Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94 » !AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/T5

!AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/T5

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94
Filename: !AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/T5
Read OK:
File size: 2114 bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
Duplicates

There are 2 duplicate copies of this file in the archive:

File contents
!!p31rl��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������DD34CDT4DDUUEDDCCD4DDDUEETEEUEDDDDUDTDDCDEEDD5DDDDDDEDDDTTTDDDDDEEEE4CD4DDD43DDDDDDUUDDDDDDDDDEEETDTTTUDCDTUEDD4DTTDDSEDEDDDDU4DCTEED3CDE4DTDD4T4DDDCCDCDETTUDDDUDEDDDDEEUEDDEDTDDDDEUDCCDDEECDDDDTD4C444DEEUD44TDC3CDDTDDTD4D43CTDEDECDDTTTTDDUTET4DTD4EDEEDDUD44DDDDETDDDDE4DC34DTTT434DDCCDD4DEEEDCCC3SDEE4DDCCUEECESTTDC44DD3EDDDDDDC4CDDDTTEEDDEE444CCTDEEDDCT44CDTDTD4EDD4D3CEDD4C4D3DTED3DEE4DCCCC4EDEDDD4DC3DDDDEEEDDTT43C3DDDDUEDDUDCCDDEDD3TDDTE43C4DD44D3CEE44CTT5443CDCDUDDEEC434C4UTTEUDDEE4DD4DDDDETTDEE4C4DDD44TDDTTDCDCDE4C44DDD3CCTDT4CCCCCTTDDDDDDCC4CETTTTDCEEDCD34DDETDEUTT4CDTDDDDDDDDEDDD4D44DDDD44DDTDET44CCCDDEDCDDT44DD4TTTTTDDD43CD34TDDDDDEUT4DDDEDTDCCDTT4DDCCD4DDDC4DSTEETTCC4C3DDTE4DCD4DUE4DDEDDDD4344444DDDD3CTTDDDDDTDDDTCDDD4D43DDT4DDD44DDTEDE43C3CDDDTDECDCDEDDDEED44DDEC3334DDDD43DEDDCDDDCDED3DDD4D4CEEDDDDD4DTETUTTCDD4DDDTEETDD4TTDCDDCD4CDUTDCCCUDD4433SED4DU3C4DTEDDETDDDDDTDDE4D44ETUTUEDEE4DDEDTTEEECDED4DD34D4DTTD44TTEETD43DEDD4DCCDDTT5UTEEDDUEEDETDCCCTEUUDEDDDCUDDDDDTDD4DDD4434DDDDTEUE3TUUDEDDDDDD4443CDDDUUDEEEDDETTDDEDDCCDEEEDDDEETT5DDDEEDDDT4DD4CDCEEDDTEE4TTTUDDDDDDD4DDC4DDTTDTTDDDTEEUDDDDDDTTTDEDDEDETEDDDDUTDDDD4DD4DTDCDDDTUDDEUUDCDDDDD44SE4DDDDDDDTDCDDTT44CDDDDDDETDDDEDTDCCDEDTDDDUTDDDDTUDCUDCSTEDUTTDCDDDDD34TUDDDDDDCDD34EDDED34DDD4DDDEDDDEDDD4DDDDTDCTDTT43DEE44TDCDUDDEETTDDDDDD4CDETUDDDD4D4C3DEDDD44DD4DDDDTDDTD3DDEDDDCD4DDDTT43ETD44T4DCUUDDDDEEDDDDDDDDTDUDDDDDDC34CDDDEDDDD44CDEED4DD4DTTDEDDTDDDDTD33DCU4CCD4DEEDD3DTTCDTDEDD4DDDEDETCCCC344DDUEEEDCCDDTDEDCDDDTTDDDDDDDDDDD33CCDE4DDDTUD4443TEDDEEEDD4D44DDDT44DCCDDDDUUTUDC44DETDDD4D3DUDT4DD4TUDD43C44DDTDDDEE4D3CCTEDDDD4DDD4434ETU4CCDDDD3DDDDEDDDDDTTDEDD433DD444DDDETD433CCDDTTDTEECC44CUTEDD34DEU4D4CDEDDD4UDDEDEDDDDUDDD4DDETDD3343DCD3DDUDDDC33DDD4CETEEEDE34DTEDE44CTDUDD44DTTDDDTDDDEDTDD3DDC433DTDEDCD34CCCTDTEEEED33CDDDCEEEUTUDC3DDEED44DTDECDC3TEDDD4DDDEDTDTDDDDD33CDETT4D44C34DDDETEUEED44DDDDDCTTDEE4DDETDDD44UE34E34TTDTDDTDDEEDDDDDDDD43CTDEE4D434CCDTDTDEUTEDD4CDTDD4CDDTUDDDTDUDUE4433CDC3D53TTTDEDDDDDDDTD3D33CDTTE4DDC344DDDDETEEUTTCCDDTD4CD4DUEDDEEDDETDCD4CDDCUD4TTEEDDDDDDDTD4DDD3DDCUTTCD344DTD4TDDUDDEDDCDDED43T4CTTTDDTDDDEDDEE3EDTTD4DUTDEDDDDTDEDDDDDCDDCCT43CDCCDDD4E5CTEEEEDD4DDE4DEDCDDEDDDTTDEDDETCDDEDDDDDSTDDDD4DEDDDEEE444D3T43C44DDEECDDCETEDEDEDDTTDEEDTEDDDE4DDCDDTTECDDTDDECDDEEDDDD4DDDDEETDD434E43SD444DTDCDTTEEDDDD4DDDTTDDDDDDEDDCCCDDDEDDCDDDDE44CTDDDD4DDDDDDDEDDCCCTECD4344DDDCEEEEEDDC4DDTDEDDDDEDCTTD3DCDDDEE4DUTDDUD3DEDDDDEDDDDCDDDD444TTTE433C3CDDDTDEUDDCCDSEDTDDDDEEDDDDDDDDDDTUUETTEDD5DD4EDDDDDDDDEDD33DDDDUEETDCC3CCCDDEDDEECDDDDTCDDCCTD4CDDDDDDDDDDTTTEEEEE3E4DTDCDDEDDUDD434D4DTDDDU4C3CCCDDDEEDD44DDU44CCTEDD4CC4444CDDCDDTUUTTTTDDDDDDEDDDDEDEEDDCC3CDDDEE4D34DDDTDDTDDD444TEE4TDEUED4DCD33DD4D3DDTUUETEUUT4DDTTDDDCDDEDDCD4CCCDDDDD44CTDEEDEEEDT4CDDEEDDTTEED43CDE3DDC4CCDUTTCDTEUDCDDDUTDDD4DDCDDD4434DDDDDDCCDEETTTTDDDEDDDDDD3CDE4DD34TT4DDDDCDUDUEC3CDC5DDDUTDDDDCD3DEDED333DDDDE433DDTTDEUEDUTDDDDDD4DDSEDTUDTTDDTD4CTDDDDD3S33CDTUDTTDDDDD44DDE443CDTDD4DC4CDETDTEDDEUTCTTDDC3DDEDUTEDEUDDTCDE44DDD34333DEDEEUTEDDCDCSD3D43CUDDE44444DDDDEDCTTTEDDDDDDDDTEEUUUTED5CD4TD33DDDD343CTTDDDUEE4DDCC44C3ECDTEDDDDEE3CDDD43CUUTDDEDEEEDCDUTUEUDDT4DDDD533DTT4D33CEDDDCEUTDDDE44CCDDDDUDEDEDEEDDDD4433TTEDDDUTTEDDTEEEUUU3DEDDDT433CDTDCD44DTDC4UEEDDDDDD3TDEDTEEDDDTEUTEDC443CDEDEEDUTETEDDDETUTTD3UDDDEDDC4DE444TTDD44DTTDDCCDDD3DTDDDDDDD4DEEUTDDDCCDDEDDETDTTETDDDDDDTE4DEETTTTDCDDD444SUDT4DTTDDCDDDDDEEEDCDEDDDDDEUTTTTDDDTTTDTEDDEEDDDDDDDDDDDDUTECDDEDDDDDC33EDDEEEECEDDDDDEUUTDDDDD4DDDDTTEUTDDTDETTTECDD4DD4DDEDDDEE4TDD4DDDTEDDD33CECDEE4CDEDDDDTTDEEUEDDDDDDDDDTDEEEDDTDEDDDTTDDDDC3DTTTDDTCTD5DC4DDDDDDD3CDDDTDD4DDCDDDTEDDTTDDD4DDDDEDDDTTEDDDEDDD44EEDDD4CDEDDDDDDDDDCDDDDDDDD43DD4DDDDDDDDDDTTTECDEDDDDDDEDDTDDEUD34DDD44CCCDDDD44DTTDD3CCCDEDDDCDDDDDD4T44DCDDDDDSDDDEECDDEDTDEEU4DDDDUDTDDD3444D4DCCDDED3EEDED33DDS44DDD4DD4D4DDECCCDDDDCCCDDDDD3DDDETDTE4CDDDTUEEDECD444444CDDDD3EETED4CCCCC3DEEEEDDDDDD4DCTTD53C3DDD4CD4D4TDEEED33DDDEDEEC44EDDCCC34DCD4DTDTUTD433334CTTEEUE4DD4DCDUUTDC34CDD34U5D3DTDTD33CDDDDDEEDCCDTE444C3CDDC4DCEE44433CCCCEUEUTDD4DUEDUEUDD443CCD3DUE43DDUDD44CDDDDUTDDCDTTDD3C3DD4344DDUED4D3DC334TUTTDDDCDUTCEUUDD4CC34CCCE4DC4DEDEC33DDDDDEE4CDDDE444C3DDDCCDDUUDDDD4DCCCCTUTETDTDUDSTTUDDE343DDDDDD44C3DED4CDDDDTEUDCDDDDTD444C4DC4DDDTDEE44CCCD4CTDDEETTDED3DUTE4DCCCDEUDDDCCCCCDD4DEUDDEUD4D4DDDDED333DDDETDDDETDDDDDDUDCD4TTDEECTDDDDDE43DUD4DEDDDCCDDCCCDDTTDCTEDCDDDD4DDDD43DDDUEE3TTDE3CCTTTDDEDCEEDTDTEDDDDDC4DUTDSDDDDDDCD4DDDCEEEDEDD4DD4DCCCDDDCCCDDTDDDDD4D4DDDTDDDDDEDEECEDE4DDTDDTEDETDDUTDDCTDDD4CDD53TE5CD44DDCCEEDD4DCTETETD544CDDDTUDDDDDUTDCCCD3DED4DDECDETDTTD5DTD4DDCDD3CTTD3C4DTEDUDDDDD43CTDEED34DDDD4TTETDDDTE434CE4DDUDDD5C4DEUEEEDDEDCD4DDD3DDE4CDESUTEET444C43CDDDD4C44DEDDEETDDDDTE3D34DDDEEDDTE3DDEETDECDTCCDCDDEC3TDCDTETD4STTDCCT433DD4CDCDCDTDDUEEEDDDTD4D44EEETTEDU4DDEDUDDTTDDDCD4DDECSUDC3DDE53CETT3DD43DDDCCCD44DTDDTEDDDC4T4DD3DDDTDEEUUD4TDDEEDTTTU4DEDDDDDTTDDC3DDD4SDTDDDCECDDD3CDEDCDEUEDUT3CDDTDCD4C4CDEEDUDDDDDDTETDDEDCDEDDDCCDUDD4D44CCDDDEDDDCDDDDCDUTD4DUTDDTD3DDDDDDDDD4CTTETUEUDDDDETD4CT44CDDTC44DDUE4DD444DDDDE4DDTDEDEUDD54CEEEDDD33CCDCTDEDE3DETTDTDDDDDDTD44DDCDDDTCDCDETTEDDDD4DD4DDDD4DDDDTTDD3DDTTD3D44C4D4DDTUDEDTTEEDDD3DDTTDECDCDDDDDTD44TDEEU44EDDDDDUEDCDCDT4DD4D44DDEEDDDCCDDDDCDDEDEEEUDUU4C4DDDED44DEDDDDDDDDDUTUEEDDDTDDEEDDDDDD5DDDC3DEDEDDE444DDDDD444CDDDUTDTT4DDDDTDCD4TDDDC4TDDDDDUDUE4TETTTTTDDDUDE3DDDDCDTDDDD434DCDCCD4434DDDEEDUUCDEDDEEDDDDDDDDDTDDDTUTEEDDUUDUDDTDDC434CEDCD4DDECDE4C444C4CDDC3D4DDDD3DDDTDCDEU4DDDCDUDTEDDDEEEETTEUUTDDDDD4DD33CDCDDDCTDDDTD3DC3DDDDCEDDCDDTDD4DCDCDUTTEDTD4CEEEUDDDDEETDTUTTD5DDTDD344333CDDDDETTTDDDD4CDTDDDTTDDDTDDCDDD43DEUUEDED4TDDTEETDDDEETTE4DDDE4EDDD4D433