Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94 » !AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/Sprites

!AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/Sprites

This website contains an archive of files for the Acorn Electron, BBC Micro, Acorn Archimedes, Commodore 16 and Commodore 64 computers, which Dominic Ford has rescued from his private collection of floppy disks and cassettes.

Some of these files were originally commercial releases in the 1980s and 1990s, but they are now widely available online. I assume that copyright over them is no longer being asserted. If you own the copyright and would like files to be removed, please contact me.

Tape/disk: Home » Recent acquisitions » Acorn ADFS disks » adfs_ArchimedesWorld_199403_2.adf » Disk2Mar94
Filename: !AWMar94/Goodies/NewLook/!NewLook/Sprites
Read OK:
File size: 2FBC bytes
Load address: 0000
Exec address: 0000
Duplicates

There are 2 duplicate copies of this file in the archive:

File contents
�/�lores,,wwwwwwwwwwwwwwwww��w����������w��w���������wwwp��w��������wwww��w��������w'ww��w�������pwrww��w�������p'www��w������www��w�������33w��w�������3w��w���������w��w�������{�w��w���������w��w�������{�w��w������
��w��w������{�w��wwwwwwwwwwwwwwwww��hires!,,wwwwwwwwwwwwwwwww�����������p�����������p�����������pwwp����������pwwp����������wwwp����������pwwwp���������wwwwp���������pwrwp���������p'wwp���������w'wwp���������w'wwp��������prwwp��������pwwwp�������wwp�������33p��������33p��������3p��������3p��������3p��������{�p����������p��������{�p����������p��������{�p����������p��������{�p����������p��������{�p����������p�������
{�p���������p������
{�pwwwwwwwwwwwwwwwwwd3di_pat147}��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������UUDTUTDDCTDDUTEDDDTTUDTUTDTUUEEDUTUDUUDE4TETTUEDDDETEE4TETDDEEE4SEUDDTEUEDTDDTTDDEDTTETDUEDDDUTE4DEDTDDEEDDTDEDEDDEDTEDDDTDUDTEUD4DEDEDCETDDDTUDDTUECEDDDETDTEEUDE4SEDDDDEDDDTDED3EEEDTDDD4DDDDDDDE4DE4TDTUEDDDD43SEDDDEDTD4CCCDT4DD4TD4EDDUDDDD443TUD4DE4DD334CCD43D3DEDDDTEDDTDSDTUE43DD3C33D4CUD3DD3UUDE4DDTDDDTUUEDCDDEDDE4DEUEDDDECdDTUDDDDEDCTUU4TDDDTTEUDTUUECTUETeDDDDEUUE4DUED4TUDDTUTDDUUUDEEDUDUETDCTDUDCTTD4DDDTDTEDDDUDEDDUDDDETDDDDDDD3UUDD4EUE4DUDDDDDD4DDDE4TDTDDEDDDCTEDDDTTDSUDDDDUDTDCTDDCDUD4D4DDDCEED44DD43DDDDDEDUDCDDD3TDD4CCCDCSTTDCCCC33C4D3TDST4DUE43DTD434D4DDEE4DCDT4C3DD4D4DECDUT44EEDDCDDDTETD34DUUDCTUEDDDTDTTDDEDUUDDCTEUFDTEDDTUU4DTUEETDTEED4EUDDEDTTUUeE4TUTUUTDDDUETEDUEUTDDEE4DUEEDEeU5CUEEEEDDDDUETDCEEDEDDDEDCEEE3TUE4BTTDDDDDETTTTDCTTTDDTDE4SUED4UUD3CTEE53DEEEDEEDDEDEDDDDDCCUDD4UD443UDDDCTDT4TUTDDTDEEDD4TDDDDEDDDCCCE4D4CEUD4DED4DDDDD4DDE4DDDDDUDDDTDTCCCTUEDDDDCD4DD4CDDUD4C4DDTDDDDDDDDDEUECDDC4C4DD4DDC4C4DDDDUDDEDTUDDETTEDDEDCC3DDDDTDECCTDEDDEDDTUUT4DDUDDDUDD4DUE4DETE4DUEEDTTDDTUUEDDTDE4DDTDTUUT3TUUEDTUEDDDUDDCETDD4TEEDTUUDEUDUDTTTD3UUDDCDEE4DTDEDDUUUDDEUDDETUTUEEDCEEEDDDED4DEDUEDUUDDDUD4DDDUDDEU4DDDTDTDDDCTDDEDTUDD4CTDCDUUE4TDDDDDDDD44D43D4CD3CD44DC4#3DTEE3DDDTDD3TDCDE43T4C42CDD3C4D33DDD4DDDDE44DE4EDUDDD3CD3DDEDDDEEU4DDDDUDEE4DETDDDUTD4DEETTUETDUUUUDTEDTDEUTDTUEEDDTDEDTTUDDeEDDEEDEETDEDDTEDDDETDDSUDDDTDTDSfUTDDETT4TDT3DTDDDDTDDDTEEDDUEEDDVDE3DEDD4DUD4DTDDDDDTEDTDDTTTTUE3TTTEDTTE33TTDEEEUTTTDTEETDCEEEEEDTEED3TTUD3STDEETDEEUDEUDDDDTTTTDTTT4DDTTEDDCEDEEDTTUTCDDEEEETDETDETDEEDDTDDDDDTDETDD4D34TTDDDTTTEDDUUTD3TTT43D3CEUE4DDDC3CEEDDDEED3TDTTE3DEU43DDCDUTDDDTD4CTDCCEEUU4CTEUECTTUDCDD3TTEDDEEE5CEUDDTTTUDDDTTUDDDTECTU3CTUDDDDU5CTDDDTTDEE3DTTEDDDUUDTU33TTED4TUDCEEDDDTTD3CDEEEDE5EE4CE44DEEDUDTECTUDDDEEEC3CDEDDTTTTDDU43DEDTDEEE3TUDCDEETD3STT4DTDD4DCDDCTT4DDETDDCE43CUTED3TTD3CTD44D4C43CEDTDDEE4CUE4CUTTDDDE443DU4DTDDDCCEEDDDEUEDTDDCDEUDCEEEDDTU5CTDDD33T4DDDUUDTTDDDEETTDSTDETEEE3CEDDTDD4CDDDUTDD3DTTTTEDTDDCUTUEDCDDDEEEEDTUDTTTD3CEEDEEDDEDDDEUUTDT4CTEEEDTTCTDE5CCDDTTD3DEDDTTTUEUUDCTTTTTEU3DTTEDDD43DDCTEDTTTTTTTUUDT4DDETDTTDUEDTD4CDDDUUTTTTTUDDUUDE4CUDEUEEEUUDDD3DDCDEEEEEEEUDDTUETECDEEETTTTTD4CDUDTTTTTTTTTDECDTTEEDEEEEEEETTD44CTUDEEEETDEEEEDDETDEDTTTTEUDTTE54DU5TTTE4DTTTD4DTD4DETDETTDEETTD44CTTDTDU43DEDD4DT43CDDEEDD3DDDTT43CTD3DUE4DDEEDCDDDC3CSTUDDDD3C4DD4CCD33DTDDEUD3CUDT433CTUDDTDE3DDE43CDCCDDDUTUEDCDDTECDDEUEDUUEEDTT44CTDDDTTTTDTDCUDTDTDDDTEDTUUDDEEDDTTETUETTD4DECTDDDDD4DETDEUUEUUEDDEUEEUTTTD4DDDUEDDT43CTEDTDUETTU4TTTEETTDDDDDEEUUEDE43CUTDEEEEDEE4DEUEDEEEDETDTTTUVDTE43DETDDDDTTEDTTDU4CEDTTTTEEEEeEUET4DED4333CTTDTDTE4CT4DUTTTDDCTEDUU4TTT3333CTDC5DDE5CE43DEUEDD3CTDTE5CEEDDD43CDD4CDEETT4D4DUUTT444CDD43DTTDDEDCDEDDEEEEEEEECDUTU5C43DCDDDDDUDUTDDETDEEUEUTUEETTDTEDECDCDEETTUUUUDTTUTTTTTTETUEEEDUEUEEEDTTUEDUEDUEDDTUEDTUDDTUEDDDUUUDTEDUUDDCDD34deeFdEDDVCCEC4Deef3t6fC4d4fcT3D3DDCg6C7dDDSCDf4tFs4dgf5C4SGuV33Ed4dETCFTVCD4CFeDftTVFcCFFDdEFCDC4C3VVFDED4Cf6SFFC4CV66S444CfWded43C3F4643DDDv4DdeSDDD44d33Dcfc5feC6f3343DDEDDe34V7C3WFcscF4DcFECeDd44CC3C4CDDdVCDFD43uuTdd5CF3FWf7dSD636DcCCDDVW6ce43cFTFW4444Df3TDcdD433CD34TeeC3deD4de46d7DEFdDsFFDDD433C3D4DeCdD3D44dFf4D3DDDudV6VCD333TcCCDfDCf6Dg45S4d5VDFDDVDg46D44FdF345TF4C43TFFD3DF3eV6DDe4FTVfFFfF433CCDDCDDT54D3FfD4d3DEfdtcFEDD43CC43333eFDVfCD3TfCDDCDDvECD6D4C43cd4F343D6DV4CD34TSdEDDDV3643E4c43S33fFC443DDCD4CdfEVGVEDTf3DDDDDCf634FDF4344DETDFdD4eceCdVfDDDDTDCD433TDDfD4CDDDDuDDD534Cd56CDDdEDUD33DWD44CC3FDDDDFDDD43DD4eCdFSFDDD3CfFD4C3d4CDDDd434CDfD4C4dV6C3DD433FCDDdD33DTCET64Dc3DDDC4dd3C4T433dCCDED3D4dFDDd4DFd3D4TdDF33Et6C33dEfDDDd34FE3DdED3Dd6CDDTVCCDT633D4FEDDDD34TF3DD3T4DD4cDDT6ccVD3dC4CEdDTDTD4dDdFD443CCDdDDdeE4cC3Ce4fFTFCDDDFd3DDD463DCCDDEDC6DFC4d43VdF4DdVFDD4DDD43Cc6CDDDDD4D6DTD4Cue5VfdF6D3d6C4CD3c4cD4DDDDD4dFd4DV64Vtu64D3DDS4443d34DEDEDEfFT5D3CF4DdCecDT34CD43TCdD33433DDV443C4DfedUFCc6D4fCC3TSCDDTC3C4DD44D3cCFfVTF3ef544CD3D3CC46343cFF3D44c33FfDC3DgC44CVDECCc364CCCCDD3Dd3343FUDGDDfDsCdDD3dFDCCCD45CD4CTD363dFFfCfDVs43DDEDD3D34D4CDC3E343C43cFedcTD4CDC4CDDDCCcCdDGDCCF5CCcCCVdeDD6CDt5T4D3TDTdD3dD5c3V6CcdF33eTFe44DDdfCcf44DDCD6FDDF3d5cD43di_pat36Q��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������EESc$SDDDEF4BDDUEBDT3DDDBDDDDDDDDT4T%DDEBTDDDU33EDT4CDU$$CdCDDDUDDDEEUC55$d3DDDDC35TD4$DEd332T3DT3TDDD$#CREEC42DDD4U4ED5332DDDT3RCDD52EU5FC34#5CFEDDEEdBDTC33CCDDDS4DDDT434#D4$C3T44DCDD4CDDDDd$C4D$#33CCDEC33#ERVCCD5#2CDDT#3STDT3CTDE3332RDT3DSEdCTC"DTUC4DDU52DDDT#SSEECCU4BDTDCE4DDD5$CDTCDDDDUDC4Dd5CDCECBT424UT#3CDDDU3D$2BDCDDDC3DDD5C$BU4Cd4#CDd3D2DD4D#Td533DC3$#34DC5DFDTF3T432DS4U5TD$U$DTESD4UE3CBDED34ED4D2SDCCDSCDDDDFT%CD44BT#TC32DTDBDD3%3FS43CT3BBDBD5332T52#DFS4D3D34#ED4C#3244BD6SCTDD5SE#DE43DUUE3DT53#CD53ED233"DETE#CDET53DEE#DCCD3SC444#TE$SUETC32E"S33DDTDDD#43DEDT%CDSDSFDE3#C5TCCBEC2d$C$TU4DDCEEDTDECd25DDD4D3222SUDDB4CFC4CDD433C4CDD5CT4#DDTeEST44DDD5DDDECEBCD6C"3E2DD3B4RCDTDDDTTE#DDDDDEDDEeD4CE3T4DCCD3CUC5DDDTUCDU$34CDD$DE43CUCe4DE$"234Dd4DCDDDD3DTFE5"CD4ED42DDCT4C3DSECCDD4DDDDD5CCDEDU3DDDDEF4DDDTT#C3DUCDDDEDDDEDECCDDDc$DTDDDU$D4DDCE33DT3DDD4DDDTC44BDD5SEDDDTCTFD&DDD54$CTCDDD%4CDDD%4D434S2DDDDDDED5DDT534DEBDDT&B2DTD4CEU2#TCDT3CDDUC%DD4#C3Cd4CDD53CD$33C#4C#CBDE43TDD"4324U3#DC$2CD4TEDVC3SEB44B"DUe434SE43C3T43223$#CCDDDE33BETF343DCD53CCed5B5R445SD3U4CDTD4U3T$DE3TE4EDDTU5DDVDTD3$CTUCTUDDD43T3S524CE2$CD3DD3DDTBTUECTDdCDDDD43#33Ce4CS323CU4DT4DDUSDT5CDDTDDDD4EC4ETDTU4C443DTCDD%DDDCDC4#EDD4DDC$3CFTDDDUFSE3$CTBDU5C$TBDc4DDTE%CTCEUDDDDDDDEBUD4BDCDE52#3#dE5DD4C6"R$2UDDDBEDBe4TUV2UDDTD3433#C#D$CCECR6$CDTd3222S44DD3DDDdD3C4#DBDD3DD4DB53"CDTET5#3$T34#CDDT4U3E3BSD23D44eC5SF"DDUDE33#S2C4$CCD5U4Ce42DT4CTDTDFDeDBD5CFCU324TCU$$33T53DE3DDD3UEDT3DD4CDUED3DUE3DD3DDCDDCD4344EDDSCDCC44DC445E4DDD344C4EEE343DDDCCT4D5DDDCC4ECDDSCDDDECDDTCDC33CDC3EDDD4D54D4DCCD4EDTCD44DCC45453D334DCDDDD4DDDDCDD4D4EDCSCD44ETDd4C3CC43D4444D44E34DD4DSCDDC434DDDCDC44D3D4C445DCCSCDCD4D3554DDDDC3D5ED53CC4#43CCCCDDDD4DCT3DDDEDD4C4DTCDDT4DCDD34CCC34DDD4DDCC4DD4D4DDCCCSDCCC4DC334C34CS4D4DCDD3DDDCUDC4454EDEE4C4D4334344DSCTDCC45DDD54DC4ESTDDCT44CC3434D4DCC454DE44CCDCDDD4D54DDDSCCDCDC43334D4C4DCCDC34ESCD4DCSDDDDDC44DC44CCCCDCDC4D5DDCS4DC4DD4EDDTDDDDSCD4CC33C3DCEDDCCC3CSCD44CSDSCCC4444C3CC4CC34CC34D45444DDDSCD4DDDDDCCD4ECC3CC44C3CCSCDCDCDCCDDD44DDCCC4D4D3SC4C3CDCC3C3DCDC4SC54EDCTC545DD4DD4DC43CDCD444CCCC4D44DD4D445D4D34DC4DSC34C4D33443DDDCDDD4444DDCDSSDSTDC4443C4DDD44C43DCDSCCC4D44444DDC44CCDDC434DCCCC33DC4D444DCCSC4D45DDDDD44443C34DD44DCC4DCSD44444D4DD44CCDCSCC3CCDD444D33CCCDDCDCDDC4DCCCDCCD45DC33CCC4DD4D3DDCCC444C4DCDCD44DCDDCCCC444ESC4D4D4445DCC4DC4445DEDCD4DD3443DCC44DCCCSCDCC4433DDS4D34DDED4D4D4D4ED4TCE45344D4D34D$4444TCDCCCDCC4D3DDCT4DDD45D4CC344CCC4D444DC4DCTCS3DSCD4TTDCC3445D353444D4TCD45DDDC44C3444DDCC54DC44C444C4$443CCSSD444CCDSDEDDDSTCDC44DC3CCCCC33DSC444CC44CC4DDDCC55DC44444D3CD444C3DSCCDCCC34CSDD4DDDSDDCCDCD3D43CC34C44CD44443434DDD44E544D444C44C4C3434C44CCC434CCDDDDDD4D4C4DDDC3D3C4CC43C4C4554D33SCDDDDCSCDC3CCC4DCC3D45D34D3CC44DCC4DDCDC4DSD4D4DCDCCC344443D3DC4D444345DDDD45D44DCC44DSCDCDSC4CDCCS�3di_pat25U��������������������������wwwwwwUUUUUU333333D�D�������������U�U���������FDEC$$UfDCTDEDE4D4D#D5CE5DfFUEUdUCC4D4BEUCBDfVCC4DCCSTDSFSEDU3CUFD