Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornComputing_199402.adf » 9402 » BodyWise/!Bodywise/pinbuts

BodyWise/!Bodywise/pinbuts

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_AcornComputing_199402.adf » 9402
Filename: BodyWise/!Bodywise/pinbuts
Read OK:
File size: 4160 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
File contents
dA�pinb0	%��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U����������������wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww�����������ww"�w""""""""""""""""""r�'rww��������'"'r��wwwww""""""""rwwww��"'"�������w"r'"w������'"""""""������'"w"r�����"r�""w����ww'"""""ww����'"r�w"r����w"���w'"wwww"DD""""BD$rwww'"w���'r���s"����w""""www""""rww'"""rw����'rs��7�'rw���wwww���'"""���wwww���w"�7��w�'"w�������www""""rww�������w'"w��"w�'"rwwwww'"DD""""BD$"wwwwww""w�'rw"��ww"""""rwww""""rwww"""""rww��'rw'�'rw���wwwww����'"""����wwwww���w"�''�'"w�������www""""rwww�������w'"w�'wr�w"rwwwwww"BDD""""BDD"rwwwwww"rw�r'w��ww'"""""wwww""""rwww'"""""ww��'ww"����wwwww����'"""����wwwww����'r'�'r��������wwww""""rwwww��������w"�''�"rwwwwwww'BDDD""""BDDD"wwwwwwww"r�'r�ww'""""""rwwww""""rwwww"""""""ww�wr"r��wwwwww�����'"""�����wwwwwww��w"rw"r�������wwwww""""rwwwww�������w"rwrw"wwwwwww'BDDDD""""BDDDD"wwwwwww'rwrr�w'""""""rwwwww""""rwwwww"""""""w�wr�'r�wwwwwwww���'"""""w���wwwwwww�w"��w'rw����������GDr'"wBD����������w"w��w'wwwwwwwwwwwDD�w�GDtwwwwwwwwww'w��'www"""""DDDDDw����GDDDD$""""rww'��"w�wwwwwwwwGDt������DDwwwwwwww�'r���w"w�����wGDD��������GDDww�����w'r����ww"rwwwwwDwGt��������DwGtwwwww"rw����''w'"""""wDt��������Dt'"""""w''����rrwwwwwwwGD����������GDwwwwwwwwrr�����''"wwwwGDDt����������DDDwwww'"'������rw""""rwD������������Gtw""""rwr�������'rwwww�Gt������������D�wwwww"��������"rwwwwDt������������Dtwwww"r���������w'""""w��������������w'""""w�����������wwww����������������wwww������<pinb1"��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U����������������ww�������������������������www�����������wGBBrw����������������������w'"""w���������G$$$$$$w�������������������w""$D$"r�������GDBBBBBBBr�����������������'BBBBBDD"r�����'D$$"""""$$t���������������'$$$""$$DD$r����GBDB"""""""B"��������������'BB""""BBBBD"r��$B$$"""""""""��������������'"$$"""""$$$DDr��G"DB""""""""BBr������������"BB"""""""BBBD"��GBD$$""""""$$$www�wwwwww�ww'"$"""""""$$DD"�$BDB""""""BBBw"""rGDDDDDDw""r'""""""""BBBD$rG$BD$$"""""$$t"""""twwwwww""""r""""""""$$DD$rG$BDB""""""BB'""BBB"rDDDDtBBB"B'"""""""BBBD$rG$BD$$"""""$$t""$$$wDDDDDDw'$$r""""""""$$DD$rD"DBB"""""BBBGBBwwDDDDDDDDwGB'"""""""BBBBD"�D"D$$$""""""$rGDDDDwwwwGDDDDtD$$"""""$$$DD"��G$BDDBB""""BBBwGDDwDDDDtwDtwwGDBB""BBBBBD$r��GD"DDD$$$"$$tw�wGDDwwGDDt���D$$$"$$$DDD"���G$BDDDBB"Br�����twBBrGD�����wDB"BBBDDD"r����DDDDD$$"$�������'$ww'tw������G$$"$DDD"r������wDDDDDBBr�������rBBrr�������GBBBBDD"r��������wGDD$$"���������'$$$��������G$$"DD$r����������GDDB"���������BBr��������GB"BDDr������������DD$"����������'D���������G$$BDD������������GDDD"r���������w��������DDB"DDr�����������GDDD$$"�������������������G$"$$wD$����������DtwDDB"r����������������w$"BBrUED����������TUUUD$$"rw�������������wG$""$$W%Dt�����������G$RUGDB"""w����������wwD"""DBrUBt������������G$RuD$$$""rwwwwwwwww"""BDDD$tww��������������GTGDDDBB""""""r"""""DtwwGBBBr����������������w$$DDtww'$$$$t$$$"Dt���w$$w�������������������wBBB���DBBBwwBBBBwwwwBBw���������������������w'$twww$$tw��ww'$$$$$tw�����������������������wBBBBBr������wwwww���������������������������wwwww���������������������������\pinb2	��������������������������ppppppPPPPPP000000@�@�������������P�P���������������wwwwwwwwwwww���������������������wwWUURRRRRRRRRUuww����������������wwWUR"%%"""%%"""""%%%uww�����������wU%%%"""""R"RR%""R%""RRRRw���������WUR""RU%%""%U"%UUU"RUU"""%%u�������W%%"UUURRR""RR%"RRR%""RUU""RRu�����WU"RU%"""%%"""%U"""%U"""RR%"""%w����W%%RURUUU"R""%"RR"""RR%RU"RR"U"RR���%%RU"""%%""""%%U%""""%U"RU"%%"U"%u��WR"UR"U%"""%%RRU%""RU%RR%"%%RR"R%"R��W%R%%"RRUUUURRU"""R%"""%%"RR"%%%U""u�WR"URR""%%"RUU"""R%""R%R%"U%"U"RR"Rr�W%"RU%%"RR"""""rw'"RU"U""""""""%U""U�RR""RU%"%"""rw'""""R"R"RUU%""RU%R"Ru�w'%%%""""""w'""""R"UUUUURR"RU%""R"%u��www%%%%%u""""%RUU%%%%%""""""%%U"Ru������wwwww'""UUUURR"""""""RRRRUU%"%u�����������'""%%%""""""%%%UUUU""""Ru������������w'"""RUURR"RUU"""""RR"U���������������'"R"""RUU"""""""%%U%Rr���������������'"U%""""RUUURRRRUU%"r����������������"URRRU""""UUUUU"""rW�����������������'"UUU"""""""""""rwWR�����������������'"""""wwwwwwwww'%Ur������������������wwwwww%UR"%R"%RR%%�������������������������w%RR%U"%UR"w�������������������ZZZZZZwUR"%R%%rw���������������������������ww"%R"w����������������������ZZZZwww��wwww���������������������������������������������pinb3,,��wwww������w����t����LL���L|�����������tww{������������������twwLL���L|����w����t������wwww�����hpinb4$��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U�������������ݭ�������ݭ�������ݭ�������ݭ�������ݭ������߭����������ڪ�����ݭ�������ݭ�������ݭ�������ݪ������ݭ�������ݪ��������ڪݪ������ݪ�������ݪ�������ݪ������߭�������ݪ������ݭ�����������������ݭ�ݭ�����ݪ������ݭ�������ݪ�ڪ���߭ڭڭ���ݪݪ�ݪ�ߪ��ڪڭ����ݭ���ݪ�
��ݭ�ڪ�ݪ
��ݪ�ڭ���
���ڭ�����߭������������������ݭ��������������������pinb5��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U��������������������������������8x�9{�������������������������������y9�y88���������s����������������9w79y��y�������w��������������������{9y999y�������竫����瞓��~w�����랺��{w��99�~��������{������{�����랺w������������~w������뾻�{����{w��������������������뻻�����������������빻��w���������뻻�������{����������빻���������뻻�빻뛻��{��������������뻻�����w{{����빞����{{{������������빻��w����w{{{�빻����{{{������w�������黻����������ww�����{{{w�����������wwwwww���Lpinb6	#��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U��������������������www�����������wwww�������������������wwUUUu���������wUUUUw����������������wUUUUUUu�������UUUUUUuw�������������wWUUU555UU�������WUUU55UUUw�����������UUUSSSSSSU�������WUUSSSSSUUw���������WUU5555555U������UU5555555UUw��������WUUSS3333SSUu�����UUSS333SSSSU�������UU555333335Uu�����WU5553333355Uu������WUSSS33333SSUu�����WUUS333333SSSU�����UU5533333335Uu�����WU55533333355Uu����WUSS3333333SSUu�����WUSS3333333SSSu����WU55333333335Uu�����WU55533333335UU���UUS33333333SSUU����UUSS33333333SSU���U55333333333UUU����UU553333333335uu��WUSS33333333SSUU����UUUS33333333SSsu��W555333333335UUU����UU5553333333357U��WUS33333333SSSUw����UUUS333333333SWU��W55533333333wwwU�����wUU5533333333u5U��wwww733333wwSSUu������WUSS33333333sSU�U553swwwww3355Uu������U553333333375U�USS33333333SSSUu������UUS3333333sSSUuU553333333335UU�������U555333333735UuUUS33333333SSUU��������WUSS3333337SSSuU55333333335UUU��������WU5553333s335UuWUU33333333SSSUu��������UUSS333373SSSuWU55333333355UUu���������WU5553337335UUwwSS333333SSSUUu���������WUSSS33s33SSSUWU7555333355UUU����������WU5555373335UUW5uWSSSSSSSSUUu����������WUUSSSsS33SSSUW55uw55555UUUU�����������WUU555u555555UWUSSSwWSSUUUUu�����������WUUUUU7SSSSSSUWUU555uwWUUUU������������UUUUuUU5555UUWUUUSSUUuwwww�������������wwUUuUUUUUUUUUUUUUUwww������������������wwwwwUUUUUu�WUUwww��������������������������wwwUU��ww��������������������������������ww��pinb7��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U��������������wwwwwwww�����������������wwwwww�����������w���������www����������wwww������~w��������w�������������wwwwwwwwww������������{w�������������������������������������w������������������뻻w���{����������������������������������w�w��wgw����������������~���������������뻻{kkkwwkkk{�������������������������������k�������������������������{������������뻻�{fkkkgkkfkkk�������������뻻����������������g������������������������������������뻻���{fk{�kvkk�{kk{����������뻻�����������������g�����v������w����������������������������{fk�k��{kk��{{��������������{���������������w�����{�f��{��������������������������������w����{��{�{���������������{��������������{�����{����w�~�����������������������������������{����{��������������{��������������{�������~�������������������������������{����������������w�������w�������w���ww�������������~�������w�����w����������www����������w���w���������w��{w����������������������������������������ww��������pinb8 ��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U������������������������O��wwwww���������������������Btw777777ww������������������DDssssssssssw���������������77777774447777w���������������wssCCC##CCsssss��������������7774422222244777�������������wsCCC########Cssss�����������w77442222222222477w����������ssCC###########Csss����������77742222222222222477���������sCC##############Css���������77422222222222222477���������sC###############Css���������77422222222222222477���������sC###############Css���������7742222222222222247w���������wsC##############Cs�����������7774422442222222247�����������wsssCC##########Css�����������77774222222222247������������wssCCC#########Css�����������77774224222222247��������wwwwsCssC#########Css�������w777777744422222222247������wwsssssCssC#C########Css�����w7777447744422422222244w�����wssCCCCCCC##C#######CCCs������?744w744422222222222474��������OCw�CCCC########CCssw���������w���w77744422444477w���������������wwsssCCCCssssw������������������ww777777ww����������������������wwwww��������������pinb9
��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U�������������������wwwwwwwwww����wwwwwwww��������������ww�����������wwww���������wwwww�������w{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{����{{{{{{{�����w��������������������������KKKK��������w{{{{������KKKKK��{{{{������������{{�������������������������������KKKK����w{{���������KKK�{{�������������{{���������������������������������������w�{{���������������K�{{������������{{������������������������������������������w{����������������KK�{{{���������{{w�����������������������������������{{w���{{��������������������{{{��������w������������������������������������{w������{{������������������{{{ww{{��{w�������������������������������w�wwwww����������w{{����������������{{{w�������������������������������������ww������������������w{{�������������{{ww����������������������������������{ww�����������������������w{{{������{{{{w������������������������������������ww���������������������������w{{{{{{{{ww���������������������������������www���������������������������������www������������������������������������pinb10��������������������������ppppppPPPPPP000000@�@�������������P�P������������wwwwwww����wwwww������wwww�",�",�wwww,�",�r���w�,��,��,��,��,��,��,�r��",�",�����\���U��\�wUu���,���������\�U�U�U|�wUw��,��\�U�U\�\�\�w�w�Uuuw�����\��U�U��|�|�wUWUWuw�����W\�U\�wUwuWuuwwwwww��������w\�uWuwwwww��������������UwuWuu��������������������wUWuu����������������������www���������������������pinb11%��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U�����������ww����������������������www�����Dww�����G4s�����������w�D����G�LDLDwww�D3����������wwD�LDL|�������D��Dtwww�������www��D���Dw��GDLLL�LLDLLLtwwwwwwLLLD�LLDwwL��twwwD������D��D���D���D��ww���t�GLDDtwwwDLLLL�LL��LLLLLwww�GD�Lt����t���ww�D���D���wwww����G��DDDDLD������wwwwwwwww333w�w�DDLL����ww��w����333D43wG3w���DGL�LL�733s73s����wGDwD3337tDDLD�D�DD�7Ct37C4sww��w�wCDw3t���DGD�LD�7CG37C4w733sw����ww3t�D�LL����t�7CG43t473tG43swww3Ct���G�DDGLLL|�7CtDDtG4D�GD333CswGw��GLLLGD�Dt�3DwwGt4w��wwDDwG43C��G��DGL�D��73CD4DwwwwGDDwwD33s3t�GLLL������www33DDDD433D4sww7CtDD�DGDLL��73Dww3333sw7333733Ct�D�LDG��Dt�w3sw��wwwwG4swww3tww�����tLLL|��7Ctww333DG4w3s3Dw���GDLDtD�DDt�7333ww73tD3733w3C���G��DtD��LDt�www��73tG4sC437C��DDLL��������w�����w3t�D37tD3t��G�D�t��LDL�L7s���w3t���wD3Cww��wL�LL����G��D�w3s�w3t�����www���w�D��t����wGDL�73w3t��wwww�����wDLLDD�������w�|73t��wDDDDwwwwwD���Dt���������G|�w��DD�LLDDDDDLDLLD�����������t�����D���D��������Dw�����������������GLLDtDLLDLLLDw���������������������D�wDDDDtww���������������������GLD��wwww�������������������������Dt����������������������������DLDt������������������������������Dt�����������������������������GLD������������������������������GDD���������������Tpinb12	��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U������������wwww������������������������wwww�����w����{����������������������w���{w���{{��{��������������������w���������������{������������������������{{�{������{����������������������������������{�������������������������{{w{�������{��������������������������w������������������������������������{{w{������{����������������������������������������������������������������{{{�������{�����������������������������������{������������������������{{{�w{�����{{��������������������������w���������������������������w{��{{{{���w{{{{{{���������������������������w�������w���������������������w{{{{{�����www�����������������������wwww����pinb13
��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U��������������www�������ww'R"%ww���wR%RRR"Uw�7U"R"%%RQw733U"%%%Q7U53%RRRU3S3S"%QQq�w3U3%%Qq���w73%%w�����w"Rqw��������'R����������Rq�����������'������������'�������pinb14,,���������wwww����������www�ww�����www�www�����w�����������w����w��~w���������������~w����{ww�����������www�����|����������~�w̷�w��{��|������������|�������������~�����w�����w��w�����{����w�����w�������������w������������w�{w�������������������w�~��������������w��������������������w���y�~���y�������������w���痙�y���������������w��痙y�����������������ww�w����������pinb15!��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U�����������www�����������������wwww�������|���������������w����w��|www�|�������������w�wwww�w�|�����|�����������w�w����w��������|���������w�w��������|�������|�������w�w���������������|������w��������|��|�������������|������������������|������������|����|�����������|�������w�����|��������|��������w�w������|�������|�������w�w��������|����wwwwww����w�w����������|������RQQQ���w�w������������|��7;;%��w�w��������������|���RQQw��w������������o����wwww���|��o�����������o���|������̗�i�������������o�y�������|�i������������������|����̗�����������������o�y|����y|�i������������������y|i��iy|�������������������oy|i��iy|i�������������������v|i��iy|��������������������v|i��iy|��������������������Ǘi��i����������������������|g��iw�������������������oy�l��i�|i������������������o��l��i��g���������������������l��i�̗�������������������y�̖���|�������������������o�wwywyw�i�������������������f�������i���������������������fffffff�����������
00000000 10 00 00 00 10 00 00 00 64 41 00 00 9c 06 00 00 |........dA......|
00000010 70 69 6e 62 30 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 |pinb0...........|
00000020 25 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 ac 00 00 00 |%...............|
00000030 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff |................|
00000040 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb |................|
00000050 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 |.........www.www|
00000060 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 |.UUU.UUU.333.333|
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 |..........D...D.|
00000080 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 |................|
00000090 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb |................|
000000a0 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 |.U...U..........|
000000b0 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff ff ff ff ff ff 77 |...............w|
000000c0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |wwwwwwwwwwwwwwww|
000000d0 77 77 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff 0f 00 |wwwwwww.........|
000000e0 ff ff ff ff 7f 77 77 22 f7 77 22 22 22 22 22 22 |.....ww".w""""""|
000000f0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 72 f7 27 72 |""""""""""""r.'r|
00000100 77 77 ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff 27 22 27 72 |ww..........'"'r|
00000110 ff ff 77 77 77 77 77 22 22 22 22 22 22 22 22 72 |..wwwww""""""""r|
00000120 77 77 77 77 f7 ff 7f 22 27 22 f7 ff ff ff 0f 00 |wwww..."'"......|
00000130 ff ff ff 77 22 72 27 22 77 ff ff ff ff ff ff 27 |...w"r'"w......'|
00000140 22 22 22 22 22 22 22 f7 ff ff ff ff ff 7f 27 22 |""""""".......'"|
00000150 77 22 72 f7 ff ff 0f 00 ff ff 7f 22 72 f7 7f 22 |w"r........"r.."|
00000160 22 77 ff ff ff ff 77 77 27 22 22 22 22 22 77 77 |"w....ww'"""""ww|
00000170 f7 ff ff ff 7f 27 22 72 ff 77 22 72 ff ff 0f 00 |.....'"r.w"r....|
00000180 ff ff 77 22 f7 ff ff 77 27 22 77 77 77 77 22 44 |..w"...w'"wwww"D|
00000190 44 22 22 22 22 42 44 24 72 77 77 77 27 22 77 f7 |D""""BD$rwww'"w.|
000001a0 ff ff 27 72 f7 ff 0f 00 ff 7f 73 22 f7 ff ff ff |..'r......s"....|
000001b0 7f 77 22 22 22 22 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |.w""""www""""rww|
000001c0 27 22 22 22 72 77 ff ff ff ff 27 72 73 ff 0f 00 |'"""rw....'rs...|
000001d0 ff 37 f7 27 72 77 ff ff ff 7f 77 77 77 77 ff ff |.7.'rw....wwww..|
000001e0 ff 27 22 22 22 f7 ff ff 7f 77 77 77 77 ff ff ff |.'"""....wwww...|
000001f0 7f 77 22 f7 37 f7 0f 00 ff 77 ff 7f 27 22 77 f7 |.w".7....w..'"w.|
00000200 ff ff ff ff ff ff 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |......www""""rww|
00000210 f7 ff ff ff ff ff ff 77 27 22 77 ff 7f f7 0f 00 |.......w'"w.....|
00000220 7f 22 77 ff 7f 27 22 72 77 77 77 77 77 27 22 44 |."w..'"rwwwww'"D|
00000230 44 22 22 22 22 42 44 24 22 77 77 77 77 77 77 22 |D""""BD$"wwwwww"|
00000240 22 77 ff 7f 27 72 0f 00 7f 77 22 f7 ff 7f 77 77 |"w..'r...w"...ww|
00000250 22 22 22 22 22 72 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |"""""rwww""""rww|
00000260 77 22 22 22 22 22 72 77 77 ff ff 27 72 77 0f 00 |w"""""rww..'rw..|
00000270 27 f7 27 72 77 ff ff ff 77 77 77 77 77 f7 ff ff |'.'rw...wwwww...|
00000280 ff 27 22 22 22 f7 ff ff ff 77 77 77 77 77 f7 ff |.'"""....wwwww..|
00000290 ff 7f 77 22 f7 27 07 00 27 f7 7f 27 22 77 f7 ff |..w".'..'..'"w..|
000002a0 ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |......www""""rww|
000002b0 77 ff ff ff ff ff ff ff 77 27 22 77 ff 27 07 00 |w.......w'"w.'..|
000002c0 77 72 ff 7f 77 22 72 77 77 77 77 77 77 22 42 44 |wr..w"rwwwwww"BD|
000002d0 44 22 22 22 22 42 44 44 22 72 77 77 77 77 77 77 |D""""BDD"rwwwwww|
000002e0 22 72 77 ff 7f 72 07 00 7f 27 77 ff ff 77 77 27 |"rw..r...'w..ww'|
000002f0 22 22 22 22 22 77 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |"""""wwww""""rww|
00000300 77 27 22 22 22 22 22 77 77 f7 ff 7f 27 77 0f 00 |w'"""""ww...'w..|
00000310 77 7f 22 f7 ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 ff ff ff |w.".....wwwww...|
00000320 ff 27 22 22 22 f7 ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 ff |.'""".....wwwww.|
00000330 ff ff ff 27 72 7f 07 00 27 f7 27 72 f7 ff ff ff |...'r...'.'r....|
00000340 ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |.....wwww""""rww|
00000350 77 77 ff ff ff ff ff ff ff ff 77 22 f7 27 07 00 |ww........w".'..|
00000360 27 f7 7f 22 72 77 77 77 77 77 77 77 27 42 44 44 |'.."rwwwwwww'BDD|
00000370 44 22 22 22 22 42 44 44 44 22 77 77 77 77 77 77 |D""""BDDD"wwwwww|
00000380 77 77 22 72 ff 27 07 00 7f 72 f7 77 77 27 22 22 |ww"r.'...r.ww'""|
00000390 22 22 22 22 72 77 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |""""rwwww""""rww|
000003a0 77 77 22 22 22 22 22 22 22 77 77 f7 77 72 0f 00 |ww"""""""ww.wr..|
000003b0 7f 22 72 f7 ff 7f 77 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff |."r...wwwwww....|
000003c0 ff 27 22 22 22 f7 ff ff ff ff 77 77 77 77 77 77 |.'""".....wwwwww|
000003d0 77 ff ff 77 22 72 0f 00 7f 77 22 72 f7 ff ff ff |w..w"r...w"r....|
000003e0 ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |....wwwww""""rww|
000003f0 77 77 77 ff ff ff ff ff ff ff 77 22 72 77 0f 00 |www.......w"rw..|
00000400 7f 72 77 22 77 77 77 77 77 77 77 27 42 44 44 44 |.rw"wwwwwww'BDDD|
00000410 44 22 22 22 22 42 44 44 44 44 22 77 77 77 77 77 |D""""BDDDD"wwwww|
00000420 77 77 27 72 77 72 0f 00 7f 72 f7 77 27 22 22 22 |ww'rwr...r.w'"""|
00000430 22 22 22 72 77 77 77 77 77 22 22 22 22 72 77 77 |"""rwwwww""""rww|
00000440 77 77 77 22 22 22 22 22 22 22 77 f7 77 72 0f 00 |www"""""""w.wr..|
00000450 ff 27 72 f7 77 77 77 77 77 77 77 77 ff ff ff 7f |.'r.wwwwwwww....|
00000460 27 22 22 22 22 22 77 ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 |'"""""w....wwwww|
00000470 77 77 f7 77 22 f7 0f 00 ff 77 27 72 77 ff ff ff |ww.w"....w'rw...|
00000480 ff ff ff ff ff ff ff 47 44 72 27 22 77 42 44 f7 |.......GDr'"wBD.|
00000490 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 22 77 f7 0f 00 |..........w"w...|
000004a0 ff 77 7f 27 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 44 |.w.'wwwwwwwwwwwD|
000004b0 44 f7 7f 77 ff 47 44 74 77 77 77 77 77 77 77 77 |D..w.GDtwwwwwwww|
000004c0 77 77 27 77 7f f7 0f 00 ff 27 77 7f 77 77 22 22 |ww'w.....'w.ww""|
000004d0 22 22 22 44 44 44 44 44 77 ff ff ff ff 7f 47 44 |"""DDDDDw.....GD|
000004e0 44 44 44 24 22 22 22 22 72 77 77 7f 27 f7 0f 00 |DDD$""""rww.'...|
000004f0 ff 7f 22 77 ff 77 77 77 77 77 77 77 77 47 44 74 |.."w.wwwwwwwwGDt|
00000500 ff ff ff ff ff ff 7f 44 44 77 77 77 77 77 77 77 |.......DDwwwwwww|
00000510 77 f7 7f 27 72 ff 0f 00 ff ff 77 22 77 f7 ff ff |w..'r.....w"w...|
00000520 ff ff 7f 77 47 44 44 f7 ff ff ff ff ff ff ff 47 |...wGDD........G|
00000530 44 44 77 77 ff ff ff ff ff 77 27 72 f7 ff 0f 00 |DDww.....w'r....|
00000540 ff ff 77 77 22 72 77 77 77 77 77 44 77 47 74 ff |..ww"rwwwwwDwGt.|
00000550 ff ff ff ff ff ff ff 7f 44 77 47 74 77 77 77 77 |........DwGtwwww|
00000560 77 22 72 77 f7 ff 0f 00 ff ff 27 27 77 27 22 22 |w"rw......''w'""|
00000570 22 22 22 77 7f 44 74 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f |"""w.Dt.........|
00000580 44 74 7f 27 22 22 22 22 22 77 27 27 f7 ff 0f 00 |Dt.'"""""w''....|
00000590 ff ff 7f 72 72 77 77 77 77 77 77 77 47 44 f7 ff |...rrwwwwwwwGD..|
000005a0 ff ff ff ff ff ff ff ff 47 44 77 77 77 77 77 77 |........GDwwwwww|
000005b0 77 77 72 72 ff ff 0f 00 ff ff ff 27 27 22 77 77 |wwrr.......''"ww|
000005c0 77 77 47 44 44 74 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |wwGDDt..........|
000005d0 7f 44 44 44 77 77 77 77 27 22 27 f7 ff ff 0f 00 |.DDDwwww'"'.....|
000005e0 ff ff ff 7f 72 77 22 22 22 22 72 77 44 f7 ff ff |....rw""""rwD...|
000005f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 47 74 77 22 22 22 22 |.........Gtw""""|
00000600 72 77 72 ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff 27 72 77 77 |rwr.........'rww|
00000610 77 77 f7 47 74 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |ww.Gt...........|
00000620 ff 7f 44 f7 77 77 77 77 77 22 f7 ff ff ff 0f 00 |..D.wwwww"......|
00000630 ff ff ff ff 7f 22 72 77 77 77 77 44 74 ff ff ff |....."rwwwwDt...|
00000640 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 44 74 77 77 77 77 |..........Dtwwww|
00000650 22 72 ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff 77 27 22 |"r...........w'"|
00000660 22 22 22 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |"""w............|
00000670 ff ff 77 27 22 22 22 22 77 f7 ff ff ff ff 0f 00 |..w'""""w.......|
00000680 ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 ff ff ff ff ff |.......wwww.....|
00000690 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 |............wwww|
000006a0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 3c 07 00 00 70 69 6e 62 |........<...pinb|
000006b0 31 00 00 00 00 00 00 00 0b 00 00 00 22 00 00 00 |1..........."...|
000006c0 00 00 00 00 07 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
000006d0 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd |................|
000006e0 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 |................|
000006f0 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 |.....www.www.UUU|
00000700 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 |.UUU.333.333....|
00000710 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 |......D...D.....|
00000720 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 |................|
00000730 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 |.............U..|
00000740 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff |.U..............|
00000750 00 00 bb ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 f7 ff |............ww..|
00000760 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000770 ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 ff ff ff ff ff |........www.....|
00000780 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 7f 77 47 42 42 72 77 |..........wGBBrw|
00000790 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000007a0 ff ff ff ff ff ff 77 27 22 22 22 77 f7 ff ff ff |......w'"""w....|
000007b0 ff 00 00 00 ff ff ff ff 7f 47 24 24 24 24 24 24 |.........G$$$$$$|
000007c0 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |w...............|
000007d0 ff ff ff ff 7f 77 22 22 24 44 24 22 72 f7 ff ff |.....w""$D$"r...|
000007e0 ff 00 00 00 ff ff ff 7f 47 44 42 42 42 42 42 42 |........GDBBBBBB|
000007f0 42 72 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |Br..............|
00000800 ff ff ff 7f 27 42 42 42 42 42 44 44 22 72 f7 ff |....'BBBBBDD"r..|
00000810 ff 00 00 00 ff ff 7f 27 44 24 24 22 22 22 22 22 |.......'D$$"""""|
00000820 24 24 74 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |$$t.............|
00000830 ff ff 7f 27 24 24 24 22 22 24 24 44 44 24 72 f7 |...'$$$""$$DD$r.|
