Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG » !STG/!STGDisc2/Data/c

!STG/!STGDisc2/Data/c

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornUser_199610.adf » STG
Filename: !STG/!STGDisc2/Data/c
Read OK:
File size: 5000 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****R�]����nEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����
�R�D��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***���"���EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����R		��DTTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT!!!��"�
TH�@EEe����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����@E�R		ل�@�TB|****�S����EEEE����QQQQ����TTTT****����E��D����QQQQ����BBT!!!!�"��TH�J$d $��U9!����TTTT****����@E��:	���B@rC!������	$7$$		�R�P��BBBB'�!����N�QP�(�$`t�QQQ�Dl��BBT!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!.��H�
j$$$$				����BBBB!!!!�_��DY $$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$	�R	P���BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!��^�PSH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$rQQQQ��<�BBBB!!!!�!!!HHHH'$DB				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB!!*�)IHH�$$$$				����TTB!!*�***HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$�RЫ�RQQ����BBBB!!!!�!!!HHHH%�KE��r	)���pBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBB****(HHHH$$$$				����TTB�*�**�����А�`hH�)����BBB!!!!�!!!HHHH%��W����RQQ�����BBBB!!!!�!!!HHHH�KE%������`KLLLL&ֆ&!!!����� DE				����TTzU****�SH�,A $�				����TB�T****����@e7�ޫQQQQ����TTT!!!!�!!!HHHWEEEE��s��UQ!���UT�z!!!!�!!!HHHHKE%Ģ���QQQQ����CBTV**!\����EEEE"K				l���TTTT!*!ܐ�����UEEe				����BBT****����5$D¥�QQQQ����TTTT*�*�***HHQHEEEE"	�
	���hTPUT!!!!�!!!HHHH$ $$�⣢�Q�ɨ���BT�B*!]*����EEEE�����%	���TTv!!!!�!!!@��JEE�@				����BBBB�$!���N�J@ $DŤ�RQQQQ����TTTT****��JHA5DEe				���TTTT!�8;�;;;HHHH$$$$				���TT�B!Z**����EEEE����QQ�U����TPCT!!!!�!!!HHVHEEEE�"��		!����BBBB!!!!�!!!�JH5DEe���QQQQ����~TTT*������DE� 				����TTTT****��HHHH$$$$				����TVC�\**!����E DE��QQ�S�����UT�|�w�;>��?EEEE����
QQ�����BBBB!!!!�!!!HHHH�He5¥�QQQQ����xsCB!!��5�
�Ąb�ub�:11��x�L��MTTTT****]�HHHH$$$$				����VC�T**!^����$D� ��p��s�8��UT�|�t�:>���EEEE����Q�
	����BBBB!!!���HHHHKe5$�QQS����T<BT!!!!�!!!��JH�$De				���TTTT****��HHHH$$$$1�	2�CTTV!!!!�����VEEE��+��!	��TVCB!!!!�!!!H�JEEEE�����
	Q����BB�Bt||t>::>��
]e5DE�s
��TT|T****Y�J��$De5				���TpUT****��HHHH%��W����QQQQ����TT�B!!!!��:�RHH�ė�'����QQQQ����Td	T!!!!�!!!HHHHEE�K����
	QY����TTzU****����$DE �	��(��BBBB*�$>����EEEEb				�����TTT****ԐHHWEEeNwwww��������BBB�!!!!�:��HH�R$$$$QQ�Q����TTTT!*�����HHHHE�HE����	Q�
t����TTT!!!!��@HH$$$$
	�s􅄄BBBB!!!!������EEEE��r�				����TTT�****���HHQHEEIE				����BBBB!!!!:���H�RH$$$$�
	񨨨�TTTT****Y�HHHH%�GE����Q�
	���dTTT�t}!!�!!!HHHH$$$$	�����(BBBB!!!!�!!!���EEEE����
	QA����TTB****�Y�JHAeIEE��s
	���BBBB!!!!���:�RHH$$$$				����TTTT****���HHHH@EE墢��QQ1P���TTTTJ!!*�:��RHȐ$$$$��s�������v�\tt:J��;��~~~ENE����Q�%��TTTT****����EEEE��	�kH���BBBB}ttu��!������͎/���B��h
�~UT�****Y��
NEEEE����QQQQ����TTTT!*r:���H��R$$$$�:1p�������TTTT****(�!�PH��E.d@����QQQQ����TTTT****����EEEE"��	��*��TBBBB**Kr����EEEE�������`
��B�B****����EEEE����QQQQ����TTTT!*J!א�>�_H$$$$򺦢QQQQ����TTTT****;��|~~�~.$$$K���QQQQ����TTTT****��/	�EE�G"				����BBBB**r����EEEE����AUQQ����BBBB*!E*���O�77ᣂ&YS����B�T�!!!!�!!!HHHH$$$$ǁ�&QQQQ��U�TTTT****�(HHHH$$$$���QQQQ���BBBBf$!���0�HHHH�5�U				����BBBB�n�1����eeEE����RQQ�����,d	B!**]@HH$$$$				������B!!!!�!!!HHHH$$$$�!�o�PQ��L�TTVV***MYN/EVEE�ҫ��㻄���BBBB!!!!�!!!HHHH $ 				����BBBBr��J��~�>?��SQQ񨨨�TTTT**h*�׉�HHHH$$$$				����BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$��w筻�s8��<�J��pOs�������������@��󄄄�BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����BBBB***.J��JEEEE⢢�QQQQ����TT\T=/*>���Oɋ��E�G��r�y!�T��TTTT.*+-�����EEEE����QQQQ����TTTT!!!!����_��k����	)�
��ȩBB8}}}}����_�.핯1�:1�x��L�NL&^�&*�n*���HHHH$$$$!(������p��
:;%%�^�����cH��
)�q(����***K�%����CEe������
U����ACCM!!!�<�[��O����QQQQ�ة��\�%:�;��ޡ��k�EEEE����QQQQ����T�TT****����OEE��ӫQQQQ���
zUT****��J�M�u���61��x�ᩨ�TTTT****�ʒ�EEEE����QQQ������TT***l���EEEE����QQQQ�����TT�ww��8>>�����EEEE����QQQQ����TTTT****�����EE�O����QQQQ����TTTT****����EEEE�!'�QQQQ����TTTT****����EEEE����5�𨀐��TT�***����EEEE����QQQQ����TTTTrr����EEEE����QQQQ����TTTT****���A�JHE�NE��¡QQQQ����TTTT****����EEEE!'�QQQQ����TTTT****����EEEE����Q���TT��***����EEEE����QQQQ����TT�T��tt8����EEEE����QQQQ����TTTT****�����CEE�ǡ�QQQQ����TTTT****����NEEE�斶�SQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����:T$&&�����EEEE����QQQQ������T���8;>����EEEE����QQQQ����TTTT****���� D��A	�U����TTTT****����EnMVY���SY����TTTT****����EEEE����QQQQ����C9Z[��*ZSS����EEEE����QQQQ����|M&&�0�J���EEEE����QQQQ����TTTT****_�ɯ���ׄC����QQQQ����TTTT****����� dG)�
	���TTTT****����EEEE����	�%���9Td�***����EEEE����QQQQ����TTT.!!!!������EEEE����QQQQ����TTTT****�N��E�CE��¡QQQQ����TTTT****����EEEE�!�1Q�UQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTT8c������EEEE����QQQQ����TTTTik*����EEEE����QQQQ����TTTT****�����CEEY�&VS��󨨨�TTTT****����EEEE���QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TT8T���&SZ�P����EEEE����QQQQ����TTTT**����EEEE����QQQQ����TTTT****����CEE�b�1�RQ����TTTT****����EEEE���QQQQ����TTTT****����EEEE����Q�SQ����\UT!!�/����EEEE����QQQQ����TTTTi**����ʚ��EEEE����QQQQ����TTTT****��:�ߎ���1$���UQ�����TTTT****����EEEE�6��Z��p�TTTT****�9�
��EeN����{UQ�L��N�^'^lm�7����EEEE����QQQQ����TTTT****���!���
EEEE����Q��S�����T�****;����QQQQ����TTTT****����EEEE������p��TTTT****8�������NŮ����QQQQ����TTTX***����EEEE����QQQQ����TTTT****��!���
�EEEE�����SQQ������TT****����EDEE�¡�QQQQ����TTTT****����EEEE�����p�4�TTTT****�:?�ߟ��O���QQQQ����TTDT***����EEEE����QQQQ����TTTT****!$������EIE����]A{}�����VV�****����EEE�¡��QQQQ����TTTT****����EEEE����R⬬��TTT�****��>____�/������QQQQ�Ԫ�ACMM***����EEEE����QQQQ����TTTT****:��9+]���nLE�����P���������T****����E��D����QQQQ����TTTT****����EEEE�����C�ɥ��TT^�****����EEEE����QQQQ����BTT***����EEEE����QQQQ����TTTT****�!;W���ʮCE%611�SQQq����TTTT****����E�JE��ҡQQQQ����TTTT****����EEEE򣢢��pp�����*>*����EEEE����QQQQ����UTTV�|ww'����EEEE����QQQQ����TTTT**�*���HHHHD'�����QQQQ����TTTT****����eUEE�ʁ�Q�SQ���<�TTT*M**����EEEE����Q1	���zUTT****����EEEE����QQQQ�����TVUf&$f��I@�#��b�QQQQ����TTTT****Y�J��EEEE����QQQQ����TTTT****������I���+��UQ����BBBB!!*����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ���LBLL**]*H��E�"$$��ӫQQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�
T�$$$$����QQQQ���p>T>****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ���BBBB*Y**�����M�M����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�ʅ�$$$$��¥QQQQ����TT8T****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����dq>^***����CEE�����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����cHE��PQQQQ����T8TT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����T8�T![*!����EE�C����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����OeεR�QQQQ����8TTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����^U�Z*!!����E�CE����Q�PQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����E�CI��QQQQ��$���\w|w|8W����IEE��:0
����TTTT****����IEE��������U�T���\*�*����5�u�:�:��SQ�����&^�**���Q��h�(-EEEE��QQQ񨨨�&^'�59��_]�CN��¥QQQQ�h������|}wt'�>��N%mM�����k����TTTT!?!������HEEn4$74Sr���
���\�\***���ubb�7$��SQ���):�Tൡ�*����k�hh���2��������T�|||}!�:���ܐCnH����pp�p
������JuCC;�>�_��ϵN��"2�������BBBBs|}|>>��@Nn�db�r��S���\��*.*.J��
EEE⢢�QQQQ����TT\T./*>���Ɋ�ʄ$Ed��R�y!TW?<TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT
�3�ww������mm�6464B��ӈ`�҆k����������}B>1qӘ�����ML�������ww��������ݱ611z
�

&�8�ll7��7����h&ah1�@�PI{�LLLL&&�g7������ě��>ob"1111����LLLL&&&&**i4��	��Ą�
Oe�����aWQQ�����T���5�	�����B|bb�~�>�����L���UT��3�wwww�������ݒ���QQQQ����TTTT****����%}HA34�NQQQQ����TTT4**6����%>OE1111����LLLL&&&&**�*����E�FE����IWQQ�����U�76��wwww���;^EE%���QQQQ����TTTT���wwww�������ݣ��QQQQ����TTT`c***�t����EEEE��QQQQ����TTTT****����EEEE1�7����LLLL&&&&*4*����%^EE�¡�WQQI����TTTT**hn��J�EEEE����QSQ����TTTT*�*wwww�������ݮ���QQQQ����TTTT***�t����EEEE����QQQQ ���&�'&o��	1����EEEE�������LLLL&&&&��**����EEEE¡��QQIW����TTTT*ik*�J��hhhh>44�J[����TTTT****w�w����=��ݣbcCQQQQ����TTTT***t�����EEEE�61�QQQQ��� �'&&�6���	�����EEEE����WQQ�����TT�Uk�*o�<�EEEE����Y�QQ����TTTT**ik����E�FE����QQQQ��p�TTTT****����MEM���QQQQ�p��TTTT***���
EEEE����QQQQ����hTT****ښ�J����QQ�W�����9TT�*mn��
�EEEE��¡IWQQ�p��TTT�***����EE�F����PQɛOL��llll6666�����E%�C1���SQQ�MH��TT&***�t��
�%mME����QQQQ����hTT****����EEEE����QQQQ����8TT`�m�7�	6<����E%mM�¡�WQQIp���TTT8hn����EEEA���BQQQQ����TTTT*h�*����%�CE���1QQQQ������TT***�t�
��%MEE�†�QQQQ����TTT*5**����EEEE��榉WQQ����TT�9C�*����EE%Mơ��QQ�Q���pTTTT****����e�FE����QQQQ����TTTT**hn��
��CE%��1�QQQQ����TTTT*ilkt�
���EEEE����QQQQ����TjT****����EEM����QQQQ����T�9TC�*���Bbbbb�21QIWQ��p�TTTT****����Ee�F����QQQQ�����TT�****�
��CE%��1��QQQQ����TTTT****�t���
EEEE����QQQQ��,�TT�j****�����ME�஢qww����'�9TT	*m��J��EEEE����yWQQ�p��TTTT****����MEE%�611����LLLL&�TT**�*J���E%�C1���QQQQ/Ш�hTT****v��
�EEEE�2��QQQQ䱩�&&&&l��������EebM����QQQQ�� �8f�*C��BB�FEᆢ���QQY�߸���g���3�j<����EEEE����QQQQ������TT****���J%�CE���1QQQQ����nTT**4*x��J��EEEE¡��QQQQ����TTTT****����ME%m����QQQQ����TT�9m�5*J���EEEAC��rQQQQ����TTTT*h*����EEEE����QQQQ����T�TT**k*��J��CE%�Ҷ�QQQQ����TTTT*
64����AEEeA���QQQQ����TTTT****�ʘ�EEEE����QQQQ����T�9Tik*셙���������^���QQQQ����TTT	73����EEEE�����@���LL�TTTT**ik��B;CE%��@áQ�WQ����TTTT****����EEEA���QQQQQ����TTTT**h*7����EEEE����QQQQ�����9TTix0���
�EEEE����QQQQ����TTTT**i����EEEE����QQQQ����TTTT****����E%�C����QQQQ����TTTT****����EEEE�¡�QQQQ����TTTTn**h����EEEE����QQQQ����9TT�*�0*�
��EEEE����QQQQ����TTTT**yl<����EEEE榢�QY�Q����TTTT****��v����%�CE����WS���������cccc��������EeLE����QQQQ�����TTT*n**��
���EEEE����QQQ�����TT�90�**v;;;��������gggg����UTT�****�����ME����QQY���(�TTTT****�w�
���CE%ޞ��y�����llll6666����ņFE����QQQQ����T��T***����EEEE����QQaW����T`8T0**�����EEEE����QQQQ����UTT�****����E�MP���QQQQШ�(TTTT****w�
���CE%�����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTT�5**����EE�F����QaWQ�����9TT**0�����EEEE����QQQQ����TTTT****��
�EEEE�P��SQA[����hTT****�w���
E%�C����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTT**5*�44�ʚ�FEE�����aWQQ����9TT�*�0*����EEEE����QQQQ����TTTT****���
Ee�F����sSQA����ThT****�w��
�%�CE����QQQQ����TTTT****����EEEE����ASQQ����TTj�**7
���FEe�����WQQa����TT`80�**����Ee�]����QQQQ���,TTTh****�4��ʚ�FEEP���QASQ����jTT****�w�
���CE%����QQQQ�����Tj*ik*q�<�

�¦}b1!11�XSQ����TTh5**47�����FEe����QQaW����T�9T0**�����M|���B�QQQQ�è�TTTT****��J�EAEE�R��SQAs,���TjTT****w�
���CE%�����QQQQ���,j��T
4ikJ:L�EEEE��2��PQQ����TTTT****74�B��EEEE����QaWQ�����9TT**0�L���E�M���@QYSQè��&TT�n����JeMEE����qSQQ�,ԨTTTT****�w���
E%�C����QQYP�MH�TTT�*
4*5��:L�J�CEE����PQQᨨ��TT��hn**��B�EEEE����aWQQ����9TT�*�0*��
���EEEE�����I�S����TT�&	7�����%mME�榢QQQQ���+��if****�w��
��CE�����ASY����TTTT****�xL�J:EEEE����QQQQ�����TT�*hn*����^EE%����WQQa����TT��0�**��!�����EEEE����QQQQ(�ԨTTTT****����E�ME��"�QQQQ����TTTT****�w�
���CEE�`㷱qw�ϸ���������wwww�������}����wwww��������j��������bbbb1111��`�MLL�&&�&*.*.���
EEE⢢�QQqQ����TTVT:#*>���J5��EEEE����QQQQ����TTTT**+*����EEEE����QQQQ����TTTTCCCC����oHHDKd(4$5				��ح\���++!/�����k��'�ҧ�S�U��(��������4�1YHAH$$$$44448������B�ZQCC-�---���
E�C�9�q̹��8�CCr*����EEEE�>��wwww��ѹ����CCCC��V�kkkku����:Tmmmm����VVVV+=++!����\mBn(:11񘘘�LLLL&&&&+l+�������b�u1111X���LLLL&&&&��������eeee�2�X㘽N��'&&^���������bbbb��21����LLLL_'&^��C�����kkkk��������mmmm����VVVVv)**W�;W��������QQQQ����TTTT**����Ŏ�OKjB�QQQQ����TTTT****����
O%�������P���ȩTTTT****����EEEE����QQQQ����TTTTY!!!����EEEE����QQQQ����TTTT****9����EEEE����QQQQ����TTTT**����EEEEЫRQQQQ����TTTT****����EEEE�����P��ȩ�TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***����EEEE����QQQQ����TTTT****;WW��J�EEEE����QQQQ��TT|T**ʩ��EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����PQ�ਨ��TTTT****
UH��W%�‘�SQQY��UTT~****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ��T�BBB$'&�
@H%d@E����QQQQ����TTTT****����EEEE����Q��P����TTTT****�N�� $D�				����TTB****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TT<B!!!!�!!!HHHH@EE夢�BQQQQ����TTTT****����EEEE������PQ����TTTT****����EVEEB				X���TTTT*E**����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT�;%*��ȁJHEEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�����PQᨨ��TTTT****����EEEE����UQQ���TTTTY***����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE�¥�QQQQ����TTTT****����EEEE����PQ�ਨ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***\����EEEE�Ҥ�QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����IEe⥢�QQQQ����TTTT*O!����EEEE����Q��P����TTTT****����EEEE����QQQQ�����^UT**!�����GEEbrbbQ1�U����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****�����פOޫ��QQQQ����LBT!!!!�������EEEE������PQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����BB*\**���� $$
	�騨��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����$$� ��¥QQQQ�Ȫ�BBp.!!!!������EEEE����uU�s����TTTT****����EEEE����QQQQ����TBB\***����EEGSR��UQQ騨��TTTT****9����EEEE����QQQQ����TTTT****����]EE�¥�QQQQ����TTTT****����EEEE����S��Hȉ��TTTT****����EEEE����QQQQ����TTPU***\???�����EEEE����QQQQ����TTTT****�!9��\�EEEE��R5
5����TFiU****����JEE⥢�9111���TTTT****����EEEE������@S����TTTT**�*��	�	GE%Ǣ���QQQQ����T�TT**�*��ZЊJ��EEEE����QQQQ����TTTT****W%WJ���EEEE���"�������
zUT****����EE�@1!11������LTTTT****����EEEE������P�MLȡ&&&&�	7N/ΎEEEE����QQQQ����TTT��������Jk��EEEE����QQQQ����TTTT****9���EEEE����QQQQ����TTTT****����E%]Ebb5	�����TTTT****����EEEE�����P���q�TTTT****����EEEE����QQQQ����UTT�!!!%����JEEEE����QQQQ����TTTT****9���EEEE����QQQQ����TTTT****����%]EE�rQQQQ����TTTT****����EEEE����UQruй©TTTT****����EEEE����QQQQ�����mT�**����EEEE����QQQQ����TTTT****9���EEEE����QQQQ����TTTT****����FE!f����QQQQ����TTTT****����EEEE������HSqȩ�TTTT****����EEEE����QQQQ�����UT****����EEEE����QQQQ����TTTT****99���k�EEEE����QQQQ����TTTT****����EEeJ����QQQQ����TTTT****����EEEE�����S�ȩppTTTT****����EEEE����QQQQ�����TTT****����EEEE����QQQQ����TTTT***s�>׾�kߝNE墢��QQQQ����TTTT****����EJE����QQQQ����TTTT****����EEEE����YYYY����TV�T****����EEEE����QQQQ����TTT�***����EEEE����QQQQ����TTTT**J*��������NEe�����QQQQ����TTTT****����eUEE��QQQQ����TTTT****����EEEE����YYYY����V�TT****����EEEE����QQQQ����TTVUttu}����EEEE����QQQQ����TTTT*JB*��������Me�u����QQQQ����TTTT****����UEEe��6�SQQ����TTTT****����EEEEԤ���룺�ѹ��&�kc����EEEE����QQQQ�����PUT�&u)����EEEE����QQQQ����TTTT,OO*��!���k�h�eh6$�&QQQQ����TTTT****����e��Tbb�QQ�����TTTT****��5��
