Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornComputing_199310.adf » 93_10s » PD/!BlakHole2/Sprites/BlakHole22

PD/!BlakHole2/Sprites/BlakHole22

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornComputing_199310.adf » 93_10s
Filename: PD/!BlakHole2/Sprites/BlakHole22
Read OK:
File size: 3168 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
	l1|!black0!,�KDDDDDDDDDDD��DDDDDDD!DDDDDDKDKDDDDDDD$BDDDD�DD�DDDDDUUEBDDDDKDDDDDDTUUUU3DDD�DDDDDDTUUffV5UDDDDDDDDDUeffff6UEDDDDDDDTUfffff6VUEDDDDDDUeffwwgFfUEDDDDDTUffwwwwGfVUDDDDDTefvwwwwGffUDDDDDUffwwwwwGgfVEDDDDUfvwwwwwDwfVEDDDDUfvwwwwwuwfVEDDDTefwwwwwWuwgfUDDDTefwwwuwWwwgfUDDDTefwwWuwUwwgfUDDDTefwwWwwuwwgfUDDDTefwwUwwwwwgfUDDDDUfvGuwwwwwfVEDDDDUfvGwwwwwwfVEDDDDUffGwwwwwgfVEDDDDTefFwwwwwffUDDDDDTUfFwwwwgfVUDDDDDDUeFfwwgffUEDDDDDDTU6fffffVUDDDDDDDTU5fffffUEDDDDDDDDT5UffVUUDDDDDDDDDD4SUUUUDDDDDDDDKDDDBUUEDDDD�DDD�DDDD"DDDDDDDDKDDKDDDD$DDDDDDD�D�DDDDDDDDDDDKKDDDDDDDDDDDDDDD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black1!,�@DKDDDD@DDDDDDD@DDDDDDDDDADDDDDDDDDDBDDDDDUUUUUD"DDD@DDDTUeUVUE"DDDD@DDUUUffffUCDDDDDDDUefffffV5DDDDDDTUfffvgff6UDDD@DDUfffwwwwfSUDD�@DDUfvwwwwwfdUDDDDDTefvwwwwwwdVUDDDDUffwwwwwwGfVUDDDDUfvwwwwwwGffUDDDDUfvwwwwwwDgfUDDDDefvwwWwwUwgfVDDDDUfwwwUwwUwgfUDDDDUfvwUwwUuwwfUDDDDUfvGuwwuwwwfVDDDDUfvDwwwwwwgfUDDDDUeftwwwwwwgfUDDDDTeftwwwwwwgfUDDDDTeftwwwwwgfVEDDDDTU6fwwwwwffUDDDDDU5fvwwwfffUDD�DDU5fffgfffUEDDKDDDSefffffVUDDDDDDD4UffffVUUDDDDDDD$TUeUUUEDDDDDDDD$DUUUUEDDDDDDD$DDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDD@DDDDDDD@DDDD�DD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black2!,�@DDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDUEDDDDDDDUUUUUTDDDDUUUefUUED@DDTefffffVUDBDDDTUeffffffUEBDDDUefffwggff%BDD@DDUffvwwwwfV5CDD@DTefvwwwwwgf6DDDDDTefwwwwwwwf3UDDDDTefwwwwwwwfcEDDDDUfvwwwwwwwGVUDDDDUfvwwuuwwwdfUDDDDUfvwuUwwwDdfUEDDDUfvDUwwwuEgfUDDDDUfvtwwwuUwwfUEDDDUfFwwwwUwwgfVDDDTUetwwwwwwwgfUDDDDT6dwwwwwwwgVUDDDDU5fwwwwwwwffEDDDDDcfvwwwwwgfVUDDDD4SefwwwwggfUEDDDDDReffvwfgffUDDDD$DUfffffffUEDDDDBUefffffVEDDD@DTUUfVeUUEDDDDTUUUUUEDDD@DDUUDDDDDD@DDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black3!,�@DDDDDDD@DDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDTUDDDDDDDEUUUUUDDDDTUUfVUUUDD@DDUefffffVED@DDTUffffffVUEDDDTffvvwfffVUDDTUefwwwwgffUDADDDefvwwwwwgfV%BDDUffwwwwwwwfVEBDDDTffwwwwwwwfV#DDDDUevwwwwwwwgf5DDDDUfvDUUuwwwg6SDDDTUfFtWWwwwwg4UDDDDUftwwwwwwwGfUDDDTUCwwwwwwuDdfUDDDD5cvwwwWUUGgfUDDDDSfvwwwwuwwgVUEDDDSevwwwwwwwffEDDD$TffwwwwwwwfVUDDD$UefvwwwwwgfVDDDDTUfvvwwwwfVUEDD@AUffvfwgffVEDDDDTUfffffffUDDDDD@DTefffffVUDDD@DTUUVefUUEDDDDDTUUUUUEDDD@@DDDDUUDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black4!,�@DDDDDD�D@DDDDDDDDD@DDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDUUUUUDDDDDDDDDTUeUVUEDDDDDDDTUffffUUUDDDDDDUefffffVUDDDDDUeffvgfffUEDKDDUefwwwwfffUDDDDUffwwwwwgfUDDDUefwwwwwwgfVEDDUefwwwwwwwffUDDDUffDTwwwwwgfUDDUFDwUUUwwwgfUDD3cvwwwuwwwgfV$BDDSfvwwwwwwwwfU"DD"Ufwwwwwwwwgf5DD$BefwwwwWwwwg63DDDUfvwwwUUEwDdUDDAUfvwwwwwuDfVUDDDUfvwwwwwwwfVEDDDTefvwwwwwgfVEDD@DUffwwwwwffUEDD@@DUfffwwwgfVUDDD@@DTUfffvfffVUDDK@DDUefffffVUDDD�DDDUUeffffUEDDDDDDDDTUUUVUEDDDDDDDDDDTUUUUDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDKDDDDDD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black5!,�DDDDDDDDDDDDDDD@KDDDDDDDDDDDDDD��DDDDDDDDDDDDDD@DKDDDDDUUEDDDD�@D�DDDTUUUUUDDDD@DDDDTUUffVUUDDD@DDDDUefffffUEDD@DDDUUffffffVUDD@DDDUeffwwgffUED@DDTUffwwwwgfVUDD@DDTefvwwwwwffUDD@DD33DDDwwwwgfVEDDD"SfvwWuwwwwfVEDD$BUfvwwUuwwwfVEDDTefwwwwUwwwgfUDDTefwwwwwwwwgfUD$@TefwwwwwwwwgfUD"@TefwwwwwwwwgfUD@TefwwwWuwwwgfU$@DUfvwwwUuwwfVE"$@DUfvwwwwUtwfV#BD@DUffwwwwwDD43CDDDDTefvwwwwwffUDD@DDTUffwwwwgfVUDD@DDDUeffwwgffUED@DDDTUffffffVUDD@DDDDUefffffUUDD@DDDDTUUffVUUDDD@DDDDDTUUUUUDDDD@D�DDDDDUUEDDDDK@DKDDDDDDDDDDDD�@�DDDDDDDDDDDDDD@KDDDDDDDDDDDDDD�DDDDDDDDDDDDDDD@�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black6!,�DDKDDDDDD@DDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDD@DDDDTUUUEDDDDDDDTEUUUUUEDDDDDDDDTUefffVUDDDDDDDDUUfffffVUDDDD@DD3UfffffffUEDDD@$"33dvwwwffVEDDD@BUfDDwwwwffUDDDAUVfvwDwwwgfUEDDDUfvwwWuwwgfUEDDDUfvwwWwwwwfVEDD@TUfvwwwUwwwffUDD@TefwwwwWuwwgfEDD@DUfwwwwwwwwgfUDDDTUfvwwwwwwwwfUDDTefwwwWwwwwgfEDDDUfvwwWuwwwgfUDDDUfvwwWUwwwgfUDDDUffwwwWwwwfVUDDDTefwwwwEwgfVEDDTUffwwwDtgfUEDDTUffwwwwF4V3$BKDDUfffvggff3CBDDDDDUefffffVUDDDDDDUeffffUUEDDDDDDDUUfeVUEDDDDDDDDTUUUUUEDDD@DDDDDDETDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDDDDDDDDDKD@DDDDDKD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black7!,�@DDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDDDDD@DDDTDDDDDDDDDTTUUUDDDD@D$4TUUUUUEDD@"2SVfffUUEDDDU6cffffVUDDD@DUUfDfffffUDDDD@TUffvtwwffVEDDDDTefvwGtwwfVUDDD@DUffwwwtwwgfVDDDDDUfvwwwUwwgfVEDDDDUfvwwwuwwwfVEDDDTefvwwwWuwwfVEDDDTefwwwwWwwwfVEDDDTefwwwwwuwwgVUDDDTUfwwwwwwwwgfUDDDDUfvwwUwwwwgfUDDDDefvwwuwwwwffEDDDDUfwwwWuwwwgVEDDDDUffwwWwwwwfVEDDDDUfvwwwEwwgfVDDDDTefvwwDwwffUEDDTUffwwGtffVUDDDDTfffvfFfVVEDDDDTUfffff3VUD@DDDUeeffV63BDDDTUUVUUU4"BDDDEUUUUTDDD@DDDDTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD@DDDDDDD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|!black8!,�@DDDDDDD@DDDDDDDDD!"DDDDDDDDA"2TUEDDD@DDE3SUUUDDD@DUUUcfUUUDDDDTUff6fffUEDDDDDTefffdffVUEDDDDUffvvDgffVEDDDTUfvwwGwgffUDDDDTefwwwwtwgfUEDDDUffwwwWtwgfVDDDDUfvwwwwuwwfVEDDDDUfvwwwWuwwgVUDDDTUfwwwwwuwwffEDDDTefwwwwwuwwgfUDDDDefvwwuwuwwgVUDDDTUfwwwuwwwwffEDDDDefvwwuwwwwgVUDDDTUfwwwUwwwwfVEDDDDUfvwwuwwwwfVEDDDDTffwwGwwwgfVEDDDDUefwwDwwwffUDDDDDTeffwGwwgfVUDDD@DDUfffgtvffVEDD@DDUUfffDffVUDDDDDDUeff6feUED@DDTUUeUSUUDDDDTUUU3CEADDDDTUT4"@DDDDDDD$BDDDDDDDDDD@DDDDDDD@DDKDDD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
00000000 09 00 00 00 10 00 00 00 6c 31 00 00 7c 05 00 00 |........l1..|...|
00000010 21 62 6c 61 63 6b 30 00 00 00 00 00 04 00 00 00 |!black0.........|
00000020 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 |!...........,...|
00000030 d4 02 00 00 14 00 00 00 4b 44 44 44 44 04 00 00 |........KDDDD...|
00000040 00 44 44 44 44 44 44 44 b4 00 00 00 b4 44 44 44 |.DDDDDDD.....DDD|
00000050 44 44 44 44 14 21 44 44 44 44 44 44 4b 00 00 00 |DDDD.!DDDDDDK...|
00000060 44 4b 44 44 44 44 44 44 44 24 42 44 44 44 44 b4 |DKDDDDDDD$BDDDD.|
00000070 44 00 00 00 44 b4 44 44 44 44 44 55 55 45 42 44 |D...D.DDDDDUUEBD|
00000080 44 44 44 4b 44 00 00 00 44 44 44 44 44 54 55 55 |DDDKD...DDDDDTUU|
00000090 55 55 33 44 44 44 b4 44 44 00 00 00 44 44 44 44 |UU3DDD.DD...DDDD|
000000a0 54 55 55 66 66 56 35 55 44 44 44 44 44 00 00 00 |TUUffV5UDDDDD...|
000000b0 44 44 44 44 55 65 66 66 66 66 36 55 45 44 44 44 |DDDDUeffff6UEDDD|
000000c0 44 00 00 00 44 44 44 54 55 66 66 66 66 66 36 56 |D...DDDTUfffff6V|
000000d0 55 45 44 44 44 00 00 00 44 44 44 55 65 66 66 77 |UEDDD...DDDUeffw|
000000e0 77 67 46 66 55 45 44 44 44 00 00 00 44 44 54 55 |wgFfUEDDD...DDTU|
000000f0 66 66 77 77 77 77 47 66 56 55 44 44 44 00 00 00 |ffwwwwGfVUDDD...|
00000100 44 44 54 65 66 76 77 77 77 77 47 66 66 55 44 44 |DDTefvwwwwGffUDD|
00000110 44 00 00 00 44 44 55 66 66 77 77 77 77 77 47 67 |D...DDUffwwwwwGg|
00000120 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 77 |fVEDD...DDUfvwww|
00000130 77 77 44 77 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wwDwfVEDD...DDUf|
00000140 76 77 77 77 77 77 75 77 66 56 45 44 44 00 00 00 |vwwwwwuwfVEDD...|
00000150 44 54 65 66 77 77 77 77 77 57 75 77 67 66 55 44 |DTefwwwwwWuwgfUD|
00000160 44 00 00 00 44 54 65 66 77 77 77 75 77 57 77 77 |D...DTefwwwuwWww|
00000170 67 66 55 44 44 00 00 00 44 54 65 66 77 77 57 75 |gfUDD...DTefwwWu|
00000180 77 55 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 44 54 65 66 |wUwwgfUDD...DTef|
00000190 77 77 57 77 77 75 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 |wwWwwuwwgfUDD...|
000001a0 44 54 65 66 77 77 55 77 77 77 77 77 67 66 55 44 |DTefwwUwwwwwgfUD|
000001b0 44 00 00 00 44 44 55 66 76 47 75 77 77 77 77 77 |D...DDUfvGuwwwww|
000001c0 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 47 77 77 |fVEDD...DDUfvGww|
