Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG » !STG/!STGDisc2/Data/i

!STG/!STGDisc2/Data/i

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG
Filename: !STG/!STGDisc2/Data/i
Read OK:
File size: 5000 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
****����EEEE�����WQQ����T�UT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�$>�?����ߢ���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����WQQ�����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����RQQA����TTTT****~��
�EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****%�>~~E�IE����QQ�W𫨨TTTT****����EEEE����QQY�,�,�hh****����EEEE����QQ�S����TTTT****~�
��EEEE����QQQQ����TTTT****�t�{�{�=�=�����QQQQ����TTTT****9��#�EEEE����Q�WQ?���TTNU���wLL�EEEE����A�LW�[�[�-�-***p����EEEE����Q�SQ:��$TTTT****~
����N%��W�����ϗ�T�TT****t%˺e�e�2�2"���QQQQ����TTTT****?9�"��EEEE�����WQQ���?T�U***5�||�JEEEE�����LW�[�[�-�,�**r*����EEEE�����SI�����T�TT****~���
NE%]����QQ�W����TTTT****9�te�e�2�rȧ��"QQQQ����TTTT****9����EEEE����WQQ��?���TT****~����EEEE����LW���[�[�,�-*r**����EEEE����SQQ��<2�TTTT****~��
�E%]N����Q�WQ����TTTT****9�t�e�e�r�2��"�QQQQ����TTTT****u9��J�EEEE����QQ�W�?���TT�****~����EEEE����W��L[�[�,�-�r***����EEEE����Q��S,"��TTTT****~�
��%]NE�����WQQ����TTTT****�t9e�e�r�2ݢ"��QQQQ���PTTTT****>�$�>~~��IEE����Q�WQ?���TT��****~����EEEE����Q�LW�[�[�-�,***r����EEEE����Q�SQ����TTTT****
���]NE%����WQQᨨ��TTTT****t9˺e�e�2�r"���QQQQ��X�TTTT****9�#��EEEE����QQQQ���?T��T****~����EEEE>�&�Tp�X*X*,�-**r*e���EEEE�����SQQ��$:TTTT****ʓ��NE%]����QQ�W����TTTTCCC!9ˡ��rȲܧ��RQQQQ�X���TTT****�J9"���EEEE����QWWQ��<���TT****~����EEEE4�14R��YY�-�,*r**���%��NE����SI������TTT****���y�<��)]N����Q�WQ����TTTTCCC��J��h<m|���QQQQ[���TT��****���INEEEE����<TQ:�����*N**~����EEEE�14����������q***��%��NE�����		����|TT****��C�����nF�����WQQ����TTTTCCC�^�Љ�Hnhh����QQQQ���XT��T***�***HHHH'$$�����S�����
���p***~���EEEE14$�				������?99*��吊NE`H+�				����BBBB � ��	hHnh�"��WQQ�ب(�"�'�!C�HHHH$ ��				���NLrC!!!!�!!!HHHH$$$$				����@@@L  &~"	��G�$B				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$�R�WD���BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!~-HHTH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$R�Wф��BBBB!!!!�!!!HHVH�Dg��댃�%�����BBBB88˲�����������pdqpP���-~��NI����RRRR))))��tTTTT****[�,� $$����BQQQQ����TTTT****����EEEEBo���W�R����TTTT*****��
Ee[[����Q�UQ����BT�B��**����NNNN''''�����������TTTT**�P-~��Ee[[��������D��}A  �@A.���*$DŢBE�				����
pBB!88�888�JHEEEE��BW�R�R�����������JT$$$$s ��!		p�v�T�BB�**��Y��WE��"�����p�TTTT*�P*~-HH�j����RRRR		))D�p�B�BB****����
��$D�*�J��Q�RQ�����UT�*����
�EEEE��B�R�W�l�TTTT****��JT$$D+������Q�f���BBT**��-������;��-MQQ�Vq��XTTTT�P**~-����%ZEE����
QQY�p�D�BBB�*���j�D%*$J����RQQ��������z�
��EEEE�BO�R�WѬ�����U�**ޕ��A���7�B���QQQQ���BBT�*��*,����~�~�?D?DQ�WQm��zT�UT�*��-y��j:��ZM��RQY娨��TTT**�*�gʪ��e��S���J	0

�AA � ���UȠ�WJe�2QQ�RA��������U.��V1�EEEE���BWQQ����	U$	��**-Y�������U����p�TT!!!��j��~�~D?D?QY�R�j��U*�**z����e�PE��J�QQ�R����TTTT****����KE����SQQQQѫ����C�C.�UV0�EE�^��B�QQ�W�Ti�U��5�**�-ʶ��[[e{������VQk�lo��T�****j��~�~�?D?DY�RQ�j	�UTT�***A^�Jn�XS��J����R�������������e0�K��wǺ�s��bч��C�C��U/ss�E�^E�B��		�����5U**��Y-������������Tz��y׵׉����DD""
!RY`���UTT�?�����Jȁ�SExXJ����RQQ����TTTT****����%�KE�Dǧ��s���8BBBB!!!!�-HHAD0��				����5U�*��*mm,���ʶe{[[����VQ�֨lk�TT��****4�ʚ��� $$�RQQ���BBBB!!!!����������成J��������`���KE%�����RQ��p�qpTd8888�^,���$� $P		9��x				*�**Y������������T��T***��!���
EEEE����QQQQ����dqpT8888^�'!��������B�QQQQ����TTTT****����KE%�篒�����9���r~rr9999����EEEE����QQQQz				�***�mmʶ��[[e{������VQk��l�BT�$9����@X$$$$	��TTTT****O!!!!�!!!�+������������d0$$				����BBBB!!!!�!!!HH�@���������$�				))+)����EEE⢢�QQqQ����TTTT>"*>���JK�EEEE����QQQQ����TTTT)*+�����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****��!���EEEE����QQQQ�
������CCCc����_�]��������QQQQ����TTTT****����EEEE����R�q��TTTT****���	���bmhh��61s�
�
�䆆*,**����EEEE����QQQQ����TTTT****�!����GE�Ǣ����PQɼ��M��:�cCi���7ߐ�]��"�QQQQ����TTTT****����EEEE����ለPp��D<B&Tk�[�Mbͭ���6skK{��L�VVVV&$?'����EEEE����QQQQ����TTTT****�=
D��@E�`f��ǘ���LLLL&�&�n?z���4����eeee����QQQ�����TTTT*spr����EE@E��2�	)1d���X[UT**�*����EEEE�%CC�p�ML�VVV****����EeLE���G�SQQ����TTT***,Ձ��EEQE����QQQQ����TTTT�*��5���ޞ@ee�l����QQQQ����&$��rC�k%'����EEEE�����PQ��ਨTTTT****����EEEE��61��`s��VVV****�����chH�J�gSQQ�����TT****����EEEE����QQQQ����TTTToi<��J�$D� ����SQQ������~�AeF���
�����@E����PQQ錩��TTTT****+��
EEEE7ᦒQQQQ����TBT****<<�����"$�				���TTTT****46����EEEE����QQ�S����TTTT****����@EEŢ���QQ�P����TTpp8;!!�!!!����EEEE�����	�Q���pTTTT****�Q�ڊ���EEEE����QQQQ����TTTT****�1�1����EEEE����	)		�l��TTTT****��Z�Z�eLEE����S��TTTT****����EEEE����IcsS����TTTT****����J�EEEE�����QQQ����TT�T****!V��hkkEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQ1p���TTTT****@@�`@E����amU�(*�TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****��W����'�t�QQQQ��TT****E�����EEEE���rQQQQ����TTTT**��
�ME%u�F�����tpv*����EEEE����Q�UQҎ��TT�T��**�_����EEEE�bb�QQQQp���&�&$!!!!�!!!
���EEEE����QQQQ����TTTT****�����G�"+�UQQ骨��TTTTik!�J�Ee�M				��d�TTTT****�ʟ�EEEE����QQQQV���VBBB">_in�EEEEq��R`PQ1���UTTV!!!!�!!!����EEEe����QQQQ����TTTT****�j�� $�b��!����TTTT***������JEE����YYYY����TTTT****(kk�EEEE����QQQQ���TT<!!!!�������EEEE����QQQQ����TTT;%%������EEEEjj�:555
��TTTT***��_����EEEE�cP�	�5���TTTT****����EEEE����QQQ����TTTT"CCC�����А�EEEE�J��Q1Q���TTTT****YtHnHEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE4�24��
TTTT**"*Jȁ�EEEE����QQQQ��pTTTT****�ʩ�EEEE����QQaU�Ԇ�GMACC
C�����(�(�EEEE����QQQQ��TTTTkch��AEEEE����9QQ�����T|TT****����Hdhh����m�k9���(TTTT������/�EEEE&6��SQQY�p�TTTT****��EE%C����QQQ������D��������֊���EEEE"""�QQQQi��P�TTTajn�=�3@HEEEE����QQQQ����TTTT****�����d�iH�����k�k����TTTT"*���ꖊGE����				���TTTT****����EEEE����aUQQ�Ъ��D���������֊���EEEE�"��QQQQ��T�BB|Af!!!�^�΁��EEEE���2QQ�U����TTTT****ʟ���iHd���2Q�SQ����TTTT***",���$$$$bQQQQ����TTTT !'Y)
N��EEEE����QQQi��ԊD�����**�Z����EEEE����QQQQ�쪪�q�C!*!����EEEEQQ�R����~UN@****VJ��I�E�Ң�QQQQ����TTTT****��JU%�KE#��QQQQ����TTTT:��8^�����G�We����QQaU����[[[Y�*�?���J�EEEE����QQQQ���UTtz:�*�����EEEE����QQQQ����TTTT****����ODE��:
*Ua����TTTT****����EEEE�:��QQQQ����TTTT***��ʟEEEE����QQQ����X[ET*��*E����EEEE����QQQQ����TTTT**T����EEEE��:
mmm����TTTT****��_�E�E�����QQQQ����TTTT****�_����EEEE5��RQQQQ����TTTTCC*-��!���P�EEEE����aUQQ����[EUX*�**����EEEE����Q��U����TTTT*������EEEE:jj�
mm����TTTT****����EQEQ����QQQQ����TTTT****����EEEE���Q�UQ����TTTTC"CC������FEEEE����QQI5���TTTT****^ɯ��EEEE����QQQQ����TTTTW!_*\����EEEE44$2mmb����TTTT****��ʁ�EEEE�����UQQ���sUTx***����EEEE�"��RQQ����TTTT"CCC!����А�EEEE����Q��U����TTTT****����EvGE��r�QQQQ����TTTT�!*�/����EEEE4$24�

TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEEB�PQQ9����TTTTCCC"���!���HE儢���QQQQ���TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT**����EEEEbBr1���B�TT****��ʓEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!���HAHE%DK����QQQQ<���TTTT****&����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�QQ	���TT****�ʓ�EEEE����yRQQ����TTTT****����EEEE�Ҥ�QQQQ�����TTT!��
�EEEE����QQQQ���<TTTT****�'����EEEE����QQQQ���TTTT***O����E�IE��r�QQQQ����TTTT****ʓ��EEEE����RQQy����TTTT$**�ʓ��EEEE�"�QQQQ����TTT�***����EEEE����QI%Q��<�T~|T****�'���%U�I���PQ	��<�TTTTO*O�ʆ���IE�p����@@@@S R)��SȀ��@g2 p�RyRL�d��~T�**U!��������bbb��!���LLL@***.�ˊ
EE�E����QQQQ����TTTT)?*>��ɋJ�z%G�B�RQQQQ����TTTT**+*����EEEE����QQQQ����TTTT���������bbbb1111x���LLLL&&�&��������bbbb1�61����LLLL&&�&�������ĜfbB����QQQQ����TTTT****v����]EE�����QQQQ����TTTT***�����]EE�����QaWQ����TT�U***��J��EEEE����WQQI����T�UT****��J�EEEE����QQQQ����T�UT****�t����]EE%����QQQQ����TTTT****�t����EE%]����QQQQ����TTTT**�*����EE%]����IWQQ����T�UT**�*J���EEEE����QQIW�����UTT****�J��EEEE���QQQQ�����UTT****�x����EE%]����QQQQ����TTTT****t�����EEEE����QQQQ����TTTT****����E%]E����QQQQ�����UTT*�**����EEEE����QIWQ����TTTT****J���EEEE����QQQQ����UTT�****����E%]E>1�И�������&TT�	�����EOE7�������O�ߴ&&&&*x**	����Ą�}b711�QQQQ��ML&&��***����EEEE����IWQQ����TTTT****���JEEEE����QQQQ����TT�U****����%]EE����QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����]EE%����QQQQ����TT�U***��ʽ�EEEE����WQQ�����T�UT****��J�EEEEr���QQQQ����T�UT****�{����]EE%����QQQQ����TTTT****����EE%]����QQQQ����TTTT**�*����EEEE����IWQQ����T�UT**�*J���EEEE����QQQQ�����UTT****�J��EEEE����QQQQ����TTTT****�t����EE%]�>1�����L��L'&&�x*��D�B�fb11�>�����O��&&&&�7�������%OEE1111i��LLLL&&�*�**���JEEEE����QQQQ����UTT�****J���EEEE����QQQQ����TTTT****�t����E%]E����QQQQ����TTTT****����%]EE����QQQQ����TTTT�***����EEEE����QQIW����UTT��***��J�EEEE�����WQQ����TT�U****���JEEEE����QQQQ����TT�U****t�����%]EE����QQQQī��TTTT****�t����^EE%����QQQQ����TTTT***�����]EE%����Q�WQ����TT�U***�����EEEE����WQQI����TTTT****��J�EEEE����QQQQ����T�UT****����]EE%����QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����EE%]����QQQQ����T�UT퉉���
��oBE%1111��iLLLLT�TT**y������M�bbbb����PQɛOLL�n�'&xJ�ĄbB<a����QQQQ����TTTT****t�����EEEE����QQQQ����TTTT****����E%]E����QQQQ�����UTT*�**����EEEE����QIWQ����TTTT****J���EEEE����QQQQ����UTT�****����E%]E����QQQQ�ܫ�TTTT****�t�����^EE����QQQQ��īTTTT�***����%]EE����QQ�W����UTT��***��J�EEEE����IWQQ����TT�U****����EEEE����QQQQ����TT�U****t�����%]EE����QQQQ����TTTT****�t����]EE%����QQQQ����TTTT***�����]EE%����QIWQ����TT�U���������bb�}1111i��LLLL�o&&�<��	����b"ob~31!�h���OLL&n�'�	�����abB<����QQQQ����TTTT****�t����EE%]����QQQQ����TTTT**�*����EE%]����IWQQ����T�UT**�*J���EEEE����QQIW�����UTT****����EEEE����QQQQ�����UTT****�t����EE%]����QQQQ��īTTTT****t�����E%^E����QQQQ����TTTT*�**����E%]E����WQQ������UTT*�**����EEEE����QIWQ����TTTT****J���EEEE����QQQQ����UTT�****����E%]E����QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����%]EE����QQQQ����UTT���������
E%oB1111�i�LLLLTTT�*y*����M���bbbb����ɛPQL�OL'&n�xĄJ�<abB����QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����]EE%����QQQQ����TT�U***�����EEEE����WQQI����TTTT****��J�EEEE����QQQQ����T�UT****����]EE%����QQQQ����TTTT****�x����EE�^����QQQQ����TTTT**�*����EE%^�����WQQ����T�UT**�*J���EEEE����QQQQ�����UTT****�J��EEEE����QQQQ����TTTT****�t����EE%]����QQQQ����TTTT****����E%]E����QQQQ����TTTT*�**����EEEE����WQQI�����UTT������Ą��}bb21��QQQQ�MLL&&�o������M��bbbb1!~3���h੨LTT�T�	����B<ab����QQQQ����TTTT****����%]EE����QQQQ����TTTT�***����EEEE����QQIW����UTT��***��J�EEEE����QQQQ����TT�U****���JEEEE����QQQQ����TTTT****t�����%]EE����QQQQī��TTTT****�{����^EE%����QQQQ����TTTT***�����^EE墢��Q�WQ����TT�U***�����EEEE����WQQI����TTTT****��J�EEEE����QQQQ����T�UT****����]EE%����QQQQ����TTTT****�t����EEEE����QQQQ����TTTT****����EE%]����QQQQ����T�UT퉉���
��oBE%1111��iLLLLT�TT**y������M�bbbb����PQɛOLL�n�'&xJ�ĄbB<a����QQQQ����TTTT****t�����EEEE����QQQQ����TTTT****����E%]E����QQQQ�����UTT*�**����EEEE����QIWQ����TTTT****J���EEEE����QQQQ����UTT�****����E%]E����QQQQ�ܫ�TTTT****�t�����^EE����QQQQ����TTTT�***����%]EE����QQ�W����UTT��***��ʻEEEE����yWQQ����TT�U****����EEEE��QQQQ����TT�U****w�����%]EE1��>�����MLL&&&&�	������mbb�1111����L�ML&&&&l��������mbb�1111�`��LLLL&�k&*.*.�ʊ
EEEE⢢�QQAQ����TTTV,8*>���ˏ�
E��Z����QQQQ����TTTT*+**����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!�!!!HHHH$$$$9PQ	����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE				����BBBB!!!!���J�ECEE����QQA���TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!�!!!HHHH$$$$rQQQQ����&&�$**k*��
�EEEE����QQQQ����TTTT****����W��$				����BBBB!!*�
�mml衢��QA�QԨ��TTTT****����EEEE����QQQQ����BBB!!!!�!!!HHHH$$$$�r`0QQQQ��������***��������EEEE����QQQQ����TTTT****����$$$$				����BBB**�
��hhhh��¡W�I���ǸTT�U****����EEEE����P���BBBB!!!!�!!!HHHH%$�@���rQQQQ����$ֆ6ik*��JEEEE����QQQQ����TTTT****��HHHH$$$$				����|CB****���J�LW�&��BH����TTTT****����EEEE����QQ1����BBBB!!!!�!!!HHHH@v�ࢢ��QQQQ��p�
>v�*������
�EEEE����QQQQ����TTTT**?>�H�AH$$$$				���TTTT****���JE��M������Q� ���TTTT****����E�@pUQQ����BBBB!!!!�!!!��J�EEEE����QQQQ����TTTT�***��w��_��EEEE����QQQQ����BTB!!!!�����A$$$$				���TTTT****����EEEE���PI�Ф�(TTT�****�J��$$$7	�			�0=BB!!!!�!!!�ʀ�EEEE����QQQQ����TTTT****�K��
EEEE����QQQQ����BBBB!!!!�!!!����E $�				���TTTT****����EEEE����Q��P��TTpU****
���$$$$				BDd	!!!!��������EEEE����QQQQ����TTTT****�
U�KEE�����QQQQ����BBBB!!!!�!!!����*7Dd9P		����iT��***����EEEE2���Q�SȨ��TTTT****���,$$$$				D�BB!!!!������]%]%����QQQQ����TTTT**i*76ω��EE�W����QQQQ����BBB!!!!�!!!����$D�*Q9PQ����UT�***�����EEEE����QQQQ��zUTT****ʘ��=$D				�BBD!:!�t���J%]%]����QQQQ����TTTT****����EEEE�2��ASQQ쾹�B0TC!!!!�!!!����D$*$r0�QQIW����UT�	*�*����EEEE����QQQQ����TTTT***�<1�J�à $�{���5�BBD�C�!t���J�]%]%����QQQQ����TTTT****
ʘ��Lmm¡��PQQ�r�D'$&��������*$D󱐠QIWQ����U�U�*�**����eLEE�26��PQQ��p���T�***]�1����d�pd222BD�B	C��t��M��&&A����QQQQ��������llll5��
�M�M����PY
ᄄ��BBBB!!!!�!!!����*$DĞ�0�QQIP����UT���***����}�M���>�PqS�q��8T��****��HHHH$$$$			�D�BBC5�t�t�Jz��=]E%����QQQQ����&&&�***k��
�E�CE����1�P����BBBB!!!!�������$D$*�>��qGp���'�TTTT***�����EEEE�1��QQ�Pp���TTT8****HHHH$$$$	!	�BBD�*�C�t�x���J��]e����QQQQML��&�&&*hjn1�v�
���CEE����Q�PQ���BBBB!!!!���,����D$*$>���QQQQ����TT**�*����E�M���Q�PQ���tTT8T****AH��� $�		BBD�*�C�t���J�E!A����QIWQ����TT��**D���mbbB2����PQQ����tz�"�;%:^���hh�(�*$����>QIWQ����T�****�t����LEEE���QQQQ����T8TT*�**�0��σ������������BrCB�C�*�t�������IWQQ����TTTT**����eL�C����	a����BBBB!:!���^UH�$$$$��>�QQQQԨ,�T�o�***�t����EEEL���QQ�P����8T8T****���HHHH$$$$2�Q	p���BBBBC�*�B��J]E%=�r�QQQ������TTT**
���C�C��7��[�x����BBBB!!���j�$$$$�>��WQQI�$��n�U*5*	����EELE����Q�PQ��p�T8T8***��HHHH$$$$r0�		1�P�tBBBB�*�C�t���¥&�F����QQQQ����TTT�**5����
�C�Cb���				����BBBB!�����j$$$$>���QQIW�����UT�**	*����ELEE���Q�PQp���8T.T��HHHH$$$$R�	�X�l�BBBB*	C����J�%]EE����QQQQ����TT�T**�
�E�CE���"��
	����BBBB!![Ր���U�$$$$���0QIPQ����UT��*	**����MEE�����PQQp��pTT�8!**�***HHHH$$$$��	A
	���BBBB	C�*�����=]E%����QQQQ����T�TT**�<�5=�߃Cŏ�2				����BBBB!E!����jH�$$$$��0�IPQQ���,�n�5**�����EEEL����PQQp�spX88T!T!!�!!!HHHH$$$$�š
		p���BBBBC�*	�J���]E%=����QQQQ�����TTT**CE��R				����BBBB\!!�Ԑj��$$$$�>��p�WA��'��UTT****����E�CE����WQ��ET!!!�!!!HHHH$$$$��
	9��T��BBBB�*6C�����PE%=]����QQQQ����TTT8****�C������P����				����BBBB!!]!���Ȑ�A$$$$➠�RQI!����k****����EEEE����a9<TE!!!�����HHHH$$$$R�Z
�BBBB*�C��!���P�EEEE����QQQQ����TTTT@**��R���������Pb				����BBBB!!XՐ���Ȑ$$$$xxxx<<<<����A�@'�$����EEEEB��9<�E!!P!�!!!HHHH$$$$�r	Y