EEEE�k��Q�֍��~�FLCCr$����EEI����QQQQ����&T�&!!!!�������EEEE����UQQqܹ��UTTx&&!!�����k_�$$$ `2����xLLLL^�T&****J���CEE�				���TTTT****ʔ� ��	酸��BBBB�!!!!�ߡ���Ёפ�����pppp88@8�!!!!�!!!HPN�GE%���%R��q�@�BBBB!!!!����k_��$$$$	�		BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$				����ABB|!�!!��-��J$$$$	�븺��BBBB!!!!�!!!HHHH$$$$���mmmm�����CBd(.*)����JEEeE����QQAQ����TTTT>"*>���N5NHEEEE����QQQQ����TTTT*+**����EEEE����QQQQ����TTTT�C�C!}���{�ubb�1�:1���xLL�N^'&&�9�5��bbbb1111����LLLL&&&&׷������bbbb��>T��
���T�TTw**v�8�����.NE���"�SQ�qȩTTTT****����EEEE����QQrU��������}:��~�~~EE%N�"��QQQQ����TT�T*v**�8���kEEEE����QQQQ����TTTT****9��АhhH}���QQQQ����TTTT***r����EEEE����PQQ�p���TTTT****����EEEE������PQ
�
���**�*����EEEE"���QQQQ����TTTT****�
��EEEE����QQQQ����TTTT****9�?_]���o���QQQQ����T�UT**r�&�����EEEE����QQaW����TTTT****ʜ���������w���)


�����||>����OE��W��"QYYQ����TTTT���������FEŢ���QQQQ�,�b�'b�o�W����Ґ�����R�QQQQ�䫨����wt��|�������]n��R��QQQQ�����U�*4**��J�==}��6$7b��U��&��****����EEEE�"��QQQQ��,�kTT�****����EEEEN���QQQQ�˩�������%��!~]~�Î}����QQQQ����TTTT***r���BeIEE����QQQQ����TTTT**
4JR9�������w�ww��뻆8�j**r*����EEEE"��QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ�����������www}����½�m���"QQQQ����U���t�|��B��EEEE����QQQQ����TTTT**
*����>===����w_p�뻻����*v**8����EEEE����QQQQ����TTTT****|�9��?�NEE����IWQQ�����U���***t�%����������SQQ�����TTTT****���JEeNE����SQ������T�****�t����=]E%����Q�WQ諨,����***9����EEEE����QQQQ,Ԩ�TT��****9����E�N�����QQQ����T��U***�J���EENE��¡SQ����������N*||�J��NEEE����QQ�S�����TTT****�t����^EE%����QQQQ����TTT�***9����EEEE����QQQQ������TT**s*8��JE�NE���WQQI����TTTT**�*����ENEE�¡�SQ������TTTT****�9>>J���EENE��2QQQQ���TTTTr***�t����EEEE����QQQQ����TT�T***;8����IEE�2��QQ�S����TTT�r***����EEEE�"��QQIW����TTTT****����NEEE�
��SQQ��TT�T*I|q���JeIEE2��QyAQ��ةTTT�***Kx�����EEEE���rQQQQ����T�TTi��������NEEE����QQQQ����TTTT**r*��
���ENEE����QQQQ��ܫTTTT*�**����EE�N���wwww�Ө�T�TT****����EEEE���"AyQq����TT�T****���JEEEE�r�QQQQ����TTTT*�q*�\\�EEEN���QQQQܫ��T�TT*vp*���ʜNEE%�����WQQ����TT�U�*0����EEEE����Q�SQ��ĩ�TTT*v**8�J��EEEN���"QQQQȩ��TTTT*r**�t��J��^E%�P�QQQQ��ܫTTTT�***��8����EEEE�������;����TTT*vp*�\��EEEE��"�WQQI�����`��*	C�{���JEEEE����SQ������TTTT****J���E�N���b�sRQ��ũTTT�q***�t�\������~W~W�SQ)����TNUT***�9������/����QQQQ�����TTT****����ENEE����QQIW��)VVVV�+++�9��ʻo�ϟ������SQ����TTTT****���E�N����QQQQ����T��T****��_��eeee�ҷ�SQዴ������**�*9����EEEE����QQQQ�����TTT*|p*9�J���%�/N����IWQQ�������\tttq�
ǜ��������SQQ�����VVVV++*+���JEEEE��b��󨨨�TTTT****�t�����CEE����QQQQ��$�����s�**�8����p�p岲��QQQQ�(ШTTTT****����EEEE����QQQ�����TT�T����������}!����QQQQ�̩����p�|���JEEEE����QQQQ����TTTT�***����EEEE����QQQQ�����a�&�***ʩ����F��"�QQQQ�(ШTTTT****����EEEE�P��QQQQ����TTTT****����m�&����QQQQ�%��TT�Ur***u�����ݝF����QQQQ����TTTT�5*����EEEE����QQQQ��ȩ����***�����CEE��"��WQQ	�����UT**�4�����]e��R��QQQQ����TTTT****����%=<|����QQQQ����T8TT***r��?����EEEE���QQQ�,���kTT�****����EEEE����QQQQ�ȩ�WV��**�*����EE�CO������Ϩ8��TTTT****�t�J��EEEE����QQQQ����TTTT****����}ee%����QQQQ����8TTT****����EEEE����QQ�W����TTTT****����EEEE����QQQQȩ��V�WV*�**����E�CE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****����ee%}���QQQQ����TTT8****����EEEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ��,�jVVVb***�����CEE����QQQQ����TTTT****����EEEE����QQQQ����TTTT****���J???�ҡ�QQQQ����TT8T****����EEEE�����WQQ�ܫ�TTTT****����EEEE����QQQQ����VVVTN**��&����CEE�����QQQQ����TTTT*H**�w���;EEEE����QQQQ����TTTT****����Eeeeá�0�yYA����T�UT****����EEEE����SQQq����TTTT****����EEEE����QQQQ����VV�W5Hm����
���	a����QQQQ����TTTTu*s�����NEE����QQQQ����TTTT****����ree����磣s����އ��*��*����EEEE�!�"QQQQ�q��TT�T****����EEEE����QQQQ��ԂC[C[�mo���	����Ul(��^YQQQQ����TT�&�nr��\�uME墲��QQQQ�����TTT****M��e�e�>$�5
�
����++*�
�?�JxxM|��WG��QQQQ�(��:�|w|�>�;>�ʼn]E����QQQQ����[[[[�Cr????��ӟN�&]����qO�[VV�UhXrr5�܆�mbB.�6�:���x�NLLb��m����wwww�{M������ʑ�mmmm��>=�[Eӭ����V�tkkkkFF�*�mmmm���rY[[[��������kkkkU4������mmmm����[[[[((*.K���EE%E����QQqQ����TTPT:&*>����ȃ��A�ᢣc2�~xx�<<TTTTT**+�����EEEE����QQQQ����TTTT
00000000 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000010 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000020 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000030 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000040 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000050 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000060 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000070 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000090 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000c0 2a 2a 2a 2a 52 95 5d b0 a9 8a 8a 6e 45 45 45 45 |****R.]....nEEEE|
000000d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000000e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000000f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000110 a2 a2 a2 a2 0a d9 52 a9 44 15 a9 a8 54 54 54 54 |......R.D...TTTT|
00000120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000130 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000140 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000150 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000160 02 2a 2a 2a 95 90 90 22 8a 8a 15 96 45 45 45 45 |.***..."....EEEE|
00000170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000180 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000190 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000001a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000001b0 9b 1b a2 c2 d1 52 09 09 85 0c a8 44 54 54 54 54 |.....R.....DTTTT|
000001c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000001d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000001e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000001f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000200 02 21 21 21 90 90 22 95 0a 54 48 88 40 45 45 65 |.!!!.."..TH.@EEe|
00000210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000220 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000230 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 07 40 45 e5 |****.........@E.|
00000250 12 12 12 12 52 09 09 d9 84 a8 40 85 54 42 02 7c |....R.....@.TB.||
00000260 2a 2a 2a 2a 15 95 53 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****..S.....EEEE|
00000270 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 e5 e7 44 |****........E..D|
00000290 ab a2 a2 f2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 04 42 42 54 |....QQQQ.....BBT|
000002a0 21 21 21 21 90 22 95 90 54 48 88 4a 24 64 20 24 |!!!!."..TH.J$d $|
000002b0 a2 f2 a3 a2 fd 55 39 21 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....U9!....TTTT|
000002c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 07 40 45 e5 |****.........@E.|
000002d0 9b fb 03 e0 3a 09 00 02 82 80 e4 fa 42 40 72 43 |....:.......B@rC|
000002e0 01 21 be b9 80 13 90 dc 08 d0 09 08 24 37 24 24 |.!..........$7$$|
000002f0 12 12 12 12 09 09 c9 52 a8 50 85 84 42 42 42 42 |.......R.P..BBBB|
00000300 01 27 b9 21 90 90 90 80 4e 8e 51 50 e8 28 e7 24 |.'.!....N.QP.(.$|
00000310 1b 60 74 94 51 51 51 f1 44 6c a8 a8 04 42 42 54 |.`t.QQQ.Dl...BBT|
00000320 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000330 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000340 21 21 21 21 2e 95 90 10 48 88 0a 6a 24 24 24 24 |!!!!....H..j$$$$|
00000350 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000360 21 21 21 21 87 10 5f 92 8e 03 44 59 04 20 24 24 |!!!!.._...DY. $$|
00000370 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000380 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000390 12 12 12 12 09 e1 52 09 50 85 84 a8 42 42 42 42 |......R.P...BBBB|
000003a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000003b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
000003c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000003d0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
000003e0 21 21 21 21 95 82 5e 15 88 50 53 48 24 24 24 24 |!!!!..^..PSH$$$$|
000003f0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000400 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000410 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000420 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000430 12 72 10 12 51 51 51 51 84 84 3c 99 42 42 42 42 |.r..QQQQ..<.BBBB|
00000440 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 07 27 24 44 |!!!!.!!!HHHH.'$D|
00000450 12 42 10 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |.B..........BBBB|
00000460 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000470 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000480 21 21 07 2a 15 15 95 29 49 48 48 88 24 24 24 24 |!!.*...)IHH.$$$$|
00000490 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 0e 54 54 42 |.............TTB|
000004a0 17 21 21 2a 90 2a 2a 2a 48 48 48 48 24 24 24 24 |.!!*.***HHHH$$$$|
000004b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
000004c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
000004d0 a2 52 d0 ab b1 52 51 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |.R...RQQ....BBBB|
000004e0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 25 84 4b 45 |!!!!.!!!HHHH%.KE|
000004f0 a2 a2 72 11 08 09 29 f8 12 84 1c c8 70 08 42 42 |..r...).....p.BB|
00000500 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000510 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 0e 42 |............BB.B|
00000520 2a 2a 2a 2a 15 15 28 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****..(.HHHH$$$$|
00000530 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 54 54 42 b8 |............TTB.|
00000540 2a b2 2a 2a a1 8e 8f de d0 d0 90 ec 96 60 68 48 |*.**.........`hH|
00000550 12 12 12 12 dd 29 e8 95 e8 e8 ec 94 42 08 42 42 |.....)......B.BB|
00000560 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 25 a4 a0 57 |!!!!.!!!HHHH%..W|
00000570 a2 a2 a2 a2 52 51 51 a1 84 84 84 84 42 42 42 42 |....RQQ.....BBBB|
00000580 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 84 4b 45 25 |!!!!.!!!HHHH.KE%|
00000590 a2 a2 a2 a2 9b 98 60 4b 4c 4c 4c 4c 26 d6 86 26 |......`KLLLL&..&|
000005a0 21 21 07 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 96 20 44 45 |!!.!......... DE|
000005b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 ac 87 84 54 54 7a 55 |............TTzU|
000005c0 2a 2a 2a 2a 15 95 53 15 48 88 2c 41 20 24 e4 c0 |****..S.H.,A $..|
000005d0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 54 42 b8 54 |............TB.T|
000005e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 40 65 37 0c |****........@e7.|
000005f0 12 b2 de ab 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 0c |....QQQQ....TTT.|
00000600 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 57 45 45 45 45 |!!!!.!!!HHHWEEEE|
00000610 a2 f2 73 a2 fd 55 51 21 a8 c8 e2 a8 55 54 a8 7a |..s..UQ!....UT.z|
00000620 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 4b 45 25 c4 |!!!!.!!!HHHHKE%.|
00000630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 43 42 54 56 |....QQQQ....CBTV|
00000640 2a 2a 21 5c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**!\........EEEE|
00000650 12 22 4b 10 09 09 09 09 6c 85 84 84 54 54 54 54 |."K.....l...TTTT|
00000660 21 2a 02 21 dc 90 90 00 8a 8a 8a 8a 55 45 45 65 |!*.!........UEEe|
00000670 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 06 54 |............BB.T|
00000680 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 35 24 44 |****.........5$D|
00000690 c2 a5 a2 12 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000006a0 2a b2 04 2a 90 2a 2a 2a 48 48 51 48 45 45 45 45 |*..*.***HHQHEEEE|
000006b0 12 12 22 10 09 f1 0a 09 a8 a8 a8 68 54 50 55 54 |.."........hTPUT|
000006c0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 20 24 24 |!!!!.!!!HHHH$ $$|
000006d0 a2 e2 a3 a2 f1 51 f9 c9 a8 a8 a8 a8 42 54 a2 42 |.....Q......BT.B|
000006e0 2a 21 5d 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*!]*........EEEE|
000006f0 a2 a2 a2 a2 91 25 08 09 84 84 84 1c 54 54 76 01 |.....%......TTv.|
00000700 21 21 21 21 90 21 21 21 40 98 8f 4a 45 45 c5 40 |!!!!.!!!@..JEE.@|
00000710 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000720 be 24 18 21 90 90 10 80 4e a9 4a 40 20 24 44 c5 |.$.!....N.J@ $D.|
00000730 a4 a2 12 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...RQQQQ....TTTT|
00000740 2a 2a 2a 2a 83 10 15 15 af 4a 48 41 35 44 45 65 |****.....JHA5DEe|
00000750 12 12 12 12 09 09 09 09 10 85 84 84 54 54 54 54 |............TTTT|
00000760 21 b2 38 3b 90 3b 3b 3b 48 48 48 48 24 24 24 24 |!.8;.;;;HHHH$$$$|
00000770 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 14 a9 54 54 a8 42 |............TT.B|
00000780 21 5a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!Z**........EEEE|
00000790 a2 a2 a2 a2 51 51 91 55 aa a8 a8 f4 54 50 43 54 |....QQ.U....TPCT|
000007a0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 56 48 45 45 45 45 |!!!!.!!!HHVHEEEE|
000007b0 a2 22 ab a2 09 09 21 08 84 84 84 84 42 42 42 42 |."....!.....BBBB|
000007c0 21 21 21 21 90 21 21 21 96 4a 48 08 35 44 45 65 |!!!!.!!!.JH.5DEe|
000007d0 a2 12 92 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 7e 54 54 54 |....QQQQ....~TTT|
000007e0 2a 00 be bf 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 44 45 c5 20 |*...........DE. |
000007f0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 ac f7 aa 54 54 54 54 |............TTTT|
00000800 2a 2a 2a 2a 15 83 90 10 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00000810 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 f8 86 54 56 43 88 |............TVC.|
00000820 5c 2a 2a 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 20 44 45 |\**!........E DE|
00000830 e2 cf 17 12 51 51 81 53 a8 a8 a8 a8 e6 fc 55 54 |....QQ.S......UT|
00000840 fe 7c fe 77 ff 3b 7f 3e 9c 8a 3f 1f 45 45 45 45 |.|.w.;.>..?.EEEE|
00000850 a2 a2 a2 a2 0a 51 51 a1 84 84 84 84 42 42 42 42 |.....QQ.....BBBB|
00000860 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 a4 48 65 35 |!!!!.!!!HHHH.He5|
00000870 12 c2 a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 78 73 43 42 |....QQQQ....xsCB|
00000880 21 21 af 13 d7 35 15 95 0a da c4 84 62 e2 75 62 |!!...5......b.ub|
00000890 f1 3a 31 31 98 98 78 9d 4c bc e2 4d 54 54 54 54 |.:11..x.L..MTTTT|
000008a0 2a 2a 2a 2a 5d d5 10 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****]...HHHH$$$$|
000008b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 56 43 b4 54 |............VC.T|
000008c0 2a 2a 21 5e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 24 44 96 20 |**!^........$D. |
000008d0 cf 17 12 e2 70 a8 d3 73 aa 38 94 e1 fc 55 54 ec |....p..s.8...UT.|
000008e0 7c fe 74 fe 3a 7f 3e 7f 8a bf 7f 9c 45 45 45 45 ||.t.:.>.....EEEE|
000008f0 a2 a2 a2 a2 51 89 0a 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |....Q.......BBBB|
00000900 21 21 21 05 82 90 90 10 48 48 48 48 4b 65 35 24 |!!!.....HHHHKe5$|
00000910 12 e2 fb 1b 51 51 19 53 a8 a8 a8 a8 54 3c 42 54 |....QQ.S....T<BT|