00000840 ff 00 00 00 ff ff 47 42 44 42 22 22 22 22 22 22 |......GBDB""""""|
00000850 22 42 22 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |"B".............|
00000860 ff 7f 27 42 42 22 22 22 22 42 42 42 42 44 22 72 |..'BB""""BBBBD"r|
00000870 ff 00 00 00 ff 7f 24 42 24 24 22 22 22 22 22 22 |......$B$$""""""|
00000880 22 22 22 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |""".............|
00000890 ff 27 22 24 24 22 22 22 22 22 24 24 24 44 44 72 |.'"$$"""""$$$DDr|
000008a0 ff 00 00 00 ff 47 22 44 42 22 22 22 22 22 22 22 |.....G"DB"""""""|
000008b0 22 42 42 72 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |"BBr............|
000008c0 7f 22 42 42 22 22 22 22 22 22 22 42 42 42 44 22 |."BB"""""""BBBD"|
000008d0 f7 00 00 00 ff 47 42 44 24 24 22 22 22 22 22 22 |.....GBD$$""""""|
000008e0 24 24 24 77 77 77 f7 7f 77 77 77 77 77 77 ff 77 |$$$www..wwwwww.w|
000008f0 77 27 22 24 22 22 22 22 22 22 22 24 24 44 44 22 |w'"$"""""""$$DD"|
00000900 f7 00 00 00 7f 24 42 44 42 22 22 22 22 22 22 42 |.....$BDB""""""B|
00000910 42 42 77 22 22 22 72 47 44 44 44 44 44 44 77 22 |BBw"""rGDDDDDDw"|
00000920 22 72 27 22 22 22 22 22 22 22 22 42 42 42 44 24 |"r'""""""""BBBD$|
00000930 72 00 00 00 47 24 42 44 24 24 22 22 22 22 22 24 |r...G$BD$$"""""$|
00000940 24 74 22 22 22 22 22 74 77 77 77 77 77 77 22 22 |$t"""""twwwwww""|
00000950 22 22 72 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 44 44 24 |""r""""""""$$DD$|
00000960 72 00 00 00 47 24 42 44 42 22 22 22 22 22 22 42 |r...G$BDB""""""B|
00000970 42 27 22 22 42 42 42 22 72 44 44 44 44 74 42 42 |B'""BBB"rDDDDtBB|
00000980 42 22 42 27 22 22 22 22 22 22 22 42 42 42 44 24 |B"B'"""""""BBBD$|
00000990 72 00 00 00 47 24 42 44 24 24 22 22 22 22 22 24 |r...G$BD$$"""""$|
000009a0 24 74 22 22 24 24 24 77 44 44 44 44 44 44 77 27 |$t""$$$wDDDDDDw'|
000009b0 24 24 72 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 44 44 24 |$$r""""""""$$DD$|
000009c0 72 00 00 00 7f 44 22 44 42 42 22 22 22 22 22 42 |r....D"DBB"""""B|
000009d0 42 42 47 42 42 77 77 44 44 44 44 44 44 44 44 77 |BBGBBwwDDDDDDDDw|
000009e0 47 42 27 22 22 22 22 22 22 22 42 42 42 42 44 22 |GB'"""""""BBBBD"|
000009f0 f7 00 00 00 7f 44 22 44 24 24 24 22 22 22 22 22 |.....D"D$$$"""""|
00000a00 22 24 72 47 44 44 44 44 77 77 77 77 47 44 44 44 |"$rGDDDDwwwwGDDD|
00000a10 44 74 44 24 24 22 22 22 22 22 24 24 24 44 44 22 |DtD$$"""""$$$DD"|
00000a20 f7 00 00 00 ff 47 24 42 44 44 42 42 22 22 22 22 |.....G$BDDBB""""|
00000a30 42 42 42 77 47 44 44 77 44 44 44 44 74 77 44 74 |BBBwGDDwDDDDtwDt|
00000a40 77 77 47 44 42 42 22 22 42 42 42 42 42 44 24 72 |wwGDBB""BBBBBD$r|
00000a50 ff 00 00 00 ff 47 44 22 44 44 44 24 24 24 22 24 |.....GD"DDD$$$"$|
00000a60 24 74 77 ff 7f 77 47 44 44 77 77 47 44 44 74 f7 |$tw..wGDDwwGDDt.|
00000a70 ff ff 7f 44 24 24 24 22 24 24 24 44 44 44 22 f7 |...D$$$"$$$DDD".|
00000a80 ff 00 00 00 ff 7f 47 24 42 44 44 44 42 42 22 42 |......G$BDDDBB"B|
00000a90 72 f7 ff ff ff ff 7f 74 77 42 42 72 47 44 f7 ff |r......twBBrGD..|
00000aa0 ff ff ff 77 44 42 22 42 42 42 44 44 44 22 72 ff |...wDB"BBBDDD"r.|
00000ab0 ff 00 00 00 ff ff 7f 44 44 44 44 44 24 24 22 24 |.......DDDDD$$"$|
00000ac0 f7 ff ff ff ff ff ff 27 24 77 77 27 74 77 ff ff |.......'$ww'tw..|
00000ad0 ff ff ff ff 47 24 24 22 24 44 44 44 22 72 f7 ff |....G$$"$DDD"r..|
00000ae0 ff 00 00 00 ff ff ff 77 44 44 44 44 44 42 42 72 |.......wDDDDDBBr|
00000af0 ff ff ff ff ff ff ff 7f 72 42 42 72 72 ff ff ff |........rBBrr...|
00000b00 ff ff ff ff 47 42 42 42 42 44 44 22 72 f7 ff ff |....GBBBBDD"r...|
00000b10 ff 00 00 00 ff ff ff ff 77 47 44 44 24 24 22 f7 |........wGDD$$".|
00000b20 ff ff ff ff ff ff ff ff 27 24 24 24 f7 ff ff ff |........'$$$....|
00000b30 ff ff ff ff 47 24 24 22 44 44 24 72 f7 ff ff ff |....G$$"DD$r....|
00000b40 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 7f 47 44 44 42 22 f7 |..........GDDB".|
00000b50 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 42 42 72 ff ff ff ff |.........BBr....|
00000b60 ff ff ff ff 47 42 22 42 44 44 72 f7 ff ff ff ff |....GB"BDDr.....|
00000b70 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff 7f 44 44 24 22 f7 |...........DD$".|
00000b80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 27 44 f7 ff ff ff ff |.........'D.....|
00000b90 ff ff ff ff 47 24 24 42 44 44 f7 ff ff ff ff ff |....G$$BDD......|
00000ba0 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 7f 47 44 44 44 22 72 |..........GDDD"r|
00000bb0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 ff ff ff ff ff |..........w.....|
00000bc0 ff ff ff 7f 44 44 42 22 44 44 72 ff ff ff ff ff |....DDB"DDr.....|
00000bd0 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 47 44 44 44 24 24 22 |.........GDDD$$"|
00000be0 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000bf0 ff ff ff 47 24 22 24 24 77 44 24 f7 ff ff ff ff |...G$"$$wD$.....|
00000c00 ff 00 00 00 ff ff ff ff 7f 44 74 77 44 44 42 22 |.........DtwDDB"|
00000c10 72 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |r...............|
00000c20 ff 7f 77 24 22 42 42 72 55 45 44 f7 ff ff ff ff |..w$"BBrUED.....|
00000c30 ff 00 00 00 ff ff ff ff 7f 54 55 55 55 44 24 24 |.........TUUUD$$|
00000c40 22 72 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |"rw.............|
00000c50 77 47 24 22 22 24 24 57 25 44 74 ff ff ff ff ff |wG$""$$W%Dt.....|
00000c60 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 47 24 52 55 47 44 42 |.........G$RUGDB|
00000c70 22 22 22 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 |"""w..........ww|
00000c80 44 22 22 22 44 42 72 55 42 74 f7 ff ff ff ff ff |D"""DBrUBt......|
00000c90 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff 7f 47 24 52 75 44 24 |..........G$RuD$|
00000ca0 24 24 22 22 72 77 77 77 77 77 77 77 77 77 22 22 |$$""rwwwwwwwww""|
00000cb0 22 42 44 44 44 24 74 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff |"BDDD$tww.......|
00000cc0 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff 7f 47 54 47 44 44 |...........GTGDD|
00000cd0 44 42 42 22 22 22 22 22 22 72 22 22 22 22 22 44 |DBB""""""r"""""D|
00000ce0 74 77 77 47 42 42 42 72 f7 ff ff ff ff ff ff ff |twwGBBBr........|
00000cf0 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 24 24 44 |............w$$D|
00000d00 44 74 77 77 27 24 24 24 24 74 24 24 24 22 44 74 |Dtww'$$$$t$$$"Dt|
00000d10 f7 ff ff 77 24 24 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff |...w$$w.........|
00000d20 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 42 42 |.............wBB|
00000d30 42 f7 ff ff 7f 44 42 42 42 77 77 42 42 42 42 77 |B....DBBBwwBBBBw|
00000d40 77 77 77 42 42 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |wwwBBw..........|
00000d50 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 27 |..............w'|
00000d60 24 74 77 77 77 24 24 74 77 ff ff 77 77 27 24 24 |$twww$$tw..ww'$$|
00000d70 24 24 24 74 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |$$$tw...........|
00000d80 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f |................|
00000d90 77 42 42 42 42 42 72 f7 ff ff ff ff ff 7f 77 77 |wBBBBBr.......ww|
00000da0 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |www.............|
00000db0 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000dc0 ff 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.wwwww..........|
00000dd0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000de0 ff 00 00 00 5c 05 00 00 70 69 6e 62 32 00 00 00 |....\...pinb2...|
00000df0 00 00 00 00 09 00 00 00 1d 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000e00 07 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
00000e10 00 f0 f0 f0 00 f0 f0 f0 00 d0 d0 d0 00 d0 d0 d0 |................|
00000e20 00 b0 b0 b0 00 b0 b0 b0 00 90 90 90 00 90 90 90 |................|
00000e30 00 70 70 70 00 70 70 70 00 50 50 50 00 50 50 50 |.ppp.ppp.PPP.PPP|
00000e40 00 30 30 30 00 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 |.000.000........|
00000e50 00 00 40 90 00 00 40 90 00 e0 e0 00 00 e0 e0 00 |..@...@.........|
00000e60 00 00 c0 00 00 00 c0 00 00 d0 00 00 00 d0 00 00 |................|
00000e70 00 e0 e0 b0 00 e0 e0 b0 00 50 80 00 00 50 80 00 |.........P...P..|
00000e80 00 f0 b0 00 00 f0 b0 00 00 00 b0 f0 00 00 b0 f0 |................|
00000e90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 |............wwww|
00000ea0 77 77 77 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff |wwwwwwww........|
00000eb0 ff ff ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000ec0 7f 77 77 57 55 55 52 52 52 52 52 52 52 52 52 55 |.wwWUURRRRRRRRRU|
00000ed0 75 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |uww.............|
00000ee0 ff ff ff ff ff ff 77 77 57 55 52 22 25 25 22 22 |......wwWUR"%%""|
00000ef0 22 25 25 22 22 22 22 22 25 25 25 75 77 77 ff ff |"%%"""""%%%uww..|
00000f00 ff ff ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff 7f 77 55 25 |.............wU%|
00000f10 25 25 22 22 22 22 22 52 22 52 52 25 22 22 52 25 |%%"""""R"RR%""R%|
00000f20 22 22 52 52 52 52 77 f7 ff ff ff ff ff 00 00 00 |""RRRRw.........|
00000f30 ff ff ff 7f 57 55 52 22 22 52 55 25 25 22 22 25 |....WUR""RU%%""%|
00000f40 55 22 25 55 55 55 22 52 55 55 22 22 22 25 25 75 |U"%UUU"RUU"""%%u|
00000f50 f7 ff ff ff ff 00 00 00 ff ff 7f 57 25 25 22 55 |...........W%%"U|
00000f60 55 55 52 52 52 22 22 52 52 25 22 52 52 52 25 22 |UURRR""RR%"RRR%"|
00000f70 22 52 55 55 22 22 52 52 75 ff ff ff ff 00 00 00 |"RUU""RRu.......|
00000f80 ff 7f 57 55 22 52 55 25 22 22 22 25 25 22 22 22 |..WU"RU%"""%%"""|
00000f90 25 55 22 22 22 25 55 22 22 22 52 52 25 22 22 22 |%U"""%U"""RR%"""|
00000fa0 25 77 ff ff ff 00 00 00 ff 57 25 25 52 55 52 55 |%w.......W%%RURU|
00000fb0 55 55 22 52 22 22 25 22 52 52 22 22 22 52 52 25 |UU"R""%"RR"""RR%|
00000fc0 52 55 22 52 52 22 55 22 52 52 f7 ff ff 00 00 00 |RU"RR"U"RR......|
00000fd0 7f 25 25 52 55 22 22 22 25 25 22 22 22 22 25 25 |.%%RU"""%%""""%%|
00000fe0 55 25 22 22 22 22 25 55 22 52 55 22 25 25 22 55 |U%""""%U"RU"%%"U|
00000ff0 22 25 75 ff ff 00 00 00 57 52 22 55 52 22 55 25 |"%u.....WR"UR"U%|
00001000 22 22 22 25 25 52 52 55 25 22 22 52 55 25 52 52 |"""%%RRU%""RU%RR|
00001010 25 22 25 25 52 52 22 52 25 22 52 f7 ff 00 00 00 |%"%%RR"R%"R.....|
00001020 57 25 52 25 25 22 52 52 55 55 55 55 52 52 55 22 |W%R%%"RRUUUURRU"|
00001030 22 22 52 25 22 22 22 25 25 22 52 52 22 25 25 25 |""R%"""%%"RR"%%%|
00001040 55 22 22 75 ff 00 00 00 57 52 22 55 52 52 22 22 |U""u....WR"URR""|
00001050 25 25 22 52 55 55 22 22 22 52 25 22 22 52 25 52 |%%"RUU"""R%""R%R|
00001060 25 22 55 25 22 55 22 52 52 22 52 72 ff 00 00 00 |%"U%"U"RR"Rr....|
00001070 57 25 22 52 55 25 25 22 52 52 22 22 22 22 22 72 |W%"RU%%"RR"""""r|
00001080 77 27 22 52 55 22 55 22 22 22 22 22 22 22 22 25 |w'"RU"U""""""""%|
00001090 55 22 22 55 f7 00 00 00 7f 52 52 22 22 52 55 25 |U""U.....RR""RU%|
000010a0 22 25 22 22 22 72 77 27 22 22 22 22 52 22 52 22 |"%"""rw'""""R"R"|
000010b0 52 55 55 25 22 22 52 55 25 52 22 52 75 00 00 00 |RUU%""RU%R"Ru...|
000010c0 ff 77 27 25 25 25 22 22 22 22 22 22 77 27 22 22 |.w'%%%""""""w'""|
000010d0 22 22 52 22 55 55 55 55 55 52 52 22 52 55 25 22 |""R"UUUUURR"RU%"|
000010e0 22 52 22 25 75 00 00 00 ff ff 7f 77 77 77 25 25 |"R"%u......www%%|
000010f0 25 25 25 75 22 22 22 22 25 52 55 55 25 25 25 25 |%%%u""""%RUU%%%%|
00001100 25 22 22 22 22 22 22 25 25 55 22 52 75 00 00 00 |%""""""%%U"Ru...|
00001110 ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 77 27 22 22 55 55 |......wwwww'""UU|
00001120 55 55 52 52 22 22 22 22 22 22 22 52 52 52 52 55 |UURR"""""""RRRRU|
00001130 55 25 22 25 75 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |U%"%u...........|
00001140 ff ff ff 7f 27 22 22 25 25 25 22 22 22 22 22 22 |....'""%%%""""""|
00001150 25 25 25 55 55 55 55 22 22 22 22 52 75 00 00 00 |%%%UUUU""""Ru...|
00001160 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 27 22 |.............w'"|
00001170 22 22 52 55 55 52 52 22 52 55 55 22 22 22 22 22 |""RUURR"RUU"""""|
00001180 52 52 22 55 f7 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |RR"U............|
00001190 ff ff ff ff ff ff 27 22 52 22 22 22 52 55 55 22 |......'"R"""RUU"|
000011a0 22 22 22 22 22 22 25 25 55 25 52 72 ff 00 00 00 |""""""%%U%Rr....|
000011b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 27 22 |..............'"|
000011c0 55 25 22 22 22 22 52 55 55 55 52 52 52 52 55 55 |U%""""RUUURRRRUU|
000011d0 25 22 72 f7 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |%"r.............|
000011e0 ff ff ff ff ff ff 7f 22 55 52 52 52 55 22 22 22 |......."URRRU"""|