	�p�BBBB���xxxx<��j��rQQQQ����TTTT�@�!���C�������r				����BBBBC!���!�A�$$$$xxxx<<<<�‡���!!!������EEEEBm=`mD�jqEYGA!!!�!!!HHHH$$$$q04�2p���BBBB����xxxx!|�Ш_ d				���~��T!!!��)�G�I�TĄ�b				����BBB��C����Cj��$$$$xxxx<<<<���B��C!!!!�!!!IHH�$7$$9�
�xq\BB�D�!!�!!!HHHH$$$ sxx�<	9���xBBBB*(+)�ʊ
EEeE����QQqQ����TTTT:/*!����J�EEEE����QQQQ����TTTT*++*����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����SQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�6<����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����PQQᨨ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����ۭ`0`<8T|TT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT**�*���HHHH@E%d����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE���R		)��R�BBT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!**�������C%$$����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�9PQ	���B�TB****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!P!!������ K����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEEr`�%R��XBT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTTT!*��,JTH�@��`����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����eWEE��90	��\�TBT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTVU![*!�^HH�@�77$��ҥQQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����UEEer�������z
BBE***����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TPUT**!!�Y�@ȁ DEŢR��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EE�Jr��QQ�U���TVC***[����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����TTT�**���@��dK5R���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EeUE"�Q18P���t�B�T**Y*����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����UTTVY*!H�JUKe5�����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����eUEE�¥�PQQ�p�C�TV*E**����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TvUU*]*^����ʁ5�@����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����DE5r���5Y﨨��TT�BE***����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����TTZ***.�����$DE �R��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����Ej@����%�R����BBT***E����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����BTT�*Z���u�@DE� ����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����*DE��P�
�x��BTT**]*����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TT�B!!Z*Ղ^��AȁE�*D����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����@E��k�QY
𨨨CTTP*E**����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����T�T**���Ԋ����*DE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����DE*¥b��
		���TBBE***�J��%REE��Q�TQD���UTT"****����EEEE����QQQQ�����BTT*\*�����I�$$7$�R��QQQQ���XTT,U��**K�����REE��B�Q�TQR��PUTT(**�*J���
E*D�r��:�%�����BBBB***X����REEŢbi��TQQ���XTT,U�***K�����REE���bQQ�T�X��BTT�*^**�AHH��W�ҥ�QQQQ����T��T�p*�8r8
9��NE�bn	��77��[ZU�-����Kpss���%%*DE���P����UTJ**[����NE�Rbi)���S���X�T,�TC**��!ˡ��АREE�44d9�X���TT�B!�*Ր����A�DKE%P��"QQQQ�Xʩ,�TTr*��K99����NE�Rb9���
YZT,UT�CCC��!ˊ���*DE%�2�	A
	��B�T*![*����E�RNi)�b�S���Xʩ,�TT**�C!ˡ��А�EE�R4d94����XT�BT*�����J�K�@���QQQQXʩ��TT,*��rK99����E�RNΧ�D��#瑓����|||�>>r>
���@E�ꢢr�Q1	����r�TTE**�����RNE)�biS���Xʩ��TT,*�C*ˡ�!А��n�rHd944���X�TTTT****�HHHHe7�H���QQQQʩ�XTT,喖r*99K�����RNE��b9�Z
Y��,CC�C!ˡ�����EEEE���QQ1P�����TVCX**!����R���Oci���ק���XTT,��*�pssK��%��\�	nn77��X��TTx�!*!��,Ύ� Ke�QQQQ��X��-�Җr閹tK9��\zRNEŢr9��
]^�.�C�CCˡ����ʥ$KE "PQ	����TVUT!������.=�R~y)���K���_�T.�T|Iw|>>>>��������������9	BB�T!!!�������EEEE��b��%�	���%����t�||r>:�]y9�Ή�b����@@@@  n�I@%$��b�
		����TTTT***�***��	=}�(5E�>"J�"�O��@L@!!!!�!!!ȁ�N�WvGRRRR))))���TT*�*�����J�EEEE"��				�����ӡ�PPZ���tQz:T$*$				���TTTT****����EEEE����		��xs>!!�!!!HHHQ���F�n��qww����iB�*.*)�ʊ�EEEE����QQAA����TTTT>"*>��
�I��z%墢��QQQQ����TTTT**+*����EEEE����QQQQ����TTTT
00000000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000010 a2 a2 a2 a2 b1 57 51 51 ab a8 d8 db 54 ec 55 54 |.....WQQ....T.UT|
00000020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000060 2a 2a 2a 2a be 24 7f 3e bf 3f 1f 9f 89 8f cf df |****.$.>.?......|
00000070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000b0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 f9 a8 fc ab a8 54 54 54 54 |....WQQ.....TTTT|
000000c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000f0 a2 a2 a2 a2 52 51 51 41 a8 9c 9e aa 54 54 54 54 |....RQQA....TTTT|
00000100 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 8a 8a 0a bf 45 45 45 45 |****.~......EEEE|
00000110 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000140 2a 2a 2a 2a 15 25 15 15 fe 3e 7e 7e 45 c5 49 45 |****.%...>~~E.IE|
00000150 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 f0 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00000160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000170 a2 a2 a2 a2 51 51 59 a0 2c d0 2c d0 16 68 16 68 |....QQY.,.,..h.h|
00000180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000190 a2 a2 a2 a2 51 51 91 53 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.S....TTTT|
000001a0 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 0a bf 90 45 45 45 45 |****~.......EEEE|
000001b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000001c0 2a 2a 2a 2a f7 74 15 95 7b fa 7b fa 3d fd 3d fd |****.t..{.{.=.=.|
000001d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000001e0 2a 2a 2a 2a 39 15 15 15 8a ca 23 a3 45 45 45 45 |****9.....#.EEEE|
000001f0 a2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 3f a9 a8 f0 54 54 4e 55 |....Q.WQ?...TTNU|
00000200 0b ee ee ee f7 99 15 77 4c 4c 0c cd 45 45 45 45 |.......wLL..EEEE|
00000210 a2 a2 a2 a2 41 b2 4c 57 a6 5b a6 5b d3 2d cb 2d |....A.LW.[.[.-.-|
00000220 2a 2a 2a 70 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***p........EEEE|
00000230 a2 a2 a2 a2 51 91 53 51 3a aa a8 24 54 54 54 54 |....Q.SQ:..$TTTT|
00000240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 0a ff 93 8a ff 4e 25 c9 |****...~.....N%.|
00000250 c7 57 ce c7 df e7 c3 cf 97 f3 95 97 54 9c 54 54 |.W..........T.TT|
00000260 2a 2a 2a 2a 74 15 25 cb ba 65 ba 65 de 32 dd 32 |****t.%..e.e.2.2|
00000270 22 a7 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |"...QQQQ....TTTT|
00000280 2a 2a 2a 2a 15 15 3f 39 ca 22 a2 8a 45 45 45 45 |****..?9."..EEEE|
00000290 a2 a2 a2 a2 e1 57 51 51 a9 a8 f0 3f 54 16 f4 55 |.....WQQ...?T..U|
000002a0 2a 2a 2a 35 95 7f 15 15 7c 7c bc 4a 45 45 45 45 |***5....||.JEEEE|
000002b0 a2 a2 a2 a2 b3 4c 57 91 5b a6 5b a6 2d 87 2c d3 |.....LW.[.[.-.,.|
000002c0 2a 2a 72 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**r*........EEEE|
000002d0 a2 a2 a2 a2 ef 53 49 f2 ef e3 e7 e7 54 9c 54 54 |.....SI.....T.TT|
000002e0 2a 2a 2a 2a 15 15 7e 15 ff 93 8a 0a 4e 45 25 5d |****..~.....NE%]|
000002f0 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00000300 2a 2a 2a 2a 15 39 cb 74 65 ba 65 ba 32 dd 72 c8 |****.9.te.e.2.r.|
00000310 a7 a2 a2 22 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..."QQQQ....TTTT|
00000320 2a 2a 2a 2a 15 15 39 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..9.....EEEE|
00000330 a2 a2 a2 a2 57 51 51 e1 a8 f0 3f a9 d2 e5 54 54 |....WQQ...?...TT|
00000340 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****~.......EEEE|
00000350 a2 a2 a2 a2 4c 57 91 b3 a6 5b a6 5b 87 2c d3 2d |....LW...[.[.,.-|
00000360 2a 72 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*r**........EEEE|
00000370 a2 a2 a2 a2 53 51 51 91 a8 3c 32 aa 54 54 54 54 |....SQQ..<2.TTTT|
00000380 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 93 8a 0a ff 45 25 5d 4e |****.~......E%]N|
00000390 a2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.WQ....TTTT|
000003a0 2a 2a 2a 2a 39 cb 74 15 ba 65 ba 65 dd 72 c8 32 |****9.t..e.e.r.2|
000003b0 a2 a2 22 a7 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..".QQQQ....TTTT|
000003c0 2a 2a 2a 2a 75 39 15 15 a3 8a 4a a2 45 45 45 45 |****u9....J.EEEE|
000003d0 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 f0 3f a9 a8 e5 54 54 d2 |....QQ.W.?...TT.|
000003e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...~....EEEE|
000003f0 a2 a2 a2 a2 57 91 b3 4c 5b a6 5b a6 2c d3 2d 87 |....W..L[.[.,.-.|
00000400 72 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |r***........EEEE|
00000410 a2 a2 a2 a2 51 a9 94 53 2c 22 aa a8 54 54 54 54 |....Q..S,"..TTTT|
00000420 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 0a ff 93 25 5d 4e 45 |****~.......%]NE|
00000430 a2 a2 a2 a2 e1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
00000440 2a 2a 2a 2a cb 74 15 39 65 ba 65 ba 72 c8 32 dd |****.t.9e.e.r.2.|
00000450 a2 22 a7 a2 51 51 51 51 aa a8 a8 50 54 54 54 54 |."..QQQQ...PTTTT|
00000460 2a 2a 2a 2a 3e 95 24 ff 3e 7e 7e fe c5 49 45 45 |****>.$.>~~..IEE|
00000470 a2 a2 a2 a2 51 91 57 51 3f a9 a8 f0 54 54 d2 e5 |....Q.WQ?...TT..|
00000480 2a 2a 2a 2a 15 15 7e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..~.....EEEE|
00000490 a2 a2 a2 a2 51 b2 4c 57 a6 5b a6 5b d3 2d 87 2c |....Q.LW.[.[.-.,|
000004a0 2a 2a 2a 72 15 15 15 15 8a a5 8a 8a 45 45 45 45 |***r........EEEE|
000004b0 a2 a2 a2 a2 51 91 53 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.SQ....TTTT|
000004c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0a ff 93 8a 5d 4e 45 25 |****........]NE%|
000004d0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQ.....TTTT|
000004e0 2a 2a 2a 2a 74 15 39 cb ba 65 ba 65 c8 32 dd 72 |****t.9..e.e.2.r|
000004f0 22 a7 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 58 aa 54 54 54 54 |"...QQQQ..X.TTTT|
00000500 2a 2a 2a 2a 15 15 15 39 ca 23 a3 8a 45 45 45 45 |****...9.#..EEEE|
00000510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 a8 c8 3f 54 d2 e5 54 |....QQQQ...?T..T|
00000520 2a 2a 2a 2a 15 7e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.~......EEEE|
00000530 3e e3 8e 26 b7 54 70 d7 58 2a 58 2a 2c ef 2d 15 |>..&.Tp.X*X*,.-.|
00000540 2a 2a 72 2a 15 15 15 15 65 a4 8a 8a 45 45 45 45 |**r*....e...EEEE|
00000550 a2 a2 a2 a2 97 53 51 51 aa a8 24 3a 54 54 54 54 |.....SQQ..$:TTTT|
00000560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca 93 8a 8a 4e 45 25 5d |****........NE%]|
00000570 a2 a2 a2 a2 51 51 e1 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00000580 1c 43 43 43 21 39 cb a1 e5 90 e5 90 72 c8 b2 dc |.CCC!9......r...|
00000590 a7 a2 a2 52 51 51 51 51 a8 58 9e ab 90 54 54 54 |...RQQQQ.X...TTT|
000005a0 2a 2a 2a 2a 95 4a 39 15 22 a2 8a ca 45 45 45 45 |****.J9."...EEEE|
000005b0 a2 a2 a2 a2 51 57 57 51 ab a8 3c a9 d2 e5 54 54 |....QWWQ..<...TT|
000005c0 2a 2a 2a 2a 7e 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****~.......EEEE|
000005d0 34 c4 31 34 1c 52 97 b3 0e 59 0e 59 df 2d 87 2c |4.14.R...Y.Y.-.,|
000005e0 2a 72 2a 2a 15 15 15 15 b9 8a 8a 25 85 af 4e 45 |*r**.......%..NE|
000005f0 a2 a2 a2 a2 53 49 f2 ef e3 e7 e7 ef 9c 54 54 54 |....SI.......TTT|
00000600 2a 2a 2a 2a 95 b9 f9 79 fc 3c 9c ca 05 29 5d 4e |****...y.<...)]N|
00000610 a2 a2 a2 a2 51 e1 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.WQ....TTTT|
00000620 43 43 43 1c b9 f1 a1 4a d0 f8 d0 f8 68 3c 6d 7c |CCC....J....h<m||
00000630 a7 a2 f2 8a 51 51 51 51 5b 9e ab 98 54 54 c0 e5 |....QQQQ[...TT..|
00000640 2a 2a 2a 2a 13 13 95 9f 8e 0f 49 4e 45 45 45 45 |****......INEEEE|
00000650 a2 a2 a2 a2 3c 54 51 3a a9 1c 1e d6 fb 92 fa ca |....<TQ:........|
00000660 2a 4e 2a 2a 15 15 15 7e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*N**...~....EEEE|
00000670 c4 31 34 94 f3 ef e3 e3 f1 dd f1 f1 f8 f8 f8 ee |.14.............|
00000680 71 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 25 b9 af 4e 45 85 |q***......%..NE.|
00000690 a2 a2 a2 a2 08 09 09 11 84 84 84 84 7c 54 54 02 |............|TT.|
000006a0 2a 2a 2a 2a a5 c3 43 15 a1 be fb e1 7f a5 6e 46 |****..C.......nF|
000006b0 a2 a2 a2 a2 e1 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
000006c0 43 43 1c 43 92 1c 5e 13 ef d0 89 c9 48 6e 68 68 |CC.C..^.....Hnhh|
000006d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 8e ab a8 58 54 86 e4 54 |....QQQQ...XT..T|
000006e0 02 2a 2a 2a 90 2a 2a 2a 48 48 48 48 27 24 24 c0 |.***.***HHHH'$$.|
000006f0 a2 a2 a2 a2 53 b1 83 a7 d1 c1 c7 0d e6 e2 86 ec |....S...........|
00000700 70 2a 2a 2a 15 15 7e 15 ca fd fd bd 45 45 45 45 |p***..~.....EEEE|
00000710 31 34 24 c0 09 09 09 09 84 84 0c 84 86 86 e4 86 |14$.............|
00000720 3f 39 39 2a 10 12 9f 13 ca e5 90 8a 4e 45 60 48 |?99*........NE`H|
00000730 2b 10 e2 fb 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |+...........BBBB|
00000740 20 20 be 20 13 10 10 10 89 0f 88 09 68 48 6e 68 | . ........hHnh|
00000750 a2 22 a7 a2 57 51 51 e1 d8 a8 28 d8 22 da 27 d6 |."..WQQ...(.".'.|
00000760 21 1c 43 02 90 02 02 02 48 48 48 48 24 20 07 c0 |!.C.....HHHH$ ..|
00000770 92 1b 12 12 09 09 09 09 04 e4 e4 e4 4e 4c 72 43 |............NLrC|
00000780 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000790 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 40 40 40 4c |............@@@L|
000007a0 20 20 20 26 15 7e 15 22 09 08 88 ee 47 0f 82 24 |  &.~."....G..$|
000007b0 10 12 42 01 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |..B.........BBBB|
000007c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000007d0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
000007e0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000007f0 12 12 12 12 d9 52 e1 57 44 85 84 84 42 42 42 42 |.....R.WD...BBBB|
00000800 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000810 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000820 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000830 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000840 21 21 21 21 7e 15 2d 15 48 48 54 48 24 24 24 24 |!!!!~.-.HHTH$$$$|
00000850 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000860 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000870 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000880 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000890 12 12 12 12 52 e1 57 d1 84 84 84 18 42 42 42 42 |....R.W.....BBBB|
000008a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 56 48 a4 44 67 a7 |!!!!.!!!HHVH.Dg.|
000008b0 d3 eb 8c 83 96 25 a8 7f 84 84 84 84 42 42 42 42 |.....%......BBBB|
000008c0 38 38 cb b2 1c 1c 1c 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |88..............|