00000920 21 21 21 21 90 21 21 21 88 97 4a 48 f7 24 44 65 |!!!!.!!!..JH.$De|
00000930 12 12 12 12 09 09 09 09 10 a9 84 84 54 54 54 54 |............TTTT|
00000940 2a 2a 2a 2a 90 10 15 a8 48 48 48 48 24 24 24 24 |****....HHHH$$$$|
00000950 31 14 12 92 09 19 32 08 f4 86 84 14 43 54 54 56 |1.....2.....CTTV|
00000960 21 21 21 21 b6 01 15 95 ca 04 9e 8a 56 45 45 45 |!!!!........VEEE|
00000970 83 d3 2b 8b c1 21 08 09 84 14 f4 aa 54 56 43 42 |..+..!......TVCB|
00000980 21 21 21 21 90 21 21 21 48 08 96 4a 45 45 45 45 |!!!!.!!!H..JEEEE|
00000990 a2 a2 a2 a2 b1 0a 09 51 84 84 84 84 42 42 e8 42 |.......Q....BB.B|
000009a0 74 7c 7c 74 3e 3a 3a 3e 9c 8a 0a 5d 65 35 44 45 |t||t>::>...]e5DE|
000009b0 12 12 12 12 98 73 0d 19 e4 80 c1 fd 54 54 7c 54 |.....s......TT|T|
000009c0 2a 2a 2a 2a 59 1c 15 15 8a 4a af 8a 24 44 65 35 |****Y....J..$De5|
000009d0 12 12 12 12 09 09 09 09 04 84 84 84 54 70 55 54 |............TpUT|
000009e0 2a 2a 2a 2a 10 15 aa 90 48 48 48 48 25 a4 a0 57 |****....HHHH%..W|
000009f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 aa 42 |....QQQQ....TT.B|
00000a00 21 21 21 21 90 90 3a 8e 52 48 48 88 c4 97 c4 27 |!!!!..:.RHH....'|
00000a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 64 09 54 |....QQQQ....Td.T|
00000a20 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 45 45 85 4b |!!!!.!!!HHHHEE.K|
00000a30 a2 a2 a2 a2 0d 09 51 59 84 ac 87 84 54 54 7a 55 |......QY....TTzU|
00000a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 24 44 45 20 |****........$DE |
00000a50 12 12 12 12 e3 08 09 a9 84 28 85 84 42 42 42 42 |.........(..BBBB|
00000a60 2a be 24 3e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.$>........EEEE|
00000a70 62 10 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 ba 54 54 54 |b............TTT|
00000a80 2a 2a 2a 2a 15 d4 90 10 48 48 08 57 45 45 65 4e |****....HH.WEEeN|
00000a90 77 77 77 77 e3 e3 e3 e3 dd dd dd f1 42 42 42 ee |wwww........BBB.|
00000aa0 21 21 21 21 90 3a 8e 90 48 48 88 52 24 24 24 24 |!!!!.:..HH.R$$$$|
00000ab0 12 12 10 12 51 51 f1 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQ.Q....TTTT|
00000ac0 04 21 2a b2 90 b2 b2 b2 48 48 48 48 45 a5 48 45 |.!*.....HHHHE.HE|
00000ad0 a2 a2 a2 a2 09 51 81 0a 74 85 84 84 94 54 54 54 |.....Q..t....TTT|
00000ae0 21 21 21 21 86 80 07 07 08 40 48 48 24 24 24 24 |!!!!.....@HH$$$$|
00000af0 12 12 12 12 0d 09 e9 73 f4 85 84 84 42 42 42 42 |.......s....BBBB|
00000b00 21 21 21 21 90 01 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00000b10 a2 a2 72 a1 09 09 09 09 84 84 84 84 54 54 54 b2 |..r.........TTT.|
00000b20 2a 2a 2a 2a a8 90 10 95 48 48 51 48 45 45 49 45 |****....HHQHEEIE|
00000b30 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000b40 21 21 21 21 3a 8e 90 90 48 88 52 48 24 24 24 24 |!!!!:...H.RH$$$$|
00000b50 12 12 12 12 fd 0d 09 f1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00000b60 2a 2a 2a 2a 10 59 f4 90 48 48 48 48 25 c0 47 45 |****.Y..HHHH%.GE|
00000b70 a2 a2 a2 a2 51 b9 0a 09 85 84 84 64 54 54 54 94 |....Q......dTTT.|
00000b80 74 7d 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |t}!!.!!!HHHH$$$$|
00000b90 12 12 12 12 09 a9 e3 08 85 84 84 28 42 42 42 42 |...........(BBBB|
00000ba0 21 21 21 21 90 21 21 21 a9 8a ca c0 45 45 45 45 |!!!!.!!!....EEEE|
00000bb0 a2 a2 a2 a2 0d 09 51 41 84 84 84 84 54 54 42 0e |......QA....TTB.|
00000bc0 2a 2a 2a 2a 82 10 15 59 af 4a 48 41 65 49 45 45 |****...Y.JHAeIEE|
00000bd0 12 a2 a2 14 73 0d 09 e9 84 d0 f5 85 42 42 42 42 |....s.......BBBB|
00000be0 21 21 21 21 8e 90 90 3a 88 52 48 48 24 24 24 24 |!!!!...:.RHH$$$$|
00000bf0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 90 fe aa 54 54 54 54 |............TTTT|
00000c00 2a 2a 2a 2a 95 ab 90 10 48 48 48 48 40 45 45 e5 |****....HHHH@EE.|
00000c10 a2 a2 a2 a2 51 51 31 50 a8 a8 a8 1c 54 54 54 54 |....QQ1P....TTTT|
00000c20 4a 21 21 2a 90 3a 8e 90 52 48 c8 90 24 24 24 24 |J!!*.:..RH..$$$$|
00000c30 12 d2 17 12 a3 73 a5 a3 d1 d1 d1 d1 eb 76 e8 5c |.....s.......v.\|
00000c40 74 74 3a 4a fc fc 3b fc fe 7e 7e 7e 45 05 4e 45 |tt:J..;..~~~E.NE|
00000c50 a2 a2 a2 a2 08 51 91 25 f4 86 84 e8 54 54 54 54 |.....Q.%....TTTT|
00000c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000c70 a2 a2 14 12 0b 09 a9 6b 48 bc 86 84 42 42 42 42 |.......kH...BBBB|
00000c80 7d 74 74 75 a1 a1 21 8e 8a 8a 8a 8a cf cd 8e 2f |}ttu..!......../|
00000c90 17 a7 a2 c2 1b 1a 42 95 84 68 0d 85 7e 55 54 e4 |......B..h..~UT.|
00000ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 59 15 af 8a 0a 4e 45 45 45 45 |****..Y....NEEEE|
00000cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000cc0 1e 21 2a 72 3a 8e 90 90 48 88 ba 52 24 24 24 24 |.!*r:...H..R$$$$|
00000cd0 f1 fa 3a 31 70 9b 98 98 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..:1p.......TTTT|
00000ce0 2a 2a 2a 2a 28 b9 21 f5 50 48 c8 d6 45 2e 64 40 |****(.!.PH..E.d@|
00000cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000d10 22 87 1a a2 09 a9 e3 08 2a 85 84 54 42 42 42 42 |".......*..TBBBB|
00000d20 2a 2a 4b 72 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**Kr........EEEE|
00000d30 a2 a2 a2 a2 aa a4 92 1b 60 0d 85 84 42 06 e4 42 |........`...B..B|
00000d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00000d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 f8 a9 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000d60 21 2a 4a 21 d7 90 90 3e 88 7f 5f 48 24 24 24 24 |!*J!...>.._H$$$$|
00000d70 f2 ba a6 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00000d80 2a 2a 2a 2a 3b fc fc 7c 7e 7e fe 7e 2e 24 24 24 |****;..|~~.~.$$$|
00000d90 4b a4 a2 e2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |K...QQQQ....TTTT|
00000da0 2a 2a 2a 2a 15 95 1f 15 89 2f 09 80 45 45 c5 47 |****...../..EE.G|
00000db0 12 12 22 10 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |..".........BBBB|
00000dc0 2a 2a 72 1d 15 15 15 15 8a ba 8a 8a 45 45 45 45 |**r.........EEEE|
00000dd0 a2 a2 a2 a2 41 55 51 51 84 84 84 84 42 42 42 42 |....AUQQ....BBBB|
00000de0 2a 21 45 2a 15 15 15 15 8e 8a ca 4f 00 c0 37 37 |*!E*.......O..77|
00000df0 e1 a3 82 26 59 53 11 08 84 84 84 84 42 e0 54 e6 |...&YS......B.T.|
00000e00 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000e10 c7 81 b6 26 51 51 51 51 a8 f8 55 aa 54 54 54 54 |...&QQQQ..U.TTTT|
00000e20 2a 2a 2a 2a 15 95 28 15 48 48 48 48 24 24 24 24 |****..(.HHHH$$$$|
00000e30 a5 a2 12 b2 51 51 51 51 84 84 a8 08 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00000e40 66 24 21 be 90 90 30 80 48 48 48 48 e2 35 e4 55 |f$!...0.HHHH.5.U|
00000e50 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000e60 1d af 6e 1c 15 15 95 31 8a ca ca ca 65 65 45 45 |..n....1....eeEE|
00000e70 a2 a2 a2 a2 52 51 51 b9 84 84 84 84 2c 64 09 42 |....RQQ.....,d.B|
00000e80 21 07 2a 2a 15 15 15 5d 40 48 48 08 24 24 24 24 |!.**...]@HH.$$$$|
00000e90 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 e2 86 ec 42 |...............B|
00000ea0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000eb0 ce c1 21 a7 6f 93 50 51 ac ac 4c ac 54 54 56 56 |..!.o.PQ..L.TTVV|
00000ec0 2a 2a 2a 4d 15 59 15 15 4e 2f 0e 0e 45 56 45 45 |***M.Y..N/..EVEE|
00000ed0 a2 d2 ab a2 f3 9f e3 bb 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000ee0 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 20 24 20 07 |!!!!.!!!HHHH $ .|
00000ef0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000f00 72 95 1c 1c bf 4a 8e b9 7e fe 3e 1f 3f 7f 1f 0e |r....J..~.>.?...|
00000f10 f2 a4 f2 a7 53 51 51 f1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....SQQ.....TTTT|
00000f20 2a 2a 68 2a 89 d7 89 d7 48 48 48 48 24 24 24 24 |**h*....HHHH$$$$|
00000f30 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000f40 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000f50 ea da 77 e7 ad bb bb 73 38 e8 e6 3c 94 18 4a 99 |..w....s8..<..J.|
00000f60 fe 70 4f 73 07 7f b8 9f 83 83 83 83 c1 c1 c1 c1 |.pOs............|
00000f70 e1 e0 e0 40 ef bb eb f3 84 84 84 84 42 42 42 42 |...@........BBBB|
00000f80 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00000f90 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 42 42 42 42 |............BBBB|
00000fa0 2a 2a 2a 2e 15 15 15 17 4a 8a 8a 4a 45 45 45 45 |***.....J..JEEEE|
00000fb0 e2 a2 a2 e2 51 51 51 51 ac a8 a8 ac 54 54 5c 54 |....QQQQ....TT\T|
00000fc0 3d 2f 2a 3e 92 13 93 94 4f c9 8b 8a e4 45 c5 47 |=/*>....O....E.G|
00000fd0 92 a2 72 b2 79 11 19 21 a8 54 ab a8 54 54 54 54 |..r.y..!.T..TTTT|
00000fe0 2e 2a 2b 2d 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.*+-........EEEE|
00000ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001000 21 21 21 21 90 90 be be 5f 9f ab 6b af af af af |!!!!...._..k....|
00001010 12 12 12 12 09 29 e8 0d a8 a8 c8 a9 0c 42 42 38 |.....).......BB8|
00001020 7d 7d 7d 7d 90 90 83 be 12 5f 1f 87 2e ed 95 af |}}}}....._......|
00001030 31 f1 3a 31 98 78 9d 90 4c bc 4e 4c 26 5e df 26 |1.:1.x..L.NL&^.&|
00001040 2a b2 6e 2a 90 10 82 90 48 48 48 48 24 24 24 24 |*.n*....HHHH$$$$|
00001050 12 12 12 12 21 28 c0 c1 ba f6 f5 b9 70 fa fa 0a |....!(......p...|
00001060 3a 3b 25 25 15 9c 5e 15 9c 8a 8a 8a 80 63 48 96 |:;%%..^......cH.|
00001070 17 12 12 d2 0a 29 e8 1d 71 28 f1 d1 f8 e8 f8 e2 |.....)..q(......|
00001080 2a 2a 2a 4b 15 15 95 25 8a 8a 8a 9c 43 45 65 a9 |***K...%....CEe.|
00001090 a2 a2 a2 a2 a9 05 0d 55 9a 9a 9a 8e 41 43 43 4d |.......U....ACCM|
000010a0 21 21 07 21 15 95 3c 15 ab 5b da eb 15 4f e5 f5 |!!.!..<..[...O..|
000010b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 d8 a9 a8 e0 86 5c f9 |....QQQQ......\.|
000010c0 25 3a b2 3b a1 b9 de a1 8a 8a 6b 9c 45 45 45 45 |%:.;......k.EEEE|
000010d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 bd aa a8 e4 54 dc 54 54 |....QQQQ....T.TT|
000010e0 2a 2a 2a 2a 11 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4f 45 45 a9 |****........OEE.|
000010f0 f2 81 d3 ab 51 51 51 51 c8 12 80 80 0a 7a 55 54 |....QQQQ.....zUT|
00001100 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a 9e 4d e2 75 82 |****......J.M.u.|
00001110 b1 86 36 31 98 90 78 9d e1 a9 a8 b0 54 54 54 54 |..61..x.....TTTT|
00001120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 92 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001130 a2 a2 a2 a2 51 11 51 51 a8 a8 a8 a8 e4 e4 54 54 |....Q.QQ......TT|
00001140 2a 2a 1c 2a 15 15 15 15 6c af 8a 8a 45 45 45 45 |**.*....l...EEEE|
00001150 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 f8 54 54 ec |....QQQQ.....TT.|
00001160 77 77 ae ae 38 3e 3e be 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |ww..8>>.....EEEE|
00001170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001180 2a 2a 2a 2a 15 15 95 16 8a 8a 8a 8a 45 45 a9 4f |****........EE.O|
00001190 a1 a2 a2 c2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000011a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000011b0 c1 21 27 c7 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.!'.QQQQ....TTTT|
000011c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000011d0 a2 a2 a2 a2 35 d1 05 f0 a8 80 90 f8 e4 54 54 e4 |....5........TT.|
000011e0 2a 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
000011f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001200 72 1c 1c 72 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |r..r........EEEE|
00001210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001220 2a 2a 2a 2a 90 90 10 aa 41 af 4a 48 45 89 4e 45 |****....A.JHE.NE|
00001230 a2 a2 c2 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001250 21 27 c7 c1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |!'..QQQQ....TTTT|
00001260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001270 a2 a2 a2 a2 51 91 c5 c1 f4 aa a8 a8 54 54 e4 d0 |....Q.......TT..|
00001280 1c 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00001290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e6 54 |....QQQQ....TT.T|
000012a0 ae ae 74 74 15 15 15 38 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..tt...8....EEEE|
000012b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000012c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 8e 43 45 45 |****.........CEE|
000012d0 f2 c7 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000012e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4e 45 45 45 |****........NEEE|
000012f0 86 e6 96 b6 91 53 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....SQQ....TTTT|
00001300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001310 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 04 e4 3a 54 |....QQQQ......:T|
00001320 24 00 26 26 15 15 95 01 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |$.&&........EEEE|
00001330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 f8 e2 54 e6 |....QQQQ......T.|
00001340 ea 1c 1c ea 38 15 3b 3e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |....8.;>....EEEE|
00001350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8f 8a 8a ca 03 20 44 8e |****......... D.|
00001370 f2 41 10 12 09 f1 fd 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.A.....U....TTTT|
00001380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 6e 08 4d |****........En.M|
00001390 56 59 99 e6 1b 92 53 59 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |VY....SY....TTTT|
000013a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000013b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 b6 b6 b2 b6 43 39 5a 5b |....QQQQ....C9Z[|
000013c0 b5 a6 1c 2a 5a 15 53 53 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |...*Z.SS....EEEE|
000013d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 08 a8 a8 a8 c2 7c 4d 02 |....QQQQ.....|M.|
000013e0 01 00 26 26 dc 30 00 93 4a 80 8f 8a 45 45 45 45 |..&&.0..J...EEEE|
000013f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001400 2a 2a 2a 2a 1f 00 5f 90 c9 af 8a 8a 85 d7 84 43 |****.._........C|
00001410 a1 a2 a2 c2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ac 8a 87 20 64 47 |****......... dG|
00001430 12 12 12 12 29 e8 0d 09 aa a8 c8 f6 54 54 54 54 |....).......TTTT|
00001440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001450 a2 a2 a2 a2 09 91 25 08 a8 84 84 0c 39 54 64 d1 |......%.....9Td.|
00001460 2a 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00001470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 2e |....QQQQ....TTT.|
00001480 21 21 21 21 90 0c 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00001490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000014a0 2a 2a 2a 2a 15 d9 1d 15 4e af 8a 0e 45 85 43 45 |****....N...E.CE|
000014b0 a2 a2 c2 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000014c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000014d0 f4 21 fb 31 51 e9 55 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.!.1Q.UQ....TTTT|