DEEDETDDTTTD44DED3CCCTD4TTTTDDDC33CTEEETDD4DDDDEETDTDTTDEE3DDDD4CDDDCDD33TDEEDDTDDDTDD3DDDDDC4DT4STDEDDEDDCCDUUDCD34DDEEE4DTDDDDT444CDDE33TEDDTCDDDETDDDTDDDEDDDCDDE4CCSTDTTTTDDUDD43UTE4C44CCDDDD4TUDDEUDD3C3DD433TEDDDDDCETDEDDDDEDDEEEEDDD3CCDDDTEEEUTT4DDDDUD4DD3TCDEEEDDUDDDDE4C4DDDD34DUDDDT4DTDEDDDDDDDTTTTDDD433CC44DUTTEDDD4DDT4DDDECTDTDTDTDEUD3D4CTD4DD4D3TEDDED4CDEDCD4DDEDDTEEEDD43CDDD4ETTEEDD3DDDDDDDDDDTDDDDDT4TDECC34DDDDDDTDDDTDDDE4DCDCDDDEDDDUTE54DD4DDDD4DCTTDED4CDCDCDDDDDTTDTDEEETDDD44CDDDTDCUUCDDDDTDC4D4DC4DT44UTTT44DDD43DDCCCDETDDDDD4CDDDDDTTTTEDED4EEEE4D4CDDDDDDECDTTDEDDT4D3DDDDCCTTTTDDDDDD3DDDC4DDDDDUDEDD4DDDDDEETDCDDDDETDTD44DDD4CDDC44DEDDDDDDDD44D3DDEEEE4TDD44C54DCCDDDDEEUD4DDD3DTTEUDDD3DDD5CTUD33D4T4DD44DTDDDDED4DDCC4DDDDU5DDDEDD344CDDDDDDTTEEEDDD43CDEUEDD44DDTDCEE53C4DTDDD3CDDDD4DEDD4DT43CDTTEET4TDDDDCCCTUDDC3DUTTEDDT4DDDTDTUDCCDDDDDUU54CDDEUTDCDDDDD3DE4DDDUDCCDDDU4DDDDDCDCC4CTTDDDDDEETETUEDDDDTETDDCCDDEDEU433DDEEEUEDD4444DDDCDUT44CTDDEE33DDDDDDC3DDEDD4D4ECDTTTEDDDDTUTDD4DDDDETEDCCCUEEUTDTDDC4CDDDCDTEED3DE4DDCC3CCDC44CCDDDED4CCTDDDUE4D4DEEEDDD4TDDDDDDTDDDTEEDETD4DC4EDDDDDUCDTDEDCD4CCCCDDDD33C3DD3D4CCDTDEDDDCDTTDDCDDTUDDDDDDEEEEE54DEDDDDDDEDEDTD3DDDTETDD43C44DED3DDC4EDDDDEUETDDDD3CUD4CDDEDDDDDD4UDD4CT4CSDEDDDDD4D4TTEDCDDDDDDD444444TE3D4DCDDDDDDTEEDD4DCTTD33D3TTTDEDDDDDC44D44CDDD44DC3C3TTDDDDDDDDDET444DCTTCTCCCTTDDDDEETDDDCDTED43CDDEEDDDED4TE44CDCDDTDDDDDC4CEUDDDEDDEDDTTDC444DUDD44DDETDDDEDE4TDUEDTED33DTDDEDDD4DCEDDCDDCDDDDDCD34CTTDDTDUDD4TDTECCCDTTCDDDDETD44ETDDEDUEDTTDD33TEEEDDUE4DEUED4DDDDD3DDD343CDEDDDDDDEDCDED4DCDUDCDDDCTDEDCDDTTDDEUEDEDD33DETD4DTTDTEEDUD43CD43DD43CD4TTEDUDDUT4DCD344DTDEDDDDDDEDDDDDDTTDUUEED433DDEE43CDUCEEU4DDDCDDDCDD43433444TDTDTTDD4444DC4CDETDDEEDDDDDDTEDDEEEDD433TDTT43DDDTTEEDDD33DUDDDUDDCD44CCDEDEEEEDEDDC4D33CDDDDDDECTDEDDD4DTUDE4C3CTTEE53DDDDTTTDD344TDDDUTDD4DD44DCDETTEEUDDEEC343CDD44DDDTUUU4DD4DCDDECCDDEDEUDDDDDDDEUDD4CDETDDTTDDCTTDDCDDTTTTTDDDTT4D33CUDDCCDDEUTT4DDDCTEEEDCDDDTTTTECDDCDDDED4DDEEEDTETDDDTD44DDDUTE5433DT4C33CEED4DDDTDEDCDDDDDTDC4D4DDDEEEDDC4CDDETD43DTTEDDTDDDTCDDDDDTTTT5444DE3334DUDDDCDDDCCDDDDDSTTDDDDDDT4DTD3D43DDUUDTCC4TEDEUEDDDD4DDDTDDEEEDCDCTD33DDDEEDCCCTTC4DDTD4DDEDTDCEDEDDT4CD4DDTUETDDCDDTTTDTDDDT4TDTDEEEUDD4EDEE3C3EDTU444DDE4DDDD33DT4DTD4DDTDTUTSTDCDTTDEDDEDDEDEEDD44DEETDUTTUTTDDTEET33TTDD4D33CE4DDUDC344C3CTCC3TDDTDTTTDDTTDDDDDDCDTTDTDDCDDDDETDUDTDD4ETTDU4DEED
00000000 01 00 00 00 10 00 00 00 18 21 00 00 08 21 00 00 |.........!...!..|
00000010 70 33 31 72 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 |p31r............|
00000020 6c 00 00 00 00 00 00 00 0b 00 00 00 ac 00 00 00 |l...............|
00000030 ac 00 00 00 14 00 00 00 10 ff ff ff 10 ff ff ff |................|
00000040 10 dd dd dd 10 dd dd dd 10 bb bb bb 10 bb bb bb |................|
00000050 10 99 99 99 10 99 99 99 10 77 77 77 10 77 77 77 |.........www.www|
00000060 10 55 55 55 10 55 55 55 10 33 33 33 10 33 33 33 |.UUU.UUU.333.333|
00000070 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 44 99 10 00 44 99 |..........D...D.|
00000080 10 ee ee 00 10 ee ee 00 10 00 cc 00 10 00 cc 00 |................|
00000090 10 dd 00 00 10 dd 00 00 10 ee ee bb 10 ee ee bb |................|
000000a0 10 55 88 00 10 55 88 00 10 ff bb 00 10 ff bb 00 |.U...U..........|
000000b0 10 00 bb ff 10 00 bb ff 44 44 33 34 43 44 54 34 |........DD34CDT4|
000000c0 44 44 55 55 45 44 44 43 43 44 34 44 44 44 55 45 |DDUUEDDCCD4DDDUE|
000000d0 45 54 45 45 55 45 44 44 44 44 55 44 54 44 44 43 |ETEEUEDDDDUDTDDC|
000000e0 44 45 45 44 44 35 44 44 44 44 44 44 45 44 44 44 |DEEDD5DDDDDDEDDD|
000000f0 54 54 54 44 44 44 44 44 45 45 45 45 34 43 44 34 |TTTDDDDDEEEE4CD4|
00000100 44 04 00 00 44 44 34 33 44 44 44 44 44 44 55 55 |D...DD43DDDDDDUU|
00000110 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 54 44 54 54 |DDDDDDDDDEEETDTT|
00000120 54 55 44 43 44 54 55 45 44 44 34 44 54 54 44 44 |TUDCDTUEDD4DTTDD|
00000130 53 45 44 45 44 44 44 44 55 34 44 43 54 45 45 44 |SEDEDDDDU4DCTEED|
00000140 33 43 44 45 34 44 54 44 44 34 54 34 44 05 00 00 |3CDE4DTDD4T4D...|
00000150 44 44 43 43 44 43 44 45 54 54 55 44 44 44 55 44 |DDCCDCDETTUDDDUD|
00000160 45 44 44 44 44 45 45 55 45 44 44 45 44 54 44 44 |EDDDDEEUEDDEDTDD|
00000170 44 44 45 55 44 43 43 44 44 45 45 43 44 44 44 44 |DDEUDCCDDEECDDDD|
00000180 54 44 34 43 34 34 34 44 45 45 55 44 34 34 54 44 |TD4C444DEEUD44TD|
00000190 43 33 43 44 44 54 44 44 54 04 00 00 44 34 44 34 |C3CDDTDDT...D4D4|
000001a0 33 43 54 44 45 44 45 43 44 44 54 54 54 54 44 44 |3CTDEDECDDTTTTDD|
000001b0 55 54 45 54 34 44 54 44 34 45 44 45 45 44 44 55 |UTET4DTD4EDEEDDU|
000001c0 44 34 34 44 44 44 44 45 54 44 44 44 44 45 34 44 |D44DDDDETDDDDE4D|
000001d0 43 33 34 44 54 54 54 34 33 34 44 44 43 43 44 44 |C34DTTT434DDCCDD|
000001e0 34 44 45 45 45 05 00 00 44 43 43 43 33 53 44 45 |4DEEE...DCCC3SDE|
000001f0 45 34 44 44 43 43 55 45 45 43 45 53 54 54 44 43 |E4DDCCUEECESTTDC|
00000200 34 34 44 44 33 45 44 44 44 44 44 44 43 34 43 44 |44DD3EDDDDDDC4CD|
00000210 44 44 54 54 45 45 44 44 45 45 34 34 34 43 43 54 |DDTTEEDDEE444CCT|
00000220 44 45 45 44 44 43 54 34 34 43 44 54 44 54 44 34 |DEEDDCT44CDTDTD4|
00000230 45 05 00 00 44 44 34 44 33 43 45 44 44 34 43 34 |E...DD4D3CEDD4C4|
00000240 44 33 44 54 45 44 33 44 45 45 34 44 43 43 43 43 |D3DTED3DEE4DCCCC|
00000250 34 45 44 45 44 44 44 34 44 43 33 44 44 44 44 45 |4EDEDDD4DC3DDDDE|
00000260 45 45 44 44 54 54 34 33 43 33 44 44 44 44 55 45 |EEDDTT43C3DDDDUE|
00000270 44 44 55 44 43 43 44 44 45 44 44 33 54 04 00 00 |DDUDCCDDEDD3T...|
00000280 44 44 54 45 34 33 43 34 44 44 34 34 44 33 43 45 |DDTE43C4DD44D3CE|
00000290 45 34 34 43 54 54 35 34 34 33 43 44 43 44 55 44 |E44CTT5443CDCDUD|
000002a0 44 45 45 43 34 33 34 43 34 55 54 54 45 55 44 44 |DEEC434C4UTTEUDD|
000002b0 45 45 34 44 44 34 44 44 44 44 45 54 54 44 45 45 |EE4DD4DDDDETTDEE|
000002c0 34 43 34 44 44 44 34 34 54 04 00 00 44 44 54 54 |4C4DDD44T...DDTT|
000002d0 44 43 44 43 44 45 34 43 34 34 44 44 44 33 43 43 |DCDCDE4C44DDD3CC|
000002e0 54 44 54 34 43 43 43 43 43 54 54 44 44 44 44 44 |TDT4CCCCCTTDDDDD|
000002f0 44 43 43 34 43 45 54 54 54 54 44 43 45 45 44 43 |DCC4CETTTTDCEEDC|
00000300 44 33 34 44 44 45 54 44 45 55 54 54 34 43 44 54 |D34DDETDEUTT4CDT|