000001d0 77 77 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wwwwfVEDD...DDUf|
000001e0 66 47 77 77 77 77 77 67 66 56 45 44 44 00 00 00 |fGwwwwwgfVEDD...|
000001f0 44 44 54 65 66 46 77 77 77 77 77 66 66 55 44 44 |DDTefFwwwwwffUDD|
00000200 44 00 00 00 44 44 54 55 66 46 77 77 77 77 67 66 |D...DDTUfFwwwwgf|
00000210 56 55 44 44 44 00 00 00 44 44 44 55 65 46 66 77 |VUDDD...DDDUeFfw|
00000220 77 67 66 66 55 45 44 44 44 00 00 00 44 44 44 54 |wgffUEDDD...DDDT|
00000230 55 36 66 66 66 66 66 56 55 44 44 44 44 00 00 00 |U6fffffVUDDDD...|
00000240 44 44 44 54 55 35 66 66 66 66 66 55 45 44 44 44 |DDDTU5fffffUEDDD|
00000250 44 00 00 00 44 44 44 44 54 35 55 66 66 56 55 55 |D...DDDDT5UffVUU|
00000260 44 44 44 44 44 00 00 00 44 44 44 44 44 34 53 55 |DDDDD...DDDDD4SU|
00000270 55 55 55 44 44 44 44 44 44 00 00 00 44 44 4b 44 |UUUDDDDDD...DDKD|
00000280 44 44 42 55 55 45 44 44 44 44 b4 44 44 00 00 00 |DDBUUEDDDD.DD...|
00000290 44 b4 44 44 44 44 22 44 44 44 44 44 44 44 44 4b |D.DDDD"DDDDDDDDK|
000002a0 44 00 00 00 44 4b 44 44 44 44 24 11 44 44 44 44 |D...DKDDDD$.DDDD|
000002b0 44 44 44 b4 44 00 00 00 b4 44 44 44 44 44 44 14 |DDD.D....DDDDDD.|
000002c0 00 00 00 44 44 44 44 44 4b 00 00 00 4b 44 44 44 |...DDDDDK...KDDD|
000002d0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 b4 00 00 00 |DDDDDDDDDDDD....|
000002e0 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
000002f0 00 ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000300 00 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00000310 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 00 ff |................|
00000320 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff |................|
00000330 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 |................|
00000340 00 ff ff ff 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000350 ff ff 0f 00 00 ff ff ff 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
00000360 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff |................|
00000370 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff |................|
00000380 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00000390 00 ff ff ff f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000003a0 ff ff ff ff 00 ff ff ff f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000003b0 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000003c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff |................|
000003d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000003e0 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000003f0 ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000400 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000410 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff |................|
00000420 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000430 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000440 ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000450 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000460 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff |................|
00000470 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000480 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000490 ff ff ff ff 0f ff ff ff f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000004a0 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 ff ff ff f0 ff ff ff |................|
000004b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 ff ff ff |................|
000004c0 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
000004d0 00 ff ff ff 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000004e0 ff ff ff 0f 00 ff ff ff 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
000004f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 ff ff ff 00 00 ff ff |................|
00000500 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff |................|
00000510 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00000520 00 ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000530 ff 0f 00 00 00 ff ff ff 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00000540 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00000550 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00000560 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00000570 00 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000580 00 00 00 00 00 ff ff ff 7c 05 00 00 21 62 6c 61 |........|...!bla|
00000590 63 6b 31 00 00 00 00 00 04 00 00 00 21 00 00 00 |ck1.........!...|
000005a0 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 d4 02 00 00 |........,.......|
000005b0 14 00 00 00 00 00 40 44 4b 44 44 44 04 00 44 00 |......@DKDDD..D.|
000005c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 |..........@DDDDD|
000005d0 44 44 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 |DD.@..........DD|
000005e0 44 44 44 44 44 44 44 41 44 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDDAD.......|
000005f0 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 14 42 44 04 00 |..DDDDDDDDD.BD..|
00000600 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 55 55 55 55 55 44 |......DDDDUUUUUD|
00000610 22 44 44 44 00 00 00 00 00 40 44 44 44 54 55 65 |"DDD.....@DDDTUe|
00000620 55 56 55 45 22 44 44 44 44 00 00 00 00 40 44 44 |UVUE"DDDD....@DD|
00000630 55 55 55 66 66 66 66 55 43 44 44 44 44 00 00 00 |UUUffffUCDDDD...|
00000640 00 44 44 44 55 65 66 66 66 66 66 56 35 44 44 44 |.DDDUefffffV5DDD|
00000650 44 00 00 00 00 44 44 54 55 66 66 66 76 67 66 66 |D....DDTUfffvgff|
00000660 36 55 44 44 44 00 00 00 40 44 44 55 66 66 66 77 |6UDDD...@DDUfffw|
00000670 77 77 77 66 53 55 44 44 b4 00 00 00 40 44 44 55 |wwwfSUDD....@DDU|
00000680 66 76 77 77 77 77 77 66 64 55 44 44 44 00 00 00 |fvwwwwwfdUDDD...|
00000690 44 44 54 65 66 76 77 77 77 77 77 77 64 56 55 44 |DDTefvwwwwwwdVUD|
000006a0 44 00 00 00 44 44 55 66 66 77 77 77 77 77 77 47 |D...DDUffwwwwwwG|
000006b0 66 56 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 77 |fVUDD...DDUfvwww|
000006c0 77 77 77 47 66 66 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wwwGffUDD...DDUf|
000006d0 76 77 77 77 77 77 77 44 67 66 55 44 44 00 00 00 |vwwwwwwDgfUDD...|
000006e0 44 44 65 66 76 77 77 57 77 77 55 77 67 66 56 44 |DDefvwwWwwUwgfVD|
000006f0 44 00 00 00 44 44 55 66 77 77 77 55 77 77 55 77 |D...DDUfwwwUwwUw|
00000700 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 55 77 |gfUDD...DDUfvwUw|
00000710 77 55 75 77 77 66 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wUuwwfUDD...DDUf|
00000720 76 47 75 77 77 75 77 77 77 66 56 44 44 00 00 00 |vGuwwuwwwfVDD...|
00000730 44 44 55 66 76 44 77 77 77 77 77 77 67 66 55 44 |DDUfvDwwwwwwgfUD|
00000740 44 00 00 00 44 44 55 65 66 74 77 77 77 77 77 77 |D...DDUeftwwwwww|
00000750 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 54 65 66 74 77 77 |gfUDD...DDTeftww|
00000760 77 77 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 54 65 |wwwwgfUDD...DDTe|
00000770 66 74 77 77 77 77 77 67 66 56 45 44 44 00 00 00 |ftwwwwwgfVEDD...|
00000780 44 44 54 55 36 66 77 77 77 77 77 66 66 55 44 44 |DDTU6fwwwwwffUDD|
00000790 04 00 00 00 44 44 44 55 35 66 76 77 77 77 66 66 |....DDDU5fvwwwff|
000007a0 66 55 44 44 04 00 00 00 b4 44 44 55 35 66 66 66 |fUDD.....DDU5fff|
000007b0 67 66 66 66 55 45 44 44 04 00 00 00 4b 44 44 44 |gfffUEDD....KDDD|
000007c0 53 65 66 66 66 66 66 56 55 44 44 44 00 00 00 00 |SefffffVUDDD....|
000007d0 44 44 44 44 34 55 66 66 66 66 56 55 55 44 44 44 |DDDD4UffffVUUDDD|
000007e0 00 00 00 00 44 44 44 44 24 54 55 65 55 55 55 45 |....DDDD$TUeUUUE|
000007f0 44 44 44 44 00 00 00 00 44 44 44 44 24 44 55 55 |DDDD....DDDD$DUU|
00000800 55 55 45 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 44 44 44 |UUEDDDD......DDD|
00000810 24 11 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 |$.DDDDDDDDD.....|