000008d0 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 f4 f6 ca e2 70 64 71 70 |............pdqp|
000008e0 50 bd ce d3 15 2d 15 7e 89 ca 4e 49 a4 a4 a4 a4 |P....-.~..NI....|
000008f0 52 52 52 52 29 29 29 29 95 e8 18 74 54 54 54 54 |RRRR))))...tTTTT|
00000900 2a 2a 2a 2a 5b 15 15 95 2c 0e 0e 8e 20 24 24 84 |****[...,... $$.|
00000910 af a2 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...BQQQQ....TTTT|
00000920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000930 42 6f a5 a2 e1 57 d1 52 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |Bo...W.R....TTTT|
00000940 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 2a 96 8a 0a 45 65 5b 5b |****....*...Ee[[|
00000950 a2 a2 a2 a2 51 89 55 51 a8 a8 a8 a8 42 54 a2 42 |....Q.UQ....BT.B|
00000960 ba f4 2a 2a 9c 9c 9c 9c 4e 4e 4e 4e 27 27 27 27 |..**....NNNN''''|
00000970 93 93 93 93 c9 c9 c9 c9 e4 e4 e0 aa 54 54 54 54 |............TTTT|
00000980 2a 2a f4 50 2d 15 7e 15 d4 ef b6 f6 45 65 5b 5b |**.P-.~.....Ee[[|
00000990 a2 b2 ad ad f1 d9 d6 fe a8 44 85 a8 07 7d 41 06 |.........D...}A.|
000009a0 20 20 20 20 92 40 1f 41 2e ae 8a ca 2a 24 44 c5 |  .@.A....*$D.|
000009b0 a2 42 45 af 09 09 09 09 84 84 84 84 0a 70 42 42 |.BE..........pBB|
000009c0 04 21 38 38 90 38 38 38 97 4a 48 08 45 45 45 45 |.!88.888.JH.EEEE|
000009d0 1f a5 a2 42 57 d1 52 e1 0e 52 85 0c 07 07 04 06 |...BW.R..R......|
000009e0 83 83 83 83 c1 90 90 c1 88 94 4a 54 24 24 24 24 |..........JT$$$$|
000009f0 73 20 8b 83 21 08 09 09 70 ad 76 a9 54 a0 42 42 |s ..!...p.v.T.BB|
00000a00 f4 2a 2a ab 90 03 59 9c 0e 0e 0e 0e a7 57 45 05 |.**...Y......WE.|
00000a10 ad a2 22 1b c1 c1 c1 c1 84 70 a9 10 54 54 54 54 |.."......p..TTTT|
00000a20 2a f4 50 2a 15 7e 15 2d 48 48 c9 6a a4 a4 a4 a4 |*.P*.~.-HH.j....|
00000a30 52 52 52 52 09 09 29 29 44 85 70 a9 42 b4 42 42 |RRRR..))D.p.B.BB|
00000a40 2a 2a 2a 2a 90 10 95 ab 96 0a d7 ea 24 44 c5 2a |****........$D.*|
00000a50 b2 4a af a2 51 d1 52 51 a8 a8 a8 a8 b3 55 54 b0 |.J..Q.RQ.....UT.|
00000a60 2a d7 de df 15 15 15 15 8a 0a 14 97 45 45 45 45 |*...........EEEE|
00000a70 a5 a2 42 0f d1 52 e1 57 a8 18 6c a9 54 54 54 54 |..B..R.W..l.TTTT|
00000a80 2a 2a 2a 2a 15 15 83 10 97 4a 54 08 24 24 44 2b |****.....JT.$$D+|
00000a90 a2 a2 a2 a2 91 c5 c1 51 ac 66 a9 a8 a2 42 42 54 |.......Q.f...BBT|
00000aa0 2a 2a ab f4 15 15 15 2d 8a 8a 8a 8a bb bb 1a 3b |**.....-.......;|
00000ab0 cd ed 2d 4d 51 51 f9 56 71 a9 a8 58 54 54 54 54 |..-MQQ.Vq..XTTTT|
00000ac0 f4 50 2a 2a 7e 15 2d 15 96 8a ca ea 25 5a 45 45 |.P**~.-.....%ZEE|
00000ad0 a2 a2 a2 a2 0d 51 51 59 85 70 a9 44 b0 42 42 42 |.....QQY.p.D.BBB|
00000ae0 cf 2a ce f5 15 15 15 15 8a ca 6a 97 44 25 2a 24 |.*........j.D%*$|
00000af0 4a af a2 b2 d1 52 51 51 a8 a8 a8 a8 eb 93 eb 93 |J....RQQ........|
00000b00 f5 c9 f5 c9 7a 15 15 95 0a 15 97 8a 45 45 45 45 |....z.......EEEE|
00000b10 a2 42 4f a5 52 e1 57 d1 ac 16 a9 a8 b0 b3 af 55 |.BO.R.W........U|
00000b20 df 2a 2a de 95 d5 03 15 8a 41 88 8a 00 a7 37 a4 |.**......A....7.|
00000b30 42 af a2 a2 51 51 51 51 16 a9 a8 ac 42 42 54 ae |B...QQQQ....BBT.|
00000b40 2a ab f4 2a 15 15 2c 15 8a 8a 8a 8a 7e 88 7e 88 |*..*..,.....~.~.|
00000b50 3f 44 3f 44 51 a1 57 51 6d ab a0 7a 54 b4 55 54 |?D?DQ.WQm..zT.UT|
00000b60 b9 2a bc 82 15 2d 15 79 b6 ca 6a 11 3a bb bb 5a |.*...-.y..j.:..Z|
00000b70 4d cd ed fd 52 51 59 e5 a8 a8 ac 86 0e 54 54 54 |M...RQY......TTT|
00000b80 2a 2a f4 2a 15 e7 fa 67 ca aa 96 8a 65 f2 f3 53 |**.*...g....e..S|
00000b90 af a2 b2 4a 09 30 0a 0a 1d 01 9d 04 41 04 41 04 |...J.0......A.A.|
00000ba0 20 82 20 82 dc 01 15 c1 55 c8 a0 ca 57 4a 65 d0 | . .....U...WJe.|
00000bb0 12 12 32 15 51 51 d1 52 16 41 ab ac 93 eb 93 eb |..2.QQ.R.A......|
00000bc0 c9 d3 c9 f5 55 2e 15 95 ea 56 31 f1 45 45 45 45 |....U....V1.EEEE|
00000bd0 af a2 a2 42 57 51 51 a1 a9 a8 ac 16 09 55 24 09 |...BWQQ......U$.|
00000be0 ab f4 2a 2a 1c 2d 59 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |..**.-Y.........|
00000bf0 83 83 83 83 c1 c1 e9 55 a8 c8 e2 e0 70 08 b8 54 |.......U....p..T|
00000c00 54 21 21 21 03 15 15 95 ca 6a 11 bd 88 7e 88 7e |T!!!.....j...~.~|
00000c10 44 3f 44 3f 51 59 e5 52 1f af 6a 19 9c eb 9f 55 |D?D?QY.R..j....U|
00000c20 2a f4 2a 2a 15 7a 15 15 aa 96 8a ca 65 93 50 45 |*.**.z......e.PE|
00000c30 a2 b2 4a af 51 51 d1 52 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..J.QQ.R....TTTT|
00000c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4b 45 05 95 |****........KE..|
00000c50 a2 a3 b2 53 51 51 51 51 d1 ab ac 16 e8 87 e8 87 |...SQQQQ........|
00000c60 f4 43 f4 43 2e 15 95 55 56 30 f0 aa 45 45 85 5e |.C.C...UV0..EE.^|
00000c70 a2 a2 42 af 51 51 a1 57 a8 54 69 a9 55 8a 89 35 |..B.QQ.W.Ti.U..5|
00000c80 f4 2a 2a ab 2d 15 15 15 ca b6 b6 8a 5b 5b 65 7b |.**.-.......[[e{|
00000c90 ad b2 ad ad d9 d6 56 51 6b ab 6c 6f af b8 54 b4 |......VQk.lo..T.|
00000ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 6a 11 bd ca 7e 88 7e 88 |****....j...~.~.|
00000cb0 3f 44 3f 44 59 e5 52 51 af 6a 09 0f e8 55 54 54 |?D?DY.RQ.j...UTT|
00000cc0 f4 2a 2a 2a 41 10 15 5e 96 4a 6e c8 58 53 c5 f8 |.***A..^.Jn.XS..|
00000cd0 b2 4a af a2 cd d5 52 e1 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |.J....R.........|
00000ce0 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 e0 e0 e0 e0 65 30 84 4b |............e0.K|
00000cf0 97 c4 77 c7 ba e3 bb 73 ab ac 62 d1 87 e8 87 e8 |..w....s..b.....|
00000d00 43 f4 43 f4 15 95 55 2f 73 73 95 16 45 85 5e 45 |C.C...U/ss..E.^E|
00000d10 a2 42 af a2 08 09 09 11 84 1c a8 84 82 81 35 55 |.B............5U|
00000d20 2a 2a ab f4 15 59 1c 2d 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |**...Y.-........|
00000d30 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 e0 e0 e0 e0 b8 54 7a a3 |.............Tz.|
00000d40 af 13 79 13 d7 b5 d7 89 81 a0 8a 8a 44 10 44 10 |..y.........D.D.|
00000d50 22 08 22 08 0d 21 52 59 60 85 84 84 55 54 54 e8 |"."..!RY`...UTT.|
00000d60 b9 3f 00 82 90 82 82 82 4a c8 81 8a 53 45 78 58 |.?......J...SExX|
00000d70 4a af a2 b2 d1 52 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |J....RQQ....TTTT|
00000d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 8a 4b 45 |****........%.KE|
00000d90 92 44 c7 a7 e3 eb 73 a5 a9 a8 18 38 42 42 42 42 |.D....s....8BBBB|
00000da0 21 21 21 21 15 15 d9 2d 48 48 08 41 44 30 f7 eb |!!!!...-HH.AD0..|
00000db0 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 1c a8 9b 35 55 98 |.............5U.|
00000dc0 2a ab f4 2a 6d 6d 2c 95 b6 8a ca b6 65 7b 5b 5b |*..*mm,.....e{[[|
00000dd0 ad ad ad b2 56 51 d9 d6 a8 6c 6b ab 54 54 a2 b8 |....VQ...lk.TT..|
00000de0 2a 2a 2a 2a 34 15 15 b9 ca 9a 8a 8a c4 20 24 24 |****4........ $$|
00000df0 12 12 12 12 c1 52 51 51 a8 18 84 84 42 42 42 42 |.....RQQ....BBBB|
00000e00 21 21 21 21 90 90 90 83 8a 8a 8a a7 f3 f3 93 f0 |!!!!............|
00000e10 af a2 b2 4a 19 1c 1c 0c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |...J............|
00000e20 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 60 80 cf e0 8a 4b 45 25 |........`....KE%|
00000e30 a2 a2 ae a2 91 1b 52 51 a8 a8 70 a8 71 70 54 64 |......RQ..p.qpTd|
00000e40 38 38 38 38 15 95 5e 15 2c 8e 8a 8a 24 84 20 24 |8888..^.,...$. $|
00000e50 12 12 12 12 50 09 09 39 12 aa a8 78 09 09 09 09 |....P..9...x....|
00000e60 2a f4 2a 2a 1c 59 1c 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |*.**.Y..........|
00000e70 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 e2 e0 e0 f4 54 a2 b8 54 |............T..T|
00000e80 2a 2a 2a 95 15 15 b9 21 87 9f 8a 0a 45 45 45 45 |***....!....EEEE|
00000e90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 64 71 70 54 |....QQQQ....dqpT|
00000ea0 38 38 38 38 5e 15 15 9c 27 21 a1 8a 90 8a 8a 8a |8888^...'!......|
00000eb0 a2 a2 42 af 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..B.QQQQ....TTTT|
00000ec0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4b 45 25 ca |****........KE%.|
00000ed0 e7 af 92 c4 e3 e3 e3 eb 39 b9 fa f3 72 7e 72 72 |........9...r~rr|
00000ee0 39 39 39 39 15 1f 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |9999........EEEE|
00000ef0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 7a 12 12 12 09 09 09 09 |....QQQQz.......|
00000f00 f4 2a 2a 2a 15 95 6d 6d ca b6 b6 8a 5b 5b 65 7b |.***..mm....[[e{|
00000f10 ad b2 ad ad d9 d6 56 51 6b ab a8 6c ae 42 06 54 |......VQk..l.B.T|
00000f20 be 24 39 02 13 13 92 9c 8e 8f 40 58 24 24 24 24 |.$9.......@X$$$$|
00000f30 12 12 12 12 05 01 09 f1 fc aa 80 80 54 54 54 54 |............TTTT|
00000f40 2a 2a 2a 2a 15 4f 15 15 21 21 21 21 90 21 21 21 |****.O..!!!!.!!!|
00000f50 92 2b 08 02 1c 1c 1c 1c 0e 0e 0e 0e 07 07 07 07 |.+..............|
00000f60 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 e0 e0 e0 e0 64 30 24 24 |............d0$$|
00000f70 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000f80 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 c8 40 f3 f3 f3 d3 |!!!!.!!!HH.@....|
00000f90 f9 f9 f9 f9 fc fc 24 fc 12 12 12 12 09 09 09 09 |......$.........|
00000fa0 29 29 2b 29 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 05 |))+)........EEE.|
00000fb0 e2 a2 a2 b2 51 51 71 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQqQ....TTTT|
00000fc0 3e 22 2a 3e 97 91 17 15 8a 4a 4b b5 45 45 45 45 |>"*>.....JK.EEEE|
00000fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000fe0 29 2a 2b 0c 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |)*+.........EEEE|
00000ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001020 2a 2a 2a 2a 8e a1 21 15 87 8a ca 10 45 45 45 45 |****..!.....EEEE|
00001030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 8c 0d a9 a8 86 86 86 86 |....QQQQ........|
00001040 43 43 43 63 a1 a1 b1 a1 5f 9f 5d 1f 8f 8f 8f af |CCCc...._.].....|
00001050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001070 a2 a2 a2 a2 52 e1 18 1a 0c 71 a8 a8 54 54 54 54 |....R....q..TTTT|
00001080 2a 2a 2a 2a 95 bc 89 09 c4 1b db c4 62 6d 68 68 |****........bmhh|
00001090 94 f6 36 31 1b 1a 1a 73 c9 0d c9 0d 86 e4 86 86 |..61...s........|
000010a0 2a 2c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*,**........EEEE|
000010b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000010c0 2a 2a 2a 2a a1 21 15 8e 8a ca 10 87 47 45 e5 c7 |****.!......GE..|
000010d0 a2 a2 a2 a2 9b 50 51 c9 bc ad a5 4d 86 d6 3a 86 |.....PQ....M..:.|
000010e0 13 63 43 69 b1 b7 89 37 df 90 d2 5d ee ee ae ef |.cCi...7...]....|
000010f0 a2 a2 22 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..".QQQQ....TTTT|
00001100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001110 a2 a2 a2 a2 e1 88 88 50 70 a8 a8 44 3c 42 26 54 |.......Pp..D<B&T|
00001120 13 13 6b 13 15 15 15 15 c4 04 5b da 4d 62 cd ad |..k.......[.Mb..|
00001130 b1 a6 d2 36 73 6b 4b 7b ac ac 4c ac 56 56 56 56 |...6skK{..L.VVVV|
00001140 26 24 3f 27 15 15 1f 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |&$?'........EEEE|
00001150 a2 82 a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001160 2a 2a 2a 2a 88 1f 3d 08 0a 44 99 8f 40 45 c5 60 |****..=..D..@E.`|
00001170 66 ab 92 c7 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 d8 26 d8 |f.......LLLL&.&.|
00001180 6e 3f 7a 0c 95 b4 b5 34 c4 ca ca ca 65 65 65 65 |n?z....4....eeee|
00001190 83 b3 a3 83 51 51 51 c1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQ.....TTTT|
000011a0 2a 73 70 72 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 40 45 |*spr........EE@E|
000011b0 a2 a2 32 a0 09 29 31 08 64 a8 84 84 58 5b 55 54 |..2..)1.d...X[UT|
000011c0 2a 2a a2 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
000011d0 92 25 10 12 43 43 9b 70 8d 4d 4c ac 56 0c 56 56 |.%..CC.p.ML.V.VV|
000011e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 4c 45 |****........EeLE|
000011f0 a7 c4 d7 47 81 53 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 0c |...G.SQQ....TTT.|
00001200 07 2a 2a 2a 15 0f 2c 0c d5 81 8a ca 45 45 51 45 |.***..,.....EEQE|
00001210 a8 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001220 1f bd 2a b2 89 35 8e b4 80 de 9e 40 65 65 e5 6c |..*..5.....@ee.l|
00001230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 26 24 f2 d4 |....QQQQ....&$..|
00001240 72 43 af 6b 15 15 25 27 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |rC.k..%'....EEEE|
00001250 a2 a2 a2 a2 f9 50 51 c1 a8 e0 a8 a8 54 54 54 54 |.....PQ.....TTTT|
00001260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001270 81 c6 36 31 9b 98 60 73 18 84 1c a8 0c 56 56 56 |..61..`s.....VVV|
00001280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a a5 63 68 48 |****.........chH|
00001290 e7 4a c7 67 53 51 51 89 a8 a8 a8 a8 06 54 54 04 |.J.gSQQ......TT.|
000012a0 2a 2a 2a 2a 15 15 0e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000012b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 f8 a9 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000012c0 6f 13 69 13 15 15 3c 15 8a 8a 4a af 24 44 c5 20 |o.i...<...J.$D. |
000012d0 a2 a2 a2 a2 53 51 51 f9 a8 a8 a8 a8 ce 7e c2 1e |....SQQ......~..|
000012e0 41 0e 65 46 90 a0 a3 13 0a 91 8a 8a c5 e0 40 45 |A.eF..........@E|
000012f0 a2 a2 a2 a2 50 51 51 e9 8c a9 a8 a8 54 54 54 54 |....PQQ.....TTTT|
00001300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 2b ad 8a 0a 45 45 45 45 |****....+...EEEE|
00001310 37 e1 a6 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 0c 42 54 |7...QQQQ....T.BT|
00001320 2a 2a 2a 2a 3c 13 3c 95 8a 8a 8a 8a 22 24 04 e7 |****<.<....."$..|
00001330 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 14 a9 54 54 54 54 |............TTTT|
00001340 2a 2a 2a 2a 34 36 15 15 8a 8a 98 8a 45 45 45 45 |****46......EEEE|
00001350 a2 a2 a2 a2 51 51 f1 53 a8 88 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.S....TTTT|
00001360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 40 45 45 c5 |****........@EE.|
00001370 a2 a2 a2 a2 51 51 f9 50 a8 a8 a8 a8 54 54 70 70 |....QQ.P....TTpp|
00001380 38 3b 21 21 90 21 21 21 96 8a 8a 8a 45 45 45 45 |8;!!.!!!....EEEE|
00001390 a2 a2 a2 a2 f9 09 f3 51 a8 8c a9 70 54 54 54 54 |.......Q...pTTTT|
000013a0 2a 2a 2a 2a d0 51 da da 8a 9f 8a 88 45 45 45 45 |****.Q......EEEE|
000013b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000013c0 2a 2a 2a 2a 8e 31 95 31 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.1.1....EEEE|
000013d0 b3 a3 a2 82 09 29 09 09 a8 6c a9 a8 54 54 54 54 |.....)...l..TTTT|