00000310 44 44 44 44 44 04 00 00 44 44 44 45 44 44 44 34 |DDDDD...DDDEDDD4|
00000320 44 34 34 44 44 44 44 34 34 44 44 54 44 45 54 34 |D44DDDD44DDTDET4|
00000330 34 43 43 43 44 44 45 44 43 44 44 54 34 34 44 44 |4CCCDDEDCDDT44DD|
00000340 34 54 54 54 54 54 44 44 44 34 33 43 44 33 34 54 |4TTTTTDDD43CD34T|
00000350 44 44 44 44 44 45 55 54 34 44 44 44 45 44 54 44 |DDDDDEUT4DDDEDTD|
00000360 43 04 00 00 43 44 54 54 34 44 44 43 43 44 34 44 |C...CDTT4DDCCD4D|
00000370 44 44 43 34 44 53 54 45 45 54 54 43 43 34 43 33 |DDC4DSTEETTCC4C3|
00000380 44 44 54 45 34 44 43 44 34 44 55 45 34 44 44 45 |DDTE4DCD4DUE4DDE|
00000390 44 44 44 44 34 33 34 34 34 34 34 44 44 44 44 33 |DDDD4344444DDDD3|
000003a0 43 54 54 44 44 44 44 44 54 44 44 44 54 05 00 00 |CTTDDDDDTDDDT...|
000003b0 43 44 44 44 34 44 34 33 44 44 54 34 44 44 44 34 |CDDD4D43DDT4DDD4|
000003c0 34 44 44 54 45 44 45 34 33 43 33 43 44 44 44 54 |4DDTEDE43C3CDDDT|
000003d0 44 45 43 44 43 44 45 44 44 44 45 45 44 34 34 44 |DECDCDEDDDEED44D|
000003e0 44 45 43 33 33 33 34 44 44 44 44 34 33 44 45 44 |DEC3334DDDD43DED|
000003f0 44 43 44 44 44 43 44 45 44 05 00 00 33 44 44 44 |DCDDDCDED...3DDD|
00000400 34 44 34 43 45 45 44 44 44 44 44 34 44 54 45 54 |4D4CEEDDDDD4DTET|
00000410 55 54 54 43 44 44 34 44 44 44 54 45 45 54 44 44 |UTTCDD4DDDTEETDD|
00000420 34 54 54 44 43 44 44 43 44 34 43 44 55 54 44 43 |4TTDCDDCD4CDUTDC|
00000430 43 43 55 44 44 34 34 33 33 53 45 44 34 44 55 33 |CCUDD4433SED4DU3|
00000440 43 34 44 54 45 05 00 00 44 44 45 54 44 44 44 44 |C4DTE...DDETDDDD|
00000450 44 54 44 44 45 34 44 34 34 45 54 55 54 55 45 44 |DTDDE4D44ETUTUED|
00000460 45 45 34 44 44 45 44 54 54 45 45 45 43 44 45 44 |EE4DDEDTTEEECDED|
00000470 34 44 44 33 34 44 34 44 54 54 44 34 34 54 54 45 |4DD34D4DTTD44TTE|
00000480 45 54 44 34 33 44 45 44 44 34 44 43 43 44 44 54 |ETD43DEDD4DCCDDT|
00000490 54 04 00 00 35 55 54 45 45 44 44 55 45 45 44 45 |T...5UTEEDDUEEDE|
000004a0 54 44 43 43 43 54 45 55 55 44 45 44 44 44 43 55 |TDCCCTEUUDEDDDCU|
000004b0 44 44 44 44 44 54 44 44 34 44 44 44 34 34 33 34 |DDDDDTDD4DDD4434|
000004c0 44 44 44 44 54 45 55 45 33 54 55 55 44 45 44 44 |DDDDTEUE3TUUDEDD|
000004d0 44 44 44 44 34 34 34 33 43 44 44 44 55 04 00 00 |DDDD4443CDDDU...|
000004e0 55 44 45 45 45 44 44 45 54 54 44 44 45 44 44 43 |UDEEEDDETTDDEDDC|
000004f0 43 44 45 45 45 44 44 44 45 45 54 54 35 44 44 44 |CDEEEDDDEETT5DDD|
00000500 45 45 44 44 44 54 34 44 44 34 43 44 43 45 45 44 |EEDDDT4DD4CDCEED|
00000510 44 54 45 45 34 54 54 54 55 44 44 44 44 44 44 44 |DTEE4TTTUDDDDDDD|
00000520 34 44 44 43 34 44 44 54 54 04 00 00 44 54 54 44 |4DDC4DDTT...DTTD|
00000530 44 44 54 45 45 55 44 44 44 44 44 44 54 54 54 44 |DDTEEUDDDDDDTTTD|
00000540 45 44 44 45 44 45 54 45 44 44 44 44 55 54 44 44 |EDDEDETEDDDDUTDD|
00000550 44 44 34 44 44 34 44 54 44 43 44 44 44 54 55 44 |DD4DD4DTDCDDDTUD|
00000560 44 45 55 55 44 43 44 44 44 44 44 34 34 53 45 34 |DEUUDCDDDDD44SE4|
00000570 44 44 44 44 44 04 00 00 44 44 54 44 43 44 44 54 |DDDDD...DDTDCDDT|
00000580 54 34 34 43 44 44 44 44 44 44 45 54 44 44 44 45 |T44CDDDDDDETDDDE|
00000590 44 54 44 43 43 44 45 44 54 44 44 44 55 54 44 44 |DTDCCDEDTDDDUTDD|
000005a0 44 44 54 55 44 43 55 44 43 53 54 45 44 55 54 54 |DDTUDCUDCSTEDUTT|
000005b0 44 43 44 44 44 44 44 33 34 54 55 44 44 44 44 44 |DCDDDDD34TUDDDDD|
000005c0 44 04 00 00 43 44 44 33 34 45 44 44 45 44 33 34 |D...CDD34EDDED34|
000005d0 44 44 44 34 44 44 44 45 44 44 44 45 44 44 44 34 |DDD4DDDEDDDEDDD4|
000005e0 44 44 44 44 54 44 43 54 44 54 54 34 33 44 45 45 |DDDDTDCTDTT43DEE|
000005f0 34 34 54 44 43 44 55 44 44 45 45 54 54 44 44 44 |44TDCDUDDEETTDDD|
00000600 44 44 44 34 43 44 45 54 55 44 44 44 44 04 00 00 |DDD4CDETUDDDD...|
00000610 34 44 34 43 33 44 45 44 44 44 34 34 44 44 34 44 |4D4C3DEDDD44DD4D|
00000620 44 44 44 54 44 44 54 44 33 44 44 45 44 44 44 43 |DDDTDDTD3DDEDDDC|
00000630 44 34 44 44 44 54 54 34 33 45 54 44 34 34 54 34 |D4DDDTT43ETD44T4|
00000640 44 43 55 55 44 44 44 44 45 45 44 44 44 44 44 44 |DCUUDDDDEEDDDDDD|
00000650 44 44 54 44 55 44 44 44 44 04 00 00 44 44 43 33 |DDTDUDDDD...DDC3|
00000660 34 43 44 44 44 45 44 44 44 44 34 34 43 44 45 45 |4CDDDEDDDD44CDEE|
00000670 44 34 44 44 34 44 54 54 44 45 44 44 54 44 44 44 |D4DD4DTTDEDDTDDD|
00000680 44 54 44 33 33 44 43 55 34 43 43 44 34 44 45 45 |DTD33DCU4CCD4DEE|
00000690 44 44 33 44 54 54 43 44 54 44 45 44 44 34 44 44 |DD3DTTCDTDEDD4DD|
000006a0 44 45 44 45 54 04 00 00 43 43 43 43 33 34 34 44 |DEDET...CCCC344D|
000006b0 44 55 45 45 45 44 43 43 44 44 54 44 45 44 43 44 |DUEEEDCCDDTDEDCD|
000006c0 44 44 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 33 |DDTTDDDDDDDDDDD3|
000006d0 33 43 43 44 45 34 44 44 44 54 55 44 34 34 34 33 |3CCDE4DDDTUD4443|
000006e0 54 45 44 44 45 45 45 44 44 34 44 34 34 44 44 44 |TEDDEEEDD4D44DDD|
000006f0 54 05 00 00 34 34 44 43 43 44 44 44 44 55 55 54 |T...44DCCDDDDUUT|
00000700 55 44 43 34 34 44 45 54 44 44 44 34 44 33 44 55 |UDC44DETDDD4D3DU|
00000710 44 54 34 44 44 34 54 55 44 44 34 33 43 34 34 44 |DT4DD4TUDD43C44D|
00000720 44 54 44 44 44 45 45 34 44 33 43 43 54 45 44 44 |DTDDDEE4D3CCTEDD|
00000730 44 44 34 44 44 44 34 34 33 34 45 54 55 04 00 00 |DD4DDD4434ETU...|
00000740 34 43 43 44 44 44 44 33 44 44 44 44 45 44 44 44 |4CCDDDD3DDDDEDDD|
00000750 44 44 54 54 44 45 44 44 34 33 33 44 44 34 34 34 |DDTTDEDD433DD444|
00000760 44 44 44 45 54 44 34 33 33 43 43 44 44 54 54 44 |DDDETD433CCDDTTD|
00000770 54 45 45 43 43 34 34 43 55 54 45 44 44 33 34 44 |TEECC44CUTEDD34D|
00000780 45 55 34 44 34 43 44 45 44 04 00 00 44 44 34 55 |EU4D4CDED...DD4U|
00000790 44 44 45 44 45 44 44 44 44 55 44 44 44 34 44 44 |DDEDEDDDDUDDD4DD|
000007a0 45 54 44 44 33 33 34 33 44 43 44 33 44 44 55 44 |ETDD3343DCD3DDUD|
000007b0 44 44 43 33 33 44 44 44 34 43 45 54 45 45 45 44 |DDC33DDD4CETEEED|
000007c0 45 33 34 44 54 45 44 45 34 34 43 54 44 55 44 44 |E34DTEDE44CTDUDD|
000007d0 34 34 44 54 54 04 00 00 44 44 44 54 44 44 44 45 |44DTT...DDDTDDDE|
000007e0 44 54 44 44 33 44 44 43 34 33 33 44 54 44 45 44 |DTDD3DDC433DTDED|
000007f0 43 44 33 34 43 43 43 54 44 54 45 45 45 45 44 33 |CD34CCCTDTEEEED3|
00000800 33 43 44 44 44 43 45 45 45 55 54 55 44 43 33 44 |3CDDDCEEEUTUDC3D|