000014e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000014f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 38 |....QQQQ....TTT8|
00001500 1c 63 ea ea 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.c..........EEEE|
00001510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001520 69 6b 1c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |ik.*........EEEE|
00001530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001540 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 43 45 45 |****.........CEE|
00001550 59 d9 26 56 53 f1 f3 f3 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |Y.&VS.......TTTT|
00001560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001570 a1 a2 c2 c1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 38 54 |....QQQQ....TT8T|
000015a0 a1 a6 a6 26 53 5a 95 50 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |...&SZ.P....EEEE|
000015b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000015c0 1c 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
000015d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000015e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 43 45 45 85 |****........CEE.|
000015f0 1b 62 e2 9b 31 91 52 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.b..1.RQ....TTTT|
00001600 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001610 a2 c2 c1 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001630 a2 a2 a2 a2 51 99 53 51 a9 a8 f0 c1 e6 5c 55 54 |....Q.SQ.....\UT|
00001640 21 21 1f 04 15 95 10 2f 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!...../....EEEE|
00001650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001660 69 2a 2a 1c 89 89 89 89 ca 9a 8a 8a 45 45 45 45 |i**.........EEEE|
00001670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001680 2a 2a 2a 2a 15 95 a4 3a 98 12 1f df 8e af 8e e3 |****...:........|
00001690 31 24 fb d1 e8 55 51 f9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |1$...UQ.....TTTT|
000016a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000016b0 92 36 a1 a2 1a 1a 5a 1b a8 a8 70 a8 54 54 54 54 |.6....Z...p.TTTT|
000016c0 2a 2a 2a 2a 95 39 15 15 8a 0a 9c 8a 45 65 0e 4e |****.9......Ee.N|
000016d0 a2 a2 a2 a2 7b 55 51 c9 4c b0 bd 4e dd 5e 27 5e |....{UQ.L..N.^'^|
000016e0 6c 6d 13 af 15 37 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |lm...7......EEEE|
000016f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001700 2a 2a 2a 2a 8e a1 a1 21 87 8a 8a 0a 45 45 45 45 |****...!....EEEE|
00001710 a2 a2 a2 a2 51 99 eb 53 a9 a8 a8 c4 fa e0 54 ec |....Q..S......T.|
00001720 2a 2a 2a 2a 15 15 3b 15 1d 1f 1f 1f 8f ee 8e 8e |****..;.........|
00001730 17 a7 e2 ca 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001740 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001750 a2 a2 a2 a2 1a e2 18 1a a8 70 a8 a8 54 54 54 54 |.........p..TTTT|
00001760 2a 2a 2a 2a 38 95 b9 be 8a 8a 8a 8a 4e c5 ae 0f |****8.......N...|
00001770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 58 |....QQQQ....TTTX|
00001780 1c 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00001790 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000017a0 2a 2a 2a 2a a1 a1 21 8e 8a 8a 0a 87 45 45 45 45 |****..!.....EEEE|
000017b0 a2 a2 a2 a2 aa 53 51 51 a8 a8 a8 a8 94 ea 54 54 |.....SQQ......TT|
000017c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 44 45 45 |****........EDEE|
000017d0 a2 c2 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000017e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000017f0 a2 a2 a2 a2 e2 18 1a 1a 70 a8 34 a9 54 54 54 54 |........p.4.TTTT|
00001800 2a 2a 2a 2a 15 a5 3a 3f 9f df 9f df cf 4f a9 ee |****..:?.....O..|
00001810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 44 54 |....QQQQ....TTDT|
00001820 2a 2a 2a 1c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00001830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001840 2a 2a 2a 2a 21 24 8e a1 ca ca ca ca 45 05 49 45 |****!$......E.IE|
00001850 a2 a2 a2 a2 5d 41 7b 7d ac ac ac ac ea 56 56 fa |....]A{}.....VV.|
00001860 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 a5 |****........EEE.|
00001870 c2 a1 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001890 a2 a2 a2 a2 18 1a 52 e2 ac ac ac ac 54 54 54 ea |......R.....TTT.|
000018a0 2a 2a 2a 2a bb be 3e 0e 5f 5f 5f 5f af 2f ae af |****..>.____./..|
000018b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 d4 aa a8 41 43 4d 4d |....QQQQ....ACMM|
000018c0 2a 2a 1c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
000018d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000018e0 2a 2a 2a 2a 3a 8e a1 39 2b 5d 9d 92 a5 6e 4c 45 |****:..9+]...nLE|
000018f0 a2 a2 a2 a2 e3 50 b1 a3 d1 d1 d1 d1 e8 e8 e2 54 |.....P.........T|
00001900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 d7 44 |****........E..D|
00001910 a1 a2 a2 c2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001930 a2 a2 a2 a2 92 43 e3 18 c9 a5 ad c9 54 54 5e c5 |.....C......TT^.|
00001940 2a 2a 2a 2a 15 15 0e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 42 54 54 0c |....QQQQ....BTT.|
00001960 2a 1c 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00001970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001980 2a 2a 2a 2a 8e 21 3b 57 ca ca ca ca ae 43 45 25 |****.!;W.....CE%|
00001990 36 31 31 81 53 51 51 71 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |611.SQQq....TTTT|
000019a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 4a 45 |****........E.JE|
000019b0 a2 a2 d2 a1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000019c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000019d0 f2 a3 a2 a2 a0 a8 70 70 ac ac ac ac 1c 1c f6 1c |......pp........|
000019e0 2a 14 3e 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.>*........EEEE|
000019f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 56 |....QQQQ....UTTV|
00001a00 ae 7c 77 77 27 15 15 15 8a 8a 90 8a 45 45 45 45 |.|ww'.......EEEE|
00001a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001a20 2a 2a b2 2a 90 90 10 82 48 48 48 48 44 07 27 a4 |**.*....HHHHD.'.|
00001a30 ab a2 82 d3 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 55 45 45 |****........eUEE|
00001a50 fa ca 81 f6 51 c1 53 51 a9 a8 a8 3c 9a 54 54 54 |....Q.SQ...<.TTT|
00001a60 2a 4d 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*M**........EEEE|
00001a70 a2 a2 a2 a2 51 31 08 09 84 14 ec e8 7a 55 54 54 |....Q1......zUTT|
00001a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 98 54 56 55 |....QQQQ.....TVU|
00001aa0 66 26 24 66 15 95 1f 1f 80 49 40 0e 07 c0 04 23 |f&$f.....I@....#|
00001ab0 fb ab 62 e2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..b.QQQQ....TTTT|
00001ac0 2a 2a 2a 2a 59 1c 15 15 8a 4a af 8a 45 45 45 45 |****Y....J..EEEE|
00001ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a aa e9 49 a8 |****..........I.|
00001af0 b3 de 2b 8b ed 55 51 91 10 84 84 84 42 42 42 42 |..+..UQ.....BBBB|
00001b00 21 21 16 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!.*........EEEE|
00001b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 e8 02 a8 a8 4c 42 4c 4c |....QQQQ....LBLL|
00001b40 2a 2a 5d 2a 15 15 15 15 48 88 ca 45 c4 22 24 24 |**]*....H..E."$$|
00001b50 a2 82 d3 ab 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a 54 88 24 24 24 24 |****......T.$$$$|
00001b90 a5 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 c8 e2 a8 70 3e 54 3e |....QQQQ....p>T>|
00001ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001bd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 84 a8 a8 18 42 42 42 42 |....QQQQ....BBBB|
00001be0 2a 59 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a a5 4d c2 4d |*Y**.........M.M|
00001bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001c20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 85 8a 24 24 24 24 |****........$$$$|
00001c30 a2 a2 c2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 38 54 |....QQQQ....TT8T|
00001c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001c70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 64 71 3e 08 |....QQQQ....dq>.|
00001c80 5e 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 43 45 45 85 |^***........CEE.|
00001c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 63 48 45 85 |****........cHE.|
00001cd0 aa 12 12 50 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 38 54 54 |...PQQQQ....T8TT|
00001ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001cf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 38 90 54 |....QQQQ....T8.T|
00001d20 21 5b 2a 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 43 |![*!........EE.C|
00001d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001d60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4f 65 ce b5 |****........Oe..|
00001d70 12 12 52 a4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 38 54 54 54 |..R.QQQQ....8TTT|
00001d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001d90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 da 5e 55 e4 |....QQQQ.....^U.|
00001dc0 5a 2a 21 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 43 45 |Z*!!........E.CE|
00001dd0 a2 a2 a2 a2 51 d9 50 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.PQ....TTTT|
00001de0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001df0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00001e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a ba 8a 45 8e 43 49 |****........E.CI|
00001e10 12 92 a1 12 51 51 51 51 a8 a8 24 a9 ef f8 ee 5c |....QQQQ..$....\|
00001e20 77 7c 77 7c 38 15 15 57 8a 8a 8a 8a 05 49 45 45 |w|w|8..W.....IEE|
00001e30 a2 f2 a3 a2 3a 02 30 0a aa a8 f8 fe 54 54 54 54 |....:.0.....TTTT|
00001e40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 49 45 45 05 |****........IEE.|
00001e50 a2 a2 82 a4 83 9b e3 bb ce 55 aa 54 fb f8 fa 5c |.........U.T...\|
00001e60 2a eb bd 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 35 ed 75 e2 |*..*........5.u.|
00001e70 3a f1 3a f1 11 93 53 51 a9 a8 a8 a0 de 26 5e f1 |:.:...SQ.....&^.|
00001e80 2a 2a b5 a0 d0 51 da da 68 e8 28 2d 45 45 45 45 |**...Q..h.(-EEEE|
00001e90 a2 f2 93 a3 51 51 51 f1 a8 a8 a8 a8 26 5e 27 f2 |....QQQ.....&^'.|
00001ea0 af 13 13 13 35 39 bb d7 5f 1f 5d 1f 8e 43 0e 4e |....59.._.]..C.N|
00001eb0 a2 a2 c2 a5 51 51 51 51 a8 68 a8 a8 f8 e8 e6 e8 |....QQQQ.h......|
00001ec0 7c 7d 77 74 27 15 d7 3e 84 1b 12 9a 4e 25 6d 4d ||}wt'..>....N%mM|
00001ed0 a2 a2 a2 a2 f3 6b 19 fa a8 0c b5 a8 54 54 54 54 |.....k......TTTT|
00001ee0 21 3f 00 21 95 90 01 15 8a 8a 8a 8a 48 45 45 6e |!?.!........HEEn|
00001ef0 34 24 37 34 53 72 a5 bb d5 0d c9 cd e8 fa 5c fb |4$74Sr........\.|
00001f00 5c 2a 2a 2a 95 08 15 15 da c4 04 1b 75 62 62 e2 |\***........ubb.|
00001f10 8a 37 24 f7 90 53 51 e1 b9 de f1 29 3a e4 54 e0 |.7$..SQ....):.T.|
00001f20 b5 a1 ad 2a d0 d6 d6 d6 6b ab 68 68 e8 08 e0 c7 |...*....k.hh....|
00001f30 32 c7 17 12 f1 fd 85 0b a8 a8 a8 a8 fa f8 54 92 |2.............T.|
00001f40 7c 7c 7c 7d 21 b9 3a 8e 9c 9c dc 90 43 6e 48 8e ||||}!.:.....CnH.|
00001f50 e0 f0 f5 e0 70 70 80 70 0d 95 f9 0c f8 94 f8 ee |....pp.p........|
00001f60 4a 75 43 43 3b d7 3e be 5f 1c 87 12 a5 cf b5 4e |JuCC;.>._......N|
00001f70 a4 a2 22 32 f9 e1 c9 c9 f0 e4 00 98 42 42 42 42 |.."2........BBBB|
00001f80 73 7c 7d 7c 3e 3e b8 90 40 4e 0e 6e 17 c0 04 64 |s|}|>>..@N.n...d|
00001f90 62 02 f2 0b 72 e5 eb 53 f1 f5 d1 d1 fa 5c fb f8 |b...r..S.....\..|
00001fa0 2a 2e 2a 2e 15 15 15 14 4a 8a 8a 0a 45 45 05 45 |*.*.....J...EE.E|
00001fb0 e2 a2 a2 c2 51 51 51 51 a0 a8 a8 ac 54 54 5c 54 |....QQQQ....TT\T|
00001fc0 2e 2f 2a 3e 95 97 9f 1c c9 8a 8c ca 84 24 45 64 |./*>.........$Ed|
00001fd0 92 b2 52 bd 79 11 19 21 54 57 3f 3c 54 54 54 54 |..R.y..!TW?<TTTT|
00001fe0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00001ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002000 0a ee 33 ee 18 77 77 f7 bb bb bb bb fd 6d 6d a8 |..3..ww......mm.|
00002010 36 34 36 34 1b 1a 42 1b bb bb d3 88 60 86 d2 86 |6464..B.....`...|
00002020 13 13 6b 13 b7 89 89 b4 c4 c4 c4 c4 dc dd 7d 42 |..k...........}B|
00002030 3e 31 71 d3 98 98 98 98 bc b9 4d 4c dd dd 17 dc |>1q.......ML....|
00002040 ee ee ee ee 19 77 77 f7 bb bb bb bb dd dd dd dd |.....ww.........|
00002050 b1 36 31 31 1a 7a 1f 1a 0d 8d 0d 0d 26 86 38 d2 |.611.z......&.8.|
00002060 13 6c 13 6c 37 b6 89 37 82 8a 8a 8a 68 26 61 68 |.l.l7..7....h&ah|
00002070 31 b4 40 c3 50 49 7b 9b 4c 4c 4c 4c 26 26 c4 67 |1.@.PI{.LLLL&&.g|
00002080 37 ee ed 13 89 89 89 89 c4 9b 9b ca 3e 6f 62 22 |7...........>ob"|
00002090 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111....LLLL&&&&|
000020a0 2a 2a 69 34 89 89 09 b6 c4 c4 84 da 0d 4f 65 82 |**i4.........Oe.|
000020b0 a2 a2 a2 a2 61 57 51 51 a8 a8 a8 a8 87 16 54 d2 |....aWQQ......T.|
000020c0 f1 1c ee 35 b4 09 15 95 c4 c4 c4 c4 42 7c 62 62 |...5........B|bb|
000020d0 d3 7e e3 3e 98 98 98 98 a8 4c b8 a9 dc 55 54 16 |.~.>.....L...UT.|
000020e0 ee ee 33 ee 77 77 77 77 bb bb bb bb dd dd dd dd |..3.wwww........|
000020f0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 b0 ab a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002100 2a 2a 2a 2a 15 15 05 1a 8a 8a 8a 8a 25 7d 48 41 |****........%}HA|
00002110 33 34 c4 4e 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 16 54 |34.NQQQQ....TT.T|
00002120 34 2a 2a 36 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 3e 4f 45 |4**6........%>OE|
00002130 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111....LLLL&&&&|
00002140 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 bb bb 82 bb 45 85 46 45 |**.*........E.FE|
00002150 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 dd 55 14 dc |....IWQQ.....U..|
00002160 37 36 ee ee 77 77 77 77 8d bb bb 3b 5e 45 45 25 |76..wwww...;^EE%|
00002170 a2 12 af a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002180 0b ee ee ee 77 77 77 77 bb bb bb bb dd dd dd dd |....wwww........|
00002190 a3 a2 a2 02 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 60 |....QQQQ....TTT`|
000021a0 63 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |c***..t.....EEEE|
000021b0 a2 f2 ae a2 51 51 51 51 a8 c0 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000021c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000021d0 31 11 9f 37 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1..7....LLLL&&&&|
000021e0 2a 08 34 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5e 45 45 |*.4*........%^EE|
000021f0 a2 c2 a1 a2 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQI....TTTT|
00002200 2a 2a 68 6e 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 45 45 45 45 |**hn......J.EEEE|
