|
00000660 21 43 02 21 90 90 03 83 50 c8 c0 d0 c0 20 24 64 |!C.!....P.... $d|
00000670 34 34 34 34 19 1a fa 39 90 f8 fc 00 42 42 0e 86 |4444...9....BB..|
00000680 43 02 21 2a 15 15 15 15 8a c1 81 8a 45 45 45 45 |C.!*........EEEE|
00000690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a0 ab 73 43 0e 7c |....QQQQ....sC.||
000006a0 00 21 21 bb 81 81 21 2c 8f cf d0 d0 60 e8 67 e8 |.!!...!,....`.g.|
000006b0 52 80 0e 10 51 91 3d 50 0c 0d 11 1c 42 42 86 0c |R...Q.=P....BB..|
000006c0 43 43 03 43 83 82 a1 21 01 01 7a 48 68 28 e4 60 |CC.C...!..zHh(.`|
000006d0 a0 32 64 70 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.2dpQQQQ....TTTT|
000006e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a c5 20 e4 40 |****......... .@|
000006f0 52 15 12 12 08 09 09 19 09 1c c8 0e 86 86 04 42 |R..............B|
00000700 21 07 2a 2a 15 15 15 15 40 40 0e ae 68 e8 40 76 |!.**....@@..h.@v|
00000710 3b 34 34 d4 f1 19 1a fa 1d 0c 0d 0d 87 86 86 64 |;44............d|
00000720 02 03 2a 43 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*C........EEEE|
00000730 f2 ab f2 73 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 04 54 0c |...sQQQQ....T.T.|
00000740 eb 04 21 21 90 21 21 21 d0 d0 c1 d0 64 5d 45 20 |..!!.!!!....d]E |
00000750 a2 d2 ab a2 51 51 51 51 74 19 84 84 86 86 86 86 |....QQQQt.......|
00000760 43 43 43 43 21 83 83 a1 d0 d0 d0 d0 68 68 68 68 |CCCC!.......hhhh|
00000770 22 10 72 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 04 |".r.QQQQ....TTT.|
00000780 21 21 21 03 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 56 |!!!.........EEEV|
00000790 1e 32 a0 82 45 0f 09 91 fc e0 a6 0e 0b 7a 55 72 |.2..E........zUr|
000007a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 7a 48 96 0a 68 68 68 68 |****....zH..hhhh|
000007b0 34 34 34 34 28 1d 12 08 0d fd 0c 0d 7c 04 00 02 |4444(.......|...|
000007c0 2a 2a 21 07 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 37 44 85 37 |**!.........7D.7|
000007d0 12 12 12 12 51 19 50 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.PQ....TTTT|
000007e0 03 2a 06 21 74 15 15 59 55 48 88 57 e5 40 45 45 |.*.!t..YUH.W.@EE|
000007f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 08 ac 0f 86 7e 7c 86 |....QQQQ.....~|.|
00000800 43 43 43 02 90 10 ac 9f 80 6f 6e 08 24 24 24 24 |CCC......on.$$$$|
00000810 a0 a2 a2 72 51 51 d9 55 a8 a8 fc f8 42 42 42 00 |...rQQ.U....BBB.|
00000820 21 21 21 21 01 15 95 90 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00000830 b2 de ab a2 51 51 51 51 84 1c f4 1a 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000840 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 d0 90 c0 c1 64 60 c8 20 |****........d`. |
00000850 10 32 34 24 08 29 e8 35 10 84 84 14 7a 43 42 0a |.24$.).5....zCB.|
00000860 2a 2a 2a 2a 55 15 95 1f 48 c8 80 40 24 24 24 24 |****U...H..@$$$$|
00000870 12 12 12 12 09 09 19 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.......P....TTTT|
00000880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 81 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000890 a2 a2 a2 a2 51 51 11 50 0c 0c 0d 85 86 0c 42 86 |....QQ.P......B.|
000008a0 b9 21 07 be 15 15 03 15 af 8a 4a 41 57 45 45 b6 |.!........JAWEE.|
000008b0 30 a0 a2 22 08 09 51 11 84 84 84 84 42 42 42 42 |0.."..Q.....BBBB|
000008c0 21 21 21 21 10 df 90 90 00 00 48 6e c4 c7 17 84 |!!!!......Hn....|
000008d0 93 a3 a2 f2 51 f1 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.QQ....TTTT|
000008e0 2a 2a 2a 2a 10 95 1f 80 50 c8 c1 d0 60 68 68 c8 |****....P...`hh.|
000008f0 12 12 72 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 7e |..r.QQQQ....TTT~|
00000900 00 21 21 01 93 90 90 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |.!!.....HHHH$$$$|
00000910 9f 5c 9f 5c 4f ae 4f ae 27 d7 27 d7 93 eb 93 eb |.\.\O.O.'.'.....|
00000920 c9 f5 c9 f5 67 15 95 fa 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....g.......EEEE|
00000930 a2 a2 a2 a2 45 0f 51 91 0d 0d 1d 0c 49 00 04 7c |....E.Q.....I..||
00000940 2a 2a 21 07 15 15 15 15 73 bd 8a 8a b9 3e b9 3e |**!.....s....>.>|
00000950 5c 9f 5c 9f ae 4f ae 4f d7 27 d7 27 eb 93 eb 93 |\.\..O.O.'.'....|
00000960 43 ca 43 ca 21 e5 21 e5 90 f2 90 f2 48 79 48 79 |C.C.!.!.....HyHy|
00000970 a4 3c a4 3c 51 56 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.<.<QVQQ....TTTT|
00000980 2a 2a 2a 2a 15 15 81 03 d0 10 6f ee 24 24 e4 20 |****......o.$$. |
00000990 a0 a2 a2 62 51 51 51 51 a8 a8 28 ab 94 87 94 87 |...bQQQQ..(.....|
000009a0 ca 43 ca 43 e5 21 e5 21 f2 90 f2 90 79 48 79 48 |.C.C.!.!....yHyH|
000009b0 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
000009c0 c9 c9 c9 c9 15 95 67 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |......g.....EEEE|
000009d0 a2 a2 a2 a2 18 50 51 31 c8 fe 00 1c 55 76 74 7a |.....PQ1....Uvtz|
000009e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 b3 8a 8a 8a 39 39 39 39 |****........9999|
000009f0 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00000a00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000a20 2a 2a 2a 2a 15 15 59 15 af 8a 0a 4e 45 45 45 45 |****..Y....NEEEE|
00000a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000a50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000aa0 c5 c4 2a 99 62 15 95 49 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*.b..I....EEEE|
00000ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000af0 59 68 7c 3c 21 84 54 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |Yh|<!.TQ....TTTT|
00000b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b40 c0 9a 85 c1 15 95 42 60 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |......B`....EEEE|
00000b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000b90 28 3c ac 59 1c 56 51 29 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |(<.Y.VQ)....TTTT|
00000ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 60 ab a8 54 54 be 55 |....QQQQ.`..TT.U|
00000bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000bd0 82 ad a2 a2 ce ce f6 b6 a8 78 7f ab 54 b6 b5 55 |.........x..T..U|
00000be0 9a 85 cc cd 95 c2 66 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |......f.....EEEE|
00000bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000c00 2a 2a d8 d6 6c ef 6f 95 0a 76 76 b7 db fb 5b 85 |**..l.o..vv...[.|
00000c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000c20 2a 2a ce 2a fa e4 e4 e4 72 72 72 72 39 79 3a 39 |**.*....rrrr9y:9|
00000c30 f9 c9 49 f8 c4 54 e1 e4 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..I..T......TTTT|
00000c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 5b 45 45 |****.........[EE|
00000c50 5d 6d 9d dd f6 ae a6 e6 4b 67 77 57 bd a5 a9 b9 |]m......KgwW....|
00000c60 2a d6 df 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00000c70 a2 a2 a2 a2 51 51 56 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |....QQVQ....UTT.|
00000c80 84 9c 98 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |...*........EEEE|
00000c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 a0 55 |....QQQQ....TT.U|
00000ca0 f5 c9 f5 c9 fa e4 fa e4 7d 72 7d 72 3e b9 3e b9 |........}r}r>.>.|
00000cb0 ad a2 92 3c 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...<QQQQ....TTTT|
00000cc0 d0 c9 2a 2a e4 e9 e4 e4 8a 8a 8a 8a 85 5e 45 45 |..**.........^EE|
00000cd0 a2 b2 ac a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5a 45 45 05 |****........ZEE.|
00000cf0 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 d7 27 27 93 93 93 93 |....NNNN'.''....|
00000d00 c9 d3 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
00000d10 a2 72 ab a2 51 51 b9 55 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |.r..QQ.U....TT.U|
00000d20 2a 2a 2a f4 95 62 62 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***..bb.....EEEE|
00000d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 78 05 55 54 |....QQQQ....x.UT|
00000d40 43 43 bf 43 a1 a1 a1 a1 d0 d0 10 fd 68 68 68 68 |CC.C........hhhh|
00000d50 a2 32 44 af 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.2D.QQQQ....TTTT|
00000d60 2a 2a 2a b1 58 15 15 95 b6 8a ca b6 5e 65 5b 9b |***.X.......^e[.|
00000d70 42 af a2 a2 56 51 31 3e a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...VQ1>....TTTT|
00000d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 c5 20 44 |****........E. D|
00000d90 e2 4b 02 10 18 1a 1a 1a d1 0f 0d 0d 86 86 86 86 |.K..............|
00000da0 f4 2a 2a 43 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 3a 59 45 |.**C.........:YE|
00000db0 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 a7 93 93 |....NNNN''''....|
00000dc0 2a 2a f4 2a 60 60 15 95 8a 8a 8a 8a 39 59 05 3a |**.*``......9Y.:|
00000dd0 9c 9c 9c 9c 4f 4e 4e ae a8 3c ab a8 64 55 54 54 |....ONN..<..dUTT|
00000de0 bd bd 06 05 21 83 81 a1 cf 10 bd ca c8 67 68 68 |....!........ghh|
00000df0 c2 2b f8 ab 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 6e 55 |.+..QQQQ....TTnU|
00000e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 5e |****........EE.^|
00000e10 af a2 a2 42 51 11 1e 56 a8 a8 a8 a8 90 55 54 54 |...BQ..V.....UTT|
00000e20 2a 2a 2a 2a 15 64 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.d......EEEE|
00000e30 a2 a2 a2 a2 f0 fd 55 31 e6 86 f0 0a 72 00 42 02 |......U1....r.B.|
00000e40 bd 2a 21 05 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.*!.........EEEE|
00000e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 e8 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00000e60 2a f4 2a 2a 66 15 15 e6 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |*.**f.......E.^E|
00000e70 a2 a2 a2 a2 51 51 b9 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.U....TTTT|
00000e80 2a 2a 2a 2a 15 15 59 1c 7a c8 fa 0e 07 07 07 47 |****..Y.z......G|
00000e90 ab a2 a2 d2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |****........E.^E|
00000eb0 a2 a2 42 af 4f 4e 76 ae ab a8 d4 3f 55 54 54 e8 |..B.ONv....?UTT.|
00000ec0 2a 2a 2a 2a 58 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****X.......EEEE|
00000ed0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 2c ab 54 54 54 54 |....QQQQ..,.TTTT|
00000ee0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 56 |****........EE%V|
00000ef0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |....QQQQ....UTT.|
00000f00 ca 2a 2a 2a 15 e5 a1 21 b2 8a 8a 8a 05 59 45 45 |.***...!.....YEE|
00000f10 a2 a2 a2 a2 e1 15 fc 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.......U....TTTT|
00000f20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 b2 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000f30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 fc 04 aa a8 04 07 72 00 |....QQQQ......r.|
00000f40 3f 81 2a 2a 91 81 13 90 b6 8a ca b6 45 59 45 45 |?.**........EYEE|
00000f50 9c 9c 5c 9f ae 4f 4e 4e 27 27 27 27 93 93 eb 93 |..\..ONN''''....|
00000f60 f5 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 7d 72 72 72 39 39 39 39 |........}rrr9999|
00000f70 9c 9c 5c 9f 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 eb 93 93 |..\.NNNN''''....|
00000f80 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 fa 72 72 72 72 39 b9 3e 39 |........rrrr9.>9|
00000f90 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 d7 93 93 eb 93 |....NNNN'''.....|
00000fa0 28 2a 2a 29 15 15 15 15 4a ca 8a 0a 45 45 45 45 |(**)....J...EEEE|
00000fb0 82 a2 a2 82 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000fc0 2d 3d 2a 3e 10 9e 97 97 c9 cb 88 89 45 a5 5a 45 |-=*>........E.ZE|
00000fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000fe0 29 2a 2b 29 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |)*+)........EEEE|