00000820 00 00 40 44 44 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 |..@DD.DDDDDDDDD.|
00000830 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 00 40 44 44 44 44 |........DD.@DDDD|
00000840 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 04 |DDD..........@D.|
00000850 00 44 44 44 b4 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.DDD.DD.........|
00000860 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000870 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00000880 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000890 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff |................|
000008a0 ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
000008b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 |................|
000008c0 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
000008d0 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000008e0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000008f0 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00000900 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00000910 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000920 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000930 ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000940 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00000950 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00000960 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000970 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000980 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000990 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
000009a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
000009b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000009c0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000009d0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000009e0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
000009f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00000a00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000a10 0f 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000a20 ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000a30 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00000a40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00000a50 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00000a60 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000a70 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
00000a80 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff |................|
00000a90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00000aa0 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
00000ab0 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000ac0 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00000ad0 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000ae0 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000af0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000b00 00 00 00 00 7c 05 00 00 21 62 6c 61 63 6b 32 00 |....|...!black2.|
00000b10 00 00 00 00 04 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 |........!.......|
00000b20 07 00 00 00 2c 00 00 00 d4 02 00 00 14 00 00 00 |....,...........|
00000b30 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 |....@DDDDDD.....|
00000b40 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 04 |........DDDDDDD.|
00000b50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 |...........@DDDD|
00000b60 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 |DDDD...........D|
00000b70 44 44 44 44 55 45 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDUEDDD.......|
00000b80 00 00 44 44 44 44 55 55 55 55 55 54 44 04 04 00 |..DDDDUUUUUTD...|
00000b90 00 00 00 00 00 00 44 44 44 55 55 55 65 66 55 55 |......DDDUUUefUU|
00000ba0 45 14 44 00 00 00 00 00 00 40 44 44 54 65 66 66 |E.D......@DDTeff|
00000bb0 66 66 66 56 55 44 42 44 00 00 00 00 00 44 44 54 |fffVUDBD.....DDT|
00000bc0 55 65 66 66 66 66 66 66 55 45 42 44 04 00 00 00 |UeffffffUEBD....|
00000bd0 00 44 44 55 65 66 66 66 77 67 67 66 66 25 42 44 |.DDUefffwggff%BD|
00000be0 44 00 00 00 40 44 44 55 66 66 76 77 77 77 77 66 |D...@DDUffvwwwwf|
00000bf0 56 35 43 44 44 00 00 00 40 44 54 65 66 76 77 77 |V5CDD...@DTefvww|
00000c00 77 77 77 67 66 36 44 44 44 00 00 00 44 44 54 65 |wwwgf6DDD...DDTe|
00000c10 66 77 77 77 77 77 77 77 66 33 55 44 44 00 00 00 |fwwwwwwwf3UDD...|
00000c20 44 44 54 65 66 77 77 77 77 77 77 77 66 63 45 44 |DDTefwwwwwwwfcED|
00000c30 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 77 77 77 77 77 |D...DDUfvwwwwwww|
00000c40 47 56 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 75 |GVUDD...DDUfvwwu|
00000c50 75 77 77 77 64 66 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |uwwwdfUDD...DDUf|
00000c60 76 77 75 55 77 77 77 44 64 66 55 45 44 00 00 00 |vwuUwwwDdfUED...|
00000c70 44 44 55 66 76 44 55 77 77 77 75 45 67 66 55 44 |DDUfvDUwwwuEgfUD|
00000c80 44 00 00 00 44 44 55 66 76 74 77 77 77 75 55 77 |D...DDUfvtwwwuUw|
00000c90 77 66 55 45 44 00 00 00 44 44 55 66 46 77 77 77 |wfUED...DDUfFwww|
00000ca0 77 55 77 77 67 66 56 44 44 00 00 00 44 54 55 65 |wUwwgfVDD...DTUe|
00000cb0 74 77 77 77 77 77 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 |twwwwwwwgfUDD...|
00000cc0 44 44 54 36 64 77 77 77 77 77 77 77 67 56 55 44 |DDT6dwwwwwwwgVUD|
00000cd0 44 00 00 00 44 44 55 35 66 77 77 77 77 77 77 77 |D...DDU5fwwwwwww|
00000ce0 66 66 45 44 44 00 00 00 44 44 44 63 66 76 77 77 |ffEDD...DDDcfvww|
00000cf0 77 77 77 67 66 56 55 44 44 00 00 00 44 44 34 53 |wwwgfVUDD...DD4S|
00000d00 65 66 77 77 77 77 67 67 66 55 45 44 44 00 00 00 |efwwwwggfUEDD...|
00000d10 44 44 44 52 65 66 66 76 77 66 67 66 66 55 44 44 |DDDReffvwfgffUDD|
00000d20 04 00 00 00 44 44 24 44 55 66 66 66 66 66 66 66 |....DD$DUfffffff|
00000d30 55 45 44 44 04 00 00 00 00 44 44 42 55 65 66 66 |UEDD.....DDBUeff|
00000d40 66 66 66 56 45 44 44 44 00 00 00 00 00 40 44 11 |fffVEDDD.....@D.|
00000d50 54 55 55 66 56 65 55 55 45 44 44 04 00 00 00 00 |TUUfVeUUEDD.....|
00000d60 00 00 44 14 44 54 55 55 55 55 55 45 44 44 44 04 |..D.DTUUUUUEDDD.|
00000d70 00 00 00 00 00 00 00 04 40 44 44 55 55 44 44 44 |........@DDUUDDD|
00000d80 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 44 44 44 |DDD........@.DDD|
00000d90 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDD..........|
00000da0 44 40 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 |D@DDDDDDDD......|
00000db0 00 00 00 00 00 04 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 |......DDDDDDDD..|
00000dc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 |.........@DDDDDD|
00000dd0 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |D...............|
00000de0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000df0 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000e00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00000e10 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000e20 ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
00000e30 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
00000e40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00000e50 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |................|