00000810 44 45 45 44 34 34 44 54 44 45 43 44 43 33 54 45 |DEED44DTDECDC3TE|
00000820 44 04 00 00 44 44 34 44 44 44 45 44 54 44 54 44 |D...DD4DDDEDTDTD|
00000830 44 44 44 44 33 33 43 44 45 54 54 34 44 34 34 43 |DDDD33CDETT4D44C|
00000840 33 34 44 44 44 45 54 45 55 45 45 44 34 34 44 44 |34DDDETEUEED44DD|
00000850 44 44 44 43 54 54 44 45 45 34 44 44 45 54 44 44 |DDDCTTDEE4DDETDD|
00000860 44 34 34 55 45 33 34 45 33 34 54 54 44 04 00 00 |D44UE34E34TTD...|
00000870 54 44 44 54 44 44 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 |TDDTDDEEDDDDDDDD|
00000880 34 33 43 54 44 45 45 34 44 34 33 34 43 43 44 54 |43CTDEE4D434CCDT|
00000890 44 54 44 45 55 54 45 44 44 34 43 44 54 44 44 34 |DTDEUTEDD4CDTDD4|
000008a0 43 44 44 54 55 44 44 44 54 44 55 44 55 45 34 34 |CDDTUDDDTDUDUE44|
000008b0 33 33 43 44 43 33 44 35 33 04 00 00 54 54 54 44 |33CDC3D53...TTTD|
000008c0 45 44 44 44 44 44 44 44 54 44 33 44 33 33 43 44 |EDDDDDDDTD3D33CD|
000008d0 54 54 45 34 44 44 43 33 34 34 44 44 44 44 45 54 |TTE4DDC344DDDDET|
000008e0 45 45 55 54 54 43 43 44 44 54 44 34 43 44 34 44 |EEUTTCCDDTD4CD4D|
000008f0 55 45 44 44 45 45 44 44 45 54 44 43 44 34 43 44 |UEDDEEDDETDCD4CD|
00000900 44 43 55 44 34 03 00 00 54 54 45 45 44 44 44 44 |DCUD4...TTEEDDDD|
00000910 44 44 44 54 44 34 44 44 44 33 44 44 43 55 54 54 |DDDTD4DDD3DDCUTT|
00000920 43 44 33 34 34 44 54 44 34 54 44 44 55 44 44 45 |CD344DTD4TDDUDDE|
00000930 44 44 43 44 44 45 44 34 33 54 34 43 54 54 54 44 |DDCDDED43T4CTTTD|
00000940 44 54 44 44 44 45 44 44 45 45 33 45 44 54 54 44 |DTDDDEDDEE3EDTTD|
00000950 34 04 00 00 44 55 54 44 45 44 44 44 44 54 44 45 |4...DUTDEDDDDTDE|
00000960 44 44 44 44 44 43 44 44 43 43 54 34 33 43 44 43 |DDDDDCDDCCT43CDC|
00000970 43 44 44 44 34 45 35 43 54 45 45 45 45 44 44 34 |CDDD4E5CTEEEEDD4|
00000980 44 44 45 34 44 45 44 43 44 44 45 44 44 44 54 54 |DDE4DEDCDDEDDDTT|
00000990 44 45 44 44 45 54 43 44 44 45 44 44 44 04 00 00 |DEDDETCDDEDDD...|
000009a0 44 44 53 54 44 44 44 44 34 44 45 44 44 44 45 45 |DDSTDDDD4DEDDDEE|
000009b0 45 34 34 34 44 33 54 34 33 43 34 34 44 44 45 45 |E444D3T43C44DDEE|
000009c0 43 44 44 43 45 54 45 44 45 44 45 44 44 54 54 44 |CDDCETEDEDEDDTTD|
000009d0 45 45 44 54 45 44 44 44 45 34 44 44 43 44 44 54 |EEDTEDDDE4DDCDDT|
000009e0 54 45 43 44 44 54 44 44 45 04 00 00 43 44 44 45 |TECDDTDDE...CDDE|
000009f0 45 44 44 44 44 34 44 44 44 44 45 45 54 44 44 34 |EDDDD4DDDDEETDD4|
00000a00 33 34 45 34 33 53 44 34 34 34 44 54 44 43 44 54 |34E43SD444DTDCDT|
00000a10 54 45 45 44 44 44 44 34 44 44 44 54 54 44 44 44 |TEEDDDD4DDDTTDDD|
00000a20 44 44 44 45 44 44 43 43 43 44 44 44 45 44 44 43 |DDDEDDCCCDDDEDDC|
00000a30 44 44 44 44 45 04 00 00 34 34 43 54 44 44 44 44 |DDDDE...44CTDDDD|
00000a40 34 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 43 43 43 54 45 |4DDDDDDDEDDCCCTE|
00000a50 43 44 34 33 34 34 44 44 44 43 45 45 45 45 45 44 |CD4344DDDCEEEEED|
00000a60 44 43 34 44 44 54 44 45 44 44 44 44 45 44 43 54 |DC4DDTDEDDDDEDCT|
00000a70 54 44 33 44 43 44 44 44 45 45 34 44 55 54 44 44 |TD3DCDDDEE4DUTDD|
00000a80 55 05 00 00 44 33 44 45 44 44 44 44 45 44 44 44 |U...D3DEDDDDEDDD|
00000a90 44 43 44 44 44 44 34 34 34 54 54 54 45 34 33 33 |DCDDDD444TTTE433|
00000aa0 43 33 43 44 44 44 54 44 45 55 44 44 43 43 44 53 |C3CDDDTDEUDDCCDS|
00000ab0 45 44 54 44 44 44 44 45 45 44 44 44 44 44 44 44 |EDTDDDDEEDDDDDDD|
00000ac0 44 44 44 54 55 55 45 54 54 45 44 44 35 04 00 00 |DDDTUUETTEDD5...|
00000ad0 44 44 34 45 44 44 44 44 44 44 44 44 45 44 44 33 |DD4EDDDDDDDDEDD3|
00000ae0 33 44 44 44 44 55 45 45 54 44 43 43 33 43 43 43 |3DDDDUEETDCC3CCC|
00000af0 44 44 45 44 44 45 45 43 44 44 44 44 54 43 44 44 |DDEDDEECDDDDTCDD|
00000b00 43 43 54 44 34 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |CCTD4CDDDDDDDDDD|
00000b10 54 54 54 45 45 45 45 45 33 03 00 00 45 34 44 54 |TTTEEEEE3...E4DT|
00000b20 44 43 44 44 45 44 44 55 44 44 34 33 34 44 34 44 |DCDDEDDUDD434D4D|
00000b30 54 44 44 44 55 34 43 33 43 43 43 44 44 44 45 45 |TDDDU4C3CCCDDDEE|
00000b40 44 44 34 34 44 44 55 34 34 43 43 54 45 44 44 34 |DD44DDU44CCTEDD4|
00000b50 43 43 34 34 34 34 43 44 44 43 44 44 54 55 55 54 |CC4444CDDCDDTUUT|
00000b60 54 54 54 44 44 03 00 00 44 44 44 44 45 44 44 44 |TTTDD...DDDDEDDD|
00000b70 44 45 44 45 45 44 44 43 43 33 43 44 44 44 45 45 |DEDEEDDCC3CDDDEE|
00000b80 34 44 33 34 44 44 44 54 44 44 54 44 44 44 34 34 |4D34DDDTDDTDDD44|
00000b90 34 54 45 45 34 54 44 45 55 45 44 34 44 43 44 33 |4TEE4TDEUED4DCD3|
00000ba0 33 44 44 34 44 33 44 44 54 55 55 45 54 45 55 55 |3DD4D3DDTUUETEUU|
00000bb0 54 04 00 00 34 44 44 54 54 44 44 44 43 44 44 45 |T...4DDTTDDDCDDE|
00000bc0 44 44 43 44 34 43 43 43 44 44 44 44 44 34 34 43 |DDCD4CCCDDDDD44C|
00000bd0 54 44 45 45 44 45 45 45 44 54 34 43 44 44 45 45 |TDEEDEEEDT4CDDEE|
00000be0 44 44 54 54 45 45 44 34 33 43 44 45 33 44 44 43 |DDTTEED43CDE3DDC|
00000bf0 34 43 43 44 55 54 54 43 44 54 45 55 44 05 00 00 |4CCDUTTCDTEUD...|
00000c00 43 44 44 44 55 54 44 44 44 34 44 44 43 44 44 44 |CDDDUTDDD4DDCDDD|
00000c10 34 34 33 34 44 44 44 44 44 44 43 43 44 45 45 54 |4434DDDDDDCCDEET|
00000c20 54 54 54 44 44 44 45 44 44 44 44 44 44 33 43 44 |TTTDDDEDDDDDD3CD|
00000c30 45 34 44 44 33 34 54 54 34 44 44 44 44 43 44 55 |E4DD34TT4DDDDCDU|
00000c40 44 55 45 43 33 43 44 43 35 05 00 00 44 44 44 55 |DUEC3CDC5...DDDU|
00000c50 54 44 44 44 44 43 44 33 44 45 44 45 44 33 33 33 |TDDDDCD3DEDED333|
00000c60 44 44 44 44 45 34 33 33 44 44 54 54 44 45 55 45 |DDDDE433DDTTDEUE|
00000c70 44 55 54 44 44 44 44 44 44 34 44 44 53 45 44 54 |DUTDDDDDD4DDSEDT|
00000c80 55 44 54 54 44 44 54 44 34 43 54 44 44 44 44 44 |UDTTDDTD4CTDDDDD|
00000c90 33 53 33 33 43 04 00 00 44 54 55 44 54 54 44 44 |3S33C...DTUDTTDD|
00000ca0 44 44 44 34 34 44 44 45 34 34 33 43 44 54 44 44 |DDD44DDE443CDTDD|
00000cb0 34 44 43 34 43 44 45 54 44 54 45 44 44 45 55 54 |4DC4CDETDTEDDEUT|
00000cc0 43 54 54 44 44 43 33 44 44 45 44 55 54 45 44 45 |CTTDDC3DDEDUTEDE|
00000cd0 55 44 44 54 43 44 45 34 34 44 44 44 33 34 33 33 |UDDTCDE44DDD3433|
00000ce0 33 04 00 00 44 45 44 45 45 55 54 45 44 44 43 44 |3...DEDEEUTEDDCD|
00000cf0 43 53 44 33 44 34 33 43 55 44 44 45 34 34 34 34 |CSD3D43CUDDE4444|
00000d00 34 44 44 44 44 45 44 43 54 54 54 45 44 44 44 44 |4DDDDEDCTTTEDDDD|
