Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_15_3.adf » !CavenDuel_Cavern » !CavernEd/DesSprs

!CavernEd/DesSprs

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_15_3.adf » !CavenDuel_Cavern
Filename: !CavernEd/DesSprs
Read OK:
File size: 1E68 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
Duplicates

There is 1 duplicate copy of this file in the archive:

File contents
l�1,,t 13433DG733swDt"""#233twGDDwGD"23C33Dw"Dttw"33CDt""3334CwwwwwDtt 23433Ctpw2333Dtt "233DGw03DGtt "3C333DDCwwGtw�2,,22$32"D"G374r1A""2CCC!tBBD"2B#"B$AA#2A#2C#"""DA""D1#"3A"D"7D#"A#4$B34"3""'D$"q#C$BCA""$'#"A$32wA"G""C$CD2B2C#"42#�3,,DpD@DDDDDD@DGtBDtD40DDDDtDDGDDDDDCDDDDtDGDDDDDDDD@DD@DGDDtGDDDD4DDDDDGBDDDDADDDD@DGDD4pDDDDDDDCDDDDpDD,40��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������DD32DD43D4"CtDDD42CD3C4BDt3"2DC42D4Bw4D43C333"D3Dt442D3DCGCDD#D4"3D4"CtGD3 B4#33CDDDC3"#2G3CtG2DG33CDG# CDC43C2DD2#"BDDD3BD"2#,41��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������""0DDD3DG3D4C32D"CCD"3443$ CDD#"DtDCt4 #243DGD# D232CDCDDDD"03Bs#0DDDG3DG4"0twDD434CD42CG343CDDDG4#"DtG3DG4B4DD2BD333CD3DD33,14��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwpwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)pwwwwwwwww�!"wwwwwwwpwwwwww�"""!""qwwwwww����٭��uwwwwwww!"""qww,16��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������DG21DD43D$rtDDD$1BD3B$@tt" DB41D$Aw4D$"B3#"D3Dt441D"DBGCtDD4"D4BtGD"@D#"BDDDB"!D3CDw1Dt23CtDCGB4#B1DD1ADtD3@D1�0,,GGGGGGGGGGGGGGGGttttttttttttttttGGGGGGGGGGGGGGGGttttttttttttttttGGGGGGGGGGGGGGGGttttttttttttttttGGGGGGGGGGGGGGGGtttttttttttttttt,8��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������ww|||||||||||||w�ww���������ww��xxxxww||||wwwxxx������wwww������xxxxxxwwwwxxxxxx���www����ww����xxww|||||||||wwxw�������������ww,4��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������DD32DD43D4"CtDDD42CD3C4BDt3"2DC42D4Bw4D43C333"D3Dt442D3DCGCDD#D4"3D4"CtGD3 B4#33CDDDC3"#2G3CtG2DG33CDG# CDC43C2DD2#"BDDD3BD"2#,5��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������"2""2#r"13#!!!1$!!!"3""2"1"2#"1D!"!13CDD!!DD!31DD!B2C""2D$!!1!!!$3""B""2273DD33DD43D43CD#�6�,������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������GGGGG!"GBGGGttttq"rt"tqtttG72GG!GGGG'AG72Gt#$s$rttttt"t#$sG#$CG!GGGG'AG#$Ct42tt"rt"tt42tGGGGG!"GAGGGtttt$tttt!tttt��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������tD�ywwtttttww�LtGG�xwGCCCCCww�LGtD�ywDDDDDDtw�LtGG�xGGGGGGGGw�LGtD�|33333333s�LtGG�x44444444t�LGtD�)"""""""""�LtGG�("""""""""�LG,12��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwwwwwwwwwww7wwwwwwwwG"4CwwwDwwwwwwA"4C34CDDwwwww$B34C3Dtwwww@B"4BwwGtwwww@ww"$Bwwwwswwwwww7wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww,11��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwwwww���xwwwwwwww���ʬ�wwwwwww����ꪪ�~wwwwww������~wwwwww������~wwwwww���ꪪ���wwwwwwww����wwwwwwwwww��wwwwww,13��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwwww���}wwwwwwwwwwwww��wwwwwwwwwwwww���ywwwwwwwwwww�YUU�ywwwwwwwww��Y��U�ywwwwwww�̙YUU�͜ywwwwww���Y�����ywwwwwww�������ywwww,15��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwwww���~wwwwwwwwwwwww��wwwwwwwwwwwww��zwwwwwwwwwww�ZUU�zwwwwwwwww��Z��U�zwwwwwww�̪ZUU���zwwwwww��Z�����zwwwwwww����zwwww,19��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D���������ywwwwwwwwwwww��w��ywwwwwwww��ywwww���wwww��ywwwwwwwww����wwwwwwwwwwww����wwwwwwwww���wwww��ywwww��ywwwwwwww��yw�ywwwwwwwwwwww��tmapup	��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������1SSSSSSSS1TUUUUUUUUUUUUUUUUtmapdn	��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������UUUUUUUUUUUUUUUUEE����������������E����������������E����������������E����������������E����������������E����������������E����������������E����������������,9��������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D������������������������{{{{{{{{{{{{{{{{����������������{{{{{{{{{{{{{{{{����������������{{{{{{{{{{{{{{{{����������������{{{{{{{{{{{{{{{{�10�,������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������{{{{"{{{{{{{"{{{����""""""!���{{{{�{{{����'���!����{{{{!�q{{{�����!�����{{{{{{"{{{{{�������2#"����������������������������������������������������17�,������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D��������wwwwwwwww��ewwwwwwwwwwwWXhffvwwwwwwwwww��ffvwwwwwwwww�_X���zwwwwwwwww�������owwwwwwww�����fwwwwww��ꮮ����wwwww��ww�wwwww��������������������������������������������18�,������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D�����������������/%e�����������_Rbff�����������%%ff����������D[R�UU�����������������d���������ݹ����f��������ٝ�U�YU���������]U���������������������������������������������������tel�,������������������������UUUUUU���������w�w����f�f��D�D���������������of/%e����������ofRbff����o�����ff%ff�o��ffffffffffffffffffffffffffffffffof����iff����ff��o�����ffU�YUo��������]ef���������������������������������������
00000000 19 00 00 00 10 00 00 00 6c 1e 00 00 ac 00 00 00 |........l.......|
00000010 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |1...............|
00000020 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 2c 00 00 00 |............,...|
00000030 2c 00 00 00 0c 00 00 00 74 20 11 31 33 34 33 33 |,.......t .13433|
00000040 44 47 37 33 33 73 77 44 74 07 22 22 22 23 32 33 |DG733swDt."""#23|
00000050 33 74 77 47 44 44 77 47 44 04 22 32 33 43 33 33 |3twGDDwGD."23C33|