00000ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001000 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 21 21 21 21 90 90 93 93 |....NNNN!!!!....|
00001010 c9 c9 c9 c9 24 24 e4 24 72 72 72 72 39 39 39 39 |....$$.$rrrr9999|
00001020 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00001030 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 39 39 39 39 |........rrrr9999|
00001040 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 90 27 27 27 |....NNNN''''.'''|
00001050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 12 6e 12 12 54 08 31 55 |....QQQQ.n..T.1U|
00001060 2a 2a 2a 2a 95 4d 4e 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.MNL....EEEE|
00001070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 09 09 09 37 |....QQQQ.......7|
000010a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 26 27 a7 ca 45 45 05 53 |****....&'..EE.S|
000010b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000010d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 50 65 93 90 |****........Pe..|
000010f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001110 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 36 09 55 54 |....QQQQ....6.UT|
00001140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a c5 53 45 45 |****.........SEE|
00001150 09 f9 f9 f9 99 54 51 51 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |.....TQQ~~~~????|
00001160 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 f3 f3 f3 |................|
00001170 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3e 3f 33 55 |........~~~~>?3U|
00001180 2a 2a 2a 93 cf cf cf cf a4 8a 8a 0a 45 45 45 53 |***.........EEES|
00001190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 3c 09 55 |....QQQQ....T<.U|
000011a0 9c 84 85 9c 15 15 4d 15 21 27 27 21 93 93 93 93 |......M.!''!....|
000011b0 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 39 39 39 39 |........rrrr9999|
000011c0 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 21 27 27 30 93 90 90 |....NNNN'!''0...|
000011d0 b2 a9 a2 a2 24 24 24 24 a8 60 aa a8 34 55 54 54 |....$$$$.`..4UTT|
000011e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a7 8a e7 e7 f3 f3 93 10 |****............|
000011f0 a8 a2 a2 59 54 51 51 d1 10 62 aa a8 54 54 54 54 |...YTQQ..b..TTTT|
00001200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 6c aa 09 09 09 09 |....QQQQ..l.....|
00001220 2a 2a 2a 99 42 42 cc 4d 8a 8a 8a 8a 45 45 53 45 |***.BB.M....EESE|
00001230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 72 72 7a 12 31 55 38 39 |....QQQQrrz.1U89|
00001240 9a 85 2a 2a 15 4d 15 15 8a 4a a1 8a 45 45 45 45 |..**.M...J..EEEE|
00001250 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 70 93 90 90 |****........p...|
00001270 42 98 a9 a2 54 d9 24 cc aa a8 78 42 55 54 54 34 |B...T.$...xBUTT4|
00001280 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf 21 a6 8a 0a 45 45 45 45 |........!...EEEE|
00001290 e2 49 58 a8 51 51 d1 54 66 aa a8 10 54 54 54 54 |.IX.QQ.Tf...TTTT|
000012a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000012b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 09 09 55 36 |....QQQQ......U6|
000012c0 99 2a 84 84 4d 42 15 95 61 61 a6 27 45 53 45 45 |.*..MB..aa.'ESEE|
000012d0 c9 49 48 c8 e4 e4 e4 e4 a8 60 aa a8 54 54 54 54 |.IH......`..TTTT|
000012e0 98 2a 9b 9c 4d 15 15 15 0a 21 61 a6 53 45 65 f2 |.*..M....!a.SEe.|
000012f0 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |........~~~~????|
00001300 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf e7 67 a6 ca 45 65 93 50 |.........g..Ee.P|
00001310 48 48 98 49 51 51 d9 54 12 12 16 12 54 54 34 55 |HH.IQQ.T....TT4U|
00001320 98 2a 2a 84 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00001330 a2 a2 a2 a2 51 d1 54 51 12 66 12 12 36 39 55 54 |....Q.TQ.f..69UT|
00001340 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00001350 c9 c9 c9 c9 24 e4 e4 24 66 12 12 12 36 55 54 54 |....$..$f...6UTT|
00001360 84 84 84 84 95 4c 15 15 e1 26 21 61 53 45 45 45 |.....L...&!aSEEE|
00001370 52 a8 a2 a2 51 51 51 51 aa a8 78 7e 3f 3f 3f 33 |R...QQQQ..x~???3|
00001380 2a 2a 2a 2a 15 15 95 4d 27 27 27 26 45 45 45 45 |****...M'''&EEEE|
00001390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000013a0 2a 2a 2a 2a 95 4d 42 15 21 21 21 21 45 45 25 53 |****.MB.!!!!EE%S|
000013b0 48 48 b8 49 54 51 21 cc 12 16 aa 6c 54 34 55 54 |HH.ITQ!....lT4UT|
000013c0 2a 2a 85 2a 15 15 15 15 21 a6 8a 27 10 73 93 90 |**.*....!..'.s..|
000013d0 e2 a9 a2 a2 51 c9 54 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.TQ....TTTT|
000013e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000013f0 a2 a2 a2 a2 54 51 51 d9 12 12 12 12 08 33 55 54 |....TQQ......3UT|
00001400 2a 9b 84 84 42 c2 4c 15 8a 8a 66 a1 45 45 45 53 |*...B.L...f.EEES|
00001410 a8 a2 e2 59 fc fc fc fc 12 62 aa 7c 09 31 55 3c |...Y.....b.|.1U<|
00001420 2a 9e 84 2a 15 15 15 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*...L....EEEE|
00001430 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 21 e1 26 21 45 85 b0 50 |****....!.&!E..P|
00001450 49 a8 a2 a2 54 21 24 2c 16 aa a8 68 34 55 54 54 |I...T!$,...h4UTT|
00001460 9b 85 2a 2a 4e 4e 4e 4e 27 27 a6 8a 85 10 53 45 |..**NNNN''....SE|
00001470 a9 e2 49 88 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 3d 3f 3f 3f |..I.QQQQ....=???|
00001480 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 f3 f3 f3 |................|
00001490 f9 f9 f9 f9 cc 54 51 f9 68 12 12 aa 31 55 54 08 |.....TQ.h...1UT.|
000014a0 9e 84 84 2a 42 4c 15 42 8a 66 a1 8a 45 45 53 45 |...*BL.B.f..EESE|
000014b0 a2 a2 52 a8 51 51 51 51 78 12 aa a8 54 54 30 55 |..R.QQQQx...TT0U|
000014c0 98 2a 9e 84 cf 4f 15 15 e7 e7 e7 e7 93 93 90 93 |.*...O..........|
000014d0 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 39 39 39 39 |........rrrr9999|
000014e0 84 9c 9c 9c 15 c2 42 15 a1 8a 26 21 05 53 45 45 |......B...&!.SEE|
000014f0 e8 49 48 48 21 c4 54 51 aa 78 12 16 55 54 54 34 |.IHH!.TQ.x..UTT4|
00001500 84 99 2a 2a 15 15 15 15 8a 27 21 a6 45 45 c5 53 |..**.....'!.EE.S|
00001510 88 a9 a2 42 f1 24 e4 54 72 72 72 72 55 54 54 30 |...B.$.TrrrrUTT0|
00001520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001530 a2 b2 a9 a2 54 51 21 2c 12 62 aa 68 54 3c 55 54 |....TQ!,.b.hT<UT|
00001540 84 84 84 84 15 15 4c 15 61 a1 27 21 45 53 45 45 |......L.a.'!ESEE|
00001550 a9 42 48 98 51 51 51 51 aa 78 12 62 09 55 54 3c |.BH.QQQQ.x.b.UT<|
00001560 2a 98 2a 2a 15 4f 42 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**.OBL....EEEE|
00001570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001580 2a 2a 2a 2a cd 42 15 15 8a 66 a1 8a 45 c5 93 50 |****.B...f..E..P|
00001590 48 48 88 49 51 51 f1 54 12 12 16 12 54 54 34 55 |HH.IQQ.T....TT4U|
000015a0 84 84 9f 84 cf cf cf cf a6 8a 0a 21 93 10 53 c5 |...........!..S.|
000015b0 a2 e2 a9 a2 54 51 21 c4 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....TQ!.....TTTT|
000015c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000015d0 e2 a9 a2 a2 51 21 2c 54 aa a8 68 16 09 55 54 34 |....Q!,T..h..UT4|
000015e0 2a 84 84 98 42 15 15 4f 21 e6 26 61 53 45 45 45 |*...B..O!.&aSEEE|
000015f0 48 48 48 48 e4 e4 e4 e4 60 aa a8 a8 3c 09 31 55 |HHHH....`...<.1U|
00001600 2a 2a 9e 84 4c 15 15 15 8a 8a 8a 8a c5 f3 f3 53 |**..L..........S|
00001610 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |........~~~~????|
00001620 9f 9f 84 9f 42 15 15 c2 66 a1 8a 8a 45 93 50 45 |....B...f...E.PE|
00001630 a9 a2 42 88 24 c4 54 f1 6c 76 aa a8 54 34 55 54 |..B.$.T.lv..T4UT|
00001640 84 98 84 84 15 15 15 15 8a a7 8a 8a 45 85 10 53 |............E..S|
00001650 88 a9 e2 49 f1 54 51 51 7e 7e 7e 7e 39 3f 09 39 |...I.TQQ~~~~9?.9|
00001660 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00001670 c9 c9 c9 c9 e1 c4 54 51 a8 68 16 aa 55 54 34 09 |......TQ.h..UT4.|
00001680 98 2a 2a 2a 4f 42 4c 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 53 |.***OBL.....EEES|
00001690 48 88 a9 42 51 51 51 51 a8 78 12 aa 55 54 54 30 |H..BQQQQ.x..UTT0|
000016a0 84 98 2a 9e 15 4f 42 15 27 27 27 27 53 45 85 13 |..*..OB.''''SE..|
000016b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000016c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a1 8a 27 61 b3 50 45 45 |****......'a.PEE|
000016d0 a2 a2 a2 a2 51 d1 2c 54 a8 a8 a8 a8 34 55 54 54 |....Q.,T....4UTT|
000016e0 2a 84 98 2a 15 15 15 15 a6 8a 27 21 53 45 45 c5 |*..*......'!SEE.|
000016f0 42 88 a9 a2 54 f1 24 c4 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...T.$.....TTTT|
00001700 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001710 a2 a2 a2 a2 51 51 f1 54 12 16 aa 10 54 34 09 55 |....QQ.T....T4.U|
00001720 2a 2a 2a 99 c2 4c 95 4d 8a 8a 8a 8a 45 45 53 45 |***..L.M....EESE|
00001730 a2 a2 52 a8 fc fc f4 fc 62 aa 7c 12 3c 09 55 54 |..R.....b.|.<.UT|
00001740 2a 2a 98 2a 4c 15 4f 42 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*L.OB....EEEE|
00001750 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001760 2a 2a 2a 2a 42 15 15 4f 0a a6 66 a1 50 45 45 93 |****B..O..f.PEE.|
00001770 42 98 a9 a2 54 d9 24 cc aa a8 78 42 55 54 54 34 |B...T.$...xBUTT4|
00001780 85 2a 2a 2a 4d 42 42 4e 27 a6 8a 0a c5 93 10 53 |.***MBBN'......S|
00001790 a2 a2 e2 a9 c4 54 51 21 a8 a8 a8 a8 54 3c 3f 55 |.....TQ!....T<?U|
000017a0 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 f3 f3 f3 |................|
000017b0 f9 f9 f9 f9 24 c4 fc fc 16 aa a8 68 34 09 55 54 |....$......h4.UT|
000017c0 99 2a 84 84 4d 42 15 95 61 61 a6 27 45 53 45 45 |.*..MB..aa.'ESEE|
000017d0 a2 52 a8 a2 54 d1 24 c4 a8 a8 a8 a8 55 3c 09 31 |.R..T.$.....U<.1|
000017e0 84 2a 2a 9e 15 4c 15 15 a7 e7 e7 e7 f3 f3 93 90 |.**..L..........|
000017f0 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 39 39 39 39 |........rrrr9999|
00001800 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4c 15 8a 66 a1 8a 45 65 93 50 |....NNL..f..Ee.P|
00001810 48 48 98 49 51 51 d9 54 12 12 16 12 54 54 34 55 |HH.IQQ.T....TT4U|
00001820 2a 2a 2a 85 42 15 15 cd 8a 8a a7 8a 53 45 85 10 |***.B.......SE..|
00001830 49 88 a9 e2 51 f1 54 51 72 72 12 72 31 55 38 39 |I...Q.TQrr.r1U89|
00001840 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001850 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 66 aa 68 12 36 55 54 54 |....QQQQf.h.6UTT|
00001860 84 84 84 84 95 4c 15 15 e1 26 21 61 53 45 45 45 |.....L...&!aSEEE|
00001870 52 a8 a2 a2 d1 24 cc 54 aa a8 78 12 30 55 54 54 |R....$.T..x.0UTT|
00001880 9e 84 98 2a 15 15 4f 42 a6 8a 8a 0a 45 45 45 45 |...*..OB....EEEE|
00001890 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000018a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 21 21 a1 27 45 45 25 53 |****....!!.'EE%S|
000018b0 48 48 b8 49 54 51 21 cc 12 16 aa 6c 54 34 55 54 |HH.ITQ!....lT4UT|
000018c0 2a 2a 85 2a c2 4f 4d 42 21 e6 e7 27 c5 53 45 45 |**.*.OMB!..'.SEE|
000018d0 a2 42 88 a9 24 54 51 d9 a8 64 aa a8 54 54 54 54 |.B..$TQ..d..TTTT|
000018e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000018f0 a2 a2 a2 a2 54 51 51 f1 12 12 12 12 08 33 55 54 |....TQQ......3UT|
00001900 2a 9b 84 84 42 c2 4c 15 8a 8a 66 a1 45 45 45 53 |*...B.L...f.EEES|
00001910 a8 a2 a2 52 e4 e4 e4 dc 72 62 aa 70 54 3c 09 55 |...R....rb.pT<.U|
00001920 2a 2a 2a 98 15 95 4d 15 a6 8a 0a 61 45 c5 53 45 |***...M....aE.SE|
00001930 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |........~~~~????|
00001940 9f 9f 9f 9f 4f c2 cf cf 21 21 21 21 45 85 b0 50 |....O...!!!!E..P|
00001950 49 a8 a2 a2 54 21 24 2c 16 aa a8 68 34 55 54 54 |I...T!$,...h4UTT|
00001960 2a 84 99 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 53 c5 93 10 |*..*........S...|