00000e60 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000e70 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000e80 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00000e90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00000ea0 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000eb0 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000ec0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000ed0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00000ee0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00000ef0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f00 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f10 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f20 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00000f30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00000f40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f50 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f60 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000f70 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00000f80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00000f90 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000fa0 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000fb0 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000fc0 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00000fd0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00000fe0 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |................|
00000ff0 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001000 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff |................|
00001010 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff |................|
00001020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 |................|
00001030 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00001040 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
00001060 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001080 7c 05 00 00 21 62 6c 61 63 6b 33 00 00 00 00 00 ||...!black3.....|
00001090 04 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 |....!...........|
000010a0 2c 00 00 00 d4 02 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 |,...............|
000010b0 00 40 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 |.@DDDDDDD.......|
000010c0 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 |....@DDDDDDDD...|
000010d0 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 |.......@DDDDDDDD|
000010e0 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 54 |D..........DDDDT|
000010f0 55 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 |UDDDD.........DD|
00001100 44 45 55 55 55 55 55 44 44 04 00 00 00 00 00 00 |DEUUUUUDD.......|
00001110 00 00 44 44 54 55 55 66 56 55 55 55 44 44 00 00 |..DDTUUfVUUUDD..|
00001120 00 00 00 00 00 40 44 44 55 65 66 66 66 66 66 56 |.....@DDUefffffV|
00001130 45 44 04 00 00 00 00 00 40 44 44 54 55 66 66 66 |ED......@DDTUfff|
00001140 66 66 66 56 55 45 04 00 00 00 00 00 44 44 44 54 |fffVUE......DDDT|
00001150 66 66 76 76 77 66 66 66 56 55 14 04 00 00 00 00 |ffvvwfffVU......|
00001160 44 44 54 55 65 66 77 77 77 77 67 66 66 55 44 41 |DDTUefwwwwgffUDA|
00001170 00 00 00 00 44 44 44 65 66 76 77 77 77 77 77 67 |....DDDefvwwwwwg|
00001180 66 56 25 42 04 00 00 00 44 44 55 66 66 77 77 77 |fV%B....DDUffwww|
00001190 77 77 77 77 66 56 45 42 44 00 00 00 44 44 54 66 |wwwwfVEBD...DDTf|
000011a0 66 77 77 77 77 77 77 77 66 56 23 44 44 00 00 00 |fwwwwwwwfV#DD...|
000011b0 44 44 55 65 76 77 77 77 77 77 77 77 67 66 35 44 |DDUevwwwwwwwgf5D|
000011c0 44 00 00 00 44 44 55 66 76 44 55 55 75 77 77 77 |D...DDUfvDUUuwww|
000011d0 67 36 53 44 44 00 00 00 44 54 55 66 46 74 57 57 |g6SDD...DTUfFtWW|
000011e0 77 77 77 77 67 34 55 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wwwwg4UDD...DDUf|
000011f0 74 77 77 77 77 77 77 77 47 66 55 44 44 00 00 00 |twwwwwwwGfUDD...|
00001200 44 54 55 43 77 77 77 77 77 77 75 44 64 66 55 44 |DTUCwwwwwwuDdfUD|
00001210 44 00 00 00 44 44 35 63 76 77 77 77 57 55 55 47 |D...DD5cvwwwWUUG|
00001220 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 53 66 76 77 77 77 |gfUDD...DDSfvwww|
00001230 77 75 77 77 67 56 55 45 44 00 00 00 44 44 53 65 |wuwwgVUED...DDSe|
00001240 76 77 77 77 77 77 77 77 66 66 45 44 44 00 00 00 |vwwwwwwwffEDD...|
00001250 44 24 54 66 66 77 77 77 77 77 77 77 66 56 55 44 |D$TffwwwwwwwfVUD|
00001260 44 00 00 00 44 24 55 65 66 76 77 77 77 77 77 67 |D...D$Uefvwwwwwg|
00001270 66 56 44 44 44 00 00 00 44 14 54 55 66 76 76 77 |fVDDD...D.TUfvvw|
00001280 77 77 77 66 56 55 45 44 44 00 00 00 40 14 41 55 |wwwfVUEDD...@.AU|
00001290 66 66 76 66 77 67 66 66 56 45 44 44 44 00 00 00 |ffvfwgffVEDDD...|
000012a0 00 14 44 54 55 66 66 66 66 66 66 66 55 44 44 44 |..DTUfffffffUDDD|
000012b0 44 00 00 00 00 44 40 44 54 65 66 66 66 66 66 56 |D....D@DTefffffV|
000012c0 55 44 44 44 04 00 00 00 00 40 00 44 54 55 55 56 |UDDD.....@.DTUUV|
000012d0 65 66 55 55 45 44 44 44 00 00 00 00 00 00 04 44 |efUUEDDD.......D|
000012e0 44 54 55 55 55 55 55 45 44 44 44 00 00 00 00 00 |DTUUUUUEDDD.....|
000012f0 00 00 40 40 44 44 44 44 55 55 44 44 44 44 04 00 |..@@DDDDUUDDDD..|
00001300 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |......@DDDDDDDDD|
00001310 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 |D..........DDDDD|
00001320 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 |DDDDD..........@|
00001330 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDDD........|
00001340 00 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 |....DDDDDDD.....|
00001350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 |................|
00001360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00001370 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
00001380 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001390 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
000013a0 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000013b0 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
000013c0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
000013d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
000013e0 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
000013f0 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001400 ff ff ff 0f 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001410 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00001420 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00001430 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001440 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001450 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001460 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001470 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001480 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001490 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000014a0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000014b0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
000014c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
000014d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000014e0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000014f0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001500 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00001510 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00001520 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001530 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001540 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001550 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
00001560 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00001570 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00001580 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001590 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff |................|
000015a0 ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
000015b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000015c0 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
000015d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 |................|
000015e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000015f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 05 00 00 |............|...|
00001600 21 62 6c 61 63 6b 34 00 00 00 00 00 04 00 00 00 |!black4.........|
00001610 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 |!...........,...|
00001620 d4 02 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 |.............@DD|
00001630 44 44 44 44 b4 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |DDDD.D..........|