00000060 44 77 00 10 11 22 44 74 74 77 07 22 33 33 43 44 |Dw..."Dttw."33CD|
00000070 74 07 22 22 33 33 33 34 43 77 77 77 77 77 44 74 |t.""3334CwwwwwDt|
00000080 74 20 32 33 34 33 33 43 74 07 00 10 11 02 00 70 |t 23433Ct......p|
00000090 77 07 32 33 33 33 44 74 74 20 22 32 33 33 44 04 |w.2333Dtt "233D.|
000000a0 47 77 07 30 33 44 47 74 74 20 22 33 43 33 33 33 |Gw.03DGtt "3C333|
000000b0 44 44 43 77 77 47 74 77 ac 00 00 00 32 00 00 00 |DDCwwGtw....2...|
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
000000d0 00 00 00 00 1f 00 00 00 2c 00 00 00 2c 00 00 00 |........,...,...|
000000e0 0c 00 00 00 32 32 24 33 32 22 44 22 12 47 33 37 |....22$32"D".G37|
000000f0 34 72 31 41 22 22 32 43 14 43 43 21 12 74 42 12 |4r1A""2C.CC!.tB.|
00000100 42 44 22 32 42 23 22 42 24 41 41 23 32 41 23 32 |BD"2B#"B$AA#2A#2|
00000110 12 43 23 22 14 22 22 44 13 41 22 22 44 31 23 22 |.C#".""D.A""D1#"|
00000120 12 33 41 22 44 22 12 37 14 44 23 22 41 23 34 24 |.3A"D".7.D#"A#4$|
00000130 42 33 34 22 33 22 22 27 13 44 24 22 71 23 43 24 |B34"3""'.D$"q#C$|
00000140 42 43 41 22 14 22 12 24 13 27 23 22 41 24 33 32 |BCA".".$.'#"A$32|
00000150 12 77 41 22 47 22 22 43 24 43 44 32 42 32 43 23 |.wA"G""C$CD2B2C#|
00000160 22 34 32 23 ac 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 |"42#....3.......|
00000170 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000180 1f 00 00 00 2c 00 00 00 2c 00 00 00 0c 00 00 00 |....,...,.......|
00000190 44 04 70 44 02 40 44 44 44 14 44 44 44 00 40 44 |D.pD.@DDD.DDD.@D|
000001a0 47 74 42 44 74 44 34 30 44 04 44 44 44 74 44 44 |GtBDtD40D.DDDtDD|
000001b0 00 47 44 44 44 44 44 03 43 44 44 04 44 44 74 44 |.GDDDDD.CDD.DDtD|
000001c0 47 04 44 00 44 44 44 44 44 44 44 40 44 44 03 40 |G.D.DDDDDDD@DD.@|
000001d0 44 07 47 44 44 04 74 47 44 44 04 44 44 34 00 44 |D.GDD.tGDD.DD4.D|
000001e0 44 00 44 44 44 47 04 10 42 44 44 44 44 02 41 44 |D.DDDG..BDDDD.AD|
000001f0 44 04 44 44 04 40 44 47 44 07 44 34 70 44 44 44 |D.DD.@DGD.D4pDDD|
00000200 44 44 44 44 17 43 44 44 44 03 44 07 70 44 44 04 |DDDD.CDDD.D.pDD.|
00000210 2c 01 00 00 34 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |,...40..........|
00000220 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
00000230 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff |................|
00000240 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb |................|
00000250 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 |.............UUU|
00000260 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd |.UUU............|
00000270 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 |..............w.|
00000280 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 |..w.............|
00000290 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 |.....f...f....D.|
000002a0 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 |..D.............|
000002b0 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff 44 44 33 32 |............DD32|
000002c0 44 44 34 33 44 34 22 43 74 44 44 44 34 32 43 44 |DD43D4"CtDDD42CD|
000002d0 33 43 34 00 42 44 74 33 22 32 44 43 34 32 44 34 |3C4.BDt3"2DC42D4|
000002e0 02 42 77 34 44 34 33 43 33 33 33 22 44 33 44 74 |.Bw4D43C333"D3Dt|
000002f0 34 34 32 44 33 44 43 47 43 44 44 23 44 34 22 33 |442D3DCGCDD#D4"3|
00000300 44 34 22 43 74 47 44 33 20 42 34 23 33 33 43 44 |D4"CtGD3 B4#33CD|
00000310 44 44 43 33 22 23 32 47 33 43 74 47 32 44 47 33 |DDC3"#2G3CtG2DG3|
00000320 33 43 44 47 23 20 43 44 43 34 33 43 32 44 44 32 |3CDG# CDC43C2DD2|
00000330 23 22 42 44 44 44 33 42 44 22 32 23 2c 01 00 00 |#"BDDD3BD"2#,...|
00000340 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |41..............|
00000350 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00000360 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
00000370 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
00000380 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
00000390 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
000003a0 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
000003b0 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
000003c0 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
000003d0 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
000003e0 10 00 ff ff 10 00 ff ff 22 22 30 44 44 44 33 44 |........""0DDD3D|
000003f0 47 33 44 34 43 33 32 44 22 43 43 44 22 33 34 34 |G3D4C32D"CCD"344|
00000400 33 24 20 43 44 44 23 22 44 74 44 43 74 34 20 23 |3$ CDD#"DtDCt4 #|
00000410 32 34 33 44 47 44 23 20 44 32 33 32 43 44 43 44 |243DGD# D232CDCD|
00000420 44 44 44 22 30 33 42 73 23 02 30 44 44 44 47 33 |DDD"03Bs#.0DDDG3|
00000430 44 47 34 22 30 74 77 44 44 34 33 34 43 44 34 02 |DG4"0twDD434CD4.|
00000440 32 14 43 47 33 34 33 43 44 44 44 47 34 23 22 44 |2.CG343CDDDG4#"D|
00000450 74 47 33 44 47 34 00 42 34 44 44 32 42 44 33 33 |tG3DG4.B4DD2BD33|
00000460 33 43 44 33 44 44 33 33 2c 01 00 00 31 34 00 00 |3CD3DD33,...14..|
00000470 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
00000480 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00000490 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd |................|
000004a0 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 |................|
000004b0 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 |.....UUU.UUU....|
000004c0 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 |................|