00002210 a2 a2 a2 a2 51 19 53 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q.SQ....TTTT|
00002220 2a 0b ee 2a 77 77 77 77 fb 8c bb bb dd dd dd dd |*..*wwww........|
00002230 ae a2 92 9e 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002240 2a 2a 2a 1c 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***..t......EEEE|
00002250 a1 a2 a2 c2 51 51 51 51 20 a8 a8 a8 26 da 27 26 |....QQQQ ...&.'&|
00002260 13 13 6f 13 95 89 09 31 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..o....1....EEEE|
00002270 a7 a2 12 9f 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |........LLLL&&&&|
00002280 e9 e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
00002290 c2 a1 a2 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQIW....TTTT|
000022a0 2a 69 6b 2a 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 68 68 68 68 |*ik*.....J..hhhh|
000022b0 3e 34 34 c4 4a 5b 1b 1a a9 a8 a8 8c 54 54 54 54 |>44.J[......TTTT|
000022c0 2a 2a 2a 2a 77 f7 05 77 bb bb bb bb 3d c6 dd dd |****w..w....=...|
000022d0 a3 62 63 43 51 51 51 51 a9 8c a9 8c 54 54 54 54 |.bcCQQQQ....TTTT|
000022e0 2a 2a 1c 2a 74 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*t.......EEEE|
000022f0 86 36 31 e1 51 51 51 51 a8 a8 a8 20 da 27 26 26 |.61.QQQQ... .'&&|
00002300 e2 36 ed 13 89 89 09 b6 84 98 8a ca 45 45 45 45 |.6..........EEEE|
00002310 a2 a2 a2 a2 57 51 51 89 a8 a8 a8 a8 54 54 de 55 |....WQQ.....TT.U|
00002320 6b e9 2a 6f 15 95 3c 15 1b 1b 1e db 45 45 45 45 |k.*o..<.....EEEE|
00002330 a1 a2 a2 d2 59 b0 51 51 a9 a8 b4 af 54 54 54 54 |....Y.QQ....TTTT|
00002340 2a 2a 69 6b 15 15 15 15 8a 82 8a 8a 45 85 46 45 |**ik........E.FE|
00002350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 70 a8 54 54 54 54 |....QQQQ..p.TTTT|
00002360 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4d 45 05 4d |****........ME.M|
00002370 c2 c1 91 ae 51 51 51 51 a8 70 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ.p..TTTT|
00002380 2a 1c 2a 2a 15 15 05 1a 9a 9b 8a 0a 45 45 45 45 |*.**........EEEE|
00002390 92 b6 a6 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 68 54 54 14 |....QQQQ....hTT.|
000023a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 da 9a 8a 4a fe fe fe fe |****.......J....|
000023b0 7f 7f 7f 7f 51 51 b9 57 a8 a8 a8 a8 d8 39 54 54 |....QQ.W.....9TT|
000023c0 e9 2a 6d 6e 15 15 15 15 8a 8a 0a 87 45 45 45 45 |.*mn........EEEE|
000023d0 a2 a2 c2 a1 49 57 51 51 a8 70 a8 a8 54 54 54 c6 |....IWQQ.p..TTT.|
000023e0 2a 2a 2a 1c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 81 46 |***.........EE.F|
000023f0 a2 a2 a2 a2 50 51 c9 9b 4f 4c b0 89 6c 6c 6c 6c |....PQ..OL..llll|
00002400 36 36 36 36 1a 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 25 9d 43 |6666........E%.C|
00002410 31 94 ae c2 19 53 51 51 a4 4d 48 a8 d6 54 54 26 |1....SQQ.MH..TT&|
00002420 1c 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 0a 87 25 6d 4d 45 |.***..t.....%mME|
00002430 92 b6 a6 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 14 68 54 54 |....QQQQ.....hTT|
00002440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002450 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 38 54 54 60 |....QQQQ....8TT`|
00002460 ed 6d e2 37 95 09 36 3c 8a 8a 8a 8a 45 25 6d 4d |.m.7..6<....E%mM|
00002470 a2 c2 a1 a2 57 51 51 49 70 a8 a8 a8 54 54 54 38 |....WQQIp...TTT8|
00002480 68 13 13 6e 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 41 |h..n........EEEA|
00002490 a3 a2 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...BQQQQ....TTTT|
000024a0 2a 68 e2 2a 15 15 15 1a 8a 8a 8a 8a 25 9d 43 45 |*h.*........%.CE|
000024b0 94 ae c2 31 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 d6 54 54 |...1QQQQ......TT|
000024c0 2a 2a 2a 1c 95 74 15 15 8a 0a 87 8a 25 4d 45 45 |***..t......%MEE|
000024d0 a2 c2 86 a7 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 16 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
000024e0 2a 35 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*5**........EEEE|
000024f0 a2 82 e6 a6 89 57 51 51 a8 8c a9 a8 54 54 d2 39 |.....WQQ....TT.9|
00002500 1c 43 e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 25 4d |.C.*........EE%M|
00002510 c6 a1 a2 b2 51 51 81 51 a8 a8 a8 70 54 54 54 54 |....QQ.Q...pTTTT|
00002520 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 a1 46 45 |****........e.FE|
00002530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002540 2a 2a 68 6e 15 15 15 15 8a 8a 0a bb 9d 43 45 25 |**hn.........CE%|
00002550 ae c2 31 94 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..1.QQQQ....TTTT|
00002560 2a 69 6c 6b 74 15 15 95 0a 87 8a 8a 45 45 45 45 |*ilkt.......EEEE|
00002570 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 16 6a 54 |....QQQQ....T.jT|
00002580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 05 4d |****........EE.M|
00002590 a6 a2 a2 e2 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 d2 39 54 |....QQQQ....T.9T|
000025a0 43 e9 2a 1c 15 15 15 15 fb c4 c4 42 62 62 62 62 |C.*........Bbbbb|
000025b0 e1 a6 32 31 51 49 57 51 a8 a8 70 a8 54 54 54 54 |..21QIWQ..p.TTTT|
000025c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 a1 46 |****........Ee.F|
000025d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 dc 54 54 d0 |....QQQQ.....TT.|
000025e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 0a 8c 8a 43 45 25 9d |****........CE%.|
000025f0 c2 31 94 ae 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |.1..QQQQ....TTTT|
00002600 2a 2a 2a 2a 15 15 95 74 87 8a 8a 0a 45 45 45 45 |****...t....EEEE|
00002610 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 2c a8 54 54 c6 6a |....QQQQ..,.TT.j|
00002620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a cd 4d 45 05 |****.........ME.|
00002630 b2 e0 ae a2 71 77 77 9f a8 a8 b8 27 d2 39 54 54 |....qww....'.9TT|
00002640 09 2a 6d e2 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |.*m......J..EEEE|
00002650 a2 a2 a2 a2 79 57 51 51 a8 70 a8 a8 54 54 54 54 |....yWQQ.p..TTTT|
00002660 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 bb 8a 8a ca 4d 45 45 25 |****........MEE%|
00002670 f1 36 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 dc 54 54 |.611....LLLL&.TT|
00002680 2a 2a f1 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 25 9d 43 |**.*....J...E%.C|
00002690 31 94 ae c2 51 51 51 51 2f d0 a8 a4 16 68 54 54 |1...QQQQ/....hTT|
000026a0 2a 2a 2a 2a 15 15 76 15 8a 8a 0a bb 45 45 45 45 |****..v.....EEEE|
000026b0 a2 32 a6 a2 51 51 51 51 e4 b1 a9 a8 26 26 26 26 |.2..QQQQ....&&&&|
000026c0 13 13 6c 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 45 65 62 4d |..l.........EebM|
000026d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 bb ab 20 b8 38 66 dc 13 |....QQQQ.. .8f..|
000026e0 2a 1c 43 e9 15 15 15 15 8a 42 42 bc 46 45 e1 86 |*.C......BB.FE..|
000026f0 a2 a2 a2 a2 51 51 59 b0 df b8 bb bb dd 67 dc dd |....QQY......g..|
00002700 ee 33 ed 6a 3c 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.3.j<.......EEEE|
00002710 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 d6 54 54 |....QQQQ......TT|
00002720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 25 9d 43 45 |****.......J%.CE|
00002730 94 ae c2 31 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 14 6e 54 54 |...1QQQQ.....nTT|
00002740 2a 2a 34 2a 78 15 15 95 8a 4a bc 8a 45 45 45 45 |**4*x....J..EEEE|
00002750 c2 a1 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002760 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4d 45 25 6d |****........ME%m|
00002770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 d2 39 |....QQQQ....TT.9|
00002780 6d e2 35 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 45 45 41 |m.5*....J...EEEA|
00002790 43 a3 a2 72 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |C..rQQQQ....TTTT|
000027a0 2a 68 1c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*h.*........EEEE|
000027b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d2 54 54 |....QQQQ....T.TT|
000027c0 2a 2a 6b 2a 15 15 15 15 8a 8a 4a ba 9d 43 45 25 |**k*......J..CE%|
000027d0 a2 d2 b6 a6 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000027e0 2a 0a 36 34 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 41 45 45 65 |*.64........AEEe|
000027f0 41 a3 c2 ce 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |A...QQQQ....TTTT|
00002800 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 98 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002810 b6 a6 a2 92 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 d2 39 54 |....QQQQ....T.9T|
00002820 69 6b 2a ec 85 99 19 95 8d bb fb cc dd dd dd dd |ik*.............|
00002830 5e a3 e2 ee 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 10 54 54 |^...QQQQ....T.TT|
00002840 09 1c 37 33 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..73........EEEE|
00002850 a2 a2 a2 a2 90 40 9b 98 a9 4c 4c b8 54 54 54 54 |.....@...LL.TTTT|
00002860 2a 2a 69 6b 15 15 15 15 9e 8a 42 3b 43 45 25 9d |**ik......B;CE%.|
00002870 82 40 c3 a1 51 89 57 51 a8 c0 a8 a8 54 54 54 54 |.@..Q.WQ....TTTT|
00002880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 41 |****........EEEA|
00002890 a3 f2 ce 51 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...QQQQQ....TTTT|
000028a0 2a 2a 68 2a 15 15 15 37 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**h*...7....EEEE|
000028b0 92 86 a7 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d2 39 54 54 |....QQQQ.....9TT|
000028c0 69 78 30 e9 15 15 15 15 8a 8a 0a 8c 45 45 45 45 |ix0.........EEEE|
000028d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000028e0 1c 2a 2a 69 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**i........EEEE|
000028f0 a6 a2 82 e6 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 9d 43 |****........E%.C|
00002910 9e ae a2 92 51 51 51 51 c0 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002930 a2 c2 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002940 6e 2a 2a 68 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |n**h........EEEE|
00002950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 39 54 54 d2 |....QQQQ....9TT.|
00002960 2a e9 30 2a 15 15 15 15 8a 0a 8c 8a 45 45 45 45 |*.0*........EEEE|
00002970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002980 2a 2a 79 6c 3c 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**yl<.......EEEE|
00002990 e6 a6 a2 82 51 59 a0 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QY.Q....TTTT|
000029a0 2a 2a 2a 2a 95 85 76 15 9a 8a 8a c4 25 9d 43 45 |****..v.....%.CE|
000029b0 ae a2 92 9e 57 19 53 b9 8c 8d 8d c1 c6 c6 c6 c6 |....W.S.........|
000029c0 63 63 63 63 b1 b1 b1 b1 d8 d8 d8 d8 45 65 4c 45 |cccc........EeLE|
000029d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d0 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
000029e0 2a 6e 2a 2a 05 95 85 1a 0a 8d 8a 8a 45 45 45 45 |*n**........EEEE|
000029f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 a0 a0 b9 a9 a8 54 54 d2 39 |....QQQ.....TT.9|
00002a00 30 e9 2a 2a 15 05 1a 76 3b 0c 3b 3b 9d 9d 9d 9d |0.**...v;.;;....|
00002a10 ce ce ce ce 67 67 67 67 b3 b3 b3 b3 55 54 54 d8 |....gggg....UTT.|
00002a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 05 cd 4d 45 |****..........ME|
00002a30 a2 a2 a2 a2 51 51 59 a8 a8 a8 28 d0 54 54 54 54 |....QQY...(.TTTT|
00002a40 2a 2a 2a 2a 95 77 15 15 8a 0a bb 8a 9d 43 45 25 |****.w.......CE%|
00002a50 de 9e 8e e0 b1 79 13 b7 d8 d8 d8 d8 6c 6c 6c 6c |.....y......llll|
00002a60 36 36 36 36 1b 1b 1b 1b 8d 8d 8d 8d c5 86 46 45 |6666..........FE|
00002a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d0 dc 54 |....QQQQ....T..T|
00002a80 2a 2a 2a 0b 1a 15 15 95 8a 02 8d 8a 45 45 45 45 |***.........EEEE|
00002a90 a2 a2 a2 a2 51 51 61 57 ab a8 a8 bc 54 60 38 54 |....QQaW....T`8T|
00002aa0 30 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |0**.........EEEE|
00002ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 e2 |....QQQQ....UTT.|
00002ac0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 05 cd 4d |****........E..M|
00002ad0 50 a3 a2 b2 51 51 51 51 d0 a8 a8 28 54 54 54 54 |P...QQQQ...(TTTT|
00002ae0 2a 2a 2a 2a 77 15 15 95 0a bb 8a 8a 43 45 25 9d |****w.......CE%.|
00002af0 92 9e ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a0 a9 54 54 54 dc |....QQQQ....TTT.|
00002b20 0b 35 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 82 8a 45 45 85 46 |.5**........EE.F|
00002b30 a2 a2 a2 a2 51 61 57 51 a8 a8 bc ab d2 39 54 54 |....QaWQ.....9TT|
00002b40 2a 2a 30 e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**0.........EEEE|
00002b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002b60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9b 8a 0a 9a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002b70 b2 50 a3 a2 53 51 41 5b a8 a8 a8 a8 14 68 54 54 |.P..SQA[.....hTT|
00002b80 2a 2a 2a 2a 15 15 95 77 bb 8a 8a 0a 45 25 9d 43 |****...w....E%.C|
00002b90 9e ae a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 b9 a9 a8 a0 54 16 54 54 |....QQQQ....T.TT|
00002bc0 2a 2a 35 2a b7 34 15 34 8a ca 9a 8a 46 45 45 81 |**5*.4.4....FEE.|
00002bd0 a2 a2 a2 a2 61 57 51 51 a8 bc ab a8 39 54 54 d2 |....aWQQ....9TT.|
00002be0 2a e9 30 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.0*........EEEE|
00002bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9a 9b 8a 0a 45 65 a1 46 |****........Ee.F|
00002c10 a2 a2 a2 a2 73 53 51 41 ad a9 a8 a4 54 14 68 54 |....sSQA....T.hT|
00002c20 2a 2a 2a 2a 15 95 77 15 8a 8a 0a bb 25 9d 43 45 |****..w.....%.CE|
00002c30 ae a2 92 9e 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00002c50 a2 a2 a2 a2 41 53 51 51 a8 b8 a9 a8 54 54 16 6a |....ASQQ....TT.j|
00002c60 ed 2a 2a 0b 15 37 15 15 0a 9a 9b 8a 46 45 65 a1 |.**..7......FEe.|
00002c70 a2 a2 a2 a2 57 51 51 61 bc ab a8 a8 54 54 60 38 |....WQQa....TT`8|
00002c80 30 e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 a1 5d |0.**........Ee.]|
00002c90 a6 a2 a2 b2 51 51 51 51 cc c4 cc 2c 54 54 54 68 |....QQQQ...,TTTh|
00002ca0 2a 2a 2a 2a 15 95 34 15 8a 8a ca 9a 81 46 45 45 |****..4......FEE|
00002cb0 50 a3 a2 b2 51 41 53 51 a8 a8 b8 a9 6a 54 54 16 |P...QASQ....jTT.|
00002cc0 2a 2a 2a 2a 95 77 15 15 8a 0a bb 8a 9d 43 45 25 |****.w.......CE%|
00002cd0 a2 92 9e ae 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 86 54 16 6a |....QQQQ.....T.j|
00002ce0 2a 69 6b 2a 71 15 95 3c 82 0d 0d cc c2 a6 7d 62 |*ik*q..<......}b|
00002cf0 31 21 31 31 99 58 53 51 a4 ad a9 a8 54 54 14 68 |1!11.XSQ....TT.h|
00002d00 0b 35 2a 2a 15 15 34 37 8a 8a 8a 8a a1 46 45 65 |.5**..47.....FEe|
00002d10 a2 a2 a2 a2 51 51 61 57 ab a8 a8 bc 54 d2 39 54 |....QQaW....T.9T|
00002d20 30 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 06 4d 7c a1 |0**..........M|.|