00001970 a9 a2 a2 e2 c9 54 51 51 6c 12 66 aa 55 54 3c 09 |.....TQQl.f.UT<.|
00001980 84 9c 84 84 42 42 42 4e 27 27 27 21 90 21 21 21 |....BBBN'''!.!!!|
00001990 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 12 12 12 72 31 55 54 08 |...........r1UT.|
000019a0 9e 84 84 2a 42 4c 15 42 8a 66 a1 8a 45 45 53 45 |...*BL.B.f..EESE|
000019b0 98 a9 42 48 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 31 55 3c 09 |..BHQQQQ....1U<.|
000019c0 9e 84 2a 2a 15 95 42 15 a1 8a 8a 66 93 50 45 45 |..**..B....f.PEE|
000019d0 49 88 a9 b2 54 21 24 c4 6c aa a8 a8 31 09 09 09 |I...T!$.l...1...|
000019e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a1 ca 26 21 05 53 45 45 |****......&!.SEE|
000019f0 e8 49 48 48 21 c4 54 51 aa 78 12 16 55 54 54 34 |.IHH!.TQ.x..UTT4|
00001a00 84 9c 84 99 15 15 15 15 8a 8a 8a a7 10 53 45 85 |.............SE.|
00001a10 e2 49 48 a8 54 51 51 c1 12 62 aa 78 54 34 0b 55 |.IH.TQQ..b.xT4.U|
00001a20 2a 2a 9a 2a 4c 15 15 42 8a 8a 8a 8a b0 50 65 93 |**.*L..B.....Pe.|
00001a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 12 62 aa 78 54 3c 55 54 |....QQQQ.b.xT<UT|
00001a40 84 84 84 84 15 15 4c 15 61 a1 27 21 45 53 45 45 |......L.a.'!ESEE|
00001a50 49 58 a8 b2 fc fc fc fc 12 7e 7e 7e 54 30 55 54 |IX.......~~~T0UT|
00001a60 98 9e 84 84 4f 15 15 15 0a 21 a6 8a 53 c5 93 10 |....O....!..S...|
00001a70 a9 a2 a2 a2 29 54 51 51 a8 a8 a8 a8 54 34 0b 55 |....)TQQ....T4.U|
00001a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 66 a1 8a 45 c5 93 50 |****.....f..E..P|
00001a90 48 48 88 49 51 51 f1 54 12 12 16 12 54 54 34 55 |HH.IQQ.T....TT4U|
00001aa0 2a 2a 9b 85 4e 4e 4e 4e 27 27 26 27 45 c5 53 45 |**..NNNN''&'E.SE|
00001ab0 88 a9 42 48 f1 24 54 51 a8 a8 60 aa 31 55 3c 09 |..BH.$TQ..`.1U<.|
00001ac0 2a 9a 2a 2a 15 95 42 15 8a 4a 31 b1 50 45 45 b3 |*.**..B..J1.PEE.|
00001ad0 f9 a9 a2 e2 51 f9 84 54 aa a8 68 16 09 55 54 34 |....Q..T..h..UT4|
00001ae0 2a 84 84 98 42 15 15 4f 21 e6 26 61 53 45 45 45 |*...B..O!.&aSEEE|
00001af0 52 a8 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 3c 09 |R...QQQQ....UT<.|
00001b00 84 98 2a 2a 15 4f 42 4c 8a 8a 8a a7 10 53 45 85 |..**.OBL.....SE.|
00001b10 a2 a2 a2 a9 54 51 51 29 1f ab a8 18 34 0b 55 54 |....TQQ)....4.UT|
00001b20 2a 9a 84 2a 4e 15 15 ce 66 a1 8a 8a 45 93 50 45 |*..*N...f...E.PE|
00001b30 a9 a2 42 88 24 c4 54 f1 6c 16 aa a8 54 34 55 54 |..B.$.T.l...T4UT|
00001b40 2a 2a 85 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 90 50 c5 93 |**.*.........P..|
00001b50 a2 82 a9 a2 54 f1 24 c4 12 aa a8 78 3c 31 55 54 |....T.$....x<1UT|
00001b60 9a 90 2a 2a 95 42 15 15 4a 30 b0 8a 45 45 b3 50 |..**.B..J0..EE.P|
00001b70 a8 a2 a2 59 51 51 51 51 a8 68 16 aa 55 54 34 09 |...YQQQQ.h..UT4.|
00001b80 98 2a 2a 2a 4f 42 4c 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 53 |.***OBL.....EEES|
00001b90 a8 a2 a2 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 09 09 31 3d |...RQQQQ......1=|
00001ba0 2a 2a 9e 2a 4c 15 15 42 27 21 a6 8a c5 93 50 45 |**.*L..B'!....PE|
00001bb0 a2 a2 89 a9 51 51 29 54 ab a8 08 0f 0b 55 54 34 |....QQ)T.....UT4|
00001bc0 9b 84 2a 2a 15 95 4c 15 a1 8a 8a 66 b3 50 45 45 |..**..L....f.PEE|
00001bd0 a2 a2 a2 a2 51 d1 2c 54 a8 a8 a8 a8 34 55 54 54 |....Q.,T....4UTT|
00001be0 2a 85 2a 2a 4f cf cf cf e7 e7 e7 e7 85 90 10 53 |*.**O..........S|
00001bf0 a8 a2 e2 49 c1 54 51 51 78 12 62 aa 55 3c 09 31 |...I.TQQx.b.U<.1|
00001c00 2a 2a 9e 84 4c 15 15 15 73 b3 8a 0a 65 93 30 53 |**..L...s...e.0S|
00001c10 a2 a2 b2 a9 cc 54 51 21 68 16 aa a8 54 34 09 55 |.....TQ!h...T4.U|
00001c20 2a 2a 2a 99 c2 4c 95 4d 8a 8a 8a 8a 45 45 53 45 |***..L.M....EESE|
00001c30 a2 a2 52 a8 24 24 d4 24 12 12 12 12 55 54 08 31 |..R.$$.$....UT.1|
00001c40 84 98 2a 9e 15 4f 15 15 8a 0a 21 a6 53 c5 93 10 |..*..O....!.S...|
00001c50 88 a9 e2 49 f1 54 51 51 aa 7c 7e 66 09 55 54 36 |...I.TQQ.|~f.UT6|
00001c60 2a 99 2a 2a 95 4d c2 4c 8a 8a 66 a1 50 45 45 93 |*.**.M.L..f.PEE.|
00001c70 42 98 a9 a2 54 d9 24 cc aa a8 78 16 55 54 54 34 |B...T.$...x.UTT4|
00001c80 85 2a 2a 2a 4d 42 42 4e 27 27 27 27 53 45 45 05 |.***MBBN''''SEE.|
00001c90 49 88 a9 e2 51 f1 24 54 aa a8 78 62 31 55 54 08 |I...Q.$T..xb1UT.|
00001ca0 84 98 2a 9e 15 4f 42 15 27 61 26 27 45 65 53 45 |..*..OB.'a&'EeSE|
00001cb0 a9 a2 42 98 24 cc 54 d9 16 aa a8 68 34 09 55 54 |..B.$.T....h4.UT|
00001cc0 99 2a 9c 84 4d 42 15 95 61 61 a6 27 45 53 45 45 |.*..MB..aa.'ESEE|
00001cd0 a2 52 a8 a2 54 d1 24 c4 a8 a8 a8 a8 3c 55 54 54 |.R..T.$.....<UTT|
00001ce0 2a 84 98 2a 4c 15 4f 42 a1 8a 8a 27 13 53 45 c5 |*..*L.OB...'.SE.|
00001cf0 42 88 a9 a2 54 f1 24 ec 0e 0d 49 12 32 55 54 54 |B...T.$...I.2UTT|
00001d00 9b 84 99 2a 15 95 4d 42 a6 66 a1 4a 45 45 b3 50 |...*..MB.f.JEE.P|
00001d10 b2 49 98 a9 51 51 d9 54 12 12 16 12 54 54 34 55 |.I..QQ.T....TT4U|
00001d20 2a 2a 2a 85 42 15 15 cd 8a 8a 8a 8a c5 93 50 45 |***.B.........PE|
00001d30 a2 a2 82 a9 c4 54 f1 24 12 62 aa 78 3c 09 55 54 |.....T.$.b.x<.UT|
00001d40 2a 2a 98 2a cc 65 4f 42 f2 e6 d0 d0 45 85 30 53 |**.*.eOB....E.0S|
00001d50 98 a9 b2 49 d9 54 51 51 aa 10 12 16 0b 55 54 34 |...I.TQQ.....UT4|
00001d60 84 2a 2a 9b 95 4c 15 15 e1 26 21 61 53 45 45 45 |.**..L...&!aSEEE|
00001d70 52 a8 a2 a2 d1 24 cc 54 a8 a8 a8 a8 55 3c 09 31 |R....$.T....U<.1|
00001d80 2a 2a 2a 9e 42 4c 15 15 27 21 a6 8a c5 93 10 53 |***.BL..'!.....S|
00001d90 a2 a2 e2 a9 c4 1c a2 27 0d d1 0f 0d 09 33 55 36 |.......'.....3U6|
00001da0 2a 9b 84 2a 15 15 95 4c 61 a1 ca 26 45 b3 50 45 |*..*...La..&E.PE|
00001db0 a2 a2 a9 a2 54 51 21 cc 12 16 aa 6c 54 34 55 54 |....TQ!....lT4UT|
00001dc0 2a 2a 85 2a c2 4f 4d 42 e7 e7 e7 e7 53 e5 93 10 |**.*.OMB....S...|
00001dd0 49 a8 a2 e2 f1 c4 54 51 a8 10 62 aa 55 3c 09 31 |I.....TQ..b.U<.1|
00001de0 84 2a 2a 9e fa ce a1 21 d0 d0 10 fd 73 48 92 30 |.**....!....sH.0|
00001df0 a9 a2 a2 b2 21 cc 54 51 a8 68 16 aa 55 54 34 0b |....!.TQ.h..UT4.|
00001e00 2a 2a 2a 9a 42 c2 4c 15 8a 8a 66 a1 45 45 45 53 |***.B.L...f.EEES|
00001e10 a8 a2 a2 52 e4 e4 e4 dc 72 72 72 72 31 55 54 38 |...R....rrrr1UT8|
00001e20 9e 84 98 2a 15 4f 42 15 8a 8a 4a a1 53 45 45 12 |...*.OB...J.SEE.|
00001e30 49 88 a9 e2 1a a2 5f 1e d1 0f 0d 0d 37 09 87 96 |I....._.....7...|
00001e40 2a 2a 99 2a 15 95 4d 4c a7 8a ca 66 b3 50 45 45 |**.*..ML...f.PEE|
00001e50 b2 a9 a2 a2 54 e1 e4 ec 16 aa a8 68 34 55 54 54 |....T......h4UTT|
00001e60 2a 84 99 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00001e70 e2 49 88 a9 54 f1 24 24 14 aa a8 a8 54 54 54 54 |.I..T.$$....TTTT|
00001e80 9e 84 98 43 fa a1 21 7a d0 10 fd d0 88 7e 68 73 |...C..!z.....~hs|
00001e90 98 a9 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 34 0b 55 |...BQQQQ....T4.U|
00001ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 66 a1 8a 45 45 53 45 |****.....f..EESE|
00001eb0 98 a9 42 48 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 3c 55 54 |..BHQQQQ....T<UT|
00001ec0 2a 2a 84 98 42 42 4f 42 8a 4a a1 8a c5 53 45 45 |**..BBOB.J...SEE|
00001ed0 34 44 d8 39 a2 a7 1f 1a 0f 0d 0d d1 86 86 e8 87 |4D.9............|
00001ee0 2a 92 84 99 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 50 45 45 b3 |*...........PEE.|
00001ef0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa a8 68 16 55 54 54 34 |....QQQQ..h.UTT4|
00001f00 84 84 84 99 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 c5 93 50 |............E..P|
00001f10 a9 a2 e2 89 24 24 24 24 aa a8 a8 14 54 3c 09 55 |....$$$$....T<.U|
00001f20 c8 43 43 98 a1 21 65 e5 90 f2 d0 d0 79 68 68 48 |.CC..!e.....yhhH|
00001f30 49 98 89 bc 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 34 09 55 54 |I...QQQQ....4.UT|
00001f40 2a 2a 99 2a 15 15 15 15 21 a1 8a 27 93 30 53 c5 |**.*....!..'.0S.|
00001f50 48 48 48 48 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 09 3f 3f 09 |HHHH....~~~~.??.|
00001f60 84 9f 9f 9f 42 42 42 42 27 e1 e7 e7 f0 f3 93 90 |....BBBB'.......|
00001f70 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |........~~~~????|
00001f80 9f 9f 84 84 cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 93 90 f0 |................|
00001f90 f8 f9 f9 49 fc fc fc fc 12 12 12 7e 3f 09 09 09 |...I.......~?...|
00001fa0 2e 2e 2a 29 15 15 15 15 4b ca 8a ca 45 45 45 45 |..*)....K...EEEE|
00001fb0 92 b2 a2 92 51 51 71 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQqQ....TTTT|
00001fc0 2d 3f 2a 3e 11 12 14 94 0a 4e 8e 80 67 e4 65 e7 |-?*>.....N..g.e.|
00001fd0 ad f2 72 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..rRQQQQ....TTTT|
00001fe0 2e 2b 2b 2f 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.++/........EEEE|
00001ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 9c 93 55 |....QQQQ....T..U|
00002020 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 7d 72 72 72 39 39 39 39 |........}rrr9999|
00002030 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00002040 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 79 3a 39 39 |........rrrry:99|
00002050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a 31 b1 45 45 45 45 |****.....J1.EEEE|
00002070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 28 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ.(..TTTT|
00002080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |....QQQQ....TT.U|
000020a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000020b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 1f ab a8 18 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000020c0 2a 2a 2a 2a e4 7a 15 e7 72 7d 72 72 45 25 f9 59 |****.z..r}rrE%.Y|
000020d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000020e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 85 |****........^EE.|
000020f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a 30 b0 8a 45 45 45 45 |****....J0..EEEE|
00002110 a2 a2 a2 a2 51 51 a1 57 a8 a8 d0 ab 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00002120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e8 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 f7 37 76 b6 45 05 fb 5b |****.....7v.E..[|
00002150 6d 8d 9d ed 51 f9 8e 56 ab a8 08 0f 54 54 54 54 |m...Q..V....TTTT|
00002160 2a 2a 2a 2a 7a 15 15 15 bd 8a 8a 0a 45 45 45 45 |****z.......EEEE|
00002170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 5e |****........EE.^|
00002190 9d ed fd 8d ce f6 ce c6 57 53 73 77 b9 bd b3 bb |........WSsw....|
000021a0 d5 d2 d4 dd 6b ef 6f ee 73 b3 8a 0a 45 45 45 45 |....k.o.s...EEEE|
000021b0 a2 a2 a2 a2 51 a1 57 51 a8 d0 ab a8 54 54 54 54 |....Q.WQ....TTTT|
000021c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000021d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 e8 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
000021e0 c9 d0 c9 f5 e4 fa e4 fa 72 7d 72 7d b9 3e b9 3e |........r}r}.>.>|
000021f0 5c 9f 5c 9f ae 4f ae 4f d4 27 4f ab 54 54 54 54 |\.\..O.O.'O.TTTT|
00002200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7a 8a 8a 0a bd 45 45 45 45 |****...z....EEEE|
00002210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002220 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |****........E.^E|
00002230 44 3f 44 3f a2 1f a2 1f d1 0f d1 0f e8 87 94 87 |D?D?............|
00002240 f4 43 f4 43 fa 21 fa 21 bd 0a fd 10 45 45 45 45 |.C.C.!.!....EEEE|
00002250 a2 a2 a2 a2 a1 57 51 51 d0 ab a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
00002260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002270 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |....QQQQ....UTT.|
00002280 f4 43 f4 43 fa 21 fa 21 fd 10 bd 27 72 88 7e 08 |.C.C.!.!...'r.~.|
00002290 3c 44 3f a4 1f 52 1e a2 0f d1 ab d0 54 54 54 54 |<D?..R......TTTT|
000022a0 2a 2a 2a 2a 15 e7 64 15 8a 73 f2 b3 45 45 e5 59 |****..d..s..EE.Y|