000004d0 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 |......w...w.....|
000004e0 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb |.............f..|
000004f0 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 |.f....D...D.....|
00000500 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff |................|
00000510 10 00 ff ff 77 77 77 00 70 77 77 77 77 77 77 77 |....www.pwwwwwww|
00000520 77 77 77 77 77 77 77 01 10 00 00 77 77 77 77 77 |wwwwwww....wwwww|
00000530 77 77 77 77 77 77 77 29 00 00 02 00 00 70 77 77 |wwwwwww).....pww|
00000540 77 77 77 77 77 77 77 90 21 00 00 22 00 01 00 00 |wwwwwww.!.."....|
00000550 77 77 77 77 77 77 77 07 19 02 00 00 00 01 00 10 |wwwwwww.........|
00000560 00 70 77 77 77 77 77 77 90 22 22 22 11 11 21 22 |.pwwwwww."""..!"|
00000570 22 71 77 77 77 77 77 77 07 aa aa aa dd d9 ad aa |"qwwwwww........|
00000580 aa 75 77 77 77 77 77 77 77 21 22 12 11 11 11 22 |.uwwwwwww!"...."|
00000590 22 71 77 77 2c 01 00 00 31 36 00 00 00 00 00 00 |"qww,...16......|
000005a0 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000005b0 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
000005c0 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd |................|
000005d0 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 |................|
000005e0 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 |.UUU.UUU........|
000005f0 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 |................|
00000600 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 |..w...w.........|
00000610 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb |.........f...f..|
00000620 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 |..D...D.........|
00000630 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff |................|
00000640 44 47 32 31 44 44 34 33 44 24 11 72 74 44 44 44 |DG21DD43D$.rtDDD|
00000650 24 31 42 44 33 42 24 00 40 74 74 22 00 20 44 42 |$1BD3B$.@tt". DB|
00000660 34 31 44 24 01 41 77 34 44 24 22 42 33 23 22 11 |41D$.Aw4D$"B3#".|
00000670 44 33 44 74 34 34 31 44 22 44 42 47 43 74 44 13 |D3Dt441D"DBGCtD.|
00000680 44 34 01 22 44 34 11 42 74 47 44 22 10 40 44 12 |D4."D4.BtGD".@D.|
00000690 23 22 42 44 44 44 42 22 10 13 21 44 33 43 44 77 |#"BDDDB"..!D3CDw|
000006a0 31 44 74 32 33 43 74 44 12 10 43 47 42 34 23 42 |1Dt23CtD..CGB4#B|
000006b0 31 44 44 31 13 11 41 44 74 44 33 40 44 11 31 13 |1DD1..ADtD3@D.1.|
000006c0 ac 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....0...........|
000006d0 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
000006e0 2c 00 00 00 2c 00 00 00 0c 00 00 00 47 47 47 47 |,...,.......GGGG|
000006f0 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 74 74 74 74 |GGGGGGGGGGGGtttt|
00000700 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 47 47 47 47 |ttttttttttttGGGG|
00000710 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 74 74 74 74 |GGGGGGGGGGGGtttt|
00000720 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 47 47 47 47 |ttttttttttttGGGG|
00000730 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 74 74 74 74 |GGGGGGGGGGGGtttt|
00000740 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 47 47 47 47 |ttttttttttttGGGG|
00000750 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 74 74 74 74 |GGGGGGGGGGGGtttt|
00000760 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 2c 01 00 00 |tttttttttttt,...|
00000770 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |8...............|
00000780 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00000790 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
000007a0 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
000007b0 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
000007c0 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
000007d0 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
000007e0 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
000007f0 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
00000800 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
00000810 10 00 ff ff 10 00 ff ff 77 77 7c 7c 7c 7c 7c 7c |........ww|||||||
00000820 7c 7c 7c 7c 7c 7c 7c 77 87 77 77 c7 c7 c7 c7 c7 ||||||||w.ww.....|
00000830 c7 c7 c7 c7 77 77 87 87 78 78 78 78 77 77 7c 7c |....ww..xxxxww|||
00000840 7c 7c 77 77 77 78 78 78 87 87 87 87 87 87 77 77 |||wwwxxx......ww|
00000850 77 77 87 87 87 87 87 87 78 78 78 78 78 78 77 77 |ww......xxxxxxww|
00000860 77 77 78 78 78 78 78 78 87 87 87 77 77 77 c7 c7 |wwxxxxxx...www..|
00000870 c7 c7 77 77 87 87 87 87 78 78 77 77 7c 7c 7c 7c |..ww....xxww|||||
00000880 7c 7c 7c 7c 7c 77 77 78 77 c7 c7 c7 c7 c7 c7 c7 ||||||wwxw.......|
00000890 c7 c7 c7 c7 c7 c7 77 77 2c 01 00 00 34 00 00 00 |......ww,...4...|
000008a0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
000008b0 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
000008c0 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd |................|
000008d0 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 |................|
000008e0 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 |.....UUU.UUU....|
000008f0 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 |................|
00000900 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 |......w...w.....|
00000910 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb |.............f..|