00002d30 b6 a6 42 93 51 51 51 51 a4 c3 a8 c0 54 54 54 54 |..B.QQQQ....TTTT|
00002d40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 0e 9a 8a 4a da 45 41 45 45 |****......J.EAEE|
00002d50 a2 52 a3 a2 53 51 41 73 2c a8 a8 a8 54 6a 54 54 |.R..SQAs,...TjTT|
00002d60 2a 2a 2a 2a 77 15 15 95 0a bb 8a 8a 43 45 25 9d |****w.......CE%.|
00002d70 92 9e ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 2c 6a d0 dc 54 |....QQQQ...,j..T|
00002d80 0a 34 69 6b 15 15 15 15 4a 3a 4c ba 45 45 45 45 |.4ik....J:L.EEEE|
00002d90 a2 a2 32 a6 e1 50 51 51 a8 a4 ad a9 54 54 54 54 |..2..PQQ....TTTT|
00002da0 2a 2a 2a 2a 37 15 15 34 ca 42 8d 8a 45 45 45 45 |****7..4.B..EEEE|
00002db0 a2 a2 a2 a2 51 61 57 51 a8 a8 bc ab d2 39 54 54 |....QaWQ.....9TT|
00002dc0 2a 2a 30 e9 15 15 15 15 4c cd c2 cc 45 05 cd 4d |**0.....L...E..M|
00002dd0 93 a6 a2 40 51 59 53 51 c3 a8 c0 a4 26 54 54 d0 |...@QYSQ....&TT.|
00002de0 6e 13 13 13 15 95 0e 15 9a 8a 8a 4a 65 4d 45 45 |n..........JeMEE|
00002df0 a6 a2 a2 82 71 53 51 51 a8 2c d4 a8 54 54 54 54 |....qSQQ.,..TTTT|
00002e00 2a 2a 2a 2a 15 15 95 77 bb 8a 8a 0a 45 25 9d 43 |****...w....E%.C|
00002e10 9e ae a2 92 51 51 59 50 a0 4d 48 d4 54 54 54 dc |....QQYP.MH.TTT.|
00002e20 2a 0a 34 2a 35 15 95 b4 3a 4c ba 4a 85 43 45 45 |*.4*5...:L.J.CEE|
00002e30 a2 a2 a2 a2 50 51 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 d6 |....PQQ.....TT..|
00002e40 68 6e 2a 2a 15 15 15 15 8a ca 42 8d 45 45 45 45 |hn**......B.EEEE|
00002e50 a2 a2 a2 a2 61 57 51 51 a8 bc ab a8 39 54 54 d2 |....aWQQ....9TT.|
00002e60 2a e9 30 2a 1a 15 95 85 0a 9a 9b 8a 45 45 45 45 |*.0*........EEEE|
00002e70 a0 a2 a2 a2 a1 49 c3 53 a8 c0 a4 c3 54 54 d2 26 |.....I.S....TT.&|
00002e80 13 13 13 13 09 37 15 95 8a 8a 8a 8a 25 6d 4d 45 |.....7......%mME|
00002e90 82 e6 a6 a2 51 51 51 51 b8 bb bb 2b dc dd 69 66 |....QQQQ...+..if|
00002ea0 2a 2a 2a 2a 15 95 77 15 8a 8a 0a bb e5 9d 43 45 |****..w.......CE|
00002eb0 ae a2 92 9e a8 41 53 59 a8 a8 b8 a9 54 54 54 54 |.....ASY....TTTT|
00002ec0 2a 2a 2a 2a 15 95 78 15 4c ba 4a 3a 45 45 45 45 |****..x.L.J:EEEE|
00002ed0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 d6 54 54 d2 |....QQQQ.....TT.|
00002ee0 2a 68 6e 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 25 |*hn*........^EE%|
00002ef0 a2 a2 a2 a2 57 51 51 61 bc ab a8 a8 54 54 d2 c4 |....WQQa....TT..|
00002f00 30 e9 2a 2a 85 9a 21 f6 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |0.**..!.....EEEE|
00002f10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 28 dc d4 a8 54 54 54 54 |....QQQQ(...TTTT|
00002f20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 a5 4d 45 |****........E.ME|
00002f30 a2 a2 22 a6 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..".QQQQ....TTTT|
00002f40 2a 2a 2a 2a 95 77 15 15 8a 0a 87 8a 85 43 45 45 |****.w.......CEE|
00002f50 ee ae 60 e3 b7 b1 71 77 bb cf b8 bb dd dd dd dd |..`...qw........|
00002f60 ee ee ee ee 77 77 77 77 8c bb bb cd c6 dd dd 7d |....wwww.......}|
00002f70 ee ee ee ee 77 77 77 77 bb bb bb bb dc dd db d5 |....wwww........|
00002f80 6a 13 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |j...........bbbb|
00002f90 31 31 31 31 98 98 60 9b 4d 4c 4c b0 26 26 d4 26 |1111..`.MLL.&&.&|
00002fa0 2a 2e 2a 2e 15 15 15 15 8a 8b 8a 0a 45 45 05 45 |*.*.........EE.E|
00002fb0 e2 a2 a2 82 51 51 71 51 b8 a8 a8 a0 54 54 56 54 |....QQqQ....TTVT|
00002fc0 3a 23 2a 3e 93 15 9d 97 4a 35 c9 c8 45 45 45 45 |:#*>....J5..EEEE|
00002fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00002fe0 2a 2a 2b 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+*........EEEE|
00002ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003000 43 43 43 43 a1 a1 a1 a1 6f 48 48 08 44 4b 64 28 |CCCC....oHH.DKd(|
00003010 34 24 12 35 09 09 09 09 ac a0 d8 ad 5c ef e2 ee |4$.5........\...|
00003020 2b 2b 21 2f 90 82 8f 90 81 6b df 07 e2 03 27 c4 |++!/.....k....'.|
00003030 d2 a7 b3 53 e9 55 c1 c1 28 b8 ab a8 dd dd dd dd |...S.U..(.......|
00003040 ee 34 ee 31 15 59 15 15 48 08 41 48 24 24 24 24 |.4.1.Y..H.AH$$$$|
00003050 34 34 34 34 01 38 1d fa 84 84 84 84 86 42 8a 5a |4444.8.......B.Z|
00003060 51 43 43 2d 90 2d 2d 2d ca ca ca 0a 45 8e 43 ee |QCC-.---....E.C.|
00003070 b2 b2 b2 12 08 39 18 e2 71 cc b9 d2 e0 86 38 86 |.....9..q.....8.|
00003080 43 43 72 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |CCr*........EEEE|
00003090 f2 3e 84 a0 77 77 77 77 af d0 d1 b9 fa fa fa e8 |.>..wwww........|
000030a0 43 43 43 43 d6 d6 56 d6 6b 6b 6b 6b 75 94 b6 b5 |CCCC..V.kkkku...|
000030b0 0b da 3a 54 6d 6d 6d 6d ac ac ac ac 56 56 56 56 |..:Tmmmm....VVVV|
000030c0 2b 3d 2b 2b 21 0e 9d a1 da 1a 87 5c 6d 42 6e 28 |+=++!......\mBn(|
000030d0 3a 31 31 f1 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |:11.....LLLL&&&&|
000030e0 2b 13 6c 2b 89 89 89 89 c4 04 db c4 62 e2 f5 75 |+.l+........b..u|
000030f0 31 31 31 31 58 99 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111X...LLLL&&&&|
00003100 12 13 13 13 89 89 89 89 c4 ca ca ca 65 65 65 65 |............eeee|
00003110 b2 32 f1 ba 98 58 e3 98 bd 4e b0 a5 27 26 26 5e |.2...X...N..'&&^|
00003120 13 af 13 13 89 89 89 89 c4 c4 c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00003130 b1 b2 32 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 5f 27 26 5e |..21....LLLL_'&^|
00003140 ac ad 43 a7 d6 d6 d6 d6 6b 6b 6b 6b b5 b5 b5 b5 |..C.....kkkk....|
00003150 da da da da 6d 6d 6d 6d ae b4 b6 b6 56 56 56 56 |....mmmm....VVVV|
00003160 76 29 2a 2a 57 be 3b 57 df 1d 1d 1f 8f 8e 8f 8f |v)**W.;W........|
00003170 c2 c7 17 a7 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003180 2a 2a 1c 1c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a c5 8e 8e 4f |**.............O|
00003190 4b 6a 42 c4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |KjB.QQQQ....TTTT|
000031a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 0d 4f 25 8f |****.........O%.|
000031b0 a2 a2 a2 a2 e3 e0 50 91 a8 a8 c8 a9 54 54 54 54 |......P.....TTTT|
000031c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000031d0 c1 a1 a2 c2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000031e0 59 21 21 21 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |Y!!!........EEEE|
000031f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003200 2a 2a 2a 2a 15 39 0e 0e 9c 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****.9......EEEE|
00003210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003220 2a 1c 1c 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00003230 d0 ab 12 52 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...RQQQQ....TTTT|
00003240 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003250 a2 a2 a2 a2 e0 50 91 e3 a8 c8 a9 a8 54 54 54 54 |.....P......TTTT|
00003260 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003270 a1 a2 c2 d1 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003280 07 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00003290 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000032a0 2a 2a 2a 2a 3b 57 57 15 8a 8a 4a 9c 45 45 45 45 |****;WW...J.EEEE|
000032b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 1a 1d a9 e8 54 54 7c 54 |....QQQQ....TT|T|
000032c0 1c 1c 2a 2a 15 15 15 15 ca a9 8a 8a 45 45 45 45 |..**........EEEE|
000032d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000032e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000032f0 a2 a2 a2 a2 50 51 e1 e0 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....PQ......TTTT|
00003300 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0a 55 48 88 c4 f7 57 25 |****.....UH...W%|
00003310 a2 c2 91 a6 53 51 51 59 a8 f0 92 aa 55 54 54 7e |....SQQY....UTT~|
00003320 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003330 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003340 2a 2a 2a 2a 0e 0e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003350 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 84 a8 54 85 02 42 42 42 |....QQQQ..T..BBB|
00003360 24 18 27 26 87 0a 07 07 08 03 40 48 25 64 40 45 |$.'&......@H%d@E|
00003370 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003380 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003390 a2 a2 a2 a2 51 e1 e0 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q..P....TTTT|
000033a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ec 4e 89 8a 20 24 44 87 |****.....N.. $D.|
000033b0 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 54 54 42 0e |............TTB.|
000033c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000033d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000033e0 2a 2a 2a 2a 0e 15 15 0e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000033f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 3c 42 |....QQQQ....TT<B|
00003400 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 40 45 45 e5 |!!!!.!!!HHHH@EE.|
00003410 a4 a2 a2 42 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...BQQQQ....TTTT|
00003420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003430 a2 a2 a2 a2 e1 e0 50 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......PQ....TTTT|
00003440 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 56 45 45 |****........EVEE|
00003450 12 42 10 12 09 09 09 09 58 84 84 84 54 54 54 54 |.B......X...TTTT|
00003460 2a 45 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*E**........EEEE|
00003470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003480 2a 2a 2a 2a 15 15 0e 0e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003490 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000034a0 b2 3b 25 2a 1d 82 90 12 c8 81 4a 48 45 45 45 45 |.;%*......JHEEEE|
000034b0 a2 a2 a2 a5 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000034c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000034d0 a2 a2 a2 a2 e0 50 51 e1 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.....PQ.....TTTT|
000034e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000034f0 a2 a2 a2 a2 55 51 51 91 e0 f4 aa a8 54 54 54 54 |....UQQ.....TTTT|
00003500 59 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |Y***........EEEE|
00003510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003520 2a 2a 2a 2a 15 0e 0e 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003530 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003540 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003550 a2 c2 a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003560 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003570 a2 a2 a2 a2 50 51 e1 e0 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....PQ......TTTT|
00003580 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000035a0 2a 2a 2a 5c 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***\........EEEE|
000035b0 a2 d2 a4 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000035c0 2a 2a 2a 2a 0e 0e 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000035d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000035e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 49 45 65 0c |****........IEe.|
000035f0 e2 a5 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003600 2a 7f 7f 4f 21 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..O!.......EEEE|
00003610 a2 a2 a2 a2 51 e1 e0 50 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....Q..P....TTTT|
00003620 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003630 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 da 5e 55 54 |....QQQQ.....^UT|
00003640 2a 2a 21 03 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a e8 47 45 45 |**!..........GEE|
00003650 62 72 62 62 51 31 f9 55 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |brbbQ1.U....TTTT|
00003660 2a 2a 2a 2a 0e 15 15 0e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003680 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 d7 a4 4f |****...........O|
00003690 de ab a2 b2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 04 4c 42 54 |....QQQQ.....LBT|
000036a0 21 21 21 21 90 00 9f 90 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
000036b0 a2 a2 a2 a2 e1 e0 50 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......PQ....TTTT|
000036c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000036d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 fc a8 a8 a8 fa 00 42 42 |....QQQQ......BB|
000036e0 2a 5c 2a 2a 15 15 15 15 8f 8a 8a ca 04 20 24 24 |*\**......... $$|
000036f0 12 12 12 12 0d 09 d1 e9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00003700 2a 2a 2a 2a 15 15 0e 0e 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003710 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003720 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a ac 8a 24 24 84 20 |****........$$. |
00003730 a2 a2 c2 a5 51 51 51 51 a8 c8 aa a8 42 42 70 2e |....QQQQ....BBp.|
00003740 21 21 21 21 15 95 90 0c 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00003750 a2 a2 a2 a2 75 55 99 73 a8 c0 a9 a8 54 54 54 54 |....uU.s....TTTT|
00003760 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003770 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 0c 42 42 |....QQQQ....T.BB|
00003780 5c 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 16 47 |\***........EE.G|
00003790 53 52 a2 b3 55 51 51 e9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |SR..UQQ.....TTTT|
000037a0 2a 2a 2a 2a 39 0e 0e 15 98 8a 8a dc 45 45 45 45 |****9.......EEEE|
000037b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000037c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 16 5d 45 45 |****.........]EE|
000037d0 a2 c2 a5 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000037e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000037f0 a2 a2 a2 a2 53 91 e3 48 c8 89 a9 a8 54 54 54 54 |....S..H....TTTT|
00003800 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003810 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 50 55 |....QQQQ....TTPU|
00003820 2a 2a 2a 5c 3f 3f 3f 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***\???.....EEEE|
00003830 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003840 2a 2a 2a 2a 8e 21 15 39 8a 8a 5c 87 45 45 45 45 |****.!.9..\.EEEE|
00003850 0b aa a2 52 35 0d 1d 35 86 9a 9a 82 54 46 69 55 |...R5..5....TFiU|
00003860 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4a 45 45 05 |****........JEE.|
00003870 e2 a5 a2 a2 39 31 31 31 04 f8 a8 a8 54 54 54 54 |....9111....TTTT|
00003880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003890 a2 a2 a2 a2 91 e3 40 53 ba a9 a8 bc 54 54 54 54 |......@S....TTTT|
000038a0 2a 2a bc 2a 90 80 1c 13 08 09 cf 09 47 45 25 c7 |**.*........GE%.|
000038b0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 a2 54 54 |....QQQQ....T.TT|