000013e0 2a 2a 2a 2a 03 15 83 90 5a da 5a db 65 4c 45 45 |****....Z.Z.eLEE|
000013f0 a2 a2 a2 a2 53 11 19 f2 b6 fc b1 8a 54 54 54 54 |....S.......TTTT|
00001400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001410 a2 a2 a2 a2 49 63 73 53 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....IcsS....TTTT|
00001420 2a 2a 2a 2a 83 90 10 15 8a 8a 4a 96 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
00001430 a2 a2 a2 a2 c1 51 51 51 b9 a5 a9 a4 54 54 dc 54 |.....QQQ....TT.T|
00001440 2a 2a 2a 2a 21 56 15 91 a8 68 6b 6b 45 45 45 45 |****!V...hkkEEEE|
00001450 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001460 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001470 a2 a2 a2 a2 51 51 31 08 70 a9 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ1.p...TTTT|
00001480 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 40 00 40 80 60 40 45 05 |****....@.@.`@E.|
00001490 a2 a2 a2 a2 61 6d 15 55 a8 28 2a aa 54 54 54 54 |....am.U.(*.TTTT|
000014a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000014b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000014c0 2a 2a 2a 2a 15 03 15 15 cf cf 57 8e c7 c8 e7 27 |****......W....'|
000014d0 a3 12 74 e4 51 51 51 51 e8 18 14 ec 54 08 0e 54 |..t.QQQQ....T..T|
000014e0 2a 2a 2a 2a 16 15 45 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..E.....EEEE|
000014f0 aa a2 a2 72 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...rQQQQ....TTTT|
00001500 1a 1b 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 0a 9a 4d 45 25 75 |..**........ME%u|
00001510 02 96 03 46 c9 01 03 c8 e1 e0 e0 14 74 70 08 76 |...F........tp.v|
00001520 04 07 2a 05 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*.........EEEE|
00001530 a2 a2 a2 a2 51 a9 55 51 d2 8e 81 86 54 54 c6 54 |....Q.UQ....TT.T|
00001540 bc a4 2a 2a 15 95 5f 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**.._.....EEEE|
00001550 a0 62 62 c2 51 51 51 51 70 a8 a8 a8 26 da 26 24 |.bb.QQQQp...&.&$|
00001560 21 21 21 21 90 21 21 21 0a 96 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!.!!!....EEEE|
00001570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a c8 10 87 8f 01 c3 47 |****...........G|
00001590 a2 22 2b a3 55 51 51 e9 aa a8 a8 9c 54 54 54 54 |."+.UQQ.....TTTT|
000015a0 07 69 6b 21 15 15 0c 15 8a 4a 1a 98 45 65 d5 4d |.ik!.....J..Ee.M|
000015b0 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 64 a9 54 54 54 54 |..........d.TTTT|
000015c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 9f 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000015d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 56 a8 88 ec 56 42 42 42 |....QQQQV...VBBB|
000015e0 22 0e 0c 3e 5f 15 15 01 0f 69 6e 80 45 45 45 45 |"..>_....in.EEEE|
000015f0 71 a0 a2 52 60 50 51 31 1c a8 a8 a8 55 54 54 56 |q..R`PQ1....UTTV|
00001600 21 21 21 21 90 21 21 21 8a d1 d1 ca 45 45 45 65 |!!!!.!!!....EEEe|
00001610 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 b0 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8f 6a c8 0f c0 20 24 e4 |****.....j... $.|
00001630 12 62 12 12 91 95 21 f1 e8 f4 ee 94 54 54 54 54 |.b....!.....TTTT|
00001640 2a 06 2a 2a 15 95 03 15 8a 8a 8a 8a a5 4a 45 45 |*.**.........JEE|
00001650 b2 b2 b2 b2 59 59 59 59 ac ac ac ac 54 54 54 54 |....YYYY....TTTT|
00001660 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 28 6b 6b ab 45 45 45 45 |****....(kk.EEEE|
00001670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 cb e2 e0 a0 0e 54 54 3c |....QQQQ.....TT<|
00001680 21 21 21 21 90 90 00 9e 8f 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00001690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 0c 54 |....QQQQ....TT.T|
000016a0 3b 25 25 05 9d 92 1e 9d 8e 8a 8a 0e 45 45 45 45 |;%%.........EEEE|
000016b0 6a 6a ca 3a 35 05 35 35 0d 89 88 0e 54 54 54 54 |jj.:5.55....TTTT|
000016c0 2a 2a 2a b0 81 5f 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.._......EEEE|
000016d0 a3 63 50 b0 09 e9 35 08 a8 84 0c a8 54 54 54 54 |.cP...5.....TTTT|
000016e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000016f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 11 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQ.....TTTT|
00001700 22 43 43 43 a1 a1 a1 a1 c8 d0 90 88 45 45 45 45 |"CCC........EEEE|
00001710 c2 4a ab a2 51 31 08 51 f8 a8 a8 04 54 54 54 54 |.J..Q1.Q....TTTT|
00001720 2a 2a 2a 2a 15 59 74 15 48 00 6e 48 45 45 45 45 |****.Yt.H.nHEEEE|
00001730 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001740 2a 2a 2a 2a 15 11 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001750 34 d4 32 34 1a 1a 1a 1a b5 b4 0c 0d 54 54 54 54 |4.24........TTTT|
00001760 2a 2a 22 2a 03 15 15 15 4a c8 81 8a 45 45 45 45 |**"*....J...EEEE|
00001770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 19 84 84 70 54 54 54 54 |....QQQQ...pTTTT|
00001780 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 a9 ca a9 ca 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001790 a2 a2 a2 a2 51 51 61 55 aa d4 86 d2 47 4d 41 43 |....QQaU....GMAC|
000017a0 43 0d 43 a2 a1 86 a1 86 28 a8 28 eb 45 45 45 45 |C.C.....(.(.EEEE|
000017b0 a2 a2 a2 d2 51 51 51 51 a8 a8 18 0c 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000017c0 12 6b 63 68 15 15 15 15 08 97 8a 41 45 45 45 45 |.kch.......AEEEE|
000017d0 a2 a2 a2 a2 39 51 51 f9 92 90 82 90 54 7c 54 54 |....9QQ.....T|TT|
000017e0 2a 2a 2a 2a 11 15 15 15 88 8a 8a 8a 48 64 68 68 |****........Hdhh|
000017f0 d7 f2 d7 e2 6d f9 6b 39 8a a8 a8 28 54 54 54 54 |....m.k9...(TTTT|
00001800 ac a1 ad a2 15 15 15 15 8a 81 2f 91 45 45 45 45 |........../.EEEE|
00001810 26 36 d4 d6 53 51 51 59 08 84 70 a9 54 54 54 54 |&6..SQQY..p.TTTT|
00001820 2a 2a 2a 2a 15 83 02 15 0e 0e 01 ce 45 45 25 43 |****........EE%C|
00001830 a2 a2 a2 a2 51 11 51 51 a8 88 a8 a8 84 86 44 86 |....Q.QQ......D.|
00001840 a1 ad ac ad d0 d6 d0 d6 8a 8a a8 8a 45 45 45 45 |............EEEE|
00001850 22 22 22 a2 51 51 51 51 69 a9 a8 50 f2 54 54 54 |""".QQQQi..P.TTT|
00001860 61 6a 6e bb 06 3d 87 33 17 40 48 08 45 45 45 45 |ajn..=.3.@H.EEEE|
00001870 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001880 2a 2a 2a 2a 15 15 95 16 9f 8a 8a c8 64 e8 69 48 |****........d.iH|
00001890 e2 d7 e2 d7 f1 6b f9 6b a8 a8 a8 b4 54 54 54 54 |.....k.k....TTTT|
000018a0 22 2a 8a 8a 15 15 15 15 ca ea 96 8a 47 45 e5 c7 |"*..........GE..|
000018b0 03 10 c2 f1 09 09 09 09 1c a8 84 84 54 54 54 54 |............TTTT|
000018c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000018d0 a2 a2 a2 a2 61 55 51 51 88 d0 aa a8 86 44 86 9e |....aUQQ.....D..|
000018e0 ad ac ad ad d6 d6 d6 d6 8a a8 8a 8a 45 45 45 45 |............EEEE|
000018f0 a2 22 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 54 85 42 42 7c 41 |."..QQQQ..T.BB|A|
00001900 66 21 21 21 03 d9 5e d9 ce 81 8a ca 45 45 45 45 |f!!!..^.....EEEE|
00001910 a0 a2 a2 32 51 51 e1 55 f8 a8 a8 90 54 54 54 54 |...2QQ.U....TTTT|
00001920 2a 2a 2a 2a 15 15 11 15 ca 9f 88 8a e8 69 48 64 |****.........iHd|
00001930 a6 a2 d2 32 51 f1 53 51 a8 a8 b4 a8 54 54 54 54 |...2Q.SQ....TTTT|
00001940 2a 2a 2a 22 15 15 15 15 2c ba 8a 8a 24 24 24 24 |***"....,...$$$$|
00001950 62 11 12 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |b...QQQQ....TTTT|
00001960 20 21 01 27 59 29 15 15 0a 4e af 8a 45 45 45 45 | !.'Y)...N..EEEE|
00001970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 69 fe a9 d4 8a 44 86 9e 86 |....QQQi....D...|
00001980 ac b4 2a 2a 15 15 95 5a a8 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**...Z....EEEE|
00001990 a2 a8 a2 a2 51 51 51 51 a8 ec aa aa d6 71 d0 43 |....QQQQ.....q.C|
000019a0 21 19 2a 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!.*!........EEEE|
000019b0 12 12 12 12 51 51 e9 52 a8 fc a8 a8 7e 55 4e 40 |....QQ.R....~UN@|
000019c0 2a 2a 2a 2a 15 56 15 15 4a 0b ad 8a 49 a3 45 e3 |****.V..J...I.E.|
000019d0 a2 d2 a2 a2 51 51 51 51 a8 88 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000019e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 88 8a 4a 55 25 c4 4b 45 |****......JU%.KE|
000019f0 23 8b 1e e0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |#...QQQQ....TTTT|
00001a00 3a bd b2 38 5e 15 15 95 8a 8a 8a ac 47 a7 57 65 |:..8^.......G.We|
00001a10 a2 a2 a2 a2 51 51 61 55 b6 b6 8a b6 5b 5b 5b 59 |....QQaU....[[[Y|
00001a20 a7 2a 7f a2 3f 15 15 95 8a 8a 4a 8b 45 45 45 45 |.*..?.....J.EEEE|
00001a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 c8 12 a8 a8 55 54 74 7a |....QQQQ....UTtz|
00001a40 3a bd 2a ab 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |:.*.........EEEE|
00001a50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001a60 2a 2a 2a 2a 11 15 15 15 88 8a 8a 8a 4f 44 45 e5 |****........ODE.|
00001a70 ca 3a 0a 2a 55 61 1d 05 88 aa a8 a8 54 54 54 54 |.:.*Ua......TTTT|
00001a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001a90 82 3a a0 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.:..QQQQ....TTTT|
00001aa0 2a 7f 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ca 9f 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00001ab0 a2 a2 a2 a2 51 11 51 51 a8 88 a8 a8 58 5b 45 54 |....Q.QQ....X[ET|
00001ac0 2a 8a a2 2a 15 15 15 45 8a 8a 88 8a 45 45 45 45 |*..*...E....EEEE|
00001ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001ae0 2a 2a 54 07 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**T.........EEEE|
00001af0 aa c2 3a 0a 6d 6d 6d 1d 80 8a aa a8 54 54 54 54 |..:.mmm.....TTTT|
00001b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 11 9f ca 5f cb 45 a5 45 a8 |****......_.E.E.|
00001b10 a2 a2 a2 d2 51 51 51 51 a8 a8 a8 88 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001b20 2a 2a 2a 2a de 5f 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****._......EEEE|
00001b30 35 a0 a2 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |5..RQQQQ....TTTT|
00001b40 43 43 2a 2d a1 a1 21 bf 8a ca 50 8b 45 45 45 45 |CC*-..!...P.EEEE|
00001b50 a2 a2 a2 a2 61 55 51 51 b6 8a aa b0 5b 45 55 58 |....aUQQ....[EUX|
00001b60 2a a2 2a 2a 15 15 15 15 8a 88 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00001b70 a2 a2 a2 a2 51 91 ed 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q..U....TTTT|
00001b80 2a b2 e8 01 1f 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*...........EEEE|
00001b90 3a 6a 6a ca 0d 6d 6d 05 8e 82 8a b6 54 54 54 54 |:jj..mm.....TTTT|
00001ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 11 15 8a a2 8a a2 45 51 45 51 |****........EQEQ|
00001bb0 a2 a2 a2 a8 51 51 51 51 a8 a8 88 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001bd0 b0 ae a2 0b 51 e9 55 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.UQ....TTTT|
00001be0 43 22 43 43 a1 a1 16 8d cb df d0 46 45 45 45 45 |C"CC.......FEEEE|
00001bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 49 35 10 a9 a8 a8 54 54 54 54 |....QQI5....TTTT|
00001c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 5e c9 af 8a 8a 45 45 45 45 |****...^....EEEE|
00001c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001c20 57 21 5f 2a 15 15 15 5c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |W!_*...\....EEEE|
00001c30 34 34 24 32 6d 6d 1d 62 b6 8a b6 b6 54 54 54 54 |44$2mm.b....TTTT|
00001c40 2a 2a 2a 2a d4 10 15 15 8a ca 81 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001c50 a2 a2 a2 a2 91 55 51 51 a8 e0 f4 aa 73 55 54 78 |.....UQQ....sUTx|
00001c60 2a 03 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00001c70 a2 22 8b 1e e1 52 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |."...RQQ....TTTT|
00001c80 22 43 43 43 21 91 a1 a1 d0 d0 90 c8 45 45 45 45 |"CCC!.......EEEE|
00001c90 a2 a2 a2 a2 51 91 ed 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q..U....TTTT|
00001ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 76 47 45 |****........EvGE|
00001cb0 a2 a2 72 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..r.QQQQ....TTTT|
00001cc0 aa 21 2a ba 15 15 2f 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.!*.../.....EEEE|
00001cd0 34 24 32 34 1a 1a 12 19 89 0c 0d 0d 54 54 54 54 |4$24........TTTT|
00001ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d10 42 15 12 a2 50 51 51 39 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |B...PQQ9....TTTT|
00001d20 43 43 43 22 91 a1 a1 21 d0 0f cf d0 48 45 e5 84 |CCC"...!....HE..|
00001d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 08 a9 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d60 07 2a 2a 06 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00001d70 62 42 72 02 01 31 01 01 90 00 84 84 42 8a 54 54 |bBr..1......B.TT|
00001d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ca 93 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001dc0 21 21 21 21 02 9c 90 90 48 08 41 48 45 25 44 4b |!!!!....H.AHE%DK|
00001dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 3c a9 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ<...TTTT|
00001de0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 26 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...&....EEEE|
00001df0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001e10 12 12 12 12 d1 51 51 09 ec 84 14 a8 b2 54 54 08 |.....QQ......TT.|
00001e20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 93 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001e30 a2 a2 a2 a2 79 52 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....yRQQ....TTTT|
00001e40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001e50 a2 d2 a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 84 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00001e60 05 21 07 06 15 1c 15 15 8a 8a 0a 8e 45 45 45 45 |.!..........EEEE|
00001e70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 a8 a8 3c 54 54 54 54 |....QQQQ...<TTTT|
00001e80 2a 2a 2a 2a 15 95 27 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..'.....EEEE|
00001e90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 a8 a8 08 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001ea0 2a 2a 2a 4f 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 e5 49 45 |***O........E.IE|
00001eb0 a2 a2 72 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..r.QQQQ....TTTT|
00001ec0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca 93 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001ed0 a2 a2 a2 a2 52 51 51 79 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....RQQy....TTTT|