00000d10 44 44 44 44 54 45 45 55 55 55 54 45 44 35 43 44 |DDDDTEEUUUTED5CD|
00000d20 34 54 44 33 33 44 44 44 44 33 34 33 43 03 00 00 |4TD33DDDD343C...|
00000d30 54 54 44 44 44 55 45 45 34 44 44 43 43 34 34 43 |TTDDDUEE4DDCC44C|
00000d40 33 45 43 44 54 45 44 44 44 44 45 45 33 43 44 44 |3ECDTEDDDDEE3CDD|
00000d50 44 34 33 43 55 55 54 44 44 45 44 45 45 45 44 43 |D43CUUTDDEDEEEDC|
00000d60 44 55 54 55 45 55 44 44 54 34 44 44 44 44 35 33 |DUTUEUDDT4DDDD53|
00000d70 33 44 54 54 34 44 33 33 43 03 00 00 45 44 44 44 |3DTT4D33C...EDDD|
00000d80 43 45 55 54 44 44 44 45 34 34 43 43 44 44 44 44 |CEUTDDDE44CCDDDD|
00000d90 55 44 45 44 45 44 45 45 44 44 44 44 34 34 33 33 |UDEDEDEEDDDD4433|
00000da0 54 54 45 44 44 44 55 54 54 45 44 44 54 45 45 45 |TTEDDDUTTEDDTEEE|
00000db0 55 55 55 33 44 45 44 44 44 54 34 33 33 43 44 54 |UUU3DEDDDT433CDT|
00000dc0 44 43 44 34 34 04 00 00 44 54 44 43 34 55 45 45 |DCD44...DTDC4UEE|
00000dd0 44 44 44 44 44 44 33 54 44 45 44 54 45 45 44 44 |DDDDDD3TDEDTEEDD|
00000de0 44 54 45 55 54 45 44 43 34 34 33 43 44 45 44 45 |DTEUTEDC443CDEDE|
00000df0 45 44 55 54 45 54 45 44 44 44 45 54 55 54 54 44 |EDUTETEDDDETUTTD|
00000e00 33 55 44 44 44 45 44 44 43 34 44 45 34 34 34 54 |3UDDDEDDC4DE444T|
00000e10 54 04 00 00 44 44 34 34 44 54 54 44 44 43 43 44 |T...DD44DTTDDCCD|
00000e20 44 44 33 44 54 44 44 44 44 44 44 44 34 44 45 45 |DD3DTDDDDDDD4DEE|
00000e30 55 54 44 44 44 43 43 44 44 45 44 44 45 54 44 54 |UTDDDCCDDEDDETDT|
00000e40 54 45 54 44 44 44 44 44 44 54 45 34 44 45 45 54 |TETDDDDDDTE4DEET|
00000e50 54 54 54 44 43 44 44 44 34 34 34 53 55 04 00 00 |TTTDCDDD444SU...|
00000e60 44 54 34 44 54 54 44 44 43 44 44 44 44 44 45 45 |DT4DTTDDCDDDDDEE|
00000e70 45 44 43 44 45 44 44 44 44 44 45 55 54 54 54 54 |EDCDEDDDDDEUTTTT|
00000e80 44 44 44 54 54 54 44 54 45 44 44 45 45 44 44 44 |DDDTTTDTEDDEEDDD|
00000e90 44 44 44 44 44 44 44 44 44 55 54 45 43 44 44 45 |DDDDDDDDDUTECDDE|
00000ea0 44 44 44 44 44 43 33 33 45 04 00 00 44 44 45 45 |DDDDDC33E...DDEE|
00000eb0 45 45 43 45 44 44 44 44 44 45 55 55 54 44 44 44 |EECEDDDDDEUUTDDD|
00000ec0 44 44 34 44 44 44 44 54 54 45 55 54 44 44 54 44 |DD4DDDDTTEUTDDTD|
00000ed0 45 54 54 54 45 43 44 44 34 44 44 34 44 44 45 44 |ETTTECDD4DD4DDED|
00000ee0 44 44 45 45 34 54 44 44 34 44 44 44 54 45 44 44 |DDEE4TDD4DDDTEDD|
00000ef0 44 33 33 43 45 04 00 00 43 44 45 45 34 43 44 45 |D33CE...CDEE4CDE|
00000f00 44 44 44 44 54 54 44 45 45 55 45 44 44 44 44 44 |DDDDTTDEEUEDDDDD|
00000f10 44 44 44 44 54 44 45 45 45 44 44 54 44 45 44 44 |DDDDTDEEEDDTDEDD|
00000f20 44 54 54 44 44 44 44 43 33 44 54 54 54 44 44 54 |DTTDDDDC3DTTTDDT|
00000f30 43 54 44 35 44 43 34 44 44 44 44 44 44 44 33 43 |CTD5DC4DDDDDDD3C|
00000f40 44 04 00 00 44 44 54 44 44 34 44 44 43 44 44 44 |D...DDTDD4DDCDDD|
00000f50 54 45 44 44 54 54 44 44 44 34 44 44 44 44 45 44 |TEDDTTDDD4DDDDED|
00000f60 44 44 54 54 45 44 44 44 45 44 44 44 34 34 45 45 |DDTTEDDDEDDD44EE|
00000f70 44 44 44 34 43 44 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |DDD4CDEDDDDDDDDD|
00000f80 43 44 44 44 44 44 44 44 44 34 33 44 44 03 00 00 |CDDDDDDDD43DD...|
00000f90 34 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 54 54 54 45 43 |4DDDDDDDDDDTTTEC|
00000fa0 44 45 44 44 44 44 44 44 45 44 44 54 44 44 45 55 |DEDDDDDDEDDTDDEU|
00000fb0 44 33 34 44 44 44 34 34 43 43 43 44 44 44 44 34 |D34DDD44CCCDDDD4|
00000fc0 34 44 54 54 44 44 33 43 43 43 44 45 44 44 44 43 |4DTTDD3CCCDEDDDC|
00000fd0 44 44 44 44 44 44 34 54 34 04 00 00 34 44 43 44 |DDDDDD4T4...4DCD|
00000fe0 44 44 44 44 53 44 44 44 45 45 43 44 44 45 44 54 |DDDDSDDDEECDDEDT|
00000ff0 44 45 45 55 34 44 44 44 44 55 44 54 44 44 44 33 |DEEU4DDDDUDTDDD3|
00001000 34 34 34 44 34 44 43 43 44 44 45 44 33 45 45 44 |444D4DCCDDED3EED|
00001010 45 44 33 33 44 44 53 34 34 44 44 44 34 44 44 34 |ED33DDS44DDD4DD4|
00001020 44 34 44 44 45 03 00 00 43 43 43 44 44 44 44 43 |D4DDE...CCCDDDDC|
00001030 43 43 44 44 44 44 44 33 44 44 44 45 54 44 54 45 |CCDDDDD3DDDETDTE|
00001040 34 43 44 44 44 54 55 45 45 44 45 43 44 34 34 34 |4CDDDTUEEDECD444|
00001050 34 34 34 43 44 44 44 44 33 45 45 54 45 44 34 43 |444CDDDD3EETED4C|
00001060 43 43 43 43 33 44 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 |CCCC3DEEEEDDDDDD|
00001070 34 04 00 00 44 43 54 54 44 35 33 43 33 44 44 44 |4...DCTTD53C3DDD|
00001080 34 43 44 34 44 34 54 44 45 45 45 44 33 33 44 44 |4CD4D4TDEEED33DD|
00001090 44 45 44 45 45 43 34 34 45 44 44 43 43 43 33 34 |DEDEEC44EDDCCC34|
000010a0 44 43 44 34 44 54 44 54 55 54 44 34 33 33 33 33 |DCD4DTDTUTD43333|
000010b0 34 43 54 54 45 45 55 45 34 44 44 34 44 04 00 00 |4CTTEEUE4DD4D...|
000010c0 43 44 55 55 54 44 43 33 34 43 44 44 33 34 55 35 |CDUUTDC34CDD34U5|
000010d0 44 33 44 54 44 54 44 33 33 43 44 44 44 44 44 45 |D3DTDTD33CDDDDDE|
000010e0 45 44 43 43 44 54 45 34 34 34 43 33 43 44 44 43 |EDCCDTE444C3CDDC|
000010f0 34 44 43 45 45 34 34 34 33 33 43 43 43 43 45 55 |4DCEE44433CCCCEU|
00001100 45 55 54 44 44 34 44 55 45 04 00 00 44 55 45 55 |EUTDD4DUE...DUEU|
00001110 44 44 34 34 33 43 43 44 33 44 55 45 34 33 44 44 |DD443CCD3DUE43DD|
00001120 55 44 44 34 34 43 44 44 44 44 55 54 44 44 43 44 |UDD44CDDDDUTDDCD|
00001130 54 54 44 44 33 43 33 44 44 34 33 34 34 44 44 55 |TTDD3C3DD4344DDU|
00001140 45 44 34 44 33 44 43 33 33 34 54 55 54 54 44 44 |ED4D3DC334TUTTDD|
00001150 44 43 44 55 54 04 00 00 43 45 55 55 44 44 34 43 |DCDUT...CEUUDD4C|
00001160 43 33 34 43 43 43 45 34 44 43 34 44 45 44 45 43 |C34CCCE4DC4DEDEC|
00001170 33 33 44 44 44 44 44 45 45 34 43 44 44 44 45 34 |33DDDDDEE4CDDDE4|
00001180 34 34 43 33 44 44 44 43 43 44 44 55 55 44 44 44 |44C3DDDCCDDUUDDD|
00001190 44 34 44 43 43 43 43 54 55 54 45 54 44 54 44 55 |D4DCCCCTUTETDTDU|
000011a0 44 05 00 00 53 54 54 55 44 44 45 33 34 33 44 44 |D...STTUDDE343DD|
000011b0 44 44 44 44 34 34 43 33 44 45 44 34 43 44 44 44 |DDDD44C3DED4CDDD|
000011c0 44 54 45 55 44 43 44 44 44 44 54 44 34 34 34 43 |DTEUDCDDDDTD444C|
000011d0 34 44 43 34 44 44 44 54 44 45 45 34 34 43 43 43 |4DC4DDDTDEE44CCC|
000011e0 44 34 43 54 44 44 45 45 54 54 44 45 44 05 00 00 |D4CTDDEETTDED...|
000011f0 33 44 55 54 45 34 44 43 43 43 44 45 55 44 44 44 |3DUTE4DCCCDEUDDD|
00001200 43 43 43 43 43 44 44 34 44 45 55 44 44 45 55 44 |CCCCCDD4DEUDDEUD|