000038c0 2a 2a b4 2a d6 d6 5a d0 8a 4a ab a8 45 45 45 45 |**.*..Z..J..EEEE|
000038d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000038e0 2a 2a 2a 2a 57 15 25 57 4a 9d 8a 8a 45 45 45 45 |****W.%WJ...EEEE|
000038f0 ab a2 a2 22 c1 f9 b8 08 84 84 84 84 0a 7a 55 54 |...".........zUT|
00003900 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 c5 40 |****........EE.@|
00003910 31 21 31 31 98 98 98 98 ac e0 a9 4c 54 54 54 54 |1!11.......LTTTT|
00003920 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003930 a2 a2 a2 a2 e3 e0 50 91 4d 4c c8 a1 26 26 26 26 |......P.ML..&&&&|
00003940 13 13 13 13 15 d9 09 37 4e 2f ce 8e 45 45 45 45 |.......7N/..EEEE|
00003950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 16 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00003960 a1 a1 ad ad d6 d6 d6 d0 4a 6b ab 8a 45 45 45 45 |........Jk..EEEE|
00003970 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003980 2a 2a 2a 2a 15 39 0e 0e 1c 87 8a 8a 45 45 45 45 |****.9......EEEE|
00003990 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000039a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 25 5d 45 |****........E%]E|
000039b0 02 62 62 02 35 09 c8 f5 a8 a8 f8 a8 54 54 54 54 |.bb.5.......TTTT|
000039c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000039d0 a2 a2 a2 a2 e0 50 91 e3 a8 c8 71 a8 54 54 54 54 |.....P....q.TTTT|
000039e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000039f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 54 54 d2 |....QQQQ....UTT.|
00003a00 21 21 21 25 12 1d 1c 9c af 8a 8a 4a 45 45 45 45 |!!!%.......JEEEE|
00003a10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003a20 2a 2a 2a 2a 39 0e 0e 15 87 8a 8a 1c 45 45 45 45 |****9.......EEEE|
00003a30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 25 5d 45 45 |****........%]EE|
00003a50 a0 12 12 72 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...rQQQQ....TTTT|
00003a60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003a70 a2 a2 a2 a2 55 51 72 75 d0 b9 c2 a9 54 54 54 54 |....UQru....TTTT|
00003a80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 16 dc 6d 54 |....QQQQ......mT|
00003aa0 bd 2a 2a 05 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.**.........EEEE|
00003ab0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003ac0 2a 2a 2a 2a 0e 0e 15 39 9c ca 10 87 45 45 45 45 |****...9....EEEE|
00003ad0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 46 45 21 66 |****........FE!f|
00003af0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003b00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003b10 a2 a2 a2 a2 91 e3 48 53 71 c8 a9 ac 54 54 54 54 |......HSq...TTTT|
00003b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 14 dc 55 54 |....QQQQ......UT|
00003b40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003b50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003b60 2a 2a 2a 2a 39 15 39 8e 8a ab 6b 9d 45 45 45 45 |****9.9...k.EEEE|
00003b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 65 4a |****........EEeJ|
00003b90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003bb0 a2 a2 a2 a2 e3 90 53 91 c8 a9 70 70 54 54 54 54 |......S...ppTTTT|
00003bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003bd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 a2 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00003be0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003c00 2a 2a 2a 73 bb 3e d7 be ab 6b df 9d 0e 4e 45 e5 |***s.>...k...NE.|
00003c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003c20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 05 4a 45 |****........E.JE|
00003c30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003c50 a2 a4 a2 a2 59 59 59 59 ac ac ac ac 54 56 ea 54 |....YYYY....TV.T|
00003c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003c70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 a8 |....QQQQ....TTT.|
00003c80 03 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
00003c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003ca0 2a 2a 4a 2a 95 95 95 95 ca ca ca ca 4e 45 65 a5 |**J*........NEe.|
00003cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 55 45 45 |****........eUEE|
00003cd0 83 14 12 e0 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003cf0 a4 a2 a2 a2 59 59 59 59 ac ac ac ac 56 ea 54 54 |....YYYY....V.TT|
00003d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003d10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 56 55 |....QQQQ....TTVU|
00003d20 74 74 75 7d 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |ttu}........EEEE|
00003d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003d40 2a 4a 42 2a 95 95 95 95 ca ca ca ca 4d 65 e5 75 |*JB*........Me.u|
00003d50 a2 a2 82 a4 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003d60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 55 45 45 65 |****........UEEe|
00003d70 fa fa 36 f1 c1 53 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |..6..SQQ....TTTT|
00003d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00003d90 d4 a4 a2 f4 a3 eb eb a3 ba f6 d1 b9 ea d2 26 e8 |..............&.|
00003da0 af 6b 63 13 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.kc.........EEEE|
00003db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 fe 50 55 54 |....QQQQ.....PUT|
00003dc0 bc 26 75 1c 15 15 29 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.&u...).....EEEE|
00003dd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003de0 2c 4f 4f 2a be a1 21 a5 90 ab 6b dd 68 88 65 68 |,OO*..!...k.h.eh|
00003df0 36 24 97 26 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |6$.&QQQQ....TTTT|
00003e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 65 ac d6 54 |****........e..T|
00003e10 62 12 12 62 f2 51 51 f9 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |b..b.QQ.....TTTT|
00003e20 2a 2a 2a 2a 95 bc 35 15 1a 9e 8a 0a 45 45 45 45 |****..5.....EEEE|
00003e30 c4 6b f2 f4 51 ea 1b 19 d6 8d b8 ba 7e 87 46 4c |.k..Q.......~.FL|
00003e40 43 1d 43 72 15 15 24 15 8a 8a 8a 8a 45 45 05 49 |C.Cr..$.....EE.I|
00003e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 26 54 da 26 |....QQQQ....&T.&|
00003e60 21 21 21 21 9f 90 90 00 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |!!!!........EEEE|
00003e70 a2 a2 a2 a2 55 51 51 71 dc b9 aa a8 55 54 54 78 |....UQQq....UTTx|
00003e80 26 26 21 21 90 90 be be ab 6b 5f 88 24 24 24 20 |&&!!.....k_.$$$ |
00003e90 60 32 90 06 9d 98 98 78 4c 4c 4c 4c 5e d7 54 26 |`2.....xLLLL^.T&|
00003ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a 84 8a 8a 43 45 45 85 |****....J...CEE.|
00003eb0 12 12 12 12 09 09 09 09 a8 a8 0c a8 54 54 54 54 |............TTTT|
00003ec0 2a 2a 2a 2a 15 0e 15 15 ca 94 1c 87 20 04 84 04 |****........ ...|
00003ed0 12 12 12 12 eb 0b 09 e9 85 b8 ba f6 42 42 42 42 |............BBBB|
00003ee0 be 21 21 21 21 93 df a1 d0 d0 d0 d0 81 d7 a4 c2 |.!!!!...........|
00003ef0 e0 e0 e0 e0 70 70 70 70 38 38 40 38 1c f6 1c 1c |....pppp88@8....|
00003f00 21 21 21 21 90 21 21 21 48 00 50 4e c7 47 45 25 |!!!!.!!!H.PN.GE%|
00003f10 c2 0b 92 ab 25 52 e1 f0 71 a8 40 c9 42 42 42 42 |....%R..q.@.BBBB|
00003f20 21 21 21 21 90 be be 90 6b 5f 88 ab 24 24 24 24 |!!!!....k_..$$$$|
00003f30 12 12 12 12 09 c8 09 09 1d 01 18 05 42 42 42 42 |............BBBB|
00003f40 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003f50 12 12 12 12 09 09 09 09 84 84 84 84 41 42 42 7c |............ABB||
00003f60 21 b9 21 21 8e 90 2d 15 94 1c 87 4a 24 24 24 24 |!.!!..-....J$$$$|
00003f70 12 12 12 12 0b 09 e9 eb b8 ba f6 85 42 42 42 42 |............BBBB|
00003f80 21 21 21 21 90 21 21 21 48 48 48 48 24 24 24 24 |!!!!.!!!HHHH$$$$|
00003f90 b2 de cb 1a 6d 6d 6d 6d b6 b6 8a b6 d1 43 42 64 |....mmmm.....CBd|
00003fa0 28 2e 2a 29 15 15 95 15 8a 8b 8a 4a 45 45 65 45 |(.*).......JEEeE|
00003fb0 82 a2 a2 82 51 51 41 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQAQ....TTTT|
00003fc0 3e 22 2a 3e 9e 92 17 95 4e 35 4e 48 45 45 45 45 |>"*>....N5NHEEEE|
00003fd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00003fe0 2a 2b 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*+**........EEEE|
00003ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004000 e9 43 ea 43 21 05 7d f7 bb bb 7b bb 75 62 62 e2 |.C.C!.}...{.ubb.|
00004010 31 f1 3a 31 9d 98 98 78 4c 4c bc 4e 5e 27 26 26 |1.:1...xLL.N^'&&|
00004020 13 13 af 13 39 15 95 35 da eb 84 1c 62 62 62 62 |....9..5....bbbb|
00004030 31 31 31 31 98 98 98 98 4c 4c 4c 4c 26 26 26 26 |1111....LLLL&&&&|
00004040 13 13 13 13 d7 b7 89 89 c4 eb c4 c4 62 62 62 62 |............bbbb|
00004050 f9 97 3e 54 1b f2 1b 92 0d fd fd f9 54 e4 54 54 |..>T........T.TT|
00004060 77 2a 2a 76 95 38 15 15 9d 8a 8a 8a e5 2e 4e 45 |w**v.8........NE|
00004070 a7 a2 a2 22 e1 90 53 51 c8 71 c8 a9 54 54 54 54 |..."..SQ.q..TTTT|
00004080 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004090 a2 a2 a2 a2 51 51 72 55 f1 f1 f5 f1 f8 f8 f8 f8 |....QQrU........|
000040a0 f8 f9 f9 e5 7d 3a fc fc 7e fe 7e 7e 45 45 25 4e |....}:..~.~~EE%N|
000040b0 a2 22 a7 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e4 54 |."..QQQQ....TT.T|
000040c0 2a 76 2a 2a 15 15 d7 38 9c 8a 9d 6b 45 45 45 45 |*v**...8...kEEEE|
000040d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000040e0 2a 2a 2a 2a 0e 15 15 39 dc d0 d0 90 68 68 48 7d |****...9....hhH}|
000040f0 02 a3 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004100 2a 2a 2a 72 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***r........EEEE|
00004110 a2 a2 a2 a2 50 51 51 e1 70 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....PQQ.p...TTTT|
00004120 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004130 a2 a2 a2 a2 91 e3 50 51 0d c9 0d fd c3 87 86 d4 |......PQ........|
00004140 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*........EEEE|
00004150 22 a7 ae a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |"...QQQQ....TTTT|
00004160 2a 2a 2a 2a 15 0e 15 15 8a 0a 87 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004170 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004180 2a 2a 2a 2a 15 15 39 0e 92 3f 5f 5d a8 b2 d2 6f |****..9..?_]...o|
00004190 ae a2 e2 97 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 d4 55 54 |....QQQQ....T.UT|
000041a0 2a 2a 72 e1 26 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**r.&.......EEEE|
000041b0 a2 a2 a2 a2 51 51 61 57 ab a8 a8 b0 54 54 54 54 |....QQaW....TTTT|
000041c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca 9c 8a 8a 8f 8f 8f 8f |****............|
000041d0 c7 c7 c7 77 e3 e0 e3 ab 29 0d 0d 0d f3 f1 f3 f3 |...w....).......|
000041e0 fe e5 7c 7c 15 3e 15 15 8a 8a 8a 8a 4f 45 a5 d2 |..||.>......OE..|
000041f0 57 a9 a2 22 51 59 59 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |W.."QYYQ....TTTT|
00004200 0b ee ee ee 1a 15 15 95 8a 82 bb bb 9d 46 45 c5 |.............FE.|
00004210 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 2c e8 ab 62 da 27 62 |....QQQQ.,..b.'b|
00004220 13 af 13 6f 89 57 b7 b7 fa 90 d2 90 8f 0f 8e 8f |...o.W..........|
00004230 a2 a2 52 a3 51 51 51 51 a8 e4 ab a8 f3 f3 f3 f3 |..R.QQQQ........|
00004240 77 74 f9 fb 7c 15 fc fc 8a 8a 8a 8a dd 5d 6e c1 |wt..|........]n.|
00004250 a2 52 a3 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 dd 55 14 dc |.R..QQQQ.....U..|
00004260 2a 34 2a 2a 15 15 15 15 9c 8a 4a ba 3d 3d 7d a1 |*4**......J.==}.|
00004270 e4 36 24 37 62 1f 92 1b f9 55 0e c9 d0 26 d6 e4 |.6$7b....U...&..|
00004280 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004290 a2 22 a7 a2 51 51 51 51 a8 a8 2c a8 6b 54 54 f4 |."..QQQQ..,.kTT.|
000042a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000042b0 4e a3 a2 e0 51 51 51 51 a4 cb a9 a8 d3 17 d2 d3 |N...QQQQ........|
000042c0 fa ee ee ee 25 fc 9a 21 7e 5d 7e fe c3 8e 7d 88 |....%..!~]~...}.|
000042d0 04 a7 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000042e0 2a 2a 2a 72 15 15 15 15 8d 8a ca 42 65 49 45 45 |***r.......BeIEE|
000042f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004300 2a 2a 0a 34 15 15 15 15 4a 52 39 9d bc bc bc bc |**.4....JR9.....|
00004310 e0 ae ef be 77 d7 77 77 bb bb eb bb 86 38 86 6a |....w.ww.....8.j|
00004320 2a 2a 72 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**r*........EEEE|
00004330 22 a7 f2 a7 51 51 51 51 a4 ab a8 a8 54 54 54 54 |"...QQQQ....TTTT|
00004340 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004350 92 ae a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 c4 d3 d3 d3 d3 |....QQQQ........|
00004360 ee e9 0b fa 77 77 77 7d be bb bb bb c2 bd 9d 6d |....www}.......m|
00004370 a7 a2 a2 22 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 55 f2 f3 f3 |..."QQQQ....U...|
00004380 f9 fb 74 f8 7c 15 15 95 ca 42 8d 8a 45 45 45 45 |..t.|....B..EEEE|
00004390 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000043a0 2a 2a 0a 2a 15 15 15 1a 8a 8a 8a 8a 3e 3d 3d 3d |**.*........>===|
000043b0 bf a4 92 1e d7 77 5f 70 bb eb bb bb dd dd dd dd |.....w_p........|
000043c0 2a 76 2a 2a 15 15 38 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*v**..8.....EEEE|
000043d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000043e0 2a 2a 2a 2a 7c 15 95 39 fe be 3f fe 05 4e 45 45 |****|..9..?..NEE|
000043f0 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a8 a8 a8 a8 e3 55 d2 d3 |....IWQQ.....U..|
00004400 e9 2a 2a 2a 74 95 25 95 8a 8a 8a 92 8f 8f ef 8e |.***t.%.........|
00004410 a6 a2 a2 b2 53 51 51 91 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....SQQ.....TTTT|
00004420 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 65 4e 45 |****.......JEeNE|
00004430 a4 a2 c2 e7 8b 53 51 99 a8 a8 a8 a8 e0 54 ec f8 |.....SQ......T..|
00004440 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 3d 5d 45 25 |****..t.....=]E%|
00004450 a2 92 ae a2 51 89 57 51 e8 ab a8 2c f5 dd dd dd |....Q.WQ...,....|
00004460 2a 1c 2a 2a 15 39 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*.**.9......EEEE|
00004470 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 2c d4 a8 a8 54 54 e6 e2 |....QQQQ,...TT..|
00004480 2a 2a 2a 2a 15 39 15 15 8a 8a 8a 8a 45 c5 0e 4e |****.9......E..N|
00004490 a2 a2 a2 a2 a0 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e2 d3 55 |.....QQQ....T..U|
000044a0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 4a fc 92 8a 45 45 4e 45 |***.....J...EENE|
000044b0 a2 a2 c2 a1 53 51 b1 83 a8 a8 a8 a8 f8 f8 92 f8 |....SQ..........|
000044c0 4e 2a 7c 7c 15 15 15 15 8a 4a ba 8a 4e 45 45 45 |N*||.....J..NEEE|
000044d0 a2 a2 a2 a2 51 51 91 53 a8 a8 a8 a8 e4 54 54 54 |....QQ.S.....TTT|
000044e0 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a 5e 45 45 25 |****..t.....^EE%|
000044f0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 e4 |....QQQQ....TTT.|