00001640 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 |@DDDDDDDDD......|
00001650 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 |...@DDDDDDDDDD..|
00001660 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |......@DDDDDDDDD|
00001670 44 44 44 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 55 55 |DDD......DDDDDUU|
00001680 55 55 55 44 44 44 44 00 00 00 00 00 44 44 44 44 |UUUDDDD.....DDDD|
00001690 44 54 55 65 55 56 55 45 44 44 44 00 00 00 00 00 |DTUeUVUEDDD.....|
000016a0 44 44 44 44 54 55 66 66 66 66 55 55 55 44 44 04 |DDDDTUffffUUUDD.|
000016b0 00 00 00 00 44 44 44 44 55 65 66 66 66 66 66 56 |....DDDDUefffffV|
000016c0 55 44 44 00 00 00 00 00 44 44 44 55 65 66 66 76 |UDD.....DDDUeffv|
000016d0 67 66 66 66 55 45 44 00 00 00 00 00 4b 44 44 55 |gfffUED.....KDDU|
000016e0 65 66 77 77 77 77 66 66 66 55 44 04 00 00 00 00 |efwwwwfffUD.....|
000016f0 44 44 44 55 66 66 77 77 77 77 77 67 66 55 44 04 |DDDUffwwwwwgfUD.|
00001700 00 00 00 00 44 44 55 65 66 77 77 77 77 77 77 67 |....DDUefwwwwwwg|
00001710 66 56 45 04 04 00 00 00 44 44 55 65 66 77 77 77 |fVE.....DDUefwww|
00001720 77 77 77 77 66 66 55 44 00 00 00 00 44 44 55 66 |wwwwffUD....DDUf|
00001730 66 44 54 77 77 77 77 77 67 66 55 14 04 00 00 00 |fDTwwwwwgfU.....|
00001740 44 44 55 46 44 77 55 55 55 77 77 77 67 66 55 14 |DDUFDwUUUwwwgfU.|
00001750 04 00 00 00 44 44 33 63 76 77 77 77 75 77 77 77 |....DD3cvwwwuwww|
00001760 67 66 56 24 42 00 00 00 44 44 53 66 76 77 77 77 |gfV$B...DDSfvwww|
00001770 77 77 77 77 77 66 55 22 44 00 00 00 44 22 55 66 |wwwwwfU"D...D"Uf|
00001780 77 77 77 77 77 77 77 77 67 66 35 44 44 00 00 00 |wwwwwwwwgf5DD...|
00001790 24 42 65 66 77 77 77 77 57 77 77 77 67 36 33 44 |$BefwwwwWwwwg63D|
000017a0 44 00 00 00 14 44 55 66 76 77 77 77 55 55 45 77 |D....DUfvwwwUUEw|
000017b0 44 64 55 44 44 00 00 00 14 41 55 66 76 77 77 77 |DdUDD....AUfvwww|
000017c0 77 77 75 44 66 56 55 44 44 00 00 00 04 44 55 66 |wwuDfVUDD....DUf|
000017d0 76 77 77 77 77 77 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 |vwwwwwwwfVEDD...|
000017e0 04 44 54 65 66 76 77 77 77 77 77 67 66 56 45 44 |.DTefvwwwwwgfVED|
000017f0 44 00 00 00 04 40 44 55 66 66 77 77 77 77 77 66 |D....@DUffwwwwwf|
00001800 66 55 45 44 44 00 00 00 40 40 44 55 66 66 66 77 |fUEDD...@@DUfffw|
00001810 77 77 67 66 56 55 44 44 44 00 00 00 40 40 44 54 |wwgfVUDDD...@@DT|
00001820 55 66 66 66 76 66 66 66 56 55 44 44 4b 00 00 00 |UfffvfffVUDDK...|
00001830 40 04 44 44 55 65 66 66 66 66 66 56 55 44 44 44 |@.DDUefffffVUDDD|
00001840 b4 00 00 00 00 44 44 44 55 55 65 66 66 66 66 55 |.....DDDUUeffffU|
00001850 45 44 44 44 44 00 00 00 00 44 44 44 44 54 55 55 |EDDDD....DDDDTUU|
00001860 55 56 55 45 44 44 44 44 44 00 00 00 00 44 44 44 |UVUEDDDDD....DDD|
00001870 44 44 54 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44 00 00 00 |DDTUUUUDDDDDD...|
00001880 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |.@DDDDDDDDDDDDDD|
00001890 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |.....@DDDDDDDDDD|
000018a0 44 44 04 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 |DD.......@DDDDDD|
000018b0 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 |DDDDD.........DD|
000018c0 4b 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |KDDDDDD.........|
000018d0 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
000018e0 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000018f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00001900 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff |................|
00001910 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 |................|
00001920 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 |................|
00001930 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001940 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
00001950 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00001960 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00001970 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00001980 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001990 ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000019a0 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff ff |................|
000019b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
000019c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000019d0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000019e0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000019f0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001a00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001a10 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a20 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a30 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a40 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001a50 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001a60 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a70 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a80 ff ff ff ff 0f 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001a90 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00001aa0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00001ab0 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00001ac0 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001ad0 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
00001ae0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
00001af0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00001b00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00001b10 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001b20 ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00001b30 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001b40 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001b50 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00001b60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001b70 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 05 00 00 21 62 6c 61 |........|...!bla|
00001b80 63 6b 35 00 00 00 00 00 04 00 00 00 21 00 00 00 |ck5.........!...|
00001b90 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 d4 02 00 00 |........,.......|
00001ba0 14 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |....DDDDDDDDDDDD|
00001bb0 44 44 44 04 40 00 00 00 4b 44 44 44 44 44 44 44 |DDD.@...KDDDDDDD|
00001bc0 44 44 44 44 44 44 44 04 b0 00 00 00 b4 44 44 44 |DDDDDDD......DDD|
00001bd0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 0b 40 00 00 00 |DDDDDDDDDDD.@...|
00001be0 44 4b 44 44 44 44 44 55 55 45 44 44 44 44 b4 04 |DKDDDDDUUEDDDD..|
00001bf0 40 00 00 00 44 b4 44 44 44 54 55 55 55 55 55 44 |@...D.DDDTUUUUUD|
00001c00 44 44 44 04 40 00 00 00 44 44 44 44 54 55 55 66 |DDD.@...DDDDTUUf|
00001c10 66 56 55 55 44 44 44 04 40 00 00 00 44 44 44 44 |fVUUDDD.@...DDDD|
00001c20 55 65 66 66 66 66 66 55 45 44 44 04 40 00 00 00 |UefffffUEDD.@...|
00001c30 44 44 44 55 55 66 66 66 66 66 66 56 55 44 44 04 |DDDUUffffffVUDD.|
00001c40 40 00 00 00 44 44 44 55 65 66 66 77 77 67 66 66 |@...DDDUeffwwgff|
00001c50 55 45 44 04 40 00 00 00 44 44 54 55 66 66 77 77 |UED.@...DDTUffww|
00001c60 77 77 67 66 56 55 44 44 40 00 00 00 44 44 54 65 |wwgfVUDD@...DDTe|
00001c70 66 76 77 77 77 77 77 66 66 55 44 44 40 00 00 00 |fvwwwwwffUDD@...|
00001c80 44 44 33 33 44 44 44 77 77 77 77 67 66 56 45 44 |DD33DDDwwwwgfVED|
00001c90 44 00 00 00 44 22 53 66 76 77 57 75 77 77 77 77 |D...D"SfvwWuwwww|
00001ca0 66 56 45 44 44 00 00 00 24 42 55 66 76 77 77 55 |fVEDD...$BUfvwwU|
00001cb0 75 77 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 14 54 65 66 |uwwwfVEDD....Tef|
00001cc0 77 77 77 77 55 77 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 |wwwwUwwwgfUDD...|
00001cd0 11 54 65 66 77 77 77 77 77 77 77 77 67 66 55 44 |.TefwwwwwwwwgfUD|
00001ce0 24 00 00 00 40 54 65 66 77 77 77 77 77 77 77 77 |$...@Tefwwwwwwww|