000011f0 22 55 55 55 55 55 22 22 22 72 57 f7 ff 00 00 00 |"UUUUU"""rW.....|
00001200 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 27 |...............'|
00001210 22 55 55 55 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 72 |"UUU"""""""""""r|
00001220 77 57 52 f7 ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |wWR.............|
00001230 ff ff ff ff ff ff ff 7f 27 22 22 22 22 22 77 77 |........'"""""ww|
00001240 77 77 77 77 77 77 77 27 25 55 72 ff ff 00 00 00 |wwwwwww'%Ur.....|
00001250 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001260 77 77 77 77 77 77 25 55 52 22 25 52 22 25 52 52 |wwwwww%UR"%R"%RR|
00001270 25 25 f7 ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |%%..............|
00001280 ff ff ff ff ff ff ff ff a7 a5 a5 a5 a5 a5 77 25 |..............w%|
00001290 52 52 25 55 22 25 55 52 22 77 ff ff ff 00 00 00 |RR%U"%UR"w......|
000012a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000012b0 7f 5a 5a 5a 5a 5a 5a 77 55 52 22 25 52 25 25 72 |.ZZZZZZwUR"%R%%r|
000012c0 77 ff ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |w...............|
000012d0 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 |................|
000012e0 77 77 22 25 52 22 77 f7 ff ff ff ff ff 00 00 00 |ww"%R"w.........|
000012f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001300 7f 5a 5a 5a 5a 77 77 77 ff ff 77 77 77 77 ff ff |.ZZZZwww..wwww..|
00001310 ff ff ff ff ff 00 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001320 ff ff ff ff ff ff ff ff ff a5 a5 aa a5 f5 ff ff |................|
00001330 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 |................|
00001340 98 00 00 00 70 69 6e 62 33 00 00 00 00 00 00 00 |....pinb3.......|
00001350 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 1b 00 00 00 |................|
00001360 2c 00 00 00 2c 00 00 00 0c 00 00 00 ff ff 77 77 |,...,.........ww|
00001370 77 77 f7 ff ff ff ff 0f ff 77 c4 c4 c4 c4 74 f7 |ww.......w....t.|
00001380 ff ff ff 0f 7f 4c 4c cc cc cc 4c 7c f7 ff ff 0f |.....LL...L|....|
00001390 d7 dd cc cc cc cc cc c4 74 77 77 0f 7b d7 cd cc |........tww.{...|
000013a0 cc cc cc cc cc cc cc 07 d7 dd cc cc cc cc cc c4 |................|
000013b0 74 77 77 0f 7f 4c 4c cc cc cc 4c 7c f7 ff ff 0f |tww..LL...L|....|
000013c0 ff 77 c4 c4 c4 c4 74 f7 ff ff ff 0f ff ff 77 77 |.w....t.......ww|
000013d0 77 77 f7 ff ff ff ff 0f 68 02 00 00 70 69 6e 62 |ww......h...pinb|
000013e0 34 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 24 00 00 00 |4...........$...|
000013f0 00 00 00 00 13 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00001400 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd |................|
00001410 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 |................|
00001420 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 |.....www.www.UUU|
00001430 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 |.UUU.333.333....|
00001440 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 |......D...D.....|
00001450 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 |................|
00001460 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 |.............U..|
00001470 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff |.U..............|
00001480 00 00 bb ff ff ff ff df dd ad da dd fd ff 0f 00 |................|
00001490 ff ff ff ff dd ad da dd ff ff 0f 00 ff ff ff ff |................|
000014a0 dd ad da dd ff ff 0f 00 ff ff ff ff dd ad da dd |................|
000014b0 ff ff 0f 00 ff ff ff ff dd ad da dd ff ff 0f 00 |................|
000014c0 ff ff ff df ad aa aa da fd ff 0f 00 ff ff ff af |................|
000014d0 aa ad da aa da ff 0f 00 ff ff ff df dd ad da dd |................|
000014e0 dd ff 0f 00 ff ff ff ff dd ad da fd ff ff 0f 00 |................|
000014f0 ff ff ff ff dd ad da fd ff ff 0f 00 ff ff ff df |................|
00001500 dd aa da dd ff ff 0f 00 ff ff ff dd ad aa aa dd |................|
00001510 fd ff 0f 00 ff ff ff dd aa aa aa da fd ff 0f 00 |................|
00001520 ff ff ff aa da aa dd aa fa ff 0f 00 ff ff ff dd |................|
00001530 dd aa dd dd fd ff 0f 00 ff ff ff df dd aa dd dd |................|
00001540 ff ff 0f 00 ff ff ff df dd aa dd dd ff ff 0f 00 |................|
00001550 ff ff ff df ad aa da dd fd ff 0f 00 ff ff df dd |................|
00001560 aa aa aa dd dd ff 0f 00 ff ff dd ad aa aa aa da |................|
00001570 dd fd 0f 00 ff ff aa aa aa aa aa aa da fd 0f 00 |................|
00001580 ff ff aa dd ad aa dd ad aa fa 0f 00 ff ff dd dd |................|
00001590 aa aa dd dd dd fd 0f 00 ff ff dd ad aa aa da dd |................|
000015a0 ff ff 0f 00 ff df dd aa ad da aa dd fd ff 0f 00 |................|
000015b0 ff df ad da ad da ad da dd ff 0f 00 ff dd aa dd |................|
000015c0 aa aa dd aa dd fd 0f 00 df aa da dd da aa da ad |................|
000015d0 da dd 0f 00 ad aa dd ad da da da dd aa dd 0d 00 |................|
000015e0 df dd dd ad dd da aa dd dd aa 0d 00 ff ff dd aa |................|
000015f0 dd da ad fd df dd 0d 00 ff ff dd da ad da dd dd |................|
00001600 ff ff 0f 00 ff df ad da da da df dd fd ff 0f 00 |................|
00001610 ff dd dd dd da da fd dd fd ff 0f 00 ff dd dd df |................|
00001620 dd ad fd df dd ff 0f 00 ff dd ff df fd ad fd ff |................|
00001630 ff ff 0f 00 ff ff ff dd ff dd fd ff ff ff 0f 00 |................|
00001640 b4 02 00 00 70 69 6e 62 35 00 00 00 00 00 00 00 |....pinb5.......|
00001650 04 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
00001660 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00001670 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb |................|
00001680 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 |.............www|
00001690 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 |.www.UUU.UUU.333|
000016a0 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 |.333..........D.|
000016b0 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 |..D.............|
000016c0 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb |................|
000016d0 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 |.....U...U......|
000016e0 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff ff ff |................|
000016f0 ff ff ff ff b7 b3 b3 b1 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001700 ff ff ff 7f 38 18 18 78 b9 39 19 1b 7b f8 ff ff |....8..x.9..{...|
00001710 ff ff ff ff ff ff ff 7f 93 93 91 97 9b 93 9b b1 |................|
00001720 87 81 81 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 89 89 79 39 |..............y9|
00001730 b9 19 19 79 19 18 38 38 f8 ff ff ff ff ff ff 7f |...y..88........|
00001740 93 93 73 93 93 91 91 97 98 91 93 83 f7 ff ff ff |..s.............|
00001750 ff ff ff 7f 39 77 37 39 19 19 79 19 19 89 89 79 |....9w79..y....y|
00001760 ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 bb 97 93 91 91 97 91 |........w.......|
00001770 91 93 9f f7 ff ff ff ff ff ff 7f b7 ba bb 7b 39 |..............{9|
00001780 19 79 39 19 39 39 79 ff ff ff ff ff ff ff e7 ab |.y9.99y.........|
00001790 ab bb bb 97 93 e7 9e 93 93 93 7e 77 ff ff ff ff |..........~w....|
000017a0 ff 7f eb 9e ba ba bb 7b 77 ee e9 39 39 e9 7e bb |.......{w..99.~.|
000017b0 f7 ff ff ff ff b7 be ee a9 ab 7b b7 9e 9e ee ee |..........{.....|
000017c0 ee ee b7 bb 7b ff ff ff 7f eb eb eb 9e ba 77 eb |....{.........w.|
000017d0 e9 e9 e9 be e9 ee bb bb bb f7 ff ff 7f bb be be |................|
000017e0 7e 77 9e 9e 9e ee ee eb bb eb be bb bb 7b ff ff |~w...........{..|
000017f0 b7 bb 7b 77 e7 e9 e9 e9 e9 ee be be bb bb ee bb |..{w............|
00001800 bb bb f7 ff b7 bb 9b 9e 9e 9e 9e ee ee eb eb bb |................|
00001810 bb bb 9e 9e 9e bb f7 ff b7 ee ee e9 e9 e9 ee ee |................|
00001820 be be be bb bb eb b9 bb bb b9 77 ff e7 eb ee ee |..........w.....|
00001830 ee ee ee eb eb bb bb bb bb 9e bb 9e 9e bb 7b ff |..............{.|
00001840 7f be be ee ee be be be be bb bb eb e9 b9 eb b9 |................|
00001850 bb bb b7 f7 ff e7 eb eb eb eb eb bb bb bb eb b9 |................|
00001860 bb eb 9b bb bb bb 7b f7 ff 7f b7 be be bb bb bb |......{.........|
00001870 bb bb bb 9e eb e9 eb bb bb bb b7 f7 ff ff 7f 77 |...............w|
00001880 7b 7b bb bb bb bb eb b9 9e 9b 9b be bb 7b 7b 7b |{{...........{{{|
00001890 ff ff ff 7f b7 b7 b7 b7 bb bb 9e eb b9 eb eb b9 |................|
000018a0 bb bb b7 77 ff ff ff ff 7f 77 7b 7b 7b bb eb b9 |...w.....w{{{...|
000018b0 bb 9b be be bb 7b 7b 7b ff ff ff ff ff ff 77 b7 |.....{{{......w.|
000018c0 b7 b7 b7 bb bb bb e9 bb bb b7 b7 f7 ff ff ff ff |................|
000018d0 ff ff ff 7f 77 77 b7 b7 b7 b7 b7 7b 7b 7b 77 ff |....ww.....{{{w.|
000018e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 |...........wwwww|
000018f0 77 f7 ff ff 4c 06 00 00 70 69 6e 62 36 00 00 00 |w...L...pinb6...|
00001900 00 00 00 00 09 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 |........#.......|
00001910 1b 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
00001920 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd |................|
00001930 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 |................|
00001940 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 |.www.www.UUU.UUU|
00001950 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 |.333.333........|
00001960 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 |..D...D.........|
00001970 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 |................|
00001980 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 |.........U...U..|
00001990 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff |................|
000019a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 f7 ff |...........www..|
000019b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 ff ff ff |.........wwww...|
000019c0 ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000019d0 ff 77 77 55 55 55 75 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff |.wwUUUu.........|
000019e0 77 55 55 55 55 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f |wUUUUw..........|
000019f0 ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 55 55 55 55 55 55 75 |........wUUUUUUu|
00001a00 ff ff ff ff ff ff ff 7f 55 55 55 55 55 55 75 77 |........UUUUUUuw|
00001a10 ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff 77 57 |..............wW|
00001a20 55 55 55 35 35 35 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff 57 |UUU555UU.......W|
00001a30 55 55 55 35 35 55 55 55 77 ff ff ff ff ff ff 0f |UUU55UUUw.......|
00001a40 ff ff ff ff ff 7f 55 55 55 53 53 53 53 53 53 55 |......UUUSSSSSSU|
00001a50 f7 ff ff ff ff ff ff 57 55 55 53 53 53 53 53 55 |.......WUUSSSSSU|
00001a60 55 77 ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff 7f 57 55 55 |Uw...........WUU|
00001a70 35 35 35 35 35 35 35 55 f7 ff ff ff ff ff 7f 55 |5555555U.......U|
00001a80 55 35 35 35 35 35 35 35 55 55 77 ff ff ff ff 0f |U5555555UUw.....|
00001a90 ff ff ff ff 57 55 55 53 53 33 33 33 33 53 53 55 |....WUUSS3333SSU|
00001aa0 75 ff ff ff ff ff 7f 55 55 53 53 33 33 33 53 53 |u......UUSS333SS|
00001ab0 53 53 55 f7 ff ff ff 0f ff ff ff 7f 55 55 35 35 |SSU.........UU55|
00001ac0 35 33 33 33 33 33 35 55 75 ff ff ff ff ff 57 55 |5333335Uu.....WU|
00001ad0 35 35 35 33 33 33 33 33 35 35 55 75 ff ff ff 0f |5553333355Uu....|
00001ae0 ff ff ff 57 55 53 53 53 33 33 33 33 33 53 53 55 |...WUSSS33333SSU|
00001af0 75 ff ff ff ff ff 57 55 55 53 33 33 33 33 33 33 |u.....WUUS333333|
00001b00 53 53 53 55 f7 ff ff 0f ff ff 7f 55 55 35 35 33 |SSSU.......UU553|
00001b10 33 33 33 33 33 33 35 55 75 ff ff ff ff ff 57 55 |3333335Uu.....WU|
00001b20 35 35 35 33 33 33 33 33 33 35 35 55 75 ff ff 0f |55533333355Uu...|
00001b30 ff ff 57 55 53 53 33 33 33 33 33 33 33 53 53 55 |..WUSS3333333SSU|
00001b40 75 ff ff ff ff ff 57 55 53 53 33 33 33 33 33 33 |u.....WUSS333333|
00001b50 33 53 53 53 75 ff ff 0f ff ff 57 55 35 35 33 33 |3SSSu.....WU5533|
00001b60 33 33 33 33 33 33 35 55 75 ff ff ff ff ff 57 55 |3333335Uu.....WU|
00001b70 35 35 35 33 33 33 33 33 33 33 35 55 55 f7 ff 0f |55533333335UU...|
00001b80 ff 7f 55 55 53 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 55 |..UUS33333333SSU|
00001b90 55 f7 ff ff ff 7f 55 55 53 53 33 33 33 33 33 33 |U.....UUSS333333|
00001ba0 33 33 53 53 55 f7 ff 0f ff 7f 55 35 35 33 33 33 |33SSU.....U55333|
00001bb0 33 33 33 33 33 33 55 55 55 f7 ff ff ff 7f 55 55 |333333UUU.....UU|
00001bc0 35 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 75 75 ff 0f |553333333335uu..|