4DDD4EDU4eUEE4UCEESfDUdDD4EDDcG4DDTVDDTdDDUEDTDUTU44ESDD4CeF%dfVDD4U4DSe6TeTUDdVUEDD$d3UC4dfDDeVfD34DC3E54eEVUUTEDSCDS4U4DCTDBTdVV4DCE4DDCUCUUC4U4DD3TDUFDEUEDV4dFEDETSdU4FEBC4TFECC$Cfd5T4vU3eEDfECFCUUUUeD4D3TU5DDCTUEECCEWDUFUDC4UDS4DDSEC4DBEU54DSTECD$TuUDTTD4DVC5D3U45DD34DdTDCDECTC3DeVCCECT4V4C4DcCC4D4D4d6D4U4DED4BEE4UFDUBD4DDDDE5TTSVCDd5DcDDfEC3TDDTe544CDCCVC4DEf4EDBdD4TF3d6E34UTEvED4DEEDTTCDSeDTD4DG4DU3TfC4DEUTDVCDTTV4TCECDUECCCTfE3D4DfVC4E4VDD4$EUfFCE4DTfFfCD4e5CTCTFVVETCcE4DDCCdVDUEDTTeeFCCDEDU55UeeeTCTEeDS6DUUTUd5$TEeWDDS5CVDDE4T7D44DeV3U4U5UDUd4SEUeDST3DU4DTDSTDUDBBE3DCEDUFSECDTTEUEEDRETCdDDeEDVD4D44Dd6TUDSE4UFD4DD$DDD43VS5UST4DCCT3DfTdGEdDTT4DCCCc54DCSUDT4CDSD4TDSEUEeUECCUD$DT64E44D3U%dC4DeFDTDDUEUSUDEVS4D4UfTTSE44S5DDSETe5eEUEEUEtdVU5E5D4efETTC4UCC4DEDTUDTTd5TUUVdFEUFCCTfFDfEDF4DD4f5CTCD4TE4DSDUe5TUUEBdVDefTV53DTVVCTEBFdEE33DTfU3U5V4eVTEUVfV3UEUe446TUTEUED3SdfD4Dc5Df5UESeU$DUTEDBEDDD4dVf5$UeUTTUES5DT%DUF4CSVCD$De3CDCUeV5DfeEVdEDC$SE2SU4CTTECCUdETD$4evECUFVEeVDUD#5D3E5EEVSD4UU5TETDTTf3TTSTET4eVDTDCD$eUT4V4STDTETUDDE4$4TDC4DeeFTfUCCEUUCe4S54D4DE444$DSTDCB4EE6TeUUTS5TEDE3UC3U3CVDCT44UUC4SCBEDU544TDDUC5DCDT5D4UFedDCSEUE3D$EU4DTC4E4UDUDEDESDDDeUUE$TFdUCTESdC4DEUCSEDEEUS5TTeC4DTD33UDfESFSe5DTDUECd5DDeEDTVUEC3DDDBdDTVDUSeTEUUVCCUVUTTUUDCCEfeETUEdTTDVEeEEDUeCTTD53C3DDD4CD4D4TDEEED33DDDEDEEDUUTDC34CDD34U5D3DTDTD33CDDDDDEEUEUDD443CCD3DUE43DDUDD44CDDDDUTDEUUDD4CC34CCCE4DC4DEDEC33DDDDDEETTUDDE343DDDDDD44C3DED4CDDDDTEUDDUTE4DCCCDEUDDDCCCCCDD4DEUDDEUD4DDDE43DUD4DEDDDCCDDCCCDDTTDCTEDCDDDDC4DUTDSDDDDDDCD4DDDCEEEDEDD44DDTDDTEDETDDUTDDCTDDD4CDD53TE5C3DED4DDECDETDTTD5DTD4DDCDD3CTTD34DDUDDD5C4DEUEEEDDEDCD4DDD3DDE4CDDEEDDTE3DDEETDECDTCCDCDDEC3TDCDEETTEDU4DDEDUDDTTDDDCD4DDECSUDC3DTDEEUUD4TDDEEDTTTU4DEDDDDDTTDDCCDEEDUDDDDDDTETDDEDCDEDDDCCDUDD4CTTETUEUDDDDETD4CT44CDDTC44DDUE43DETTDTDDDDDDTD44DDCDDDTCDCDETTEDTTEEDDD3DDTTDECDCDDDDDTD44TDEEUEEEUDUU4C4DDDED44DEDDDDDDDDDUTUEDDUTDTT4DDDDTDCD4TDDDC4TDDDDDUDUDDEEDUUCDEDDEEDDDDDDDDDTDDDTUTEEDDDD3DDDTDCDEU4DDDCDUDTEDDDEEEETDDTDD4DCDCDUTTEDTD4CEEEUDDDDEETDDTDDCDDD43DEUUEDED4TDDTEETDDDEETTTTTDDDC33CTEEETDD4DDDDEETDTDTTDSTDEDDEDDCCDUUDCD34DDEEE4DTDDDDTTTTTDDUDD43UTE4C44CCDDDD4TUDDEUDTEEEUTT4DDDDUD4DD3TCDEEEDDUDDDDEDUTTEDDD4DDT4DDDECTDTDTDTDEUD3D4ETTEEDD3DDDDDDDDDDTDDDDDT4TDECC3DCTTDED4CDCDCDDDDDTTDTDEEETDDD44CCDETDDDDD4CDDDDDTTTTEDED4EEEE4DC4DDDDDUDEDD4DDDDDEETDCDDDDETDTDDCCDDDDEEUD4DDD3DTTEUDDD3DDD5CTUDDDDDDTTEEEDDD43CDEUEDD44DDTDCEETUDDC3DUTTEDDT4DDDTDTUDCCDDDDDUUCTTDDDDDEETETUEDDDDTETDDCCDDEDEUDDEDD4D4ECDTTTEDDDDTUTDD4DDDDETECDDDED4CCTDDDUE4D4DEEEDDD4TDDDDD3C3DD3D4CCDTDEDDDCDTTDDCDDTUDDDDDDC4EDDDDEUETDDDD3CUD4CDDEDDDDDDTDDTE3CDD44ED4CDDD3SUD3DDDEDD3TE
00000000 05 00 00 00 10 00 00 00 c0 2f 00 00 80 01 00 00 |........./......|
00000010 6c 6f 72 65 73 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 |lores...........|
00000020 10 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 |............,...|
00000030 2c 00 00 00 0c 00 00 00 77 77 77 77 77 77 77 77 |,.......wwwwwwww|
00000040 77 77 77 77 77 77 77 77 77 00 ff ff 77 99 99 ff |wwwwwwwww...w...|
00000050 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 77 00 ff ff |............w...|
00000060 77 99 f9 ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 77 77 77 |w............www|
00000070 70 00 ff ff 77 ff ff ff ff ff bf fb ff 0f 00 00 |p...w...........|
00000080 77 77 77 00 77 00 ff ff 77 ff ff ff ff bb bb bb |www.w...w.......|
00000090 bb 00 00 77 27 77 07 00 77 00 ff ff 77 ff ff ff |...w'w..w...w...|
000000a0 bf bb bb bb 0b 00 70 77 72 77 00 00 77 00 ff ff |......pwrw..w...|
000000b0 77 ff ff ff ff ef ee ee 0e 00 70 27 77 77 00 00 |w.........p'ww..|
000000c0 77 00 ff ff 77 ff ff ff ff ef 8e ee 0e 00 00 77 |w...w..........w|
000000d0 77 07 00 00 77 00 ff ff 77 aa aa aa aa ea ee ee |w...w...w.......|
000000e0 0e 00 00 33 33 03 00 00 77 00 ff ff 77 aa aa aa |...33...w...w...|
000000f0 aa ea ee ee 0e 00 00 33 13 03 00 00 77 00 ff ff |.......3....w...|
00000100 77 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 b7 bb 0e 00 00 |w...............|
00000110 77 00 ff ff 77 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 7b |w...w..........{|
00000120 eb 0b 00 00 77 00 ff ff 77 aa aa aa aa aa aa aa |....w...w.......|
00000130 00 00 00 b7 bb 0e 00 00 77 00 ff ff 77 aa aa aa |........w...w...|
00000140 aa aa aa aa 00 00 00 7b eb 0b 00 00 77 00 ff ff |.......{....w...|
00000150 77 aa aa aa aa aa aa 0a 00 00 00 b7 bb 0e 00 00 |w...............|
00000160 77 00 ff ff 77 aa aa aa aa aa aa 00 00 00 00 7b |w...w..........{|
00000170 eb 0b 00 00 77 00 ff ff 77 77 77 77 77 77 77 77 |....w...wwwwwwww|
00000180 77 77 77 77 77 77 77 77 77 80 01 00 d4 02 00 00 |wwwwwwwww.......|
00000190 68 69 72 65 73 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 |hires...........|
000001a0 21 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 2c 00 00 00 |!...........,...|
000001b0 2c 00 00 00 14 00 00 00 77 77 77 77 77 77 77 77 |,.......wwwwwwww|
000001c0 77 77 77 77 77 77 77 77 77 00 00 00 97 99 f9 ff |wwwwwwwww.......|
000001d0 ff ff ff ff ff ff ff 0f 00 00 00 00 70 00 00 00 |............p...|
000001e0 97 99 f9 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 70 00 00 00 97 99 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 |p...............|
00000200 00 70 77 77 70 00 00 00 97 f9 ff ff ff ff ff ff |.pwwp...........|
00000210 ff ff 0f 00 70 77 77 07 70 00 00 00 f7 ff ff ff |....pww.p.......|
00000220 ff ff ff ff ff ff 00 00 77 77 77 07 70 00 00 00 |........www.p...|
00000230 f7 ff ff ff ff ff ff bb ff ff 00 70 77 77 77 00 |...........pwww.|
00000240 70 00 00 00 f7 ff ff ff ff ff ff bb ff 0f 00 77 |p..............w|
00000250 77 77 77 00 70 00 00 00 f7 ff ff ff ff ff bb bb |www.p...........|
00000260 bb 00 70 77 72 77 07 00 70 00 00 00 f7 ff ff ff |..pwrw..p.......|
00000270 ff bf bb bb bb 00 70 27 77 77 07 00 70 00 00 00 |......p'ww..p...|
00000280 f7 ff ff ff ff bb bb bb bb 00 77 27 77 77 07 00 |..........w'ww..|
00000290 70 00 00 00 f7 ff ff ff bf bb bb bb bb 00 77 27 |p.............w'|
000002a0 77 77 00 00 70 00 00 00 f7 ff ff ff ff ef ee ee |ww..p...........|
000002b0 0e 00 70 72 77 77 00 00 70 00 00 00 f7 ff ff ff |..prww..p.......|
000002c0 ff ef ee ee 0e 00 70 77 77 77 00 00 70 00 00 00 |......pwww..p...|
000002d0 f7 ff ff ff ff ef 8e e8 0e 00 00 77 77 07 00 00 |...........ww...|
000002e0 70 00 00 00 f7 ff ff ff ff ef 8e e8 0e 00 00 33 |p..............3|
000002f0 33 03 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa ea ee ee |3...p...........|
00000300 0e 00 00 33 33 03 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa |...33...p.......|
00000310 aa ea ee ee 0e 00 00 33 13 03 00 00 70 00 00 00 |.......3....p...|
00000320 a7 aa aa aa aa ea ee ee 0e 00 00 33 13 03 00 00 |...........3....|
00000330 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa ea ee ee 0e 00 00 33 |p..............3|
00000340 13 03 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa aa |....p...........|
00000350 00 00 00 7b bb 0e 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa |...{....p.......|
00000360 aa aa aa aa 00 00 00 b7 eb 0b 00 00 70 00 00 00 |............p...|
00000370 a7 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 7b bb 0e 00 00 |...........{....|
00000380 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 b7 |p...............|
00000390 eb 0b 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa aa |....p...........|
000003a0 00 00 00 7b bb 0e 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa |...{....p.......|
000003b0 aa aa aa aa 00 00 00 b7 eb 0b 00 00 70 00 00 00 |............p...|
000003c0 a7 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 7b bb 0e 00 00 |...........{....|
000003d0 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa aa 00 00 00 b7 |p...............|
000003e0 eb 0b 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa aa |....p...........|
000003f0 00 00 00 7b bb 0e 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa |...{....p.......|
00000400 aa aa aa aa 00 00 00 b7 eb 0b 00 00 70 00 00 00 |............p...|
00000410 a7 aa aa aa aa aa aa 0a 00 00 00 7b bb 0e 00 00 |...........{....|
00000420 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa aa 00 00 00 00 b7 |p...............|
00000430 eb 0b 00 00 70 00 00 00 a7 aa aa aa aa aa 0a 00 |....p...........|
00000440 00 00 00 7b bb 0e 00 00 70 00 00 00 77 77 77 77 |...{....p...wwww|
00000450 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 00 00 00 |wwwwwwwwwwwww...|
00000460 64 12 00 00 33 64 69 5f 70 61 74 31 34 37 00 00 |d...3di_pat147..|
00000470 08 00 00 00 7d 00 00 00 00 00 00 00 0b 00 00 00 |....}...........|
00000480 ac 00 00 00 ac 00 00 00 1f 00 00 00 00 ff ff ff |................|
00000490 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd 00 bb bb bb |................|