00001cf0 67 66 55 44 22 00 00 00 40 54 65 66 77 77 77 77 |gfUD"...@Tefwwww|
00001d00 77 77 77 77 67 66 55 44 12 00 00 00 40 54 65 66 |wwwwgfUD....@Tef|
00001d10 77 77 77 57 75 77 77 77 67 66 55 24 12 00 00 00 |wwwWuwwwgfU$....|
00001d20 40 44 55 66 76 77 77 77 55 75 77 77 66 56 45 22 |@DUfvwwwUuwwfVE"|
00001d30 24 00 00 00 40 44 55 66 76 77 77 77 77 55 74 77 |$...@DUfvwwwwUtw|
00001d40 66 56 23 42 44 00 00 00 40 44 55 66 66 77 77 77 |fV#BD...@DUffwww|
00001d50 77 77 44 44 34 33 43 44 44 00 00 00 44 44 54 65 |wwDD43CDD...DDTe|
00001d60 66 76 77 77 77 77 77 66 66 55 44 44 40 00 00 00 |fvwwwwwffUDD@...|
00001d70 44 44 54 55 66 66 77 77 77 77 67 66 56 55 44 44 |DDTUffwwwwgfVUDD|
00001d80 40 00 00 00 44 44 44 55 65 66 66 77 77 67 66 66 |@...DDDUeffwwgff|
00001d90 55 45 44 04 40 00 00 00 44 44 44 54 55 66 66 66 |UED.@...DDDTUfff|
00001da0 66 66 66 56 55 44 44 04 40 00 00 00 44 44 44 44 |fffVUDD.@...DDDD|
00001db0 55 65 66 66 66 66 66 55 55 44 44 04 40 00 00 00 |UefffffUUDD.@...|
00001dc0 44 44 44 44 54 55 55 66 66 56 55 55 44 44 44 04 |DDDDTUUffVUUDDD.|
00001dd0 40 00 00 00 44 44 44 44 44 54 55 55 55 55 55 44 |@...DDDDDTUUUUUD|
00001de0 44 44 44 04 40 00 00 00 44 b4 44 44 44 44 44 55 |DDD.@...D.DDDDDU|
00001df0 55 45 44 44 44 44 4b 04 40 00 00 00 44 4b 44 44 |UEDDDDK.@...DKDD|
00001e00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 b4 04 40 00 00 00 |DDDDDDDDDD..@...|
00001e10 b4 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 0b |.DDDDDDDDDDDDDD.|
00001e20 40 00 00 00 4b 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |@...KDDDDDDDDDDD|
00001e30 44 44 44 04 b0 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 |DDD.....DDDDDDDD|
00001e40 44 44 44 44 44 44 44 04 40 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDD.@.......|
00001e50 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001e60 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00001e70 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001e80 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff |................|
00001e90 ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff |................|
00001ea0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 |................|
00001eb0 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00001ec0 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001ed0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001ee0 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00001ef0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00001f00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f10 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f20 ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f30 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001f40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001f50 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f60 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f70 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f80 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001f90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001fa0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001fb0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001fc0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001fd0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00001fe0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001ff0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002000 0f 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002010 ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002020 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00002030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00002040 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00002050 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002060 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
00002070 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
00002080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00002090 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
000020a0 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000020b0 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
000020c0 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000020d0 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000020e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000020f0 00 00 00 00 7c 05 00 00 21 62 6c 61 63 6b 36 00 |....|...!black6.|
00002100 00 00 00 00 04 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 |........!.......|
00002110 07 00 00 00 2c 00 00 00 d4 02 00 00 14 00 00 00 |....,...........|
00002120 00 00 44 44 4b 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 |..DDKDDDDDD.....|
00002130 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |.....@DDDDDDDDDD|
00002140 04 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 |.........@DDDDDD|
00002150 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 |DDDDDD.......@DD|
00002160 44 44 54 55 55 55 45 44 44 44 44 04 00 00 00 00 |DDTUUUEDDDD.....|
00002170 00 44 44 44 54 45 55 55 55 55 55 45 44 44 44 44 |.DDDTEUUUUUEDDDD|
00002180 44 00 00 00 00 44 44 44 54 55 65 66 66 66 56 55 |D....DDDTUefffVU|
00002190 44 44 44 44 44 00 00 00 00 44 44 44 55 55 66 66 |DDDDD....DDDUUff|
000021a0 66 66 66 56 55 44 44 44 44 00 00 00 40 44 44 33 |fffVUDDDD...@DD3|
000021b0 55 66 66 66 66 66 66 66 55 45 44 44 44 00 00 00 |UfffffffUEDDD...|
000021c0 40 24 22 33 33 64 76 77 77 77 66 66 56 45 44 44 |@$"33dvwwwffVEDD|
000021d0 44 00 00 00 40 14 42 55 66 44 44 77 77 77 77 66 |D...@.BUfDDwwwwf|
000021e0 66 55 44 44 44 00 00 00 10 41 55 56 66 76 77 44 |fUDDD....AUVfvwD|
000021f0 77 77 77 67 66 55 45 44 44 00 00 00 04 44 55 66 |wwwgfUEDD....DUf|
00002200 76 77 77 57 75 77 77 67 66 55 45 44 44 00 00 00 |vwwWuwwgfUEDD...|
00002210 04 44 55 66 76 77 77 57 77 77 77 77 66 56 45 44 |.DUfvwwWwwwwfVED|
00002220 44 00 00 00 40 54 55 66 76 77 77 77 55 77 77 77 |D...@TUfvwwwUwww|
00002230 66 66 55 44 44 00 00 00 40 54 65 66 77 77 77 77 |ffUDD...@Tefwwww|
00002240 57 75 77 77 67 66 45 44 44 00 00 00 40 44 55 66 |WuwwgfEDD...@DUf|
00002250 77 77 77 77 77 77 77 77 67 66 55 44 44 00 00 00 |wwwwwwwwgfUDD...|
00002260 44 54 55 66 76 77 77 77 77 77 77 77 77 66 55 44 |DTUfvwwwwwwwwfUD|
00002270 04 00 00 00 44 54 65 66 77 77 77 57 77 77 77 77 |....DTefwwwWwwww|
00002280 67 66 45 44 04 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 57 |gfED....DDUfvwwW|
00002290 75 77 77 77 67 66 55 44 00 00 00 00 44 44 55 66 |uwwwgfUD....DDUf|
000022a0 76 77 77 57 55 77 77 77 67 66 55 44 00 00 00 00 |vwwWUwwwgfUD....|
000022b0 44 44 55 66 66 77 77 77 57 77 77 77 66 56 55 44 |DDUffwwwWwwwfVUD|
000022c0 00 00 00 00 44 44 54 65 66 77 77 77 77 45 77 67 |....DDTefwwwwEwg|
000022d0 66 56 45 01 00 00 00 00 44 44 54 55 66 66 77 77 |fVE.....DDTUffww|
000022e0 77 44 74 67 66 55 45 01 00 00 00 00 44 44 54 55 |wDtgfUE.....DDTU|
000022f0 66 66 77 77 77 77 46 34 56 33 24 42 00 00 00 00 |ffwwwwF4V3$B....|
00002300 4b 44 44 55 66 66 66 76 67 67 66 66 33 43 42 44 |KDDUfffvggff3CBD|
00002310 00 00 00 00 44 44 44 44 55 65 66 66 66 66 66 56 |....DDDDUefffffV|
00002320 55 44 44 04 00 00 00 00 44 44 44 44 55 65 66 66 |UDD.....DDDDUeff|
00002330 66 66 55 55 45 44 44 04 00 00 00 00 44 44 44 44 |ffUUEDD.....DDDD|
00002340 44 55 55 66 65 56 55 45 44 44 44 04 00 00 00 00 |DUUfeVUEDDD.....|
00002350 44 44 44 44 44 54 55 55 55 55 55 45 44 44 44 00 |DDDDDTUUUUUEDDD.|
00002360 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 45 54 44 44 44 |....@DDDDDDETDDD|
00002370 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 44 |DDD.......DDDDDD|
00002380 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 40 |DDDDDDD........@|
00002390 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 |DDDDDDDDDD......|
000023a0 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 4b 44 04 00 |.....DDDDDDDKD..|
000023b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 |..........@DDDDD|