000022b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000022c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 5e 45 45 |****.........^EE|
000022d0 3f 44 3f 44 1f 52 1e a2 6b d2 0f d1 3d 09 33 95 |?D?D.R..k...=.3.|
000022e0 43 9f 99 ca 4c 7a cf cf 8a f2 90 b2 45 45 45 45 |C...Lz......EEEE|
000022f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |....QQQQ....TT.U|
00002320 43 ca 9e ca 4c 65 cf cf a6 b2 e6 67 f0 93 90 90 |C...Le.....g....|
00002330 f8 99 49 48 24 24 54 d6 42 aa 7c 7e 54 54 54 54 |..IH$$T.B.|~TTTT|
00002340 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 85 |****........^EE.|
00002370 38 f9 f9 49 24 24 fc 24 12 12 7e 12 09 09 09 09 |8..I$$.$..~.....|
00002380 84 84 84 84 4f 42 42 c2 21 61 a1 0a 45 45 45 45 |....OBB.!a..EEEE|
00002390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000023a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000023b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e8 55 54 |....QQQQ....T.UT|
000023c0 9c 9c 92 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
000023d0 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 aa 70 72 76 54 54 54 54 |.........prvTTTT|
000023e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000023f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 5e |****........EE.^|
00002410 9d 9c 9c 0c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 93 93 93 93 |....NNNN''''....|
00002420 c9 f5 c9 c9 e4 e4 e4 e4 f2 b3 4a 72 45 45 45 45 |..........JrEEEE|
00002430 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002450 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 e8 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00002460 2a f4 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00002470 a2 a2 a2 ac 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002480 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |****........E.^E|
000024b0 a2 a2 42 af 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..B.QQQQ....TTTT|
000024c0 c9 cf 2a ce 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*.........EEEE|
000024d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 44 ab 54 54 54 54 |....QQQQ..D.TTTT|
000024e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000024f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |....QQQQ....UTT.|
00002500 f4 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00002510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002520 2a 2a 2a 2a 15 15 6c 15 b5 f7 77 f6 45 45 45 45 |****..l...w.EEEE|
00002530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002540 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 5e 45 45 |****.........^EE|
00002550 a2 42 af a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.B..QQQQ....TTTT|
00002560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002570 a2 a2 a2 a2 56 c1 ce ee 57 4b 53 73 bc bf 55 54 |....V...WKSs..UT|
00002580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |....QQQQ....TT.U|
000025a0 2a 2a 2a f4 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000025b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000025c0 2a d8 2a 2a 6a e9 ec ee b4 b4 b4 b4 fb 9b 9a db |*.**j...........|
000025d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000025e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 85 |****........^EE.|
000025f0 42 af a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...QQQQ....TTTT|
00002600 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002610 82 9d dd ad 96 96 96 ae 4b 4b 4b 4b a5 a9 b9 a5 |........KKKK....|
00002620 df 2a 2a de 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 5b 5b 45 |.**.........e[[E|
00002630 b2 ad ad a2 d9 d6 56 51 6c 6b ab a8 54 e8 55 54 |......VQlk..T.UT|
00002640 2a 2a f4 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
00002650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002660 f5 2a d0 c9 fa e4 fa e4 7d 72 7d 72 3e b9 3e b9 |.*......}r}r>.>.|
00002670 92 3c ad a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 9c 93 93 |.<..QQQQ....U...|
00002680 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 39 39 79 3a |........rrrr99y:|
00002690 af a2 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...BQQQQ....TTTT|
000026a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000026b0 3f 44 af 42 1f a2 1f a2 0f d1 0f d1 87 e8 87 e8 |?D.B............|
000026c0 2a 2a 43 f4 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**C.........EEEE|
000026d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 e8 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
000026e0 2a ca 2a 2a 95 6d 6d 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**.mm.....EEEE|
000026f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002700 2a f4 43 f4 21 fa 21 fa 10 fd 10 fd 88 7e 88 7e |*.C.!.!......~.~|
00002710 44 af a2 32 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |D..2QQQQ....TTTT|
00002720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |****........E.^E|
00002730 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 7e 7e 7e 3f 3f 3f 3f |........~~~~????|
00002740 9f 9f 9f 9f 48 95 cf 4f 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....H..O....EEEE|
00002750 44 af 42 3f a2 1f a2 1f d1 0f d1 0f e8 87 e8 87 |D.B?............|
00002760 2a 43 f4 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*C.*........EEEE|
00002770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |....QQQQ....UTT.|
00002780 98 9b 98 9b cc 4d cc 4d e6 26 e6 26 73 13 73 13 |.....M.M.&.&s.s.|
00002790 b9 89 b9 89 dc c4 54 c1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......T.....TTTT|
000027a0 f4 43 f4 2a fa 21 fa 21 fd 10 fd 10 7e 88 7e 88 |.C.*.!.!....~.~.|
000027b0 af a2 32 44 51 51 51 51 a8 78 aa a8 54 54 32 55 |..2DQQQQ.x..TT2U|
000027c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 5e 45 45 |****.........^EE|
000027d0 a2 92 a9 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000027f0 ac a2 3c a4 1e 52 1e 52 0f 29 0f 29 87 94 87 94 |..<..R.R.).)....|
00002800 43 ca 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ca a6 53 45 45 05 |C.**........SEE.|
00002810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |....QQQQ....TT.U|
00002820 99 2a 2a 84 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00002830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002840 9f 9f 2a 93 cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 f3 f3 f3 |..*.............|
00002850 a2 f2 09 a9 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002860 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 85 |****........^EE.|
00002870 42 88 a9 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...QQQQ....TTTT|
00002880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002890 b2 c9 49 a8 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |..I.$$$$........|
000028a0 98 2a 2a 9c 15 15 15 15 a6 8a 8a 67 45 45 45 45 |.**........gEEEE|
000028b0 a2 a2 a2 a2 26 56 51 29 ab 14 17 13 54 e8 89 55 |....&VQ)....T..U|
000028c0 2a 2a 84 99 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**..........EEEE|
000028d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000028e0 9b 2a 2a 2a 42 4e 4e 42 21 21 21 21 93 90 93 13 |.***BNNB!!!!....|
000028f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 6c 62 aa a8 54 54 54 54 |....QQQQlb..TTTT|
00002900 2a 2a 2a 2a 15 e3 63 15 f1 b1 8a b1 58 45 85 fe |****..c.....XE..|
00002910 88 a9 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...BQQQQ....TTTT|
00002920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002930 a2 a2 a2 a2 d9 e4 54 51 12 72 12 12 54 54 30 55 |......TQ.r..TT0U|
00002940 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002950 a2 a2 a2 a2 56 51 09 06 04 07 03 ab e8 81 55 54 |....VQ........UT|
00002960 2a 84 99 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00002970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002980 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 26 61 a1 8a 45 45 45 45 |****....&a..EEEE|
00002990 a2 a2 a2 a2 f1 cc 54 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......TQ....TTTT|
000029a0 2a 2a 2a 2a e1 61 15 15 b0 8a b0 f0 45 85 7e 58 |****.a......E.~X|
000029b0 a9 a2 42 88 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..B.QQQQ....TTTT|
000029c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000029d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa 68 12 16 54 54 54 54 |....QQQQ.h..TTTT|
000029e0 2a 2a 2a 2a 15 95 4d 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..ML....EEEE|
000029f0 a2 a2 a2 a2 51 61 6e 56 33 37 ab 30 9b 55 54 94 |....QanV37.0.UT.|
00002a00 84 99 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
00002a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 61 a1 8a 26 45 45 45 45 |****....a..&EEEE|
00002a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a40 2a 2a 2a 2a e4 64 e7 e4 72 72 72 72 79 3a 39 39 |****.d..rrrry:99|
00002a50 a2 42 88 a9 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.B..QQQQ....TTTT|
00002a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 68 12 16 aa 54 54 54 54 |....QQQQh...TTTT|
00002a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 94 55 |....QQQQ....TT.U|
00002aa0 99 2a 2a 84 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00002ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a1 8a 26 61 45 45 45 45 |****......&aEEEE|
00002ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 52 45 45 65 |****........REEe|
00002af0 49 48 98 e9 cc f4 cc f4 66 7a 66 7a 33 3d 33 3d |IH......fzfz3=3=|
00002b00 99 9e 99 9e 4c 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....L.......EEEE|
00002b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 12 16 aa 68 54 54 54 54 |....QQQQ...hTTTT|
00002b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 3c 09 55 54 |....QQQQ....<.UT|
00002b40 84 84 84 84 42 4e 42 42 27 27 27 27 93 93 93 93 |....BNBB''''....|
00002b50 c9 c9 c9 c9 51 c1 54 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.TQ....TTTT|
00002b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 26 61 a1 45 45 45 45 |****.....&a.EEEE|
00002b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a c5 93 90 50 |****...........P|
00002b90 48 48 48 48 24 c4 54 21 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |HHHH$.T!....TTTT|
00002ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 16 aa 68 12 54 54 54 54 |....QQQQ..h.TTTT|
00002bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002bd0 ac e2 5c ff 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 09 3d 09 09 |..\.QQQQ.....=..|
00002be0 84 84 84 84 15 42 4c 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.....BL.....EEEE|
00002bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 26 61 a1 8a 45 45 45 45 |****....&a..EEEE|
00002c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c20 f4 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a a7 8a 90 8a 8a 8a |.***............|
00002c30 48 48 48 48 51 51 c1 54 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |HHHHQQ.T....TTTT|
00002c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa 68 12 16 54 54 54 54 |....QQQQ.h..TTTT|
00002c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 b3 8a 8a 8a a5 fe 59 45 |****..........YE|
00002c70 a2 42 af a2 51 51 51 51 aa a8 a8 6c 09 09 09 09 |.B..QQQQ...l....|
00002c80 84 84 84 98 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |............EEEE|
00002c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 61 a1 8a 26 45 45 45 45 |****....a..&EEEE|
00002cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e8 55 |....QQQQ....TT.U|