00000920 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 |.f....D...D.....|
00000930 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff |................|
00000940 10 00 ff ff 44 44 33 32 44 44 34 33 44 34 22 43 |....DD32DD43D4"C|
00000950 74 44 44 44 34 32 43 44 33 43 34 00 42 44 74 33 |tDDD42CD3C4.BDt3|
00000960 22 32 44 43 34 32 44 34 02 42 77 34 44 34 33 43 |"2DC42D4.Bw4D43C|
00000970 33 33 33 22 44 33 44 74 34 34 32 44 33 44 43 47 |333"D3Dt442D3DCG|
00000980 43 44 44 23 44 34 22 33 44 34 22 43 74 47 44 33 |CDD#D4"3D4"CtGD3|
00000990 20 42 34 23 33 33 43 44 44 44 43 33 22 23 32 47 | B4#33CDDDC3"#2G|
000009a0 33 43 74 47 32 44 47 33 33 43 44 47 23 20 43 44 |3CtG2DG33CDG# CD|
000009b0 43 34 33 43 32 44 44 32 23 22 42 44 44 44 33 42 |C43C2DD2#"BDDD3B|
000009c0 44 22 32 23 2c 01 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 |D"2#,...5.......|
000009d0 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000009e0 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
000009f0 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd |................|
00000a00 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 |................|
00000a10 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 |.UUU.UUU........|
00000a20 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 |................|
00000a30 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 |..w...w.........|
00000a40 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb |.........f...f..|
00000a50 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 |..D...D.........|
00000a60 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff |................|
00000a70 22 32 12 13 22 12 12 12 11 12 12 22 32 23 12 72 |"2.."......"2#.r|
00000a80 22 31 33 23 21 21 21 31 24 21 21 21 22 33 22 22 |"13#!!!1$!!!"3""|
00000a90 32 13 12 22 12 12 11 31 14 11 12 12 22 32 23 22 |2.."...1...."2#"|
00000aa0 31 44 21 22 21 31 33 43 44 44 14 21 21 44 44 21 |1D!"!13CDD.!!DD!|
00000ab0 12 33 12 12 12 12 31 44 44 14 21 12 42 32 43 22 |.3....1DD.!.B2C"|
00000ac0 22 32 44 24 21 21 11 31 14 21 21 21 24 33 22 22 |"2D$!!.1.!!!$3""|
00000ad0 13 12 14 42 12 12 12 12 12 12 22 22 32 13 12 32 |...B......""2..2|
00000ae0 37 33 44 44 33 33 44 44 34 33 44 34 33 43 44 23 |73DD33DD43D43CD#|
00000af0 ac 01 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....6...........|
00000b00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
00000b10 ac 00 00 00 2c 01 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff |....,...........|
00000b20 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb |................|
00000b30 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 |.............www|
00000b40 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 |.www.UUU.UUU.333|
00000b50 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 |.333..........D.|
00000b60 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 |..D.............|
00000b70 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb |................|
00000b80 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 |.....U...U......|
00000b90 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff 47 47 47 47 |............GGGG|
00000ba0 12 47 17 21 22 11 47 17 42 47 47 47 74 74 74 74 |.G.!".G.BGGGtttt|
00000bb0 71 14 22 72 74 22 12 74 71 74 74 74 47 37 32 47 |q."rt".tqtttG72G|
00000bc0 47 21 47 47 47 47 27 41 47 37 32 47 74 23 24 73 |G!GGGG'AG72Gt#$s|
00000bd0 24 72 74 74 74 74 74 22 74 23 24 73 47 23 24 43 |$rttttt"t#$sG#$C|
00000be0 47 21 47 47 47 47 27 41 47 23 24 43 74 34 32 74 |G!GGGG'AG#$Ct42t|
00000bf0 74 14 22 72 74 22 12 74 74 34 32 74 47 47 47 47 |t."rt".tt42tGGGG|
00000c00 11 47 17 21 22 11 47 17 41 47 47 47 74 74 74 74 |.G.!".G.AGGGtttt|
00000c10 24 11 74 74 74 74 14 21 74 74 74 74 ff ff ff ff |$.tttt.!tttt....|
00000c20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
*
00000c90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 2c 01 00 00 |............,...|
00000ca0 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |7...............|
00000cb0 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00000cc0 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
00000cd0 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
00000ce0 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
00000cf0 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
00000d00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
00000d10 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
00000d20 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
00000d30 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
00000d40 10 00 ff ff 10 00 ff ff 74 44 8c 79 77 77 74 74 |........tD.ywwtt|
00000d50 74 74 74 77 77 89 4c 74 47 47 9c 78 77 47 43 43 |tttww.LtGG.xwGCC|
00000d60 43 43 43 77 77 98 4c 47 74 44 8c 79 77 44 44 44 |CCCww.LGtD.ywDDD|
00000d70 44 44 44 74 77 89 4c 74 47 47 9c 78 47 47 47 47 |DDDtw.LtGG.xGGGG|
00000d80 47 47 47 47 77 98 4c 47 74 44 8c 7c 33 33 33 33 |GGGGw.LGtD.|3333|
00000d90 33 33 33 33 73 89 4c 74 47 47 9c 78 34 34 34 34 |3333s.LtGG.x4444|
00000da0 34 34 34 34 74 98 4c 47 74 44 8c 29 22 22 22 22 |4444t.LGtD.)""""|
00000db0 22 22 22 22 22 89 4c 74 47 47 9c 28 22 22 22 22 |""""".LtGG.(""""|
00000dc0 22 22 22 22 22 98 4c 47 2c 01 00 00 31 32 00 00 |""""".LG,...12..|