00001bd0 ff 57 55 53 53 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 55 |.WUSS33333333SSU|
00001be0 55 f7 ff ff ff 7f 55 55 55 53 33 33 33 33 33 33 |U.....UUUS333333|
00001bf0 33 33 53 53 73 75 ff 0f ff 57 35 35 35 33 33 33 |33SSsu...W555333|
00001c00 33 33 33 33 33 35 55 55 55 f7 ff ff ff 7f 55 55 |333335UUU.....UU|
00001c10 35 35 35 33 33 33 33 33 33 33 33 35 37 55 f7 0f |5553333333357U..|
00001c20 ff 57 55 53 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 53 55 |.WUS33333333SSSU|
00001c30 77 f7 ff ff ff 7f 55 55 55 53 33 33 33 33 33 33 |w.....UUUS333333|
00001c40 33 33 33 53 57 55 f7 0f ff 57 35 35 35 33 33 33 |333SWU...W555333|
00001c50 33 33 33 33 33 77 77 77 55 f7 ff ff ff ff 77 55 |33333wwwU.....wU|
00001c60 55 35 35 33 33 33 33 33 33 33 33 75 35 55 f7 0f |U5533333333u5U..|
00001c70 ff 77 77 77 77 37 33 33 33 33 33 77 77 53 53 55 |.wwww733333wwSSU|
00001c80 75 ff ff ff ff ff ff 57 55 53 53 33 33 33 33 33 |u......WUSS33333|
00001c90 33 33 33 73 53 55 f7 0f 7f 55 35 35 33 73 77 77 |333sSU...U553sww|
00001ca0 77 77 77 33 33 35 35 55 75 ff ff ff ff ff ff 7f |www3355Uu.......|
00001cb0 55 35 35 33 33 33 33 33 33 33 33 37 35 55 f7 0f |U553333333375U..|
00001cc0 7f 55 53 53 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 53 55 |.USS33333333SSSU|
00001cd0 75 ff ff ff ff ff ff 7f 55 55 53 33 33 33 33 33 |u.......UUS33333|
00001ce0 33 33 73 53 53 55 75 0f 7f 55 35 35 33 33 33 33 |33sSSUu..U553333|
00001cf0 33 33 33 33 33 35 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff 7f |333335UU........|
00001d00 55 35 35 35 33 33 33 33 33 33 37 33 35 55 75 0f |U555333333735Uu.|
00001d10 7f 55 55 53 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 55 55 |.UUS33333333SSUU|
00001d20 f7 ff ff ff ff ff ff ff 57 55 53 53 33 33 33 33 |........WUSS3333|
00001d30 33 33 37 53 53 53 75 0f 7f 55 35 35 33 33 33 33 |337SSSu..U553333|
00001d40 33 33 33 33 35 55 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff ff |33335UUU........|
00001d50 57 55 35 35 35 33 33 33 33 73 33 33 35 55 75 0f |WU5553333s335Uu.|
00001d60 57 55 55 33 33 33 33 33 33 33 33 53 53 53 55 75 |WUU33333333SSSUu|
00001d70 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 55 55 53 53 33 33 33 |.........UUSS333|
00001d80 33 37 33 53 53 53 75 0f 57 55 35 35 33 33 33 33 |373SSSu.WU553333|
00001d90 33 33 33 35 35 55 55 75 ff ff ff ff ff ff ff ff |33355UUu........|
00001da0 ff 57 55 35 35 35 33 33 33 37 33 33 35 55 55 07 |.WU5553337335UU.|
00001db0 77 77 53 53 33 33 33 33 33 33 53 53 53 55 55 75 |wwSS333333SSSUUu|
00001dc0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 57 55 53 53 53 33 33 |.........WUSSS33|
00001dd0 73 33 33 53 53 53 55 07 57 55 37 35 35 35 33 33 |s33SSSU.WU755533|
00001de0 33 33 35 35 55 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff |3355UUU.........|
00001df0 ff 57 55 35 35 35 35 33 37 33 33 33 35 55 55 07 |.WU5555373335UU.|
00001e00 57 35 75 57 53 53 53 53 53 53 53 53 55 55 75 ff |W5uWSSSSSSSSUUu.|
00001e10 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 57 55 55 53 53 53 73 |.........WUUSSSs|
00001e20 53 33 33 53 53 53 55 07 57 35 35 75 77 35 35 35 |S33SSSU.W55uw555|
00001e30 35 35 55 55 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |55UUUU..........|
00001e40 ff 57 55 55 35 35 35 75 35 35 35 35 35 35 55 07 |.WUU555u555555U.|
00001e50 57 55 53 53 53 77 57 53 53 55 55 55 55 75 ff ff |WUSSSwWSSUUUUu..|
00001e60 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 57 55 55 55 55 55 37 |.........WUUUUU7|
00001e70 53 53 53 53 53 53 55 07 57 55 55 35 35 35 75 77 |SSSSSSU.WUU555uw|
00001e80 57 55 55 55 55 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |WUUUU...........|
00001e90 ff 7f 55 55 55 55 75 55 55 35 35 35 35 55 55 07 |..UUUUuUU5555UU.|
00001ea0 57 55 55 55 53 53 55 55 75 77 77 77 77 ff ff ff |WUUUSSUUuwwww...|
00001eb0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 55 55 75 55 |..........wwUUuU|
00001ec0 55 55 55 55 55 55 55 07 7f 55 55 55 55 55 55 77 |UUUUUUU..UUUUUUw|
00001ed0 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |ww..............|
00001ee0 ff ff ff ff 77 77 77 77 77 55 55 55 55 55 75 0f |....wwwwwUUUUUu.|
00001ef0 ff 57 55 55 77 77 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.WUUwww.........|
00001f00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f10 ff 77 77 77 55 55 f7 0f ff 7f 77 77 ff ff ff ff |.wwwUU....ww....|
00001f20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00001f30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 ff 0f |............ww..|
00001f40 cc 04 00 00 70 69 6e 62 37 00 00 00 00 00 00 00 |....pinb7.......|
00001f50 0b 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 |................|
00001f60 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00001f70 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb |................|
00001f80 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 |.............www|
00001f90 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 |.www.UUU.UUU.333|
00001fa0 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 |.333..........D.|
00001fb0 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 |..D.............|
00001fc0 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb |................|
00001fd0 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 |.....U...U......|
00001fe0 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff ff ff |................|
00001ff0 ff 7f 77 77 77 77 77 77 77 77 ff ff ff ff ff ff |..wwwwwwww......|
00002000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 77 |...........wwwww|
00002010 77 f7 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |w...............|
00002020 77 b7 ee ee ee ee ee ee ee ee 77 77 77 ff ff ff |w.........www...|
00002030 ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 ee ee ee ee ee |.......wwww.....|
00002040 ee 7e 77 f7 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff 77 |.~w............w|
00002050 eb eb eb ee ee ee ee ee ee ee eb eb eb 77 77 77 |.............www|
00002060 77 77 77 77 77 77 77 eb eb eb eb eb ee ee ee ee |wwwwwww.........|
00002070 ee ee eb 7b 77 ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff 7f be |...{w...........|
00002080 be be be ee ee ee ee ee ee be be be be be be be |................|
00002090 be be be be be be be be be be be be ee ee ee ee |................|
000020a0 ee be be be be 77 ff ff 0f 00 00 00 ff ff b7 eb |.....w..........|
000020b0 eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb bb bb 77 |...............w|
000020c0 bb eb eb bb 7b bb bb eb eb eb eb eb eb eb eb eb |....{...........|
000020d0 eb eb eb eb eb eb f7 ff 0f 00 00 00 ff 7f bb bb |................|
000020e0 be be be be be be be be be be be be be bb 77 b6 |..............w.|
000020f0 77 bb bb 77 67 77 b7 bb be be be be be be be be |w..wgw..........|
00002100 be be be be be be 7e ff 0f 00 00 00 ff b7 bb eb |......~.........|
00002110 eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb bb bb 7b 6b 6b |.............{kk|
00002120 6b 77 77 6b 6b 6b 7b bb bb eb eb eb eb eb eb eb |kwwkkk{.........|
00002130 eb eb eb eb eb eb bb f7 0f 00 00 00 7f bb bb bb |................|
00002140 be be be be be be be be be be be bb bb 6b b6 b6 |.............k..|
00002150 b6 b6 b6 b6 b6 b6 b6 b7 bb bb bb be be be be be |................|
00002160 be be be be be be be 7b 0f 00 00 00 b7 bb bb bb |.......{........|
00002170 eb eb eb eb eb eb eb eb eb bb bb bb 7b 66 6b 6b |............{fkk|
00002180 6b 67 6b 6b 66 6b 6b 6b bb bb bb eb eb eb eb eb |kgkkfkkk........|
00002190 eb eb eb eb eb eb bb bb 07 00 00 00 b7 bb bb bb |................|
000021a0 bb be be be be be be be bb bb bb bb 67 b6 b6 bb |............g...|
000021b0 b6 b7 b6 b6 b7 b6 b6 b6 b7 bb bb bb bb be be be |................|
000021c0 be be be be be be bb bb 07 00 00 00 b7 bb bb bb |................|
000021d0 bb eb eb eb eb eb bb bb bb bb bb 7b 66 6b 7b bb |...........{fk{.|
000021e0 6b 76 6b 6b b7 7b 6b 6b 7b bb bb bb bb bb eb eb |kvkk.{kk{.......|
000021f0 eb eb eb eb bb bb bb bb 07 00 00 00 b7 bb bb bb |................|
00002200 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 67 b6 b6 b6 b7 |...........g....|
00002210 bb 76 b6 b6 b7 bb b7 b6 77 b7 bb bb bb bb bb bb |.v......w.......|
00002220 be be be bb bb bb bb bb 07 00 00 00 7f bb bb bb |................|
00002230 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b 66 6b bb 6b b7 |..........{fk.k.|
00002240 bb 7b 6b 6b b6 bb 7b 7b ff 7f bb bb bb bb bb bb |.{kk..{{........|
00002250 bb bb bb bb bb bb bb 7b 0f 00 00 00 ff b7 bb bb |.......{........|
00002260 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb f7 77 bb bb bb b7 |...........w....|
00002270 bb 7b bb 66 bb bb 7b f7 ff ff b7 bb bb bb bb bb |.{.f..{.........|
00002280 bb bb bb bb bb bb bb f7 0f 00 00 00 ff 7f bb bb |................|
00002290 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb f7 ff 77 b7 bb b7 |............w...|
000022a0 bb 7b bb bb 7b eb 7b ff ff ff b7 bb bb bb bb bb |.{..{.{.........|
000022b0 bb bb bb bb bb bb 7b ff 0f 00 00 00 ff ff b7 bb |......{.........|
000022c0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b ff ff ff ff b7 7b |.........{.....{|
000022d0 bb be f7 ff 77 bb 7e ff ff ff 7f bb bb bb bb bb |....w.~.........|
000022e0 bb bb bb bb bb bb f7 ff 0f 00 00 00 ff ff 7f bb |................|
000022f0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb f7 ff ff ff ff 7f bb |................|
00002300 e7 7b ff ff e7 eb 7b ff ff ff ff b7 bb bb bb bb |.{....{.........|
00002310 bb bb bb bb bb 7b ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff b7 |.....{..........|
00002320 bb bb bb bb bb bb bb bb 7b ff ff ff ff ff 7f bb |........{.......|
00002330 b7 7e ff ff b7 be f7 ff ff ff ff 7f bb bb bb bb |.~..............|
00002340 bb bb bb bb bb f7 ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff 7f |................|
00002350 b7 bb bb bb bb bb bb 7b f7 ff ff ff ff ff ff b7 |.......{........|
00002360 e7 f7 ff ff e7 eb f7 ff ff ff ff ff 77 bb bb bb |............w...|
00002370 bb bb bb bb 77 ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |....w...........|
00002380 7f 77 bb bb bb 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff b7 |.w...ww.........|
00002390 be f7 ff 7f be 7e ff ff ff ff ff ff ff 77 bb bb |.....~.......w..|
000023a0 bb bb bb 77 ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |...w............|
000023b0 ff ff 77 77 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f |..www...........|
000023c0 77 ff ff ff 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff 77 bb |w...w.........w.|
000023d0 bb 7b 77 ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 ff ff ff ff |.{w.............|
000023e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000023f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 |...............w|
00002400 77 f7 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 cc 04 00 00 |w...............|
00002410 70 69 6e 62 38 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 |pinb8...........|
00002420 20 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 ac 00 00 00 | ...............|
00002430 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff |................|
00002440 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb |................|
00002450 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 |.........www.www|
00002460 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 |.UUU.UUU.333.333|
00002470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 |..........D...D.|
00002480 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 |................|
00002490 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb |................|
000024a0 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 |.U...U..........|
000024b0 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024c0 ff ff ff ff ff ff ff 4f f7 ff 7f 77 77 77 77 77 |.......O...wwwww|
000024d0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000024e0 ff ff ff ff ff ff ff 42 74 77 37 37 37 37 37 37 |.......Btw777777|
000024f0 77 77 ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |ww..............|
00002500 ff ff ff ff ff ff 44 44 73 73 73 73 73 73 73 73 |......DDssssssss|
00002510 73 73 77 f7 ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |ssw.............|
00002520 ff ff ff ff 7f 37 37 37 37 37 37 37 34 34 34 37 |.....77777774447|
00002530 37 37 37 77 f7 ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |777w............|