00002cc0 2a 2a 2a f4 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 90 70 93 90 |***..........p..|
00002cd0 a9 42 48 88 51 51 51 51 ab a8 14 13 54 54 54 54 |.BH.QQQQ....TTTT|
00002ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 c5 b9 |****........^E..|
00002cf0 f2 ac a2 a2 51 51 51 51 68 12 16 aa 54 54 54 54 |....QQQQh...TTTT|
00002d00 2a 2a 2a 2a 15 15 e7 7a b3 8a 8a ca 5e 45 45 85 |****...z....^EE.|
00002d10 42 af a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 09 09 09 3d |B...QQQQ.......=|
00002d20 98 2a 2a 84 15 15 15 15 f1 b1 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00002d30 b2 ad ad a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e8 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a1 8a 26 61 45 45 45 45 |****......&aEEEE|
00002d50 a2 a2 a2 a2 a1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e8 55 54 |.....WQQ....T.UT|
00002d60 2a 2a f4 2a 15 15 15 15 a7 8a 8a 8a 90 8a 8a 8a |**.*............|
00002d70 52 a8 a2 a2 51 51 51 51 a8 04 03 ab 54 54 54 54 |R...QQQQ....TTTT|
00002d80 2a 9e 9f 9f 4c 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 85 5e |*...L.......EE.^|
00002d90 a2 a2 a2 a2 51 51 f1 54 12 12 66 12 54 54 54 54 |....QQ.T..f.TTTT|
00002da0 ce f5 cf 2a 15 15 7a 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 5e |...*..z.....EE.^|
00002db0 af a2 a2 42 51 51 51 51 78 12 aa a8 09 09 09 09 |...BQQQQx.......|
00002dc0 2a 2a 85 2a 15 15 15 15 b0 8a 8a f0 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
00002dd0 48 e8 49 48 51 21 cc 54 a8 78 66 aa e8 55 54 54 |H.IHQ!.T.xf..UTT|
00002de0 2a 2a 2a 2a 42 15 15 4f 21 21 21 21 25 53 45 45 |****B..O!!!!%SEE|
00002df0 a2 a2 42 af 57 51 51 a1 a8 a8 a8 a8 e8 55 54 54 |..B.WQQ......UTT|
00002e00 2a f4 2a 2a 15 15 15 15 8a 27 21 a1 90 a1 a1 a1 |*.**.....'!.....|
00002e10 a8 a2 a2 52 51 51 51 51 30 37 ab a8 54 54 3c 55 |...RQQQQ07..TT<U|
00002e20 84 84 84 84 c2 4c 4f 42 61 a6 0a 21 45 85 5e 45 |.....LOBa..!E.^E|
00002e30 a2 a2 a2 a2 24 24 54 f1 12 12 12 12 55 54 08 33 |....$$T.....UT.3|
00002e40 f4 2a 2a 2a 15 7a 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 5e 45 |.***.z......E.^E|
00002e50 a2 a2 42 af 51 51 51 51 12 7a 12 12 09 09 09 09 |..B.QQQQ.z......|
00002e60 2a 84 99 2a 15 15 15 15 a6 e7 e7 67 50 45 c5 93 |*..*.......gPE..|
00002e70 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 66 55 54 54 e8 |HHHH$$$$...fUTT.|
00002e80 2a 2a 2a 2a 4f 42 42 42 21 21 21 21 90 30 53 85 |****OBBB!!!!.0S.|
00002e90 a2 42 af a2 51 51 a1 57 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e8 |.B..QQ.W....UTT.|
00002ea0 f4 2a 2a 2a 15 15 4f 15 21 21 21 21 90 21 21 21 |.***..O.!!!!.!!!|
00002eb0 98 a9 42 48 51 f1 54 51 12 12 12 12 09 09 33 3d |..BHQ.TQ......3=|
00002ec0 84 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 85 3e 53 45 |....BBBB!!!!.>SE|
00002ed0 e2 a9 a2 a2 24 24 24 24 12 12 12 12 33 09 09 09 |....$$$$....3...|
00002ee0 2a 2a 2a f4 7a 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 5e 45 45 |***.z........^EE|
00002ef0 a2 42 af a2 54 51 f1 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |.B..TQ.$........|
00002f00 84 84 84 99 15 15 4f 42 21 21 21 21 90 21 21 21 |......OB!!!!.!!!|
00002f10 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 12 33 55 94 09 |HHHH$$$$....3U..|
00002f20 2a 9e 84 2a 42 42 42 42 21 21 21 21 90 21 21 21 |*..*BBBB!!!!.!!!|
00002f30 a2 ac 92 a9 51 51 56 51 a8 a8 a8 a8 54 54 94 55 |....QQVQ....TT.U|
00002f40 2a 2a 2a ca 42 42 15 4f 21 21 21 21 90 21 21 21 |***.BB.O!!!!.!!!|
00002f50 48 48 48 48 24 cc f4 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |HHHH$..$........|
00002f60 84 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 93 90 f0 f3 |....BBBB!!!!....|
00002f70 f8 f9 49 48 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |..IH$$$$........|
00002f80 84 9f 9f 9f cf cf cf cf e7 e7 e7 e7 f3 f3 f3 f3 |................|
00002f90 f9 f9 f9 f9 24 24 24 fc 12 12 12 12 09 09 09 09 |....$$$.........|
00002fa0 2a 2e 2a 29 15 15 15 94 8b 8a 8a 8a 45 45 65 45 |*.*)........EEeE|
00002fb0 e2 b2 a2 a2 51 51 59 41 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQYA....TTTT|
00002fc0 2f 2e 2a 3e 91 94 11 96 4b cf 4b 75 e5 e5 e5 25 |/.*>....K.Ku...%|
00002fd0 a2 52 ad a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
00002fe0 2a 2a 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+*........EEEE|
00002ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003000 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 64 f2 33 |!!!!.!!!HHHH$d.3|
00003010 e9 0b 42 02 08 f0 11 00 7e 42 86 4c 42 42 42 42 |..B.....~B.LBBBB|
00003020 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003030 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 26 21 43 42 |............&!CB|
00003040 21 21 21 21 ac f4 90 10 48 c8 24 64 24 24 24 24 |!!!!....H.$d$$$$|
00003050 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 09 27 3f 09 |.............'?.|
00003060 9f 84 9f 9f cf cf cf cf 27 21 21 e1 04 32 24 24 |........'!!..2$$|
00003070 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003080 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 c8 64 f3 93 90 f0 |!!!!.!!!HH.d....|
00003090 f9 f9 f9 f9 fc fc 24 fc 12 7e 7e 12 43 42 42 20 |......$..~~.CBB |
000030a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 93 93 53 92 |!!!!.!!!HHHH..S.|
000030b0 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e4 e4 72 72 72 72 42 42 3a 43 |........rrrrBB:C|
000030c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000030d0 12 12 12 12 09 09 09 09 48 86 84 84 39 39 39 39 |........H...9999|
000030e0 9c 9c 9c 9c 42 4e 4e 4e 27 27 27 27 a4 33 24 24 |....BNNN''''.3$$|
000030f0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 1c 54 54 54 54 |............TTTT|
00003100 2a 2a 2a 2a 65 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 16 67 47 |****e.......E.gG|
00003110 12 12 12 52 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |...R........BBBB|
00003120 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 4b e5 3f 04 |!!!!.!!!HHHHK.?.|
00003130 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 18 84 fc ab 42 42 42 42 |....QIWQ....BBBB|
00003140 21 21 21 21 90 21 21 21 af 4a 88 4e 45 45 45 45 |!!!!.!!!.J.NEEEE|
00003150 a2 a2 a2 a2 51 b9 55 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.UQ....TTTT|
00003160 21 2a 06 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!*.!.!!!HHHH$$$$|
00003170 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 43 0a 54 f8 |............C.T.|
00003180 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 bf 8a 8a 2c 20 24 24 84 |****...t..., $$.|
00003190 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 a8 1c 54 54 54 54 |............TTTT|
000031a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000031b0 22 4b a0 a2 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |"K..........BBBB|
000031c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 85 ff 40 45 |!!!!.!!!HHHH..@E|
000031d0 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 f0 ab a8 42 54 3c 42 |....IWQQ....BT<B|
000031e0 21 21 21 21 de 90 90 82 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
000031f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003200 2a 2a 2a 2a 59 1c 82 10 48 48 48 48 24 24 24 24 |****Y...HHHH$$$$|
00003210 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 64 84 54 54 e4 55 |..........d.TT.U|
00003220 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 0a bf c5 20 44 45 |****..t...... DE|
00003230 12 12 12 12 50 51 09 39 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....PQ.9....TTTT|
00003240 2a 2a 2a 2a 15 95 58 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..X.....EEEE|
00003250 a2 a2 a2 a2 81 52 51 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |.....RQQ....BBBB|
00003260 21 21 21 21 90 21 21 21 4a 48 41 af 45 45 45 45 |!!!!.!!!JHA.EEEE|
00003270 a2 a2 a2 a2 51 51 51 81 f0 ab a8 a8 55 54 54 26 |....QQQ.....UTT&|
00003280 21 21 21 21 2c 15 15 95 8a 8a 8a 8a 07 c0 97 e4 |!!!!,...........|
00003290 18 18 e8 13 ff c9 f1 a1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
000032a0 2a 2a 2a 2a 15 15 2a 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****..*.HHHH$$$$|
000032b0 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 1c a8 54 54 54 54 |............TTTT|
000032c0 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 0a bf 8a 45 52 45 45 |****.t......EREE|
000032d0 12 12 12 12 51 e1 52 51 e5 aa a8 4c 42 42 42 42 |....Q.RQ...LBBBB|
000032e0 21 21 21 21 10 c1 90 90 4a c0 c9 af 45 45 45 45 |!!!!....J...EEEE|
000032f0 ac a2 52 4c 55 51 39 45 84 84 84 84 42 42 42 42 |..RLUQ9E....BBBB|
00003300 21 21 21 21 90 90 90 ac 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00003310 a2 a2 a2 a2 f0 5b a8 d9 ab a8 a8 f4 54 54 f8 55 |.....[......TT.U|
00003320 21 21 21 21 15 15 15 2e 8a 55 88 8a 24 24 24 24 |!!!!.....U..$$$$|
00003330 12 12 12 12 09 09 09 09 84 0c 84 84 54 54 54 54 |............TTTT|
00003340 c6 c7 2a 2a d2 10 95 29 48 48 48 48 24 24 24 24 |..**...)HHHH$$$$|
00003350 12 12 12 12 e1 0a 09 09 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00003360 49 2a 2a 2a 7c 7f ff 72 4a fe be 93 5f 45 45 85 |I***|..rJ..._EE.|
00003370 12 12 12 12 e1 52 51 51 a8 a8 40 85 42 42 42 42 |.....RQQ..@.BBBB|
00003380 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 c0 47 45 25 |!!!!.!!!HHHH.GE%|
00003390 a2 12 0c ac b1 0a 09 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |.......Q....BBBB|
000033a0 21 21 21 21 10 0b 95 90 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
000033b0 a2 a2 a2 a2 89 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 f8 55 54 |.....WQQ....T.UT|
000033c0 21 21 21 21 15 15 2e 15 54 88 8a 4a 24 24 24 24 |!!!!....T..J$$$$|
000033d0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 54 42 42 06 |............TBB.|
000033e0 c3 2a 2a c2 10 15 aa 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |.**.....HHHH$$$$|
000033f0 12 12 12 12 09 39 50 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....9PQ....TTTT|
00003400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 65 52 |****........EEeR|
00003410 12 12 12 12 52 51 51 e9 a8 40 85 a8 42 42 42 42 |....RQQ..@..BBBB|
00003420 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 c4 37 24 |!!!!.!!!HHHH$.7$|
00003430 c2 dc 2c a5 91 25 50 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |..,..%PQ....BBBB|
00003440 21 21 21 21 15 95 03 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00003450 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 24 55 54 54 |....QQQQ....$UTT|
00003460 21 21 21 21 15 2d 15 15 88 8a 4a 54 24 24 24 24 |!!!!.-....JT$$$$|
00003470 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003480 5c 2a cb cb 15 15 15 15 ec 8e 0e 8e e7 63 a7 04 |\*...........c..|
00003490 43 50 f0 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 98 4e 55 |CP..QQQQ....T.NU|
000034a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 77 50 45 |****.........wPE|
000034b0 12 12 12 12 51 51 29 52 50 85 a8 a8 42 42 42 42 |....QQ)RP...BBBB|
000034c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000034d0 ac cc a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 26 54 d2 26 |....QQQQ....&T.&|
000034e0 6e 12 13 13 15 15 15 15 8a 90 8a 8a 94 17 c4 84 |n...............|
000034f0 f2 ab a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 04 42 42 |....QQQQ....T.BB|
00003500 21 21 21 21 22 15 15 95 8a 8a 0a 81 24 24 24 24 |!!!!".......$$$$|