00001ee0 24 2a 2a a9 15 1f 15 15 ca 93 8a 8a 45 45 45 45 |$**.........EEEE|
00001ef0 f2 a4 22 a4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 9e |..".QQQQ....TTT.|
00001f00 03 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00001f10 a2 a2 a2 a2 51 49 25 51 a8 a8 3c f9 54 7e 7c 54 |....QI%Q..<.T~|T|
00001f20 2a 2a 2a 2a 95 27 15 15 00 91 8a 8a 25 55 aa 49 |****.'......%U.I|
00001f30 b2 1a a2 a2 50 51 09 19 a8 a8 3c a9 54 54 54 54 |....PQ....<.TTTT|
00001f40 4f 2a 4f 7f 81 01 15 15 ca 86 8a 8a ef 49 45 e8 |O*O..........IE.|
00001f50 02 12 12 70 01 01 01 01 80 80 80 80 40 40 40 40 |...p........@@@@|
00001f60 53 20 20 52 10 29 95 aa 53 c8 80 ca e7 07 40 67 |S R.)..S.....@g|
00001f70 32 20 10 70 91 52 79 52 4c 85 64 a9 9e 7e 54 bd |2 .p.RyRL.d..~T.|
00001f80 2a 2a 55 21 90 90 01 95 93 8a ca cf 04 04 04 e4 |**U!............|
00001f90 62 62 02 62 01 d0 d9 21 9c 80 98 04 4c 4c 4c 40 |bb.b...!....LLL@|
00001fa0 2a 2a 2a 2e 15 15 15 17 8b cb 8a 0a 45 45 c5 45 |***.........EE.E|
00001fb0 82 a2 a2 e2 51 51 51 51 a0 a8 a8 a0 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001fc0 29 3f 2a 3e 1f 1c 13 9f 8a c9 8b 4a a4 7a 25 47 |)?*>.......J.z%G|
00001fd0 ad 42 d2 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.B.RQQQQ....TTTT|
00001fe0 2a 2a 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+*........EEEE|
00001ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002000 0b ed 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 db 62 62 62 62 |............bbbb|
00002010 31 31 31 31 78 9b 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 de 26 |1111x...LLLL&&.&|
00002020 13 13 13 13 89 89 89 89 db c4 c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00002030 31 f1 36 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 de 26 |1.61....LLLL&&.&|
00002040 13 13 13 13 b7 89 89 89 c4 c4 c4 c4 9c 66 62 42 |.............fbB|
00002050 a2 92 ae a2 51 51 51 51 b0 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002060 2a 2a 2a 2a 15 15 76 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 85 |****..v.....]EE.|
00002070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 b0 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002080 2a 2a 2a ec 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 85 |***.........]EE.|
00002090 a2 a2 a2 a2 51 61 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QaWQ....TT.U|
000020a0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |***......J..EEEE|
000020b0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....WQQI....T.UT|
000020c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
000020d0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
000020e0 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****...t....]EE%|
000020f0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002100 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****.t......EE%]|
00002110 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002120 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |**.*........EE%]|
00002130 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....IWQQ....T.UT|
00002140 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 4a bc 8a 8a 45 45 45 45 |**.*....J...EEEE|
00002150 a2 a2 a2 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 e2 55 54 54 |....QQIW.....UTT|
00002160 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |****.....J..EEEE|
00002170 af a2 a2 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00002180 2a 2a 2a 2a 15 95 78 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****..x.....EE%]|
00002190 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021a0 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****t.......EEEE|
000021b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
000021d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
000021e0 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
000021f0 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QIWQ....TTTT|
00002200 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |****....J...EEEE|
00002210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00002220 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
00002230 3e 31 81 d0 98 98 98 98 a8 a8 e0 a9 f2 26 54 54 |>1...........&TT|
00002240 13 13 13 13 f6 09 f1 9b c4 c4 c4 c4 45 05 4f 45 |............E.OE|
00002250 37 a1 a2 92 98 98 98 98 4f 88 df b4 26 26 26 26 |7.......O...&&&&|
00002260 2a 78 2a 2a 09 15 95 bc f8 c4 c4 84 e2 a6 7d 62 |*x**..........}b|
00002270 37 31 31 81 51 51 51 51 a8 e4 4d 4c 26 26 c4 13 |711.QQQQ..ML&&..|
00002280 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00002290 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....IWQQ....TTTT|
000022a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
000022b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QQQQ....TT.U|
000022c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****........%]EE|
000022d0 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000022e0 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..t.....EEEE|
000022f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****........]EE%|
00002310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QQQQ....TT.U|
00002320 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a ca bd 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00002330 a2 a2 a2 a2 57 51 51 89 a8 a8 a8 a8 54 ee 55 54 |....WQQ.....T.UT|
00002340 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
00002350 72 af a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e2 55 54 |r...QQQQ....T.UT|
00002360 2a 2a 2a 2a 15 15 95 7b 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****...{....]EE%|
00002370 92 ae a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****........EE%]|
00002390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000023a0 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
000023b0 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....IWQQ....T.UT|
000023c0 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |**.*....J...EEEE|
000023d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
000023e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |****.....J..EEEE|
000023f0 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002400 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****..t.....EE%]|
00002410 d0 3e 31 81 98 98 98 98 4c 88 df 4c 27 26 26 da |.>1.....L..L'&&.|
00002420 13 78 2a 13 15 15 15 15 c4 c4 44 de 42 fc 66 62 |.x*.......D.B.fb|
00002430 31 31 d1 3e 98 98 98 98 b4 4f 88 df 26 26 26 26 |11.>.....O..&&&&|
00002440 e2 37 13 13 89 89 f6 89 8a ca 04 9e 25 4f 45 45 |.7..........%OEE|
00002450 31 31 31 31 69 9f 10 bf 4c 4c 4c 4c 13 26 26 c4 |1111i...LLLL.&&.|
00002460 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |*.**.......JEEEE|
00002470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00002480 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |****....J...EEEE|
00002490 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024a0 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****.t......E%]E|
000024b0 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****........%]EE|
000024d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000024e0 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
000024f0 a2 a2 a2 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQIW....UTT.|
00002500 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |.***......J.EEEE|
00002510 a2 a2 a2 a2 b9 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |.....WQQ....TT.U|
00002520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
00002530 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 ee 55 |....QQQQ....TT.U|
00002540 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****t.......%]EE|
00002550 a2 92 ae a2 51 51 51 51 c4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002560 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 25 |****..t.....^EE%|
00002570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002580 2a 2a 2a f1 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |***.........]EE%|
00002590 a2 a2 a2 a2 51 89 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....Q.WQ....TT.U|
000025a0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000025b0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQI....TTTT|
000025c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
000025d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
000025e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****........]EE%|
000025f0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002600 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.t......EEEE|
00002610 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****........EE%]|
00002630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002640 13 13 08 ed 89 89 89 89 8a 0a 9e 8a 6f 42 45 25 |............oBE%|
00002650 31 31 31 31 9f 10 bf 69 4c 4c 4c 4c 54 f0 54 54 |1111...iLLLLT.TT|
00002660 13 2a 2a 79 89 89 89 89 84 f8 4d fb 62 62 62 62 |.**y......M.bbbb|
00002670 82 a7 a2 a2 50 51 c9 9b 4f 4c 4c 88 6e da 27 26 |....PQ..OLL.n.'&|
00002680 13 13 13 78 15 15 15 15 4a de c4 84 62 42 3c 61 |...x....J...bB<a|
00002690 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000026a0 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****t.......EEEE|
000026b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000026c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
000026d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
000026e0 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
000026f0 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QIWQ....TTTT|
00002700 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |****....J...EEEE|
00002710 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00002720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
00002730 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 dc ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002740 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a e5 5e 45 45 |****...t.....^EE|
00002750 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 c4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002760 f7 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |.***........%]EE|
00002770 a2 a2 a2 a2 51 51 b9 57 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQ.W....UTT.|
00002780 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |.***......J.EEEE|
00002790 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....IWQQ....TT.U|
000027a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000027b0 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QQQQ....TT.U|
000027c0 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****t.......%]EE|
000027d0 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027e0 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****..t.....]EE%|
000027f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002800 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |***.........]EE%|
00002810 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QIWQ....TT.U|
00002820 ed 13 13 08 89 89 89 89 84 f8 cd c4 62 62 a2 7d |............bb.}|
00002830 31 31 31 31 69 9f 10 bf 4c 4c 4c 4c c4 6f 26 26 |1111i...LLLL.o&&|
00002840 13 13 ed 13 3c 95 89 09 8a 8a 8a 8a 62 22 6f 62 |....<.......b"ob|
00002850 7e 33 31 21 98 68 9f 98 88 4f 4c 4c 26 6e da 27 |~31!.h...OLL&n.'|
00002860 13 13 13 13 f6 09 f1 9b c4 c4 c4 c4 61 62 42 3c |............abB<|
00002870 92 ae a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002880 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****.t......EE%]|
00002890 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000028a0 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |**.*........EE%]|
000028b0 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....IWQQ....T.UT|
000028c0 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |**.*....J...EEEE|
000028d0 a2 a2 a2 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQIW.....UTT|
000028e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000028f0 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00002900 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****..t.....EE%]|
00002910 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 c4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002920 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 25 5e 45 |****t.......E%^E|
00002930 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 dc 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002940 2a f1 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |*.**........E%]E|
00002950 a2 a2 a2 a2 57 51 51 89 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....WQQ......UTT|
00002960 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00002970 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QIWQ....TTTT|
00002980 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |****....J...EEEE|
00002990 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
000029a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
000029b0 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000029c0 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****...t....EEEE|
000029d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000029e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****........%]EE|
000029f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00002a00 08 ed 13 13 89 89 89 89 9e 8a 8a 0a 45 25 6f 42 |............E%oB|
00002a10 31 31 31 31 bf 69 9f 10 4c 4c 4c 4c 54 54 54 f0 |1111.i..LLLLTTT.|
00002a20 2a 79 13 2a 89 89 89 89 4d fb 84 f8 62 62 62 62 |*y.*....M...bbbb|
00002a30 a2 a2 82 a7 c9 9b 50 51 4c 88 4f 4c 27 26 6e da |......PQL.OL'&n.|
00002a40 13 78 13 13 15 15 15 15 c4 84 4a de 3c 61 62 42 |.x........J.<abB|
00002a50 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a60 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..t.....EEEE|
00002a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****........]EE%|
00002a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QQQQ....TT.U|