00002540 ff ff ff ff ff 7f 77 73 73 43 43 43 23 23 43 43 |......wssCCC##CC|
00002550 73 73 73 73 73 ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |sssss...........|
00002560 ff ff ff ff ff 37 37 37 34 34 32 32 32 32 32 32 |.....77744222222|
00002570 34 34 37 37 37 f7 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |44777...........|
00002580 ff ff ff ff 77 73 43 43 43 23 23 23 23 23 23 23 |....wsCCC#######|
00002590 23 43 73 73 73 73 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |#Cssss..........|
000025a0 ff ff ff 77 37 37 34 34 32 32 32 32 32 32 32 32 |...w774422222222|
000025b0 32 32 34 37 37 77 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |22477w..........|
000025c0 ff ff 7f 73 73 43 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |...ssCC#########|
000025d0 23 23 43 73 73 73 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |##Csss..........|
000025e0 ff ff 37 37 37 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |..77742222222222|
000025f0 32 32 32 34 37 37 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |222477..........|
00002600 ff 7f 73 43 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |..sCC###########|
00002610 23 23 23 43 73 73 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |###Css..........|
00002620 ff 7f 37 37 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |..77422222222222|
00002630 32 32 32 34 37 37 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |222477..........|
00002640 ff 7f 73 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |..sC############|
00002650 23 23 23 43 73 73 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |###Css..........|
00002660 ff 7f 37 37 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |..77422222222222|
00002670 32 32 32 34 37 37 07 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |222477..........|
00002680 ff 7f 73 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |..sC############|
00002690 23 23 23 43 73 73 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |###Css..........|
000026a0 ff 7f 37 37 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |..77422222222222|
000026b0 32 32 32 34 37 77 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |22247w..........|
000026c0 ff 7f 77 73 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |..wsC###########|
000026d0 23 23 23 43 73 f7 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |###Cs...........|
000026e0 ff ff 37 37 37 34 34 32 32 34 34 32 32 32 32 32 |..77744224422222|
000026f0 32 32 32 34 37 f7 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |22247...........|
00002700 ff ff 77 73 73 73 43 43 23 23 23 23 23 23 23 23 |..wsssCC########|
00002710 23 23 43 73 73 ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |##Css...........|
00002720 ff ff 7f 37 37 37 37 34 32 32 32 32 32 32 32 32 |...7777422222222|
00002730 32 32 34 37 f7 ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |2247............|
00002740 ff ff 77 73 73 43 43 43 23 23 23 23 23 23 23 23 |..wssCCC########|
00002750 23 43 73 73 ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |#Css............|
00002760 ff 7f 37 37 37 37 34 32 32 34 32 32 32 32 32 32 |..77774224222222|
00002770 32 34 37 f7 ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff 7f 77 77 |247...........ww|
00002780 77 77 73 43 73 73 43 23 23 23 23 23 23 23 23 23 |wwsCssC#########|
00002790 43 73 73 ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff 77 37 37 37 |Css.........w777|
000027a0 37 37 37 37 34 34 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |7777444222222222|
000027b0 34 37 f7 ff ff ff 0f 00 ff ff 77 77 73 73 73 73 |47........wwssss|
000027c0 73 43 73 73 43 23 43 23 23 23 23 23 23 23 23 43 |sCssC#C########C|
000027d0 73 73 ff ff ff ff 0f 00 ff 77 37 37 37 37 34 34 |ss.......w777744|
000027e0 37 37 34 34 34 32 32 34 32 32 32 32 32 32 34 34 |7744422422222244|
000027f0 77 f7 ff ff ff ff 0f 00 77 73 73 43 43 43 43 43 |w.......wssCCCCC|
00002800 43 43 23 23 43 23 23 23 23 23 23 23 43 43 43 73 |CC##C#######CCCs|
00002810 f7 ff ff ff ff ff 0f 00 3f 37 34 34 77 37 34 34 |........?744w744|
00002820 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 37 34 f7 |422222222222474.|
00002830 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff 4f 43 77 ff 7f 43 43 |.........OCw..CC|
00002840 43 43 23 23 23 23 23 23 23 23 43 43 73 73 77 ff |CC########CCssw.|
00002850 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff 77 ff ff ff 77 37 |..........w...w7|
00002860 37 37 34 34 34 32 32 34 34 34 34 37 37 77 ff ff |7744422444477w..|
00002870 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff 77 |...............w|
00002880 77 73 73 73 43 43 43 43 73 73 73 73 77 ff ff ff |wsssCCCCssssw...|
00002890 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000028a0 ff 77 77 37 37 37 37 37 37 77 77 f7 ff ff ff ff |.ww777777ww.....|
000028b0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000028c0 ff ff ff 7f 77 77 77 77 77 ff ff ff ff ff ff ff |....wwwww.......|
000028d0 ff ff ff ff ff ff 0f 00 f8 04 00 00 70 69 6e 62 |............pinb|
000028e0 39 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 00 18 00 00 00 |9...............|
000028f0 00 00 00 00 03 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00002900 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd |................|
00002910 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 |................|
00002920 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 |.....www.www.UUU|
00002930 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 |.UUU.333.333....|
00002940 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 |......D...D.....|
00002950 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 |................|
00002960 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 |.............U..|
00002970 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff |.U..............|
00002980 00 00 bb ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 |...............w|
00002990 77 77 77 77 77 77 77 77 77 ff ff ff ff 7f 77 77 |wwwwwwwww.....ww|
000029a0 77 77 77 77 77 77 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |wwwwww..........|
000029b0 ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |........ww......|
000029c0 b7 b7 b7 b7 b7 77 77 77 77 b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |.....wwww.......|
000029d0 b7 b7 77 77 77 77 77 f7 0f 00 00 00 ff ff ff ff |..wwwww.........|
000029e0 ff ff 7f 77 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b |...w{{{{{{{{{{{{|
000029f0 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b bb bb bb bb 7b 7b 7b |{{{{{{{{{....{{{|
00002a00 7b 7b 7b 7b 0f 00 00 00 ff ff ff ff ff 77 b7 b7 |{{{{.........w..|
00002a10 b7 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb bb b7 b7 b7 |................|
00002a20 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb 4b 4b 4b 4b bb b7 b7 b7 |........KKKK....|
00002a30 07 00 00 00 ff ff ff ff 77 7b 7b 7b 7b bb bb bb |........w{{{{...|
00002a40 bb bb bb 4b 4b 4b 4b 4b bb bb 7b 7b 7b 7b bb bb |...KKKKK..{{{{..|
00002a50 bb bb bb bb b4 b1 b1 b1 b4 b4 7b 7b 07 00 00 00 |..........{{....|
00002a60 ff ff ff 7f b7 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb b4 |................|
00002a70 b4 b1 b1 b1 b4 b4 bb b7 b7 b7 bb bb bb bb bb bb |................|
00002a80 4b 4b 4b 1b 1b 4b bb b7 07 00 00 00 ff ff 7f 77 |KKK..K.........w|
00002a90 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb bb 4b 4b 1b 1b 1b |{{.........KK...|
00002aa0 1b 4b bb 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb b4 |.K.{{...........|
00002ab0 b4 b4 7b 7b 07 00 00 00 ff ff b7 b7 b7 b7 bb bb |..{{............|
00002ac0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb b4 b4 b4 b1 b1 b4 bb |................|
00002ad0 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb b7 77 |...............w|
00002ae0 0f 00 00 00 ff 7f 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb |......{{........|
00002af0 bb bb bb bb bb bb bb 4b 1b 1b bb 7b 7b bb bb bb |.......K...{{...|
00002b00 bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b f7 0f 00 00 00 |.........{{.....|
00002b10 ff b7 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb |................|
00002b20 bb bb bb bb b4 b1 b4 bb b7 b7 bb bb bb bb bb bb |................|
00002b30 bb bb bb bb b7 b7 f7 ff 0f 00 00 00 ff 77 7b bb |.............w{.|
00002b40 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 4b |...............K|
00002b50 1b 4b bb 7b 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b |.K.{{{.........{|
00002b60 7b 77 ff ff 0f 00 00 00 7f b7 b7 b7 bb bb bb bb |{w..............|
00002b70 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb b4 b4 bb b7 |................|
00002b80 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b 77 ff ff ff |..........{{w...|
00002b90 0f 00 00 00 7f 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb bb |.....{{.........|
00002ba0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b 7b bb bb |...........{{{..|
00002bb0 bb bb bb bb bb bb 77 f7 ff ff ff ff 0f 00 00 00 |......w.........|
00002bc0 7f b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb |................|
00002bd0 bb bb bb bb bb bb bb b7 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb |................|
00002be0 7b 77 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 7f 7b 7b bb |{w...........{{.|
00002bf0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb |................|
00002c00 bb 7b 7b 7b 77 77 7b 7b bb bb 7b 77 f7 ff ff ff |.{{{ww{{..{w....|
00002c10 ff ff ff ff 0f 00 00 00 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb |................|
00002c20 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb b7 b7 77 |...............w|
00002c30 ff 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.wwwww..........|
00002c40 0f 00 00 00 77 7b 7b bb bb bb bb bb bb bb bb bb |....w{{.........|
00002c50 bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b 7b 77 f7 ff ff ff ff |.......{{{w.....|
00002c60 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002c70 b7 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb |................|
00002c80 bb bb b7 b7 77 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |....ww..........|
00002c90 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 77 7b 7b bb |............w{{.|
00002ca0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b 77 77 |............{{ww|
00002cb0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002cc0 ff ff ff ff 0f 00 00 00 b7 b7 b7 b7 bb bb bb bb |................|
00002cd0 bb bb bb bb bb bb 7b 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff |......{ww.......|
00002ce0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002cf0 0f 00 00 00 77 7b 7b 7b bb bb bb bb bb bb 7b 7b |....w{{{......{{|
00002d00 7b 7b 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |{{w.............|
00002d10 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002d20 b7 b7 b7 b7 b7 b7 bb bb b7 b7 b7 77 77 f7 ff ff |...........ww...|
00002d30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002d40 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 77 7b 7b 7b |............w{{{|
00002d50 7b 7b 7b 7b 7b 77 77 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |{{{{{ww.........|
00002d60 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002d70 ff ff ff ff 0f 00 00 00 7f b7 b7 b7 b7 77 77 77 |.............www|
00002d80 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002d90 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002da0 0f 00 00 00 ff 7f 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff |......www.......|
00002db0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002dc0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 |................|
00002dd0 fc 01 00 00 70 69 6e 62 31 30 00 00 00 00 00 00 |....pinb10......|
00002de0 06 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 |................|
00002df0 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 f0 f0 f0 |................|
00002e00 00 f0 f0 f0 00 d0 d0 d0 00 d0 d0 d0 00 b0 b0 b0 |................|
00002e10 00 b0 b0 b0 00 90 90 90 00 90 90 90 00 70 70 70 |.............ppp|
00002e20 00 70 70 70 00 50 50 50 00 50 50 50 00 30 30 30 |.ppp.PPP.PPP.000|
00002e30 00 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 90 |.000..........@.|
00002e40 00 00 40 90 00 e0 e0 00 00 e0 e0 00 00 00 c0 00 |..@.............|
00002e50 00 00 c0 00 00 d0 00 00 00 d0 00 00 00 e0 e0 b0 |................|