00004500 1c 2a 2a 2a 15 39 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***.9......EEEE|
00004510 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 a8 a4 e6 e2 54 54 |....QQQQ......TT|
00004520 2a 2a 73 2a 38 15 15 be 1f 9c 4a 12 45 c5 4e 45 |**s*8.....J.E.NE|
00004530 a2 a2 02 a7 57 51 51 49 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....WQQI....TTTT|
00004540 2a 2a f1 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 4e 45 45 |**.*........ENEE|
00004550 a2 c2 a1 a2 53 51 b1 83 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....SQ......TTTT|
00004560 2a 2a 2a 2a be 39 3e 3e 4a b9 93 8a 45 45 4e 45 |****.9>>J...EENE|
00004570 a7 a2 32 17 51 51 51 51 a9 a8 d8 c1 54 54 54 54 |..2.QQQQ....TTTT|
00004580 72 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |r***.t......EEEE|
00004590 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 e4 54 |....QQQQ....TT.T|
000045a0 2a 2a 2a 1c 15 3b 38 15 8a 8a 8a 8a 05 49 45 45 |***..;8......IEE|
000045b0 a2 32 a7 a2 51 51 89 53 a8 a8 a4 ab 54 54 54 e4 |.2..QQ.S....TTT.|
000045c0 72 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 9c 8a 8a 45 45 45 45 |r***........EEEE|
000045d0 a2 22 a7 a2 51 51 49 57 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |."..QQIW....TTTT|
000045e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 4e 45 45 45 |****........NEEE|
000045f0 e2 0a a7 a2 53 51 51 b1 f0 c1 a9 a8 54 54 e4 54 |....SQQ.....TT.T|
00004600 2a 49 7c 71 15 15 15 15 bc 8a 8a 4a 65 49 45 45 |*I|q.......JeIEE|
00004610 32 17 a7 a2 51 79 41 51 a8 a8 d8 a9 54 54 54 e0 |2...QyAQ....TTT.|
00004620 2a 2a 2a 4b 78 15 15 95 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***Kx.......EEEE|
00004630 af a2 a2 72 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 e4 54 54 |...rQQQQ....T.TT|
00004640 13 13 69 af 89 89 89 89 04 de c4 eb 4e 45 45 45 |..i.........NEEE|
00004650 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004660 2a 2a 72 2a 17 95 97 14 0a 8a 8a 8a 45 4e 45 45 |**r*........ENEE|
00004670 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 dc ab 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004680 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 c5 4e |*.**........EE.N|
00004690 a0 ef ee be 77 77 77 77 eb d3 a8 b8 54 e4 54 54 |....wwww....T.TT|
000046a0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
000046b0 a7 a2 a2 22 41 79 51 71 a8 a8 a4 a8 54 54 e4 54 |..."AyQq....TT.T|
000046c0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |****.......JEEEE|
000046d0 a2 72 0f a3 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.r..QQQQ....TTTT|
000046e0 2a e5 71 2a 15 15 15 15 ca 5c 5c bc 45 45 45 4e |*.q*.....\\.EEEN|
000046f0 a7 92 c4 07 51 51 51 51 dc ab a8 a8 54 90 54 54 |....QQQQ....T.TT|
00004700 2a 76 70 2a 15 15 97 14 8a 8a ca 9c 4e 45 45 25 |*vp*........NEE%|
00004710 a4 a2 a2 82 b9 57 51 51 a8 a4 ab a8 54 54 ee 55 |.....WQQ....TT.U|
00004720 e9 f7 2a 30 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..*0........EEEE|
00004730 a2 a2 92 ae 51 99 53 51 a8 a8 c4 a9 96 54 54 54 |....Q.SQ.....TTT|
00004740 2a 76 2a 2a 15 15 38 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 4e |*v**..8..J..EEEN|
00004750 a7 a2 a2 22 51 51 51 51 c8 a9 a8 a8 54 54 54 54 |..."QQQQ....TTTT|
00004760 2a 72 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 4a ba fd 5e 45 25 |*r**..t...J..^E%|
00004770 82 50 03 a3 51 51 51 51 a8 a8 dc ab 54 54 54 54 |.P..QQQQ....TTTT|
00004780 e9 2a 2a 2a 15 95 b9 38 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***...8....EEEE|
00004790 a2 a2 a2 a2 e3 e3 e3 b3 3b a9 a8 94 e4 54 54 54 |........;....TTT|
000047a0 2a 76 70 2a 15 15 15 15 ca 5c 9c 8a 45 45 45 45 |*vp*.....\..EEEE|
000047b0 a2 a2 22 a7 57 51 51 49 a4 ab a8 a8 ee 15 60 fc |..".WQQI......`.|
000047c0 e9 2a 09 43 15 95 7b 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |.*.C..{....JEEEE|
000047d0 a2 92 ae a2 53 51 99 8b a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....SQ......TTTT|
000047e0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 4a ba 8a 8a 45 c5 0e 4e |****....J...E..N|
000047f0 a7 a2 a2 62 e1 73 52 51 cc f1 c5 a9 54 54 54 e6 |...b.sRQ....TTT.|
00004800 71 2a 2a 2a 95 74 15 15 ca 5c f9 9d fc ae fc ae |q***.t...\......|
00004810 7e 57 7e 57 87 53 51 29 a8 a4 ab a8 54 4e 55 54 |~W~W.SQ)....TNUT|
00004820 2a 2a 2a e9 39 15 15 15 8a 8a 8a 8a 8f 8f 2f 89 |***.9........./.|
00004830 e7 a4 c2 c7 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab e4 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00004840 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 9c 8a 45 4e 45 45 |****........ENEE|
00004850 a2 a2 a2 a2 51 51 49 57 e8 ab c8 29 56 56 56 56 |....QQIW...)VVVV|
00004860 fa 2b 2b 2b 95 1a 39 15 8a 8a ca bb 6f 8e cf 9f |.+++..9.....o...|
00004870 92 ae a2 a2 99 8b 53 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |......SQ....TTTT|
00004880 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 02 8d 8a 8a 45 c5 0e 4e |****........E..N|
00004890 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 a8 a8 c8 54 e6 e2 54 |....QQQQ....T..T|
000048a0 2a 2a 2a 2a 1a 15 95 85 1d 5f 9f 8a 65 65 65 65 |****....._..eeee|
000048b0 b2 d2 b7 b2 53 51 e1 8b b4 89 ab a8 dd dd f5 dd |....SQ..........|
000048c0 2a 2a e9 2a 15 15 39 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**.*..9.....EEEE|
000048d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a4 ab ec 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
000048e0 2a 7c 70 2a 39 15 15 95 4a 9c 8a 8a 25 89 2f 4e |*|p*9...J...%./N|
000048f0 a2 a2 a2 a2 49 57 51 51 a9 a8 a8 d8 e9 e8 e8 5c |....IWQQ.......\|
00004900 74 74 74 71 15 15 15 15 8a 0a c7 9c 8e 8f 8f 8f |tttq............|
00004910 ae a2 a2 92 53 51 51 91 a8 a8 a8 a8 56 56 56 56 |....SQQ.....VVVV|
00004920 2b 2b 2a 2b 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |++*+.......JEEEE|
00004930 c7 e7 af 62 e7 8b e3 f3 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |...b........TTTT|
00004940 2a 2a 2a 2a 15 95 74 15 8a 8a 8a 8a a5 43 45 45 |****..t......CEE|
00004950 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 f6 a9 24 b9 f8 f8 f8 f8 |....QQQQ..$.....|
00004960 73 e9 2a 2a 95 38 15 15 8a 8a 8a 8a 70 e5 70 e5 |s.**.8......p.p.|
00004970 b2 b2 b2 a2 51 51 51 51 a8 28 d0 a8 54 54 54 54 |....QQQQ.(..TTTT|
00004980 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004990 a2 a2 b2 a0 51 51 51 a9 a8 a8 a8 a8 54 54 d2 54 |....QQQ.....TT.T|
000049a0 13 13 13 13 89 89 89 89 84 9b dc c4 c6 dd 7d 21 |..............}!|
000049b0 a2 b2 94 ae 51 51 51 51 a8 cc a9 a8 fd cb fd cb |....QQQQ........|
000049c0 fe 70 fe 7c 15 15 15 15 ba 8a 8a 4a 45 45 45 45 |.p.|.......JEEEE|
000049d0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
000049e0 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |.***........EEEE|
000049f0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a9 a8 a8 c8 d2 61 d0 26 |....QQQQ.....a.&|
00004a00 e9 2a 2a 2a 15 15 15 15 ca a9 8a 9c 05 c1 bd 46 |.***...........F|
00004a10 a2 a2 22 a7 51 51 51 51 a8 28 d0 a8 54 54 54 54 |..".QQQQ.(..TTTT|
00004a20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004a30 b2 50 a3 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.P..QQQQ....TTTT|
00004a40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 9c 8a 8a 6d 02 a1 26 |****........m..&|
00004a50 a4 e2 ca e7 51 51 51 51 c5 25 f9 f3 54 54 de 55 |....QQQQ.%..TT.U|
00004a60 72 2a 2a 2a 15 15 75 15 82 8a 8a 8a c5 dd 9d 46 |r***..u........F|
00004a70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004a80 0b ee 35 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |..5*........EEEE|
00004a90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 c8 a9 d5 d5 d5 d3 |....QQQQ........|
00004aa0 2a 2a 2a e9 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 43 45 45 85 |***.........CEE.|
00004ab0 a2 22 a7 a2 57 51 51 09 a8 a8 a8 a8 14 dc 55 54 |."..WQQ.......UT|
00004ac0 2a 2a ee 34 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a dd 5d 65 c1 |**.4.........]e.|
00004ad0 a2 52 a3 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |.R..QQQQ....TTTT|
00004ae0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 9c 8a 8a 8a 25 3d 3c 7c |****........%=<||
00004af0 92 ae a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 38 54 54 |....QQQQ....T8TT|
00004b00 2a 2a 2a 72 95 ca 3f 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |***r..?.....EEEE|
00004b10 a2 e0 ee ae 51 51 51 a1 2c b8 bb ab 6b 54 54 dc |....QQQ.,...kTT.|
00004b20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004b30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 c8 a9 a8 57 56 d2 c3 |....QQQQ....WV..|
00004b40 2a 2a e9 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 85 43 |**.*........EE.C|
00004b50 4f a7 a2 b2 df c7 cf cf a8 38 a9 a8 54 54 54 54 |O........8..TTTT|
00004b60 2a 2a 2a 2a 95 74 15 15 8a 4a ba 8a 45 45 45 45 |****.t...J..EEEE|
00004b70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004b80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 9c 7d 65 65 25 |****........}ee%|
00004b90 ae a2 a2 92 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 38 54 54 54 |....QQQQ....8TTT|
00004ba0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004bb0 a2 a2 a2 a2 51 51 89 57 ab a8 a8 c4 54 54 54 54 |....QQ.W....TTTT|
00004bc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004bd0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 c8 a9 a8 a8 56 d2 57 56 |....QQQQ....V.WV|
00004be0 2a e9 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 85 43 45 |*.**........E.CE|
00004bf0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004c00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004c10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004c20 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 9c 8a 65 65 25 7d |****........ee%}|
00004c30 a2 a2 f2 ae 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 38 |....QQQQ....TTT8|
00004c40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004c50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004c60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004c70 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 ab a8 2c e8 6a 56 56 56 |....QQQQ..,.jVVV|
00004c80 62 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 85 43 45 45 |b***.........CEE|
00004c90 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004ca0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004cb0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004cc0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 bc 9d 8a 4a 3f 1f 3f 3f |****.......J?.??|
00004cd0 a2 d2 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 38 54 |....QQQQ....TT8T|
00004ce0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004cf0 a2 a2 a2 a2 b9 57 51 51 a8 dc ab a8 54 54 54 54 |.....WQQ....TTTT|
00004d00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004d10 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 56 56 56 54 |....QQQQ....VVVT|
00004d20 4e 2a 2a ae 95 26 15 15 8a 8a 8a 8a 43 45 45 85 |N**..&......CEE.|
00004d30 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004d40 2a 48 2a 2a 15 95 77 15 92 8a ca 3b 45 45 45 45 |*H**..w....;EEEE|
00004d50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004d60 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 65 65 65 |****........Eeee|
00004d70 c3 a1 b2 30 a1 79 59 41 a8 a8 a8 a8 54 d8 55 54 |...0.yYA....T.UT|
00004d80 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004d90 a2 82 f6 aa 53 51 51 71 a4 bd ae a9 54 54 54 54 |....SQQq....TTTT|
00004da0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004db0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 56 56 d4 57 |....QQQQ....VV.W|
00004dc0 35 48 6d e2 95 15 85 95 8a 0a 92 8a 86 06 09 61 |5Hm............a|
00004dd0 ae a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004de0 75 2a 73 ae 15 15 15 15 ab 8a 8a 92 05 4e 45 45 |u*s..........NEE|
00004df0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00004e00 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 9f 8a 9f 72 65 65 a5 |****........ree.|
00004e10 ca c7 d7 e7 a3 a3 73 e5 f1 f1 f1 f5 de 87 d2 eb |......s.........|
00004e20 2a e1 ea 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |*..*........EEEE|
00004e30 c7 21 a7 22 51 51 51 51 c8 71 a8 a8 54 54 e4 54 |.!."QQQQ.q..TT.T|
00004e40 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |****........EEEE|
00004e50 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 86 aa d4 82 43 5b 43 5b |....QQQQ....C[C[|
00004e60 af 6d 6f 13 b6 89 89 09 c4 eb c4 c4 fd 55 6c 28 |.mo..........Ul(|
00004e70 a9 a2 5e 59 51 51 51 51 a8 ab ab ab 54 54 d0 26 |..^YQQQQ....TT.&|
00004e80 13 af 6e 72 15 15 15 15 8a 8a 5c 9a 75 4d 45 e5 |..nr......\.uME.|
00004e90 a2 b2 a1 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 c6 54 54 54 |....QQQQ.....TTT|
00004ea0 2a 2a 2a 2a 15 15 15 15 0c 4d cb c2 65 a8 65 a8 |****.....M..e.e.|
00004eb0 3e 24 c7 c1 1a 1a 1a 1a 35 0d c9 0d 87 d2 e5 d8 |>$......5.......|
00004ec0 2b 2b 2a 95 0d 95 3f 15 b8 4a 78 78 4d 7c a1 9d |++*...?..JxxM|..|
00004ed0 57 47 a3 c4 51 51 51 51 f1 a9 a8 28 f8 ea 3a 92 |WG..QQQQ...(..:.|
00004ee0 7c 77 7c ae 3e be 3b 3e 1f 1f df 1d c5 89 5d 45 ||w|.>.;>......]E|
00004ef0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a6 ab a7 b7 5b 5b 5b 5b |....QQQQ....[[[[|
00004f00 1c e9 43 72 3f 3f 3f 3f 9c d0 d3 9f 4e 81 26 5d |..Cr????....N.&]|
00004f10 b2 b2 b2 a2 71 4f f0 5b 56 56 fa 55 68 58 16 14 |....qO.[VV.UhX..|
00004f20 72 1a 72 35 15 15 15 15 8a dc 86 8a 6d 62 42 2e |r.r5........mbB.|
00004f30 c1 36 f1 3a 9d 98 98 78 bc 4e 4c 4c 62 dc c5 6d |.6.:...x.NLLb..m|
00004f40 ee ee ee ee 77 77 77 77 82 7b 4d a5 dd dd dd dd |....wwww.{M.....|
00004f50 da ca 91 ce 6d 6d 6d 6d b1 8a 3e 3d d3 5b 45 d3 |....mmmm..>=.[E.|
00004f60 ad ac ad ad d6 56 d1 74 6b 6b 6b 6b 46 14 46 04 |.....V.tkkkkF.F.|
00004f70 ca 2a ca c1 6d 6d 6d 6d b4 b6 8a 72 59 5b 5b 5b |.*..mmmm...rY[[[|
00004f80 ad ad ad ad d6 d6 d6 d6 6b 6b 6b 6b 55 34 9d b5 |........kkkkU4..|
00004f90 da da da da 6d 6d 6d 6d b6 b6 b6 b6 5b 5b 5b 5b |....mmmm....[[[[|
00004fa0 28 28 2a 2e 15 15 15 14 4b 8a 8a 8a 45 45 25 45 |((*.....K...EE%E|
00004fb0 92 a2 a2 e2 51 51 71 51 ac ac a8 ac 54 54 50 54 |....QQqQ....TTPT|
00004fc0 3a 26 2a 3e 87 87 11 9d c9 c8 83 8e e1 41 e7 e1 |:&*>.........A..|
00004fd0 a2 a3 63 32 a8 7e 78 78 ab 3c 3c 54 54 54 54 54 |..c2.~xx.<<TTTTT|
00004fe0 2a 2a 2b 0c 95 15 15 15 8a 8a 8a 8a 45 45 45 45 |**+.........EEEE|
00004ff0 a2 a2 a2 a2 51 51 51 51 a8 a8 a8 a8 54 54 54 54 |....QQQQ....TTTT|
00005000