00002aa0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00002ab0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQI....TTTT|
00002ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
00002ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****........]EE%|
00002af0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 dc 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b00 2a 2a 2a 2a 95 78 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 e5 5e |****.x......EE.^|
00002b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b20 2a 2a f7 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5e |**.*........EE%^|
00002b30 a2 a2 a2 a2 b9 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |.....WQQ....T.UT|
00002b40 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |**.*....J...EEEE|
00002b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00002b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |****.....J..EEEE|
00002b70 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b80 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****..t.....EE%]|
00002b90 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
00002bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002bc0 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00002bd0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....WQQI.....UTT|
00002be0 13 08 ed 13 89 89 89 89 cd c4 84 f8 a2 7d 62 62 |.............}bb|
00002bf0 32 31 81 a7 51 51 51 51 e4 4d 4c 4c 26 26 c4 6f |21..QQQQ.MLL&&.o|
00002c00 ed 13 13 13 89 89 89 89 f8 4d fb 84 62 62 62 62 |.........M..bbbb|
00002c10 31 21 7e 33 9f 98 98 68 e0 a9 a8 4c 54 54 f2 54 |1!~3...h...LTT.T|
00002c20 13 13 13 13 f1 9b f6 09 c4 c4 c4 c4 42 3c 61 62 |............B<ab|
00002c30 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****........%]EE|
00002c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c60 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00002c70 a2 a2 a2 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQIW....UTT.|
00002c80 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |.***......J.EEEE|
00002c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....QQQQ....TT.U|
00002ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
00002cb0 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002cc0 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****t.......%]EE|
00002cd0 a2 92 ae a2 51 51 51 51 c4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ce0 2a 2a 2a 2a 15 95 7b 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 25 |****..{.....^EE%|
00002cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d00 2a 2a 2a f1 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 e5 |***.........^EE.|
00002d10 a2 a2 a2 a2 51 89 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 55 |....Q.WQ....TT.U|
00002d20 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00002d30 a2 a2 a2 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQI....TTTT|
00002d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |****......J.EEEE|
00002d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002d60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5d 45 45 25 |****........]EE%|
00002d70 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002d80 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.t......EEEE|
00002d90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 5d |****........EE%]|
00002db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 55 54 |....QQQQ....T.UT|
00002dc0 13 13 08 ed 89 89 89 89 8a 0a 9e 8a 6f 42 45 25 |............oBE%|
00002dd0 31 31 31 31 9f 10 bf 69 4c 4c 4c 4c 54 f0 54 54 |1111...iLLLLT.TT|
00002de0 13 2a 2a 79 89 89 89 89 84 f8 4d fb 62 62 62 62 |.**y......M.bbbb|
00002df0 82 a7 a2 a2 50 51 c9 9b 4f 4c 4c 88 6e da 27 26 |....PQ..OLL.n.'&|
00002e00 13 13 13 78 15 15 15 15 4a de c4 84 62 42 3c 61 |...x....J...bB<a|
00002e10 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002e20 2a 2a 2a 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****t.......EEEE|
00002e30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002e40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
00002e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 55 54 54 |....QQQQ.....UTT|
00002e60 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00002e70 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QIWQ....TTTT|
00002e80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 45 |****....J...EEEE|
00002e90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00002ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
00002eb0 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 dc ab a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ec0 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a e5 5e 45 45 |****...t.....^EE|
00002ed0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ee0 f7 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |.***........%]EE|
00002ef0 a2 a2 a2 a2 51 51 b9 57 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQ.W....UTT.|
00002f00 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ca bb 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00002f10 a2 a2 a2 a2 79 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 de 55 |....yWQQ....TT.U|
00002f20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 bb 8a 8a ca 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002f30 a2 f2 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 de 55 |....QQQQ....TT.U|
00002f40 2a 2a 2a 2a 77 15 15 95 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****w.......%]EE|
00002f50 31 a1 d0 3e 98 98 98 98 b0 4d 4c 4c 26 26 26 26 |1..>.....MLL&&&&|
00002f60 13 13 13 13 89 09 b6 89 c4 c4 c4 c4 6d 62 62 82 |............mbb.|
00002f70 31 31 31 31 98 98 98 98 4c b0 4d 4c 26 26 26 26 |1111....L.ML&&&&|
00002f80 13 13 13 6c 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 6d 62 62 82 |...l........mbb.|
00002f90 31 31 31 31 98 60 9b 98 4c 4c 4c 4c 26 c4 6b 26 |1111.`..LLLL&.k&|
00002fa0 2a 2e 2a 2e 15 15 15 15 8b ca 8a 0a 45 45 45 45 |*.*.........EEEE|
00002fb0 e2 a2 a2 e2 51 51 41 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 56 |....QQAQ....TTTV|
00002fc0 2c 38 2a 3e 9f 95 95 14 cb 8f 89 0a 45 85 a4 5a |,8*>........E..Z|
00002fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002fe0 2a 2b 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*+**........EEEE|
00002ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003000 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003010 12 12 12 12 39 50 51 09 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....9PQ.....TTTT|
00003020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003050 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003060 21 21 21 21 95 03 15 15 9a 8a 4a da 45 43 45 45 |!!!!......J.ECEE|
00003070 a2 a2 a2 a2 51 51 41 88 d0 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQA.....TTTT|
00003080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000030a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000030b0 12 72 10 12 51 51 51 51 a8 b4 a9 a8 26 26 d8 24 |.r..QQQQ....&&.$|
000030c0 2a 2a 6b 2a 84 1a 15 15 8a 0a 02 8d 45 45 45 45 |**k*........EEEE|
000030d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000030e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 57 e5 e7 24 |****........W..$|
000030f0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003100 21 21 07 2a 15 15 15 15 8a 0a 1a 9b 6d 6d 6c e8 |!!.*........mml.|
00003110 a1 a2 a2 c2 51 41 88 51 d4 a8 a8 d8 54 54 54 54 |....QA.Q....TTTT|
00003120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 42 04 42 |....QQQQ....BB.B|
00003140 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003150 a0 72 60 30 51 51 51 51 bd a9 a8 a4 86 dc d2 dc |.r`0QQQQ........|
00003160 2a 1c 2a 2a 9a 85 98 9b 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00003170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 80 24 24 24 24 |****........$$$$|
00003190 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 0e 42 |............BB.B|
000031a0 2a 06 03 2a 15 15 15 15 8a 0a 87 8a 68 68 68 68 |*..*........hhhh|
000031b0 a2 a2 c2 a1 57 88 49 8f bb bb c7 b8 54 54 dc 55 |....W.I.....TT.U|
000031c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000031d0 a2 a2 a2 a2 18 50 f9 01 84 f0 92 00 42 42 42 42 |.....P......BBBB|
000031e0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 25 24 e4 40 |!!!!.!!!HHHH%$.@|
000031f0 a0 a2 a2 72 51 51 51 51 a9 a8 a8 b4 24 d6 86 36 |...rQQQQ....$..6|
00003200 69 12 6b 2a f4 a1 a1 f4 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |i.k*.......JEEEE|
00003210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003220 2a 2a 2a 2a 83 90 10 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00003230 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 7c 7f 43 42 |............|.CB|
00003240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9e 98 8a 4a ac 4c 57 ef |****.......J.LW.|
00003250 26 ee a3 d2 42 48 18 1a a8 a4 ab a8 54 54 54 54 |&...BH......TTTT|
00003260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003270 a2 a2 a2 a2 51 51 31 08 84 84 84 84 42 42 42 42 |....QQ1.....BBBB|
00003280 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 40 76 e7 e0 |!!!!.!!!HHHH@v..|
00003290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 70 a8 0a 3e 76 a8 |....QQQQ..p..>v.|
000032a0 2a ec 0b bd 9a 85 1a 1b 8a 8a 0a 82 45 45 45 45 |*...........EEEE|
000032b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000032c0 2a 2a 3f 3e 95 03 15 15 48 88 41 48 24 24 24 24 |**?>....H.AH$$$$|
000032d0 12 12 12 12 09 09 09 09 1c 84 84 84 54 54 54 54 |............TTTT|
000032e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9a 8a 8a 4a 45 bc dd 4d |****.......JE..M|
000032f0 a0 a2 92 ae 89 a9 51 a0 20 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......Q. ...TTTT|
00003300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 e5 07 40 |****........E..@|
00003310 12 12 70 12 55 51 51 f9 18 84 84 a8 42 42 42 42 |..p.UQQ.....BBBB|
00003320 21 21 21 21 90 21 21 21 81 81 4a c8 45 45 45 45 |!!!!.!!!..J.EEEE|
00003330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003340 e9 2a 2a 2a 85 9a 77 95 ca 5f ba 8a 45 45 45 45 |.***..w.._..EEEE|
00003350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 54 04 42 |....QQQQ....BT.B|
00003360 21 21 21 21 95 90 01 15 88 8a 90 41 24 24 24 24 |!!!!.......A$$$$|
00003370 12 12 12 12 09 09 09 09 1c a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00003380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003390 a2 12 af a2 50 49 1f e2 d0 a4 9a 28 54 54 54 a4 |....PI.....(TTT.|
000033a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a aa 8a 24 24 24 37 |****.....J..$$$7|
000033b0 12 12 12 12 09 f0 09 09 09 84 30 3d 42 42 0e 0c |..........0=BB..|
000033c0 21 21 21 21 90 21 21 21 8a ca 80 8a 45 45 45 45 |!!!!.!!!....EEEE|
000033d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000033e0 2a 2a 2a 2a 18 0e 15 85 4b 8c 8d 0a 45 45 45 45 |****....K...EEEE|
000033f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 aa a8 a8 a0 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00003400 21 21 21 21 90 21 21 21 e1 e1 e1 e1 45 20 24 84 |!!!!.!!!....E $.|
00003410 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 a8 1c 54 54 54 54 |............TTTT|
00003420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003430 a2 a2 a2 a2 51 89 e7 50 e8 f2 a8 a8 54 54 70 55 |....Q..P....TTpU|
00003440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0a 95 8a 8a 24 24 24 24 |****........$$$$|
00003450 12 12 12 12 09 09 09 09 1e 1e 1e 1e 42 44 64 09 |............BDd.|
00003460 21 21 21 21 83 90 90 90 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00003470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003480 2a 2a 2a 2a 0e 15 15 15 8a 0a 55 88 4b 45 45 85 |****......U.KEE.|
00003490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 fc a8 aa 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
000034a0 21 21 21 21 90 21 21 21 e1 e1 e1 e1 2a 37 44 64 |!!!!.!!!....*7Dd|
000034b0 12 12 12 12 39 50 09 09 a8 a8 a8 a8 69 54 16 dc |....9P......iT..|
000034c0 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
000034d0 32 a6 a2 a2 51 e1 18 53 c8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |2...Q..S....TTTT|
000034e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 81 8a 8a 2c 24 24 24 24 |****.......,$$$$|
000034f0 12 12 12 12 09 09 09 09 1e 1e 1e 1e 44 ac 42 42 |............D.BB|
00003500 21 21 21 21 90 03 15 95 8a 8a 8a 8a 5d 25 5d 25 |!!!!........]%]%|
00003510 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003520 2a 2a 69 2a 37 15 15 36 cf 89 89 ca 45 45 e5 57 |**i*7..6....EE.W|
00003530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 42 0c 42 |....QQQQ....BB.B|
00003540 21 21 21 21 90 21 21 21 e1 e1 e1 e1 24 44 c4 2a |!!!!.!!!....$D.*|
00003550 12 12 12 12 51 39 50 51 b8 ab a4 ab 55 12 54 d2 |....Q9PQ....U.T.|
00003560 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00003570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 18 84 14 7a 55 54 54 |....QQQQ....zUTT|
00003580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca 98 8a 8a 05 3d 24 44 |****.........=$D|
00003590 12 12 12 12 09 09 09 09 1e 1e 1e 1e a2 42 42 44 |.............BBD|
000035a0 21 3a 1f 21 95 74 15 15 ba 8a 8a 4a 25 5d 25 5d |!:.!.t.....J%]%]|
000035b0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000035c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 81 8a 8a ca 45 45 45 45 |****........EEEE|
000035d0 a2 32 a6 a2 41 53 51 51 ec be b9 a9 42 30 54 43 |.2..ASQQ....B0TC|
000035e0 21 21 21 21 90 21 21 21 e1 e1 e1 e1 44 24 2a 24 |!!!!.!!!....D$*$|
000035f0 1e 72 30 c4 51 51 49 57 a8 a4 ab a8 55 54 10 dc |.r0.QQIW....UT..|
00003600 09 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.*.*........EEEE|
00003610 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003620 2a 2a 2a 1c 95 3c 31 15 8a 4a 15 87 c3 a0 20 24 |***..<1..J.... $|
00003630 d3 7b b1 a3 e9 35 d0 c1 1e 1e 1e 1e 42 42 44 a0 |.{...5......BBD.|
00003640 43 e9 21 03 74 15 15 95 8a 8a 4a ba 5d 25 5d 25 |C.!.t.....J.]%]%|
00003650 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003660 2a 2a 2a 2a 15 15 15 0d ca 98 8a 8a 4c 05 6d 6d |****........L.mm|