000004a0 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 00 77 77 77 |.............www|
000004b0 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 00 33 33 33 |.www.UUU.UUU.333|
000004c0 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 99 |.333..........D.|
000004d0 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 00 00 cc 00 |..D.............|
000004e0 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 00 ee ee bb |................|
000004f0 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 00 ff bb 00 |.....U...U......|
00000500 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff 55 55 44 54 |............UUDT|
00000510 55 54 44 44 43 54 44 44 55 54 45 44 44 44 54 54 |UTDDCTDDUTEDDDTT|
00000520 55 44 54 55 54 44 54 55 55 45 45 44 55 05 00 00 |UDTUTDTUUEEDU...|
00000530 54 55 44 55 55 44 45 34 54 45 54 54 55 45 44 44 |TUDUUDE4TETTUEDD|
00000540 44 45 54 45 45 34 54 45 54 44 44 45 45 45 34 53 |DETEE4TETDDEEE4S|
00000550 45 04 00 00 55 44 44 54 45 55 45 44 54 44 44 54 |E...UDDTEUEDTDDT|
00000560 54 44 44 45 44 54 54 45 54 44 55 45 44 44 44 55 |TDDEDTTETDUEDDDU|
00000570 54 45 34 44 45 04 00 00 44 54 44 44 45 45 44 44 |TE4DE...DTDDEEDD|
00000580 54 44 45 44 45 44 44 45 44 54 45 44 44 44 54 44 |TDEDEDDEDTEDDDTD|
00000590 55 44 54 45 55 44 34 44 45 05 00 00 44 45 44 43 |UDTEUD4DE...DEDC|
000005a0 45 54 44 44 44 54 55 44 44 54 55 45 43 45 44 44 |ETDDDTUDDTUECEDD|
000005b0 44 45 54 44 54 45 45 55 44 45 34 53 45 05 00 00 |DETDTEEUDE4SE...|
000005c0 44 44 44 44 45 44 44 44 54 44 45 44 33 45 45 45 |DDDDEDDDTDED3EEE|
000005d0 44 54 44 44 44 34 44 44 44 44 44 44 44 45 34 44 |DTDDD4DDDDDDDE4D|
000005e0 45 04 00 00 34 54 44 54 55 45 44 44 44 44 34 33 |E...4TDTUEDDDD43|
000005f0 53 45 44 44 44 45 44 54 44 34 43 43 43 44 54 34 |SEDDDEDTD4CCCDT4|
00000600 44 44 34 54 44 04 00 00 34 45 44 44 55 44 44 44 |DD4TD...4EDDUDDD|
00000610 44 34 34 33 54 55 44 34 44 45 34 44 44 33 33 34 |D443TUD4DE4DD334|
00000620 43 43 44 34 33 44 33 44 45 04 00 00 44 44 44 54 |CCD43D3DE...DDDT|
00000630 45 44 44 54 44 53 44 54 55 45 34 33 44 44 33 43 |EDDTDSDTUE43DD3C|
00000640 33 33 44 34 43 55 44 33 44 44 33 55 55 04 00 00 |33D4CUD3DD3UU...|
00000650 44 45 34 44 44 54 44 44 44 54 55 55 45 44 43 44 |DE4DDTDDDTUUEDCD|
00000660 44 45 44 44 45 34 44 45 55 45 44 44 44 45 43 64 |DEDDE4DEUEDDDECd|
00000670 44 04 00 00 54 55 44 44 44 44 45 44 43 54 55 55 |D...TUDDDDEDCTUU|
00000680 34 54 44 44 44 54 54 45 55 44 54 55 55 45 43 54 |4TDDDTTEUDTUUECT|
00000690 55 45 54 65 44 04 00 00 44 44 44 45 55 55 45 34 |UETeD...DDDEUUE4|
000006a0 44 55 45 44 34 54 55 44 44 54 55 54 44 44 55 55 |DUED4TUDDTUTDDUU|
000006b0 55 44 45 45 44 55 44 55 45 05 00 00 54 44 43 54 |UDEEDUDUE...TDCT|
000006c0 44 55 44 43 54 54 44 34 44 44 44 54 44 54 45 44 |DUDCTTD4DDDTDTED|
000006d0 44 44 55 44 45 44 44 55 44 44 44 45 54 04 00 00 |DDUDEDDUDDDET...|
000006e0 44 44 44 44 44 44 44 33 55 55 44 44 34 45 55 45 |DDDDDDD3UUDD4EUE|
000006f0 34 44 55 44 44 44 44 44 44 34 44 44 44 45 34 54 |4DUDDDDDD4DDDE4T|
00000700 44 04 00 00 54 44 44 45 44 44 44 43 54 45 44 44 |D...TDDEDDDCTEDD|
00000710 44 54 54 44 53 55 44 44 44 44 55 44 54 44 43 54 |DTTDSUDDDDUDTDCT|
00000720 44 44 43 44 55 04 00 00 44 34 44 34 44 44 44 43 |DDCDU...D4D4DDDC|
00000730 45 45 44 34 34 44 44 34 33 44 44 44 44 44 45 44 |EED44DD43DDDDDED|
00000740 55 44 43 44 44 44 33 54 44 05 00 00 44 34 43 43 |UDCDDD3TD...D4CC|
00000750 43 44 43 53 54 54 44 43 43 43 43 33 33 43 34 44 |CDCSTTDCCCC33C4D|
00000760 33 54 44 53 54 34 44 55 45 34 33 44 54 04 00 00 |3TDST4DUE43DT...|
00000770 44 34 33 34 44 34 44 44 45 45 34 44 43 44 54 34 |D434D4DDEE4DCDT4|
00000780 43 33 44 44 34 44 34 44 45 43 44 55 54 34 34 45 |C3DD4D4DECDUT44E|
00000790 45 05 00 00 44 44 43 44 44 44 54 45 54 44 33 34 |E...DDCDDDTETD34|
000007a0 44 55 55 44 43 54 55 45 44 44 44 54 44 54 54 44 |DUUDCTUEDDDTDTTD|
000007b0 44 45 44 55 55 04 00 00 44 44 43 54 45 55 46 44 |DEDUU...DDCTEUFD|
000007c0 54 45 44 44 54 55 55 34 44 54 55 45 45 54 44 54 |TEDDTUU4DTUEETDT|
000007d0 45 45 44 34 45 55 44 44 45 04 00 00 44 54 54 55 |EED4EUDDE...DTTU|
000007e0 55 65 45 34 54 55 54 55 55 54 44 44 44 55 45 54 |UeE4TUTUUTDDDUET|
000007f0 45 44 55 45 55 54 44 44 45 45 34 44 55 03 00 00 |EDUEUTDDEE4DU...|
00000800 45 45 44 45 65 55 35 43 55 45 45 45 45 44 44 44 |EEDEeU5CUEEEEDDD|
00000810 44 55 45 54 44 43 45 45 44 45 44 44 44 45 44 43 |DUETDCEEDEDDDEDC|
00000820 45 04 00 00 45 45 33 54 55 45 34 42 54 54 44 44 |E...EE3TUE4BTTDD|
00000830 44 44 44 45 54 54 54 54 44 43 54 54 54 44 44 54 |DDDETTTTDCTTTDDT|
00000840 44 45 34 53 55 04 00 00 45 44 34 55 55 44 33 43 |DE4SU...ED4UUD3C|
00000850 54 45 45 35 33 44 45 45 45 44 45 45 44 44 45 44 |TEE53DEEEDEEDDED|
00000860 45 44 44 44 44 44 43 43 55 04 00 00 44 44 34 55 |EDDDDDCCU...DD4U|
00000870 44 34 34 33 55 44 44 44 43 54 44 54 34 54 55 54 |D443UDDDCTDT4TUT|
00000880 44 44 54 44 45 45 44 44 34 54 44 44 44 03 00 00 |DDTDEEDD4TDDD...|
00000890 44 45 44 44 44 43 43 43 45 34 44 34 43 45 55 44 |DEDDDCCCE4D4CEUD|
000008a0 34 44 45 44 34 44 44 44 44 44 34 44 44 45 34 44 |4DED4DDDDD4DDE4D|
000008b0 44 03 00 00 44 44 44 55 44 44 44 54 44 54 43 43 |D...DDDUDDDTDTCC|
000008c0 43 54 55 45 44 44 44 44 43 44 34 44 44 34 43 44 |CTUEDDDDCD4DD4CD|
000008d0 44 55 44 34 43 04 00 00 34 44 44 54 44 44 44 44 |DUD4C...4DDTDDDD|
000008e0 44 44 44 44 44 45 55 45 43 44 44 43 34 43 34 44 |DDDDDEUECDDC4C4D|
000008f0 44 34 44 44 43 34 43 34 44 05 00 00 44 44 44 55 |D4DDC4C4D...DDDU|
00000900 44 44 45 44 54 55 44 44 45 54 54 45 44 44 45 44 |DDEDTUDDETTEDDED|
00000910 43 43 33 44 44 44 44 54 44 45 43 43 54 05 00 00 |CC3DDDDTDECCT...|
00000920 44 45 44 44 45 44 44 54 55 55 54 34 44 44 55 44 |DEDDEDDTUUT4DDUD|
00000930 44 44 55 44 44 34 44 55 45 34 44 45 54 45 34 44 |DDUDD4DUE4DETE4D|
00000940 55 05 00 00 45 45 44 54 54 44 44 54 55 55 45 44 |U...EEDTTDDTUUED|
00000950 44 54 44 45 34 44 44 54 44 54 55 55 54 33 54 55 |DTDE4DDTDTUUT3TU|
00000960 55 45 44 54 55 05 00 00 45 44 44 44 55 44 44 43 |UEDTU...EDDDUDDC|
00000970 45 54 44 44 34 54 45 45 44 54 55 55 44 45 55 44 |ETDD4TEEDTUUDEUD|
00000980 55 44 54 54 54 44 33 55 55 05 00 00 44 44 43 44 |UDTTTD3UU...DDCD|
00000990 45 45 34 44 54 44 45 44 44 55 55 55 44 44 45 55 |EE4DTDEDDUUUDDEU|
000009a0 44 44 45 54 55 54 55 45 45 44 43 45 45 04 00 00 |DDETUTUEEDCEE...|
000009b0 45 44 44 44 45 44 34 44 45 44 55 45 44 55 55 44 |EDDDED4DEDUEDUUD|
000009c0 44 44 55 44 34 44 44 44 55 44 44 45 55 34 44 44 |DDUD4DDDUDDEU4DD|
000009d0 44 04 00 00 54 44 54 44 44 44 43 54 44 44 45 44 |D...TDTDDDCTDDED|
000009e0 54 55 44 44 34 43 54 44 43 44 55 55 45 34 54 44 |TUDD4CTDCDUUE4TD|
000009f0 44 44 44 44 44 03 00 00 44 44 34 34 44 34 33 44 |DDDDD...DD44D43D|
00000a00 34 43 44 33 43 44 34 34 44 43 34 23 33 44 54 45 |4CD3CD44DC4#3DTE|
00000a10 45 33 44 44 44 54 44 44 33 03 00 00 54 44 43 44 |E3DDDTDD3...TDCD|
00000a20 45 34 33 54 34 43 34 32 43 44 44 33 43 34 44 33 |E43T4C42CDD3C4D3|
00000a30 33 44 44 44 34 44 44 44 44 45 34 34 44 04 00 00 |3DDD4DDDDE44D...|
00000a40 45 34 45 44 55 44 44 44 33 43 44 33 44 44 45 44 |E4EDUDDD3CD3DDED|
00000a50 44 44 45 45 55 34 44 44 44 44 55 44 45 45 34 44 |DDEEU4DDDDUDEE4D|
00000a60 45 04 00 00 54 44 44 44 55 54 44 34 44 45 45 54 |E...TDDDUTD4DEET|
00000a70 54 55 45 54 44 55 55 55 55 44 54 45 44 54 44 45 |TUETDUUUUDTEDTDE|
00000a80 55 54 44 54 55 05 00 00 45 45 44 44 54 44 45 44 |UTDTU...EEDDTDED|
00000a90 54 54 55 44 44 65 45 44 44 45 45 44 45 45 54 44 |TTUDDeEDDEEDEETD|
00000aa0 45 44 44 54 45 44 44 44 45 05 00 00 54 44 44 53 |EDDTEDDDE...TDDS|
00000ab0 55 44 44 44 54 44 54 44 53 66 55 54 44 44 45 54 |UDDDTDTDSfUTDDET|
00000ac0 54 34 54 44 54 33 44 54 44 44 44 44 54 04 00 00 |T4TDT3DTDDDDT...|
00000ad0 44 44 44 54 45 45 44 44 55 45 45 44 44 56 44 45 |DDDTEEDDUEEDDVDE|
00000ae0 33 44 45 44 44 34 44 55 44 34 44 54 44 44 44 44 |3DEDD4DUD4DTDDDD|
00000af0 44 04 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |D...............|
00000b00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00000b10 11 11 11 11 11 01 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00000b20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00000b30 11 11 11 11 11 11 11 11 11 01 00 00 54 45 44 54 |............TEDT|
00000b40 44 44 54 54 54 54 55 45 33 54 54 54 45 44 54 54 |DDTTTTUE3TTTEDTT|
00000b50 45 33 33 54 54 44 45 45 45 55 54 54 54 04 00 00 |E33TTDEEEUTTT...|
00000b60 44 54 45 45 54 44 43 45 45 45 45 45 44 54 45 45 |DTEETDCEEEEEDTEE|
00000b70 44 33 54 54 55 44 33 53 54 44 45 45 54 44 45 45 |D3TTUD3STDEETDEE|
00000b80 55 04 00 00 44 45 55 44 44 44 44 54 54 54 54 44 |U...DEUDDDDTTTTD|
00000b90 54 54 54 34 44 44 54 54 45 44 44 43 45 44 45 45 |TTT4DDTTEDDCEDEE|
00000ba0 44 54 54 55 54 04 00 00 43 44 44 45 45 45 45 54 |DTTUT...CDDEEEET|
00000bb0 44 45 54 44 45 54 44 45 45 44 44 54 44 44 44 44 |DETDETDEEDDTDDDD|
00000bc0 44 54 44 45 54 44 44 34 44 04 00 00 33 34 54 54 |DTDETDD4D...34TT|