00000dd0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
00000de0 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00000df0 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd |................|
00000e00 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 |................|
00000e10 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 |.....UUU.UUU....|
00000e20 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 |................|
00000e30 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 |......w...w.....|
00000e40 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb |.............f..|
00000e50 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 |.f....D...D.....|
00000e60 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff |................|
00000e70 10 00 ff ff 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |....wwwwwwwwwwww|
00000e80 77 37 77 77 77 77 77 77 77 77 47 22 34 43 77 77 |w7wwwwwwwwG"4Cww|
00000e90 77 44 77 77 77 77 77 77 14 41 22 34 43 33 34 43 |wDwwwwww.A"4C34C|
00000ea0 44 44 77 77 77 77 77 14 02 07 24 42 33 34 43 33 |DDwwwww...$B34C3|
00000eb0 44 74 77 77 77 77 07 40 01 00 42 22 34 42 77 77 |Dtwwww.@..B"4Bww|
00000ec0 47 74 77 77 77 77 40 00 77 77 22 24 42 77 77 77 |Gtwwww@.ww"$Bwww|
00000ed0 77 73 77 77 77 77 77 77 37 00 14 77 77 77 77 77 |wswwwwww7..wwwww|
00000ee0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |wwwwwwwwwwwwwwww|
00000ef0 77 77 77 77 2c 01 00 00 31 31 00 00 00 00 00 00 |wwww,...11......|
00000f00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000f10 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
00000f20 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd |................|
00000f30 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 |................|
00000f40 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 |.UUU.UUU........|
00000f50 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 |................|
00000f60 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 |..w...w.........|
00000f70 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb |.........f...f..|
00000f80 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 |..D...D.........|
00000f90 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff |................|
00000fa0 77 77 77 77 77 77 77 87 c8 cc 78 77 77 77 77 77 |wwwwwww...xwwwww|
00000fb0 77 77 77 e7 ee ae aa 87 a7 ca ac aa 77 77 77 77 |www.........wwww|
00000fc0 77 77 77 ae aa aa ea aa ea aa aa aa 7e 77 77 77 |www.........~www|
00000fd0 77 77 77 ee ee aa aa aa aa aa aa aa 7e 77 77 77 |www.........~www|
00000fe0 77 77 77 ee ee ae ae aa aa aa aa ea 7e 77 77 77 |www.........~www|
00000ff0 77 77 77 e7 ee ee ea aa aa aa aa ea 77 77 77 77 |www.........wwww|
00001000 77 77 77 77 e7 ee ae ae aa aa aa 77 77 77 77 77 |wwww.......wwwww|
00001010 77 77 77 77 77 e7 ee ee aa aa 77 77 77 77 77 77 |wwwww.....wwwwww|
00001020 2c 01 00 00 31 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |,...13..........|
00001030 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
00001040 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff |................|
00001050 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb |................|
00001060 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 |.............UUU|
00001070 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd |.UUU............|
00001080 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 |..............w.|
00001090 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 |..w.............|
000010a0 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 |.....f...f....D.|
000010b0 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 |..D.............|
000010c0 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff 77 77 77 77 |............wwww|
000010d0 77 77 97 99 c9 7d 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |ww...}wwwwwwwwww|
000010e0 77 77 77 cc c9 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |www..wwwwwwwwwww|
000010f0 77 77 97 99 d9 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |ww...ywwwwwwwwww|
00001100 77 97 59 55 55 dd 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |w.YUU.ywwwwwwwww|
00001110 97 c9 59 95 99 55 dc 79 77 77 77 77 77 77 77 97 |..Y..U.ywwwwwww.|
00001120 cc 99 59 55 55 d9 cd 9c 79 77 77 77 77 77 77 97 |..YUU...ywwwwww.|
00001130 9c 99 59 95 99 dd dd dc 79 77 77 77 77 77 77 77 |..Y.....ywwwwwww|
00001140 97 99 99 99 d9 dd cc 79 77 77 77 77 2c 01 00 00 |.......ywwww,...|
00001150 31 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |15..............|
00001160 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00001170 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
00001180 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
00001190 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
000011a0 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
000011b0 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
000011c0 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
000011d0 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
000011e0 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
000011f0 10 00 ff ff 10 00 ff ff 77 77 77 77 77 77 a7 aa |........wwwwww..|
00001200 ca 7e 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 cc |.~wwwwwwwwwwwww.|