000023c0 4b 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |KD..............|
000023d0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000023e0 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000023f0 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00002400 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002410 ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
00002420 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
00002430 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00002440 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |................|
00002450 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002460 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002470 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00002480 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00002490 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024a0 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024b0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024c0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
000024d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
000024e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024f0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002500 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002510 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002520 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002530 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002540 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002550 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002560 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002570 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002580 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002590 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000025a0 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
000025b0 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
000025c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
000025d0 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |................|
000025e0 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000025f0 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff |................|
00002600 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff |................|
00002610 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 |................|
00002620 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00002630 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
00002650 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00002660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00002670 7c 05 00 00 21 62 6c 61 63 6b 37 00 00 00 00 00 ||...!black7.....|
00002680 04 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 |....!...........|
00002690 2c 00 00 00 d4 02 00 00 14 00 00 00 00 00 00 40 |,..............@|
000026a0 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDD.........|
000026b0 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 |...DDDDDDDDD....|
000026c0 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |......@DDDDDDDDD|
000026d0 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 54 44 |D.........@DDDTD|
000026e0 44 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 |DDDDD.........DD|
000026f0 44 54 54 55 55 55 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 |DTTUUUDDDD......|
00002700 00 40 44 24 34 54 55 55 55 55 55 45 44 44 04 00 |.@D$4TUUUUUEDD..|
00002710 00 00 00 00 00 40 14 22 32 53 56 66 66 66 55 55 |.....@."2SVfffUU|
00002720 45 44 44 00 00 00 00 00 00 04 11 44 55 36 63 66 |EDD........DU6cf|
00002730 66 66 66 56 55 44 44 44 00 00 00 00 40 00 44 55 |fffVUDDD....@.DU|
00002740 55 66 44 66 66 66 66 66 55 44 44 44 04 00 00 00 |UfDfffffUDDD....|
00002750 44 40 54 55 66 66 76 74 77 77 66 66 56 45 44 44 |D@TUffvtwwffVEDD|
00002760 44 00 00 00 04 44 54 65 66 76 77 47 74 77 77 66 |D....DTefvwGtwwf|
00002770 56 55 44 44 44 00 00 00 40 44 55 66 66 77 77 77 |VUDDD...@DUffwww|
00002780 74 77 77 67 66 56 44 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |twwgfVDDD...DDUf|
00002790 76 77 77 77 55 77 77 67 66 56 45 44 44 00 00 00 |vwwwUwwgfVEDD...|
000027a0 44 44 55 66 76 77 77 77 75 77 77 77 66 56 45 44 |DDUfvwwwuwwwfVED|
000027b0 44 00 00 00 44 54 65 66 76 77 77 77 57 75 77 77 |D...DTefvwwwWuww|
000027c0 66 56 45 44 44 00 00 00 44 54 65 66 77 77 77 77 |fVEDD...DTefwwww|
000027d0 57 77 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 44 54 65 66 |WwwwfVEDD...DTef|
000027e0 77 77 77 77 77 75 77 77 67 56 55 44 44 00 00 00 |wwwwwuwwgVUDD...|
000027f0 44 54 55 66 77 77 77 77 77 77 77 77 67 66 55 44 |DTUfwwwwwwwwgfUD|
00002800 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 55 77 77 77 77 |D...DDUfvwwUwwww|
00002810 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 65 66 76 77 77 75 |gfUDD...DDefvwwu|
00002820 77 77 77 77 66 66 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wwwwffEDD...DDUf|
00002830 77 77 77 57 75 77 77 77 67 56 45 44 44 00 00 00 |wwwWuwwwgVEDD...|
00002840 44 44 55 66 66 77 77 57 77 77 77 77 66 56 45 44 |DDUffwwWwwwwfVED|
00002850 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 77 45 77 77 67 |D...DDUfvwwwEwwg|
00002860 66 56 44 44 00 00 00 00 44 44 54 65 66 76 77 77 |fVDD....DDTefvww|
00002870 44 77 77 66 66 55 45 04 00 00 00 00 44 44 54 55 |DwwffUE.....DDTU|
00002880 66 66 77 77 47 74 66 66 56 55 44 00 00 00 00 00 |ffwwGtffVUD.....|
00002890 44 44 44 54 66 66 66 76 66 46 66 56 56 45 44 00 |DDDTfffvfFfVVED.|
000028a0 00 00 00 00 44 44 44 54 55 66 66 66 66 66 33 56 |....DDDTUfffff3V|
000028b0 55 44 04 00 00 00 00 00 40 44 44 44 55 65 65 66 |UD......@DDDUeef|
000028c0 66 56 36 33 42 14 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 |fV63B........DDD|
000028d0 54 55 55 56 55 55 55 34 22 42 04 00 00 00 00 00 |TUUVUUU4"B......|
000028e0 00 00 44 44 44 45 55 55 55 55 54 44 44 44 00 00 |..DDDEUUUUTDDD..|
000028f0 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 54 54 44 44 44 |......@DDDDTTDDD|
00002900 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 |D..........DDDDD|
00002910 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDD...........|
00002920 44 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDDDD.......|
00002930 00 00 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 00 |....@DDDDDDD....|
00002940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 |................|
00002950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00002960 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
00002970 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00002980 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
00002990 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000029a0 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff |................|
000029b0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
000029c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
000029d0 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
000029e0 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000029f0 ff ff ff 0f 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a00 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00002a10 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00002a20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a30 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a40 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a50 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002a60 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002a70 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a80 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002a90 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002aa0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002ab0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002ac0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002ad0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002ae0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002af0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00002b00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00002b10 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002b20 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002b30 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002b40 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 f0 ff ff |................|