00001210 34 44 34 44 44 44 44 45 44 33 33 33 44 44 44 45 |4D4DDDDED333DDDE|
00001220 54 44 44 44 45 54 44 44 44 44 44 44 55 44 43 44 |TDDDETDDDDDDUDCD|
00001230 34 54 54 44 45 45 43 54 44 04 00 00 44 44 44 44 |4TTDEECTD...DDDD|
00001240 45 34 33 44 55 44 34 44 45 44 44 44 43 43 44 44 |E43DUD4DEDDDCCDD|
00001250 43 43 43 44 44 54 54 44 43 54 45 44 43 44 44 44 |CCCDDTTDCTEDCDDD|
00001260 44 34 44 44 44 44 34 33 44 44 44 55 45 45 33 54 |D4DDDD43DDDUEE3T|
00001270 54 44 45 33 43 43 54 54 54 44 44 45 44 43 45 45 |TDE3CCTTTDDEDCEE|
00001280 44 54 44 54 45 04 00 00 44 44 44 44 44 43 34 44 |DTDTE...DDDDDC4D|
00001290 55 54 44 53 44 44 44 44 44 44 43 44 34 44 44 44 |UTDSDDDDDDCD4DDD|
000012a0 43 45 45 45 44 45 44 44 34 44 44 34 44 43 43 43 |CEEEDEDD4DD4DCCC|
000012b0 44 44 44 43 43 43 44 44 54 44 44 44 44 44 34 44 |DDDCCCDDTDDDDD4D|
000012c0 34 44 44 44 54 44 44 44 44 44 45 44 45 45 43 45 |4DDDTDDDDDEDEECE|
000012d0 44 04 00 00 45 34 44 44 54 44 44 54 45 44 45 54 |D...E4DDTDDTEDET|
000012e0 44 44 55 54 44 44 43 54 44 44 44 34 43 44 44 35 |DDUTDDCTDDD4CDD5|
000012f0 33 54 45 35 43 44 34 34 44 44 43 43 45 45 44 44 |3TE5CD44DDCCEEDD|
00001300 34 44 43 54 45 54 45 54 44 35 34 34 43 44 44 44 |4DCTETETD544CDDD|
00001310 54 55 44 44 44 44 44 55 54 44 43 43 43 05 00 00 |TUDDDDDUTDCCC...|
00001320 44 33 44 45 44 34 44 44 45 43 44 45 54 44 54 54 |D3DED4DDECDETDTT|
00001330 44 35 44 54 44 34 44 44 43 44 44 33 43 54 54 44 |D5DTD4DDCDD3CTTD|
00001340 33 43 34 44 54 45 44 55 44 44 44 44 44 34 33 43 |3C4DTEDUDDDDD43C|
00001350 54 44 45 45 44 33 34 44 44 44 44 34 54 54 45 54 |TDEED34DDDD4TTET|
00001360 44 44 44 54 45 34 33 34 43 03 00 00 45 34 44 44 |DDDTE434C...E4DD|
00001370 55 44 44 44 35 43 34 44 45 55 45 45 45 44 44 45 |UDDD5C4DEUEEEDDE|
00001380 44 43 44 34 44 44 44 33 44 44 45 34 43 44 45 53 |DCD4DDD3DDE4CDES|
00001390 55 54 45 45 54 34 34 34 43 34 33 43 44 44 44 44 |UTEET444C43CDDDD|
000013a0 34 43 34 34 44 45 44 44 45 45 54 44 44 44 44 54 |4C44DEDDEETDDDDT|
000013b0 45 33 44 33 34 03 00 00 44 44 44 45 45 44 44 54 |E3D34...DDDEEDDT|
000013c0 45 33 44 44 45 45 54 44 45 43 44 54 43 43 44 43 |E3DDEETDECDTCCDC|
000013d0 44 44 45 43 33 54 44 43 44 54 45 54 44 34 53 54 |DDEC3TDCDTETD4ST|
000013e0 54 44 43 43 54 34 33 33 44 44 34 43 44 43 44 43 |TDCCT433DD4CDCDC|
000013f0 44 54 44 44 55 45 45 45 44 44 44 54 44 34 44 34 |DTDDUEEEDDDTD4D4|
00001400 34 04 00 00 45 45 45 54 54 45 44 55 34 44 44 45 |4...EEETTEDU4DDE|
00001410 44 55 44 44 54 54 44 44 44 43 44 34 44 44 45 43 |DUDDTTDDDCD4DDEC|
00001420 53 55 44 43 33 44 44 45 35 33 43 45 54 54 33 44 |SUDC3DDE53CETT3D|
00001430 44 34 33 44 44 44 43 43 43 44 34 34 44 54 44 44 |D43DDDCCCD44DTDD|
00001440 54 45 44 44 44 43 34 54 34 44 44 33 44 04 00 00 |TEDDDC4T4DD3D...|
00001450 44 44 54 44 45 45 55 55 44 34 54 44 44 45 45 44 |DDTDEEUUD4TDDEED|
00001460 54 54 54 55 34 44 45 44 44 44 44 44 54 54 44 44 |TTTU4DEDDDDDTTDD|
00001470 43 33 44 44 44 34 53 44 54 44 44 44 43 45 43 44 |C3DDD4SDTDDDCECD|
00001480 44 44 33 43 44 45 44 43 44 45 55 45 44 55 54 33 |DD3CDEDCDEUEDUT3|
00001490 43 44 44 54 44 43 44 34 43 04 00 00 34 43 44 45 |CDDTDCD4C...4CDE|
000014a0 45 44 55 44 44 44 44 44 44 54 45 54 44 44 45 44 |EDUDDDDDDTETDDED|
000014b0 43 44 45 44 44 44 43 43 44 55 44 44 34 44 34 34 |CDEDDDCCDUDD4D44|
000014c0 43 43 44 44 44 45 44 44 44 43 44 44 44 44 43 44 |CCDDDEDDDCDDDDCD|
000014d0 55 54 44 34 44 55 54 44 44 54 44 33 44 44 44 44 |UTD4DUTDDTD3DDDD|
000014e0 44 44 44 44 44 04 00 00 34 43 54 54 45 54 55 45 |DDDDD...4CTTETUE|
000014f0 55 44 44 44 44 45 54 44 34 43 54 34 34 43 44 44 |UDDDDETD4CT44CDD|
00001500 54 43 34 34 44 44 55 45 34 44 44 34 34 34 44 44 |TC44DDUE4DD444DD|
00001510 44 44 45 34 44 44 54 44 45 44 45 55 44 44 35 34 |DDE4DDTDEDEUDD54|
00001520 43 45 45 45 44 44 44 33 33 43 43 44 43 54 44 45 |CEEEDDD33CCDCTDE|
00001530 44 03 00 00 45 33 44 45 54 54 44 54 44 44 44 44 |D...E3DETTDTDDDD|
00001540 44 44 54 44 34 34 44 44 43 44 44 44 54 43 44 43 |DDTD44DDCDDDTCDC|
00001550 44 45 54 54 45 44 44 44 44 34 44 44 34 44 44 44 |DETTEDDDD4DD4DDD|
00001560 44 34 44 44 44 44 54 54 44 44 33 44 44 54 54 44 |D4DDDDTTDD3DDTTD|
00001570 33 44 34 34 43 34 44 34 44 44 54 55 44 04 00 00 |3D44C4D4DDTUD...|
00001580 45 44 54 54 45 45 44 44 44 33 44 44 54 54 44 45 |EDTTEEDDD3DDTTDE|
00001590 43 44 43 44 44 44 44 44 54 44 34 34 54 44 45 45 |CDCDDDDDTD44TDEE|
000015a0 55 34 34 45 44 44 44 44 44 55 45 44 43 44 43 44 |U44EDDDDDUEDCDCD|
000015b0 54 34 44 44 34 44 34 34 44 44 45 45 44 44 44 43 |T4DD4D44DDEEDDDC|
000015c0 43 44 44 44 44 43 44 44 45 04 00 00 44 45 45 45 |CDDDDCDDE...DEEE|
000015d0 55 44 55 55 34 43 34 44 44 44 45 44 34 34 44 45 |UDUU4C4DDDED44DE|
000015e0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 55 54 55 45 45 44 44 |DDDDDDDDDUTUEEDD|
000015f0 44 54 44 44 45 45 44 44 44 44 44 44 35 44 44 44 |DTDDEEDDDDDD5DDD|
00001600 43 33 44 45 44 45 44 44 45 34 34 34 44 44 44 44 |C3DEDEDDE444DDDD|
00001610 44 34 34 34 43 05 00 00 44 44 44 55 54 44 54 54 |D444C...DDDUTDTT|
00001620 34 44 44 44 44 54 44 43 44 34 54 44 44 44 43 34 |4DDDDTDCD4TDDDC4|
00001630 54 44 44 44 44 44 55 44 55 45 34 54 45 54 54 54 |TDDDDDUDUE4TETTT|
00001640 54 54 44 44 44 55 44 45 33 44 44 44 44 43 44 54 |TTDDDUDE3DDDDCDT|
00001650 44 44 44 44 34 33 34 44 43 44 43 43 44 34 34 33 |DDDD434DCDCCD443|
00001660 34 04 00 00 44 44 44 45 45 44 55 55 43 44 45 44 |4...DDDEEDUUCDED|
00001670 44 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 54 44 44 44 |DEEDDDDDDDDDTDDD|
00001680 54 55 54 45 45 44 44 55 55 44 55 44 44 54 44 44 |TUTEEDDUUDUDDTDD|
00001690 43 34 33 34 43 45 44 43 44 34 44 44 45 43 44 45 |C434CEDCD4DDECDE|
000016a0 34 43 34 34 34 43 34 43 44 44 43 33 44 04 00 00 |4C444C4CDDC3D...|
000016b0 34 44 44 44 44 33 44 44 44 54 44 43 44 45 55 34 |4DDDD3DDDTDCDEU4|
000016c0 44 44 44 43 44 55 44 54 45 44 44 44 45 45 45 45 |DDDCDUDTEDDDEEEE|
000016d0 54 54 45 55 55 54 44 44 44 44 44 34 44 44 33 33 |TTEUUTDDDDD4DD33|
000016e0 43 44 43 44 44 44 43 54 44 44 44 54 44 33 44 43 |CDCDDDCTDDDTD3DC|
000016f0 33 44 44 44 44 43 45 44 44 03 00 00 43 44 44 54 |3DDDDCEDD...CDDT|
00001700 44 44 34 44 43 44 43 44 55 54 54 45 44 54 44 34 |DD4DCDCDUTTEDTD4|