00001210 ca 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 e7 aa |.wwwwwwwwwwwww..|
00001220 ea 7a 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 e7 5a 55 |.zwwwwwwwwwww.ZU|
00001230 55 ee 7a 77 77 77 77 77 77 77 77 77 e7 ce 5a a5 |U.zwwwwwwwww..Z.|
00001240 aa 55 ec 7a 77 77 77 77 77 77 77 e7 cc aa 5a 55 |.U.zwwwwwww...ZU|
00001250 55 ea ce ec 7a 77 77 77 77 77 77 e7 ec aa 5a a5 |U...zwwwwww...Z.|
00001260 aa ee ee ec 7a 77 77 77 77 77 77 77 e7 ee ae aa |....zwwwwwww....|
00001270 ea ee ee 7a 77 77 77 77 2c 01 00 00 31 39 00 00 |...zwwww,...19..|
00001280 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
00001290 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
000012a0 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd |................|
000012b0 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 |................|
000012c0 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 |.....UUU.UUU....|
000012d0 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 |................|
000012e0 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 |......w...w.....|
000012f0 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb |.............f..|
00001300 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 |.f....D...D.....|
00001310 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff |................|
00001320 10 00 ff ff 99 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |.....ywwwwwwwwww|
00001330 77 77 97 99 77 97 99 79 77 77 77 77 77 77 77 77 |ww..w..ywwwwwwww|
00001340 97 99 79 77 77 77 77 97 99 99 77 77 77 77 99 99 |..ywwww...wwww..|
00001350 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 99 99 99 99 77 77 |ywwwwwwwww....ww|
00001360 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 99 99 99 99 77 77 |wwwwwwwwww....ww|
00001370 77 77 77 77 77 77 77 97 99 99 77 77 77 77 99 99 |wwwwwww...wwww..|
00001380 79 77 77 77 77 97 99 79 77 77 77 77 77 77 77 77 |ywwww..ywwwwwwww|
00001390 97 99 79 77 99 79 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |..yw.ywwwwwwwwww|
000013a0 77 77 97 99 74 01 00 00 6d 61 70 75 70 00 00 00 |ww..t...mapup...|
000013b0 00 00 00 00 04 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000013c0 0f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
000013d0 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd |................|
000013e0 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 |................|
000013f0 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 |.www.www.UUU.UUU|
00001400 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 |.333.333........|
00001410 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 |..D...D.........|
00001420 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 |................|
00001430 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 |.........U...U..|
00001440 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff |................|
00001450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001460 00 31 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |.1..............|
00001470 11 11 11 11 11 53 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 |.....S..........|
00001480 11 11 11 11 11 11 11 11 11 53 00 00 00 11 11 11 |.........S......|
00001490 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 53 00 00 |.............S..|
000014a0 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
000014b0 11 53 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |.S..............|
000014c0 11 11 11 11 11 53 00 00 00 11 11 11 11 11 11 11 |.....S..........|
000014d0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 53 00 00 00 11 11 11 |.........S......|
000014e0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 53 00 00 |.............S..|
000014f0 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001500 11 53 00 00 31 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |.S..1TUUUUUUUUUU|
00001510 55 55 55 55 55 55 00 00 74 01 00 00 6d 61 70 64 |UUUUUU..t...mapd|
00001520 6e 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 09 00 00 00 |n...............|
00001530 00 00 00 00 0f 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00001540 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd |................|
00001550 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 |................|
00001560 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 |.....www.www.UUU|
00001570 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 |.UUU.333.333....|
00001580 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 |......D...D.....|
00001590 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 |................|
000015a0 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 |.............U..|
000015b0 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff |.U..............|
000015c0 00 00 bb ff 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |....UUUUUUUUUUUU|
000015d0 55 55 55 55 45 12 00 00 45 ee ee ee ee ee ee ee |UUUUE...E.......|
000015e0 ee ee ee ee ee ee ee ee ee 00 00 00 45 ee ee ee |............E...|
000015f0 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 00 00 00 |................|
00001600 45 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee |E...............|
00001610 ee 00 00 00 45 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee |....E...........|