00000bd0 44 44 44 54 54 54 45 44 44 55 55 54 44 33 54 54 |DDDTTTEDDUUTD3TT|
00000be0 54 34 33 44 33 43 45 55 45 34 44 44 44 05 00 00 |T43D3CEUE4DDD...|
00000bf0 43 33 43 45 45 44 44 44 45 45 44 33 54 44 54 54 |C3CEEDDDEED3TDTT|
00000c00 45 33 44 45 55 34 33 44 44 43 44 55 54 44 44 44 |E3DEU43DDCDUTDDD|
00000c10 54 04 00 00 44 34 43 54 44 43 43 45 45 55 55 34 |T...D4CTDCCEEUU4|
00000c20 43 54 45 55 45 43 54 54 55 44 43 44 44 33 54 54 |CTEUECTTUDCDD3TT|
00000c30 45 44 44 45 45 05 00 00 45 35 43 45 55 44 44 54 |EDDEE...E5CEUDDT|
00000c40 54 54 55 44 44 44 54 54 55 44 44 44 54 45 43 54 |TTUDDDTTUDDDTECT|
00000c50 55 33 43 54 55 44 44 44 44 05 00 00 55 35 43 54 |U3CTUDDDD...U5CT|
00000c60 44 44 44 54 54 44 45 45 33 44 54 54 45 44 44 44 |DDDTTDEE3DTTEDDD|
00000c70 55 55 44 54 55 33 33 54 54 45 44 34 54 04 00 00 |UUDTU33TTED4T...|
00000c80 55 44 43 45 45 44 44 44 54 54 44 33 43 44 45 45 |UDCEEDDDTTD3CDEE|
00000c90 45 44 45 35 45 45 34 43 45 34 34 44 45 45 44 55 |EDE5EE4CE44DEEDU|
00000ca0 44 04 00 00 54 45 43 54 55 44 44 44 45 45 45 43 |D...TECTUDDDEEEC|
00000cb0 33 43 44 45 44 44 54 54 54 54 44 44 55 34 33 44 |3CDEDDTTTTDDU43D|
00000cc0 45 44 54 44 45 05 00 00 45 45 33 54 55 44 43 44 |EDTDE...EE3TUDCD|
00000cd0 45 45 54 44 33 53 54 54 34 44 54 44 44 34 44 43 |EETD3STT4DTDD4DC|
00000ce0 44 44 43 54 54 34 44 44 45 05 00 00 54 44 44 43 |DDCTT4DDE...TDDC|
00000cf0 45 34 33 43 55 54 45 44 33 54 54 44 33 43 54 44 |E43CUTED3TTD3CTD|
00000d00 34 34 44 34 43 34 33 43 45 44 54 44 44 04 00 00 |44D4C43CEDTDD...|
00000d10 45 45 34 43 55 45 34 43 55 54 54 44 44 44 45 34 |EE4CUE4CUTTDDDE4|
00000d20 34 33 44 55 34 44 54 44 44 44 43 43 45 45 44 44 |43DU4DTDDDCCEEDD|
00000d30 44 04 00 00 45 55 45 44 54 44 44 43 44 45 55 44 |D...EUEDTDDCDEUD|
00000d40 43 45 45 45 44 44 54 55 35 43 54 44 44 44 33 33 |CEEEDDTU5CTDDD33|
00000d50 54 34 44 44 44 04 00 00 55 55 44 54 54 44 44 44 |T4DDD...UUDTTDDD|
00000d60 45 45 54 54 44 53 54 44 45 54 45 45 45 33 43 45 |EETTDSTDETEEE3CE|
00000d70 44 44 54 44 44 34 43 44 44 04 00 00 44 55 54 44 |DDTDD4CDD...DUTD|
00000d80 44 33 44 54 54 54 54 45 44 54 44 44 43 55 54 55 |D3DTTTTEDTDDCUTU|
00000d90 45 44 43 44 44 44 45 45 45 45 44 54 55 04 00 00 |EDCDDDEEEEDTU...|
00000da0 44 54 54 54 44 33 43 45 45 44 45 45 44 44 45 44 |DTTTD3CEEDEEDDED|
00000db0 44 44 45 55 55 54 44 54 34 43 54 45 45 45 44 54 |DDEUUTDT4CTEEEDT|
00000dc0 54 05 00 00 43 54 44 45 35 43 43 44 44 54 54 44 |T...CTDE5CCDDTTD|
00000dd0 33 44 45 44 44 54 54 54 55 45 55 55 44 43 54 54 |3DEDDTTTUEUUDCTT|
00000de0 54 54 54 45 55 04 00 00 33 44 54 54 45 44 44 44 |TTTEU...3DTTEDDD|
00000df0 34 33 44 44 43 54 45 44 54 54 54 54 54 54 54 55 |43DDCTEDTTTTTTTU|
00000e00 55 44 54 34 44 44 45 54 44 05 00 00 54 54 44 55 |UDT4DDETD...TTDU|
00000e10 45 44 54 44 34 43 44 44 44 55 55 54 54 54 54 54 |EDTD4CDDDUUTTTTT|
00000e20 55 44 44 55 55 44 45 34 43 55 44 45 55 05 00 00 |UDDUUDE4CUDEU...|
00000e30 45 45 45 55 55 44 44 44 33 44 44 43 44 45 45 45 |EEEUUDDD3DDCDEEE|
00000e40 45 45 45 45 55 44 44 54 55 45 54 45 43 44 45 45 |EEEEUDDTUETECDEE|
00000e50 45 05 00 00 54 54 54 54 54 44 34 43 44 55 44 54 |E...TTTTTD4CDUDT|
00000e60 54 54 54 54 54 54 54 54 44 45 43 44 54 54 45 45 |TTTTTTTTDECDTTEE|
00000e70 44 45 45 45 45 05 00 00 45 45 45 54 54 44 34 34 |DEEEE...EEETTD44|
00000e80 43 54 55 44 45 45 45 45 54 44 45 45 45 45 44 44 |CTUDEEEETDEEEEDD|
00000e90 45 54 44 45 44 54 54 54 54 04 00 00 45 55 44 54 |ETDEDTTTT...EUDT|
00000ea0 54 45 35 34 44 55 35 54 54 54 45 34 44 54 54 54 |TE54DU5TTTE4DTTT|
00000eb0 44 34 44 54 44 34 44 45 54 44 45 54 54 04 00 00 |D4DTD4DETDETT...|
00000ec0 44 45 45 54 54 44 34 34 43 54 54 44 54 44 55 34 |DEETTD44CTTDTDU4|
00000ed0 33 44 45 44 44 34 44 54 34 33 43 44 44 45 45 44 |3DEDD4DT43CDDEED|
00000ee0 44 05 00 00 33 44 44 44 54 54 34 33 43 54 44 33 |D...3DDDTT43CTD3|
00000ef0 44 55 45 34 44 44 45 45 44 43 44 44 44 43 33 43 |DUE4DDEEDCDDDC3C|
00000f00 53 54 55 44 44 04 00 00 44 44 33 43 34 44 44 34 |STUDD...DD3C4DD4|
00000f10 43 43 44 33 33 44 54 44 44 45 55 44 33 43 55 44 |CCD33DTDDEUD3CUD|
00000f20 54 34 33 33 43 54 55 44 44 04 00 00 54 44 45 33 |T433CTUDD...TDE3|
00000f30 44 44 45 34 33 43 44 43 43 44 44 44 55 54 55 45 |DDE43CDCCDDDUTUE|
00000f40 44 43 44 44 54 45 43 44 44 45 55 45 44 04 00 00 |DCDDTECDDEUED...|
00000f50 55 55 45 45 44 54 54 34 34 43 54 44 44 44 54 54 |UUEEDTT44CTDDDTT|
00000f60 54 54 44 54 44 43 55 44 54 44 54 44 44 44 54 45 |TTDTDCUDTDTDDDTE|
00000f70 44 04 00 00 54 55 55 44 44 45 45 44 44 54 54 45 |D...TUUDDEEDDTTE|
00000f80 54 55 45 54 54 44 34 44 45 43 54 44 44 44 44 44 |TUETTD4DECTDDDDD|
00000f90 34 44 45 54 44 05 00 00 45 55 55 45 55 55 45 44 |4DETD...EUUEUUED|
00000fa0 44 45 55 45 45 55 54 54 54 44 34 44 44 44 55 45 |DEUEEUTTTD4DDDUE|
00000fb0 44 44 54 34 33 43 54 45 44 05 00 00 54 44 55 45 |DDT43CTED...TDUE|
00000fc0 54 54 55 34 54 54 54 45 45 54 54 44 44 44 44 44 |TTU4TTTEETTDDDDD|
00000fd0 45 45 55 55 45 44 45 34 33 43 55 54 44 05 00 00 |EEUUEDE43CUTD...|
00000fe0 45 45 45 45 44 45 45 34 44 45 55 45 44 45 45 45 |EEEEDEE4DEUEDEEE|
00000ff0 44 45 54 44 54 54 54 55 56 44 54 45 34 33 44 45 |DETDTTTUVDTE43DE|
00001000 54 04 00 00 44 44 44 44 54 54 45 44 54 54 44 55 |T...DDDDTTEDTTDU|
00001010 34 43 45 44 54 54 54 54 45 45 45 45 65 45 55 45 |4CEDTTTTEEEEeEUE|
00001020 54 34 44 45 44 05 00 00 34 33 33 33 43 54 54 44 |T4DED...4333CTTD|
00001030 54 44 54 45 34 43 54 34 44 55 54 54 54 44 44 43 |TDTE4CT4DUTTTDDC|
00001040 54 45 44 55 55 34 54 54 54 04 00 00 33 33 33 33 |TEDUU4TTT...3333|
00001050 43 54 44 43 35 44 44 45 35 43 45 34 33 44 45 55 |CTDC5DDE5CE43DEU|
00001060 45 44 44 33 43 54 44 54 45 35 43 45 45 05 00 00 |EDD3CTDTE5CEE...|
00001070 44 44 44 34 33 43 44 44 34 43 44 45 45 54 54 34 |DDD43CDD4CDEETT4|
00001080 44 34 44 55 55 54 54 34 34 34 43 44 44 34 33 44 |D4DUUTT444CDD43D|
00001090 54 04 00 00 54 44 44 45 44 43 44 45 44 44 45 45 |T...TDDEDCDEDDEE|
000010a0 45 45 45 45 45 45 43 44 55 54 55 35 43 34 33 44 |EEEEEECDUTU5C43D|
000010b0 43 44 44 44 44 04 00 00 44 55 44 55 54 44 44 45 |CDDDD...DUDUTDDE|
000010c0 54 44 45 45 55 45 55 54 55 45 45 54 54 44 54 45 |TDEEUEUTUEETTDTE|
000010d0 44 45 43 44 43 44 45 45 54 04 00 00 54 55 55 55 |DECDCDEET...TUUU|
000010e0 55 44 54 54 55 54 54 54 54 54 54 45 54 55 45 45 |UDTTUTTTTTTETUEE|
000010f0 45 44 55 45 55 45 45 45 44 54 54 55 45 04 00 00 |EDUEUEEEDTTUE...|
00001100 44 55 45 44 55 45 44 44 54 55 45 44 54 55 44 44 |DUEDUEDDTUEDTUDD|
00001110 54 55 45 44 44 44 55 55 55 44 54 45 44 55 55 44 |TUEDDDUUUDTEDUUD|
00001120 44 04 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |D...............|
00001130 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001140 11 11 11 11 11 01 00 00 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001150 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001160 11 11 11 11 11 11 11 11 11 01 00 00 43 44 44 33 |............CDD3|
00001170 34 64 65 65 46 64 45 44 44 56 43 43 45 43 34 44 |4deeFdEDDVCCEC4D|
00001180 65 65 66 33 74 36 66 43 34 64 34 66 63 04 00 00 |eef3t6fC4d4fc...|
00001190 54 33 44 33 44 44 43 67 36 43 37 64 44 44 53 43 |T3D3DDCg6C7dDDSC|
000011a0 44 66 34 74 46 73 34 64 67 66 35 43 34 53 47 75 |Df4tFs4dgf5C4SGu|
000011b0 56 06 00 00 33 33 45 64 34 64 45 54 43 46 54 56 |V...33Ed4dETCFTV|
000011c0 43 44 34 43 46 65 44 66 74 54 56 46 63 43 46 46 |CD4CFeDftTVFcCFF|
000011d0 44 64 45 46 43 04 00 00 44 43 34 43 33 56 56 46 |DdEFC...DC4C3VVF|
000011e0 44 45 44 34 43 66 36 53 46 46 43 34 43 56 36 36 |DED4Cf6SFFC4CV66|
000011f0 53 34 34 34 43 66 57 64 65 04 00 00 64 34 33 43 |S444CfWde...d43C|
00001200 33 46 34 36 34 33 44 44 44 76 34 44 64 65 53 44 |3F4643DDDv4DdeSD|
00001210 44 44 34 34 64 33 33 44 63 66 63 35 66 06 00 00 |DD44d33Dcfc5f...|
00001220 65 43 36 66 33 33 34 33 44 44 45 44 44 65 33 34 |eC6f3343DDEDDe34|
00001230 56 37 43 33 57 46 63 73 63 46 34 44 63 46 45 43 |V7C3WFcscF4DcFEC|
00001240 65 03 00 00 44 64 34 34 43 43 33 43 34 43 44 44 |e...Dd44CC3C4CDD|
00001250 64 56 43 44 46 44 34 33 75 75 54 64 64 35 43 46 |dVCDFD43uuTdd5CF|
00001260 33 46 57 66 37 05 00 00 64 53 44 36 33 36 44 63 |3FWf7...dSD636Dc|
00001270 43 43 44 44 56 57 36 63 65 34 33 63 46 54 46 57 |CCDDVW6ce43cFTFW|
00001280 34 34 34 34 44 66 33 54 44 04 00 00 63 64 44 34 |4444Df3TD...cdD4|
00001290 33 33 43 44 33 34 54 65 65 43 33 64 65 44 34 64 |33CD34TeeC3deD4d|
000012a0 65 34 36 64 37 44 45 46 64 44 73 46 46 04 00 00 |e46d7DEFdDsFF...|
000012b0 44 44 44 34 33 33 43 33 44 34 44 65 43 64 44 33 |DDD433C3D4DeCdD3|
000012c0 44 34 34 64 46 66 34 44 33 44 44 44 75 64 56 36 |D44dFf4D3DDDudV6|
000012d0 56 04 00 00 43 44 33 33 33 54 63 43 43 44 66 44 |V...CD333TcCCDfD|
000012e0 43 66 36 44 67 34 35 53 34 64 35 56 44 46 44 44 |Cf6Dg45S4d5VDFDD|
000012f0 56 44 67 34 36 03 00 00 44 34 34 46 64 46 33 34 |VDg46...D44FdF34|