00003510 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 76 74 7a 0b |............vtz.|
00003520 73 fe fe 2a 15 15 15 38 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |s..*...8....EEEE|
00003530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 08 3c a9 42 42 42 42 |....QQQQ..<.BBBB|
00003540 44 2a 21 be 15 15 15 15 ca 9c 8a 8a df df df df |D*!.............|
00003550 12 12 12 12 51 d1 52 51 bb ab 2c b8 42 f4 43 42 |....Q.RQ..,.B.CB|
00003560 21 21 21 21 90 21 21 21 7e 48 48 88 dd dd dd dd |!!!!.!!!~HH.....|
00003570 ee ae ef ee d1 77 a7 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....w.Q....TTTT|
00003580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 d3 0f 40 c8 24 24 24 24 |****......@.$$$$|
00003590 12 82 a5 12 51 51 51 51 a8 cc f5 a9 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
000035a0 21 21 21 21 15 15 95 22 bc 8a 8a 4a 2e 24 c4 8e |!!!!..."...J.$..|
000035b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 54 54 7e 55 |............TT~U|
000035c0 fe fe 2a 76 74 95 b8 a1 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*vt.......EEEE|
000035d0 a2 a2 a2 a2 3b 51 d1 05 84 98 84 84 42 42 42 42 |....;Q......BBBB|
000035e0 01 21 21 21 15 5c 15 15 88 8a 8a 52 24 24 24 24 |.!!!.\.....R$$$$|
000035f0 12 12 12 12 d1 52 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 0c 42 |.....RQQ....TT.B|
00003600 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 41 57 45 45 a5 |!!!!.!!!HHHAWEE.|
00003610 a2 b2 bc ac 1a 4a 57 19 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....JW.....TTTT|
00003620 2a 2a 2a 2a ab 90 10 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00003630 12 12 12 12 51 51 e1 52 28 85 a8 a8 42 42 42 42 |....QQ.R(...BBBB|
00003640 21 21 21 21 15 95 2d 15 8a 8a 8a 8a c5 40 45 45 |!!!!..-......@EE|
00003650 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 84 84 1c 54 54 54 54 |............TTTT|
00003660 f4 2a 2a f4 95 a1 a1 77 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**....w....EEEE|
00003670 a2 a2 a2 a2 51 81 0a 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |....Q.......BBBB|
00003680 21 21 21 21 2e 15 15 95 8a 8a 92 bf df df df df |!!!!............|
00003690 12 12 12 12 19 50 51 09 a8 a8 a8 a8 54 54 3c 55 |.....PQ.....TT<U|
000036a0 9f 9f 9f 9f cf cf cf cf 67 a6 ca e7 45 45 45 45 |........g...EEEE|
000036b0 25 28 a8 32 a9 70 f0 25 f8 a8 38 30 54 54 c6 54 |%(.2.p.%..80TT.T|
000036c0 2a 2a 2a 2a 90 10 95 ab 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
000036d0 12 12 12 12 51 d9 52 51 85 a8 a8 28 42 42 42 42 |....Q.RQ...(BBBB|
000036e0 21 21 21 21 95 90 90 01 8a 8a 8a 8a 53 45 c5 13 |!!!!........SE..|
000036f0 b4 3c b4 3c 1e 1a 1a 5a 0e 2d 6f 66 54 54 54 54 |.<.<...Z.-ofTTTT|
00003700 2a 56 21 21 90 21 21 21 48 48 c8 40 6d 62 62 a2 |*V!!.!!!HH.@mbb.|
00003710 31 31 b1 36 31 08 09 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |11.61..Q....BBBB|
00003720 21 21 21 21 15 15 95 03 8a 52 88 8a 24 24 24 24 |!!!!.....R..$$$$|
00003730 12 12 12 12 09 19 08 09 ab a8 a8 dc 36 33 55 54 |............63UT|
00003740 ca 43 ca 43 21 e5 6d ed 27 e6 90 b2 45 45 45 45 |.C.C!.m.'...EEEE|
00003750 12 a2 02 15 09 09 09 09 d1 f5 b9 f6 54 5c e1 54 |............T\.T|
00003760 69 2a 2a 2a 90 89 35 82 48 48 48 48 24 24 24 24 |i***..5.HHHH$$$$|
00003770 10 12 12 72 51 51 51 51 a8 a8 28 85 42 42 42 42 |...rQQQQ..(.BBBB|
00003780 21 21 21 21 90 90 be be 5d b9 93 ca 45 45 65 53 |!!!!....]...EEeS|
00003790 f9 f9 f9 f9 fc fc fc fc 7e 62 aa 7c 54 54 54 54 |........~b.|TTTT|
000037a0 51 21 21 2a 90 2a 2a 2a da eb 44 5f 4e 45 c5 4d |Q!!*.***..D_NE.M|
000037b0 a2 a2 a2 a2 53 0d d9 0d 84 84 84 84 0a 76 42 42 |....S........vBB|
000037c0 bd 2a 25 3a 15 15 15 15 9d bf 8a 8a df df df df |.*%:............|
000037d0 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 60 a5 ab 54 54 54 54 |.........`..TTTT|
000037e0 9c 9b 9c 9c 4e 4e 4e 4e 0a 27 a6 8a 45 45 45 45 |....NNNN.'..EEEE|
000037f0 a2 02 15 12 09 09 09 09 f5 f5 f5 dd ee ea 54 54 |..............TT|
00003800 2a 2a 2a 2a d5 90 90 90 48 48 48 48 24 4b 45 25 |****....HHHH$KE%|
00003810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 18 a8 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00003820 c9 c9 f5 f5 e4 fa e4 e4 ba 8a ca 73 45 45 45 45 |...........sEEEE|
00003830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003840 21 f3 2a 50 90 10 78 f8 48 48 48 48 45 a5 2f 4e |!.*P..x.HHHHE./N|
00003850 a2 a2 a2 a2 09 51 b9 08 84 84 84 84 54 42 26 f0 |.....Q......TB&.|
00003860 2a 2a 2a 2a 00 15 15 81 8a 8f 8a 8a c4 20 24 24 |****......... $$|
00003870 4f 3f 34 44 1a 1a ba 1d 0c a5 ab a8 54 54 54 54 |O?4D........TTTT|
00003880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003890 12 15 32 af 87 0f 09 81 84 84 84 84 54 54 54 ea |..2.........TTT.|
000038a0 2a 2a 2a 2a 15 d9 10 15 48 48 48 48 4b 45 25 c4 |****....HHHHKE%.|
000038b0 a2 a2 a2 a2 0a 09 51 99 a8 a8 84 0c 43 5b 55 6a |......Q.....C[Uj|
000038c0 ee fa fa ee 19 77 77 f7 8a 8a 7b 8d 45 45 45 45 |.....ww...{.EEEE|
000038d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000038e0 87 2a 50 21 10 78 f8 90 48 48 48 48 a5 4e 45 45 |.*P!.x..HHHH.NEE|
000038f0 a2 a2 a2 a2 51 51 41 0d 84 84 84 84 43 42 7c 7f |....QQA.....CB|.|
00003900 2a 2a 2a 2a bf ab 90 90 48 88 2f 51 25 ef 70 42 |****....H./Q%.pB|
00003910 3c 34 44 af 1a 8a 55 19 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |<4D...U.....TTTT|
00003920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003930 15 72 a8 02 a7 a3 83 87 d1 f5 f5 d1 54 54 e8 e0 |.r..........TT..|
00003940 2a 2a 2a 2a ab 10 15 15 48 48 48 48 a0 37 24 a4 |****....HHHH.7$.|
00003950 22 a0 a2 a2 09 31 09 09 14 85 84 84 5b 55 54 58 |"....1......[UTX|
00003960 ca 9f 99 43 cc 21 cf cf 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |...C.!......EEEE|
00003970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003980 2a 1e 21 87 78 78 77 77 be bb bb be 5d 9f 46 c5 |*.!.xxww....].F.|
00003990 a2 a2 a2 a2 51 b9 0a 51 84 84 84 84 0e 54 54 42 |....Q..Q.....TTB|
000039a0 2a 53 21 2a 90 2a 2a 2a 48 88 56 48 d5 24 44 65 |*S!*.***H.VH.$De|
000039b0 f8 f9 49 48 24 2c fc 24 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..IH$,.$....TTTT|
000039c0 2a 2a 2a 2a cf 4f 15 15 8a ca 67 a6 45 45 45 45 |****.O....g.EEEE|
000039d0 49 a8 a2 22 24 24 24 24 12 12 12 12 55 3a e3 e2 |I.."$$$$....U:..|
000039e0 2a 2a 2a 2a 10 15 81 90 48 48 48 48 45 4b 5d 45 |****....HHHHEK]E|
000039f0 a2 a2 62 10 09 09 09 09 85 84 84 14 54 56 43 42 |..b.........TVCB|
00003a00 84 84 84 84 42 42 c2 42 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....BB.B....EEEE|
00003a10 a2 a2 a2 a2 51 d1 24 54 12 aa a8 10 54 54 54 54 |....Q.$T....TTTT|
00003a20 2a 2a 92 2a 4e 4e 4e 4e 27 67 27 27 45 45 45 45 |**.*NNNN'g''EEEE|
00003a30 a2 b2 ab a2 09 09 01 08 84 84 84 84 55 54 b0 2a |............UT.*|
00003a40 2a b2 2a 2a 90 10 82 90 48 51 48 48 24 44 65 35 |*.**....HQHH$De5|
00003a50 48 48 48 48 2c 24 24 24 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |HHHH,$$$....TTTT|
00003a60 2a 2a 2a 2a 42 15 15 4d 0a 21 a1 8a 45 45 45 45 |****B..M.!..EEEE|
00003a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003a80 2a 2a 2a ab 90 ab ab ab 48 48 48 48 c4 44 4a 25 |***.....HHHH.DJ%|
00003a90 a2 a2 a2 a2 31 08 09 51 84 84 68 85 54 d0 43 54 |....1..Q..h.T.CT|
00003aa0 84 84 84 84 42 42 4c 42 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....BBLB....EEEE|
00003ab0 a2 a2 a2 a2 d1 24 54 51 aa a8 10 12 54 54 54 54 |.....$TQ....TTTT|
00003ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003ad0 82 aa a2 a2 09 09 09 09 84 84 84 84 fc 42 42 bc |.............BB.|
00003ae0 ea 2a 2a 2a 10 15 15 aa 51 48 48 48 44 45 05 35 |.***....QHHHDE.5|
00003af0 48 48 48 48 21 24 c4 54 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |HHHH!$.T....TTTT|
00003b00 2a 2a 2a 2a 15 4f 42 42 21 61 a6 0a 45 45 45 45 |****.OBB!a..EEEE|
00003b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003b20 2a 2a 56 2a 90 2a 2a 2a 48 48 48 48 24 c4 24 24 |**V*.***HHHH$.$$|
00003b30 22 14 4e a4 5f 0d 51 51 84 64 85 84 ac 42 54 54 |".N._.QQ.d...BTT|
00003b40 84 84 84 84 15 15 42 4c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |......BL....EEEE|
00003b50 a2 a2 a2 a2 24 f4 24 24 66 12 12 12 54 54 54 54 |....$.$$f...TTTT|
00003b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003b70 a5 a2 a2 72 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |...r........BBBB|
00003b80 58 7e 4f 95 bf ca aa 10 48 48 08 57 45 05 2a 44 |X~O.....HH.WE.*D|
00003b90 48 48 48 48 54 51 51 c1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |HHHHTQQ.....TTTT|
00003ba0 2a 2a 9e 2a 42 42 42 42 21 21 21 21 f3 f3 f3 f3 |**.*BBBB!!!!....|
00003bb0 a9 a2 f2 09 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003bc0 2a 32 2a 2a 90 10 f4 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |*2**....HHHH$$$$|
00003bd0 62 12 62 62 09 31 31 09 74 85 84 84 42 54 54 a0 |b.bb.11.t...BTT.|
00003be0 98 84 84 84 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |............EEEE|
00003bf0 a8 a2 e2 49 24 24 24 24 12 12 12 12 09 31 87 36 |...I$$$$.....1.6|
00003c00 9c 98 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
00003c10 a2 a2 22 a2 0d 09 09 41 84 84 84 84 42 42 42 42 |.."....A....BBBB|
00003c20 21 21 21 21 90 21 21 21 48 c8 56 48 05 2a 44 45 |!!!!.!!!H.VH.*DE|
00003c30 88 a9 42 48 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..BHQQQQ....TTTT|
00003c40 84 84 2a 9e 42 42 42 42 21 21 21 21 68 a8 70 68 |..*.BBBB!!!!h.ph|
00003c50 a2 b2 ac a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003c60 22 2a 2a 2a 10 ab 90 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |"***....HHHH$$$$|
00003c70 12 12 12 12 09 09 09 09 85 84 84 6c 54 54 a2 42 |...........lTT.B|
00003c80 84 85 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
00003c90 49 48 48 e8 24 24 24 24 12 12 12 12 87 86 86 0a |IHH.$$$$........|
00003ca0 2a 2a 2a f4 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00003cb0 a2 22 a2 a2 09 09 81 0a 84 84 84 84 42 42 42 42 |."..........BBBB|
00003cc0 21 21 21 21 90 21 21 21 08 56 48 48 2a 44 45 25 |!!!!.!!!.VHH*DE%|
00003cd0 a2 42 58 a8 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.BX.QQQQ....TTTT|
00003ce0 84 9a 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 a8 70 68 68 |....BBBB!!!!.phh|
00003cf0 42 af a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...QQQQ....TTTT|
00003d00 2a 2a 2a 2d ab 90 90 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |***-....HHHH$$$$|
00003d10 12 12 12 12 09 09 09 09 14 e0 f4 86 54 a0 42 54 |............T.BT|
00003d20 85 2a 2a 84 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00003d30 48 48 a8 49 24 24 24 24 12 12 12 12 86 86 0a 87 |HH.I$$$$........|
00003d40 2a 2a ca 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
00003d50 6b aa a2 52 0d 35 35 05 82 8e 9a 9a 47 5b 5b 5b |k..R.55.....G[[[|
00003d60 a1 a6 a6 a0 d3 51 53 53 0a ad 8a 8a 44 45 e5 2a |.....QSS....DE.*|
00003d70 4c 58 a8 52 21 56 51 51 a8 a8 a8 a8 54 8a 89 55 |LX.R!VQQ....T..U|
00003d80 9a 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 30 73 c8 93 |....BBBB!!!!0s..|
00003d90 99 a9 a2 f2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003da0 2a 2a 2a 2a 15 15 45 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..E.....EEEE|
00003db0 a2 22 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 43 42 54 56 |."..QQQQ....CBTV|
00003dc0 99 c6 84 84 15 95 63 15 8a 4a 31 b1 d8 53 c5 f8 |......c..J1..S..|
00003dd0 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 3f |HHHH$$$$.......?|