00002e60 00 e0 e0 b0 00 50 80 00 00 50 80 00 00 f0 b0 00 |.....P...P......|
00002e70 00 f0 b0 00 00 00 b0 f0 00 00 b0 f0 ff ff ff ff |................|
00002e80 ff ff ff ff 77 77 77 77 77 77 77 ff ff ff ff 77 |....wwwwwww....w|
00002e90 77 77 77 77 f7 ff 00 00 ff ff ff ff 77 77 77 77 |wwww........wwww|
00002ea0 c2 22 2c c2 22 2c c2 77 77 77 77 2c c2 22 2c c2 |.",.",.wwww,.",.|
00002eb0 72 f7 00 00 ff ff 7f 77 c2 2c cc c2 2c cc c2 2c |r......w.,..,..,|
00002ec0 cc c2 2c cc c2 2c cc c2 2c cc c2 2c cc 72 00 00 |..,..,..,..,.r..|
00002ed0 ff 7f c7 22 2c c2 22 2c c2 c2 cc cc c5 5c cc cc |...",.",.....\..|
00002ee0 cc 55 cc c5 5c cc 77 55 75 f7 00 00 ff c7 2c cc |.U..\.wUu.....,.|
00002ef0 c2 cc cc c5 cc c5 cc c5 5c c5 55 cc 55 cc 55 7c |........\.U.U.U||
00002f00 c7 77 55 77 f7 ff 00 00 7f 2c c2 cc 5c cc 55 cc |.wUw.....,..\.U.|
00002f10 55 5c c5 5c c5 5c cc 77 cc 77 cc 55 75 75 77 ff |U\.\.\.w.w.Uuuw.|
00002f20 ff ff 00 00 c7 c5 5c cc c5 55 cc 55 cc c5 7c c7 |......\..U.U..|.|
00002f30 7c c7 77 55 57 55 57 75 77 f7 ff ff ff ff 00 00 ||.wUWUWuw.......|
00002f40 57 5c c5 55 5c cc 77 55 77 75 57 75 75 77 77 77 |W\.U\.wUwuWuuwww|
00002f50 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff 00 00 c7 77 5c cc |www..........w\.|
00002f60 75 57 75 77 77 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff |uWuwwwww........|
00002f70 ff ff ff ff ff ff 00 00 7f 55 77 75 57 75 75 ff |.........UwuWuu.|
00002f80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00002f90 ff ff 00 00 ff 77 55 57 75 75 f7 ff ff ff ff ff |.....wUWuu......|
00002fa0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 |................|
00002fb0 ff ff 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |..www...........|
00002fc0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 04 06 00 00 |................|
00002fd0 70 69 6e 62 31 31 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 |pinb11..........|
00002fe0 25 00 00 00 00 00 00 00 0b 00 00 00 ac 00 00 00 |%...............|
00002ff0 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff |................|
00003000 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb |................|
00003010 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 |.........www.www|
00003020 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 |.UUU.UUU.333.333|
00003030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 |..........D...D.|
00003040 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 |................|
00003050 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb |................|
00003060 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 |.U...U..........|
00003070 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff 7f 77 77 ff ff ff |...........ww...|
00003080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003090 ff ff ff 7f 77 77 77 ff ff 0f 00 00 ff 7f c7 c4 |....www.........|
000030a0 44 77 77 ff ff ff ff ff 47 34 73 ff ff ff ff ff |Dww.....G4s.....|
000030b0 ff ff ff ff ff ff 77 c7 44 c4 cc f7 ff 0f 00 00 |......w.D.......|
000030c0 ff 47 cc 4c 44 4c 44 77 77 77 f7 7f 44 33 f7 ff |.G.LDLDwww..D3..|
000030d0 ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 44 cc 4c 44 4c 7c |........wwD.LDL||
000030e0 ff 0f 00 00 ff c7 c4 c4 c4 cc 44 c4 c4 44 74 77 |..........D..Dtw|
000030f0 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff 77 77 77 c4 c4 44 c4 |ww.......www..D.|
00003100 c4 c4 44 77 ff 0f 00 00 ff 7f 47 44 4c 4c 4c cc |..Dw......GDLLL.|
00003110 4c 4c 44 4c 4c 4c 74 77 77 77 77 77 77 4c 4c 4c |LLDLLLtwwwwwwLLL|
00003120 44 cc 4c 4c 44 77 77 4c f7 0f 00 00 ff 7f 74 77 |D.LLDwwL......tw|
00003130 77 77 44 c4 c4 c4 c4 cc c4 44 c4 c4 44 c4 c4 c4 |wwD......D..D...|
00003140 44 c4 cc c4 44 c4 c4 77 77 c4 c4 c4 74 0f 00 00 |D...D..ww...t...|
00003150 ff 47 4c 44 44 74 77 77 77 44 4c 4c 4c 4c cc 4c |.GLDDtwwwDLLLL.L|
00003160 4c cc cc 4c 4c 4c 4c 4c 77 77 77 ff 47 44 cc 4c |L..LLLLLwww.GD.L|
00003170 74 0f 00 00 7f c4 c4 cc c4 74 ff ff ff 77 77 c4 |t........t...ww.|
00003180 44 c4 c4 c4 44 c4 c4 c4 77 77 77 77 ff ff ff ff |D...D...wwww....|
00003190 47 c4 c4 44 44 07 00 00 7f 44 44 4c 44 f7 ff ff |G..DD....DDLD...|
000031a0 ff ff ff 77 77 77 77 77 77 77 77 77 33 33 33 77 |...wwwwwwwww333w|
000031b0 ff 7f 77 ff 7f 44 44 4c 4c 07 00 00 7f c4 c4 c4 |..w..DDLL.......|
000031c0 c4 f7 7f 77 77 f7 ff 7f 77 f7 ff ff ff 7f 33 33 |...ww...w.....33|
000031d0 33 44 34 33 77 47 33 77 7f c4 c4 cc 44 07 00 00 |3D43wG3w....D...|
000031e0 47 4c cc 4c 4c f7 37 33 33 73 7f 37 33 73 ff ff |GL.LL.733s.73s..|
000031f0 ff ff 77 47 44 77 44 33 33 33 37 74 7f 44 44 4c |..wGDwD3337t.DDL|
00003200 44 07 00 00 c7 44 c4 44 44 f7 37 43 74 33 37 43 |D....D.DD.7Ct37C|
00003210 34 73 7f 77 77 f7 ff 7f 77 ff 77 43 44 77 33 74 |4s.ww...w.wCDw3t|
00003220 7f c4 c4 c4 44 07 00 00 47 44 cc 4c 44 f7 37 43 |....D...GD.LD.7C|
00003230 47 33 37 43 34 77 37 33 33 73 77 f7 ff ff ff 77 |G37C4w733sw....w|
00003240 77 33 74 f7 7f 44 cc 4c 4c 07 00 00 c7 c4 cc c4 |w3t..D.LL.......|
00003250 74 ff 37 43 47 34 33 74 34 37 33 74 47 34 33 73 |t.7CG43t473tG43s|
00003260 77 77 77 33 43 74 f7 ff ff 47 c4 44 44 07 00 00 |www3Ct...G.DD...|
00003270 47 4c 4c 4c 7c ff 37 43 74 44 44 74 47 34 44 f7 |GLLL|.7CtDDtG4D.|
00003280 7f 47 44 33 33 33 43 73 77 47 77 ff ff 47 4c 4c |.GD333CswGw..GLL|
00003290 4c 07 00 00 47 44 c4 44 74 ff 7f 33 44 77 77 47 |L...GD.Dt..3DwwG|
000032a0 74 34 77 ff ff 7f 77 77 44 44 77 47 34 33 43 f7 |t4w...wwDDwG43C.|
000032b0 ff 47 c4 cc 44 07 00 00 47 4c cc 44 f7 ff 7f 37 |.G..D...GL.D...7|
000032c0 33 43 44 34 44 77 77 77 77 47 44 44 77 77 44 33 |3CD4DwwwwGDDwwD3|
000032d0 33 73 33 74 ff 47 4c 4c 4c 07 00 00 c7 c4 cc c4 |3s3t.GLLL.......|
000032e0 f7 ff ff 7f 77 77 77 33 33 44 44 44 44 34 33 33 |....www33DDDD433|
000032f0 44 34 73 77 77 37 43 74 7f 44 44 c4 44 07 00 00 |D4sww7Ct.DD.D...|
00003300 47 44 4c 4c f7 ff 7f 37 33 44 77 77 33 33 33 33 |GDLL...73Dww3333|
00003310 73 77 37 33 33 33 37 33 33 43 74 f7 7f 44 cc 4c |sw7333733Ct..D.L|
00003320 44 07 00 00 47 c4 cc 44 74 ff 77 33 73 77 ff ff |D...G..Dt.w3sw..|
00003330 77 77 77 77 47 34 73 77 77 77 33 74 77 77 f7 ff |wwwwG4swww3tww..|
00003340 7f c4 c4 c4 74 0f 00 00 7f 4c 4c 4c 7c f7 ff 37 |....t....LLL|..7|
00003350 43 74 77 77 33 33 33 44 47 34 77 7f 33 73 33 44 |Ctww333DG4w.3s3D|
00003360 77 ff ff ff 47 44 4c 44 74 0f 00 00 7f 44 c4 44 |w...GDLDt....D.D|
00003370 44 74 f7 7f 37 33 33 33 77 77 37 33 74 44 33 37 |Dt..7333ww73tD37|
00003380 33 33 77 33 43 f7 ff ff 47 c4 cc 44 74 0f 00 00 |33w3C...G..Dt...|
00003390 7f 44 cc cc 4c 44 74 ff 7f 77 77 77 ff ff 37 33 |.D..LDt..www..73|
000033a0 74 47 34 73 43 34 33 37 43 f7 ff 7f 44 44 4c 4c |tG4sC437C...DDLL|
000033b0 f7 0f 00 00 ff c7 c4 c4 c4 cc c4 77 f7 ff ff ff |...........w....|
000033c0 ff 77 33 74 f7 7f 44 33 37 74 44 33 74 f7 ff 47 |.w3t..D37tD3t..G|
000033d0 c4 44 c4 74 ff 0f 00 00 ff 7f 4c 44 4c cc 4c 37 |.D.t......LDL.L7|
000033e0 73 f7 ff ff 77 33 74 f7 ff ff 77 44 33 43 77 77 |s...w3t...wD3Cww|
000033f0 f7 ff 77 4c cc 4c 4c f7 ff 0f 00 00 ff ff 47 c4 |..wL.LL.......G.|
00003400 c4 44 c4 77 33 73 ff 77 33 74 f7 ff ff ff ff 77 |.D.w3s.w3t.....w|
00003410 77 77 ff ff ff 77 c4 44 c4 c4 74 ff ff 0f 00 00 |ww...w.D..t.....|
00003420 ff ff 7f 77 47 44 4c f7 37 33 77 33 74 f7 ff 77 |...wGDL.73w3t..w|
00003430 77 77 77 ff ff ff ff ff 77 44 4c 4c 44 44 f7 ff |www.....wDLLDD..|
00003440 ff 0f 00 00 ff ff ff ff 7f 77 c7 7c 7f 37 33 74 |.........w.|.73t|
00003450 f7 ff 77 44 44 44 44 77 77 77 77 77 44 c4 cc c4 |..wDDDDwwwwwD...|
00003460 44 74 ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff ff ff 47 7c |Dt............G||
00003470 ff 7f 77 f7 ff 7f 44 44 cc 4c 4c 44 44 44 44 44 |..w...DD.LLDDDDD|
00003480 4c 44 4c 4c 44 f7 ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff |LDLLD...........|
00003490 ff ff c7 74 ff ff ff ff ff 7f 44 c4 c4 c4 44 c4 |...t......D...D.|
000034a0 cc c4 c4 c4 cc c4 c4 44 77 ff ff ff ff 0f 00 00 |.......Dw.......|
000034b0 ff ff ff ff ff ff 7f f7 ff ff ff ff ff ff 47 4c |..............GL|
000034c0 4c 44 74 44 4c 4c 44 4c 4c 4c 44 77 ff ff ff ff |LDtDLLDLLLDw....|
000034d0 ff 0f 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000034e0 ff ff 7f c4 c4 44 f7 77 44 44 44 44 74 77 77 ff |.....D.wDDDDtww.|
000034f0 ff ff ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003500 ff ff ff ff ff ff ff 47 4c 44 f7 ff 77 77 77 77 |.......GLD..wwww|
00003510 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff |................|
00003520 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f c4 cc 44 74 ff |.............Dt.|
00003530 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
00003540 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 44 |...............D|
00003550 4c 44 74 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |LDt.............|
00003560 ff 0f 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003570 ff ff 7f c4 c4 44 74 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.....Dt.........|
00003580 ff ff ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003590 ff ff ff ff ff ff ff 47 4c 44 f7 ff ff ff ff ff |.......GLD......|
000035a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 ff ff ff ff |................|
000035b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 47 44 44 f7 ff |...........GDD..|
000035c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
000035d0 54 03 00 00 70 69 6e 62 31 32 00 00 00 00 00 00 |T...pinb12......|
000035e0 09 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 |................|
000035f0 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00003600 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb |................|
00003610 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 |.............www|
00003620 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 |.www.UUU.UUU.333|
00003630 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 |.333..........D.|
00003640 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 |..D.............|
00003650 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb |................|
00003660 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 |.....U...U......|
00003670 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff ff ff ff 77 |...............w|
00003680 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |www.............|
00003690 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 ff |...........wwww.|
000036a0 ff ff 0f 00 ff ff 77 b7 bb bb bb 7b f7 ff ff ff |......w....{....|
000036b0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000036c0 ff ff 77 bb bb bb 7b 77 ff ff 0f 00 ff 7f 7b 7b |..w...{w......{{|
000036d0 bb 1b 1b bb 7b f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |....{...........|
000036e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 77 bb 1b 1b bb b7 b7 |.........w......|
000036f0 f7 ff 0f 00 ff b7 b7 bb bb bb b1 b1 bb 7b ff ff |.............{..|
00003700 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003710 7f bb bb b1 b1 bb bb 7b 7b ff 0f 00 7f 7b bb bb |.......{{....{..|
00003720 bb bb 1b bb bb 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.....{..........|
00003730 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f bb bb 1b bb bb bb bb |................|
00003740 b7 f7 0f 00 7f b7 bb bb bb bb bb bb bb 7b ff ff |.............{..|
00003750 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003760 7f bb bb bb bb bb bb bb 7b 7b 0f 00 77 7b bb bb |........{{..w{..|
00003770 bb bb bb bb bb 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.....{..........|
00003780 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f bb bb bb bb bb bb bb |................|
00003790 bb 77 0f 00 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb f7 ff ff |.w..............|
000037a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000037b0 ff b7 bb bb bb bb bb bb 7b 7b 07 00 77 7b bb bb |........{{..w{..|
000037c0 bb bb bb bb 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |....{...........|
000037d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f bb bb bb bb bb bb |................|
000037e0 bb b7 07 00 b7 b7 bb bb bb bb bb bb bb f7 ff ff |................|
000037f0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003800 ff b7 bb bb bb bb bb bb 7b 7b 07 00 7f 7b bb bb |........{{...{..|
00003810 bb bb bb bb bb 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |.....{..........|
00003820 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f bb bb bb bb bb bb bb |................|