00001300 35 54 46 34 43 34 33 54 46 46 44 33 44 46 33 65 |5TF4C43TFFD3DF3e|
00001310 56 36 44 44 65 34 46 54 56 06 00 00 66 46 46 66 |V6DDe4FTV...fFFf|
00001320 46 34 33 33 43 43 44 44 43 44 44 54 35 34 44 33 |F433CCDDCDDT54D3|
00001330 46 66 44 34 64 33 44 45 66 64 74 63 46 04 00 00 |FfD4d3DEfdtcF...|
00001340 45 44 44 34 33 43 43 34 33 33 33 33 65 46 44 56 |EDD43CC43333eFDV|
00001350 66 43 44 33 54 66 43 44 44 43 44 44 76 45 43 44 |fCD3TfCDDCDDvECD|
00001360 36 06 00 00 44 34 43 34 33 63 64 34 46 33 34 33 |6...D4C43cd4F343|
00001370 44 36 44 56 34 43 44 33 34 54 53 64 45 44 44 44 |D6DV4CD34TSdEDDD|
00001380 56 33 36 34 33 04 00 00 45 34 63 34 33 53 33 33 |V3643...E4c43S33|
00001390 66 46 43 34 34 33 44 44 43 44 34 43 64 66 45 56 |fFC443DDCD4CdfEV|
000013a0 47 56 45 44 54 66 33 44 44 04 00 00 44 44 44 43 |GVEDTf3DD...DDDC|
000013b0 66 36 33 34 46 44 46 34 33 34 34 44 45 54 44 46 |f634FDF4344DETDF|
000013c0 64 44 34 65 63 65 43 64 56 66 44 44 44 04 00 00 |dD4eceCdVfDDD...|
000013d0 44 54 44 43 44 34 33 33 54 44 44 66 44 34 43 44 |DTDCD433TDDfD4CD|
000013e0 44 44 44 75 44 44 44 35 33 34 43 64 35 36 43 44 |DDDuDDD534Cd56CD|
000013f0 44 04 00 00 64 45 44 55 44 33 33 44 57 44 34 34 |D...dEDUD33DWD44|
00001400 43 43 33 46 44 44 44 44 46 44 44 44 34 33 44 44 |CC3FDDDDFDDD43DD|
00001410 34 65 43 64 46 04 00 00 53 46 44 44 44 33 43 66 |4eCdF...SFDDD3Cf|
00001420 46 44 34 43 33 64 34 43 44 44 44 64 34 33 34 43 |FD4C3d4CDDDd434C|
00001430 44 66 44 34 43 34 64 56 36 04 00 00 43 33 44 44 |DfD4C4dV6...C3DD|
00001440 34 33 33 46 43 44 44 64 44 33 33 44 54 43 45 54 |433FCDDdD33DTCET|
00001450 36 34 44 63 33 44 44 44 43 34 64 64 33 04 00 00 |64Dc3DDDC4dd3...|
00001460 43 34 54 34 33 33 64 43 43 44 45 44 33 44 34 64 |C4T433dCCDED3D4d|
00001470 46 44 44 64 34 44 46 64 33 44 34 54 64 44 46 33 |FDDd4DFd3D4TdDF3|
00001480 33 04 00 00 45 74 36 43 33 33 64 45 66 44 44 44 |3...Et6C33dEfDDD|
00001490 64 33 34 46 45 33 44 64 45 44 33 44 64 36 43 44 |d34FE3DdED3Dd6CD|
000014a0 44 54 56 43 43 05 00 00 44 54 36 33 33 44 34 46 |DTVCC...DT633D4F|
000014b0 45 44 44 44 44 33 34 54 46 33 44 44 33 54 34 44 |EDDDD34TF3DD3T4D|
000014c0 44 34 63 44 44 54 36 63 63 05 00 00 56 44 33 64 |D4cDDT6cc...VD3d|
000014d0 43 34 43 45 64 44 54 44 54 44 34 64 44 64 46 44 |C4CEdDTDTD4dDdFD|
000014e0 34 34 33 43 43 44 64 44 44 64 65 45 34 06 00 00 |443CCDdDDdeE4...|
000014f0 63 43 33 43 65 34 66 46 54 46 43 44 44 44 46 64 |cC3Ce4fFTFCDDDFd|
00001500 33 44 44 44 34 36 33 44 43 43 44 44 45 44 43 36 |3DDD463DCCDDEDC6|
00001510 44 07 00 00 46 43 34 64 34 33 56 64 46 34 44 64 |D...FC4d43VdF4Dd|
00001520 56 46 44 44 34 44 44 44 34 33 43 63 36 43 44 44 |VFDD4DDD43Cc6CDD|
00001530 44 44 44 34 44 06 00 00 36 44 54 44 34 43 75 65 |DDD4D...6DTD4Cue|
00001540 35 56 66 64 46 36 44 33 64 36 43 34 43 44 33 63 |5VfdF6D3d6C4CD3c|
00001550 34 63 44 34 44 44 44 44 44 04 00 00 34 64 46 64 |4cD4DDDDD...4dFd|
00001560 34 44 56 36 34 56 74 75 36 34 44 33 44 44 53 34 |4DV64Vtu64D3DDS4|
00001570 34 34 33 64 33 34 44 45 44 45 44 45 66 04 00 00 |443d34DEDEDEf...|
00001580 46 54 35 44 33 43 46 34 44 64 43 65 63 44 54 33 |FT5D3CF4DdCecDT3|
00001590 34 43 44 34 33 54 43 64 44 33 33 34 33 33 44 44 |4CD43TCdD33433DD|
000015a0 56 05 00 00 34 34 33 43 34 44 66 65 64 55 46 43 |V...443C4DfedUFC|
000015b0 63 36 44 34 66 43 43 33 54 53 43 44 44 54 43 33 |c6D4fCC3TSCDDTC3|
000015c0 43 34 44 44 34 04 00 00 34 44 33 63 43 46 66 56 |C4DD4...4D3cCFfV|
000015d0 54 46 33 65 66 35 34 34 43 44 33 44 33 43 43 34 |TF3ef544CD3D3CC4|
000015e0 36 33 34 33 63 46 46 33 44 04 00 00 34 34 63 33 |6343cFF3D...44c3|
000015f0 33 46 66 44 43 33 44 67 43 34 34 43 56 44 45 43 |3FfDC3DgC44CVDEC|
00001600 43 63 33 36 34 43 43 43 43 44 44 33 44 04 00 00 |Cc364CCCCDD3D...|
00001610 64 33 33 34 33 46 55 44 47 44 44 66 44 73 43 64 |d3343FUDGDDfDsCd|
00001620 44 44 33 64 46 44 43 43 43 44 34 35 43 44 34 43 |DD3dFDCCCD45CD4C|
00001630 54 04 00 00 44 33 36 33 64 46 46 66 43 66 44 56 |T...D363dFFfCfDV|
00001640 73 34 33 44 44 45 44 44 33 44 33 34 44 34 43 44 |s43DDEDD3D34D4CD|
00001650 43 33 45 33 34 04 00 00 33 43 34 33 63 46 65 64 |C3E34...3C43cFed|
00001660 63 54 44 34 43 44 43 34 43 44 44 44 43 43 63 43 |cTD4CDC4CDDDCCcC|
00001670 64 44 47 44 43 43 46 35 43 04 00 00 43 63 43 43 |dDGDCCF5C...CcCC|
00001680 56 64 65 44 44 36 43 44 74 35 54 34 44 33 54 44 |VdeDD6CDt5T4D3TD|
00001690 54 64 44 33 64 44 35 63 33 56 36 43 63 03 00 00 |TdD3dD5c3V6Cc...|
000016a0 64 46 33 33 65 54 46 65 34 34 44 44 64 66 43 63 |dF33eTFe44DDdfCc|
000016b0 66 34 34 44 44 43 44 36 46 44 44 46 33 64 35 63 |f44DDCD6FDDF3d5c|
000016c0 44 06 00 00 34 0c 00 00 33 64 69 5f 70 61 74 33 |D...4...3di_pat3|
000016d0 36 00 00 00 08 00 00 00 51 00 00 00 00 00 00 00 |6.......Q.......|
000016e0 17 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 1f 00 00 00 |................|
000016f0 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd 00 dd dd dd |................|
00001700 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 00 99 99 99 |................|
00001710 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 00 55 55 55 |.www.www.UUU.UUU|
00001720 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 |.333.333........|
00001730 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 00 ee ee 00 |..D...D.........|
00001740 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 00 dd 00 00 |................|
00001750 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 00 55 88 00 |.........U...U..|
00001760 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff 00 00 bb ff |................|
00001770 45 45 53 63 24 53 44 44 44 45 46 34 42 44 44 55 |EESc$SDDDEF4BDDU|
00001780 45 42 44 54 33 44 44 44 42 44 44 44 44 44 44 44 |EBDT3DDDBDDDDDDD|
00001790 44 54 34 00 54 25 44 44 45 42 54 44 44 44 55 33 |DT4.T%DDEBTDDDU3|
000017a0 33 45 44 54 34 43 44 55 24 24 43 64 43 44 44 44 |3EDT4CDU$$CdCDDD|
000017b0 55 44 44 44 45 45 55 00 43 35 35 24 64 33 44 44 |UDDDEEU.C55$d3DD|
000017c0 44 44 43 33 35 54 44 34 24 44 45 64 33 33 32 54 |DDC35TD4$DEd332T|
000017d0 33 44 54 33 54 44 44 44 24 23 43 00 52 45 45 43 |3DT3TDDD$#C.REEC|
000017e0 34 32 44 44 44 34 55 34 45 44 35 33 33 32 44 44 |42DDD4U4ED5332DD|
000017f0 44 54 33 52 43 44 44 35 32 45 55 35 46 43 33 00 |DT3RCDD52EU5FC3.|
00001800 34 23 35 43 46 45 44 44 45 45 64 42 44 54 43 33 |4#5CFEDDEEdBDTC3|
00001810 33 43 43 44 44 44 53 34 44 44 44 54 34 33 34 23 |3CCDDDS4DDDT434#|
00001820 44 34 24 00 43 33 54 34 34 44 43 44 44 34 43 44 |D4$.C3T44DCDD4CD|
00001830 44 44 44 64 24 43 34 44 24 23 33 33 43 43 44 45 |DDDd$C4D$#33CCDE|
00001840 43 33 33 23 45 52 56 00 43 43 44 35 23 32 43 44 |C33#ERV.CCD5#2CD|
00001850 44 54 23 33 53 54 44 54 33 43 54 44 45 33 33 33 |DT#3STDT3CTDE333|
00001860 32 52 44 54 33 44 53 45 64 43 54 00 43 22 44 54 |2RDT3DSEdCT.C"DT|
00001870 55 43 34 44 44 55 35 32 44 44 44 54 23 53 53 45 |UC4DDU52DDDT#SSE|
00001880 45 43 43 55 34 42 44 54 44 43 45 34 44 44 44 00 |ECCU4BDTDCE4DDD.|
00001890 35 24 43 44 54 43 44 44 44 44 55 44 43 34 44 64 |5$CDTCDDDDUDC4Dd|
000018a0 35 43 44 43 45 43 42 54 34 32 34 55 54 23 33 43 |5CDCECBT424UT#3C|
000018b0 44 44 44 00 55 33 44 24 32 42 44 43 44 44 44 43 |DDD.U3D$2BDCDDDC|
000018c0 33 44 44 44 35 43 24 42 55 34 43 64 34 23 43 44 |3DDD5C$BU4Cd4#CD|
000018d0 64 33 44 32 44 44 34 00 44 23 54 64 35 33 33 44 |d3D2DD4.D#Td533D|
000018e0 43 33 24 23 33 34 44 43 35 44 46 44 54 46 33 54 |C3$#34DC5DFDTF3T|
000018f0 34 33 32 44 53 34 55 35 54 44 24 00 55 24 44 54 |432DS4U5TD$.U$DT|
00001900 45 53 44 34 55 45 33 43 42 44 45 44 33 34 45 44 |ESD4UE3CBDED34ED|
00001910 34 44 32 53 44 43 43 44 53 43 44 44 44 44 46 00 |4D2SDCCDSCDDDDF.|
00001920 54 25 43 44 34 34 42 54 23 54 43 33 32 44 54 44 |T%CD44BT#TC32DTD|
00001930 42 44 44 33 25 33 46 53 34 33 43 54 33 42 42 44 |BDD3%3FS43CT3BBD|
00001940 42 44 35 00 33 33 32 54 35 32 23 44 46 53 34 44 |BD5.332T52#DFS4D|
00001950 33 44 33 34 23 45 44 34 43 23 33 32 34 34 42 44 |3D34#ED4C#3244BD|
00001960 36 53 43 54 44 44 35 00 53 45 23 44 45 34 33 44 |6SCTDD5.SE#DE43D|
00001970 55 55 45 33 44 54 35 33 23 43 44 35 33 45 44 32 |UUE3DT53#CD53ED2|
00001980 33 33 22 44 45 54 45 23 43 44 45 00 54 35 33 44 |33"DETE#CDE.T53D|
00001990 45 45 23 44 43 43 44 33 53 43 34 34 34 23 54 45 |EE#DCCD3SC444#TE|
000019a0 24 53 55 45 54 43 33 32 45 22 53 33 33 44 44 00 |$SUETC32E"S33DD.|
000019b0 54 44 44 44 23 34 33 44 45 44 54 25 43 44 53 44 |TDDD#43DEDT%CDSD|
000019c0 53 46 44 45 33 23 43 35 54 43 43 42 45 43 32 64 |SFDE3#C5TCCBEC2d|
000019d0 24 43 24 00 54 55 34 44 44 43 45 45 44 54 44 45 |$C$.TU4DDCEEDTDE|
000019e0 43 64 32 35 44 44 44 34 44 33 32 32 32 53 55 44 |Cd25DDD4D3222SUD|
000019f0 44 42 34 43 46 43 34 00 43 44 44 34 33 33 43 34 |DB4CFC4.CDD433C4|
00001a00 43 44 44 35 43 54 34 23 44 44 54 65 45 53 54 34 |CDD5CT4#DDTeEST4|
00001a10 34 44 44 44 35 44 44 44 45 43 45 00 42 43 44 36 |4DDD5DDDECE.BCD6|