00003670 c2 a1 a2 a2 50 51 51 e1 72 a8 44 1c 0e 27 24 26 |....PQQ.r.D..'$&|
00003680 13 13 12 13 89 89 89 89 e1 e1 e1 e1 04 2a 24 44 |.............*$D|
00003690 f3 b1 90 a0 51 49 57 51 a7 ab a8 a4 55 d2 55 d2 |....QIWQ....U.U.|
000036a0 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 4c 45 45 |*.**........eLEE|
000036b0 a2 32 36 a6 e1 50 51 51 8c a9 70 a8 d4 dc 54 d2 |.26..PQQ..p...T.|
000036c0 2a 2a 1c 2a 5d bd 31 95 c4 e1 de 19 64 e4 70 64 |**.*].1.....d.pd|
000036d0 32 02 32 32 01 01 01 01 1e 1e 1e 1e 42 44 a2 42 |2.22........BD.B|
000036e0 09 43 ec 08 15 15 95 74 8a c2 4d 8c e5 26 26 41 |.C.....t..M..&&A|
000036f0 a2 a2 92 ae 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d0 d8 d8 d8 |....QQQQ........|
00003700 6c 6c 6c 6c 35 15 0e 95 87 0a 07 1a e5 4d ed 4d |llll5........M.M|
00003710 a6 a2 a2 e2 50 59 0d e1 84 84 84 84 42 42 42 42 |....PY......BBBB|
00003720 21 21 21 21 90 21 21 21 e1 e1 e1 e1 2a 24 44 c4 |!!!!.!!!....*$D.|
00003730 9e 8e 30 94 51 51 49 50 a7 ab a8 a4 55 54 d2 d3 |..0.QQIP....UT..|
00003740 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 7d a6 4d dc |.***........}.M.|
00003750 de ee 3e e3 50 71 53 e1 b9 71 a8 a4 38 54 d2 dc |..>.PqS..q..8T..|
00003760 2a 2a 2a 2a 10 0e 95 aa 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00003770 12 12 12 12 09 09 09 d1 1e 1e 1e 1e 44 a0 42 42 |............D.BB|
00003780 43 08 35 e9 74 95 74 95 4a 7a ba 8a 3d 5d 45 25 |C.5.t.t.Jz..=]E%|
00003790 a2 92 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 26 26 26 d2 |....QQQQ....&&&.|
000037a0 2a 2a 2a 6b 15 0e 15 15 8a 8a 0a 87 45 85 43 45 |***k........E.CE|
000037b0 a2 a2 a2 a2 31 08 e1 50 84 84 84 84 42 42 42 42 |....1..P....BBBB|
000037c0 21 21 21 21 03 96 90 90 e1 e1 e1 e1 24 44 24 2a |!!!!........$D$*|
000037d0 92 3e 94 ae 71 47 70 bf a8 b8 27 a8 54 54 54 54 |.>..qGp...'.TTTT|
000037e0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
000037f0 c2 31 a6 a2 51 51 e1 50 70 a8 a8 a8 54 54 54 38 |.1..QQ.Pp...TTT8|
00003800 2a 2a 2a 2a 0e 15 15 03 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00003810 12 12 12 12 09 21 12 09 1e 1e 1e 1e ac 42 42 44 |.....!.......BBD|
00003820 e9 2a e9 43 95 74 95 78 ba 8a 8a 4a c1 dd 5d 65 |.*.C.t.x...J..]e|
00003830 9e a0 e2 ee 51 51 51 51 4d 4c a8 e4 26 de 26 26 |....QQQQML..&.&&|
00003840 2a 68 6a 6e 31 15 f1 76 8a 0a 87 8a 85 43 45 45 |*hjn1..v.....CEE|
00003850 a2 a2 a2 a2 51 e1 50 51 84 18 84 84 42 42 42 42 |....Q.PQ....BBBB|
00003860 21 21 21 21 91 90 90 2c e1 e1 e1 e1 44 24 2a 24 |!!!!...,....D$*$|
00003870 3e 94 ae 92 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 10 12 54 54 |>...QQQQ......TT|
00003880 2a 2a f1 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 05 cd 4d |**.*........E..M|
00003890 a1 a2 c2 c1 51 e1 50 51 a8 a8 a8 74 54 54 38 54 |....Q.PQ...tTT8T|
000038a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 0e 41 48 88 8a e4 c0 20 24 |****....AH.... $|
000038b0 12 12 12 12 e1 12 09 09 1e 1e 1e 1e 42 42 44 a0 |............BBD.|
000038c0 2a e9 43 e9 74 15 15 95 8a 8a 4a ba 45 05 21 41 |*.C.t.....J.E.!A|
000038d0 a2 a2 a2 a2 51 49 57 51 a8 a8 a8 a8 54 54 d0 dc |....QIWQ....TT..|
000038e0 1c 1c 2a 2a 15 15 15 0e 44 da c4 c4 6d 62 62 42 |..**....D...mbbB|
000038f0 32 81 a7 a2 e1 50 51 51 a8 a8 c8 ee 74 7a 87 22 |2....PQQ....tz."|
00003900 b2 3b 25 3a 5e 83 ae da 68 68 eb 28 d6 2a 24 84 |.;%:^...hh.(.*$.|
00003910 94 ae 92 3e 51 49 57 51 a4 ab a8 a8 12 54 ee 11 |...>QIWQ.....T..|
00003920 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a 4c 45 45 45 |****...t....LEEE|
00003930 a2 c2 c1 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 38 54 54 |....QQQQ....T8TT|
00003940 2a bb 2a 2a 15 95 30 1f 83 c3 cf 83 01 c2 c1 c1 |*.**..0.........|
00003950 c0 e0 e0 e0 fa f1 11 c0 9e 94 8a e8 42 72 43 42 |............BrCB|
00003960 e9 43 e9 2a 15 15 95 74 8a 8a 8a 8a 06 e1 c6 fd |.C.*...t........|
00003970 e2 ee 9e a0 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....IWQQ....TTTT|
00003980 1c 2a 2a 1c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 4c 85 43 |.**.........eL.C|
00003990 a2 a2 b2 aa 09 61 00 08 84 84 84 84 42 42 42 42 |.....a......BBBB|
000039a0 21 3a 1f 21 83 90 90 5e 08 55 48 96 24 24 24 24 |!:.!...^.UH.$$$$|
000039b0 ae 92 3e 94 51 51 51 51 d4 a8 2c c4 54 d2 6f 12 |..>.QQQQ..,.T.o.|
000039c0 e9 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 4c |.***..t.....EEEL|
000039d0 c2 c1 a1 a2 51 51 e1 50 a8 a8 a8 a8 38 54 38 54 |....QQ.P....8T8T|
000039e0 2a 2a 2a 2a 0b 83 82 de 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
000039f0 11 12 32 c0 51 11 08 09 70 89 ac 86 42 42 42 42 |..2.Q...p...BBBB|
00003a00 43 e9 2a e9 15 15 15 15 42 ba 8a 4a 5d 45 25 3d |C.*.....B..J]E%=|
00003a10 a0 72 e3 be 51 51 51 a9 a8 a8 a8 a8 da 54 54 54 |.r..QQQ......TTT|
00003a20 2a 2a 1c 1c 0e 15 15 15 0a 87 8a 8a 43 85 43 85 |**..........C.C.|
00003a30 92 37 a1 a2 5b 13 98 78 84 84 84 84 42 42 42 42 |.7..[..x....BBBB|
00003a40 07 1c 21 21 90 10 81 90 6a 08 97 08 24 24 24 24 |..!!....j...$$$$|
00003a50 92 3e 94 ae 57 51 51 49 a8 24 a4 ab 6e d2 55 16 |.>..WQQI.$..n.U.|
00003a60 2a 35 2a 09 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 4c 45 |*5*.........EELE|
00003a70 c1 a1 a2 c2 51 e1 50 51 a8 a8 70 a8 54 38 54 38 |....Q.PQ..p.T8T8|
00003a80 2a 2a 2a 02 12 bd c3 10 48 48 48 48 24 24 24 24 |***.....HHHH$$$$|
00003a90 72 30 c4 11 08 09 09 31 89 50 85 74 42 42 42 42 |r0.....1.P.tBBBB|
00003aa0 e9 2a e9 43 95 74 15 15 8d bb bb c2 a5 26 fd 46 |.*.C.t.......&.F|
00003ab0 92 a0 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 c4 |....QQQQ....TTT.|
00003ac0 2a 1c 1c 2a 35 15 95 b4 bb 8a 0a 07 85 43 85 43 |*..*5........C.C|
00003ad0 62 a0 a2 a2 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |b...........BBBB|
00003ae0 1c 21 01 a5 10 15 83 90 88 96 08 6a 24 24 24 24 |.!.........j$$$$|
00003af0 3e 94 ae 92 51 51 49 57 a8 a4 ab a8 d3 55 54 d2 |>...QQIW.....UT.|
00003b00 2a 2a 09 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 4c 45 45 |**.*........ELEE|
00003b10 a1 a2 c2 c1 51 e1 50 51 70 bc ab a8 38 54 2e 54 |....Q.PQp...8T.T|
00003b20 12 13 13 13 82 90 10 0b 48 48 48 48 24 24 24 24 |........HHHH$$$$|
00003b30 52 c4 11 12 08 09 d9 05 58 85 6c 89 42 42 42 42 |R.......X.l.BBBB|
00003b40 2a 09 43 e9 04 15 15 95 8a 8a 4a ba 25 5d 45 45 |*.C.......J.%]EE|
00003b50 a0 a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 c4 54 |....QQQQ....TT.T|
00003b60 1c 1c 2a 2a 15 15 15 0e 8a 0a 07 87 45 85 43 45 |..**........E.CE|
00003b70 a0 a2 a2 22 f1 cd 0d 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |..."........BBBB|
00003b80 21 21 5b 1c d5 90 90 90 96 08 55 88 24 24 24 24 |!![.......U.$$$$|
00003b90 94 ae 92 30 51 49 50 51 a4 ab a8 a8 55 54 d2 d3 |...0QIPQ....UT..|
00003ba0 2a 09 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4d 45 45 a5 |*.**........MEE.|
00003bb0 a2 c2 c1 a1 e1 50 51 51 70 a8 a8 70 54 54 c6 38 |.....PQQp..pTT.8|
00003bc0 02 21 2a 2a 90 2a 2a 2a 48 48 48 48 24 24 24 24 |.!**.***HHHH$$$$|
00003bd0 c5 11 12 a2 09 41 0d 09 86 14 89 ac 42 42 42 42 |.....A......BBBB|
00003be0 09 43 e9 2a 15 15 95 04 8a 8a 8a 8a 3d 5d 45 25 |.C.*........=]E%|
00003bf0 a2 a2 92 a0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 c4 54 54 |....QQQQ....T.TT|
00003c00 1c 2a 2a 1c 95 3c b6 35 3d 07 87 df 83 43 c5 8f |.**..<.5=....C..|
00003c10 95 1b 12 32 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |...2........BBBB|
00003c20 21 45 1c 21 90 90 10 ab c8 6a 48 96 24 24 24 24 |!E.!.....jH.$$$$|
00003c30 ae 92 30 94 49 50 51 51 b8 bb ab 2c dd 13 6e dc |..0.IPQQ...,..n.|
00003c40 35 2a 2a ee 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 4c |5**.........EEEL|
00003c50 d2 c1 a1 a2 e1 50 51 51 70 bc 73 70 58 38 38 54 |.....PQQp.spX88T|
00003c60 21 54 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!T!!.!!!HHHH$$$$|
00003c70 11 12 92 c5 a1 0a 09 09 70 89 ac 86 42 42 42 42 |........p...BBBB|
00003c80 43 e9 2a 09 15 95 04 15 4a 82 8a 8a 5d 45 25 3d |C.*.....J...]E%=|
00003c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 da 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00003ca0 2a 2a 1c 1c 15 15 0e 15 07 07 07 07 43 45 84 83 |**..........CE..|
00003cb0 12 12 52 15 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |..R.........BBBB|
00003cc0 5c 1c 21 21 90 10 d4 90 6a 08 97 c8 24 24 24 24 |\.!!....j...$$$$|
00003cd0 92 3e 94 ae 70 bf 57 41 a8 b8 27 a8 d2 55 54 54 |.>..p.WA..'..UTT|
00003ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 43 45 |****........E.CE|
00003cf0 a1 a2 a2 c2 57 51 f1 9b ce 1f 1e 1e 0e 0f 0f 45 |....WQ.........E|
00003d00 54 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |T!!!.!!!HHHH$$$$|
00003d10 12 c2 c5 11 0a 09 39 88 88 54 85 a8 42 42 42 42 |......9..T..BBBB|
00003d20 e9 2a 36 43 95 f4 a1 1a ba 8a ca 50 45 25 3d 5d |.*6C.......PE%=]|
00003d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 38 |....QQQQ....TTT8|
00003d40 2a 2a 2a 2a c3 43 95 bf e1 e1 e1 e1 50 e4 f0 f0 |****.C......P...|
00003d50 12 b2 1a 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00003d60 1c 21 21 5d 21 aa 90 83 c8 90 88 41 24 24 24 24 |.!!]!......A$$$$|
00003d70 e2 9e a0 a2 52 51 49 1f 0c 21 a8 a8 14 dc dd 6b |....RQI..!.....k|
00003d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003d90 a2 a2 a2 a2 61 39 3c 54 1e 1e 1e 1e 0f 0f 45 0e |....a9<T......E.|
00003da0 21 21 21 a8 90 a8 a8 a8 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!.....HHHH$$$$|
00003db0 52 c4 11 12 19 18 5a 0d 0c 19 0c 89 42 42 42 42 |R.....Z.....BBBB|
00003dc0 2a e9 43 e9 f4 21 15 95 8a ca 50 ba 45 45 45 45 |*.C..!....P.EEEE|
00003dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003de0 40 2a 2a ba c3 52 91 c3 e1 e1 e1 e1 e4 f0 f0 50 |@**..R.........P|
00003df0 62 15 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |b...........BBBB|
00003e00 21 21 58 1c d5 90 90 80 ae c8 90 00 24 24 24 24 |!!X.........$$$$|
00003e10 78 78 78 78 3c 3c 3c 3c ce df f1 1d f3 f7 41 f0 |xxxx<<<<......A.|
00003e20 40 27 bf 24 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |@'.$........EEEE|
00003e30 42 15 a2 a2 39 3c d4 12 1e 1e 1e 1e 0f 45 0e 0f |B...9<.......E..|
00003e40 21 21 50 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!P!.!!!HHHH$$$$|
00003e50 c0 11 12 72 09 59 0d 09 84 70 89 08 42 42 42 42 |...r.Y...p..BBBB|
00003e60 f0 87 f0 f0 78 78 78 78 10 3c fc ff 6a e8 7f 88 |....xxxx.<..j...|
00003e70 10 12 12 72 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...rQQQQ....TTTT|
00003e80 ba 40 aa 21 ac 96 c3 43 e1 e1 e1 e1 f0 f0 b0 e5 |.@.!...C........|
00003e90 15 12 12 72 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |...r........BBBB|
00003ea0 07 43 1c 21 83 90 90 21 88 41 08 97 24 24 24 24 |.C.!...!.A..$$$$|
00003eb0 78 78 78 78 3c 3c 3c 3c f3 0f 1d c2 87 aa 86 f8 |xxxx<<<<........|
00003ec0 21 03 21 21 df df 1f 00 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!.!!........EEEE|
00003ed0 12 42 15 12 6d 3d 60 6d 44 89 6a 71 45 59 47 41 |.B..m=`mD.jqEYGA|
00003ee0 21 06 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!.!!.!!!HHHH$$$$|
00003ef0 71 30 34 c4 19 1a 32 08 70 89 ac 86 42 42 42 42 |q04...2.p...BBBB|
00003f00 f0 f0 f0 f0 78 78 78 78 21 7c ff d0 a8 5f 20 64 |....xxxx!|..._ d|
00003f10 12 12 12 12 09 09 09 09 f8 a8 a8 04 7e 80 80 54 |............~..T|
00003f20 21 21 21 aa 91 29 90 01 16 47 94 49 a4 54 c4 84 |!!!..)...G.I.T..|
00003f30 10 12 a2 62 09 09 09 09 84 84 84 84 42 0e 42 42 |...b........B.BB|
00003f40 87 87 43 87 80 90 c3 43 6a 08 97 c8 24 24 24 24 |..C....Cj...$$$$|
00003f50 78 78 78 78 3c 3c 3c 3c c3 1f c2 c3 42 e0 e1 43 |xxxx<<<<....B..C|
00003f60 21 21 21 21 90 21 21 21 49 48 48 c0 24 37 24 24 |!!!!.!!!IHH.$7$$|
00003f70 12 12 12 12 39 10 b9 0a 85 78 71 5c 42 42 b2 44 |....9....xq\BB.D|
00003f80 bb 00 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 20 |..!!.!!!HHHH$$$ |
00003f90 73 78 78 e8 3c 0c 09 39 89 ac 86 78 42 42 42 42 |sxx.<..9...xBBBB|
00003fa0 2a 28 2b 29 15 15 15 15 8b ca 8a 0a 45 45 65 45 |*(+)........EEeE|
00003fb0 92 b2 a2 a2 51 51 71 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQqQ....TTTT|
00003fc0 3a 2f 2a 21 92 11 9f 1f 8a ca 4a b5 45 45 45 45 |:/*!......J.EEEE|
00003fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003fe0 2a 2b 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*++*........EEEE|
00003ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000040a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000040b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000040c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000040d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000040e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000040f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004110 a2 a2 a2 a2 19 53 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....SQQ....TTTT|
00004120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004150 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004160 2a 2a 2a 2a 15 95 36 3c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..6<....EEEE|
00004170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000041a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000041b0 a2 a2 a2 a2 50 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....PQQ.....TTTT|
000041c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000041d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000041e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000041f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004200 2a 2a 2a 2a 15 0e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004220 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004250 a2 a2 a2 a2 00 db ad 60 30 60 3c 38 54 7c 54 54 |.......`0`<8T|TT|
00004260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004270 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000042a0 2a 2a bb 2a 90 90 10 d5 48 48 48 48 40 45 25 64 |**.*....HHHH@E%d|
000042b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000042c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000042d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000042e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000042f0 a5 a2 a2 52 08 09 09 29 e0 f4 52 85 42 42 06 54 |...R...)..R.BB.T|