00001620 ee ee ee ee ee 00 00 00 45 ee ee ee ee ee ee ee |........E.......|
00001630 ee ee ee ee ee ee ee ee ee 00 00 00 45 ee ee ee |............E...|
00001640 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee 00 00 00 |................|
00001650 45 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee |E...............|
00001660 ee 00 00 00 45 ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee |....E...........|
00001670 ee ee ee ee ee 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2c 01 00 00 |............,...|
00001690 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |9...............|
000016a0 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
000016b0 ac 00 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
000016c0 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
000016d0 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
000016e0 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
000016f0 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
00001700 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
00001710 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
00001720 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
00001730 10 00 ff ff 10 00 ff ff b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |................|
00001740 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |........{{{{{{{{|
00001750 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |{{{{{{{{........|
00001760 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |........{{{{{{{{|
00001770 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |{{{{{{{{........|
00001780 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |........{{{{{{{{|
00001790 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |{{{{{{{{........|
000017a0 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |........{{{{{{{{|
000017b0 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b ac 01 00 00 31 30 00 00 |{{{{{{{{....10..|
000017c0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 |................|
000017d0 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 2c 01 00 00 |............,...|
000017e0 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd |................|
000017f0 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 |................|
00001800 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 |.....UUU.UUU....|
00001810 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 |................|
00001820 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 |......w...w.....|
00001830 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb |.............f..|
00001840 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 |.f....D...D.....|
00001850 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff |................|
00001860 10 00 ff ff 7b 7b 7b 7b 22 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |....{{{{"{{{{{{{|
00001870 22 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 12 22 22 22 11 22 22 22 |"{{{....."""."""|
00001880 21 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 11 02 12 11 99 11 11 11 |!...{{{{........|
00001890 11 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 27 02 12 99 99 99 21 12 |.{{{....'.....!.|
000018a0 b2 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 1b 21 10 01 99 10 11 11 |....{{{{.!......|
000018b0 71 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 b7 21 01 12 99 11 11 12 |q{{{.....!......|
000018c0 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 7b 7b 7b 22 00 11 11 12 7b |....{{{{{{"....{|
000018d0 7b 7b 7b 7b b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 32 23 22 b7 b7 |{{{{.......2#"..|
000018e0 b7 b7 b7 b7 00 00 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000018f0 ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
*
00001910 ff 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001920 0f 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001930 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff 00 |................|
00001950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 |................|
00001960 00 00 00 00 ac 01 00 00 31 37 00 00 00 00 00 00 |........17......|
00001970 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001980 1f 00 00 00 ac 00 00 00 2c 01 00 00 0c 00 00 00 |........,.......|
00001990 10 ff ff ff 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd |................|
000019a0 10 bb bb bb 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 |................|
000019b0 10 55 55 55 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 |.UUU.UUU........|
000019c0 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 |................|
000019d0 10 aa 77 00 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 |..w...w.........|
000019e0 10 00 cc 00 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb |.........f...f..|
000019f0 10 88 44 00 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 |..D...D.........|
00001a00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff |................|
00001a10 77 77 77 77 77 77 77 77 77 87 85 65 07 77 77 77 |wwwwwwwww..e.www|
00001a20 77 77 77 77 77 77 77 77 57 58 68 66 66 76 77 77 |wwwwwwwwWXhffvww|
00001a30 77 77 77 77 77 77 77 77 85 85 66 66 76 77 77 77 |wwwwwwww..ffvwww|
00001a40 77 77 77 77 77 77 ff 5f 58 f8 aa aa 7a 77 77 77 |wwwwww._X...zwww|