00003de0 2a 84 85 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 49 05 e9 1e |*..*........I...|
00003df0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003e00 2a 2a 2a 8a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 35 24 44 |***.........e5$D|
00003e10 48 48 48 48 56 51 51 01 1f ab a8 18 82 81 09 55 |HHHHVQQ........U|
00003e20 84 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 90 21 21 21 |....BBBB!!!!.!!!|
00003e30 a8 d2 44 58 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 ca eb 54 94 |..DXQQQQ......T.|
00003e40 2a 2a 3f 3e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 56 c5 d6 10 |**?>........V...|
00003e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 54 aa 42 |....QQQQ....BT.B|
00003e60 84 84 84 84 95 61 15 15 4a 30 b0 8a 50 45 98 90 |.....a..J0..PE..|
00003e70 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |HHHH$$$$........|
00003e80 84 84 90 4f c9 cf cf cf e7 e7 e7 e7 b3 2e 5d e9 |...O..........].|
00003e90 12 12 90 13 09 f0 69 38 9c 80 80 fc 4c 4c 48 4c |......i8....LLHL|
00003ea0 2a 2a 2a 3e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 24 24 44 20 |***>........$$D |
00003eb0 48 48 48 48 54 51 21 cc ab a8 08 0f 09 09 55 98 |HHHHTQ!.......U.|
00003ec0 84 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 90 21 21 21 |....BBBB!!!!.!!!|
00003ed0 f8 44 48 58 24 d4 24 24 12 12 12 12 95 08 eb d2 |.DHX$.$$........|
00003ee0 21 21 21 21 93 90 90 10 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!....HHHH$$$$|
00003ef0 10 f2 ab d2 51 51 51 51 a8 a8 fc 00 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00003f00 84 84 84 84 42 c2 4c 15 73 b3 8a 27 f3 93 90 f0 |....B.L.s..'....|
00003f10 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |HHHH$$$$........|
00003f20 84 85 4f 84 42 42 42 4d 21 21 21 21 af bc 8f b0 |..O.BBBM!!!!....|
00003f30 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003f40 01 3c 21 21 a0 a3 1c a3 48 c8 49 6e 24 24 24 24 |.<!!....H.In$$$$|
00003f50 48 48 48 48 24 24 24 24 12 12 12 12 09 09 09 09 |HHHH$$$$........|
00003f60 84 84 84 84 42 42 42 42 21 21 21 21 90 21 21 21 |....BBBB!!!!.!!!|
00003f70 44 48 58 f8 d4 24 24 24 12 12 12 12 08 eb d2 95 |DHX..$$$........|
00003f80 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003f90 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003fa0 2a 2a 2a 29 14 15 15 15 8a ca 8a 8a 45 45 25 45 |***)........EE%E|
00003fb0 e2 b2 a2 b2 51 51 51 59 a8 ac a8 a8 54 54 50 56 |....QQQY....TTPV|
00003fc0 3a 2b 2a 3e 95 95 1c 1f 8a 0e 89 8b e7 05 e7 25 |:+*>...........%|
00003fd0 ad 42 e2 53 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.B.SQQQQ....TTTT|
00003fe0 2a 2b 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*+**........EEEE|
00003ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004000 ad ad ad a1 d6 d6 d6 d6 6b 6b 6b 6b b5 35 b4 b5 |........kkkk.5..|
00004010 da da da da 6d 0d 6d 0d b6 b6 b6 b6 5b 5b 5b 5b |....m.m.....[[[[|
00004020 ad ad ad ad d6 d6 d0 d6 6b ab 68 6b b5 b5 35 9d |........k.hk..5.|
00004030 da da da da 6d 0d 6d 6d d2 32 8d 9a 43 5b 6b 41 |....m.mm.2..C[kA|
00004040 a1 a3 ad ad 98 5a 53 5a 68 ab 29 68 b5 b5 b5 b5 |.....ZSZh.)h....|
00004050 f1 3a 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 27 26 26 5e |.:11....LLLL'&&^|
00004060 13 13 13 13 89 d7 89 d7 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00004070 31 31 31 31 9d 98 98 78 4d 4c ac c9 15 f4 67 dc |1111...xML....g.|
00004080 ee ee ee ee 77 77 77 7d 8c bb fb e1 dd 5d df dd |....www}.....]..|
00004090 3e a3 ef ee 77 af 19 72 0d 89 0c 0d fc 86 9a fc |>...w..r........|
000040a0 31 ee fa ee 77 77 77 77 bb bb fb 8c 5d df dd dd |1...wwww....]...|
000040b0 ee ee ee ee d1 77 d7 9f bb bb bb bb dd dd 67 dc |.....w........g.|
000040c0 ee ee ee ee 77 7d f7 19 da ab 3b 4d 62 62 e2 75 |....w}....;Mbb.u|
000040d0 31 31 31 31 78 9d 98 98 bc 4e 4c 4c 27 26 26 5e |1111x....NLL'&&^|
000040e0 13 13 13 af 89 89 89 89 c9 da 0f cf c4 c4 04 c4 |................|
000040f0 3a f6 3e c4 6d 6d 6d 0d b6 b6 b6 b6 5b 5b 5b 5b |:.>.mmm.....[[[[|
00004100 ad ad ad ad d0 d6 d0 d6 a8 a9 a9 e9 d4 d4 d4 d4 |................|
00004110 6a 6a 6a 6a 35 35 35 35 c6 d7 9a d2 4d 4d 4d 4d |jjjj5555....MMMM|
00004120 a6 a6 a6 a6 53 53 53 53 a9 a9 a9 a9 d4 d4 d4 d4 |....SSSS........|
00004130 6a 6a 6a 6a 35 35 35 35 9a 9a 1e 9a 5b 43 4d 41 |jjjj5555....[CMA|
00004140 bc 26 6d 6e 5f 13 12 00 8a ca af 8a 45 45 45 45 |.&mn_.......EEEE|
00004150 02 ab a2 a2 b1 15 19 12 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00004160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 fb 90 ba 3a 68 68 68 65 |****.......:hhhe|
00004190 26 10 12 22 09 09 29 08 aa a8 a8 f4 54 54 54 54 |&.."..).....TTTT|
000041a0 2a 2a b5 2a d6 50 da d0 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*.P......EEEE|
000041b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000041c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 05 49 |****........EE.I|
000041d0 ee ae b2 e0 77 77 77 77 56 d6 9c 56 56 fe fc 86 |....wwwwV..VV...|
000041e0 21 26 21 21 95 02 9c 5e 8a 8a 0a 92 45 45 45 45 |!&!!...^....EEEE|
000041f0 a2 a2 a2 a2 11 51 51 54 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....QQT....TTTT|
00004200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 2c a8 f5 dd dd dd |....QQQQ..,.....|
00004220 35 49 77 ee 3e be 3b 3e 7e 7e 3e 7e 7f bf 2f 3f |5Iw.>.;>~~>~../?|
00004230 a3 d3 fb b1 51 51 51 51 e8 bb ab 2c dd dd dd dd |....QQQQ...,....|
00004240 2a 2a 34 2a 15 15 45 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**4*..E.....EEEE|
00004250 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 b9 8a 4a 52 8f cf 9f 8f |****......JR....|
00004270 c7 e7 cf 47 e3 f3 e7 a3 f1 f9 f3 f1 f8 fc ef fa |...G............|
00004280 66 24 3e 2a 15 15 15 15 52 ba 9c 0a 45 45 45 45 |f$>*....R...EEEE|
00004290 af a2 a2 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000042a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000042b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 55 54 86 f8 |....QQQQ....UT..|
000042c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 0a bf ae 4f 45 c5 |****.........OE.|
000042d0 ab f2 81 d3 51 51 51 51 a9 28 95 d7 54 54 54 54 |....QQQQ.(..TTTT|
000042e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000042f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 dc ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 88 5f 45 65 |****......J.._Ee|
00004310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 f0 ab a8 a8 54 54 56 54 |....QQQQ....TTVT|
00004320 e2 34 2a 6d 15 95 05 15 8d 9c 8a 7e 45 45 45 45 |.4*m.......~EEEE|
00004330 a2 a2 a2 a2 51 51 69 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQiP....TTTT|
00004340 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 42 8d 45 45 45 45 |****......B.EEEE|
00004350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 86 f8 55 |....QQQQ....T..U|
00004360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a bf 8a 45 45 45 65 |****........EEEe|
00004370 ce 3e a4 e0 71 77 77 af 28 f1 d5 a9 0c 55 54 54 |.>..qww.(....UTT|
00004380 2a 2a 2a b0 11 95 06 5b 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***....[....EEEE|
00004390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 1c d2 a8 28 54 54 54 54 |....QQQQ...(TTTT|
000043a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 5f 45 65 88 |****.....J.._Ee.|
000043b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 f0 54 56 54 54 |....QQQQ....TVTT|
000043c0 43 a7 30 43 a1 a1 a1 a1 09 88 1c af 45 c5 e4 57 |C.0C........E..W|
000043d0 52 ab a2 a2 a5 0d 6d 0d a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |R.....m.....TTTT|
000043e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 42 8d 45 45 45 45 |****......B.EEEE|
000043f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 28 dc 0f dd 69 |....QQQQ...(...i|
00004400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a bf 8a 8a 45 45 65 45 |****....J...EEeE|
00004410 92 eb 4b 6a 0d f0 11 c8 84 84 84 98 42 7c 89 42 |..Kj........B|.B|
00004420 ba 3e 2a 2a 21 11 15 91 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.>**!.......EEEE|
00004430 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 c4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5e 45 45 |****........%^EE|
00004450 a2 a2 a2 a2 99 53 51 51 c3 e1 e7 ef 56 54 54 54 |.....SQQ....VTTT|
00004460 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 2b 24 24 64 |!!!!.!!!HHHH+$$d|
00004470 ab 02 15 e2 35 21 e1 c1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....5!......TTTT|
00004480 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000044a0 2a 2a 2a 2a 15 15 39 15 d0 90 dc d0 45 65 45 45 |****..9.....EeEE|
000044b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 b0 42 42 |............B.BB|
000044c0 21 21 2a 57 90 ae 90 90 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!*W........EEEE|
000044d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000044e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000044f0 a2 a2 a2 a2 53 51 51 91 0d 51 0e c9 54 54 54 56 |....SQQ..Q..TTTV|
00004500 21 21 05 bd 5a d0 d6 d6 6b 68 68 6b b5 75 94 b6 |!!..Z...khhk.u..|
00004510 52 0b da aa 6d 1d a5 6d a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |R...m..m....TTTT|
00004520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004540 2a 2a 2a 2a 15 3b 15 15 5c 1c 9c e5 65 45 45 45 |****.;..\...eEEE|
00004550 a2 12 92 a1 51 51 51 51 a8 a8 88 88 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004570 a2 a2 a2 a2 51 51 41 52 a8 dc ab a8 54 54 54 54 |....QQAR....TTTT|
00004580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 9d cb a9 c8 54 54 56 54 |....QQQQ....TTVT|
000045a0 2a 2a 2a eb 15 15 15 15 88 88 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000045b0 a2 a2 72 af 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..r.QQQQ....TTTT|
000045c0 2a 2a 2a 2a 7d 77 a4 05 8a 8a 7b 8d 45 45 45 45 |****}w....{.EEEE|
000045d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000045e0 2a 2a 2a 2a 4a 15 15 15 a5 1d 79 1c 45 45 45 65 |****J.....y.EEEe|
000045f0 c2 a5 a2 a2 51 51 51 51 a8 88 88 a8 54 54 54 90 |....QQQQ....TTT.|
00004600 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00004610 a2 a2 a2 a2 2a 8f 53 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....*.SQ....TTTT|
00004620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 cb ca 8a ca 45 45 05 45 |****........EE.E|
00004630 a2 a2 a2 a2 51 b1 54 51 0e 59 0e 59 54 56 54 54 |....Q.TQ.Y.YTVTT|
00004640 2a 2a 5d 2a 15 15 15 15 8b 2d 6c 4b 45 49 45 45 |**]*.....-lKEIEE|
00004650 a2 52 ee a4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
00004660 2a 2a 2a 2a 15 b9 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..t.....EEEE|
00004670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 ac 84 84 56 54 54 54 |....QQQQ....VTTT|
00004680 2a 2a 2a 2a 15 15 73 72 1f 39 1f 39 5c 45 65 05 |****..sr.9.9\Ee.|
00004690 a5 a2 a2 a2 51 51 51 51 82 8e d2 d6 54 54 e4 54 |....QQQQ....TT.T|
000046a0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000046b0 a2 a2 a2 a2 57 51 91 4b a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQ.K....TTTT|
000046c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 48 88 ca 4a 45 65 45 45 |****....H..JEeEE|
000046d0 a2 a2 a2 a2 b9 54 51 51 5c aa 8c ab 56 54 54 54 |.....TQQ\...VTTT|
000046e0 2a 5a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4e 45 45 45 |*Z**........NEEE|
000046f0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 90 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00004700 48 2a 2a 2a b9 74 15 15 4a 31 b1 8a 45 45 45 45 |H***.t..J1..EEEE|