00004300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004320 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004340 02 21 2a 2a 03 95 90 90 8a 95 8a 8a 43 25 24 24 |.!**........C%$$|
00004350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004370 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004390 0b 10 12 a2 39 50 51 09 a8 a8 18 a8 42 ba 54 42 |....9PQ.....B.TB|
000043a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000043b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000043c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000043d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000043e0 21 50 21 21 95 03 15 15 8a 8a ae 8f c5 20 04 4b |!P!!......... .K|
000043f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004400 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004410 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004430 12 72 60 15 f0 25 52 11 85 0c a8 58 42 06 54 0c |.r`..%R....XB.T.|
00004440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004450 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004460 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004480 54 21 07 2a 81 90 10 2c 4a 54 48 88 40 c5 e0 60 |T!.*...,JTH.@..`|
00004490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000044a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000044b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000044c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 57 45 45 |****........eWEE|
000044d0 a5 02 10 d2 39 30 08 09 84 a8 5c 85 54 42 06 54 |....90....\.TB.T|
000044e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000044f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004500 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 56 55 |....QQQQ....TTVU|
00004520 21 5b 2a 21 d9 5e 15 15 48 48 88 40 c4 37 37 24 |![*!.^..HH.@.77$|
00004530 a2 a2 d2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004540 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004550 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 55 45 45 65 |****........UEEe|
00004570 12 12 72 a0 d8 cd c9 01 84 84 84 14 7a 0d 42 42 |..r.........z.BB|
00004580 45 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |E***........EEEE|
00004590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000045a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000045b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 50 55 54 |....QQQQ....TPUT|
000045c0 2a 2a 21 21 82 10 15 59 c1 40 c8 81 20 44 45 c5 |**!!...Y.@.. DE.|
000045d0 a2 52 a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
000045e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000045f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004600 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 c5 4a |****........EE.J|
00004610 72 a0 a2 12 51 51 91 55 aa a8 18 f4 54 56 43 06 |r...QQ.U....TVC.|
00004620 2a 2a 2a 5b 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***[........EEEE|
00004630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004640 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 a8 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00004660 bc 05 2a 2a 1c 92 9c 9c 40 0e ae 8a 64 4b 05 35 |..**....@...dK.5|
00004670 52 a4 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |R...QQQQ....TTTT|
00004680 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004690 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000046a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 55 45 |****........EeUE|
000046b0 22 10 f2 ab 51 31 38 50 a9 a0 87 74 a8 42 b2 54 |"...Q18P...t.B.T|
000046c0 2a 2a 59 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**Y*........EEEE|
000046d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000046e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000046f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 56 |....QQQQ....UTTV|
00004700 59 2a 21 07 15 15 15 15 48 96 4a 55 4b 65 35 84 |Y*!.....H.JUKe5.|
00004710 a5 a2 a2 d2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004730 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004740 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 55 45 45 |****........eUEE|
00004750 ae c2 a5 b2 11 50 51 51 18 84 70 a9 43 bc 54 56 |.....PQQ..p.C.TV|
00004760 2a 45 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*E**........EEEE|
00004770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004780 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004790 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 76 55 55 |....QQQQ....TvUU|
000047a0 2a 5d 2a 5e 00 80 10 81 8a 8a ca 81 05 35 e4 40 |*]*^.........5.@|
000047b0 a2 a2 a2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000047c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000047d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000047e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 44 45 05 35 |****........DE.5|
000047f0 72 a0 a2 a5 35 08 59 ef a8 a8 a8 a8 54 54 ae 42 |r...5.Y.....TT.B|
00004800 45 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |E***........EEEE|
00004810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004820 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 a0 0e 54 54 |....QQQQ......TT|
00004840 5a 2a 2a 2a 2e 15 81 10 8a 8a 8a 8a 24 44 45 20 |Z***........$DE |
00004850 a2 52 a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
00004860 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004870 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 05 6a 40 |****........E.j@|
00004890 a2 a2 a5 a2 25 f0 52 91 a8 fc e0 aa 0c 42 42 54 |....%.R......BBT|
000048a0 2a 2a 2a 45 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***E........EEEE|
000048b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000048c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000048d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 54 54 ac |....QQQQ....BTT.|
000048e0 2a 03 02 5a 95 a9 dc 75 d7 0f 40 08 44 45 c5 20 |*..Z...u..@.DE. |
000048f0 92 a5 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004910 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 2a 44 45 |****.........*DE|
00004930 a2 a5 12 12 19 50 a1 0a 84 78 19 84 aa 42 54 54 |.....P...x...BTT|
00004940 2a 2a 5d 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**]*........EEEE|
00004950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004960 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 ac 42 |....QQQQ....TT.B|
00004980 21 21 5a 2a d5 82 5e 95 8a 41 c8 81 45 85 2a 44 |!!Z*..^..A..E.*D|
00004990 a5 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000049a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000049b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000049c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a aa 40 45 05 |****.........@E.|
000049d0 a5 d2 6b 90 51 59 0d f0 a8 a8 a8 1c 43 54 54 50 |..k.QY......CTTP|
000049e0 2a 45 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*E**........EEEE|
000049f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 a2 02 54 |....QQQQ....T..T|
00004a20 2a 03 2a b8 90 90 01 d4 8a 8a 8a 8a e5 2a 44 45 |*.*..........*DE|
00004a30 a2 a2 b2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004a50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 44 45 05 2a |****........DE.*|
00004a70 c2 a5 62 a0 89 0a 09 09 0c a8 a8 a8 54 04 42 42 |..b.........T.BB|
00004a80 45 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 4a a4 8a 25 52 45 45 |E***.....J..%REE|
00004a90 a9 a2 12 19 51 89 54 51 44 aa a8 a8 55 54 54 22 |....Q.TQD...UTT"|
00004aa0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 a0 42 54 54 |....QQQQ.....BTT|
00004ac0 02 2a 5c 2a 90 90 a8 90 cf 49 c8 c0 24 24 37 24 |.*\*.....I..$$7$|
00004ad0 a2 52 a4 a2 51 51 51 51 aa a8 a8 58 54 54 2c 55 |.R..QQQQ...XTT,U|
00004ae0 96 96 2a 2a 15 15 15 4b 8a 8a a5 8a c5 52 45 45 |..**...K.....REE|
00004af0 a2 a2 42 a9 51 a1 54 51 52 aa a8 50 55 54 54 28 |..B.Q.TQR..PUTT(|
00004b00 2a 2a 94 2a 15 4a 15 15 a5 8a 8a 0a 45 05 2a 44 |**.*.J......E.*D|
00004b10 a5 72 a0 c2 3a 90 25 a0 84 84 84 84 42 42 42 42 |.r..:.%.....BBBB|
00004b20 2a 2a 2a 58 15 15 15 15 8a a5 8a 8a 52 45 45 c5 |***X........REE.|
00004b30 a2 62 69 a9 b1 54 51 51 aa a8 a8 58 54 54 2c 55 |.bi..TQQ...XTT,U|
00004b40 96 2a 2a 2a 15 15 15 4b 8a a5 a5 8a c5 52 45 45 |.***...K.....REE|
00004b50 a9 a2 a2 62 51 51 b1 54 a8 58 aa a8 42 54 54 ac |...bQQ.T.X..BTT.|
00004b60 2a 5e 2a 2a 15 15 15 15 88 41 48 48 a0 a0 57 96 |*^**.....AHH..W.|
00004b70 12 d2 a5 a2 51 51 51 51 a9 a8 90 c3 54 c8 e1 54 |....QQQQ....T..T|
00004b80 e4 70 2a e4 38 15 72 38 0a 39 9c 8a 1c 4e 45 85 |.p*.8.r8.9...NE.|
00004b90 62 6e 09 ae b7 04 37 37 82 9b 5b 5a 55 cc 2d c1 |bn....77..[ZU.-.|
00004ba0 e6 96 e0 e0 4b 70 73 73 b8 8a 8a 25 25 2a 44 45 |....Kpss...%%*DE|
00004bb0 fb ab 12 e2 18 50 d9 05 84 84 a8 18 55 54 02 4a |.....P......UT.J|
00004bc0 2a 2a 06 5b 15 15 15 15 a5 9c 8a 8a 4e 45 c5 52 |**.[........NE.R|
00004bd0 62 69 29 a7 94 93 53 b1 a9 a8 58 ca 54 2c e5 54 |bi)...S...X.T,.T|
00004be0 43 2a 2a 96 a1 21 cb a1 a5 e5 d0 90 52 45 45 c5 |C**..!......REE.|
00004bf0 34 34 64 39 1a b2 1c 1a 58 aa a8 a8 54 54 a0 42 |44d9....X...TT.B|
00004c00 21 eb bd 2a d5 90 90 81 8a 8a 41 88 44 4b 45 25 |!..*......A.DKE%|
00004c10 50 a4 a2 22 51 51 51 51 a8 58 ca a9 2c e5 54 54 |P.."QQQQ.X..,.TT|
00004c20 72 2a 96 96 15 4b 39 39 a5 9c 8a 8a 4e 45 c5 52 |r*...K99....NE.R|
00004c30 62 39 a4 a2 1c 1a 1a b2 0d 59 5a 0e 54 2c 55 54 |b9.......YZ.T,UT|
00004c40 96 43 43 43 a1 a1 21 cb 8a 8a a5 8a 2a 44 45 25 |.CCC..!.....*DE%|
00004c50 a2 12 32 a0 09 41 0d 09 18 0c a8 a8 04 42 8a 54 |..2..A.......B.T|
00004c60 2a 21 5b 2a 15 15 15 15 9c 8a 8a a5 45 c5 52 4e |*![*........E.RN|
00004c70 69 29 a7 62 93 53 b1 94 a8 58 ca a9 2c e5 54 54 |i).b.S...X..,.TT|
00004c80 2a 2a 96 43 21 cb a1 a1 e5 d0 90 a5 45 45 c5 52 |**.C!.......EE.R|
00004c90 34 64 39 34 b2 1c 1a 1a aa a8 a8 58 54 a0 42 54 |4d94.......XT.BT|
00004ca0 06 03 2a 07 90 90 10 aa 80 8a 4a c8 4b c5 c0 40 |..*.......J.K..@|
00004cb0 a5 a2 12 a2 51 51 51 51 58 ca a9 a8 e5 54 54 2c |....QQQQX....TT,|
00004cc0 2a 96 96 72 4b 39 39 15 9c 8a 8a a5 45 c5 52 4e |*..rK99.....E.RN|
00004cd0 ce a7 92 44 e3 e3 23 e7 91 93 f3 f1 c8 f9 ee f8 |...D..#.........|
00004ce0 7c 7c 7c e4 3e 3e 72 3e 0a b9 93 8a 40 45 85 ea ||||.>>r>....@E..|
00004cf0 a2 a2 72 a0 51 31 08 09 84 84 f8 82 72 b7 54 54 |..r.Q1......r.TT|
00004d00 06 45 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a a5 9c c5 52 4e 45 |.E**.........RNE|
00004d10 29 a7 62 69 53 b1 94 93 58 ca a9 a8 e5 54 54 2c |).biS...X....TT,|
00004d20 2a 96 43 2a cb a1 a1 21 d0 90 a5 e5 6e c8 72 48 |*.C*...!....n.rH|
00004d30 64 39 34 34 1c 1a 1a b2 a8 a8 58 aa 54 54 54 54 |d944......X.TTTT|
00004d40 2a 2a 2a 2a 83 10 15 15 48 48 48 48 65 37 a4 48 |****....HHHHe7.H|
00004d50 a2 02 b0 a5 51 51 51 51 ca a9 a8 58 54 54 2c e5 |....QQQQ...XTT,.|
00004d60 96 96 72 2a 39 39 15 4b 8a 8a a5 9c c5 52 4e 45 |..r*99.K.....RNE|
00004d70 a4 a2 62 39 1a b2 1c 1a 5a 0e 0d 59 87 e4 86 2c |..b9....Z..Y...,|
00004d80 43 43 96 43 21 cb a1 a1 a5 8a 8a 8a 45 45 45 45 |CC.C!.......EEEE|
00004d90 a2 f2 e3 a3 51 51 31 50 84 84 84 84 b4 54 56 43 |....QQ1P.....TVC|
00004da0 58 2a 2a 21 15 15 15 15 8a a5 be 8a 52 9f 86 c6 |X**!........R...|
00004db0 4f 63 69 a9 b1 d4 d7 a7 ea c7 d0 58 54 54 2c e5 |Oci........XTT,.|
00004dc0 96 e0 2a e6 70 73 73 4b b9 a5 25 b8 dc 12 5c ce |..*.pssK..%...\.|
00004dd0 09 0e 6e 6e 37 37 b7 04 a8 58 82 ab 54 54 78 89 |..nn77...X..TTx.|
00004de0 21 2a 02 21 95 01 15 15 8e 2c ce 8e 95 20 4b 65 |!*.!.....,... Ke|
00004df0 1b 12 e2 fb 51 51 51 51 a9 a8 58 ca d3 2d e5 d2 |....QQQQ..X..-..|
00004e00 96 72 e9 96 b9 74 4b 39 ba a5 5c 7a 52 4e 45 c5 |.r...tK9..\zRNE.|
00004e10 a2 72 39 a4 ba 1c 1a 1a 0e 0d 5d 5e e4 86 2e 87 |.r9.......]^....|
00004e20 43 97 43 43 cb a1 a1 a1 8a 8a ca a5 24 4b 45 20 |C.CC........$KE |
00004e30 12 12 22 10 50 51 09 19 a8 a8 a8 a8 54 56 55 54 |..".PQ......TVUT|
00004e40 06 21 05 bd 15 95 01 15 a5 9c 8a ca 2e 3d fd 52 |.!...........=.R|
00004e50 7e 79 29 97 94 93 4b bf a5 a7 5f ca 54 2e e5 54 |~y)...K..._.T..T|
00004e60 7c 49 77 7c 3e 3e 3e 3e 1f 1f 1f 1f 8f 8f 8e 8f ||Iw|>>>>........|
00004e70 c7 c7 c7 c7 e3 e3 e3 e3 f0 dd 39 09 42 42 bc 54 |..........9.BB.T|
00004e80 06 21 21 21 90 90 01 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.!!!........EEEE|
00004e90 a2 a2 62 a0 f1 25 f1 09 dd f1 d1 25 f9 e8 ca cb |..b..%.....%....|
00004ea0 74 e5 7c 7c 72 3e 3a ba 1f 5d 79 39 ee ce 89 8f |t.||r>:..]y9....|
00004eb0 02 02 02 62 01 01 01 01 80 80 80 80 40 40 40 40 |...b........@@@@|
00004ec0 20 20 20 20 10 10 10 10 6e 08 88 49 40 25 24 e4 |  ....n..I@%$.|
00004ed0 12 a2 62 10 f1 0d 09 09 a8 fc aa a8 54 54 54 54 |..b.........TTTT|
00004ee0 02 2a 2a 2a 90 2a 2a 2a 91 af 09 08 3d 7d 8a 28 |.***.***....=}.(|
00004ef0 35 45 94 3e 22 4a 9f 22 a7 4f 11 a5 a6 40 4c 40 |5E.>"J.".O...@L@|
00004f00 21 21 21 21 90 21 21 21 c8 81 ec 4e a7 57 76 47 |!!!!.!!!...N.WvG|
00004f10 52 52 52 52 29 29 29 29 94 e8 f4 96 0e 54 54 0c |RRRR)))).....TT.|
00004f20 2a 05 bd 2a 90 90 10 83 80 8a 4a c8 45 45 45 45 |*..*......J.EEEE|
00004f30 22 10 a2 a2 09 09 09 09 84 14 85 84 b2 d2 d3 a1 |"...............|
00004f40 e9 50 50 5a a8 a2 a2 74 51 7a 3a 54 24 04 2a 24 |.PPZ...tQz:T$.*$|
00004f50 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 84 0c a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00004f60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004f70 a2 a2 a2 a2 11 08 09 09 84 84 04 00 06 78 73 03 |.............xs.|
00004f80 3e 02 21 21 90 21 21 21 48 48 48 51 c1 dd dd 46 |>.!!.!!!HHHQ...F|
00004f90 ee 6e e3 ee b7 71 77 77 b8 bb db d8 69 0c 42 dc |.n...qww....i.B.|
00004fa0 2a 2e 2a 29 15 15 15 17 8b ca 8a 8a 45 45 45 45 |*.*)........EEEE|
00004fb0 a2 a2 a2 a2 51 51 41 41 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQAA....TTTT|
00004fc0 3e 22 2a 3e 15 9c 17 95 0a ce 49 8e a5 7a 25 e5 |>"*>......I..z%.|
00004fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004fe0 2a 2a 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+*........EEEE|
00004ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00005000