00001710 43 45 45 45 55 44 44 44 44 45 45 54 44 54 55 54 |CEEEUDDDDEETDTUT|
00001720 54 44 35 44 44 54 44 44 33 34 34 33 33 33 43 44 |TD5DDTDD344333CD|
00001730 44 44 44 45 54 54 54 44 44 44 44 34 43 44 54 44 |DDDETTTDDDD4CDTD|
00001740 44 44 54 54 44 04 00 00 44 44 54 44 44 43 44 44 |DDTTD...DDTDDCDD|
00001750 44 34 33 44 45 55 55 45 44 45 44 34 54 44 44 54 |D43DEUUEDED4TDDT|
00001760 45 45 54 44 44 44 45 45 54 54 45 34 44 44 44 45 |EETDDDEETTE4DDDE|
00001770 34 45 44 44 44 34 44 34 33 33 44 45 45 44 45 54 |4EDDD4D433DEEDET|
00001780 44 44 54 54 54 44 34 34 44 45 44 33 43 43 43 54 |DDTTTD44DED3CCCT|
00001790 44 04 00 00 34 54 54 54 54 44 44 44 43 33 33 43 |D...4TTTTDDDC33C|
000017a0 54 45 45 45 54 44 44 34 44 44 44 44 45 45 54 44 |TEEETDD4DDDDEETD|
000017b0 54 44 54 54 44 45 45 33 44 44 44 44 34 43 44 44 |TDTTDEE3DDDD4CDD|
000017c0 44 43 44 44 33 33 54 44 45 45 44 44 54 44 44 44 |DCDD33TDEEDDTDDD|
000017d0 54 44 44 33 44 44 44 44 44 43 34 44 54 04 00 00 |TDD3DDDDDC4DT...|
000017e0 34 53 54 44 45 44 44 45 44 44 43 43 44 55 55 44 |4STDEDDEDDCCDUUD|
000017f0 43 44 33 34 44 44 45 45 45 34 44 54 44 44 44 44 |CD34DDEEE4DTDDDD|
00001800 54 34 34 34 43 44 44 45 33 33 54 45 44 44 54 43 |T444CDDE33TEDDTC|
00001810 44 44 44 45 54 44 44 44 54 44 44 44 45 44 44 44 |DDDETDDDTDDDEDDD|
00001820 43 44 44 45 34 43 43 53 54 04 00 00 44 54 54 54 |CDDE4CCST...DTTT|
00001830 54 44 44 55 44 44 34 33 55 54 45 34 43 34 34 43 |TDDUDD43UTE4C44C|
00001840 43 44 44 44 44 34 54 55 44 44 45 55 44 44 33 43 |CDDDD4TUDDEUDD3C|
00001850 33 44 44 34 33 33 54 45 44 44 44 44 44 43 45 54 |3DD433TEDDDDDCET|
00001860 44 45 44 44 44 44 45 44 44 45 45 45 45 44 44 44 |DEDDDDEDDEEEEDDD|
00001870 33 43 43 44 44 04 00 00 44 54 45 45 45 55 54 54 |3CCDD...DTEEEUTT|
00001880 34 44 44 44 44 55 44 34 44 44 33 54 43 44 45 45 |4DDDDUD4DD3TCDEE|
00001890 45 44 44 55 44 44 44 44 45 34 43 34 44 44 44 44 |EDDUDDDDE4C4DDDD|
000018a0 33 34 44 55 44 44 44 54 34 44 54 44 45 44 44 44 |34DUDDDT4DTDEDDD|
000018b0 44 44 44 44 54 54 54 54 44 44 44 34 33 33 43 43 |DDDDTTTTDDD433CC|
000018c0 34 04 00 00 34 44 55 54 54 45 44 44 44 34 44 44 |4...4DUTTEDDD4DD|
000018d0 54 34 44 44 44 45 43 54 44 54 44 54 44 54 44 45 |T4DDDECTDTDTDTDE|
000018e0 55 44 33 44 34 43 54 44 34 44 44 34 44 33 54 45 |UD3D4CTD4DD4D3TE|
000018f0 44 44 45 44 34 43 44 45 44 43 44 34 44 44 45 44 |DDED4CDEDCD4DDED|
00001900 44 54 45 45 45 44 44 34 33 43 44 44 44 04 00 00 |DTEEEDD43CDDD...|
00001910 34 45 54 54 45 45 44 44 33 44 44 44 44 44 44 44 |4ETTEEDD3DDDDDDD|
00001920 44 44 44 54 44 44 44 44 44 54 34 54 44 45 43 43 |DDDTDDDDDT4TDECC|
00001930 33 34 44 44 44 44 44 44 54 44 44 44 54 44 44 44 |34DDDDDDTDDDTDDD|
00001940 45 34 44 43 44 43 44 44 44 45 44 44 44 55 54 45 |E4DCDCDDDEDDDUTE|
00001950 35 34 44 44 34 44 44 44 44 04 00 00 34 44 43 54 |54DD4DDDD...4DCT|
00001960 54 44 45 44 34 43 44 43 44 43 44 44 44 44 44 54 |TDED4CDCDCDDDDDT|
00001970 54 44 54 44 45 45 45 54 44 44 44 34 34 43 44 44 |TDTDEEETDDD44CDD|
00001980 44 54 44 43 55 55 43 44 44 44 44 54 44 43 34 44 |DTDCUUCDDDDTDC4D|
00001990 34 44 43 34 44 54 34 34 55 54 54 54 34 34 44 44 |4DC4DT44UTTT44DD|
000019a0 44 34 33 44 44 04 00 00 43 43 43 44 45 54 44 44 |D43DD...CCCDETDD|
000019b0 44 44 44 34 43 44 44 44 44 44 54 54 54 54 45 44 |DDD4CDDDDDTTTTED|
000019c0 45 44 34 45 45 45 45 34 44 34 43 44 44 44 44 44 |ED4EEEE4D4CDDDDD|
000019d0 44 45 43 44 54 54 44 45 44 44 54 34 44 33 44 44 |DECDTTDEDDT4D3DD|
000019e0 44 44 43 43 54 54 54 54 44 44 44 44 44 44 33 44 |DDCCTTTTDDDDDD3D|
000019f0 44 03 00 00 44 43 34 44 44 44 44 44 55 44 45 44 |D...DC4DDDDDUDED|
00001a00 44 34 44 44 44 44 44 45 45 54 44 43 44 44 44 44 |D4DDDDDEETDCDDDD|
00001a10 45 54 44 54 44 34 34 44 44 44 34 43 44 44 43 34 |ETDTD44DDD4CDDC4|
00001a20 34 44 45 44 44 44 44 44 44 44 44 34 34 44 33 44 |4DEDDDDDDDD44D3D|
00001a30 44 45 45 45 45 34 54 44 44 34 34 43 35 03 00 00 |DEEEE4TDD44C5...|
00001a40 34 44 43 43 44 44 44 44 45 45 55 44 34 44 44 44 |4DCCDDDDEEUD4DDD|
00001a50 33 44 54 54 45 55 44 44 44 33 44 44 44 35 43 54 |3DTTEUDDD3DDD5CT|
00001a60 55 44 33 33 44 34 54 34 44 44 34 34 44 54 44 44 |UD33D4T4DD44DTDD|
00001a70 44 44 45 44 34 44 44 43 43 34 44 44 44 44 55 35 |DDED4DDCC4DDDDU5|
00001a80 44 44 44 45 44 44 33 34 34 04 00 00 43 44 44 44 |DDDEDD344...CDDD|
00001a90 44 44 44 54 54 45 45 45 44 44 44 34 33 43 44 45 |DDDTTEEEDDD43CDE|
00001aa0 55 45 44 44 34 34 44 44 54 44 43 45 45 35 33 43 |UEDD44DDTDCEE53C|
00001ab0 34 44 54 44 44 44 33 43 44 44 44 44 34 44 45 44 |4DTDDD3CDDDD4DED|
00001ac0 44 34 44 54 34 33 43 44 54 54 45 45 54 34 54 44 |D4DT43CDTTEET4TD|
00001ad0 44 44 44 43 43 03 00 00 43 54 55 44 44 43 33 44 |DDDCC...CTUDDC3D|
00001ae0 55 54 54 45 44 44 54 34 44 44 44 54 44 54 55 44 |UTTEDDT4DDDTDTUD|
00001af0 43 43 44 44 44 44 44 55 55 35 34 43 44 44 45 55 |CCDDDDDUU54CDDEU|
00001b00 54 44 43 44 44 44 44 44 33 44 45 34 44 44 44 55 |TDCDDDDD3DE4DDDU|
00001b10 44 43 43 44 44 44 55 34 44 44 44 44 44 43 44 43 |DCCDDDU4DDDDDCDC|
00001b20 43 04 00 00 34 43 54 54 44 44 44 44 44 45 45 54 |C...4CTTDDDDDEET|
00001b30 45 54 55 45 44 44 44 44 54 45 54 44 44 43 43 44 |ETUEDDDDTETDDCCD|
00001b40 44 45 44 45 55 34 33 33 44 44 45 45 45 55 45 44 |DEDEU433DDEEEUED|
00001b50 44 34 34 34 34 44 44 44 43 44 55 54 34 34 43 54 |D4444DDDCDUT44CT|
00001b60 44 44 45 45 33 33 44 44 44 44 44 44 43 03 00 00 |DDEE33DDDDDDC...|
00001b70 33 44 44 45 44 44 34 44 34 45 43 44 54 54 54 45 |3DDEDD4D4ECDTTTE|
00001b80 44 44 44 44 54 55 54 44 44 34 44 44 44 44 45 54 |DDDDTUTDD4DDDDET|
00001b90 45 44 43 43 43 55 45 45 55 54 44 54 44 44 43 34 |EDCCCUEEUTDTDDC4|
00001ba0 43 44 44 44 43 44 54 45 45 44 33 44 45 34 44 44 |CDDDCDTEED3DE4DD|
00001bb0 43 43 33 43 43 44 43 34 34 04 00 00 43 43 44 44 |CC3CCDC44...CCDD|
00001bc0 44 45 44 34 43 43 54 44 44 44 55 45 34 44 34 44 |DED4CCTDDDUE4D4D|
00001bd0 45 45 45 44 44 44 34 54 44 44 44 44 44 44 54 44 |EEEDDD4TDDDDDDTD|
00001be0 44 44 54 45 45 44 45 54 44 34 44 43 34 45 44 44 |DDTEEDETD4DC4EDD|
00001bf0 44 44 44 55 43 44 54 44 45 44 43 44 34 43 43 43 |DDDUCDTDEDCD4CCC|
00001c00 43 44 44 44 44 03 00 00 33 33 43 33 44 44 33 44 |CDDDD...33C3DD3D|
00001c10 34 43 43 44 54 44 45 44 44 44 43 44 54 54 44 44 |4CCDTDEDDDCDTTDD|