00004710 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ac 84 84 a8 50 54 54 56 |....QQQQ....PTTV|
00004720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a e5 65 45 45 |****.........eEE|
00004730 a2 a2 82 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e4 54 54 |....QQQQ....T.TT|
00004740 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 1f 5f d2 1d 8f af 8f 8f |**.*....._......|
00004750 c7 d7 c7 c7 52 e9 2b 77 ab a8 18 1f 54 54 54 54 |....R.+w....TTTT|
00004760 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 88 ca 4a 48 25 64 65 65 |****......JH%dee|
00004770 b2 b2 b2 b2 59 59 59 59 ac ac ac ac 56 56 56 42 |....YYYY....VVVB|
00004780 21 03 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 49 |!.**........EEEI|
00004790 0e a7 a2 52 51 19 53 51 c8 0d 2d a8 dd dd dd f5 |...RQ.SQ..-.....|
000047a0 ee ee ee fa 1a 15 15 fd 30 b0 8a 4a 45 45 45 45 |........0..JEEEE|
000047b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 84 84 a8 ac 42 56 42 42 |....QQQQ....BVBB|
000047c0 21 21 21 21 90 21 21 21 4a 48 48 c8 24 24 24 24 |!!!!.!!!JHH.$$$$|
000047d0 e0 13 12 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 e4 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
000047e0 13 0a fa ed 89 89 09 b5 cd c4 ab 78 45 4e 45 45 |...........xENEE|
000047f0 b2 a4 a2 a2 59 52 51 51 a8 08 0f ab 54 54 54 54 |....YRQQ....TTTT|
00004800 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a cb 4a 88 24 24 64 25 |****......J.$$d%|
00004810 12 12 12 12 09 09 09 09 84 ac 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00004820 21 21 21 21 12 1f 15 5f 8a 8a 8a 8a 45 45 4e 45 |!!!!..._....EENE|
00004830 07 0f 3f 64 3f 84 87 87 c3 f3 c1 c3 54 54 ea 54 |..?d?.......TT.T|
00004840 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 b3 8a 0a 73 45 45 45 45 |****.......sEEEE|
00004850 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ac a8 a8 b8 56 56 56 56 |....QQQQ....VVVV|
00004860 2b 2b 2b 2b 95 95 95 95 ca ca ca ca 64 65 25 24 |++++........de%$|
00004870 12 12 12 12 0d 09 09 f1 90 f8 a8 a8 54 54 54 e4 |............TTT.|
00004880 43 ea f0 87 c3 c3 c3 c3 e1 21 fc d0 4e 45 45 45 |C........!..NEEE|
00004890 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 d7 d7 3f 3b 54 54 54 54 |....QQQQ..?;TTTT|
000048a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000048b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 56 42 54 5c |....QQQQ....VBT\|
000048c0 21 21 21 21 90 21 21 21 8a 4a 41 af 45 4e 45 45 |!!!!.!!!.JA.ENEE|
000048d0 7f 38 14 0e 3c 3c 3c 3c 0f 1d 1e c2 54 e4 54 54 |.8..<<<<....T.TT|
000048e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a 3d bd 45 45 45 45 |****......=.EEEE|
000048f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 25 44 |****........Ee%D|
00004910 12 12 12 12 b1 c0 e9 0d a8 a8 a8 a8 54 54 e4 54 |............TT.T|
00004920 95 f0 f0 43 c3 c3 c3 c3 3c fc d0 21 45 45 45 4e |...C....<..!EEEN|
00004930 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 d3 ab a8 d0 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004940 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 56 54 54 56 |....QQQQ....VTTV|
00004960 21 21 21 21 95 03 15 15 8a 8a 8a 8a 4e 45 45 c5 |!!!!........NEE.|
00004970 8f 9f 9f 9f 87 87 87 87 1f e6 e7 ef ea 54 54 54 |.............TTT|
00004980 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a b2 b2 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004990 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000049a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 25 44 45 |****........e%DE|
000049b0 62 d1 1b 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |b...QQQQ....TTTT|
000049c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 da 50 da c4 45 45 4e 45 |****.....P..EENE|
000049d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa a8 4c 42 54 54 54 54 |....QQQQ..LBTTTT|
000049e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000049f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 56 42 |....QQQQ....TTVB|
00004a00 21 21 5c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!\*........EEEE|
00004a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 24 b9 f2 a9 54 54 54 e2 |....QQQQ$...TTT.|
00004a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 27 67 a6 27 45 45 45 45 |****....'g.'EEEE|
00004a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 44 45 65 |****........%DEe|
00004a50 a5 12 12 c2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 0a 87 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004a70 a2 a2 a2 a2 54 51 51 f1 62 2e 2f 6f 32 55 54 54 |....TQQ.b./o2UTT|
00004a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 05 49 |****........EE.I|
00004a90 a2 a1 a2 a2 41 52 51 51 a8 6c a8 a8 54 56 42 54 |....ARQQ.l..TVBT|
00004aa0 21 5f 39 21 bf 1f 30 1f 8a 8a 8a 8f 45 45 45 45 |!_9!..0.....EEEE|
00004ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 70 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQp...TTTT|
00004ac0 2a 2a 2a 2a 95 65 15 15 fd d0 10 3d 45 65 59 45 |****.e.....=EeYE|
00004ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 5e 55 f2 26 |....QQQQ....^U.&|
00004ae0 13 13 6a 13 89 89 d7 89 d2 c4 84 18 44 45 65 25 |..j.........DEe%|
00004af0 1a da da da 6d 6d 6d 1d d0 aa a8 a8 54 54 54 54 |....mmm.....TTTT|
00004b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a 87 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004b10 a2 a2 a2 a2 26 56 a1 2f 29 2b 0f 0d 55 8a 89 e9 |....&V./)+..U...|
00004b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 89 4e 45 |****........%.NE|
00004b30 ca c7 c7 e7 e3 e3 e3 a3 b9 f6 f1 f1 56 42 9c 54 |............VB.T|
00004b40 2a 2a 8a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
00004b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 70 54 54 54 54 |....QQQQ...pTTTT|
00004b60 2a 2a 2a 2a 7a e3 63 15 d0 d0 24 e4 98 5e c5 f8 |****z.c...$..^..|
00004b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004b80 2a 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a 87 9c 45 65 25 44 |*.**........Ee%D|
00004b90 a0 a2 a2 d2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0a 07 92 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004bb0 a2 a2 a2 a2 56 51 0e 06 72 66 7a 72 82 81 95 55 |....VQ..rfzr...U|
00004bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004bd0 a2 92 e7 a6 77 5f 70 77 c9 b9 b7 8b 42 54 54 56 |....w_pw....BTTV|
00004be0 ad a1 ad ad 95 d6 51 5a 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |......QZ....EEEE|
00004bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 24 b9 d6 1e 19 55 54 |....QQQQ.$....UT|
00004c00 2a 2a 2a 2a e1 61 95 49 e6 f2 f2 26 52 45 78 18 |****.a.I...&REx.|
00004c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004c20 2a 2a 2a 2a 05 77 f7 f8 84 98 5c fb 65 25 44 45 |****.w....\.e%DE|
00004c30 a4 a2 62 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..bBQQQQ....TTTT|
00004c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 87 9c 8a 0a 45 25 d1 51 |****........E%.Q|
00004c50 a2 a2 a2 a2 c4 64 6e f6 0f 0d d1 d3 9b 37 33 99 |.....dn......73.|
00004c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004c70 a2 a2 a2 a2 51 89 57 51 a9 24 b9 d6 54 54 56 56 |....Q.WQ.$..TTVV|
00004c80 21 59 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!Y**........EEEE|
00004c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 70 c8 a9 11 55 54 16 |....QQQQ.p...UT.|
00004ca0 2a 2a 2a 2a 4f cc a1 c9 b2 f2 d0 90 f3 13 72 68 |****O.........rh|
00004cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 87 9c 8a 0a 25 44 45 65 |****........%DEe|
00004cd0 a2 92 a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 92 8a 0a 87 c5 df df 49 |****...........I|
00004cf0 a2 a2 a2 a2 da ec 1c 1a 0d 4d 42 0e 87 86 24 31 |.........MB...$1|
00004d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004d10 a2 a2 a2 a2 57 51 51 b9 a8 70 c8 a9 54 56 42 54 |....WQQ..p..TVBT|
00004d20 2a 2a 2a 5c 95 c8 48 15 8a 8a 4a a4 45 45 45 45 |***\..H...J.EEEE|
00004d30 a2 a2 a2 a2 51 79 54 51 70 c8 31 aa 54 54 54 54 |....QyTQp.1.TTTT|
00004d40 2a 2a 2a 2a a1 21 95 e5 67 a6 27 27 59 65 68 68 |****.!..g.''Yehh|
00004d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004d60 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 9c 8a 0a 87 44 45 65 25 |****.t......DEe%|
00004d70 e2 a5 a2 a2 54 51 b1 b4 58 aa a8 a8 54 54 54 54 |....TQ..X...TTTT|
00004d80 2a 2a 2a 2a 15 15 95 44 a3 0a 87 9c 45 e5 91 51 |****...D....E..Q|
00004d90 a2 a2 a2 a2 a1 1f f2 54 2e 2f 6f 62 87 e8 55 32 |.......T./ob..U2|
00004da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004db0 a2 82 a4 a2 57 51 49 bf 70 c8 a9 a8 56 42 54 54 |....WQI.p...VBTT|
00004dc0 2a 2a 21 03 4b 4b 15 15 8a 8a a5 8a 45 45 45 45 |**!.KK......EEEE|
00004dd0 a2 a2 a2 a2 59 54 51 51 c8 21 aa 70 1d 55 54 12 |....YTQQ.!.p.UT.|
00004de0 2a 2a 2a 2a 4c 15 65 4f d0 90 b2 f2 65 33 53 59 |****L.eO....e3SY|
00004df0 a2 a2 a2 a2 51 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QWQQ....TTTT|
00004e00 2a 2a 0b fa 9b 1a 15 15 8a 0a 87 9c 45 65 25 44 |**..........Ee%D|
00004e10 12 e2 4b 12 51 b1 b4 f4 ba d3 a8 58 54 54 54 54 |..K.Q......XTTTT|
00004e20 2a 2a 2a 2a 24 fc 7c 95 be 6b 5d fe 65 11 51 45 |****$.|..k].e.QE|
00004e30 a2 a2 a2 a2 c4 1c 52 d1 42 0e 0d 4d 0b 55 86 36 |......R.B..M.U.6|
00004e40 2a 2a 2a 2a 15 95 70 75 8a 8a 8a 8a 45 45 e5 5e |****..pu....EE.^|
00004e50 2e a7 a2 92 51 51 51 51 c8 a9 a8 70 42 54 54 56 |....QQQQ...pBTTV|
00004e60 ad ad a1 ad d6 d6 d6 d0 4a ab 28 8c 45 45 05 49 |........J.(.EE.I|
00004e70 a2 82 a4 a2 51 51 51 51 a9 20 71 28 f9 f0 f3 f3 |....QQQQ. q(....|
00004e80 fb 4e 2a 2a 95 e5 a1 21 27 27 67 a6 68 68 59 65 |.N**...!''g.hhYe|
00004e90 a2 a2 a2 a2 0f 57 51 09 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 90 |.....WQ......UT.|
00004ea0 48 e9 72 f7 15 15 15 15 0a 87 9c 8a 65 25 44 45 |H.r.........e%DE|
00004eb0 32 34 34 24 6d 19 1a 82 1c ba 0f b5 5e 27 da df |244$m.......^'..|
00004ec0 13 13 13 af 89 89 89 89 9b dc c4 ab 45 45 45 45 |............EEEE|
00004ed0 a2 a2 a2 a2 f2 54 a1 1f 6f 62 2e 2f 55 32 87 e8 |.....T..ob./U2..|
00004ee0 7f 2a 7f a7 95 f0 70 15 bb 8a ca 82 5d df c6 dd |.*....p.....]...|
00004ef0 67 a3 5f 23 51 51 51 51 a9 24 b9 d6 54 5e 56 42 |g._#QQQQ.$..T^VB|
00004f00 24 3c 3e 86 a1 da d0 d6 6b e8 a8 69 96 83 b5 95 |$<>.....k..i....|
00004f10 1a da da da 6d 0d 6d 6d 8a 0e c9 b5 54 54 54 54 |....m.mm....TTTT|
00004f20 2a 2a 2a 2a 7a 4f 4c 15 b2 f2 d0 90 93 7e 61 33 |****zOL......~a3|
00004f30 0f 0f ef 0e 54 51 a9 ac a4 bf a8 a8 56 56 56 56 |....TQ......VVVV|
00004f40 2b 2b 2b 2b 95 95 95 95 87 dc 0a 0a 24 64 65 25 |++++........$de%|
00004f50 62 12 12 12 c9 21 c9 e1 38 e4 f0 3c 72 1c 28 78 |b....!..8..<r.(x|
00004f60 60 39 3c 39 a3 9c 1c 1e dc 11 0f ae d3 f3 f3 f3 |`9<9............|
00004f70 f9 f9 f9 99 56 d1 c4 c4 67 5f 5f 7b be 37 0b 61 |....V...g__{.7.a|
00004f80 9e 9f 9f 9f 42 c2 cf 4f 67 66 fa ca 24 24 24 24 |....B..Ogf..$$$$|
00004f90 12 12 b2 12 09 09 09 09 ac 70 c8 85 56 42 42 42 |.........p..VBBB|
00004fa0 2e 28 2b 2e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 65 |.(+.........EEEe|
00004fb0 e2 a2 a2 82 51 51 71 51 b8 ac a8 a0 54 54 54 54 |....QQqQ....TTTT|
00004fc0 22 2b 2a 3e 95 12 13 13 8f 08 8b 8a 64 e4 45 25 |"+*>........d.E%|
00004fd0 53 4d d2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |SM..QQQQ....TTTT|
00004fe0 0e 2a 2b 29 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.*+)........EEEE|
00004ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00005000