00002b50 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00002b60 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00002b70 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002b80 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff |................|
00002b90 ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
00002ba0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00002bb0 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
00002bc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 |................|
00002bd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00002be0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 05 00 00 |............|...|
00002bf0 21 62 6c 61 63 6b 38 00 00 00 00 00 04 00 00 00 |!black8.........|
00002c00 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 |!...........,...|
00002c10 d4 02 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 |............@DDD|
00002c20 44 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 |DDDD...........@|
00002c30 44 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 |DDDDDDDDD.......|
00002c40 00 00 00 14 21 22 44 44 44 44 44 44 44 04 00 00 |....!"DDDDDDD...|
00002c50 00 00 00 00 00 00 44 00 41 22 32 54 55 45 44 44 |......D.A"2TUEDD|
00002c60 44 04 00 00 00 00 00 00 00 40 11 44 44 45 33 53 |D........@.DDE3S|
00002c70 55 55 55 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 04 40 44 |UUUDDD........@D|
00002c80 55 55 55 63 66 55 55 55 44 44 04 00 00 00 00 00 |UUUcfUUUDD......|
00002c90 44 00 44 54 55 66 66 36 66 66 66 55 45 44 44 00 |D.DTUff6fffUEDD.|
00002ca0 00 00 00 00 44 44 44 54 65 66 66 66 64 66 66 56 |....DDDTefffdffV|
00002cb0 55 45 44 04 00 00 00 00 44 44 44 55 66 66 76 76 |UED.....DDDUffvv|
00002cc0 44 67 66 66 56 45 44 04 00 00 00 00 44 44 54 55 |DgffVED.....DDTU|
00002cd0 66 76 77 77 47 77 67 66 66 55 44 44 00 00 00 00 |fvwwGwgffUDD....|
00002ce0 44 44 54 65 66 77 77 77 77 74 77 67 66 55 45 44 |DDTefwwwwtwgfUED|
00002cf0 04 00 00 00 44 44 55 66 66 77 77 77 57 74 77 67 |....DDUffwwwWtwg|
00002d00 66 56 44 44 04 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 77 |fVDD....DDUfvwww|
00002d10 77 75 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 |wuwwfVEDD...DDUf|
00002d20 76 77 77 77 57 75 77 77 67 56 55 44 44 00 00 00 |vwwwWuwwgVUDD...|
00002d30 44 54 55 66 77 77 77 77 77 75 77 77 66 66 45 44 |DTUfwwwwwuwwffED|
00002d40 44 00 00 00 44 54 65 66 77 77 77 77 77 75 77 77 |D...DTefwwwwwuww|
00002d50 67 66 55 44 44 00 00 00 44 44 65 66 76 77 77 75 |gfUDD...DDefvwwu|
00002d60 77 75 77 77 67 56 55 44 44 00 00 00 44 54 55 66 |wuwwgVUDD...DTUf|
00002d70 77 77 77 75 77 77 77 77 66 66 45 44 44 00 00 00 |wwwuwwwwffEDD...|
00002d80 44 44 65 66 76 77 77 75 77 77 77 77 67 56 55 44 |DDefvwwuwwwwgVUD|
00002d90 44 00 00 00 44 54 55 66 77 77 77 55 77 77 77 77 |D...DTUfwwwUwwww|
00002da0 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 55 66 76 77 77 75 |fVEDD...DDUfvwwu|
00002db0 77 77 77 77 66 56 45 44 44 00 00 00 44 44 54 66 |wwwwfVEDD...DDTf|
00002dc0 66 77 77 47 77 77 77 67 66 56 45 44 44 00 00 00 |fwwGwwwgfVEDD...|
00002dd0 44 44 55 65 66 77 77 44 77 77 77 66 66 55 44 44 |DDUefwwDwwwffUDD|
00002de0 44 00 00 00 44 44 54 65 66 66 77 47 77 77 67 66 |D...DDTeffwGwwgf|
00002df0 56 55 44 44 44 00 00 00 40 44 44 55 66 66 66 67 |VUDDD...@DDUfffg|
00002e00 74 76 66 66 56 45 44 44 04 00 00 00 40 44 44 55 |tvffVEDD....@DDU|
00002e10 55 66 66 66 44 66 66 56 55 44 44 44 00 00 00 00 |UfffDffVUDDD....|
00002e20 00 44 44 44 55 65 66 66 36 66 65 55 45 44 04 04 |.DDDUeff6feUED..|
00002e30 00 00 00 00 00 40 44 44 54 55 55 65 55 53 55 55 |.....@DDTUUeUSUU|
00002e40 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 54 55 55 |D.........DDDTUU|
00002e50 55 33 43 45 41 00 04 00 00 00 00 00 00 00 44 44 |U3CEA.........DD|
00002e60 44 44 54 55 54 34 22 12 01 04 00 00 00 00 00 00 |DDTUT4".........|
00002e70 00 00 40 44 44 44 44 44 44 44 24 42 44 00 00 00 |..@DDDDDDD$BD...|
00002e80 00 00 00 00 00 00 00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |.......DDDDDDDDD|
00002e90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 44 44 44 |...........@DDDD|
00002ea0 44 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 |DDD............@|
00002eb0 44 44 4b 44 44 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |DDKDDD..........|
00002ec0 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00002ed0 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002ee0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00002ef0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff |................|
00002f00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 |................|
00002f10 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 |................|
00002f20 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002f30 ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
00002f40 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00002f50 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 |................|
00002f60 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
00002f70 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002f80 ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002f90 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002fa0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002fb0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002fc0 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002fd0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002fe0 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00002ff0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00003000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003010 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003020 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003030 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |................|
00003040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00003050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003060 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003070 ff ff ff ff 0f 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003080 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 f0 ff ff ff |................|
00003090 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |................|
000030a0 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |................|
000030b0 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000030c0 ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff |................|
000030d0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff |................|
000030e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
000030f0 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 |................|
00003100 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003110 ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff |................|
00003120 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00003130 f0 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00003140 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
00003150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00003160 00 00 00 00 00 00 00 00              |........|
00003168
!black6.png
!black0.png
!black1.png
!black5.png
!black2.png
!black7.png
!black3.png
!black4.png
!black8.png