00003830 b7 b7 07 00 7f b7 b7 bb bb bb bb bb bb 7b ff ff |.............{..|
00003840 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00003850 7f bb bb bb bb bb bb 7b 7b 7b 0f 00 ff 77 7b bb |.......{{{...w{.|
00003860 bb bb bb bb 7b 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |....{{..........|
00003870 ff ff ff ff ff ff ff ff 7f b7 bb bb bb bb bb b7 |................|
00003880 b7 77 0f 00 ff 7f b7 b7 b7 bb bb b7 b7 f7 ff ff |.w..............|
00003890 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000038a0 7f 77 7b bb bb 7b 7b 7b 7b f7 0f 00 ff ff 77 7b |.w{..{{{{.....w{|
000038b0 7b 7b 7b 7b 7b ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |{{{{{...........|
000038c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff b7 b7 b7 b7 b7 b7 b7 |................|
000038d0 77 ff 0f 00 ff ff 7f b7 b7 b7 b7 77 f7 ff ff ff |w..........w....|
000038e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
000038f0 ff 7f 77 7b 7b 7b 7b 7b f7 ff 0f 00 ff ff ff 7f |..w{{{{{........|
00003900 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |www.............|
00003910 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 f7 |...........wwww.|
00003920 ff ff 0f 00 8c 01 00 00 70 69 6e 62 31 33 00 00 |........pinb13..|
00003930 00 00 00 00 03 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00003940 0b 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
00003950 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd |................|
00003960 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 |................|
00003970 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 |.www.www.UUU.UUU|
00003980 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 |.333.333........|
00003990 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 |..D...D.........|
000039a0 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 |................|
000039b0 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 |.........U...U..|
000039c0 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff |................|
000039d0 ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 ff ff ff ff 0f 00 00 |......www.......|
000039e0 ff ff ff 77 77 27 52 22 25 77 77 ff ff 0f 00 00 |...ww'R"%ww.....|
000039f0 ff 7f 77 52 25 52 52 52 22 55 11 77 ff 0f 00 00 |..wR%RRR"U.w....|
00003a00 7f 37 55 22 52 22 25 25 52 11 51 15 77 0f 00 00 |.7U"R"%%R.Q.w...|
00003a10 37 33 33 55 22 25 25 25 15 51 15 11 11 07 00 00 |733U"%%%.Q......|
00003a20 37 55 35 33 25 52 52 52 11 15 11 55 15 07 00 00 |7U53%RRR...U....|
00003a30 7f 33 53 33 53 22 25 15 51 11 51 11 71 0f 00 00 |.3S3S"%.Q.Q.q...|
00003a40 ff 77 33 55 33 25 25 15 15 51 15 71 f7 0f 00 00 |.w3U3%%..Q.q....|
00003a50 ff ff 77 37 33 25 25 15 15 11 77 f7 ff 0f 00 00 |..w73%%...w.....|
00003a60 ff ff ff 7f 77 22 52 11 71 77 ff ff ff 0f 00 00 |....w"R.qw......|
00003a70 ff ff ff ff ff 27 52 11 f7 ff ff ff ff 0f 00 00 |.....'R.........|
00003a80 ff ff ff ff ff 7f 52 71 ff ff ff ff ff 0f 00 00 |......Rq........|
00003a90 ff ff ff ff ff ff 27 f7 ff ff ff ff ff 0f 00 00 |......'.........|
*
00003ab0 c4 01 00 00 70 69 6e 62 31 34 00 00 00 00 00 00 |....pinb14......|
00003ac0 05 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 1b 00 00 00 |................|
00003ad0 2c 00 00 00 2c 00 00 00 0c 00 00 00 ff ff ff ff |,...,...........|
00003ae0 ff ff ff ff ff 7f 77 77 77 77 ff ff ff ff ff ff |......wwww......|
00003af0 ff ff ff 0f ff 7f 77 77 77 ff 7f 77 77 b7 be be |......www..ww...|
00003b00 be be 77 77 77 ff 7f 77 77 77 ff 0f 7f e7 eb eb |..www..www......|
00003b10 eb 77 e7 eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb 77 e7 eb |.w...........w..|
00003b20 eb eb 77 0f b7 be 7e 77 be be be be be be be be |..w...~w........|
00003b30 be be be be be be be 7e 77 be be 07 e7 eb 7b 7f |.......~w.....{.|
00003b40 77 77 e7 eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb 77 77 77 |ww...........www|
00003b50 7f eb eb 07 7f b7 be c7 7c f7 7f be be be be be |........|.......|
00003b60 be be be be 7e ff 77 cc b7 be 77 0f ff e7 7b cc |....~.w...w...{.|
00003b70 cc 7c ff e7 eb eb eb eb eb eb eb eb f7 7f cc cc |.|..............|
00003b80 7c eb f7 0f ff 7f c7 cc cc cc f7 7f be be be be ||...............|
00003b90 be be be 7e ff c7 cc cc cc 77 ff 0f ff ff 7f c7 |...~.....w......|
00003ba0 cc 77 ff ff 77 eb eb eb eb eb 7b f7 ff 7f c7 cc |.w..w.....{.....|
00003bb0 77 ff ff 0f ff ff ff 7f 77 ff ff ff ff b7 be be |w.......w.......|
00003bc0 be be f7 ff ff ff 7f 77 ff ff ff 0f ff ff ff ff |.......w........|
00003bd0 ff ff ff ff ff 7f 77 eb 7b 77 ff ff ff ff ff ff |......w.{w......|
00003be0 ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f ee 77 |...............w|
00003bf0 e7 7e ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff |.~..............|
00003c00 ff 77 ff ff ff ff e7 ee ee f7 ff ff ff 7f f7 ff |.w..............|
00003c10 ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff 77 99 99 99 79 ee |..........w...y.|
00003c20 7e 99 99 99 79 f7 ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff |~...y...........|
00003c30 ff ff ff 77 99 99 99 e7 97 99 99 79 f7 ff ff ff |...w.......y....|
00003c40 ff ff ff 0f ff ff ff ff ff ff ff ff 77 99 99 e7 |............w...|
00003c50 97 99 79 f7 ff ff ff ff ff ff ff 0f ff ff ff ff |..y.............|
00003c60 ff ff ff ff ff 77 77 ff 7f 77 f7 ff ff ff ff ff |.....ww..w......|
00003c70 ff ff ff 0f ec 04 00 00 70 69 6e 62 31 35 00 00 |........pinb15..|
00003c80 00 00 00 00 07 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 |........!.......|
00003c90 0b 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 0c 00 00 00 |................|
00003ca0 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd |................|
00003cb0 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 |................|
00003cc0 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 |.www.www.UUU.UUU|
00003cd0 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 |.333.333........|
00003ce0 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 |..D...D.........|
00003cf0 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 |................|
00003d00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 |.........U...U..|
00003d10 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff |................|
00003d20 ff ff 7f 77 77 77 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff |...www..........|
00003d30 ff ff ff ff ff ff ff 77 77 77 77 ff ff 0f 00 00 |.......wwww.....|
00003d40 ff 7f c7 cc cc cc 7c f7 ff ff ff ff ff ff ff ff |......|.........|
00003d50 ff ff ff ff ff ff 77 cc cc cc cc 77 ff 0f 00 00 |......w....w....|
00003d60 7f c7 7c 77 77 77 c7 7c f7 ff ff ff ff ff ff ff |..|www.|........|
00003d70 ff ff ff ff ff 77 cc 77 77 77 77 cc 77 0f 00 00 |.....w.wwww.w...|
00003d80 c7 7c f7 ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff ff ff ff |.|......|.......|
00003d90 ff ff ff ff 77 cc 77 ff ff ff ff 77 cc 07 00 00 |....w.w....w....|
00003da0 c7 f7 ff ff ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff ff ff |.........|......|
00003db0 ff ff ff 77 cc 77 ff ff ff ff ff ff c7 07 00 00 |...w.w..........|
00003dc0 c7 7c ff ff ff ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff ff |.|........|.....|
00003dd0 ff ff 77 cc 77 ff ff ff ff ff ff 7f cc 07 00 00 |..w.w...........|
00003de0 7f cc f7 ff ff ff ff ff ff 7f c7 7c ff ff ff ff |...........|....|
00003df0 ff 7f cc 77 ff ff ff ff ff ff ff c7 7c 0f 00 00 |...w........|...|
00003e00 ff c7 7c ff ff ff ff ff ff ff 7f cc f7 ff ff ff |..|.............|
00003e10 ff c7 7c ff ff ff ff ff ff ff 7f cc f7 0f 00 00 |..|.............|
00003e20 ff 7f cc f7 ff ff ff ff ff ff ff c7 7c ff ff ff |............|...|
00003e30 7f cc f7 ff ff ff ff ff ff ff c7 7c ff 0f 00 00 |...........|....|
00003e40 ff ff c7 7c f7 ff ff ff ff ff ff 7f cc f7 ff ff |...|............|
00003e50 c7 7c ff ff ff ff ff ff ff 77 cc f7 ff 0f 00 00 |.|.......w......|
00003e60 ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff ff ff ff c7 7c ff 7f |....|........|..|
00003e70 cc f7 ff ff ff ff ff ff 77 cc 77 ff ff 0f 00 00 |........w.w.....|
00003e80 ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff ff ff c7 7c ff 7f |.....|.......|..|
00003e90 cc f7 ff ff ff ff ff 77 cc 77 ff ff ff 0f 00 00 |.......w.w......|
00003ea0 ff ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff ff 7f 77 77 77 77 |......|.....wwww|
00003eb0 77 77 ff ff ff ff 77 cc 77 ff ff ff ff 0f 00 00 |ww....w.w.......|
00003ec0 ff ff ff ff ff 7f c7 7c f7 ff ff b7 b3 b3 52 51 |.......|......RQ|
00003ed0 51 51 f7 ff ff 77 cc 77 ff ff ff ff ff 0f 00 00 |QQ...w.w........|
00003ee0 ff ff ff ff ff ff 7f c7 7c f7 ff 37 3b 3b 25 15 |........|..7;;%.|
00003ef0 15 15 f7 ff 77 cc 77 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |....w.w.........|
00003f00 ff ff ff ff ff ff ff 7f c7 7c ff 7f b7 b3 52 51 |.........|....RQ|
00003f10 51 77 ff 7f cc 77 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |Qw...w..........|
00003f20 ff ff ff ff ff 6f f6 ff 7f cc f7 ff 7f 77 77 77 |.....o.......www|
00003f30 77 ff ff c7 7c ff ff 6f f6 ff ff ff ff 0f 00 00 |w...|..o........|
00003f40 ff ff ff ff ff ff 6f 96 99 c7 7c ff ff ff 16 f6 |......o...|.....|
00003f50 ff ff 7f cc 97 99 69 f6 ff ff ff ff ff 0f 00 00 |......i.........|
00003f60 ff ff ff ff ff ff ff 6f 99 79 cc f7 ff ff 16 f6 |.......o.y......|
00003f70 ff ff c7 7c 99 69 f6 ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |...|.i..........|
00003f80 ff ff ff ff ff ff ff ff 96 99 c7 7c ff ff 16 f6 |...........|....|
00003f90 ff 7f cc 97 99 f6 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |................|
00003fa0 ff ff ff ff ff ff ff ff 6f 99 79 7c 99 99 16 96 |........o.y|....|
00003fb0 99 79 7c 99 69 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |.y|.i...........|
00003fc0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 96 79 7c 69 99 16 96 |..........y|i...|
00003fd0 69 79 7c 99 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |iy|.............|
00003fe0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f 79 7c 69 99 16 96 |.........oy|i...|
00003ff0 69 79 7c 69 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |iy|i............|
00004000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 76 7c 69 99 16 96 |..........v|i...|
00004010 69 79 7c f6 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |iy|.............|
00004020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 76 7c 69 99 16 96 |..........v|i...|
00004030 69 79 7c f6 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |iy|.............|
00004040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff c7 97 69 99 16 96 |............i...|
00004050 69 99 c7 f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |i...............|
00004060 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff c7 7c 67 99 16 96 |...........|g...|
00004070 69 77 cc f7 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |iw..............|
00004080 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f 79 cc 6c 99 16 96 |.........oy.l...|
00004090 69 cc 7c 69 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |i.|i............|
000040a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f c7 cc 6c 99 16 96 |.........o..l...|
000040b0 69 cc cc 67 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |i..g............|
000040c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 96 c7 cc 6c 99 16 96 |............l...|
000040d0 69 cc cc 97 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |i...............|
000040e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 96 79 cc cc 96 16 96 |..........y.....|
000040f0 c6 cc 7c 99 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |..|.............|
00004100 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 6f 99 77 77 79 17 77 |.........o.wwy.w|
00004110 79 77 97 69 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |yw.i............|
00004120 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 66 99 99 99 99 99 |..........f.....|
00004130 99 99 69 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |..i.............|
00004140 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 66 66 66 66 66 |...........fffff|
00004150 66 66 f6 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 |ff..............|
00004160
pinb3.png
pinb0.png
pinb6.png
pinb13.png
pinb5.png
pinb10.png
pinb1.png
pinb14.png
pinb15.png
pinb12.png
pinb7.png
pinb4.png
pinb2.png
pinb11.png
pinb9.png
pinb8.png