00001a20 43 22 33 45 32 44 44 33 42 34 52 43 44 54 44 44 |C"3E2DD3B4RCDTDD|
00001a30 44 54 54 45 23 44 44 44 44 44 45 44 44 45 65 00 |DTTE#DDDDDEDDEe.|
00001a40 44 34 43 45 33 54 34 44 43 43 44 33 43 55 43 35 |D4CE3T4DCCD3CUC5|
00001a50 44 44 44 54 55 43 44 55 24 33 34 43 44 44 24 44 |DDDTUCDU$34CDD$D|
00001a60 45 34 33 00 43 55 43 65 34 44 45 24 22 32 33 34 |E43.CUCe4DE$"234|
00001a70 44 64 34 44 43 44 44 44 44 33 44 54 46 45 35 22 |Dd4DCDDDD3DTFE5"|
00001a80 43 44 34 45 44 34 32 00 44 44 43 54 34 43 33 44 |CD4ED42.DDCT4C3D|
00001a90 53 45 43 43 44 44 34 44 44 44 44 44 35 43 43 44 |SECCDD4DDDDD5CCD|
00001aa0 45 44 55 33 44 44 44 44 45 46 34 00 44 44 44 54 |EDU3DDDDEF4.DDDT|
00001ab0 54 23 43 33 44 55 43 44 44 44 45 44 44 44 45 44 |T#C3DUCDDDEDDDED|
00001ac0 45 43 43 44 44 44 63 24 44 54 44 44 44 55 24 00 |ECCDDDc$DTDDDU$.|
00001ad0 44 34 44 44 43 45 33 33 44 54 33 44 44 44 34 44 |D4DDCE33DT3DDD4D|
00001ae0 44 44 54 43 34 34 42 44 44 35 53 45 44 44 44 54 |DDTC44BDD5SEDDDT|
00001af0 43 54 46 00 44 26 44 44 44 35 34 24 43 54 43 44 |CTF.D&DDD54$CTCD|
00001b00 44 44 25 34 43 44 44 44 25 34 44 34 33 34 53 32 |DD%4CDDD%4D434S2|
00001b10 44 44 44 44 44 44 45 00 44 35 44 44 54 35 33 34 |DDDDDDE.D5DDT534|
00001b20 44 45 42 44 44 54 26 42 32 44 54 44 34 43 45 55 |DEBDDT&B2DTD4CEU|
00001b30 32 23 54 43 44 54 33 43 44 44 55 00 43 25 44 44 |2#TCDT3CDDU.C%DD|
00001b40 34 23 43 33 43 64 34 43 44 44 35 33 43 44 24 33 |4#C3Cd4CDD53CD$3|
00001b50 33 43 23 34 43 23 43 42 44 45 34 33 54 44 44 00 |3C#4C#CBDE43TDD.|
00001b60 22 34 33 32 34 55 33 23 44 43 24 32 43 44 34 54 |"4324U3#DC$2CD4T|
00001b70 45 44 56 43 33 53 45 42 34 34 42 22 44 55 65 34 |EDVC3SEB44B"DUe4|
00001b80 33 34 53 00 45 34 33 43 33 54 34 33 32 32 33 24 |34S.E43C3T43223$|
00001b90 23 43 43 44 44 44 45 33 33 42 45 54 46 33 34 33 |#CCDDDE33BETF343|
00001ba0 44 43 44 35 33 43 43 00 65 64 35 42 35 52 34 34 |DCD53CC.ed5B5R44|
00001bb0 35 53 44 33 55 34 43 44 54 44 34 55 33 54 24 44 |5SD3U4CDTD4U3T$D|
00001bc0 45 33 54 45 34 45 44 44 54 55 35 00 44 44 56 44 |E3TE4EDDTU5.DDVD|
00001bd0 54 44 33 24 43 54 55 43 54 55 44 44 44 34 33 54 |TD3$CTUCTUDDD43T|
00001be0 33 53 35 32 34 43 45 32 24 43 44 33 44 44 33 00 |3S524CE2$CD3DD3.|
00001bf0 44 44 54 42 54 55 45 43 54 44 64 43 44 44 44 44 |DDTBTUECTDdCDDDD|
00001c00 34 33 23 33 33 43 65 34 43 53 33 32 33 43 55 34 |43#33Ce4CS323CU4|
00001c10 44 54 34 00 44 44 55 53 44 54 35 43 44 44 54 44 |DT4.DDUSDT5CDDTD|
00001c20 44 44 44 34 45 43 34 45 54 44 54 55 34 43 34 34 |DDD4EC4ETDTU4C44|
00001c30 33 44 54 43 44 44 25 00 44 44 44 43 44 43 34 23 |3DTCDD%.DDDCDC4#|
00001c40 45 44 44 34 44 44 43 24 33 43 46 54 44 44 44 55 |EDD4DDC$3CFTDDDU|
00001c50 46 53 45 33 24 43 54 42 44 55 35 00 43 24 54 42 |FSE3$CTBDU5.C$TB|
00001c60 44 63 34 44 44 54 45 25 43 54 43 45 55 44 44 44 |Dc4DDTE%CTCEUDDD|
00001c70 44 44 44 44 45 42 55 44 34 42 44 43 44 45 35 00 |DDDDEBUD4BDCDE5.|
00001c80 32 23 33 23 64 45 35 44 44 34 43 36 22 52 24 32 |2#3#dE5DD4C6"R$2|
00001c90 55 44 44 44 42 45 44 42 65 34 54 55 56 32 55 44 |UDDDBEDBe4TUV2UD|
00001ca0 44 54 44 00 33 34 33 33 23 43 23 44 24 43 43 45 |DTD.3433#C#D$CCE|
00001cb0 43 52 36 24 43 44 54 64 33 32 32 32 53 34 34 44 |CR6$CDTd3222S44D|
00001cc0 44 33 44 44 44 64 44 00 33 43 34 23 44 42 44 44 |D3DDDdD.3C4#DBDD|
00001cd0 33 44 44 34 44 42 35 33 22 43 44 54 45 54 35 23 |3DD4DB53"CDTET5#|
00001ce0 33 24 54 33 34 23 43 44 44 54 34 00 55 33 45 33 |3$T34#CDDT4.U3E3|
00001cf0 42 53 44 32 33 44 34 34 65 43 35 53 46 22 44 44 |BSD23D44eC5SF"DD|
00001d00 55 44 45 33 33 23 53 32 43 34 24 43 43 44 35 00 |UDE33#S2C4$CCD5.|
00001d10 55 34 43 65 34 32 44 54 34 43 54 44 54 44 46 44 |U4Ce42DT4CTDTDFD|
00001d20 65 44 42 44 35 43 46 43 55 33 32 34 54 43 55 24 |eDBD5CFCU324TCU$|
00001d30 24 33 33 00 54 35 33 44 45 33 44 44 44 33 55 45 |$33.T53DE3DDD3UE|
00001d40 44 54 33 44 44 34 43 44 55 45 44 33 44 55 45 33 |DT3DD4CDUED3DUE3|
00001d50 44 44 33 44 44 43 44 00 11 11 11 11 11 11 11 11 |DD3DDCD.........|
00001d60 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001d70 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 11 11 11 11 |................|
00001d80 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00001d90 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 |................|
00001da0 44 43 44 34 33 34 34 45 44 44 53 43 44 43 43 34 |DCD4344EDDSCDCC4|
00001db0 34 44 43 34 34 35 45 34 44 44 44 33 34 34 43 34 |4DC445E4DDD344C4|
00001dc0 45 45 45 00 33 34 33 44 44 44 43 43 54 34 44 35 |EEE.343DDDCCT4D5|
00001dd0 44 44 44 43 43 34 45 43 44 44 53 43 44 44 44 45 |DDDCC4ECDDSCDDDE|
00001de0 43 44 44 54 43 44 43 00 33 33 43 44 43 33 45 44 |CDDTCDC.33CDC3ED|
00001df0 44 44 34 44 35 34 44 34 44 43 43 44 34 45 44 54 |DD4D54D4DCCD4EDT|
00001e00 43 44 34 34 44 43 43 34 35 34 35 00 33 44 33 33 |CD44DCC4545.3D33|
00001e10 34 44 43 44 44 44 44 34 44 44 44 44 43 44 44 34 |4DCDDDD4DDDDCDD4|
00001e20 44 34 45 44 43 53 43 44 34 34 45 54 44 64 34 00 |D4EDCSCD44ETDd4.|
00001e30 43 33 43 43 34 33 44 34 34 34 34 44 34 34 45 33 |C3CC43D4444D44E3|
00001e40 34 44 44 34 44 53 43 44 44 43 34 33 34 44 44 44 |4DD4DSCDDC434DDD|
00001e50 43 44 43 00 34 34 44 33 44 34 43 34 34 35 44 43 |CDC.44D3D4C445DC|
00001e60 43 53 43 44 43 44 34 44 33 35 35 34 44 44 44 44 |CSCDCD4D3554DDDD|
00001e70 43 33 44 35 45 44 35 00 33 43 43 34 23 34 33 43 |C3D5ED5.3CC4#43C|
00001e80 43 43 43 44 44 44 44 34 44 43 54 33 44 44 44 45 |CCCDDDD4DCT3DDDE|
00001e90 44 44 34 43 34 44 54 43 44 44 54 00 34 44 43 44 |DD4C4DTCDDT.4DCD|
00001ea0 44 33 34 43 43 43 33 34 44 44 44 34 44 44 43 43 |D34CCC34DDD4DDCC|
00001eb0 34 44 44 34 44 34 44 44 43 43 43 53 44 43 43 00 |4DD4D4DDCCCSDCC.|
00001ec0 43 34 44 43 33 33 34 43 33 34 43 53 34 44 34 44 |C4DC334C34CS4D4D|
00001ed0 43 44 44 33 44 44 44 43 55 44 43 34 34 35 34 45 |CDD3DDDCUDC4454E|
00001ee0 44 45 45 00 34 43 34 44 34 33 33 34 33 34 34 44 |DEE.4C4D4334344D|
00001ef0 53 43 54 44 43 43 34 35 44 44 44 35 34 44 43 34 |SCTDCC45DDD54DC4|
00001f00 45 53 54 44 44 43 54 00 34 34 43 43 33 34 33 34 |ESTDDCT.44CC3434|
00001f10 44 34 44 43 43 34 35 34 44 45 34 34 43 43 44 43 |D4DCC454DE44CCDC|
00001f20 44 44 44 34 44 35 34 44 44 44 53 00 43 43 44 43 |DDD4D54DDDS.CCDC|
00001f30 44 43 34 33 33 33 34 44 34 43 34 44 43 43 44 43 |DC43334D4C4DCCDC|
00001f40 33 34 45 53 43 44 34 44 43 53 44 44 44 44 44 00 |34ESCD4DCSDDDDD.|
00001f50 43 34 34 44 43 34 34 43 43 43 43 44 43 44 43 34 |C44DC44CCCCDCDC4|
00001f60 44 35 44 44 43 53 34 44 43 34 44 44 34 45 44 44 |D5DDCS4DC4DD4EDD|
00001f70 54 44 44 00 44 44 53 43 44 34 43 43 33 33 43 33 |TDD.DDSCD4CC33C3|
00001f80 44 43 45 44 44 43 43 43 33 43 53 43 44 34 34 43 |DCEDDCCC3CSCD44C|
00001f90 53 44 53 43 43 43 34 00 34 34 34 43 33 43 43 34 |SDSCCC4.444C3CC4|
00001fa0 43 43 33 34 43 43 33 34 44 34 35 34 34 34 44 44 |CC34CC34D45444DD|
00001fb0 44 53 43 44 34 44 44 44 44 44 43 00 43 44 34 45 |DSCD4DDDDDC.CD4E|
00001fc0 43 43 33 43 43 34 34 43 33 43 43 53 43 44 43 44 |CC3CC44C3CCSCDCD|
00001fd0 43 44 43 43 44 44 44 34 34 44 44 43 43 43 34 00 |CDCCDDD44DDCCC4.|
00001fe0 44 34 44 33 53 43 34 43 33 43 44 43 43 33 43 33 |D4D3SC4C3CDCC3C3|
00001ff0 44 43 44 43 34 53 43 35 34 45 44 43 54 43 35 34 |DCDC4SC54EDCTC54|
00002000 35 44 44 00 34 44 44 34 44 43 34 33 43 44 43 44 |5DD.4DD4DC43CDCD|
00002010 34 34 34 43 43 43 43 34 44 34 34 44 44 34 44 34 |444CCCC4D44DD4D4|
00002020 34 35 44 34 44 33 34 00 44 43 34 44 53 43 33 34 |45D4D34.DC4DSC34|
00002030 43 34 44 33 33 34 34 33 44 44 44 43 44 44 44 34 |C4D33443DDDCDDD4|
00002040 34 34 34 44 44 43 44 53 53 44 53 00 54 44 43 34 |444DDCDSSDS.TDC4|
00002050 34 34 33 43 34 44 44 44 34 34 43 34 33 44 43 44 |443C4DDD44C43DCD|
00002060 53 43 43 43 34 44 34 34 34 34 34 44 44 43 34 00 |SCCC4D44444DDC4.|
00002070 34 43 43 44 44 43 34 33 34 44 43 43 43 43 33 33 |4CCDDC434DCCCC33|
00002080 44 43 34 44 34 34 34 44 43 43 53 43 34 44 34 35 |DC4D444DCCSC4D45|
00002090 44 44 44 00 44 44 34 34 34 34 33 43 33 34 44 44 |DDD.DD44443C34DD|
000020a0 34 34 44 43 43 34 44 43 53 44 34 34 34 34 34 44 |44DCC4DCSD44444D|
000020b0 34 44 44 34 34 43 43 00 44 43 53 43 43 33 43 43 |4DD44CC.DCSCC3CC|
000020c0 44 44 34 34 34 44 33 33 43 43 43 44 44 43 44 43 |DD444D33CCCDDCDC|
000020d0 44 44 43 34 44 43 43 43 44 43 43 00 44 34 35 44 |DDC4DCCCDCC.D45D|
000020e0 43 33 33 43 43 43 34 44 44 34 44 33 44 44 43 43 |C33CCC4DD4D3DDCC|
000020f0 43 34 34 34 43 34 44 43 44 43 44 34 34 44 43 00 |C444C4DCDCD44DC.|
00002100 44 44 43 43 43 43 34 34 34 45 53 43 34 44 34 44 |DDCCCC444ESC4D4D|
00002110 34 34 34 35 44 43 43 34 44 43 34 34 34 35 44 45 |4445DCC4DC4445DE|
00002120 44 43 44 00 34 44 44 33 34 34 33 44 43 43 34 34 |DCD.4DD3443DCC44|
00002130 44 43 43 43 53 43 44 43 43 34 34 33 33 44 44 53 |DCCCSCDCC4433DDS|
00002140 34 44 33 34 44 44 45 00 44 34 44 34 44 34 44 34 |4D34DDE.D4D4D4D4|
00002150 45 44 34 54 43 45 34 35 33 34 34 44 34 44 33 34 |ED4TCE45344D4D34|