00001a50 77 77 77 77 77 77 ff aa fe ff ff ff ff 6f 77 77 |wwwwww.......oww|
00001a60 77 77 77 77 77 77 aa ee fa ff ff ff ff 66 77 77 |wwwwww.......fww|
00001a70 77 77 77 77 a7 ee ea ae ae aa aa 9a 99 77 77 77 |wwww.........www|
00001a80 77 77 ee ae ee ee 9e 99 77 77 ae 77 77 77 77 77 |ww......ww.wwwww|
00001a90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff f0 00 00 00 |................|
00001aa0 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
00001ab0 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001ac0 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00001ad0 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 |................|
*
00001af0 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00001b00 00 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 ff 00 00 00 00 00 |................|
00001b10 ac 01 00 00 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....18..........|
00001b20 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
00001b30 ac 00 00 00 2c 01 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff |....,...........|
00001b40 10 ff ff ff 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb |................|
00001b50 10 bb bb bb 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 |.............UUU|
00001b60 10 55 55 55 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd |.UUU............|
00001b70 10 dd 00 dd 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 |..............w.|
00001b80 10 aa 77 00 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 |..w.............|
00001b90 10 00 cc 00 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 |.....f...f....D.|
00001ba0 10 88 44 00 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 |..D.............|
00001bb0 10 00 aa 00 10 00 ff ff 10 00 ff ff ff ff ff ff |................|
00001bc0 ff ff ff ff ff 2f 25 65 06 ff ff ff ff ff ff ff |...../%e........|
00001bd0 ff ff ff ff 5f 52 62 66 66 f6 ff ff ff ff ff ff |...._Rbff.......|
00001be0 ff ff ff ff 25 25 66 66 f6 ff ff ff ff ff ff ff |....%%ff........|
00001bf0 ff ff 44 5b 52 b2 55 55 f5 ff ff ff ff ff ff ff |..D[R.UU........|
00001c00 ff ff b4 99 bd bb bb bb bb 64 ff ff ff ff ff ff |.........d......|
00001c10 ff ff 99 dd b9 bb bb bb bb 66 ff ff ff ff ff ff |.........f......|
00001c20 cf d9 d9 9d 9d 55 95 59 55 ff ff ff ff ff 99 c9 |.....U.YU.......|
00001c30 dd dd 5d 55 ff ff 9d ff ff ff ff ff 00 00 00 00 |..]U............|
00001c40 00 00 00 00 00 f0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001c50 00 00 00 00 f0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 |................|
00001c60 00 00 00 00 ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001c70 00 00 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00001c80 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 |................|
*
00001ca0 f0 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff |................|
00001cb0 ff ff ff ff 00 00 ff 00 00 00 00 00 ac 01 00 00 |................|
00001cc0 74 65 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |tel.............|
00001cd0 07 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00001ce0 2c 01 00 00 0c 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |,...............|
00001cf0 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
00001d00 10 88 88 88 10 88 88 88 10 55 55 55 10 55 55 55 |.........UUU.UUU|
00001d10 10 ff ff 00 10 ff ff 00 10 dd 00 dd 10 dd 00 dd |................|
00001d20 10 00 00 00 10 00 00 00 10 aa 77 00 10 aa 77 00 |..........w...w.|
00001d30 10 cc 00 00 10 cc 00 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
00001d40 10 66 00 bb 10 66 00 bb 10 88 44 00 10 88 44 00 |.f...f....D...D.|
00001d50 10 aa 00 00 10 aa 00 00 10 00 aa 00 10 00 aa 00 |................|
00001d60 10 00 ff ff 10 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f |...............o|
00001d70 66 2f 25 65 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f |f/%e...........o|
00001d80 66 52 62 66 66 f6 ff ff ff 6f f6 ff ff ff ff 66 |fRbff....o.....f|
00001d90 66 25 66 66 f6 6f f6 ff 66 66 66 66 66 66 66 66 |f%ff.o..ffffffff|
00001da0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 |ffffffffffffffff|
00001db0 66 66 66 66 66 66 66 66 6f 66 f6 ff ff ff 69 66 |ffffffffof....if|
00001dc0 66 b6 bb bb bb 66 66 f6 ff 6f f6 ff cf d9 d9 66 |f....ff..o.....f|
00001dd0 66 55 95 59 55 6f f6 ff ff ff 99 c9 dd dd 5d 65 |fU.YUo........]e|
00001de0 66 ff 9d ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 |f...............|
00001df0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
00001e00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 0f 00 00 00 00 ff |................|
00001e10 ff 00 00 00 00 f0 0f 00 f0 ff 0f 00 00 00 f0 ff |................|
00001e20 ff 0f 00 00 00 f0 ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001e30 ff ff ff ff ff ff ff ff f0 ff 0f 00 00 00 f0 ff |................|
00001e40 ff 0f 00 00 00 f0 ff 0f 00 f0 0f 00 00 00 00 ff |................|
00001e50 ff 00 00 00 00 f0 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 |................|
00001e60 0f 00 00 00 00 00 00 00              |........|
00001e68
5.png
8.png
13.png
0.png
41.png
10.png
6.png
12.png
4.png
16.png
14.png
9.png
1.png
15.png
3.png
2.png
19.png
11.png
7.png
17.png
tel.png
18.png
mapup.png
40.png
mapdn.png