00001c20 43 44 44 54 55 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 |CDDTUDDDDDDEEEEE|
00001c30 35 34 44 45 44 44 44 44 44 44 45 44 45 44 54 44 |54DEDDDDDDEDEDTD|
00001c40 33 44 44 44 54 45 54 44 44 34 33 43 34 34 44 45 |3DDDTETDD43C44DE|
00001c50 44 04 00 00 33 44 44 43 34 45 44 44 44 44 45 55 |D...3DDC4EDDDDEU|
00001c60 45 54 44 44 44 44 33 43 55 44 34 43 44 44 45 44 |ETDDDD3CUD4CDDED|
00001c70 44 44 44 44 44 34 55 44 44 34 43 54 34 43 53 44 |DDDDD4UDD4CT4CSD|
00001c80 45 44 44 44 44 44 34 44 34 54 54 45 44 43 44 44 |EDDDDD4D4TTEDCDD|
00001c90 44 44 44 44 44 34 34 34 34 34 34 54 45 04 00 00 |DDDDD444444TE...|
00001ca0 33 44 34 44 43 44 44 44 44 44 44 54 45 45 44 44 |3D4DCDDDDDDTEEDD|
00001cb0 34 44 43 54 54 44 33 33 44 33 54 54 54 44 45 44 |4DCTTD33D3TTTDED|
00001cc0 44 44 44 44 43 34 34 44 34 34 43 44 44 44 34 34 |DDDDC44D44CDDD44|
00001cd0 44 43 33 43 33 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 |DC3C3TTDDDDDDDDD|
00001ce0 45 54 34 34 34 44 43 54 54 04 00 00 43 54 43 43 |ET444DCTT...CTCC|
00001cf0 43 54 54 44 44 44 44 45 45 54 44 44 44 43 44 54 |CTTDDDDEETDDDCDT|
00001d00 45 44 34 33 43 44 44 45 45 44 44 44 45 44 34 54 |ED43CDDEEDDDED4T|
00001d10 45 34 34 43 44 43 44 44 54 44 44 44 44 44 43 34 |E44CDCDDTDDDDDC4|
00001d20 43 45 55 44 44 44 45 44 44 45 44 44 54 54 44 43 |CEUDDDEDDEDDTTDC|
00001d30 34 34 34 44 55 03 00 00 44 44 34 34 44 44 45 54 |444DU...DD44DDET|
00001d40 44 44 44 45 44 45 34 54 44 55 45 44 54 45 44 33 |DDDEDE4TDUEDTED3|
00001d50 33 44 54 44 44 45 44 44 44 34 44 43 45 44 44 43 |3DTDDEDDD4DCEDDC|
00001d60 44 44 43 44 44 44 44 44 43 44 33 34 43 54 54 44 |DDCDDDDDCD34CTTD|
00001d70 44 54 44 55 44 44 34 54 44 54 45 43 43 43 44 54 |DTDUDD4TDTECCCDT|
00001d80 54 04 00 00 43 44 44 44 44 45 54 44 34 34 45 54 |T...CDDDDETD44ET|
00001d90 44 44 45 44 55 45 44 54 54 44 44 33 33 54 45 45 |DDEDUEDTTDD33TEE|
00001da0 45 44 44 55 45 34 44 45 55 45 44 34 44 44 44 44 |EDDUE4DEUED4DDDD|
00001db0 44 33 44 44 44 33 34 33 43 44 45 44 44 44 44 44 |D3DDD343CDEDDDDD|
00001dc0 44 45 44 43 44 45 44 34 44 43 44 55 44 04 00 00 |DEDCDED4DCDUD...|
00001dd0 43 44 44 44 43 54 44 45 44 43 44 44 54 54 44 44 |CDDDCTDEDCDDTTDD|
00001de0 45 55 45 44 45 44 44 33 33 44 45 54 44 34 44 54 |EUEDEDD33DETD4DT|
00001df0 54 44 54 45 45 44 55 44 34 33 43 44 34 33 44 44 |TDTEEDUD43CD43DD|
00001e00 34 33 43 44 34 54 54 45 44 55 44 44 55 54 34 44 |43CD4TTEDUDDUT4D|
00001e10 43 44 33 34 34 44 54 44 45 04 00 00 44 44 44 44 |CD344DTDE...DDDD|
00001e20 44 44 45 44 44 44 44 44 44 54 54 44 55 55 45 45 |DDEDDDDDDTTDUUEE|
00001e30 44 34 33 33 44 44 45 45 34 33 43 44 55 43 45 45 |D433DDEE43CDUCEE|
00001e40 55 34 44 44 44 43 44 44 44 43 44 44 34 33 34 33 |U4DDDCDDDCDD4343|
00001e50 33 34 34 34 54 44 54 44 54 54 44 44 34 34 34 34 |3444TDTDTTDD4444|
00001e60 44 43 34 43 44 05 00 00 45 54 44 44 45 45 44 44 |DC4CD...ETDDEEDD|
00001e70 44 44 44 44 54 45 44 44 45 45 45 44 44 34 33 33 |DDDDTEDDEEEDD433|
00001e80 54 44 54 54 34 33 44 44 44 54 54 45 45 44 44 44 |TDTT43DDDTTEEDDD|
00001e90 33 33 44 55 44 44 44 55 44 44 43 44 34 34 43 43 |33DUDDDUDDCD44CC|
00001ea0 44 45 44 45 45 45 45 44 45 44 44 43 34 44 33 33 |DEDEEEEDEDDC4D33|
00001eb0 43 04 00 00 44 44 44 44 44 44 45 43 54 44 45 44 |C...DDDDDDECTDED|
00001ec0 44 44 34 44 54 55 44 45 34 43 33 43 54 54 45 45 |DD4DTUDE4C3CTTEE|
00001ed0 35 33 44 44 44 44 54 54 54 44 44 33 34 34 54 44 |53DDDDTTTDD344TD|
00001ee0 44 44 55 54 44 44 34 44 44 34 34 44 43 44 45 54 |DDUTDD4DD44DCDET|
00001ef0 54 45 45 55 44 44 45 45 43 33 34 33 43 04 00 00 |TEEUDDEEC343C...|
00001f00 44 44 34 34 44 44 44 54 55 55 55 34 44 44 34 44 |DD44DDDTUUU4DD4D|
00001f10 43 44 44 45 43 43 44 44 45 44 45 55 44 44 44 44 |CDDECCDDEDEUDDDD|
00001f20 44 44 44 45 55 44 44 34 43 44 45 54 44 44 54 54 |DDDEUDD4CDETDDTT|
00001f30 44 44 43 54 54 44 44 43 44 44 54 54 54 54 54 44 |DDCTTDDCDDTTTTTD|
00001f40 44 44 54 54 34 44 33 33 43 04 00 00 55 44 44 43 |DDTT4D33C...UDDC|
00001f50 43 44 44 45 55 54 54 34 44 44 44 43 54 45 45 45 |CDDEUTT4DDDCTEEE|
00001f60 44 43 44 44 44 54 54 54 54 45 43 44 44 43 44 44 |DCDDDTTTTECDDCDD|
00001f70 44 45 44 34 44 44 45 45 45 44 54 45 54 44 44 44 |DED4DDEEEDTETDDD|
00001f80 54 44 34 34 44 44 44 55 54 45 35 34 33 33 44 54 |TD44DDDUTE5433DT|
00001f90 34 43 33 33 43 04 00 00 45 45 44 34 44 44 44 54 |4C33C...EED4DDDT|
00001fa0 44 45 44 43 44 44 44 44 44 54 44 43 34 44 34 44 |DEDCDDDDDTDC4D4D|
00001fb0 44 44 45 45 45 44 44 43 34 43 44 44 45 54 44 34 |DDEEEDDC4CDDETD4|
00001fc0 33 44 54 54 45 44 44 54 44 44 44 54 43 44 44 44 |3DTTEDDTDDDTCDDD|
00001fd0 44 44 54 54 54 54 35 34 34 34 44 45 33 33 33 34 |DDTTTT5444DE3334|
00001fe0 44 05 00 00 55 44 44 44 43 44 44 44 43 43 44 44 |D...UDDDCDDDCCDD|
00001ff0 44 44 44 53 54 54 44 44 44 44 44 44 54 34 44 54 |DDDSTTDDDDDDT4DT|
00002000 44 33 44 34 33 44 44 55 55 44 54 43 43 34 54 45 |D3D43DDUUDTCC4TE|
00002010 44 45 55 45 44 44 44 44 34 44 44 44 54 44 44 45 |DEUEDDDD4DDDTDDE|
00002020 45 45 44 43 44 43 54 44 33 33 44 44 44 04 00 00 |EEDCDCTD33DDD...|
00002030 45 45 44 43 43 43 54 54 43 34 44 44 54 44 34 44 |EEDCCCTTC4DDTD4D|
00002040 44 45 44 54 44 43 45 44 45 44 44 54 34 43 44 34 |DEDTDCEDEDDT4CD4|
00002050 44 44 54 55 45 54 44 44 43 44 44 54 54 54 44 54 |DDTUETDDCDDTTTDT|
00002060 44 44 44 54 34 54 44 54 44 45 45 45 55 44 44 34 |DDDT4TDTDEEEUDD4|
00002070 45 44 45 45 33 43 33 45 44 04 00 00 54 55 34 34 |EDEE3C3ED...TU44|
00002080 34 44 44 45 34 44 44 44 44 33 33 44 54 34 44 54 |4DDE4DDDD33DT4DT|
00002090 44 34 44 44 54 44 54 55 54 53 54 44 43 44 54 54 |D4DDTDTUTSTDCDTT|
000020a0 44 45 44 44 45 44 44 45 44 45 45 44 44 34 34 44 |DEDDEDDEDEEDD44D|
000020b0 45 45 54 44 55 54 54 55 54 54 44 44 54 45 45 54 |EETDUTTUTTDDTEET|
000020c0 33 33 54 54 44 04 00 00 44 34 44 33 33 43 45 34 |33TTD...D4D33CE4|
000020d0 44 44 55 44 43 33 34 34 43 33 43 54 43 43 33 54 |DDUDC344C3CTCC3T|
000020e0 44 44 54 44 54 54 54 44 44 54 54 44 44 44 44 44 |DDTDTTTDDTTDDDDD|
000020f0 44 43 44 54 54 44 54 44 44 43 44 44 44 44 45 54 |DCDTTDTDDCDDDDET|
00002100 44 55 44 54 44 44 34 45 54 54 44 55 34 44 45 45 |DUDTDD4ETTDU4DEE|
00002110 44 04 00 00                    |D...|
00002114
p31r.png