00002160 44 24 34 34 34 34 54 43 44 43 43 00 43 44 43 43 |D$4444TCDCC.CDCC|
00002170 34 44 33 44 44 43 54 34 44 44 44 34 35 44 34 43 |4D3DDCT4DDD45D4C|
00002180 43 33 34 34 43 43 43 34 44 34 34 34 44 43 34 00 |C344CCC4D444DC4.|
00002190 44 43 54 43 53 33 44 53 43 44 34 54 54 44 43 43 |DCTCS3DSCD4TTDCC|
000021a0 33 34 34 35 44 33 35 33 34 34 34 44 34 54 43 44 |3445D353444D4TCD|
000021b0 34 35 44 00 44 44 43 34 34 43 33 34 34 34 44 44 |45D.DDC44C3444DD|
000021c0 43 43 35 34 44 43 34 34 43 34 34 34 43 34 24 34 |CC54DC44C444C4$4|
000021d0 34 33 43 43 53 53 44 00 34 34 34 43 43 44 53 44 |43CCSSD.444CCDSD|
000021e0 45 44 44 44 53 54 43 44 43 34 34 44 43 33 43 43 |EDDDSTCDC44DC3CC|
000021f0 43 43 43 33 33 44 53 43 34 34 34 00 43 43 34 34 |CCC33DSC444.CC44|
00002200 43 43 34 44 44 44 43 43 35 35 44 43 34 34 34 34 |CC4DDDCC55DC4444|
00002210 34 44 33 43 44 34 34 34 43 33 44 53 43 43 44 00 |4D3CD444C3DSCCD.|
00002220 43 43 43 33 34 43 53 44 44 34 44 44 44 53 44 44 |CCC34CSDD4DDDSDD|
00002230 43 43 44 43 44 33 44 34 33 43 43 33 34 43 34 34 |CCDCD3D43CC34C44|
00002240 43 44 34 00 34 34 34 33 34 33 34 44 44 44 34 34 |CD4.4443434DDD44|
00002250 45 35 34 34 44 34 34 34 43 34 34 43 34 43 33 34 |E544D444C44C4C34|
00002260 33 34 43 34 34 43 43 00 43 34 33 34 43 43 44 44 |34C44CC.C434CCDD|
00002270 44 44 44 44 34 44 34 43 34 44 44 44 43 33 44 33 |DDDD4D4C4DDDC3D3|
00002280 43 34 43 43 34 33 43 34 43 34 35 00 35 34 44 33 |C4CC43C4C45.54D3|
00002290 33 53 43 44 44 44 44 43 53 43 44 43 33 43 43 43 |3SCDDDDCSCDC3CCC|
000022a0 34 44 43 43 33 44 34 35 44 33 34 44 33 43 43 00 |4DCC3D45D34D3CC.|
000022b0 34 34 44 43 43 34 44 44 43 44 43 34 44 53 44 34 |44DCC4DDCDC4DSD4|
000022c0 44 34 44 43 44 43 43 43 33 34 34 34 34 33 44 33 |D4DCDCCC344443D3|
000022d0 44 43 34 00 44 34 34 34 33 34 35 44 44 44 44 34 |DC4.D444345DDDD4|
000022e0 35 44 34 34 44 43 43 34 34 44 53 43 44 43 44 53 |5D44DCC44DSCDCDS|
000022f0 43 34 43 44 43 43 53 00 c4 0c 00 00 33 64 69 5f |C4CDCCS.....3di_|
00002300 70 61 74 32 35 00 00 00 08 00 00 00 55 00 00 00 |pat25.......U...|
00002310 00 00 00 00 03 00 00 00 ac 00 00 00 ac 00 00 00 |................|
00002320 1f 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff ff 00 dd dd dd |................|
00002330 00 dd dd dd 00 bb bb bb 00 bb bb bb 00 99 99 99 |................|
00002340 00 99 99 99 00 77 77 77 00 77 77 77 00 55 55 55 |.....www.www.UUU|
00002350 00 55 55 55 00 33 33 33 00 33 33 33 00 00 00 00 |.UUU.333.333....|
00002360 00 00 00 00 00 00 44 99 00 00 44 99 00 ee ee 00 |......D...D.....|
00002370 00 ee ee 00 00 00 cc 00 00 00 cc 00 00 dd 00 00 |................|
00002380 00 dd 00 00 00 ee ee bb 00 ee ee bb 00 55 88 00 |.............U..|
00002390 00 55 88 00 00 ff bb 00 00 ff bb 00 00 00 bb ff |.U..............|
000023a0 00 00 bb ff 46 44 45 43 24 24 55 66 44 43 54 44 |....FDEC$$UfDCTD|
000023b0 45 44 45 34 44 34 44 23 44 35 43 45 35 44 66 46 |EDE4D4D#D5CE5DfF|
000023c0 55 45 55 64 04 00 00 00 55 43 43 34 44 34 42 45 |UEUd....UCC4D4BE|
000023d0 55 43 42 44 66 56 43 43 34 44 43 43 53 54 44 53 |UCBDfVCC4DCCSTDS|
000023e0 46 53 45 44 55 33 43 55 04 00 00 00 46 44 34 44 |FSEDU3CU....FD4D|
000023f0 44 44 34 45 44 55 34 65 55 45 45 34 55 43 45 45 |DD4EDU4eUEE4UCEE|
00002400 53 66 44 55 64 44 44 34 45 44 44 63 04 00 00 00 |SfDUdDD4EDDc....|
00002410 47 34 44 44 54 56 44 44 54 64 44 44 55 45 44 54 |G4DDTVDDTdDDUEDT|
00002420 44 55 54 55 34 34 45 53 44 44 34 43 65 46 25 64 |DUTU44ESDD4CeF%d|
00002430 06 00 00 00 66 56 44 44 34 55 34 44 53 65 36 54 |....fVDD4U4DSe6T|
00002440 65 54 55 44 64 56 55 45 44 44 24 64 33 55 43 34 |eTUDdVUEDD$d3UC4|
00002450 64 66 44 44 06 00 00 00 65 56 66 44 33 34 44 43 |dfDD....eVfD34DC|
00002460 33 45 35 34 65 45 56 55 55 54 45 44 53 43 44 53 |3E54eEVUUTEDSCDS|
00002470 34 55 34 44 43 54 44 42 06 00 00 00 54 64 56 56 |4U4DCTDB....TdVV|
00002480 34 44 43 45 34 44 44 43 55 43 55 55 43 34 55 34 |4DCE4DDCUCUUC4U4|
00002490 44 44 33 54 44 55 46 44 45 55 45 44 05 00 00 00 |DD3TDUFDEUED....|
000024a0 56 34 64 46 45 44 45 54 53 64 55 34 46 45 42 43 |V4dFEDETSdU4FEBC|
000024b0 34 54 46 45 43 43 24 43 66 64 35 54 34 76 55 33 |4TFECC$Cfd5T4vU3|
000024c0 04 00 00 00 65 45 44 66 45 43 46 43 55 55 55 55 |....eEDfECFCUUUU|
000024d0 65 44 34 44 33 54 55 35 44 44 43 54 55 45 45 43 |eD4D3TU5DDCTUEEC|
000024e0 43 45 57 44 05 00 00 00 55 46 55 44 43 34 55 44 |CEWD....UFUDC4UD|
000024f0 53 34 44 44 53 45 43 34 44 42 45 55 35 34 44 53 |S4DDSEC4DBEU54DS|
00002500 54 45 43 44 24 54 75 55 04 00 00 00 44 54 54 44 |TECD$TuU....DTTD|
00002510 34 44 56 43 35 44 33 55 34 35 44 44 33 34 44 64 |4DVC5D3U45DD34Dd|
00002520 54 44 43 44 45 43 54 43 33 44 65 56 04 00 00 00 |TDCDECTC3DeV....|
00002530 43 43 45 43 54 34 56 34 43 34 44 63 43 43 34 44 |CCECT4V4C4DcCC4D|
00002540 34 44 34 64 36 44 34 55 34 44 45 44 34 42 45 45 |4D4d6D4U4DED4BEE|
00002550 05 00 00 00 34 55 46 44 55 42 44 34 44 44 44 44 |....4UFDUBD4DDDD|
00002560 45 35 54 54 53 56 43 44 64 35 44 63 44 44 66 45 |E5TTSVCDd5DcDDfE|
00002570 43 33 54 44 04 00 00 00 44 54 65 35 34 34 43 44 |C3TD....DTe544CD|
00002580 43 43 56 43 34 44 45 66 34 45 44 42 64 44 34 54 |CCVC4DEf4EDBdD4T|
00002590 46 33 64 36 45 33 34 55 03 00 00 00 54 45 76 45 |F3d6E34U....TEvE|
000025a0 44 34 44 45 45 44 54 54 43 44 53 65 44 54 44 34 |D4DEEDTTCDSeDTD4|
000025b0 44 47 34 44 55 33 54 66 43 34 44 45 04 00 00 00 |DG4DU3TfC4DE....|
000025c0 55 54 44 56 43 44 54 54 56 34 54 43 45 43 44 55 |UTDVCDTTV4TCECDU|
000025d0 45 43 43 43 54 66 45 33 44 34 44 66 56 43 34 45 |ECCCTfE3D4DfVC4E|
000025e0 05 00 00 00 34 56 44 44 34 24 45 55 66 46 43 45 |....4VDD4$EUfFCE|
000025f0 34 44 54 66 46 66 43 44 34 65 35 43 54 43 54 46 |4DTfFfCD4e5CTCTF|
00002600 56 56 45 54 05 00 00 00 43 63 45 34 44 44 43 43 |VVET....CcE4DDCC|
00002610 64 56 44 55 45 44 54 54 65 65 46 43 43 44 45 44 |dVDUEDTTeeFCCDED|
00002620 55 35 35 55 65 65 65 54 05 00 00 00 43 54 45 65 |U55UeeeT....CTEe|
00002630 44 53 36 44 55 55 54 55 64 35 24 54 45 65 57 44 |DS6DUUTUd5$TEeWD|
00002640 44 53 35 43 56 44 44 45 34 54 37 44 05 00 00 00 |DS5CVDDE4T7D....|
00002650 34 34 44 65 56 33 55 34 55 35 55 44 55 64 34 53 |44DeV3U4U5UDUd4S|
00002660 45 55 65 44 53 54 33 44 55 34 44 54 44 53 54 44 |EUeDST3DU4DTDSTD|
00002670 05 00 00 00 55 44 42 42 45 33 44 43 45 44 55 46 |....UDBBE3DCEDUF|
00002680 53 45 43 44 54 54 45 55 45 45 44 52 45 54 43 64 |SECDTTEUEEDRETCd|
00002690 44 44 65 45 05 00 00 00 44 56 44 34 44 34 34 44 |DDeE....DVD4D44D|
000026a0 64 36 54 55 44 53 45 34 55 46 44 34 44 44 24 44 |d6TUDSE4UFD4DD$D|
000026b0 44 44 34 33 56 53 35 55 04 00 00 00 53 54 34 44 |DD43VS5U....ST4D|
000026c0 43 43 54 33 44 66 54 64 47 45 64 44 54 54 34 44 |CCT3DfTdGEdDTT4D|
000026d0 43 43 43 63 35 34 44 43 53 55 44 54 05 00 00 00 |CCCc54DCSUDT....|
000026e0 34 43 44 53 44 34 54 44 53 45 55 45 65 55 45 43 |4CDSD4TDSEUEeUEC|
000026f0 43 55 44 24 44 54 36 34 45 34 34 44 33 55 25 64 |CUD$DT64E44D3U%d|
00002700 04 00 00 00 43 34 44 65 46 44 54 44 44 55 45 55 |....C4DeFDTDDUEU|
00002710 53 55 44 45 56 53 34 44 34 55 66 54 54 53 45 34 |SUDEVS4D4UfTTSE4|
00002720 34 53 35 44 05 00 00 00 44 53 45 54 65 35 65 45 |4S5D....DSETe5eE|
00002730 55 45 45 55 45 74 64 56 55 35 45 35 44 34 65 66 |UEEUEtdVU5E5D4ef|
00002740 45 54 54 43 34 55 43 43 06 00 00 00 34 44 45 44 |ETTC4UCC....4DED|
00002750 54 55 44 54 54 64 35 54 55 55 56 64 46 45 55 46 |TUDTTd5TUUVdFEUF|
00002760 43 43 54 66 46 44 66 45 44 46 34 44 06 00 00 00 |CCTfFDfEDF4D....|
00002770 44 34 66 35 43 54 43 44 34 54 45 34 44 53 44 55 |D4f5CTCD4TE4DSDU|
00002780 65 35 54 55 55 45 42 64 56 44 65 66 54 56 35 33 |e5TUUEBdVDefTV53|
00002790 05 00 00 00 44 54 56 56 43 54 45 42 46 64 45 45 |....DTVVCTEBFdEE|
000027a0 33 33 44 54 66 55 33 55 35 56 34 65 56 54 45 55 |33DTfU3U5V4eVTEU|
000027b0 56 66 56 33 04 00 00 00 55 45 55 65 34 34 36 54 |VfV3....UEUe446T|
000027c0 55 54 45 55 45 44 33 53 64 66 44 34 44 63 35 44 |UTEUED3SdfD4Dc5D|
000027d0 66 35 55 45 53 65 55 24 04 00 00 00 44 55 54 45 |f5UESeU$....DUTE|
000027e0 44 42 45 44 44 44 34 64 56 66 35 24 55 65 55 54 |DBEDDD4dVf5$UeUT|
000027f0 54 55 45 53 35 44 54 25 44 55 46 34 04 00 00 00 |TUES5DT%DUF4....|
00002800 43 53 56 43 44 24 44 65 33 43 44 43 55 65 56 35 |CSVCD$De3CDCUeV5|
00002810 44 66 65 45 56 64 45 44 43 24 53 45 32 53 55 34 |DfeEVdEDC$SE2SU4|
00002820 04 00 00 00 43 54 54 45 43 43 55 64 45 54 44 24 |....CTTECCUdETD$|
00002830 34 65 76 45 43 55 46 56 45 65 56 44 55 44 23 35 |4evECUFVEeVDUD#5|
00002840 44 33 45 35 02 00 00 00 45 45 56 53 44 34 55 55 |D3E5....EEVSD4UU|
00002850 35 54 45 54 44 54 54 66 33 54 54 53 54 45 54 34 |5TETDTTf3TTSTET4|
00002860 65 56 44 54 44 43 44 24 03 00 00 00 65 55 54 34 |eVDTDCD$....eUT4|
00002870 56 34 53 54 44 54 45 54 55 44 44 45 34 24 34 54 |V4STDTETUDDE4$4T|
00002880 44 43 34 44 65 65 46 54 66 55 43 43 04 00 00 00 |DC4DeeFTfUCC....|
00002890 45 55 55 43 65 34 53 35 34 44 34 44 45 34 34 34 |EUUCe4S54D4DE444|
000028a0 24 44 53 54 44 43 42 34 45 45 36 54 65 55 55 54 |$DSTDCB4EE6TeUUT|
000028b0 04 00 00 00 53 35 54 45 44 45 33 55 43 33 55 33 |....S5TEDE3UC3U3|
000028c0 43 56 44 43 54 34 34 55 55 43 34 53 43 42 45 44 |CVDCT44UUC4SCBED|
000028d0 55 35 34 34 05 00 00 00 54 44 44 55 43 35 44 43 |U544....TDDUC5DC|
000028e0 44 54 35 44 34 55 46 65 64 44 43 53 45 55 45 33 |DT5D4UFedDCSEUE3|
000028f0 44 24 45 55 34 44 54 43 04 00 00 00 34 45 34 55 |D$EU4DTC....4E4U|
00002900 44 55 44 45 44 45 53 44 44 44 65 55 55 45 24 54 |DUDEDESDDDeUUE$T|
00002910 46 64 55 43 54 45 53 64 43 34 44 45 03 00 00 00 |FdUCTESdC4DE....|
00002920 55 43 53 45 44 45 45 55 53 35 54 54 65 43 34 44 |UCSEDEEUS5TTeC4D|
00002930 54 44 33 33 55 44 66 45 53 46 53 65 35 44 54 44 |TD33UDfESFSe5DTD|
00002940 03 00 00 00 55 45 43 64 35 44 44 65 45 44 54 56 |....UECd5DDeEDTV|
00002950 55 45 43 33 44 44 44 42 64 44 54 56 44 55 53 65 |UEC3DDDBdDTVDUSe|
00002960 54 45 55 55 05 00 00 00 56 43 43 55 56 55 54 54 |TEUU....VCCUVUTT|
00002970 55 55 44 43 43 45 66 65 45 54 55 45 64 54 54 44 |UUDCCEfeETUEdTTD|
00002980 56 45 65 45 45 44 55 65 05 00 00 00 11 11 11 11 |VEeEEDUe........|
00002990 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
000029a0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 01 00 00 00 |................|
000029b0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
*
000029d0 01 00 00 00 43 54 54 44 35 33 43 33 44 44 44 34 |....CTTD53C3DDD4|
000029e0 43 44 34 44 34 54 44 45 45 45 44 33 33 44 44 44 |CD4D4TDEEED33DDD|
000029f0 45 44 45 45 03 00 00 00 44 55 55 54 44 43 33 34 |EDEE....DUUTDC34|
00002a00 43 44 44 33 34 55 35 44 33 44 54 44 54 44 33 33 |CDD34U5D3DTDTD33|
00002a10 43 44 44 44 44 44 45 45 04 00 00 00 55 45 55 44 |CDDDDDEE....UEUD|
00002a20 44 34 34 33 43 43 44 33 44 55 45 34 33 44 44 55 |D443CCD3DUE43DDU|
00002a30 44 44 34 34 43 44 44 44 44 55 54 44 04 00 00 00 |DD44CDDDDUTD....|
00002a40 45 55 55 44 44 34 43 43 33 34 43 43 43 45 34 44 |EUUDD4CC34CCCE4D|
00002a50 43 34 44 45 44 45 43 33 33 44 44 44 44 44 45 45 |C4DEDEC33DDDDDEE|
00002a60 04 00 00 00 54 54 55 44 44 45 33 34 33 44 44 44 |....TTUDDE343DDD|
00002a70 44 44 44 34 34 43 33 44 45 44 34 43 44 44 44 44 |DDD44C3DED4CDDDD|
00002a80 54 45 55 44 03 00 00 00 44 55 54 45 34 44 43 43 |TEUD....DUTE4DCC|
00002a90 43 44 45 55 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 34 44 |CDEUDDDCCCCCDD4D|
00002aa0 45 55 44 44 45 55 44 34 04 00 00 00 44 44 44 45 |EUDDEUD4....DDDE|
00002ab0 34 33 44 55 44 34 44 45 44 44 44 43 43 44 44 43 |43DUD4DEDDDCCDDC|
00002ac0 43 43 44 44 54 54 44 43 54 45 44 43 04 00 00 00 |CCDDTTDCTEDC....|
00002ad0 44 44 44 44 43 34 44 55 54 44 53 44 44 44 44 44 |DDDDC4DUTDSDDDDD|
00002ae0 44 43 44 34 44 44 44 43 45 45 45 44 45 44 44 34 |DCD4DDDCEEEDEDD4|
00002af0 04 00 00 00 34 44 44 54 44 44 54 45 44 45 54 44 |....4DDTDDTEDETD|
00002b00 44 55 54 44 44 43 54 44 44 44 34 43 44 44 35 33 |DUTDDCTDDD4CDD53|
00002b10 54 45 35 43 04 00 00 00 33 44 45 44 34 44 44 45 |TE5C....3DED4DDE|
00002b20 43 44 45 54 44 54 54 44 35 44 54 44 34 44 44 43 |CDETDTTD5DTD4DDC|
00002b30 44 44 33 43 54 54 44 33 03 00 00 00 34 44 44 55 |DD3CTTD3....4DDU|
00002b40 44 44 44 35 43 34 44 45 55 45 45 45 44 44 45 44 |DDD5C4DEUEEEDDED|
00002b50 43 44 34 44 44 44 33 44 44 45 34 43 04 00 00 00 |CD4DDD3DDE4C....|
00002b60 44 44 45 45 44 44 54 45 33 44 44 45 45 54 44 45 |DDEEDDTE3DDEETDE|
00002b70 43 44 54 43 43 44 43 44 44 45 43 33 54 44 43 44 |CDTCCDCDDEC3TDCD|
00002b80 04 00 00 00 45 45 54 54 45 44 55 34 44 44 45 44 |....EETTEDU4DDED|
00002b90 55 44 44 54 54 44 44 44 43 44 34 44 44 45 43 53 |UDDTTDDDCD4DDECS|
00002ba0 55 44 43 33 04 00 00 00 44 54 44 45 45 55 55 44 |UDC3....DTDEEUUD|
00002bb0 34 54 44 44 45 45 44 54 54 54 55 34 44 45 44 44 |4TDDEEDTTTU4DEDD|
00002bc0 44 44 44 54 54 44 44 43 03 00 00 00 43 44 45 45 |DDDTTDDC....CDEE|
00002bd0 44 55 44 44 44 44 44 44 54 45 54 44 44 45 44 43 |DUDDDDDDTETDDEDC|
00002be0 44 45 44 44 44 43 43 44 55 44 44 34 04 00 00 00 |DEDDDCCDUDD4....|
00002bf0 43 54 54 45 54 55 45 55 44 44 44 44 45 54 44 34 |CTTETUEUDDDDETD4|
00002c00 43 54 34 34 43 44 44 54 43 34 34 44 44 55 45 34 |CT44CDDTC44DDUE4|
00002c10 04 00 00 00 33 44 45 54 54 44 54 44 44 44 44 44 |....3DETTDTDDDDD|
00002c20 44 54 44 34 34 44 44 43 44 44 44 54 43 44 43 44 |DTD44DDCDDDTCDCD|
00002c30 45 54 54 45 04 00 00 00 44 54 54 45 45 44 44 44 |ETTE....DTTEEDDD|
00002c40 33 44 44 54 54 44 45 43 44 43 44 44 44 44 44 54 |3DDTTDECDCDDDDDT|
00002c50 44 34 34 54 44 45 45 55 04 00 00 00 45 45 45 55 |D44TDEEU....EEEU|
00002c60 44 55 55 34 43 34 44 44 44 45 44 34 34 44 45 44 |DUU4C4DDDED44DED|
00002c70 44 44 44 44 44 44 44 44 55 54 55 45 05 00 00 00 |DDDDDDDDUTUE....|
00002c80 44 44 55 54 44 54 54 34 44 44 44 44 54 44 43 44 |DDUTDTT4DDDDTDCD|
00002c90 34 54 44 44 44 43 34 54 44 44 44 44 44 55 44 55 |4TDDDC4TDDDDDUDU|
00002ca0 05 00 00 00 44 44 45 45 44 55 55 43 44 45 44 44 |....DDEEDUUCDEDD|
00002cb0 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 54 44 44 44 54 |EEDDDDDDDDDTDDDT|
00002cc0 55 54 45 45 04 00 00 00 44 44 44 44 33 44 44 44 |UTEE....DDDD3DDD|
00002cd0 54 44 43 44 45 55 34 44 44 44 43 44 55 44 54 45 |TDCDEU4DDDCDUDTE|
00002ce0 44 44 44 45 45 45 45 54 04 00 00 00 44 44 54 44 |DDDEEEET....DDTD|
00002cf0 44 34 44 43 44 43 44 55 54 54 45 44 54 44 34 43 |D4DCDCDUTTEDTD4C|
00002d00 45 45 45 55 44 44 44 44 45 45 54 44 04 00 00 00 |EEEUDDDDEETD....|
00002d10 44 54 44 44 43 44 44 44 34 33 44 45 55 55 45 44 |DTDDCDDD43DEUUED|
00002d20 45 44 34 54 44 44 54 45 45 54 44 44 44 45 45 54 |ED4TDDTEETDDDEET|
00002d30 04 00 00 00 54 54 54 54 44 44 44 43 33 33 43 54 |....TTTTDDDC33CT|
00002d40 45 45 45 54 44 44 34 44 44 44 44 45 45 54 44 54 |EEETDD4DDDDEETDT|
00002d50 44 54 54 44 05 00 00 00 53 54 44 45 44 44 45 44 |DTTD....STDEDDED|
00002d60 44 43 43 44 55 55 44 43 44 33 34 44 44 45 45 45 |DCCDUUDCD34DDEEE|
00002d70 34 44 54 44 44 44 44 54 04 00 00 00 54 54 54 54 |4DTDDDDT....TTTT|
00002d80 44 44 55 44 44 34 33 55 54 45 34 43 34 34 43 43 |DDUDD43UTE4C44CC|
00002d90 44 44 44 44 34 54 55 44 44 45 55 44 04 00 00 00 |DDDD4TUDDEUD....|
00002da0 54 45 45 45 55 54 54 34 44 44 44 44 55 44 34 44 |TEEEUTT4DDDDUD4D|
00002db0 44 33 54 43 44 45 45 45 44 44 55 44 44 44 44 45 |D3TCDEEEDDUDDDDE|
00002dc0 04 00 00 00 44 55 54 54 45 44 44 44 34 44 44 54 |....DUTTEDDD4DDT|
00002dd0 34 44 44 44 45 43 54 44 54 44 54 44 54 44 45 55 |4DDDECTDTDTDTDEU|
00002de0 44 33 44 34 03 00 00 00 45 54 54 45 45 44 44 33 |D3D4....ETTEEDD3|
00002df0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 54 44 44 44 44 44 |DDDDDDDDDDTDDDDD|
00002e00 54 34 54 44 45 43 43 33 04 00 00 00 44 43 54 54 |T4TDECC3....DCTT|
00002e10 44 45 44 34 43 44 43 44 43 44 44 44 44 44 54 54 |DED4CDCDCDDDDDTT|
00002e20 44 54 44 45 45 45 54 44 44 44 34 34 03 00 00 00 |DTDEEETDDD44....|
00002e30 43 43 44 45 54 44 44 44 44 44 34 43 44 44 44 44 |CCDETDDDDD4CDDDD|
00002e40 44 54 54 54 54 45 44 45 44 34 45 45 45 45 34 44 |DTTTTEDED4EEEE4D|
00002e50 04 00 00 00 43 34 44 44 44 44 44 55 44 45 44 44 |....C4DDDDDUDEDD|
00002e60 34 44 44 44 44 44 45 45 54 44 43 44 44 44 44 45 |4DDDDDEETDCDDDDE|
00002e70 54 44 54 44 04 00 00 00 44 43 43 44 44 44 44 45 |TDTD....DCCDDDDE|
00002e80 45 55 44 34 44 44 44 33 44 54 54 45 55 44 44 44 |EUD4DDD3DTTEUDDD|
00002e90 33 44 44 44 35 43 54 55 04 00 00 00 44 44 44 44 |3DDD5CTU....DDDD|
00002ea0 44 44 54 54 45 45 45 44 44 44 34 33 43 44 45 55 |DDTTEEEDDD43CDEU|
00002eb0 45 44 44 34 34 44 44 54 44 43 45 45 05 00 00 00 |EDD44DDTDCEE....|
00002ec0 54 55 44 44 43 33 44 55 54 54 45 44 44 54 34 44 |TUDDC3DUTTEDDT4D|
00002ed0 44 44 54 44 54 55 44 43 43 44 44 44 44 44 55 55 |DDTDTUDCCDDDDDUU|
00002ee0 05 00 00 00 43 54 54 44 44 44 44 44 45 45 54 45 |....CTTDDDDDEETE|
00002ef0 54 55 45 44 44 44 44 54 45 54 44 44 43 43 44 44 |TUEDDDDTETDDCCDD|
00002f00 45 44 45 55 04 00 00 00 44 44 45 44 44 34 44 34 |EDEU....DDEDD4D4|
00002f10 45 43 44 54 54 54 45 44 44 44 44 54 55 54 44 44 |ECDTTTEDDDDTUTDD|
00002f20 34 44 44 44 44 45 54 45 04 00 00 00 43 44 44 44 |4DDDDETE....CDDD|
00002f30 45 44 34 43 43 54 44 44 44 55 45 34 44 34 44 45 |ED4CCTDDDUE4D4DE|
00002f40 45 45 44 44 44 34 54 44 44 44 44 44 04 00 00 00 |EEDDD4TDDDDD....|
00002f50 33 43 33 44 44 33 44 34 43 43 44 54 44 45 44 44 |3C3DD3D4CCDTDEDD|
00002f60 44 43 44 54 54 44 44 43 44 44 54 55 44 44 44 44 |DCDTTDDCDDTUDDDD|
00002f70 04 00 00 00 44 44 43 34 45 44 44 44 44 45 55 45 |....DDC4EDDDDEUE|
00002f80 54 44 44 44 44 33 43 55 44 34 43 44 44 45 44 44 |TDDDD3CUD4CDDEDD|
00002f90 44 44 44 44 04 00 00 00 54 44 44 54 45 33 43 44 |DDDD....TDDTE3CD|
00002fa0 44 34 34 45 44 34 43 44 44 44 33 53 55 44 33 44 |D44ED4CDDD3SUD3D|
00002fb0 44 44 45 44 44 33 54 45 04 00 00 00       |DDEDD3TE....|
00002fbc
3di_pat36.png
hires.png
3di_pat147.png
lores.png
3di_pat25.png